Regjeringsmedlemmer i Norge 1858-1945 | Members of Norwegian government 1858-1945
- Back to the MENU Regjeringsmedlemmer i Norge 1858-1945 | Members of Norwegian government 1858-1945 Updated 7.MAY.2002


Regjeringsmedlemmer sortert på etternavn

Etternavn	Embete Periode: Navn (føds.†dødsår)

Abrahamsen	Handelsmin. 1908 - 1910: Lars Kristian Abrahamsen 
      (f.1853†1921)

Abrahamsen	Justismin. 1913 - 1916: Lars Kristian Abrahamsen 
      (s.a.)

Abrahamsen	Sosialmin. 1916 - 1919: Lars Kristian Abrahamsen 
      (s.a.)

Alvestad	Handelsmin. 1928: Anton Ludvig Alvestad

Amundsen	Justismin. 1920 - 1921: Olaf Amundsen

Anderssen-Ryst	Forsvarsmin. 1928 - 1931: Torgeir Anderssen-Ryst

Arctander	Innenriksmin. 1884 - 1885: Sofus Anton Birger Arctander 
      (f.1845†1924)

Arctander	Innenriksmin. 1886 - 1888: Sofus Anton Birger Arctander 
      (2x)

Arctander	Handelsmin. 1905: Sofus Anton Birger Arctander (s.a.)

Arctander	Handelsmin. 1905 - 1908: Sofus Anton Birger Arctander 
      (s.a.)

Arctander	Handelsmin. 1910: Sofus Anton Birger Arctander (2x)

Arneberg	Justismin. 1890 - 1891: Ulrik F. Christian Arneberg

Aubert	Justismin. 1884: Ludvig Maribo Benjamin Aubert 
      (f.1838†1896)

Bachke	Justismin. 1879 - 1880: Ole Andreas Bachke 
      (f.1830†1890)

Bachke	Justismin. 1881 - 1882: Ole Andreas Bachke (2x)

Bang	Innenriksmin. 1884: Thomas Bang

Berg	Sosialmin. 1919 - 1920: Paal Olav Berg (f.1873†1968)

Berg	Justismin. 1924 - 1926: Paal Olav Berg (s.a.)

Berge	Finansmin. 1906 - 1907: Abraham Theodor Berge (f.1851 -
      )

Berge	Finansmin. 1910 - 1912: Abraham Theodor Berge (2x)

Berge	Statsmin. 1923 - 1924: Abraham Theodor Berge 
      (f.1851†1936)

Berge	Finansmin. 1923 - 1924: Abraham Theodor Berge (3x)

Bergsvik	Sosialmin. 1935 - 1936: Kornelius Olai Person 
      Bergsvik

Bergsvik	Finansmin. 1936 - 1939: Kornelius Olai Person 
      Bergsvik

Birch-Reichenwald	Innenriksmin. 1894 - 1895: Peter Birch-
      Reichenwald

Blehr	Statsmin. i Sthlm. 1891 - 1893: Otto Albert Blehr 
      (s.a.)

Blehr	Statsmin. i Sthlm. 1898 - 1902: Otto Albert Blehr 
      (2x)

Blehr	Innenriksmin. 1902: Otto Albert Blehr (s.a.)

Blehr	Statsminister 1902 - 1903: Otto Albert Blehr 
      (f.1847†1927)

Blehr	Handelsmin. 1903: Otto Albert Blehr (s.a.)

Blehr	Justismin. 1917 - 1920: Otto Albert Blehr (s.a.)

Blehr	Statsmin. 1921 - 1923: Otto Albert Blehr (2x)

Blehr	Finansmin. 1921 - 1923: Otto Albert Blehr (s.a.)

Bothner	Justismin. 1905 - 1907: Harald Bothner (f.1850 -)

Bratlie	Statsmin. 1912 - 1913: Jens Kristian Meinich Bratlie 
      (f.1856†1939)

Bratlie	Forsvarsmin. 1912 - 1913: Jens Christian Meinich Bratlie 
      (s.a.)

Bredal	Justismin. 1907 - 1908: Johan Olaf Bredal (f.1862 -)

Bretteville	Innenriksmin. 1869 - 1871: Christian Zetlitz 
      Bretteville (5x)

Broch	Marinedept. 1869 - 1871: Ole Jacob Broch 
      (f.1818†1889)

Broch 	Marinedept. 1872: Ole Jacob Broch (2x)

Bruun	Handelsmin. 1920 - 1921: Gerdt H. M. Bruun

Brænne	Handelsmin. 1910 - 1912: Bernhard Cornelius Brænne 
      (f.1854 -)

Braadland	Utenriksmin. 1931 - 1933: Birger Braadland 
      (f.1879†1966)

Braadland	Fung. statsmin.  1932: Birger Braadland 
      (f.1879†1966)

Braadland	Fung. statsmin. 1932: Birger Braadland* (2x)

Bull	Finansmin. 1889: Edvard Hagerup Bull

Bull	Finansmin. 1905 - 1906: Edvard Hagerup Bull (s.a.)

Bull	Forsvarsmin. 1910 - 1912: Karl Sigvald Johannes Bull

Bull	Finansmin. 1920 - 1921: Edvard Hagerup Bull (s.a.)

Bull	Utenriksmin. 1928: Edvard Bull (f.1881†1932)

Castberg	Justismin. 1908 - 1910: Johan Castberg (s.a.)

Castberg	Handelsmin. 1913: Johan Castberg (f.1862 -)

Castberg	Sosialmin. 1913 - 1914: Johan Castberg (s.a.)

Christensen	Justismin. 1926: Ingolf Elster Christensen 
      (s.a.)

Christensen	Forsvarsmin. 1926 - 1928: Ingolf Elster Christensen 
      (f.1872†1943)

Christophersen	Utenriksmin. 1908 - 1910: Wilhelm Christopher 
      Christophersen (f.1832†1913)

Dahl	Innenriksmin. 1888: Walther Scott Dahl (f.1839†1906)

Dahl	Justismin. 1888 - 1889: Walther Scott Dahl (s.a.)

Dahll	Forsvarsmin. 1884: Lars Christian Dahll (f.1828†1908)

Dawes	Forsvarsmin. 1907 - 1908: Karl Friedrich Griffin 
      Dawes

Daae	Forsvarsmin. 1884: Ludvig Daae (f.1829†1893)

Engelhardt	Innenriksmin. 1895 - 1897: Thomas von Westen 
      Engelhardt (f.1850†1905)

Evjenth	Justismin. 1928 - 1930: Håkon Martin Evjenth

Falsen	Justismin. 1871 - 1872: John Collett Falsen (2x) 
      (s.a.)

Falsen	Marinedept. 1871 - 1872: John Collett Falsen 
      (f.1817†1879)

Falsen	Innenriksmin. 1872 - 1873: John Collett Falsen (s.a.)

Falsen	Justismin. 1874 - 1877: John Collett Falsen (3x)

Falsen	Justismin. 1878 - 1879: John Collett Falsen (4x)

Frihagen	Handelsmin. 1942: Anders Rasmus Frihagen, i eksil

Furu	Innenriksmin. 1890 - 1891: Ole Andreas Furu 
      (f.1841†1925)

Furu	Finansmin. 1893 - 1895: Ole Andreas Furu

Gram	Statsmin. i Sthlm. 1889 - 1891: Gregers Winther 
      Wulfsberg Gram (f.1846 -)

Gram	Statsmin. i Sthlm. 1893 - 1898: Gregers Winther 
      Wulfsberg Gram (2x)

Gunnar	Finansmin. 1934 - 1935: Jahn Gunnar

Hagerup	Justismin. 1893 - 1894: Georg Francis Hagerup 
      (f.1853†1921)

Hagerup	Justismin. 1895 - 1898: Georg Francis Hagerup (2x)

Hagerup	Statsminister 1895 - 1898: George Francis Hagerup 
      (f.1853†1921)

Hagerup	Justismin. 1903 - 1905: Georg Francis Hagerup (3x)

Hagerup	Statsminister 1903 - 1905: George Francis Hagerup 
      (2x)

Hagerup	Justismin. 1905: Edvard Bull Hagerup

Halvorsen	Finansmin. 1907 - 1908: Johan Magnus Halvorsen 
      (f.1853†1922)

Halvorsen	Justismin. 1920 - 1921: Otto Bahr Halvorsen (s.a.)

Halvorsen	Statsmin. 1920 - 1921: Otto Bahr Halvorsen 
      (f.1872†1923)

Halvorsen	Justismin. 1922 - 1923: Otto Bahr Halvorsen (2x)

Halvorsen	Statsmin. 1923: Otto Bahr Halvorsen (2x)

Hansen	Handelsmin. 1919 - 1920: Birger Hansen

Harbitz	Forsvarsmin. 1894 - 1895: Johannes Vending Harbitz

Hartmann	Finansmin. 1942 - 1945: Paul Ernst Wilhelm Hartmann, 
      eksil til 1945 (1) (f.1878†1974)

Haugland	Finansmin. 1884 - 1888: Baard Madsen Haugland

Heftye	Forsvarsmin. 1903: Thomas Thomassen Heftye 
      (f.1860†1921)

Heftye	Forsvarsmin. 1908: Thomas Thomassen Heftye (2x)

Helliesen	Finansmin. 1870 - 1872: Henrik Laurentius Helliesen 
      (3x)

Helliesen	Finansmin. 1873 - 1875: Henrik Laurentius Helliesen 
      (4x)

Helliesen	Finansmin. 1876 - 1879: Henrik Laurentius Helliesen 
      (5x)

Helliesen	Finansmin. 1880 - 1884: Henrik Laurentius Helliesen 
      (6x)

Hindahl	Handelsmin. 1942 - 1945: Olav Hindahl, i eksil

Hoff	Forsvarsmin. 1889 - 1891: Edvard Hans Hoff (f.1838 -)

Holmboe	Justismin. 1874: Jens Holmboe (s.a.)

Holmboe	Finansmin. 1875 - 1876: Jens Holmboe

Holmboe	Marinedept. 1877 - 1878: Jens Holmboe

Holmboe	Finansmin. 1879 - 1880: Jens Holmboe (2x)

Holmboe	Justismin. 1880: Jens Holmboe (2x)

Holmboe	Marinedept. 1881 - 1882: Jens Holmboe (2x)

Holmboe	Justismin. 1882 - 1883: Jens Holmboe (2x)

Holmboe	Justismin. 1921 - 1922: Arnold Holmboe

Holmboe	Handelsmin. 1923 - 1924: Johan H. R. Holmboe

Holmboe	Finansmin. 1924 - 1926: Arnold Holmboe (s.a.)

Holmboe	Justismin. 1928: Cornelius Holmboe

Holst	Forsvarsmin. 1891 - 1893: Peter Theodor Holst 
      (f.1843†1908)

Holst	Forsvarsmin. 1898 - 1900: Peter Theodor Holst (2x)

Holtfodt	Forsvarsmin. 1914 - 1919: Christian Theodor Holtfodt 
      (f.1863†1930)

Hornsrud	Finansmin. 1928: Christopher Andersen Hornsrud (s.a.)

Hornsrud	Statsmin. 1928: Christopher Andersen Hornsrud 
      (f.1859†1960)

Hundseid	Fung. statsmin. 1932 - 1933: Jens Falentinsen Hundseid 
      (f.1883†1965)

Ibsen	Statsmin. i Sthlm. 1903 - 1905: Sigurd Ibsen 
      (f.1859†1930)

Ihlen	Utenriksmin. 1913 - 1920: Nils Claus Ihlen 
      (f.1855†1925)

Indrebø	Finansmin. 1935 - 1936: Adolf Indrebø

Irgens	Forsvarsmin. 1868 - 1872: Nils Christian Irgens 
      (f.1811†1878)

Irgens	Utenriksmin. 1910 - 1913: Johannes Irgens 
      (f.1869†1939)

Jacobsen	Innenriksmin. 1888: Oscar Jacobsen

Jacobsen	Forsvarsmin. 1924 - 1926: Rolf Jacobsen

Jensen	Justismin. 1880 - 1881: Christian Jensen

Jensen	Innenriksmin. 1882 - 1883: Christian Jensen

Jensen	Justismin. 1883 - 1884: Christian Jensen (2x)

Johansen	Marinedept. 1872 - 1873: Jacob Lerche Johansen 
      (f.1818†1900)

Johansen	Marinedept. 1874 - 1877: Jacob Lerche Johansen (2x)

Johansen	Marinedept. 1878 - 1881: Jacob Lerche Johansen (3x)

Johansen	Marinedept. 1882 - 1884: Jacob Lerche Johansen (4x)

Keilhau	Forsvarsmin. 1913 - 1914: Hans Vilhelm Dopp Mandall 
      Keilhau (f.1845†1917)

Kierulf	Statsmin. i Sthlm. 1871 - 1884: Otto Richard Kierulf 
      (f.1825†1887)

Kildal	Justismin. 1887: Birger Kildal (f.1849†1913)

Kildal	Finansmin. 1895 - 1898: Birger Kildal

Kildal	Finansmin. 1903 - 1904: Birger Kildal (2x)

Kirkeby-Garstad	Handelsmin. 1932 - 1933: Ivar Larsen Kirkeby-
      Garstad 

Klingenberg	Sosialmin. 1920 - 1921: Odd Sverressøn Klingenberg 
      (f.1871 -)

Klingenberg	Sosialmin. 1923 - 1924: Odd Sverressøn 
      Klingenberg

Knudsen	Finansmin. 1903: Gunnar Knudsen

Knudsen	Finansmin. 1905: Gunnar Knudsen (2x)

Knudsen	Finansmin. 1905: Aanon Gunnar Knudsen (s.a.)

Knudsen	Finansmin. 1908 - 1910: Aanon Gunnar Knudsen (2x)

Knudsen	Statsmin. 1908 - 1910: Aanon Gunnar Knudsen 
      (f.1848†1928)

Knudsen	Statsmin. 1913 - 1920: Aanon Gunnar Knudsen (2x)

Knudsen	Finansmin. 1919 - 1920: Aanon Gunnar Knudsen (3x)

Kobro	Forsvarsmin. 1933 - 1935: Jens Isak de Lange Kobro

Koht	Utenriksmin. 1935 - 1941: Halvdan Koht, i eksil e. 1940 
      (f.1873†1965)

Kolstad	Finansmin. 1931 - 1932: Peder Ludvik Kolstad (s.a.)

Kolstad	Statsmin. 1931 - 1932: Peder Ludvik Kolstad 
      (f.1878†1932)

Konow	Innenriksmin. 1891 - 1893: Wollert Konow 
      (f.1847†1932)

Konow	Statsmin. 1910 - 1912: Wollert Konow (s.a.)

Konow	Finansmin. 1912 - 1913: Fredrik Ludvig Konow (f.1864 -
      )

Konow	Finansmin. 1926 - 1928: Fredrik Ludvig Konow (2x)

Koren	Marinedept. 1884: Bøicke Johan Rulffs Koren 
      (f.1828†1909)

Larssen	Handelsmin. 1931 - 1932: Per Larssen 

Lehmann	Marinedept. 1884: Halfdan Lehmann

Lie	Justismin. 1935 - 1939: Trygve Halvdan Lie (s.a.)

Lie	Handelsmin. 1939 - 1940: Trygve Halvdan Lie (s.a.)

Lie	Utenriksmin. 1941 - 1946: Trygve Halvdan Lie, i eksil 
      til 1945 (f.1896†1968)

Liestøl	Innenriksmin. 1888: Lars Knutson Liestøl 
      (f.1839†1912)

Lindboe	Justismin. 1931 - 1933: Asbjørn Lindboe

Lindvig	Handelsmin. 1912 - 1913: Ambrotius Olsen Lindvig

Ljundberg	Forsvarsmin. 1939 - 1942: Birger Ljundberg, i eksil e. 
      1940 (f.1884†1967)

Lowzow	Forsvarsmin. 1908 - 1909: Håkon Ditlev Lowzow 
      (f.1854†1915)

Lund	Finansmin. 1928 - 1931: Per Berg Lund

Lund	Finansmin. 1933 - 1934: Per Berg Lund

Lykke	Statsmin. 1926 - 1928: Ivar Lykke (f.1872†1949)

Lykke	Utenriksmin. 1926 - 1928: Ivar Lykke (s.a.)

Løchen	Justismin. 1898: Einar Løchen (f.1850†1908)

Løchen	Justismin. 1899 - 1900: Einar Løchen (2x)

Løvenskiold	Statsmin. i Sthlm. 1884: Carl Otto Løvenskiold 
      (f.1839†1916)

Løvland	Statsmin. i Sthlm. 1905: Jørgen Gunnarson Løvland 
      (f.1857†1925)

Løvland	Utenriksmin. 1905 - 1908: Jørgen Gunnarson Løvland 
      (s.a.)

Løvland	Statsmin. 1907 - 1908: Jørgen Gunnarson Løvland 
      (f.1848†1922)

Madsen	Sosialmin. 1928: Alfred Martin Madsen (f.1888 -)

Madsen	Handelsmin. 1935 - 1939: Alfred Martin Madsen (s.a.)

Manthey	Forsvarsmin. 1872: August Christian Manthey (2x) 
      (f.1811†1880)

Manthey	Finansmin. 1872 - 1873: August Christian Manthey (2x)

Manthey	Marinedept. 1873 - 1874: August Christian Manthey 
      (s.a.)

Meldahl	Justismin. 1870 - 1871: Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl 
      (4x)

Meldahl	Justismin. 1872 - 1874: Hans Gerhard Colbjørnsen Meldahl 
      (5x)

Meling	Handelsmin. 1924 - 1926: Lars Olai Meling

Meling	Handelsmin. 1933 - 1935: Lars Olai Meling (2x)

Michelet	Utenriksmin. 1920 - 1921: Christian Fredrik Michelet 
      (s.a.)

Michelet	Statsmin. 1923: Christian Fredrik Michelet 
      (f.1863†1927)

Michelet	Utenriksmin. 1923 - 1924: Christian Fredrik Michelet 
      (2x)

Michelsen	Finansmin. 1904 - 1905: Peter Christian Hersleb Kersshow 
      Michelsen

Michelsen	Justismin. 1905: Peter Christian Hersleb Kersshow 
      Michelsen (s.a.)

Michelsen	Statsmin. 1905: Peter Christian Hersleb Kersshow 
      Michelsen

Michelsen	Statsminister 1905: Peter Christian Hersleb Kersshow 
      Michelsen (f.1857†1925)

Michelsen	Statsmin. 1905 - 1907: Peter Christian Hersleb Kjerschow 
      Michelsen (s.a.)

Michelsen	Forsvarsmin. 1907: Peter Christian Hersleb Kjerschow 
      Michelsen* (s.a.)

Monsen	Forsvarsmin. 1928: Christian Fredrik Monsen

Monsen	Forsvarsmin. 1935 - 1939: Christian Fredrik Monsen 
      (2x)

Morell	Sosialmin. 1926 - 1928: Peter Andreas Amundsen Morell

Motzfeldt	Justismin. 1894 - 1895: Ernst Motzfeldt (f.1842†1915)

Mowinckel	Handelsmin. 1921 - 1922: Johan Ludwig Mowinckel 
      (s.a.)

Mowinckel	Utenriksmin. 1922 - 1923: Johan Ludwig Mowinckel 
      (s.a.)

Mowinckel	Statsmin. 1924 - 1926: Johan Ludwig Mowinckel 
      (f.1870†1943)

Mowinckel	Utenriksmin. 1924 - 1926: Johan Ludwig Mowinckel (2x)

Mowinckel	Statsmin. 1928 - 1931: Johan Ludwig Mowinckel (2x) 

Mowinckel	Utenriksmin. 1928 - 1931: Johan Ludwig Mowinckel (3x)

Mowinckel	Fung. statsmin. 1933 - 1935: Johan Ludwig Mowinckel (3x) 
      

Mowinckel	Utenriksmin. 1933 - 1935: Johan Ludwig Mowinckel (4x)

Munthe	Forsvarsmin. 1877 - 1879: Adolph Fredrik Munthe 
      (f.1817†1884)

Munthe	Forsvarsmin. 1880 - 1884: Adolph Fredrik Munthe (2x)

Nielsen	Handelsmin. 1945: Sven Nielsen, i eksil til 1945 (1)

Nygaardsvold	Fung. statsmin. 1935 - 1945: Johan Nygaardsvold, i 
      eksil 1940 - 1945 (f.1879†1952)

Oftedal	Sosialmin. 1921 - 1923: Lars Oftedal (f.1877†1932)

Oftedal	Handelsmin. 1922 - 1923: Lars Oftedal (s.a.)

Oftedal	Sosialmin. 1924 - 1926: Lars Oftedal (2x)

Oftedal	Handelsmin. 1928 - 1931: Lars Oftedal (2x)

Olsen	Finansmin. 1888 - 1889: Olaj Johan Olsen

Olsen	Finansmin. 1889: Olaj Johan Olsen (2x)

Olsen	Innenriksmin. 1897 - 1898: Olaj Johan Olsen

Olssøn	Forsvarsmin. 1893 - 1894: Christian Wilhelm Engel Bredal 
      Olssøn (f.1844†1915)

Olssøn	Forsvarsmin. 1895 - 1898: Christian Wilhelm Engel Bredal 
      Olssøn (2x)

Olssøn	Forsvarsmin. 1905: Christian Wilhelm Engel Bredal Olssøn 
      (3x)

Olssøn	Forsvarsmin. 1905 - 1907: Christian Wilhelm Engel Bredal 
      Olssøn (s.a.)

Omholt	Finansmin. 1913 - 1919: Anton Thorkildsen Omholt 
      (f.1861†1925)

Peersen	Forsvarsmin. 1919: Rudolf Elias Peersen (f.1868†1949)

Petersen	Sosialmin. 1914 - 1916: Kristian Frits Petersen

Petersen	Handelsmin. 1916 - 1919: Christian Petersen

Quisling	Forsvarsmin. 1931 - 1933: Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn 
      Quisling (f.1887†1945)

Qvam	Justismin. 1891 - 1893: Ole Anton Qvam (s.a.)

Qvam	Justismin. 1898 - 1899: Ole Anton Qvam (2x)

Qvam	Innenriksmin. 1899 - 1900: Ole Anton Qvam (s.a.)

Qvam	Justismin. 1900 - 1902: Ole Anton Qvam (3x)

Qvam	Statsmin. i Sthlm. 1902 - 1903: Ole Anton Qvam 
      (f.1834†1904)

Reimers	Finansmin. 1884: Herman Johan Foss Reimers

Richter	Statsmin. i Sthlm. 1884 - 1888: Ole Jørgensen Richter 
      (f.1829†1888)

Robertson	Handelsmin. 1926 - 1928: Charles Robertson (f.1875 -)

Rolfsen	Justismin. 1923 - 1924: Christian L. Rolfsen

Roll	Justismin. 1889 - 1890: Ferdinand N. Roll

Rygh	Finansmin. 1889 - 1891: Evald Rygh

Ræstad	Utenriksmin. 1921 - 1922: Arnold Kristofer Ræstad 
      (f.1878†1945)

Scheel	Justismin. 1910 - 1912: Herman Carsten Johannes Scheel 
      (f.1859 -)

Schjøtt	Innenriksmin. 1888: Peder Schjøtt

Schrømme	Sosialmin. 1933: Ole Nikolai Ingebrigtsen Schrømme

Schweigaard	Justismin. 1882: Christian Homann Schweigaard 
      (s.a.)

Schweigaard	Statsminister 1884: Christian Homann Schweigaard 
      (f.1838†1899)

Schønning	Handelsmin. 1903 - 1904: Jacob Marius Schønning 
      (f.1856†1934)

Segelcke 	Forsvarsmin. 1872 - 1874: Lorentz Henrik Müller 
      Segelcke  (f.1829†1910)

Segelcke	Forsvarsmin. 1875 - 1877: Lorentz Henrik Müller Segelcke 
      (2x)

Selmer	Forsvarsmin. 1874 - 1875: Christian August Selmer 
      (s.a.)

Selmer	Innenriksmin. 1875 - 1876: Christian August Selmer 
      (s.a.)

Selmer	Innenriksmin. 1876 - 1878: Nils cVogt (3x)

Selmer	Justismin. 1877 - 1878: Christian August Selmer 
      (s.a.)

Selmer	Innenriksmin. 1878 - 1879: Christian August Selmer 
      (2x)

Selmer	Finansmin. 1879: Christian August Selmer

Selmer	Forsvarsmin. 1879 - 1880: Christian August Selmer 
      (2x)

Selmer	Statsminister 1880 - 1884: Christian August Selmer 
      (f.1816†1889)

Sibbern	Statsmin. i Sthlm. 1858 - 1871: Georg Christian Sibbern 
      (f.1816†190f.1)

Spørck	Forsvarsmin. 1909 - 1910: August Geelmuyden Spørck 
      (f.1851†1928)

Stang	Førsteminister 1861 - 1873: Frederik Stang 
      (f.1808†1884)

Stang	Innenriksmin. 1885 - 1886: Jacob Stang

Stang	Justismin. 1887 - 1888: Hans Georg Jacob Stang (s.a.)

Stang	Statsmin. i Sthlm. 1888 - 1889: Hans Georg Jacob Stang 
      (f.1830†1907)

Stang	Statsminister 1889 - 1891: Emil Stang (f.1834†1907)

Stang	Statsminister 1893 - 1895: Emil Stang (2x)

Stang	Forsvarsmin. 1900 - 1903: Hans Georg Jacob Stang 
      (s.a.)

Stang	Justismin. 1912 - 1913: Fredrik Stang (f.1867†1941)

Steen	Finansmin. 1891 - 1893: Johannes Wilhelm Christian 
      Steen

Steen	Statsminister 1891 - 1893: Johannes Wilhelm Christian 
      Steen (f.1827†1906)

Steen	Statsminister 1898 - 1902: Johannes Wilhelm Christian 
      Steen (2x)

Steen	Innenriksmin. 1900 - 1902: Johannes Wilhelm Christian 
      Steen (s.a.)

Strugstad	Forsvarsmin. 1903 - 1905: Oscar Sigvard Julius Strugstad 
      (f.1851†1919)

Støstad	Sosialmin. 1939 - 1945: Sverre Kornelius Eilertsen 
      Støstad, i eksil 1940 - 1945 (s.a.)

Sundby	Finansmin. 1932 - 1933: Jon Sundby (f.1883 -)

Sunde	Finansmin. 1898 - 1900: Elias Sunde

Sunde	Finansmin. 1902 - 1903: Elias Sunde (2x)

Sunde	Justismin. 1930 - 1931: Arne Toralf Sunde (f.1883 -)

Sunde	Justismin. 1933 - 1935: Arne Toralf Sunde (2x)

Sverdrup	Statsminister 1873 - 1880: Frederik Stang (s.a.)

Sverdrup	Forsvarsmin. 1884 - 1885: Johan Sverdrup (s.a.)

Sverdrup	Marinedept. 1884 - 1885: Johan Sverdrup (s.a.)

Sverdrup	Statsminister 1884 - 1889: Johan Sverdrup 
      (f.1816†1892)

Sverdrup	Forsvarsmin. 1885 - 1889: Johan Sverdrup (s.a.)

Sverdrup	Innenriksmin. 1888: Jacob Liv Rosted Sverdrup 
      (f.1845†1899)

Sørenssen	Justismin. 1884 - 1887: Aimar Augustus Sørenssen 
      (s.a.)

Sørenssen	Innenriksmin. 1888: Aimar August Sørenssen 
      (f.1823†1908)

Thilesen	Innenriksmin. 1888 - 1889: Georg August Thilesen 
      (f.1837†1917)

Thilesen	Innenriksmin. 1898 - 1899: Georg August Thilesen (2x)

Thorne	Innenriksmin. 1889 - 1890: Johan Henrich Paasche Thorne 
      (f.1843†1920)

Thorne	Innenriksmin. 1893 - 1894: Johan Henrich Paasche Thorne 
      (2x)

Torp	Sosialmin. 1936 - 1939: Oscar Fredrik Torp (s.a.)

Torp	Finansmin. 1939 - 1942: Oscar Fredrik Torp, i eksil e. 
      1940 (s.a.)

Torp	Forsvarsmin. 1942 - 1945: Oscar Fredrik Torp, i eksil 
      til 1945 (s.a.)

Trædal	Fung. statsmin.  1932: Nils Trædal (f.1879†1948)

Trædal	Fung. statsmin. 1932: Nils Trædal* (2x)

Urbye	Justismin. 1916 - 1917: Andreas Tostrup Urbye 
      (f.1869†1955)

Utheim	Sosialmin. 1933 - 1935: Trygve Utheim

Vik	Sosialmin. 1931 - 1933: Jakob Nilsson Vik

Vogt	Innenriksmin. 1871 - 1872: Nils Vogt (f.1817†1894)

Vogt	Innenriksmin. 1873 - 1875: Nils Vogt (2x)

Vogt	Justismin. 1879: Nils Vogt (s.a.)

Vogt	Innenriksmin. 1879 - 1882: Nils Vogt (3x)

Vogt	Innenriksmin. 1883 - 1884: Nils Vogt (4x)

Vogt	Handelsmin. 1904 - 1905: Paul B. Vogt

Værland	Sosialmin. 1928 - 1931: Torjus Værland

Wefring	Forsvarsmin. 1920 - 1921: Karl Wilhelm Wefring

Wefring	Forsvarsmin. 1923 - 1924: Karl Wilhelm Wefring (2x)

Wefring	Forsvarsmin. 1926: Karl Wilhelm Wefring (3x)

Wold	Justismin. 1939 - 1945: Terje Wold, i eksil 1940 - 1945 
      (1) (f.1899†1972)

Wold	Handelsmin. 1940 - 1942: Terje Wold*, i elsil (s.a.)

Øyen	Justismin. 1926 - 1928: Knud Iversen Øyen

Årstad	Finansmin. 1900 - 1902: Søren Tobias Årstad

Årstad	Justismin. 1902 - 1903: Søren Tobias Årstad (f.1861 -
      )

Aavatsmark	Forsvarsmin. 1919 - 1920: Ivar Aavatsmark

Aavatsmark	Forsvarsmin. 1921 - 1923: Ivar Aavatsmark (2x)

      
Go to Top of page - Back to Page 1