FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Wi*__.

Wibe   . {XREF}: [FOS01].

Wibe   DAA slægtsoversigt: DAA 1927 Bd. XLIV [A] [_*]

Wibe   Egge, Jon: Wibe. 
      [Internet]?. e-mail..

Wibe   Lassen, Wilhelm: Biskop i Lund (1620-1637) Dr. Matz Jenssøn Medelfars agnatiske 
      descendenter af navn Wibe og Lund. Kria. 1901. 417pp. [ep].

Wibel von Wibelsheim   DAA slægtsoversigt: DAA 1927 Bd. XLIV [A] [_*]

Wibelsheim, Wibel von (DK)   Bobé, Louis: REV01 IX s. 439. Kbh. 1895. [db].

Wiberg   Loennecker, Sigurd H.: Bok 1: Iohann Christian Loennecker og hans efterslekt Slekten 
      Tønsberg, Slekten Wiberg. Oslo 1956. Bok 2 Slekten Wiberg, født Aalesund. Oslo 1968. 37pp. 
      [db][bb].

Wiborg   . {XREF}: [FOS01].

Wiborg   Fleischer, Martha Wiborg: Slektene Wiborg; Brevik - Kragerø grenen; Schreiner, Esmark, 
      Høegh. Oslo 1925. 153pp. [db][bb].

Wiborg   Gudbrandson, Terje: Drammensfamilien Wiborg. Oslo 1971. (126 s. ). [NO].

Wiborg   Hauge, Yngvar: Grener av Eiker-slekten Wiborg. Oslo 1966. (249 s. ). [NO].

Wiborg   NN: 8-VI-1927 s. 88. 9-III-1930 s. 77. PHT. [A].

Wiborg   Rogne, Margit: Opptegnelser om en Wiborg-slekt. NST 1965_XX_1. [A].

Wiborg   Wiborg, Geir Steinar: Wiborg, en slektsgren med bakgrunn i det gamle norske 
      bondesamfunnet. Gjøvik 1995. (601 s). [NO].

Wiborg   Øverland, Per: Kjøpmann i Arendal David Andersen Wiborg og hans efterslekt. Trondheim 
      1992. (74 bl., trykt som manuskript). ISBN 82-90936-39-7. [NO].

Wiborg, Thomas   . {XREF}: II 301, 354, III 7, 8. [SKI01].

Wibrand   Wibrand, Jan: Anespor - Herdis Bodil Marie Wibrand født Eriksen 7/11 1885 - 8/5 
      1967. (2005) [fb].

Wibrand   Wibrand, Jan: Anespor - Johan Andreas Wibrand 4/9 1882 - 6/6 1962 (2007) [fb].

Wichfeld   DAA slægtsoversigt: DAA 1953 Bd. LXX [A] [_*]

Wichfeld   Fabritius, Albert: Stamtavle over Slægten Wichfeld. DK [60*fb]

Wichfeld   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Wichman   . {XREF}: [FOS01].

Wichmand   Larsen, Alfred: De ældste led af slægten Wichmand. 12-I-1946 s. 25-71. PHT. [A].

Wickede, von (DK)   Bobé, Louis: REV01 VIII s. T141. Kbh 1895. [db].

Wickstrøm   . {XREF}: [SAN02].

Widdersheim, von (DK)   Bobé, Louis: REV01 VII s. 549. Kbh. 1895. [db].

Widding   Hveding, Johan: Nordlandsætta Hveding frå 1580. Oslo 1944/Bodø 1995. 145pp. (Hveding, 
      Hviding, Widding. )(Anm.: NST v. 35 s. 94). [].

Widing   Sollied, Olaf: Bergensfamilien Widing. Særtr. Bergens hist. forenings skrifter nr. 36, 
      1930. 165pp. [MH]

Width   NST Bd. III s. 44. Oslo 1932. [ns].

Wiedemann   Wiedemann-Erlangen, Ernst A.: Beiträge zur Geschichte der Familie Wiedemann-Waldheim. 
      2 Vorfahrenübersicht der Familie Wiedemann-Erlangen. [fb]

Wiel   [KS]: (fra Strømsø og Stege, DK). [KS 1911] s. 257-258 [A]

Wiel   Finne-Grønn, S.H.: Familierne Treschow og Wiel. Deres indbyrdes forbindelse og de første 
      generationer. Revidert særtr. Norsk personalhist. tidsskr. 1. bd. Oslo 1925. 23pp. [MH]

Wiel   NN: 1-II-1881 s. 79 og 1-VI-1885 s. 264-7. PHT. [A].

Wiel   Norløff, H. P.: Familien Wiel på Fredrikshald. 1755-1929. Oslo 1942. 216pp. [ns][fb].

Wiel   Steffens, H. K.: Slægten Wiel på Strømsø og Frederikshald. Kria 1903. 245pp. 5tvl. 
      [MH][fb]

Wielandt (Vilandt)   Vilandt, E.: Register over Slægten Wielandt (Vilandt) 1911 97bl.. DK [fb] 
      

Wienert   NN: Familiengeschichtliche Mitteilungen umfassend die Familien Jacobsen Blanck, 
      Brettschneider, Diedrichs, Eide Gotthardt, Hartmann Holleck-Weithmann, Krüger, Koscky Kosky, 
      Leistikow, Lorenz, Lorentzen Rost, Schrader, Smidt, Stemmer Wienert. [fb]

Wiese   Amundsen, O. Delphin: Stamtavle over familien Wiese i Norge. Oslo 1927. 128pp. 
      [MH][ns][fb].

Wiese   Wiese, Gerd: Familien Wiese: grenen Klaus Krohn og Hallfrid Cecilie Wiese: (stamtre). 
      1976. [db].

Wiesener   Wiesener, Gerhard: Slekten Wiesener; med en del opplysninger om slektene Armauer og 
      Müller i Bergen. Oslo 1952. 68pp. [db].

Wiglaur /Wiglar   NN: 8-V-1926 s. 77 og 9-II-1929 s. 84. PHT. [A].

Wiigen   . {XREF}: [AAR01].

Wiinhott   Qvistgaard, Erh.: Autobiografi af Sognepræst til Horslunde-Nordlunde paa Lolland Claus 
      Christiansen Wiinhott, født den 10. Januar 1712 i København, død den 12. Marts 1771 i Horslunde. 
      8-V-1926 s. 22-30. Rettelse 8-V-1926 s. 312. PHT. [A].

Wikborg   Wikborg, Lilla: Nogle slegtslinjer. Drammen 1915. 33pp. 3tvl. [MH]

Wikborg   Wikborg, Thorolf: Slektene Wikborg, Wicklund og Wikström og deres oprinnelse i 
      Jämtland. Drammen 1943. 43pp. [db] /Drammen 1957. 21pp.

Wiklund   Wikborg, Thorolf: Slektene Wikborg, Wicklund og Wikström og deres oprinnelse i 
      Jämtland. Drammen 1943. 43pp. [db] /Drammen 1957. 21pp.

Wikström   Wikborg, Thorolf: Slektene Wikborg, Wicklund og Wikström og deres oprinnelse i 
      Jämtland. Drammen 1943. 43pp. [db] /Drammen 1957. 21pp.

Wilchenschildt   NN: 5-IV-1907 s. 194. PHT. [A].

Wildberg   Hessberg, Hanns von: Über die von Wildberg und über Mainberg. [cs].

Wildemann   NN: 3-II-1893 s. 315 og 3-IV-1895 s. 81-2. PHT. [A].

Wilderberg   . {XREF}: [SAN02].

Wildhagen   Ovenstad, O.: Militærbiografier. Oslo 1949. [ns].

Wilhelm II   Cabanès, A.: Folie d'empereur. Une dynastie de dégénérés. Guillaume II jugé par la 
      science. 1915. [db].

Wilhelmsen   . {XREF}: [SAN02].

Wilhelmsen   NN: Adrianus _ Wilhelmsen f. 1841, fiskeeksportør i Frederikshavn, og h. Anthonette 
      Camille Christensen (Nyholm), deres forf. og efterk. 88 pp. DK 1963. [fb]

Wilhelmsen   Schilbred, C. S.: Slekten Wilhelmsen fra Tønsberg. Oslo 1970. 134pp. [NO].

Wilhjelm   Fasting, S. O.: Familien Wilhjelm i Danmark. DK Kbh. 1916. 64pp. Personreg. [ep].

Wilhjelm   Holm, L. F. R.: Slægtstavler for Slægterne Liisberg-Holm, Wendelboe, Wilhjelm (og) 
      Mur-Kaaserne. DK 1945. 62pp. [fb].

Wilhjelm   Wilhjelm, E.: Slægten Wilhjelm i Danmark. 2. udg. DK Kbh. 1973. 54pp. Personreg. 
      [#].

Wilke, Wilker, Wilken   NN: 14-II-1960 s. 134. PHT. [A].

Wille   . {XREF}: [SAN02].

Wille   Kjølby, Anton: Slægterne Naumann, Ohlsen og Wille fra Østerbro i København. DK [50*fb]

Wille   Wille, Aug.: Stamtavle over Familien Wille. DK [50*fb]

Willemoes   Jensen, Henning: Stamtavle over slægten Willemoes. DK Kbh. 1987. 36pp. [ep].

Willemoes   Qvistgaard, Erh.: Slægten Willemoes og Hillerups Stamfader paa mødrene Side Mads 
      Madsen Smed og hans Efterkommere. 8-III-1924 s. 235-7. PHT. [A].

Willemoes-Suhm   DAA slægtsoversigt: DAA 1938 Bd. LV [A] [_*]

Williamsen   Williamsen, Sigurd: Slekten Williamsen fra Nordmøre; 1641-1983. 1983. 168pp. 
      [db][bb].

Willie   Kjølby, Anton: Slægterne Naumann, Ohlsen og Willie fra Østerbro i København; med 
      stamtavler over de indgiftede familier Dancker, Fischer, Holst, Sandorff og Thorball. DK Nykbg. M. 
      1947. 302pp. [db].

Willoch   . {XREF}: [SAN02].

Willoch   [NS]: (Isaachsen),   [NS]: (fra Kvinesdal). [NS1979] s. 193-212 [A]

Willoch   Kj. Bugge: Slekten Willoch. NST 1957_XVI_2. [A].

Willumsen   . {XREF}: [FOS01].

Willumsen   Klitgaard, C.: Bidrag til Familien Willumsens (Wassards) Historie. 6-II-1911 s. 
      219-23. PHT. [A].

Willumsen   NN: 10-I-1934 s. 157 og 11-V-1944 s. 93. PHT. [A].

Willumsen   Willumsen, Wilhelm: Familien Willumsen i Christiania. Oslo 1934. 36pp. [db].

Wilsbech   Klitgaard, C.: Slægten Wilsbech. 10-III-1936 s. 141-49. PHT. [A].

Wilse   Hvass, Anders: Aner for Cecilie Christensen Wilse. DK [fb]

Wilster   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Wilster, de   DAA slægtsoversigt: DAA 1928 Bd. XLV [A] [_*]

Wilster, de   H. A.: Lidt om Familien de Wilster. Dansk Adels Blad. 3. årgang. DK 1913, Side 19, 
      23-24 [A][*fb]

Wiltil   . {XREF}: [SAN02].

Wind   Dansk Slægtsforskning: Slægtsbog for efterkommere efter Hans Christian Poulsen Wind, 
      (1974). [fb].

Wind   NN: Hans Christian_Poulsen Wind f. 1775, gdejer i Fjærsted, Spandet Sogn, og anden h. 
      Ellen Nisdatter Tiellufsen, deres forf. samt efterk. efter dem og hans første h. Merrit 
      Andersdatter. 230 pp. 1974. Tønder Amt. DK. [DK].

Winderen   . {XREF}: [AAR01].

Windfeld   Kaiser, Mary Windfeldt: Slægten Windfeld. DK Kbh. 1979. 238pp. Personreg. [#].

Windfeldt   Svensen, Ingebjørg Sem: Slektsbok for ætlinger av Gunnar Sem og Marie Sem f. Øvrom, 
      samt andre fra linjer tilhørende Gråtopp, Øvrom, Nielsen, Borse, Windfeldt, Monrad og Leopoldus. 
      1957. [db].

Windfeldt   Windfeldt: Slægten Windfeldt på Landting i Ejsing. I .. Hardsyssels årbog. - 45. - 
      1951. - S. 142-148. DK [fb] 

Winding   Fauch-Fausbøll, Th.: Stamtavle over Slægten Winding fra Westervig. DK Kbh. 19xx. 14pp. 
      [#].

Winding   Hauch-Fausbøll, Th.: Stamtavle over Slægten Winding fra Vestervig. DK [*fb]

Winding   Lengnick: Kellinghusen - Winding. DK 1xxx. 10pp. [#].

Wind-Vind   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Windz   Jørgensen, S.: En fyensk Godsejer efter Enevældens Indførelse. (Assessor Hans Knudsen, 
      Stamfader til Familien Windz). 1-I-1880 s. 25-35 og 1-I-1880 s. 305. PHT. [A].

Wineken   Sommer, F. C. og Louis Bobe: Slægten Wineken. Uddrag af Slægten Heering 
      personalhistoriske Optegnelser. 68s. København 1900. [ub].

Winfeld   Kaiser, M. Winfeldt: Slægten Winfeld. DK 1979. [ep].

Winge   NST Bd. XII, s. 11. Oslo 1950. [ns].

Wingaard (Himmerland)   Klitgaard, Carl: Himmerlandske Slægter i det 16. og 17. Aarhundrede. 
      Optegnelser om Familierne Kras, Kuri, Wingaard, Wolf m. fl. DK Kbh. 1919. Side 207-226. Udsnit af: 
      Personalhistorisk Tidsskrift, række 7, bind 4. [**fb]

Wingaard   Klitgaard, C.: Himmerlandske Slægter i det 16. og 17. Aarhundrede. Optegnelser om 
      Familierne Kras, Kuri, Wingaard, Wolf m. fl. 7-IV-1919 s. 207-26. PHT. [A].

Winnem   NN: Ravn, Winnem & Burchard - Ravn, Winnem, Berg & Selsbak - www.winnem.com. 

Winsløw   Metzler, Johannes Bapt.: Nogle Bidrag til Winsløwernes Slægtshistorie. 6-II-1911 s. 
      42-58. PHT. [A].

Winsnes   . {XREF}: [SAN02][AAR01].

Winsnes   Einang, Tora: Fra familiefesten på Husaker (for etterkommere av sogneprest Gabriel 
      Hofgaard Winsnes og hustru Martha Wilhelmine) lørdag 13. september 1952. 1953. 13+pp. [NO].

Winsnes   Schjøtt-Rivers, Katrine f. Winsnes: Slegten Winsnes med en del sidelinjer. Oslo 1931. 
      75pp. [ns][fb].

Winstrup   Lengnick, J.C.L.:Familien Winstrup.DK Kbh. 1xxx. 6pp. Omtaler Vitus Bering, Claus 
      Plum, Resen, H.C. Ørsted, Scharling m.fl.

Winter   Rugholm, T. et al.: Winter-Slægten. En Materialesamling. DK? 1986. Personreg. (Rettelser 
      og Tilføjelser 1987. ). [#].

Winter   Schilbred, Cornelius Severin: En Winter-slekt i Skiensfjord-distriktet. NST Bd. XII s. 
      121-131 og XV s. 89-90. [db].

Winter   Schilbred, Cornelius Severin: En Winter-slekt i Skiensfjord-distriktet. Særtr. Porsgrund 
      Dagblad. 11pp.

Winter   Vesten, L.: Slægten Winter fra Tislund i Sønderjylland. Samlinger til en Slægtshistorie. 
      DK Næstved 1909. 141pp. [fb].

Winterfeld   Bondesen, P.C.B.: Fyenske Familier i ældre Tid. II. Winterfeld. 2-IV-1889 s. 144-5 
      PHT. [A].

Winterfeldt   Bobé, Louis og Schøller, C.E.A.: Fremmede Adelsslægter i Danmark. VIII. v. 
      Winterfeldt. 4-I-1898 s. 151-62. PHT. [A].

Winterfeldt, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1944 Bd. LXI [A] [_*]

Winther Jensen   Roesen, Gert: Slægten Winther Jensen fra Rødding sogn. DK [80*fb]

Winther   . {XREF}: [FOS01][AAR01].

Winther   Christiansen, Poul Verner: En østhimmerlandsk Winther-slægt i det 17. århundrede. DK 
      1989 s. 59-74. PHT. [A].

Winther   Christiansen, Poul Verner: Niels Poulsen Rise og Cathrine Marie Olesdatter Winther. 
      Beretning om en himmerlandsk bondefamilie i tidsrummet fra forordningen om stavnsbåndets løsning 
      1788 til Danmarks første grundlov 1849 med oversigter over parrets for- og efterslægt. 1986. 2 bind 
      [fb*]

Winther   Ellefsen, Simon: Efterslægt til Asser Vintersen på Vodstrup i Mors, Jylland. Brødrene 
      Jep, Jacob (død 1734) og Niels Pedersen Winther flyttet alle til Norge, henholdsvis Hamarøy, Tranøy 
      og Hamarøy hvor de har en stor efterslægt. [Internet]. 
      Simon Ellefsen,. DK 2000. [se]

Winther   Jacobsen, Svend og Hans-Ole Mørk: 10 Generationer med Rod i Marsken (Efterslægtstavle 
      for herredsfoged Troels Winther på Astrupgård i Brøns sogn). [gh].

Winther   Jenson, Tami (USA): Etterkommere etter Jacob Pedersen Winther f. 1653. [Internet] og [Internet] 

Winther   Kofod, Axel: Den Wintherske Slægtebog fra 1755. Præsten i Ørbæk Rasmus Pedersen 
      Winthers Beretning om sin Slægt og sit Liv. Med oplysninger om hans Efterslægt. DK Kbh. 1934. 175pp. 
      Personreg. [#][fb].

Winther   Munthe-Kaas, H: Den norske presteslegt Schelven og den danske guldsmedslegt Winther. 
      NST XVI s 203. [ds].

Winther   NN: 3-II-1893 s. 71. PHT. [A].

Winther   Vesten, L.: Slægten Winter fra Tislund i Sønderjylland. DK 1909/1911. [cs].

Winther   Winther, Otto: En adelig æt fra middelalderen. Se Norsk tidsskrift for genealogi, 
      personalhistorie, biografi og literærhistorie. 1. - 1910, Side 161-181, 257-271. [A]

Winther   Winther, Otto: En adelig æt fra middelalderen. Slegten Winther paa Eker. DK 1908-1909. 
      Side 161-196. Udsnit af: Norsk personalhistorisk tidsskrift, 1908-1909. [A][*fb]

Winther   Winther: Slægten Winther på Færøerne. I .. Slægten. - Viborg. Sammenslutningen af 
      Slægtshistoriske Foreninger. - nr. 7. - 1993. - S. 29-32. DK [fb] 

Wirtmann   Behrend, C.: Om Sten Jakobsen Wirtmann og Holger Lauritsens Stambog. 7-V-1920 s. 
      111-5. PHT. [A].

Wisch, von der   DAA slægtsoversigt: DAA 1931 Bd. XLVIII [A] [_*]

Wiseth, Marvin   Bøyesen, Ann-Carin: Slektsbok for Marvin Wiseth født 1951. Utgitt 2005. Trykt 
      Trondheim. Sidetall 33, 7 s. ill.

Wisløff   Olafsen, O.: Våre Sorenskrivere. Bd. 1 s. 107. Oslo 1940. [ns].

Wismer   NN: 4-IV-1901 s. 288 og 4-V-1902 s. 188. PHT. [A].

Wister   . {XREF}: [AAR01].

Wistoft   Wistoft, J.: Stamtavle over familjen Wistoft. DK Århus 1914. [ep][fb].

With   Grandjean, Poul Bredo: Slægtebog over Familien With fra Rømø. DK Kbh. 1906. 83pp. 
      Personreg. [cs] [fb].

With   NN: 3-I-1892 s. 199, 3-V-1896 s. 87-9, 7-V-1920 s. 254 og 8-VI-1927 s. 88. 9-III-1930 s. 
      77. PHT. [A].

With   With, Richard: Avstamningen til de forskjellige slekter With i Norge. Oslo 1931. 4bl. 
      [db].

With   With: Slægten With fra Romø. I .. Dansk Adel og Borgerstand. - 1,7. - 1916. - S. 45-50. DK 
      [fb] 

Witt   NN: Die Witt-Warstede. [cs].

Witt   Witt, Klaus: Blätter des Familienverbandes Witt Nübel/Angeln 1936 . DK. PERIODICUM 

Witte   Fyhr, Arnold: Stambog over Marie Kristine Brun's Descendenter. 2. udg. DK Kbh 1918. 42pp. 
      (M. linierne Witte, Soldath, Rolff, Rostgaard, Plambøck og Ravn. ). [#].

Witte, de   DAA slægtsoversigt: DAA 1947 Bd. LXIV [A] [_*]

Wittersø   Wittersø, Magnus: Våre forfedre. 1977. [db].

Wittorp   DAA slægtsoversigt: DAA 1939 Bd. LVI [A] [_*]

Wittrock   NN: 1-IV-1883 s. 336, 1-V-1884 s. 96 og 2-II-1887 s. 305. PHT. [A].

Witzansky   Larsen, Inger Rosa og Povl Clasen: Slægten Witzansky 1768-1999. Slægtsbog. 100pp, 
      ill. (*) [fb*]

Witzendorf   NN: 7-V-1920 s. 122. PHT. [A].

Witzleben   NN: Geschichte der Familie von Witzleben \Die Liebensteiner Linie\. DK [00*fb]

Witzleben, von (DK)   Bobé, Louis: REV01 VII s. 551. Kbh. 1895. [db].

Wiuff   NN: Peter Finnemann Wiuff f. 1896, gdejer i Østergård i Grønninghoved, Vejstrup sogn, og 
      h. (II A) Karen Rigmor Juhl, deres forf. samt efterk. efter hendes farforældre, Hans Christensen 
      Juhl og h. Karen Kirstine Thorøe, fra Menggård, Aller sogn. 119 pp. 1972. DK. [DK].

Wiuff   NN: Slægterne Tinglev og Wiuff med kvindelinier. DK 1917. [ep][fb].

Wium   Qvistgaard, Erh.: Forpagter paa Nørkær Peder Christensen Wium og hans Efterkommere. 
      8-IV-1925 s. 67-70. PHT. [A].

Wium   Wium, Johan Christian: Familien Wium. Kortfattet slægtsregister. Kria 1905. 25+pp. [MH]
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU