FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Tr*__.

Trabjerg   Jepsen, Anders, d. 1556: Nyt om "Trabjerg-slægten". I .. Slægten. - Viborg. 
      Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger. - nr. 13. - 1996. - S. 44-46. DK [fb] 

Trabjerg   Jepsen, Anders, d. 1556: Trabjerg-slægten og Abildtrup-slægten. I .. Slægten. - 
      Viborg. Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger. - nr. 14. - 1996. - S. 41-46. DK [fb] 

Trabjerg   Jepsen, Anders, d. 1556: Trabjerg-slægten. I .. Slægten. - Viborg. Sammenslutningen af 
      Slægtshistoriske Foreninger. - nr. 7. - 1993. - S. 42-43. DK [fb] 

Trads   NN: Jens Jensen Trads f. 1805, gdejer i Mejlby, Brorstrup sogn, og h. Karen Jensdatter, 
      deres forf. og efterk. 75 pp. 1958. DK. [DK].

Traegaard   Trägårdh, Kurt G.: Alexander Traegaard. Dansk-tysk guld- og silversmed på 
      1600-tallet. 15-II-1967-68 s. 85. PHT. [A].

Tramp   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Trampe Kindt   . {XREF}: [SAN02].

Trampe   Bøgelund-Jensen, Karen og Fabricius, Albert: Trampe. Den pommerske slægt, den danske 
      grevelige linje, den norsk-svenske. DK Kbh. 1961. 330pp. (Særtr. Danmarks Adels Aarbog. ). 
      [ep][fb].

Trampe   DAA slægtsoversigt: DAA 1934 Bd. LI / DAA 1961 Bd. LXXVII [A] [_*]

Trampe   NN: 7-I-1916 s. 330. PHT. [A].

Trampedach   Trampedach, Henning: Slægten Trampedach igennem 400 år. DK Fredericia 1982. 257pp. 
      Personreg. [#].

Trancell   Nilsson, Nils Peter: Smärre anteckningar om slägten Trancell. 1891. [db].

Trandem (Høland)   Rakstad, Hans Amundsen: Komnæs - Trandemsætra; en slekt fra Høland og Rømskog 
      gjennom 150 år. 1943. [db].

Trane   . {XREF}: [KIN01].

Trane   . NST v. 34 (1993). [A].

Trane   30f NST v. 32 (1989). Se også: Thrane.

Trane   Aurenes, Ola: Slektshistoriske oplysninger om Fosse-ætten m. tillegg om ættene Galtung, 
      Smør, Dal, Orm og Trane. Stvgr. 1932. 24pp. [db].

Trane   Ellefsen, Simon: Efterslægt til købmand (og foged?) i Viborg på 1500-tallet, Christen 
      Trane. [Internet]. Simon Ellefsen,. DK 2000. [se]

Trane   Ellefsen, Simon: Efterslægt til Ole Jakobsen (1673-1752) i Astafjord, hvis børn af første 
      ægteskab kaldte sig Trane efter deres mor. [Internet]. 
      Simon Ellefsen,. DK 2000. [se]

Trane   Kielland, Axel: Familien Kielland med dens kognatiske ascendents. Chria. 1897. [ns].

Trane   Kinnappel, Ole M.: Slekten Trane fra Viborg. Kr. sand S. 1978. 146pp. [ts][ub].

Trane   NN: 2-V-1890 s. 126, 6-IV-1913 s. 278 og 7-I-1916 s. 108. PHT. [A].

Trane   NN: Biographiske efterretninger om præster i Høyland med familie og descendenter, 
      indeholdende stamtavle over præstefamilierne Trane, Agricola(Haaland), Schanche, Hagerup, Lund, 
      Ottesen, Wessel-Brown, Dahl. 1883. [db].

Trane   Skrolsvik, Terje: Slekten Trane fra Viborg i Danmark. 1996. [bb].

Trane, fam.   NST v. 34 (1993) [A].

Tranholm   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Mathias Tranholm, husmand i Kærbølling Huse, 
      Bredsten Sogn, født 1835, (1994) [fb]. 

Trap de Thygeson   DAA slægtsoversigt: DAA 1976 Bd. LXXXVIII [A] [_*]

Trap   NN: 15-II-1967-68 s. 62. 167 10-VI-1939 s. 78. PHT. [A].

Trap   Thrap, D.: Et Brev fra 1812 samt nogle Oplysninger om Familien Trap (Thrap). 4-III-1900 s. 
      174-81. PHT. [A].

Trap   Trap, Wilhelm Rogert. 11-II-1941 s. 258. PHT. [A].

Trappaud   Schøller, C.E.A.: Fremmede Adelsslægter i Danmark. XII. de Trappaud. 4-VI-1903 s. 
      17-23. PHT. [A].

Trasberg (Hardsyssel)   Hedvig Bensby: Fem Hardsyssel-familier (Frøjk, Tagård, Christian Madsen, 
      Nøgelgård, Trasberg). DK Lyngby 1989. 551pp. Personreg. [#].

Treider   . {XREF}: [AAR01].

Trellund   Nielsen, O.: Optegnelser af Lambert Jensen (Trellund), Borgmester i Nyborg. 1-I-1880 
      s. 81-92 og 1-I-1880 s. 305. PHT. [A].

Trellund   Petersen, Erling: Peder Jensen Trellund, borgmester i Kalundborg, med nogle 
      oplysninger om hans efterkommere. 14-VI-1964-65 s. 145-153. Tilføjelse 15-II-1967-68 s. 62 og 
      15-II-1967-68 s. 233. PHT. [A].

Trengereid   Austestad, Atle: Jakthavnsfolket. Anna og Anders Trengereid og etterkommarane deira. 
      Øystese 1986. 46pp. [NO].

Trepka, von   Storm, O.: Slægtene Storm og Breda m. fl. Horten 1889. [ns].

Treschow   [KS]: (fra Nestved, DK). [KS 1911] s. 244-246 [A]

Treschow   DAA slægtsoversigt: DAA 1889 Bd. VI / DAA 1948 Bd. LXV [A] [_*]

Treschow   Fabritius, Albert: Stamtavle over Slægten Treschow. Særtr. af Danmarks Adels Aarbog 
      1948, side 65-97. DK Kbh 1948. [#].

Treschow   Finne-Grønn, S.H.: Familierne Treschow og Wiel. Deres indbyrdes forbindelse og de 
      første generationer. Revidert særtr. Norsk personalhist. tidsskr. 1. bd. Oslo 1925. 23pp. [MH]

Treschow   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Treschow   NN: 3-VI-1897 s. 70-3. PHT. [A].

Treschow   Omang, Reidar: Fritzøe i slekten Treschows eie 1835-1935. Oslo 1935. 196pp. [MH]

Treschow, F. W.   . {XREF}: [SKI01].

Treuenfels, von   Pentz, C. A. von: Der Stammvater Johann v. Treuenfels. DK [50*fb]

Trier   Trier, V.: Stamtavle over Familien Trier. 1 - 2. DK [00*fb]

Tritschler   Huitfeldt-Kaas, H.J.: Optegnelser om Familierne de Tonsberg og v. Tritzschler, med 
      en Tavle. 2-III-1888 s. 26-38. PHT. [A].

Tritzschler      Huitfeldt-Kaas, H.J.: Optegnelser om Fam. de Tonsberg og von Tritzschler. 
      PerS.H. t. 2R,vIII. DK Kbh 1888. [A].

Troelsen   Nord. Sl. forskn.: En slægt Troelsen fra Give sogn. Troels Christensen født 1780 og 2. 
      hustru, deres forfædre og efterkommere. DK 1972. 97pp. [fb].

Trolle   DAA slægtsoversigt: DAA 1891 Bd. VIII [A] [_*]

Trolle   Hauch-Fausbøll: Trolle. DK Kbh. 1938. 35pp. [fb].

Trolle   NN: NST v. 34 (1993) s. 44. [A].

Trolle   NN: Slægten Trolle. DK 1941. 1 falset tavle [**fb]

Trolle   Rørdam, H. F.: En Trolovelse Paa Klingstrup (Fr. Trolle og Anna Catharina Walkendorf, 
      Wincentz Kaas og Margareta Sehested, sal. Bernt Friderich von Dittens). 2-II-1887 s. 299-301. PHT. 
      [A].

Tromslaaer   NN: Tromslaaer-slægten fra Højstrup i Tømmerby sogn. Omhandler forfædre og 
      efterkommere for ægteparret Anders Christian Nielsen (Tromslaaer), f. 1805 i Øsløs sogn, død sst. 
      1876 og Johanne Jensdatter f. 1819 i Højstrup, død sst. 1894. 221 pp. DK 1982. [DK].

Trondsen   Rognlien, Johnny: Slekten til Peter Trondsen, gift med Anne Simensdatter Frenningseie 
      (plansje) tegnet til slektstevnet i Malungen 2-3 juni 1990. 1990. [NO].

Trones   Pedersen, Hermund: Etterkommere etter Ole Eriksen Trones. Familiene Busch, Trones og 
      Lindgaard. 1996. Utg. Hermund Pedersen, 8316 LAUPSTAD. Innb. 488 s. [hp].

Trones   Pedersen. Hermund: Etterkommere etter Ole Eriksen Trones. Familiene Busch, Trones og 
      Lindgaard. Etterkommere helt frem til 1996. 

Tronier   Møller, John M.: Slægten Tronier. 6-IV-1913 s. 1-21. PHT. [A].

Tronier   Møller, John: Slægten Tronier, Ved. Særtr. af PHT 6. R. IV. DK Kbh. 1913. 21pp. [#].

Tronier   NN: 3-II-1893 s. 70. PHT. [A].

Troye   Troye, Einar: Slekten Troye. Bergen 1954. 116pp. [bb][fb].

Trudsø   Bendtsen, Poul Emil: Trudsø. En slægt med rod i den nordlige del af Hardsyssel. Forslægt 
      og efterslægt til Jens Christensen Smed og Ane Kirstine Jensdatter Trudsø fra Trudsø i Gimsing sogn, 
      Hjerm herred, Ringkøbing amt. DK 2000. 281pp, ill. [fb*]

True   NN: Søren Sørensen True (Bundgaard) f. 1771, gdejer i Bundgård, Stenild Sogn, hans forf. 
      samt efterk. efter ham og hans to h. er, Johanne Marie Christensdatter og Ane Cathrine Nielsdatter 
      og Bundgårds historie. 164 pp. 1980. Ålborg Amt. DK. [DK].

Truelsen   Bützow-Rhode, G.: Ahnetavle med kortfattede Biografier for fire Søskende Truelsen, 
      samt Uddrag af Stamtavler for Slægterne Truelsen og Christiansen. DK Hellerup 1946. 84pp. Personreg. 
      [#].

Trundsen   Sandvig: Stamtavle over admiral Christoffer Trundsens efterslekt. Jfr. NST XVI s.6.

Truschewsky   Fussing, Hans H.: Forretning og Forlovelse. Av Johan Abraham Truschewskys papirer. 
      10-I-1934 s. 75-98. PHT. [A].

Truschewsky   NN: 15-I-1966 s. 22. PHT. [A].

Tryde   Tryde, E. C.: Samlinger til Tryde-Slægtens Historie. 1. del:. DK Rønne 1912. 128pp, 2. 
      del v. F. V. Tryde,. DK Kbh 1937. 143pp. [fb].

Tryde   Tryde, F. V.: Stamtavle over Familien Tryde. 2. reviderede og forøgede udgave. DK Kbh. 
      1933. 44pp [**fb]

Tryde   Tryde, Frederik Adam: Stamtavle over Familien Tryde. DK Holbæk 1878. 13pp. [fb].

Trygge   Ellefsen, Simon: Efterslægt til sognepræst på Ytterø Hans Johansen (død o. 1599). 
      Efterslægten tæller navne som bl. a. Gram, Opdal, Røst og Wivel. [Internet]. Simon Ellefsen,. DK 2000. [se]

Trædal   Trædal, Svein: Trædals-slekta i tekst og bilde. 1995. ISBN 82-993619-0-7. A4 308 s. 
      (Trædalsslekten fra Ytre Trædal i Ytre Sogn +en gren av Wexelsen-slekten. ). [kg].

Trægde   Holm, D. K.: Anetavle Trægde. Oslo 1954. Tvl. [MH]

Trægaard   NN: 1-II-1881 s. 179. PHT. [A].

Trägårdh   Trägårdh, Kurt G.: Släkten Trägårdh från Köpenhamn. DK [99*fb]

Trærup   NN: Christen Nielsen Trærup f. 1840, rokkedrejer og færgemand i Ålbæk, Lihme sogn, og h. 
      Karen Sørensen, deres forf. og efterk. 78 pp. 1967. DK. [DK].

Traaseth   Larsen, Tom: Slektene Stenersen og Traaseth; med tilkommende slekter Larsen og 
      Høygaard. 1981. [bb].

Tscherning   Bremer, Birgit: Slægten Tscherning i Danmark. DK 1970. [ep].

Tscherning   Grove, Gerhard L.: En Ansøgning fra Stamfaderen til Slægten Tscherning i Danmark. 
      4-IV-1901 s. 218. PHT. [A].

Tuchen /Tuchsen   NN: 3-VI-1897 s. 73-4. 10-IV-1937 s. 166. PHT. [A].

Tudvad   Tudvad, Haakon: Slægtsbog for Haakon Tudvad: min mors slægt. DK 1978. 176pp. [fb].

Tuff   Tuff, Håkon: Familien Tuff; en slægtsmonografi. 1970. [db].

Tuff   Tuff, Per: Noen slektsundersøkelser i Vestre Slidre; samt litt om Losna-ætten og dens 
      utbredelse i Valdres. 1966. [db].

Tulle   NN: 2-VI-1891 s. 297, 3-I-1892 s. 166 og 3-I-1892 s. 291. PHT. [A].

Turøy   Sjursen, Jahn Alfred: Ættebok for Turøy - Misje. 198?. [db].

Tutein   Langfeldt, Anna-Sophie Tutein: Tuteinfamilien I-XI : efterslægtstavle. - Oslo 2004. - 
      210 løsblade (flere folieringer), 1 falset blad [fb].

Tutein   Kiær, H. F.: Anesammenfald indenfor slægten Tutein. 13-IV-1956 s. 172-175. PHT. [A].

Tutein   Langfeldt, Anna-Sophie Tutein: Legatstamtavle for Det Tutein'ske Familielegat. DK 
      [20*fb]

Tutein   Tutein, Lise Julie: En Slægtsbog om Familien Tutein i Danmark. Udg. af Elise Beate 
      Tutein et al. DK Birkerød 1975. 85pp [**fb]

Tutein   Tutein, Lise Julie: Slægten Tutein. Privattryk, 1975. ?. [DA].

Tuxen   . {XREF}: [FOS01].

Tuxen   Bernhoft, Henning: Kommandørkaptajn Peder Mandrup Tuxen 1783-1838 og hans Efterkommere. 
      DK Rungsted Kyst 1985. [fb].

Tuxen   DAA slægtsoversigt: DAA 1934 Bd. LI [A] [_*]

Tuxen   Lengnick, J. C. L.: "Stamtavle over Familien Tuxen". DK Kbh 1850. [#].

Tuxen   NN: 8-I-1922 s. 201. PHT. [A].

Tuxen   NN: A. P. Tuxen - Generalkrigskommissær, Generalauditør og Generalmajor Christian de 
      Tuxen, Christian VI's Spion og Swedenborgs Ven. 8-IV-1925 s. 16-49. PHT. [A].

Tuxen   Tuxen, A. P.: "Stamtavle over Sognepræst til Store Solt Lorenz Tuxens Efterkommere". DK 
      Kbh 1924. [fb].

Tuxen   Tuxen, A. P.: Slægten Tuxen 1550-1800. DK Kbh. 1928. 103pp. Personreg. [ep].

Tuxen   Tuxen, A.: Nogle Bidrag til Slægten Tuxens Historie i det 16de og 17de Aarhundrede. 
      3-V-1896 s. 260-71. PHT. [A].

Tuxen   Tuxen, Nicolai Elias: "Slægten Tuxen". DK Kbh 1888. [#].

Tuxen   Tuxen, Nicolai Elias: Peder Mandrup Tuxen og hans Efterkommere 1783-1883. DK Kbh. 1883. 
      76pp. [DA][fb].

Tuxen, Lorentz   Bobé, Louis: REV01 VI s. 524. Kbh. 1895. [db].

Tvede   Elvius, Sofus Hans Jørgensen Tvede og Hustru: Else, født Mortensen. DK 1928. 8 pp. 
      Særtryk af: Sofus Elvius: Hans Jørgensen Tvede og Else Mortensdatter og deres efterslægt. [fb].

Tvede   Elvius, Sofus: Hans Jørgensen Tvede og Else Mortensdatter og deres efterslægt. DK 
      Espergærde 1981. 80pp. Hans Jørgen Tvede og Birgitte Vestbergs slægt udg. i anl. af 100-årsd. f. 
      "Chresten Vestberg og Jørgen Tvedes Stiftelse". Ca 50 år gammelt originalmanuskript. [fb].

Tvede   Elvius, Sofus: Hans Jørgensen Tvede og Else Mortensdatter og deres efterslægt. DK 1928. 
      [fb].

Tvede   Piper, Viggo: Slægten Tvede's Stamtavle II -- Tavle. DK [fb]

Tvede   Piper, Viggo: Slægten Tvedes Stamtavle. DK Kbh. 1929. 151pp. Personreg. [#].

Tvedten   Sviu, Solveig Tvedten: Slekten fra Gjerstad - en familiekrønike. Oslo 1982. 46pp. 
      [NO].

Tveit   Tvedt, Toralf: Tveit-ætta med sidegreiner. Haugesund 1948. 72pp. [MH]

Tveite, Søgne   Skarpeid, Karl Arnt: Anetavleregister. Med blant annet Bessesen slekten fra 
      Ormestad-Trysnes i Søgne og anetavler for Ivar Tveite. 1991. [bb].

Tverli   Breivik, Harald: Tverli-slekt etter 1870. Klikvik-slekt etter 1880. 197?. [db].

Tvermoes   NN: Descendenterne efter Mads Jacobsen Tvermoes, hørkræmmer i Kbh.,. og hustru Anna 
      Catharine Mohr. DK 1958. +Supplement. 96pp. Personreg. [ep].

Tverrelvdalen   NN: Tverrelvdalens slektshistorie. 1995. [db].

Tveråen   Gjelten, Jørgen A.: De elleve husmannssøsken - en slektsbok. Utgitt 1981. Trykt 
      [Tynset]. Sidetall 153 s. ill.

Tverås   Vada, K. K. og Leopold Tørring: Tverås-slekta, 1701-1959. Ny utg. Steinkjer 1959. 48pp. 
      [MH]

Tveraas/Tverås   Tørring, Andreas: Slekten Finstad - Tveraas; 1759-1984. 1984. [bb][db].

Tvete   Tvete, Tormod: Tvete-slekta frå Vågen, Frosta. Trondh. 1955. 22pp. [MH]

Tveter    Røiri, Paal: Oversikt over RØIRI-ÆTTEN med en del av de tilstøtende linjer. Herunder 
      Jahr, Grini, Solberg, Romsaas, Wogstad, Jacobsen, Ljøgodt, Folmo, Habberstad, Tøyen, Bjørningstad, 
      Wæck, Nilsen, Homan, Imset, Vestmork, Brat, Hegnar, Holter, Østby, Høye, Weidemann og Tveter. Oslo 
      1993. A4, 179pp.

Tveter   Tveter, Haakon: En storbonde. Hans Haagensen Tveter Oust 1744-1829. Optegnelser av hans 
      sønnesønns sønn. Oslo 1928. 17pp. [MH]

Tveter   Tveter, Haakon: Et hundre-aars minde. Optegnelse for familien. Kria. 1907. 6pp. [MH]

Tveter   Tveter, Olav: Slekten fra Tveter i Rælingen. Rælingen 1965. 56pp. [NO].

Tveterås   Vada, Karl Kaspersen: Tveterås-slekta 1701-1959. 1959. [db].

Tvilde (Voss)   Kindem, Lars: Tvilde-ætti. Voss 1928. 1935. [nh].

Tvingsbjerggård   Larsen, Hans-Walther: Slægtsbog om efterkommere efter Johanne Andersdatter, 
      Tvingsbjerggård, Barløse Sogn. DK [20*fb]

Tværås   Tørring, Anton: Tværåsslekten 1701-1925. Steinkjer 1926. 14pp. [db].

Tybring   . {XREF}: [FOS01].

Tybring   Kragballe, L.: Stamtavle over slægten Lemvigh med de deri indgiftede slægter 
      (Schumacher, Fog, Knap, Prætorius, Westengaard, Tybring, Hoppe, Blad, Borchrevink, Hammer, 
      Kragballe, Balsløw m. fl. ). DK 1875. [db].

Tüchsen   Grandjean, P. B.: Stamtavle over silke- og klædekræmmer. Christian Mouritz Tüchsens 
      slægt. DK Kbh. 1913. 31+pp. Personreg. [ep][fb].

Tygesen (Tønder)   NN: En slægt Tygesen fra St. Emmerske (Tønder Landsogn) (Thomas Tygesen, født 
      1795). DK 1995. 248pp. [fb].

Tyldum   Tyldum, Mathias: Stor-Tyldum-slekta fra Erik Johannesen Stor-Tyldum, født 1659. Namsos 
      1950. 59pp. [MH]

Tyrholm   Collett, A. En gammel Christiania-Slægt. Chria. 1883. [ns].

Tyrholm   Schilbred, C. S. S.: Slekten Tyrholm ved Skiensfjorden. NST v. 13 s. 60f. Oslo 1951. 
      [A].

Tyrholm   Thomle, E.A.: Familien Tyrholm i Drammen. N. Tidsskr. Geneal. v. II, Kria. 1920. s. 
      391f. [A].

Tyrrestrup   NN: En slægt Tyrrestrup fra Bislev sogn (Hornum herred). Om Anders Nielsen, født 
      1804, og hustru, deres forfædre og efterkommere. DK 1998. 288pp, ill. [fb*]

Tysch   . {XREF}: [FOS01].

Tysland   . {XREF}: [SAN02].

Tækker   Maibøll, Christian: Anetavle for gaardejer i Mjang, Hørup sogn, Hans Thomsen Tækker og 
      søskende. DK [60*fb]

Tønder   Halbo, Sverre M.: Våre forfedre. Anetavle for 7 brødre. s. 44. Oslo 1963. [ns].

Tønder   Lilleås, Sigrid Tønder: Etterkommere av Henrich Jørgen Georg Tønder og Brita 
      Tolleivsdatter Vigøren. Utgitt [2004?]. Trykt Kristiansand. ISBN: 82-303-0344-4 ib.. Sidetall: 244 
      s. ill.

Tønnesen   . {XREF}: [FOS01].

Tønsberg   Loennecker, Sigurd H.: Slekten Tønsberg fra Tønsberg by. 1968. [bb].

Tønsberg   Loennecker, Sigurd Henrik: Johann Christian Loennecker og hans efterslekt; slekten 
      Tønsberg. Slekten Wiberg. 1956. [db].

Tønsberg   NN: 1-IV-1883 s. 176 og 7-VI-1921 s. 205. PHT. [A].

Tønsberg   Tønsberg, N. C.: Stamtavle over Familien Tønsberg. 1-IV-1883 s. 176. PHT. [A].

Tønseth   Brøvik, Inge Gerhard: Tønseth-slekten og Feragen-slekten. Didrich Iversen Tønseth, 
      Røros, 24/9-1818 - 12/1-1893 - forfedre og etterkommere. Asker 1983. 169pp. The Tønseth book 
      (English text). [NO][kh].

Tønseth   NN: s. 308. NST v. 18. [A].

Tørhaug   Nervik, Arne: Tørhaugslekta fra ca 1580 - 1998. Sør-Trøndelag 1998. [#].

Tørrisdatter   Daae, Aagaat: Hustru Magdalene Tørrisdatter og hendes to sønner. 8-II-1923 s. 
      111-4. PHT. [A].

Tørsleff   Baumgarten, Torkil: Familien Tørsleff. Stamtavle over efterkommere af Hans Vincentsen 
      Tørsleff til Estruplund, død 1765. DK Århus 1913. 54pp. Personreg. [ep][fb].

Tøstie   . {XREF}: [SAN02].

Tøttrup   Riisager, Vagn: Krøniken om Tøttrupperne paa Dueholm 1732-1845: Arkivstudier og 
      Familietradition. DK Nykøbing Mors 1947. 20pp. [fb].

Tøttrup   Riisager, Vagn: Tøttrupperne på Dueholm 1732-1845. Bidrag til slægten Tøttrups 
      Stamtavle fra omkring 1700 til henimod 1900. 12-III-1948 s. 1-33. PHT. [A].

Tøxen   Sidelmann, Andreas: Lidt om Slægten Tøxen. 10-VI-1939 s. 76f. PHT. [A].

Tøyen    Røiri, Paal: Oversikt over RØIRI-ÆTTEN med en del av de tilstøtende linjer. Herunder 
      Jahr, Grini, Solberg, Romsaas, Wogstad, Jacobsen, Ljøgodt, Folmo, Habberstad, Tøyen, Bjørningstad, 
      Wæck, Nilsen, Homan, Imset, Vestmork, Brat, Hegnar, Holter, Østby, Høye, Weidemann og Tveter. Oslo 
      1993. A4, 179pp.

Tøyen   Røiri, Paal: Oversikt over Røiriætten med en del av de tilstøtende linjer. Herunder Jahr, 
      Grini, Solberg, Romsaas, Wogstad, Jacobsen, Ljøgodt, Folmo, Habberstad, Tøyen og Bjørningstad. Oslo 
      1959/1961/1962. 69pp. [MH]

Taa (Skytte)   DAA slægtsoversigt: DAA 1921 Bd. XXXVIII [A] [_*]

Taa / Dyre   DAA slægtsoversigt: DAA 1891 Bd. VIII [A] [_*]

Tårneby   Sletner, Harald: Tårneby (Torneby) og Mosebyslekten gjennom 200 år (1734-1956). Oslo 
      1956. 141pp. [db].

Taarvig   . {XREF}: [FOS01].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU