FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

To*__.

Tobiassen   NN: Slektstavle for familien Tobiassen. Kragerø 1942. 2bl. [MH]

Tobiesen   Thomle, E.A.: Lidt om de ældste Led af Familien "Tobiesen" i Norge. 5-VI-1909 s. 
      234-48. PHT. [A].

Tobiesen   Thomle, E.A.: Lieutenant Anders Tobiesen. 8-I-1922 s. 42-4. PHT. [A].

Todberg   NN: 11-V-1944 s. 94. PHT. [A].

Todde / Dyre   DAA slægtsoversigt: DAA 1891 Bd. VIII [A] [_*]

Toft   . {XREF}: [FOS01].

Toft   Klitgaard, C. (+): En dansk-norsk familie Toft. 15-I-1966 s. 88. PHT. [A].

Toft   Klitgaard, C.: Slægten Toft fra Klim. Særtr. af Historisk Aarbog for Thisted Amt. DK 
      Thisted 1942, side 201-236. [#].

Toft   NN: Christen Christensen Toft f. 1777, gdejer i Søndervang, Stadil Sogn, og h. Anne 
      Jensdatter Juulsgaard, deres forf. og efterk. 170 pp. 1972. Ringkøbing Amt. DK. [DK].

Toft   NN: Christen Jensen Toft f. 1783, gdejer i Kirkegård, Stadil sogn, og h. Ellen Kirstine 
      Christensdatter Kirk, deres forf. og efterk. samt "Ole Christian Kirk". 102 pp. 1969. DK. [DK].

Toft   NN: Niels Pedersen Toft f. 1801, gdejer i St. Blæsbjerg, Råsted Sogn, og h. Appelone Marie 
      Nielsdatter, deres forf. og efterk. 364 pp. 1975. Ringkøbing Amt. DK. [fb][DK].

Toft   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Christen Christensen Toft født 1777, gårdejer i 
      Søndervang, Stadil sogn, (1972) [fb]. 

Tofte (Dovre)   Bjerke, Gunnar: Gården Tofte i Gudbrandsdalen under Dovrefjell. Dens historie fra 
      kongsgård til odels- og slektsgård gjennom vel 300 år. 1975. [db].

Tofte (Hurum)   Hagemann, B.: Slektstavle for Tofte, Selvig og Holtenæs-ætten fra Hurum. Oslo 
      1948. Tvl. [].

Tofte (Hurum)   Heber, Gustav: Hurumslekten Holtenæs-Tofte med inngiftede slekter i den 
      utstrekning der fra disse nedstammer efterkommere av kjøbmann Andreas Tofte og hustru Sophie, født 
      Holst. 1942. [db].

Tofte   Hildebrand: Camera obscura. [cs].

Tofte   Thomle, E.A.: Svend Jonsen Isum og Anne Iversdatter Tofte. NST 1929_II_2.

Tokstad   Platou, Lars Tokstad Sem: Tokstad, Veldre. 1358-29. 6. -1958. Hamar 1958. 47pp. 15tvl. 
      [MH]

Tokstad   Søgaard, Anne-Marie: Med Tokstadblod i årene. Lars Bårdsen og Mari Jørgensdatter 
      Tokstads efterslekt. 1991. [db].

Toldbod    Toldbod, Jørn E.: Læsø-linien, (1997) [fb]. 

Toldbod   Toldbod, Jørn E.: Nibe-Gjøl-linien, (1992) [fb]. 

Toldbod    Toldbod, Jørn E.: Slægtsbog, (1995) [fb]. 

Toldbod    Toldbod, Jørn E.: Sønderholm-linien, (1992) [fb]. 

Toldbod   Toldbod, Jørn E.:  Munkholm-linien, (1999) [fb]. 

Tolderlund   Tolderlund-Hansen: Meddelelser om Slægten Tolderlund gennem 200 Aar. DK Odense 1915. 
      55pp. [fb].

Toldorph   NN: 7-II-1917 s. 360 og 7-IV-1919 s. 78. PHT. [A].

Tolfsby (Østfold)   Spydevold, Olav: Røsæg- og Torkeldsrudfolket; (en østfoldætt gjennom et 
      tredjedels årtusen) Med to betydelige side- eller parallellinjer Mellom Moen - Røsæg - Westby - 
      Grini - Tolfsby og Torkeldsrud - Kampenes - Røsæg. 1942. [db].

Tollefson   Hagen, Arnold J.: The Tollefson family. 1976. [db].

Toller   NN: 3-V-1896 s. 93-4. PHT. [A].

Tollersrud (Fåberg)   Tollersrud, Kristian S.: Tollersrud i Fåberg; litt om garden og slekta. 
      Gjøvik 1947. 58pp. [db].

Tollevsrud (Toten)   NST v. 33 (1991). [A].

Tolly, Barclay de   Meidell, Sigurd S.: Slekten Meidell; materiale til en slektsbok; med et 
      tillegg om slekten Barclay de Tolly; for familiens medlemmer. Oslo 1950. 269pp. [bb].

Tolpinrud   Lian, Aud: Knut Guttormsen Tolpinrud og Birgit Olsdtr. Syversrudplass; slekt i nåtid 
      og fortid. 1988. [db].

Tolsby   . {XREF}: [AAR01].

Tolsbye (Marker)   Østensvig, Martha: Gamle slekter i Marker. I. - Bøen. II. - Tolsbye. III. - 
      Strøm. IV. - Aslakstrøm. 1935. [db].

Tolsbye   . {XREF}: [AAR01].

Tolstoj   Tolstoj, Nikolai: The Tolstoys; twenty-four generations of Russian history 1353-1983. 
      1983. [db].

Tomter (Ås)   Busch, A.C.: Gården To i Nordby anneks til Ås og dens slekt (også andre gårder). 
      [db].

Tonboe   Behrend, C.: To Biografier af Deltagere i den skaanske Krig. II. Kaptajn Hans Tonboes 
      Levned. 8-VI-1927 s. 214-18. PHT. [A].

Tonboe   Dahlberg, Erik: Kortfattet Slægtstavle vedrørende Slægten Tonboe nu Dahlberg. DK Kbh. 
      1932. 8pp. [fb].

Tonga   Opsahl, O. K.: Slekten Tonga, Strømsådbygda 1638-1961. Flå 1961. 23pp. Stensil. [NO].

Tonnesen   Tonnesen, Johannes: Ein schleswigsches Grenzlandgeschlecht. [cs].

Tonsberg   Huitfeldt-Kaas, H.J.: Optegnelser om Familierne de Tonsberg og v. Tritzschler, med en 
      Tavle. 2-III-1888 s. 26-38. PHT. DK Kbh. 1888. [A].

Tonseth   Brovik, Inge Gerhard: Tonseth-slekten og Feragen-slekten. 1983. [ub].

Tonstad   . {XREF}: [KIN01].

Top   Bonde Nielsen, Ingrid: Christoffer Nielsen Kirkmans for- og efterslægt [2001] 4 bind bill. 
      Top grenen 22bl. DK [fb] 

Top   Holger Hansen: Etatsraad H. P. Tops Selvbiografi. 6-VI-1915 s. 192-7. PHT. [A].

Top, sgpr. i Drangedal   . {XREF}: [SKI01].

Topp   Elvius, Sofus: Nyholm. En legatstamtavle med oplysning om slægterne Aaris, Breckling, 
      Debess, Dørr, Holm, Kruuse, Marcher, Meldal, Pade, Palludan, Petri, Piil, Schrøder, Topp, m. fl. DK 
      Kbh. 1893. 128pp. [db].

Topsøe   Topsøe-Jensen, Joh.: Stamtavle over Højesteretsassessor Gottlieb Andreas Jensen og 
      Hustru Caroline Maria Augusta f. Topsøe's Slægt, (1938) . [fb].

Topsøe-Jensen   Beyer, A. F.: Ingeborg Nona Johanne Beyer f Topsøe-Jensen's afstamning. DK 
      [80*fb]

Topsøe-Jensen   Topsøe-Jensen, Vilh.: Stamtavle over h. r. ass. Gottlieb Andreas Jensen og hustru 
      Caroline Topsøe's slægter. DK 1911. [ep].

Tor Smeden   Marstrand, Vilhelm: Slægten Tor Smeden, (1979) (nr 3 i serien Danske slægter). 
      [fb].

Torbjørnsen   Torkildsen, Inger og Torstein: Slektsbok for slekten etter Johannes, Ole og Torkild 
      Torbjørnsen, Rossfjord. Utgitt [1996?]. Sidetall: 214pp.

Tordenskiold / Wessel   DAA slægtsoversigt: DAA 1930 Bd. XLVII [A] [_*]

Tordenskjold   NN: 11-I-1940 s. 74. PHT. [A].

Tordenskjold   Thomle, E.A.: En gren av Tordenskjoldfamilien. Kria 1912. 3bl. [MH]

Tordenskjold   Thomle, E.A.: Hvormange Børn havde Tordenskiolds Fader? 8-V-1926 s. 169-72. PHT. 
      [A].

Tordenstierne / Lystrup   DAA slægtsoversigt: DAA 1903 Bd. XX [A] [_*]

Torderud (Ås)   Spydevold, Olav: Hoelstadætten (Østre Hoelstad) i Ås fra 1500 årene, med 
      ættelinjen Grydeland - Brekke - Dyster - Rustad - Torderud - Aschjem fra 1600 årene. 1936. [db].

Tordrup   Brask, Aage: Tordrup og Marsk Stigs Slægt. [ab].

Toreid   Halbo, Sverre M.: Toreid-ætten fra Romerike. Oslo 1945. 284pp. [ns].

Toreid   Halbo, Sverre M.: Våre forfedre. Anetavle for 7 brødre. Oslo 1963. [ns].

Toreid   Holm, D. K.: Toreid-ætten fra Romerike. Stamtre. Oslo 1943. Tvl. [MH]

Torgersen (Tjøme)   Holm, Danckert Krohn: Tjømøslegten Torgersen. Stamtre. Oslo 1937. Tvl. 
      [db].

Torkeldsrud i Eidsberg   Spydevold, Olav: Røsæg- og Torkeldsrudfolkets ætte-tre fra ekteparet 
      Christian Nielsen Røsæg og Anne Thorersdatter Ledingsrud's ektevielse i Eidsberg kirke i 1806, til i 
      1932. samt dette ektepars - og hermed hele ættens kjente avstamning fra 1500 årene av. 1932. 
      [db].

Torkilsen   Kornerup, Bjørn: Kanniken Niels Torkilsens Adelsbrev. 10-I-1934 s. 231-37. PHT. 
      [A].

Tornekrands   DAA slægtsoversigt: DAA 1939 Bd. LVI [A] [_*]

Tornøe   Borch, Torgeir: Slægten Tornøe. Skien 1910. 126pp. [MH][fb]

Torp (Borge)   Kjølberg, Kirsten: Fra slekt til slekt; slekten på Kjølberg og Torp i Borge. 1966. 
      [db].

Torp (Holum)   Torp, Sverre: Torp, en Holum-slekt. Ætteledd på gårdene Torp, Smeland, Østre 
      Vatne, Langeland og Vestre Kjær i Holum, samt Grundeland i Valle. Oslo 1942. 65pp. [db].

Torp   . {XREF}: [AAR01].

Torsten   Tennøe, K. J.: Torsten-ætten i Vatne. Delvis Austen-ætt. Aalesund 1933. 16pp. [MH]

Torstveit (Bø)   Espedal, H.: Gården og slekten Torstveit, Bø i Telemark. Bø 1953. 199pp. 
      [db][bb].

Torvestad   NN: Knud Christoffersen Hauges og Anne Jonsdatter Torvestads slekt. 1938. [db].

Torvund   Ellingsen, Knut: Torvundslekta - slekta etter Alette og Einar Torvund, født 1876 i 
      Sogn, utvandret til Flindrum, Ullensaker. I serie: KE slektsserie nr 3. Utgitt 2003. Trykt [Oslo]. 
      ISBN: 82-992875-2-9 h.. Sidetall: 106 s. ill. 

Tostrup   Finne-Grønn, S.H.: Familien Tostrup fra Lister samt foged Tostrups beskrivelse af 
      Lister og Mandals amt af 1743. Kria. 1897. 64+pp. [MH][fb]

Tostrup   Hauch-Fausbøll, Th.: Optegnelser af Matthias Tostrup, Sognepræst til Svenstrup paa Als 
      og hans Søn, Præst i Saxkjøbing Hans Peter Iostrup. Personalhistoriske Samlinger. - 2. bind. DK 
      1913, Side 107-126. [A][*fb]

Totorp   . {XREF}: [AAR01].

Touscher   Kelly, George A. og Richard J. Mitchell: (Garibaldi Touscher (* ca. 1860) og hans 
      danske afstamning). 1982 s. 102. PHT. [A].

Toxværd   Carlsen, Inge: Nye oplysninger om slægten Toxværd. 16-VI-1978 s. 191. PHT. [A].

Toxværd   Grandjean, H. F.: Stamtavle over Familien Toxværd. DK 1896. Tillæg 1898. [af][fb].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU