FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Th*__.

Thagaard   Kjeldgaard, Poul: Lauritz Thagaard - en embedsmand ved enevældens lokaladministration 
      i Thisted. 130pp Udgiverselskabet ved Landsarkivet for Nørrejylland, DK Viborg 1994.

Thagaard   Nielsen, Leif; og Finn Kaurel: Den dansk-norske slekt Thagaard, 161pp. Fredrikstad 
      1990. [vj]

Thagaard   Vester Jacobsen, Erling: Thagaard i 12 generationer, 64pp. DK Malling 1986 [vj][fb]

Thalwitzer   Thalwitzer, Franz: Entwurf zu einer Geschichte der Familie Thalwitzer. Als 
      Manuskript gedruckt, Pless 1902. 72pp. [DA].

Thams   Lundh, O. G.: Ætten Thams. Chria. 1860. 32pp. [ns].

Thams   Waaler, Fredrikke: Slegten Rynning og dens Sidelinjer. s. 81. Hamar 1918. [db].

Thaning   Hauch-Fausbøll, Th.: Slægten Thaning. DK 1938 [fb]

Thaning   NN: Stamtavle over familien Thaning. DK Kbh. 1895. 11pp.

Tharaldsen   . {XREF}: [SAN02].

Tharaldsen   Tharaldsen, Thorbjørn: Familien Tharaldsen i Sør-Varanger. Utgitt [2002] Trykt 
      [Bjørnevatn]. Sidetall 97 s. ill. 

Thaulov   Finne-Grønn, S.H. og Carl Schnitler: Thaulow-museet i Leikanger prestegaard. Kria 1914. 
      19pp. [MH]

Thaulow   . {XREF}: [FOS01].

Thaulow   [KS]: (fra Christiania). [KS 1914] s. 226-229 [A]

Thaulow   [KS]: (fra Veile, DK). [KS 1914] s. 224-225 [A]

Thaulow   Aubert, Ludvig Mariboe Benjamin: En gammel jurist-slægt (Thaulow). Kria 1891. 26pp. 
      Særtr. "Norsk Retstidende" nr. 15-16 1891. [db].

Thaulow   Juell, F. O.: Den Thaulowske families slægtregister i de sidste 200 aar, med 2 anhang, 
      (1) om skotten Andrew Christie og hans efterslægt, (2) aftryk af fru Anne Cathrine Købkes 
      testamenter. Moss 1876. 27pp. [db].

Thaulow   Thaulow, Th.: Slægterne Thaulow. ca. 1920. [].

Theilgaard   Madsen, Thorvald: Teilgaardslægten. DK Struer 1940. 159pp. [fb].

Theisen /Teisen   Ryom, Olaf Kongsted: T(h)eisen. DK [70*fb]

Theisen   Kongsted Ryou, Ingrid og Olaf: Laurits Smith Theisen, farver og kjøbm. i Nakskov og 
      deres efterk. Eget forlag. DK 1979. [].

Theisen   Munthe, Chr. Morgenstierne: Familien Theisen fra Spind på Lister og dens forfædre. 
      Slægtshistoriske optegnelser. Kria. 1903. 76pp. [MH][fb]

Theisen   Munthe, Christopher M.: Familien Theisen. 1903. [].

Theisen   NN: Lauritz Smith Theisens Efterkommere. DK [00*fb]

Therkelsen   NN: Jens _ Therkelsen f. 1834, gdejer i Vinten Tamdrup, og h. Marie Elisabeth 
      Nielsdatter, deres forf. og efterk. 40 pp. DK 1960. [DK]

Therkelsen   Nord. Sl. forskn.: En slægt Therkelsen fra Hornborg sogn. Therkel Andersen, født 
      1815 og hustru, deres forfædre og efterkommere. DK 1974. 168pp. [fb].

Thermo   DAA slægtsoversigt: DAA 1946 Bd. LXIII [A] [_*]

Thers   NN: Slægtsbog over slægten Thers. DK [20*fb]

Thesen   Delgobe, C.: Stamtavle over de adgangsberettigede til J. B. Schnitlers og fru Normandine 
      Thesens legat. 1902. [db].

Thestrup   . {XREF}: [FOS01].

Thestrup   Dansk Slægtsforskning: Slægtsbog for efterkommere efter Mathias Lambert Frank 
      Thestrup, (1979) [fb]. 

Thestrup   Holm, D. Krohn: Slekten Thestrups stamtre; efter H. A. Møllers stamtavle. Oslo 1941. 
      Tvl. [db][bb].

Thestrup   Larsen, Alfred: Frants Mathiasen Thestrups børn. 13-IV-1956 s. 188-189. PHT. [A].

Thestrup   Lengnich, J. C. L.: Stamtavle over provst Søren Wedege og Magdalena Barbara Thestrup's 
      descendenter. DK 1839. [ep].

Thestrup   Møller, Hans Andreas: Stamtavle over slægterne Stampe og Thestrup med biografier og 
      billeder. Genealogien udarb. med benyttelse av Lengnichs II. udg. af 1841 som grundlag. DK 1910. 
      [db][cf].

Thestrup   NN: Mathias Lambert_Frank Thestrup f. 1819, ejer af Årupgård i Kollerup Sogn, og h., 
      Johanne Dorothea Jensdatter Bach, deres forf. og efterk. 242 pp. 1979. Hjørring Amt. DK. [DK].

Thestrup   Søgaard, Helge: Rasmus Pedersen Thestrup. Stambog. DK Århus 1972. [ep][hw].

Thibault   Gard, Roger M. du: Familien Thibault. 5 bind. DK 1963.

Thiele   Brenner, S. Otto: Bogtrykker J. R. Thieles samtlige efterkommere. PerS.H. Inst. Forlag. 
      DK Kbh. 1939. 42pp. Personreg. (ubo:US8 I 269). [ub].

Thiele, forf.   . {XREF}: [SKI01].

Thienen, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1935 Bd. LII [A] [_*]

Thienen, von   Weber von Rosencrantz, Woldemar: Beiträge zur Adelsgeschichte. 1-2 Die Familie 
      Schinkel ; Die Familie von Thienen. DK [30*fb]

Thießen-Nagel   Thiessen, Hans: Ahnenstämme Thießen-Nagel. DK [70*fb]

Thiis   . {XREF}: [AAR01].

Thiis   [NS]: (fra Børglum, Jylland). [NS1951] s. 235-247 [A]

Thiligner   Løvvig, C.: Stamtavle over Familien Thiligner. 2-I-1886 s. 71. PHT. [A].

Thiligner   NN: 2-I-1886 s. 70. PHT. [A].

Thissinghus   Borg, Svend: Thissinghus & Munch-slægten - erindringer 2002. 80pp, ill. DK 2002. 
      

Thissinghus   Munch: Borg, Svend: Thissinghus & Munch-slægten 2002 80pp. ill. DK [fb] 

Thoersen - Thorsen   Soldan Thorsen, Gunnar: Stamtavle for familien Thoersen - Thorsen 1997 
      Løsblade. DK [fb] 

Tholander   NN: Slægten Tholander. DK [fb]

Tholle   Tholle, Johannes: Slægten Tholle 1955. DK [60*fb]

Thomasen   NN: 8-VI-1927 s. 172. PHT. [A].

Thomasen   NN: Søren _ Thomasen f. 1801, gårdfæster i Hoddeskov, Hodde sogn, og h. Ane 
      Nielsdatter, deres forf. og efterk. samt Uhregårds historie. 137 pp. DK 1957. [DK]

Thomasen   Nord. Sl. forskn.: En slægt Thomasen fra Gern herred. Thomas Andersen født 1811 og 
      hustru, deres forfædre og efterkommere. DK1978. 136pp. [fb].

Thomasen, Simon   Nord. Sl. forskn.: En slægt fra Rabis i Resen sogn. Simon Thomasen født 1784 og 
      hustru, deres forfædre og efterkommere. DK 1974. Ca 330pp. [fb].

Thomassen   . {XREF}: [FOS01].

Thomassen   Wiik, Christian P. B.: Thomas-ætten i Vik i Kvæfjord. 1. Christian Thomassen Vogters 
      forfædre. 2. Christian Thomassen Vogter og hans efterslekt. 1941. 31+pp. [MH]

Thomassen, Anders   Johanson, Bente Elisabeth etal.: Slekta til Anders Thomassen og Ane 
      Mathisdatter fra Tufjordstrand på Rolvsøya i Måsøy kommune. Utgitt [2002?] Trykt [Alta]. Sidetall: 
      62 s. ill. 

Thome   Ovenstad, O.: Militærbiografier. Oslo 1949. [ns].

Thome   Røiri, Paal: Slektene Thome og Ødemark. Oslo 2002. A4, 23pp. 

Thomesen   NN: Slegtsregister konsul Thomas Thomesen og hans efterkommere. 1921. [db].

Thomesen   NST v. 33 (1991). [A].

Thomle   . {XREF}: [FOS01].

Thomle   NN: Slekten Thomle er en norsk slekt med navn etter gården Tomle i Nordsinni, Nordre 
      Land. Mannslinjen kan føres tilbake til Lars Thingvold (død ca. 1616). [Internet]?

Thomle   Thomle, Erik: Familien Thomle. Tilligemed nogle hist. efterretn. om gaarden Tomle og 
      dens beboere gjennem 400 aar. Kria. 1913. 314pp. [#].

Thommesen   . {XREF}: [FOS01].

Thommesen   Aalholm, Olav Anton: Slekten Thommesen; om bondeætten fra Sande i Løten, Horne i 
      Romedal og Dælin i Stange og skipsrederfamilien Thommesen i Arendal. Hamar 1941. 15pp. [db].

Thomsen (Augustenborg)   Knudsen, Christian: Nogle tilføjelser til Familien Thomsen, 
      Augustenborg. DK [60*fb]

Thomsen   . {XREF}: [SAN02].

Thomsen   Andersen, A.C.: Stamtavle over familien Thomsen, og fortegnelse til 1895 over familien 
      Berle. Bergen 1928. 35pp. [db].

Thomsen   Brenner, S. Otto: Stamtavle over Familien Thomsen. DK [50*fb]

Thomsen   Hahn-Thomsen, C.: Optegnelser om Morten Thomsen og Descendénter. DK [50*fb]

Thomsen   Knudsen, Christian (f. 1839): Familien Thomsen paa Augustenborg 1954 11pp. DK [fb] 

Thomsen   Maibøll, Christian: Marie Dorothea Wilhelmine Thomsens anetavle. DK [60*fb]

Thomsen   NN: 10-VI-1939 s. 284. PHT. [A].

Thomsen   NN: Anetavle for Direktør Fred. Thomsen. DK [50*fb]

Thomsen   NN: Frederik _ Thomsen f. 1826, husmand i Skallerup Klit, Skallerup Sogn, og h. Maren 
      Kirstine Jensdatter, deres forf. og efterk. 95 pp. DK Hjørring Amt 1978. [DK]

Thomsen   NN: Hollen _ Thomsen f. 1808, gdejer i Skald, Åby sogn, og h. Ane Margrethe 
      Christensdatter, deres forf. og efterk. 49 pp. DK 1960. [DK]

Thomsen   NN: Knud _ Thomsen f. 1794, gdejer i Østerby, Sdr. Omme Sogn, senere i Nollund, 
      Grindsted Sogn, og h. Maren Jepsdatter, deres forf. og efterk., samt gården Uhregårds historie. 98 
      pp. DK 1957. Ny udgave 1981. 196 pp. DK Ribe Amt 1981. [DK]

Thomsen   NN: Lauritz _ Thomsen f. 1815, gdejer i Trælund, Tjørring sogn, og h. Severine 
      Jensdatter, deres forf. og efterk. 135 pp. DK 1968. [DK]

Thomsen   NN: Michel _ Thomsen f. 1801, gdejer i Hjarup, og h. Agnes Hedevig Gellert, deres forf. 
      og efterk. 115 pp. DK Vejle Amt 1971. [DK]

Thomsen   NN: Mogens _ Thomsen f. 1816, gdejer i Rørkær i Holt, Vamdrup Sogn, og h. Anne Katrine 
      Lorentzdatter, deres forf. og efterk. 82 pp. 1980. DK Ribe Amt 1980. [DK]

Thomsen   NN: Ole _ Thomsen f. 1818, gdejer i Elkærgård, Jerlev Sogn, og h. Anna Kirstine 
      Madsdatter, deres forf. og efterk. 114 pp. DK Vejle Amt 1975. [DK]

Thomsen   NN: Slægten Thomsen fra Andst, (1969) [fb].

Thomsen   NN: Slægten Thomsen fra Hjortdal sogn. Omhandler forfædre samt efterkommere efter 
      husmand og fisker i V. Svenstrup i Hjortdal sogn Thomas Christensen, 1799-1881, og hustru Dorthe 
      Christensdatter, 1806-1877. 235pp. DK 1983. [DK].

Thomsen   NN: Slægtsbog over Søren Thomsen og Vibeke Marie Jacobsdatter fra Uhe i Ringgive sogn, 
      (1971) [fb]. 

Thomsen   NN: Thomas Michelsen Thomsen (VI) f. 1844, gdejer i Thomasminde, Hjarup sogn, og h. 
      Maren Schultz, deres forf. samt efterk. efter hans forældre, Michel Thomsen og h. Agnes Hedevig 
      Gellert. 115 pp. DK 1973. [DK]

Thomsen   Thomsen, Albert: Stamtavle, Anetavle og Slægtsbog. [fb]. 

Thomsen, Jacob   Maibøll, Christian: Nationalbankdirektør, etatsraad Jacob Thomsens Anetavle. DK 
      [70*fb]

Thomsen, Rasmus   NN: Stamtavle efter Rasmus Thomsen. DK [50*fb]

Thon   . {XREF}: [SAN02].

Thoner   . {XREF}: [SAN02].

Thorball   Kjølby, Anton: Slægterne Naumann, Ohlsen og Willie fra Østerbro i København; med 
      stamtavler over de indgiftede familier Dancker, Fischer, Holst, Sandorff og Thorball. DK Nykbg. M. 
      1947. 302pp. [db].

Thorbegsen   . {XREF}: [KIN01].

Thorbjørnsen   Thorbjørnsen, Kr.: Thorbjørnsen-etta fra Telemark 1624-1942. Pavels Hielm og hans 
      barn. Oslo 1942. 211pp. [fb].

Thorlacius   Dahl, Minna: Slægten Thorlacius. DK [70*fb]

Thorn   . {XREF}: [SAN02].

Thorn   Mark, Ludvig: Slægtsbog over Mark og Thorn, (1964) [fb]. 

Thorn   Mark, Ludvig: Slægtsbog over Mark og Thorn. DK [70*fb]

Thorne   . {XREF}: [SAN02].

Thorne   [KS]: (fra Eiker). [KS 1914] s. 229-233 [A]

Thorne   Andersen, Martin: Stamtavle over slægten Thorne. Kria. 1885. 32pp. [MH][fb]

Thorne   Thorne, C. A.: Enkelte optegnelser af familien Thornes slægtregister. Moss 1881. 7pp. 
      [MH]

Thorne   Thorne, Chr. Aug.: Slekten Thorne fra Eiker, Drammen, Moss og Son. Drammen 1949. 350pp. 
      [bb].

Thorngård   Vald, O.: En Thorngårdslægt fra Åby sogn i Vendsyssel. DK Herning 1970. [ep].

Thorning   NN: 1-II-1881 s. 80. PHT. [A].

Thorpe (Lussand), Hardanger   Sundvor, J.: Stamtavle for familien Thorpe; en gren av 
      Lussand-ætten i Hardanger. Bergen 1914. Tvl. [db].

Thorsager   NN: Slægtsbog over slægten Thorsager. DK [fb]

Thorsen   . {XREF}: [FOS01][AAR01].

Thorshaug   Kolstad, Gunhild: Slekten Thorshaug fra Byfuglien. 1982. 63pp. [db].

Thorsholt   . {XREF}: [AAR01].

Thorud (Spydeberg)   Lund, Georg Thorud: Thorud-slekten fra Spydeberg. Oslo 1945. 2tvl. [db].

Thorup   NN: 11-V-1944 s. 94. PHT. [A].

Thorvaldsen   Bobé, Louis: Bertel Thorvaldsens Herkomst. 10-III-1936 s. 39-45. PHT. [A].

Thorvaldsen   Bobé, Louis: Bertel Thorvaldsens Moder. 6-VI-1915 s. 160-4. PHT. [A].

Thorvaldsen   NN: [Stamtavle over Bertel Thorvaldsen]. 1932. + 1 tavle [fb]

Thorvaldsen   NN: t7-III-1918 s. 74-75. PHT. [A].

Thostrup   Thostrup, Atli: Efterkommere af Niels Christian Thostrup, rebslagermester i Viborg, 
      født 1837, død 1910. DK 2000. 20 blade [fb]

Thostrup   Thostrup, Chr. Bendix: Slægtsregister vedrørende Familien Bendix Thostrup fra Viborg. 
      DK Viborg 1934. 58pp. Personreg. [#].

Thott   Axelsen, Magda: Den forglemte gren af slægten Thott i Horns og Voldborg herreder i det 
      17. og 18. aarhundrede. DK Kbh. 1917. 80pp. [db][fb].

Thott   DAA slægtsoversigt: DAA 1900 Bd. XVII [A] [_*]

Thott   Thott, Åke: Sambandet mellan Naes-grenen och Härlövgrenen av ätten Thot. 1984 s. 71-79. 
      PHT. [A].

Thrane   . Se også: Trane.

Thrane   Nygård, S.: Søren Klavsen Thranes Børn. 6-III-1912 s. 55-8. PHT. [A].

Thu   {XREF}: [KIN01].

Thu   Bredahl, I. M.: Ætte-liste for familien Iver Govertsen Thu, Olav Kyrresgt. 15, Stavanger. 
      Stavgr. 1943. 1bl. [MH]

Thue   . {XREF}: [FOS01].

Thuesen   Dansk Slægtsforskning: Slægtsbog for efterkommere efter Niels Pedersen Thuesen, (1975) 
      [fb]. 

Thuesen   Lausen, Hermann Christian: Slægten Laurberg - Slægten Marsvin - Lidt om slægten 
      Skjalm-Hvide - Oplysninger om Thuesen-slægten - Minder fra præstegårdene Laastrup og Stillinge. 
      Samlet og bearbejdet (1870-1927) af provst Niels Schou Laurberg. DK Hellerup 1960. (Opr. udg. i få 
      maskinskrevne eksemplarer i 1927. ). [#].

Thuesen   NN: En slægt Thuesen fra Gaarslev sogn. [fb].

Thuesen   NN: Niels Pedersen Thuesen f. 1838, gdejer og sognefoged i Klausgård, Agri Sogn, og h. 
      Malene Sørensdatter, deres forf. og efterk. 123 pp. DK Randers Amt 1975[DK]

Thuesen   Thorsen, K.: Stamtavle over Slægten Thuesen af Nexø. DK [80*fb]

Thuesen, Adam   Laurberg, Niels: Stamtavler. DK Hellerup 1960. 155pp. Indhold= Slægten Laurberg, 
      sl. Marsvin i slægtskabsforløbets direkte linie til Laurberg-slægten ved kaptajn, senere borgmester 
      i Korsør Palæmon Laurberg's ægteskab med Anne Margrethe Marsvin d. 29. 8 1727. Fra Skjalm Hvide til 
      Marsvin-slægten. Nogle oplysninger om Adam Thuesens slægt samt om familiebladet "Slægten". [*fb]

Thulstrup   Dansk Slægtsforskning: Slægtsbog for efterkommere efter Morten Nielsen Thulstrup, 
      (1974) [fb]. 

Thulstrup   NN: 6-IV-1913 s. 280 og 6-V-1914 s. 104. PHT. [A].

Thulstrup   NN: Morten Nielsen Thulstrup f. 1820, murermester i Mariager, og h. Karen 
      Sørensdatter, deres forf. og efterk. 100 pp. 1974. Randers Amt. DK. [DK].

Thun   Vada, Karl Kaspersen: Thunslekta; ei grein av Malmoslekta. Steinkjer 1962. 60pp. [db].

Thune   Thune, A. L.: optegnelser om familien Thune. Kria 1895. 200+pp. [MH]

Thura    Hjort Frederik: Beretning om Slægten Thura gjennem 300 Aar. DK 1894

Thura    Hjort Frederik: Beretning om Slægten Thura og dens Oprindelse gennem 400 Aar. DK 
      1925

Thura   Hjort, F.: Beretning om slægten Thura og dens oprindelse gennem 400 aar. 2. Udg. DK 
      Otterup 1925. 171pp. [].

Thurah   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Thurah   NN: 8-IV-1925 s. 272. PHT. [A].

Thurah, de   Bobé, Louis: Stamtavle over Slægten de Thurah. DK [50*fb]

Thurah, de   DAA slægtsoversigt: DAA 1945 Bd. LXII [A] [_*]

Thurman   . {XREF}: [FOS01].

Thurmann   NN: 1-V-1884 s. 88. PHT. [A].

Thurmann   Thurmann Jørgen Backer: Familien Thurmann. Drammen 1866. 28pp. [MH]

Thusgaard   Sørensen, Georg Faarbech: Slægtsbog for familien Thusgaard, (1976) [fb]. 

Thygesen   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Jens Krog Thygesen, gårdejer i Ejstrup, Faster 
      Sogn, født 1829, (1970) [fb].

Thygesen   NN: Søren Severin Thygesen f. 1799 i Tvilum, exam. jur., ejer af Oldenbjerggård ved 
      Sorø, hans forf. og efterk. Slægts-stamtavle 1640-1934, 1978 ajourføring og genoptryk af privattryk 
      fra 1934. 182 pp. DK Århus, Ålborg og Randers Amter 1978. [DK]

Thygesen   Thygesen, Axel: Slægtsbog for familien Thygesen m. m. Kolding 1938. [ot].

Thygeson   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Thygeson, de   DAA slægtsoversigt: DAA 1976(-78) Bd. LXXXVIII [A] [_*]

Thysen   Thysen, Hans S.: Slægten Thysen i Aaved. DK [50*fb]

Thysen   Thysen, Hans S.: Slægten Thysen. En sønderjysk Gaard- og Slægtshistorie. DK 1946. 346pp. 
      Personreg. [cs].

Thyssen   Thyssen, Axel: Slægts- og selvbiografi. Allingaabro 1960. [ep].

Thøgersen    'Danske Slægter': Slægtsbog over Slægten Thøgersen og Sehested fra Tvilum sogn, 
      (1969) . [fb].

Thøgersen   NN: Georg Constantin Thøgersen, (2004) - En slægts familiebreve fortæller 
      slægtshistorie.[fb].

Thøgersen   Thøgersen, Ole: Kortfattede Optegnelser af Stamlister, Stamtavler, og Slægtssaga over 
      en i Nordvestjylland meget udbredt Bondeslægt. DK Hurup 1917. 24pp. [#].

Thøisen   NN: Jev Hansen Thøisen f. 1767, gdejer i Kirkeskovgård, Branderup Sogn, og h. Maria 
      Hansdatter Truelsen, deres forf. og efterk. 90 pp. DK Sønderjyllands Amt 1973. [fb][DK]

Tiarks   NN: 8-V-1926 s. 164. PHT. [A].

Tidemand   DAA slægtsoversigt: DAA 1945 Bd. LXII [A] [_*]

Tidemand-Johannessen   Tidemand-Johannessen, Øistein: Ascendens familien Tidemand-Johannessen. 
      Oslo 1946. 76pp. [db][fb].

Tietgen   Christens, Aage: Tietgen(s). 1. - 2 Tavle. DK [80*fb]

Tietgens   Christens, Aage: Slægten Tietgens. DK 1964. 1 falset tavle [**fb]

Tiger   Sæterstad, Kristian: Slekta vår. Catharina Margreta Nordstrøm og König Olofsson Tiger til 
      minne. 1979. [db].

Tillisch   . {XREF}: [SAN02].

Tillisch   DAA slægtsoversigt: DAA 1948 Bd. LXV [A] [_*]

Tillisch   Fabritius, Albert: Stamtavle over Slægten Tillisch. DK [50*fb]

Tillisch   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Tillisch   Schøller, C.E.A.: Nogle Oplysninger om Familien Tillisch's ældste danske Led. 3-I-1892 
      s. 64-9. PHT. [A].

Tillisch   Thielisch, A.: Die dänisch-norwegischen Tillisch. Særtr. "Archiv für Stamm- und 
      Wappenkunde" nr. 11., VII årg. 1907. 7pp. [MH]

Tillisch   Tielsch, Wolfgang: Niederschrift eines Vortrages, gehalten aus Anlaß des 1. 
      Familientreffens des Geschlechtes derer von Tillisch, Tilsch, Tielsch, Thielsch, Tilesius, Tielesch 
      und Tillich am 21. Mai 1994 im Hotel Biedermeier, Wien. Tielsch 1994. 30+5+ 4pp. [fb].

Tillisch   Tillisch, F. F.: Slægten Tillisch. DK [30*fb]

Tilsted    Sørensen, Georg Faarbech: Slægtsbog for familien Tilsted. (1977) [fb]. 

Tilsted   Faarbech Sørensen, Georg:: Peter Andreas Andersen Tilsted. Familien Tilsted. Anetavle 
      for samt efterk. efter gdmand i Ræhr sogn Peter Andreas Andersen Tilsted, f. 16.november 1818 i 
      Skinnerup Skole, død 5. februar 1891 i Ræhr, og h. Sidset Marie Jensdatter, f. 30.november 1823 i 
      Skinnerup, død 3. februar 1897 i Ræhr. DK Viborg 1977. 146 pp., 17tvl. [fb].

Tinglev   NN: Slægterne Tinglev og Wiuff med kvindelinier. DK Kbh. 1917. 133pp. [ep][fb].

Tinhuus (Skinkel)   DAA slægtsoversigt: DAA 1916 Bd. XXXIII [A] [_*]

Titan   Fabritius, Albert: Slægterne bag Titan (Koefoed, Hauberg, Marstrand, Helweg). DK Kbh. 
      1957. 51pp. Personreg. [#].

Titchen   NN: 3-V-1896 s. 301. PHT. [A].

Tjernes (Rakkestad)   Nordal, Johannes: Fosser-Tjernes-slekter fra Rakkestad. 1968. [db].

Tjersland   [NS]: (fra Nes ved Flekkefjord). [NS1951] s. 248-252 [A]

Tjerviken (Berg)   Busch, Anthon Carl: Gården Tjerviken i Berg og dens slekt fra år 1600. 1942. 
      [db].

Tjøtta   . {XREF}: [KIN01].

Tjøtta   Øksnevad, Olav: Slekten etter Lars Olsson Tjøtta med hustru Johanna fra Klepp i 
      Rogaland. Oslo 1985. 35pp. [NO].

To i Nordby   Busch, A.C.: Gården To i Nordby anneks til Ås og dens slekt [også andre gårder]. 
      [db].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU