FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

St*__.

Stabel   Castberg, Aage Stabell: Slekten Stabel - Stabell ca 1200 til 1950. Oslo 1955. 251pp. 
      [db][bb][fb].

Stabel   NN: 1-III-1882 s. 398. PHT. [A].

Stabell   Brandt, W. A.: Tabellarisk oversigt over familien Bruenech og Stabell. Bergen 
      1872[MH]

Stabell   Castberg, A. St.: Stabell-ættens ældste ledd (forts. ). NST 1951_XIII_1, 2. [A].

Stabell   Dahl, E. og E.: Fredrikstad-linjen av Stabell-slekten. NST v. 11 s. 366. [A].

Stabell   NN: 11-V-1944 s. 91. PHT. [A].

Stabell   NN: Efterkommere efter Nikolaj Stabell og Katrine Elisabet Bruner. DK [30*fb]

Stadel   Møller, Ellen Marie: Slægten Stadel paa Morsø. DK Gentofte 1934. 89pp. [#][fb].

Stadheim   Daae, L.: En gammel Ætlæg (Stadheim-Vinreide-Slægten). 1-II-1881 s. 260-8. PHT. 
      [A].

Stae   Fløistad, Anders: Minnebok om slektsstevnet på Kanestraum i Nordmøre 29. og 30. juni 1946, 
      i anl. Skogstad- og Staeættenes 180 års jubileum. Trondh. 1946. 86pp. [MH]

Stae   Fløistad, Anders: Skogstad og Stae-ættene fra Kvikne. Et slektsregister. Trondheim. 1945. 
      [lf].

Staff   . {XREF}: [SAN02].

Staffeldt, von (DK)   Bobé, Louis: REV01 VII s. 544. Kbh. 1895. [db].

Stage   NN: Slægtsbog for slægten Stage fra Arnholm i Horne, (1971) [fb]. 

Staggemeier    Staggemeier, Crone Larsen: E.Annelise Nis Petersen og slægten Staggemeier. DK 
      1982

Stake   DAA slægtsoversigt: DAA 1920 Bd. XXXVII [A] [_*]

Stallknecht   Stallknecht, Kirsten: Slægtsbog over nogle af efterkommerne i mands- og kvindelinie 
      efter skræddermester Johann Christoffer Stallknecht. - [Allerød] 2006. - 119 sider : ill. [fb].

Stamnes   Brækken, Kristoffer: Gårds- og ættehistorie for gårdene Stamnes og Granhus i Beitstad. 
      1611-1958. Steinkjer 1958. 73pp. [MH]

Stampe (af Gjerdrup)   DAA slægtsoversigt: DAA 1920 Bd. XXXVII [A] [_*]

Stampe (af Klarupgaard)   DAA slægtsoversigt: DAA 1920 Bd. XXXVII [A] [_*]

Stampe (af Norge)   DAA slægtsoversigt: DAA 1920 Bd. XXXVII [A] [_*]

Stampe   Christens, Aage: Dalgas, Stampe, Schouw, Skovgaard, Christens m. fl. DK [80*fb]

Stampe   Hansen, Aksel: Stamtavle over efterkommerne af Maren Stampe og Niels Andersen, Stenstrup 
      Højby Sj. DK [99*fb]

Stampe   Hjort, F.: Bidrag til en sjællandsk Slægt Stampe's Personalhistorie. DK 1922. 10pp. 
      [#].

Stampe   Hjort, Frederik: Bidrag til en sjællandsk Slægt Stampe's Personalhistorie. DK [30*fb]

Stampe   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Stampe   Lengnick, J. C. L.: Genealogie over Familien Stampe. DK [00*fb]

Stampe   Lengnick, Johan Carl Louis: Genalogi over familien Stampe. DK Kbh. 1841

Stampe   Lomholt, Adolf: En Oplysning vedrørende Legatstifteren, Sognepræst Jacob Stampes 
      Stamtavle. DK [00*fb]

Stampe   Møller, Hans Andreas: Stamtavle over slægterne Stampe og Thestrup med biografier og 
      billeder. Genealogien udarb. med benyttelse av Lengnichs II. udg. af 1841 som grundlag. DK 
      Brønderslev 1910. 293pp. [db].

Stampe   NN: Stampe. DK [00*fb]

Stampe   Stampe, Henrik: Statsminister Henrik Stampes Autobiografi. 8-III-1924 s. 42-52. PHT. 
      [A].

Standal   Strømme, Lars: Lorentse Jonsdtr. Nordang f. Standals ætt. Oslo 1943. Tvl. [MH]

Stang I   [KS]: (fra Halden). [KS 1911] s. 234-242 [A]

Stang II   [KS]: (fra Idd). [KS 1914] s. 214 [A]

Stang   . {XREF}: [SAN02][SKI01][AAR01].

Stang   Arnesen, Martin og N. A. Stang: Stamtavle over den yngre frederikshaldske Slægt Stang. 
      Frederikshald 1879. 55pp. [fb].

Stang   Breder, Rudolf: Tillegg til stamtavle over familien Breder, utgitt 1876 på foranledning 
      av grosserer Jørgen Breder ; slektene Breder, Heidenreich og Stang ajourført for årene 1876 - 1939. 
      1939. [db].

Stang   NN: 1-II-1881 s. 79. PHT. [A].

Stang   Stang, Thomas og Ulrich: Den Fredrikshaldske slekt Stang, med opplysninger om dens 
      kognatiske descendens. Tredje revidierte og ajourførte utgave basert på "Stamtavle over den yngre 
      Fredrikshaldske Slægt Stang," av M. Arnesen og N. A. Stang, og "Slægten Stang," av H. K. Steffens, 
      mm. 614pp. Oslo 1959. [BLCP] [MH][ns]

Stang   Steffens, Haagen Krog: Slægten Stang. Bidrag til Frederikshalds historie. Kria. 1905. 
      601pp. [].

Stangeberg   DAA slægtsoversigt: DAA 1901 Bd. XVIII [A] [_*]

Stangeby   . {XREF}: [SAN02].

Stangebye   . {XREF}: [SAN02].

Stangeland   . {XREF}: [KIN01].

Stangeland   NN: Inga og Adolf Kristian Stangelands barn, barnebarn, oldebarn, tippoldebarn. 
      Slektsbok i anledning slekts-stevnet 28. mai 1981. Utgitt 1981/82. Sidetall [24] s., fold. pl. 
      ill.

Staur   Brodahl, J. E.: Litt om adelsslegtene Staur, Schønnebøl og Munchegaard i Nordland. Særtr. 
      Nordlandsposten. Bodø 1915. 20pp. [MH]

Staur   DAA slægtsoversigt: DAA 1918 Bd. XXXV [A] [_*]

Staver   Staver, Hans: Slekta vår. Staver-slekta og Tanum-slekta under ett. Sandvika 1959. 33pp. 
      [MH]

Staverskov / Glambek   DAA slægtsoversigt: DAA 1894 Bd. XI [A] [_*]

Staverskov / Gøye   DAA slægtsoversigt: DAA 1896 Bd. XIII [A] [_*]

Staverskov   DAA slægtsoversigt: DAA 1918 Bd. XXXV [A] [_*]

Stavseng   Stavseng, J.: Slektsbok - ættgreiner gått ut frå garden Stavseng (Andersgarden) i 
      Liabygda på Sunnmøre. Utgitt 1975. Trykt Frosta. Sidetall 108 s. ill.

Steeg   DAA slægtsoversigt: DAA 1918 Bd. XXXV [A] [_*]

Steen (Hedrum)   Holm, Danckert Krohn: Slekten Steen fra Hedrum (stamtre). Oslo 1945. Tvl. 
      [db][bb].

Steen / Steenfeld   DAA slægtsoversigt: DAA 1920 Bd. XXXVII [A] [_*]

Steen   . {XREF}: [FOS01][SAN02][AAR01].

Steen   . NST v. 34 (1993). [A].

Steen   DAA slægtsoversigt: DAA 1918 Bd. XXXV [A] [_*]

Steen   Fischer-Cronsteen, O.: Supplement til "Slægten Woxen med cognatiske grene". Øverland-
      slægten i Bærum med de mandlige sidelinjer Nadderud-Præsterud-slægten i Bærum og Ulleren - Winderen-
      slægten i Aker med kvindelinjer hvorav mere udførlige stamtavler over grener av familierne Hoff, 
      Holmen, Fougner, Løgeberg, Lilloe, Fangen, Sogn, Haslum, Steen, Wensaas, Kiøsterud, Grini, 
      Cronsteen, Fischer, Tandberg, Ytter, Steger, Olsen, Haug, Horsle, Smestad, Rolfsen, Gleditsch, 
      Ødegaard, Freng, Sæthren, Eeg, Woxen, Schjerven samt nogen oplysninger om familien Hansen-Oust. Kria 
      1913. 96pp. [MH]

Steen   Grønvold, B.: Sognepræst Markus Fredrik Steens Optegnelser om sit Levned i Bodø Sogns 
      Kaldsbog. 4-VI-1903 s. 143-8. PHT. [A].

Steen   NN: Oversikt over legatstifterne Hans Herlofsons og hustru Mette Margrethe født Steens 
      barnebarns barn og barnebarns barnebarn. 1930. [db].

Steen   Piro, Anne-Cathrine: Det gamle patricierhus i Hamar Strandgate. Tilegnet A. Steen's 
      barne- og oldebarn. Oslo 1956. 39pp. [MH]

Steen   Steen, Bertel Otto: Nogle optegnelser om slægten Steen. Oslo 1941. 7pp. [MH]

Steen   Steen, Hans H.: Family tree for a family Steen in Norway, Denmark and USA. Bridgeton, N. 
      J. 1896. 57pp. [MH][fb]

Steen   Steen, Svein: Aner og fakta av slekten Steen 1985. 43pp. [ub].

Steenbach   Wolfhagen, Erik: Slægten Steenbach og Aaløkkegaard-børnene. DK Kbh. 1943/1972. 
      32pp. [db][ep].

Steenbech   Grove-Stephensen, F. S.: Godsforvalter Nicolai Clausen d. Ældres hustru Catharina 
      Clausen f. Steenbech, Trøjborg. 16-VI-1978 s. 107. PHT. [A].

Steenberg   . {XREF}: [SAN02].

Steenberg   Fibiger, Amalie: Præsteslægten, der tog Navn efter Jacob Nicolai Steenberg. DK 
      Næstved 1942. 102+pp. Personreg. [#].

Steenberg   Fibiger, Amalie: Steenberg, Himmerlandsslægten. En gammel Præsteslægt. DK Næstved 
      1942. 56pp. Personreg. [#].

Steenberg   NN: 9-III-1930 s. 77f og 11-II-1941 s. 77. PHT. [A].

Steenbuch   Steenbuch, Axel En Slægt fra Egeris (håndskrift papirform). DK 1921. 1-2 i 1 bind. 
      266pp. [fb].

Steenbuch   Steenbuch, Axel: Min Slægt fra Egeris. DK Kbh. 1937. 132pp. [fb].

Steenbuch   Steenbuch, Axel: Oplysninger om Fars Slægt. (Egeris) Håndskrevet manuskript. 280 
      s.

Steenfeld (Steen)   DAA slægtsoversigt: DAA 1920 Bd. XXXVII [A] [_*]

Steenfeldt   Dam, Holger: Undersøgelser af Hans Pedersen Holst, tingskriver ved Sorø retterting 
      og hans agnatiske efterslægt slægten Steenfeldt. DK [80*fb]

Steensberg   Steensberg, Axel: Slægten Steensberg og dens vestjyske hjemsted. DK Kbh. 1950. 44pp. 
      [#].

Steensen (Engum)   NN: Slægten Steensen fra Engum sogn. DK [70*fb]

Steensen (Straale)   DAA slægtsoversigt: DAA 1920 Bd. XXXVII [A] [_*]

Steensen   Harbou, H. W.: Georg von Steensen fra Avnsbjerg. Cand. jur. preussisk Generalløjtnant. 
      6-III-1912 s. 268-78. PHT. [A].

Steensen   NN: 4-V-1902 s. 261 og 7-I-1916 s. 195. PHT. [A].

Steensen-Leth / Leth   DAA slægtsoversigt: DAA 1920 Bd. XXXVII [A] [_*]

Steenshorn   Finne-Grønn, S.H.: Legatfamilien Steenshorn samt nogle oplysninger om den 
      Christiansandske familie Fordahl. Kria 1980. 20pp. [MH]

Steenstrup   . {XREF}: [SAN02].

Steenstrup   Flood, Ingeborg: Slekten Steenstrup. Sølvverksdirektør Paul Steenstrup og hustru 
      Mathia Bernhardine Colletts efterkommere. Utarb. av Flood, Ingeborg vesentlig på grunnlag av Carl J. 
      G. Steenstrups efterlatte opptegnelser. Oslo 1961. 126pp. [NO][fb].

Steenstrup   NN: s. 309. NST v. 18. [A].

Steenstrup   NN: Stambog for de tolv søskende Steenstrup på Kvistgård. DK [60*fb]

Steenstrup   NN: Stamtavle for slægten Resen Steenstrup. DK [fb]

Steenstrup   NN: Stamtavle Steenstrup og Resen. [MH]

Steenstrup   Rønne, Signe et al.: Stambog for de 12 søskende Steenstrup på Kvistgård. DK 1959. 
      [ep].

Steenstrup   Steenstrup, Carl J. G.: Til etterkommerne etter sølvverksdirektør Paul Steenstrup, 
      f. 1772, d. 1864. (Utsnitt av stamtavle og redegjørelse for utarbeidelse av en slektsbok). Oslo 
      1948. 13pp. Stensil. [NO].

Steenstrup   Steenstrup, Carl J.: Sølvverksdirektør Paul Steenstrup og hans fedreneslekt. Oslp 
      1955. 62+pp. [MH][fb]

Steerup   NN: 13-VI-1958 s. 46. PHT. [A].

Steffen   Skjånes, Ivar etal.: Slektsbok - Samson-ætta Bersvein-ætta Steffen-ætta. Utgitt 1977. 
      Trykt Trondheim. Sidetall 108 s., pl. Noter: Med tillegg: Barndomsminner, Conrad og Paul Anziøn, 
      JohanBerg. Emner: Jørgensen http://www Haraldsen http://www Olsen http://www Anziøn, Conrad http://www Anziøn, Paul http://www Berg, Johan.

Steffens   NN: 2-VI-1891 s. 298. Henrich Steffens' Grav. 9-IV-1931 s. 195. PHT. [A].

Stegemejer   Stegemeyer: Slægtsbog for slægten Stegemeier, Stegemejer (1997) [fb]. 

Steger   Fischer-Cronsteen, O.: Supplement til "Slægten Woxen med cognatiske grene". Øverland-
      slægten i Bærum med de mandlige sidelinjer Nadderud-Præsterud-slægten i Bærum og Ulleren - Winderen-
      slægten i Aker med kvindelinjer hvorav mere udførlige stamtavler over grener av familierne Hoff, 
      Holmen, Fougner, Løgeberg, Lilloe, Fangen, Sogn, Haslum, Steen, Wensaas, Kiøsterud, Grini, 
      Cronsteen, Fischer, Tandberg, Ytter, Steger, Olsen, Haug, Horsle, Smestad, Rolfsen, Gleditsch, 
      Ødegaard, Freng, Sæthren, Eeg, Woxen, Schjerven samt nogen oplysninger om familien Hansen-Oust. Kria 
      1913. 96pp. [MH]

Steinbach   NN: 10-II-1935 s. 167. PHT. [A].

Steiner   Steiner, Frederik: Steiner, Frederikssund, Frederiksberg. DK 19xx. [ep].

Steiness   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Christreich Lebrecht Steiness, stabssergent og 
      brigadeskriver i København, født 1829, (1987) [fb]. 

Steingrim   Opdahl, Olav K.: Ættenens veier. En kortfattet krønike om to slekter som møtes ; 
      Veikåkerslekten og Steingrimslekten. 1969. [db].

Steinkopf   Bredahl, I. M.: Ætte-liste for familien Bernhard Steinkopf. Nymannsveien 56, 
      Stavanger. Stavgr. 1942. 1bl. [MH]

Steinset   Kampesveen, Anne Lise Grønbrekk: Grønnbekk/Haagaseth - Steinset-slekter fra Etnedal. 
      Jens Eriksen Bergsbakkmarken Kviteberg, f. 1824 og hans kone Ole Eriksdatter Tollehaugen f. 1830 og 
      Lars Olsen Steinset f. 1796 og Ragnhild Bjørnsdatter Ton, f. 1797.med forfedre og etterkommere. 
      Noen navn fra Etnedal, bl. a. Ton og Hiei. Her er det mange slekter fra Nord-Aurdal: bl. a Bondli, 
      Berger, Fodnes, Bjørgum, Bratvold, Rudi m.m. Også mange slekter fra Sør-Aurdal (Fønhus, Steinsrud, 
      Piltingsrud, Sørum, Tollevsrud, Hougsrud) og ganske mange navn fra Hallingdal. 273pp. 2001.

Stelling   Stelling, Mogens: Einige Vorfahren von Fabrikant Walter Wilhelm Stelling. DK Kbh. 
      1935. 32pp. (1935-1936. 1-2 i 1 bind) [fb].

Stemann   DAA slægtsoversigt: DAA 1909 Bd. XXVI [A] [_*]

Stemann   Krogh, Adam von: Die Stemann und von Stemann nebst ihren Blutsverwandten. Særtr. 
      "Zeitschr. Gesellsch. Schl. -Holst. Geschichte", Bd. 40. Kiel 1910. 264pp. [MH]

Stemann   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Stemme   . {XREF}: [AAR01].

Stemmer   NN: Familiengeschichtliche Mitteilungen umfassend die Familien Jacobsen Blanck, 
      Brettschneider, Diedrichs, Eide Gotthardt, Hartmann Holleck-Weithmann, Krüger, Koscky Kosky, 
      Leistikow, Lorenz, Lorentzen Rost, Schrader, Smidt, Stemmer Wienert. DK [fb]

Stenbrikke   DAA slægtsoversigt: DAA 1920 Bd. XXXVII [A] [_*]

Stendrup   NN: 7-II-1917 s. 109. PHT. [A].

Stenersen   . {XREF}: [AAR01].

Stenersen   Birch, P. H.: Udkast til et slægtregister over den Stenersenske familie fra 
      Guldbrandsdalen. Chria 1838. Faksimileutg. Oslo 1960. 20pp. [MH]

Stenersen   Gunnersen, G. F.: Slegten Stenersen fra Vaalen i Gausdal samt andre slegtsgrene fra 
      Vaalen. Kria. 1924. 180pp. [fb]

Stenersen   Holm, D. K.: Anetavle J. M. Stenersen. Oslo 1943. Tvl. [MH]

Stenersen   Larsen, Tom: Slektene Stenersen og Traaseth; med tilkommende slekter Larsen og 
      Høygaard. 1981. [bb].

Stenersen   NN: s. 69-71, 79f. NST v. 18. [A].

Stengaard   Nørgaard, J. E.: Stengaardsslægten fra Bølling-Sædding. DK [50*fb]

Stenkjær   Dansk Slægtsforskning: Slægtsbog for efterkommere efter Jens Hansen Stenkjær født 1845 
      i Salbækhøj. DK [80*fb]

Stenkjær   NN: Jens Hansen Stenkjær f. 1845, gdejer i Damsgård i Overby, As sogn, og h. Jørgine 
      Rasmusdatter, deres forf. og efterk. 118 pp. 1967. DK. [DK].

Steno   Vesten, L.: Slægtskabet mellem Niels Steno og Jacob Winsløw. 8-IV-1925 s. 186-87 og 
      8-IV-1925 s. 261. PHT. [A].

Stensballegaard   Hertha Søltoft: Erindringer fra Boller og Stensballegaard. DK 1932. [ep].

Stensland   . {XREF}: [SAN02].

Stensland-Lie   Stensland-Lie, Øivind: Våre forfedre på norsk jord gjennom 1200 år. Oslo 1961. 
      28pp. [MH]

Stenslet   Stenslet, Sigurd: Slektsbok. Utgitt 1989. Trykt [Sandvika]. Sidetall 162 s. ill. 

Stensrud (Hedmark)   Spangen, Christian: Leene-ætten fra Ringsaker; ættegrene fra Skjellungberg 
      og Sollerud i Furnes. Hedmark-slektene Spangen, Enger, Busterud, Jørgensen-Maurud, Stensrud, Volden 
      samt Svenkerud, Myhr og Myhr-Græsby. 1939. [db].

Stephansen   . {XREF}: [FOS01].

Stephansen   Malm, Erling: Stamtavle for ætten Malm, avsn. I-XIV m. tillegg ætten Stephansen og 
      ætten Smith. Oslø 1939. 22pp. [MH]

Stephansen, Christen   Boesgaard, Palle L.: Bidrag til Slægtstavle for Efterkommere efter 
      Christen Stephansen, Smed i Hallenslev: bl. a. Skotøjsfabrikant H. C. Kristensens Slægt og Slægten 
      fra Gaarden "Steffenskilde" i Hallenslev. DK Virum 1951. 34pp. Supplement til: H. C. Kristensen - 
      Efterslægtstavle for Frederik Christensen. [fb].

Stephanson   . {XREF}: [SAN02].

Stephensen   Clausen, Julius: Justitiarius i den islandske Landsoverret, Konferensraad, Dr. 
      juris, Mogens Stephensens Dagbog, ført i København i Vinteren 1825-26. 8-III-1924 s. 1-29. PHT. 
      [A].

Stephensen   Westergaard, David og Stephan Nyboe: Efterkommere af Fæstebonden Knud Stephensen i 
      Djeld. Bidrag til en Slægtshistorie. DK Holstebro 1924. 105pp. [#][fb].

Steuben   Bobé, Louis: [Familien von Steuben]. 7-V-1920 s. 258-9. Bobé, Louis: Steuben. 8-IV-1925 
      s. 265. PHT. [A].

Stever (Rostock)   NST v. 33 (1991). [A].

Stibolt   DAA slægtsoversigt: DAA 1912 Bd. XXIX [A] [_*]

Stibolt   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Stibolt   NN: 1-VI-1885 s. 90. PHT. [A].

Stibolt   Stibolt, Erna: Den danske forgrening (av slekten Stibolt). Den norske forgrening. Oslo 
      1942. 17pp. [MH]

Stibolt   Thrap, D.: En besynderlig Præst (S. Stibolt). 3-V-1896 s. 249-60. PHT. [A].

Stien   Fornes, Unni: Stien, etterkommere. Trondh. 1998. 57pp. [NO].

Stiernblad   NN: 6-IV-1913 s. 280. PHT. [A].

Stiernemaane   DAA slægtsoversigt: DAA 1920 Bd. XXXVII [A] [_*]

Stiernholm   DAA slægtsoversigt: DAA 1929 Bd. XLVI [A] [_*]

Stiernholm   Hauch-Fausbøll, Th.: Slægten Stiernholm uddød paa Mandslinjen. Dansk Adels Blad. 9. 
      årgang. DK 1919, Side 9-10 [A][*fb]

Stiernholm   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Stig, Marsk   Brask, Aage: Tordrup og Marsk Stigs slægt. Fra stormandsborg til husmandsbrug. DK 
      1953. 168pp. [ep].

Stigsen / Hvide   DAA slægtsoversigt: DAA 1898 Bd. XV [A] [_*]

Stigsen / Krognos   DAA slægtsoversigt: DAA 1893 Bd. X [A] [_*]

Stilk   Espeland, Anton: Hr. Eirik Stilk og ætten på Kvale (Hvål). Leikanger 1939. 4pp. Særtr. 
      Tidsskr. hist. -laget f. Sogn. [db].

Stillesen   [KS]: (fra Bragernes, muligens Holland). [KS 1911] s. 242-244 [A]

Stillesen   Thomle, E.A.: En narret Brudgom. (Stille Christensen, Stamfader til Familien 
      Stillesen). 2-VI-1891 s. 80-3. PHT. [A].

Stillesen   Thomle, E.A.: Familien Stillesen. 1-VI-1885 s. 265-84. PHT. [A].

Stisen  Slægtsbog over slægten Stisen, (1971) af E. H. Skole (Placering: 99.9 St 72 s) [fb]. 

Stochdorph   NN: 9-IV-1931 s. 196. PHT. [A].

Stockfleth   . {XREF}: [SKI01].

Stockfleth   Barløse, Børge L.: En kaptajn af fodfolket, F. H. E. H. Stockfleth 1829-1864. 
      14-I-1959 s. 1-23. PHT. [A].

Stockfleth   DAA slægtsoversigt: DAA 1886 Bd. III [A] [_*]

Stockfleth   Eyben, August von: Stamtavle over slægten Stockfleth som agnatisk nedstammer fra 
      Eggert Stockfleth (født i Haderslev, begravet 21 marts 1638 paa Bragernæs kirkegaard ved Drammen), 
      med biografier. DK Kbh. 1929. 122pp. [db][fb].

Stockfleth   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Stockfleth   Michelsen, Seier: Flere tilløb til en familiekrønike, med omtale af medlemmer af 
      slægterne Faye, Flinthough, Holsten, Irgens-Bergh, Jansen, Michelsen (fra Ulbølle), Pay og 
      Stockfleth. DK Vemmetofte 1989. 116pp. [fb].

Stockfleth   NN: 3-V-1896 s. 93-4, 7-VI-1921 s. 110, 8-I-1922 s. 104, 8-II-1923 s. 275, 
      8-III-1924 s. 126, 8-III-1924 s. 247, 8-IV-1925 s. 192, 8-V-1926 s. 76 og 8-VI-1927 s. 266. PHT. 
      [A].

Stockfleth, v.   Lengnick, Johan Carl Louis: Familien v.Stockfleth. DK Kbh. 1841-58

Stockmann   Huitfeldt-Kaas, H.J.: Stamtavle over Familien Stockmann. 1-III-1882 s. 211. PHT. 
      [A].

Stokke   Øverland, Per: Stokkeslekten - Andrine Lassesdatter Stokke og hennes slekt fra gården 
      Stokke i Kleive i Romsdal. 1930 2002  [Bibsys].

Stolberg, Chr. G. (DK)   Bobé, Louis: REV01 III s. 357. Kbh. 1895. [db].

Stolle, von (DK)   Bobé, Louis: REV01 IX s. 438. Kbh. 1895. [db].

Stolpe   Stolpe, P. M.: Optegnelser om Familien Stolpe (håndskrift papirform). DK 1900. 545pp. 
      [fb].

Stoltz   Stoltz, J. S.: Personalhistoriske opplysninger om familien Stoltz som nedstammer fra 
      Hinrich Stoltze. Bergen 1911. 62pp. [MH]

Stolzenbach   Tingleff, Svend: Slægten Stolzenbach 2001. 34 sider, ill.. DK 2001. 

Storch   Munthe, Chr. Morgenstjerne: De første Led af Familien Storch fra Lister. 4-VI-1903 s. 
      254-5. PHT. [A].

Storch   NST v. 32 (1989). [A].

Storch   Wiberg, S. V.: Stamtavle over Familien Storch. DK [00*fb]

Storck   NN: 3-II-1893 s. 238-9 og 3-II-1893 s. 316. PHT. [A].

Stordrange   . {XREF}: [SAN02].

Store Hoel   . {XREF}: [AAR01].

Storetorp   . {XREF}: [AAR01].

Storgaard   NN: Slægts-nyt - familiemeddelelser for Storgaard-Slægten. Storgaard-Slægten 1949-
      1999. [?]-nr. 56 (december 1999). ISSN: 0900-9612 . DK. TIDSSKRIFT 

Storhaug   . {XREF}: [KIN01].

Storlien   Storlien, Lars: Storlien, Veldre, Ringsaker herred. Hamar 1943. 39pp. [MH]

Storlien   Storlien, Ole L.: Storlien 1795-1995. 1995. [db].

Storm   . {XREF}: [SAN02].

Storm   Gravesen, Palle: Slægten Storm fra Håstrup, samt nogle supplerende oplysninger om Poul 
      Jacobsen Kinafarers slægt. 15-I-1966 s. 91. Rettelse 15-II-1967-68 s. 232. PHT. [A].

Storm   Lundh, Carl: Notater om familien Storm. NST 1946_X_4. [A].

Storm   Møller, H.J.: Apotheker, Assessor Pharm. Jacob Møller og hans Slægt, med forkortede 
      Stamtavler over Familierne Albeck, Bagge, Berling, Crone, Hansen (fra Thisted), Heiberg, Heilmann, 
      Mac-Dougall, Münster, Schytz, Skibsted og Storm. DK Kbh. 1889. 167pp. Personreg. [ab].

Storm   Storm Tuxen, Tove: Poul Kinafarers efterkommere; slægten Storm. Kerteminde 1994. 192 
      sider. [fa].

Storm   Storm, Hans: En skipperfamilie i Kerteminde I: Cartha. - 2000/2001. - S. 19-36 : ill. 
      Emne: Storm (slægten) ; Storm, Hans ; Brandstrup, Sophie ; søfartshistorie ; Kerteminde ; 1800-1899 
      Med lit.henv. DK 2000 [A]

Storm   Storm, P. J.: Min Slægts Historie. DK Frdberg 1925. 55pp. [fb].

Storm   Storm, V: Slægtene Storm og Breda m. fl. Horten 1889. 30pp. [ns].

Storm   Thomle, E.A.: Ligprædiken over Foged Michel Storm. 2-V-1890 s. 274-8. PHT. [A].

Storr   Bøgelund-Jensen, Karen Trampe: Stamtavle for slægten Storr

Storr   Fabricius, A., A. Larsen: Stamtavle for slægten Storr. DK Kbh. 1958. 97pp. Personreg. 
      Kart o. Mechlenburg. [ep].

Storsve   Sogaard, Terje: Storsve-slekten fra Espa. 1980. [ub].

Storsve   Søgaard, Terje: Storsve-slekten fra Espa. Oslo 1980. 166pp. [NO].

Storteig   NN: Storteig-slekten 1990. Jakob Julius og Kaspara Johanne Johansen Storteig sine 
      etterkommere. Bodø 1990. 8pp. [ub].

Stor-Tyldum   Tyldum, Mathias Adolf: Stor-Tyldumslekta fra Erik Johannesen Stor-Tyldum født 1659. 
      1950. [db].

Storaas   Storaas, Torolv og Alfred: Slektsbok for Storaasfamilien - framhald frå 1969. Del av 
      serien Herandsholmen. Bind nr:2. Utgitt 1983. Sidetall 73 s. 

Stouenberg   Hauch-Fausbøll, Th.: Familien Stouenberg. 9-VI-1933 s. 160-62. PHT. [A].

Stougaard   Stougaard, Kristian: Vor slægt. Stougaard. DK 1972. 81pp. [fb].

Stousland   . {XREF}: [SKI01].

Stovner   Pedersen, Lorentz Ulrik: Ingelsrud-Stovner-slekten. 1959. [db].

Strabo   Strabo, Merete: Gjertrud Restorff født Mathiasdatter og hendes norske slægt. DK Hellebæk 
      1996. 23pp. [fb].

Strambou   NN: 10-II-1935 s. 283. PHT. [A].

Strand (Namdal)   NN: s. 232 f. NST v. 18. [A].

Strand   . {XREF}: [SAN02].

Strand   Mørkved, Arne: Namdals-slekter. Spillum-Strandslekten, 1665-1935. 1935. [db].

Strand   Strand, Erling: Slekten til Olga og Herman Strand i Ullerøy, Skjeberg. Olga's 
      barndomshjem "Skar Vestre med Veslenga" Olga og Herman's etterkommere. 2. utg. Skjeberg 1991. 86pp. 
      (1. utg. 1991). [NO].

Stranda   NN: Stranda - bygdebok III; ættebok. 1996. [db].

Strandbygaard   Strandbygaard, J. B.: Strandbygaardslægten. DK Skjern 1951. 159pp. Personreg. 
      [ep].

Strande   Bjørke, Erling og Paul Alm: Rasmus og Guri Strande. Deres ætt. Lena 1953. 30pp. [MH]

Stranden   Bjerke, Alma og Gabriel: Trond Olsen Stranden's ætt. Stavgr. 1958. 9bl. [MH]

Strandskogen   Elsebutangen, Aslaug og Jens: Slektsbok for slektene Strandskogen og Elsebutangen 
      - aneliste for flere slekter. Utgitt 1976. Trykt Oslo. ISBN: 82-990425-1-8. Sidetall: 120 s. ill.

Strandskogen   Elsebutangen, Aslaug: Slektsbok for slektene Strandskogen og Elsebutangen. 
      Aneliste for flere slekter. Oslo 1976. 120pp. [db]

Strange   Alstrøm, Anna Louise: Slægtsbog over gårdejer Erik Strange's fædrene slægt. DK 198x. 
      12+62pp. (Blad 1-12 Tage Alstrøm; Kort historisk oversigt over gården matr. nr. 5 i Øverup by, 
      Tingsted sogn). [fb].

Strange   Lykke Jensen, Ketty: Strange slægten 2003. 71pp. DK. 

Strange   NN: Stamtavle over Slægterne Prier, Sømand, Strange og Krøl fra 1673-1911. DK 
      [30*fb]

Strangesen / Bild   DAA slægtsoversigt: DAA 1888 Bd. V [A] [_*]

Strasoldo   Elling, Christian: Greve Rudolf Strasoldo. 10-IV-1937 s. 218f. PHT. [A].

Straten, thor (Risør)   Finne-Grønn, Stian Herlofsen: Risør-slegter. Thor Straten med den 
      Carstenske legatfamilie. Kria. 1895. 182pp. [db].

Straten, thor   Petersen, Cornelius: Sølvbryllupsbogen til Johannes Dorthea Elisabeth Petersen, 
      født thor Straten. 1xxx. [cs].

Straumbygda   Førnes, Ingolf: Førnes-slekten i Straumbygda; historiske hendelser med mere. 1990. 
      [db].

Streeter   . {XREF}: [AAR01].

Streitlien   Streitlien, Ivar: Streitlien i Folldal 1660-1960. Gardssoge og ættebok. Røros 1960. 
      159pp. [MH]

Stricker   Nobel, Otto: Slægtebogsoptegnelser vedrørende Familierne Stricker og Kaalund. Med 
      Noter af Schøller, C.E.A. 6-III-1912 s. 121-32. PHT. [A].

Strohgaard, von   Bracker, Hans Detlef: Geschichte der Familie Bruhn von Strohgaard. DK [fb]

Struensee (DK)   Bobé, Louis: REV01 VII s. 610. Kbh. 1895. [db].

Struensee   Bobé, Louis: Slægtshistoriske Bidrag. III. Slægten Struensee og Carl August 
      Struensees Ophøjelse i den danske Adelsstand. 8-I-1922 s. 80-8. PHT. [A].

Struensee   DAA slægtsoversigt: DAA 1927 Bd. XLIV [A] [_*]

Strugstad   Strugstad, Andreas: Strugstadslekten og gaarden Strugstad i eldre tider samt en 
      kortfattet optegnelse om Eli-, Øver-Lø- og Holanslektene. Stenkjær 1924. 76pp. [MH]

Struh   Nellemann-Andersen, A. H.: Narren Hans Struh's Slægt. 11-V-1944 s. 274f. PHT. [A].

Strunge    'Danske Slægter': Slægten Strunge fra Silkeborg-Skanderborg egnen, (1969) . [fb].

Struten   . {XREF}: [AAR01].

Struve   Holm, D. Krohn: Slekten Struve i Norge. Oslo 1942. Tvl. [db][bb].

Stryn   Fugmann, Gösta: Stryn'ske slægter fra middelalder til 1940. DK [20*fb]

Stræt (Himmerland)   Klitgaard, Carl: Himmerlandske Slægter. DK Kbh. 1923. Side 79-90. Udsnit af: 
      Personalhistorisk Tidsskrift, række 8, bind 2. [**fb]

Strøm (Hemne)   Parelius, Nils: En slektskrets omkring gjestgiver- og handelstedet Magerøy i 
      Hemne; Parelius, Hals, Strøm. 1959. [db].

Strøm (Marker)   Østensvig, Martha: Gamle slekter i Marker. I. - Bøen. II. - Tolsbye. III. - 
      Strøm. IV. - Aslakstrøm. 1935. [db].

Strøm   . {XREF}: [SAN02][AAR01].

Strøm   Falch, Kirsten: Slekten efter Anne Marie og Jørgen Strøm, Nedre Riis i Skedsmo. 1982. 
      6pp. [NO].

Strøm   Finne-Grønn, S.H.: En østlandsk slekt Riis, sorenskriver i Aker Lauritz Boyesens 
      efterslekt, samt borgermester Sivert Strøms familie. 1935. [ra].

Strøm   NN: 3-II-1893 s. 239-40 og 3-II-1893 s. 315. PHT. [A].

Strømboe   . NST v. 34 (1993). [A].

Strømme   Strømmevold, O.: Strømmeeiendommene. Gårds- og slektshistorie. Røros 1934. 124pp. 
      [MH]

Strømnes   NST v. 32 (1989). [A].

Strømsæther   Strømsæther, Dag: Familien Strømsæther fra Strømsetra på Averøy. Fredrikstad 1996. 
      [ds].

Strøyberg   NN: Slægtsbog for Familien Strøyberg. - Tillæg, 1956. 23pp.[fb]. 

Strøyberg   NN: Slægtsbog for Familien Strøyberg. Udg. af det Strøybergske familielegat. DK 
      Ålborg 1942. 174+pp. Personreg. [ep][fb]. 

Strøyberg   Strøyberg, Valdemar og P.C.Knudsen: Familien Strøyberg 1662-1920. DK Ålborg 1920. 
      112pp. Personreg. [ep].

Straale / Steensen   DAA slægtsoversigt: DAA 1920 Bd. XXXVII [A] [_*]

Stuart   Kenyon, J. P.: The Stuarts. A study in English kingship. London 1958. 240pp. (The Tudor 
      sunset; James I, Charles I, Charles II, James II, William III and Mary II, Anne. ). [fb].

Stub   . {XREF}: [SKI01].

Stub   Jørgensen, S.: Ambrosius Stub og hans Slægt. DK Kbh. 1893. Side 109-130 Udsnit af Museum. 
      1893. [fb].

Stub   Kassow, Jan: I slægt med digteren Ambrosius Stub. (2005) [fb].

Stub   NN: 2-II-1887 s. 302, 2-III-1888 s. 139, 2-III-1888 s. 299, 4-III-1900 s. 72 og 4-IV-1901 
      s. 288-9. 9-IV-1931 s. 196. PHT. [A].

Stub   Plesner, T.: Skiens-Slegterne Plesner - Myhre - Stub - Ibsen, Munk. Kria. 1917. 117pp. 
      [lf][fb] /tillegg om sgpr. Teleph Stub. Kria. 1919. 7pp.

Stub   Røiri, Paal: Slekten Stub fra 1475. Christian Jacob Jakobsens aner. Oslo 2002. A4, 
      57pp.

Stubbum-Slægten   DAA slægtsoversigt: DAA 1920 Bd. XXXVII [A] [_*]

Stubkjær   Dansk Slægtsforskning: Anders Andersen Stubkjær f. 1824, gdejer i Bording, senere 
      gdejer i Enggården, Fovsing sogn, og til sidst bosat i Holstebro, og anden h. Inger Marie Nielsen, 
      deres forf. og efterk. samt efterk. efter hans første ægteskab med Else Cathrine Jensine Peterrikke 
      Christiansdatter Brinch. 119 pp. 1963. DK. [fb][DK].

Stud   . {XREF}: [AAR01].

Studreims-ætten   DAA slægtsoversigt: DAA 1921 Bd. XXXVIII [A] [_*]

Stuedahl   Stuedahl, Johannes: Tydalsslekten Stuedal med inngiftede slekter. Trondheim 1947. 
      96pp. [].

Stuhr   Knudsen, P. C.: Stuhrslægten i Aalborg. DK Aalborg 1916. 23pp. [#].

Stuke   DAA slægtsoversigt: DAA 1920 Bd. XXXVII [A] [_*]

Stuland   Stuland, Arne: Soga um ætti frå garden Stuland i Kvinnherad frå år 1600 til 1950. 
      Lillehammer 1949. [MH]

Sture   DAA slægtsoversigt: DAA 1920 Bd. XXXVII [A] [_*]

Sture   Eskildsen, Cl.: Den alsiske Sture-Slægt. DK Tønder 1924. Side 89-95 Udsnit af Sønderjydsk 
      Maanedskrift, årgang 1, 1924. [fb].

Stuve   Sommer, F. C.: Om Kommerceraad J. A. Løvenstiernes nærmeste Slægt. (Familierne Stuve og 
      Ernst). 3-II-1893 s. 54-66. PHT. [A].

Stygge / Galen   DAA slægtsoversigt: DAA 1893 Bd. X [A] [_*]

Stygge I   DAA slægtsoversigt: DAA 1921 Bd. XXXVIII [A] [_*]

Stygge II (af Rugtved)   DAA slægtsoversigt: DAA 1921 Bd. XXXVIII [A] [_*]

Styr   Holm, D. K.: Anetavle for lege Fredrik Styrs barn. Oslo 1935. Tvl. [MH]

Stürup   Hauch-Fausbøll, Th.: Familien Stürup. DK [30*fb]

Stürup   Hauch-Fausbøll, Th.: Familien Stürups Stamtavle og Slægthistorie samt Slægttavler. DK 
      [30*fb]

Stützer   Struer, H.: Optegnelser om Johan Friederich Ludolph Stützer og hans Slægt. DK Kbh. 
      1918. 18pp. [fb]

Stützer   Struer, H.: Optegnelser om Johan Friederich Ludolph Stützer og hans Slægt. DK Kbh. 
      1918. 18pp. [#][fb].

Stæhr   NN: Fundats for "Overretssagfører Henrik Stæhr og Hustru Julie, født Vilstrups Legat" 
      under Den Vilstrupske Hjælpefond. DK [50*fb]

Stærk   Stark, Bjarne og Dagfinn: Slekten Stærk. Christan Hansen Sterch f. 1719 og hans 
      etterkommere gjennom 280 år. Moss/Halden 1999. [NSF]

Stærmose   Hjort, Frederik: Bidrag til Stærmose-Gaardenes og deres Beboers Historie i Brylle og 
      Brændekilde Sogne. DK [50*fb]

Støcken   Dahl, Aage: Om de uløste Gaader i Familien von Støckens Stamtavle. 9-VI-1933 s. 136. 
      PHT. [A].

Støcken   Smith, J.: von Støcken. 11-V-1944 s. 86f. PHT. [A].

Støcken, v.   Marchtaler, Hildegard v. og Fabritius, Albert: En genfunden Gren af Familien von 
      Støcken. 9-V-1932 s. 255-57. Bobé, Louis: Tilføjelse. 9-V-1932 s. 258. PHT. [A].

Støcken, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1941 Bd. LVIII [A] [_*]

Stöcken, von   Marchtaler, Hildegard von: En genfunden Gren af Familien von Stöcken

Stöckler   Slettebo, Jørgen: Familien Stöckler i Sønderborg 1980 s. 199-203. E. Snorrason.: 
      Familien Stöckler, et supplement. 1981 s. 164. PHT. [A].

Stöckler   Snorrason, Egill og Fritz Treichel: Tønderskarpretteren Johann Christoph Stöcklers 
      slægtsskabsforbindelser. 15-IV-1970 s. 153. PHT. [A].

Støiberg   NN: Jens Peter_Mathiasen Støiberg f. 1851, bager i V. Assels, Assels sogn, og h. Ane 
      Margrethe Charlotte Pedersen, deres forf. og efterk. 57 pp. 1965. DK. [DK].

Støp-Bowitz   . {XREF}: [SAN02].

Støren   Sommerfeldt, W. P.: Tre av slekten. Priv. trykk. Oslo 1941. 40pp. [ra].

Støren   Støren, Ragnvald: Oversigtstavle over slegten Støren. Kria. 1902. Tvl. [MH]

Støren   Støren, Wilhelm K.: Slekten Støren 1739-1959. Trondheim 1960. 109+pp. [kf][bb].

Størle   DAA slægtsoversigt: DAA 1921 Bd. XXXVIII [A] [_*]

Støvring   Færk Magnussen, Poul: Anetavle over: Anna Elna Lassen og Vagn Rasmussen Støvring. DK 
      [99*fb]

Støyl   Trondsen, Sven: Ætlinger fra Støyl i Treungen. Kr. sand 1950. 80pp. [MH]

Staaby   NN: 6-IV-1913 s. 280. PHT. [A].

Staalegård   NN: Staalegårdsfamilien. DK [80*fb]

Stårheim   Os, Edvard: Stårheim og Stårheimsætta i mellomalderen. Oslo 1960. 188pp. [db].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU