FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Sk*__.

Skack   Jenssen, Sophus: Skack - Lystrup. NST 1965_XX_1. [A].

Skade (Kraus)   DAA slægtsoversigt: DAA 1915 Bd. XXXII [A] [_*]

Skade I   DAA slægtsoversigt: DAA 1915 Bd. XXXII [A] [_*]

Skade II   DAA slægtsoversigt: DAA 1915 Bd. XXXII [A] [_*]

Skadeland   DAA slægtsoversigt: DAA 1915 Bd. XXXII [A] [_*]

Skadsem   . {XREF}: [KIN01].

Skafte   NN: Hans Rasmussen Skafte f. 1800, gdejer i Avnede sogn, og h. Anne Dorthea Andersdatter 
      samt anden h. Ane Hansdatter, deres forf. og efterk. 124 pp. 1957. 178 pp. Ny udgave 1980. DK. 
      [DK].

Skak   DAA slægtsoversigt: DAA 1915 Bd. XXXII [A] [_*]

Skakke   Skakke, Johan: Slægtebog (Ahnetavle) for Jørgen, Kirsten og Poul Erik Skakke. DK [fb]

Skaktavl   . {XREF}: [AAR01].

Skaktavl   DAA slægtsoversigt: DAA 1915 Bd. XXXII [A] [_*]

Skalder   DAA slægtsoversigt: DAA 1915 Bd. XXXII [A] [_*]

Skallerud (Våler)   Skallerud, Karl: Slektsbok med ættetavler og biografier over familien 
      Skallerud fra Våler i Østfold. Lillehammer 1948. 57pp. [db].

Skamfer   Ellefsen, Simon: Efterslægt til gårdbruger på Sørrollnes i Trondenes/Astafjord Lars 
      Olsen (1707-1770). Blandt hans efterkommere findes bl. a. bådebygger Nils Skandfer, konstruktøren af 
      "Skandferskøyten". [Internet]. Simon Ellefsen,. DK 2000. 
      [se]

Skamris   NN: Laust Andersen Skamris f. 1861, husmand og murer i Møldrup, Roum sogn, og h. Mette 
      Marie Mikkelsen, deres forf. og efterk. 82 pp. 1969. DK. [DK].

Skamsar   Grjotheim, Erland: Ættebok for Hyrve, Lykre, Skamsar med grener til de fleste gårder i 
      Skjåk. 1. del. Bodø 1948. 31bl. [MH]

Skancke   Finne-Grønn, S.H.: Hr. Zacharias Skanckes autobiographi. 5-V-1908 s. 52-61. PHT. 
      [A].

Skancke   NN: s. 308. NST v. 18. [A].

Skancke   Prytz, Anders: Stamtavle over Rørosfamilien Skancke. Røros 1898. 45pp. [MH]

Skancke   Skancke, Markus: Nogle beretninger vedkommende Skancke-slægten. 1917. [db].

Skancke   Skancke, Markus: Nogle Beretninger vedkommende Skancke-slægten. DK Kbh. 1917/Kria. 
      1916. 20pp. [MH]

Skanke   Hestås, Odd Hendry: Skanke-slekten fra Christen Stenssøn f. ca 1565 d. ca 1635, 
      sogneprest i Brønnøy i Nordland. Trondh. 1994. 82pp. [#].

Skanke   Hestås, Odd Henry: Skanke-slekten fra Christen Stenssøn. 1995. [Internet]

Skanke/Schanche   Robelin, Roger de: Skanke Ätten. 1995. [].

Skard   [NS]: (Skar)   [NS]: (fra Øyer, Gudbrandsdalen). [NS1951] s. 222-227 [A]

Skarholt   Skarholt, A. R.: Skarholt; gårdens og slektens historie. Orkanger 1939. 50pp. [bb].

Skarpeid   Skarpeid, Karl Arnt: Anetavler for Karl Arnt Skarpeid. Søgne 1990. Del 3, 
      "Anetavleregister", D. 10, "Slekten Øvensen fra Fjære sogn i Aust-Agder" 1993. 36pp. [NO].

Skarpeid   Skarpeid, Karl Arnt: Anetavleregister. 1990/1991. [db].

Skarpenberg / Scharffenberg, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1915  Bd. XXXII [A] [_*]

Skarpnes   Rabben, Elin Grubba: Etterkommere av Gabriel Hansen Skarpnes (1802-før 1846) 
      ogPetronella Eriksdatter (1800-1881)  1995  [Bibsys].

Skarpnes   Rabben, Elin Grubba: Etterkommere av Jesper Carlsen Skarpnes (1783-1846) og Olava 
      Olsdatter (-før 1823). Gimse 1996. 130pp. [Bibsys]. [NO].

Skarsgard   Baklien, Botolv Olson: Hallingslekter (med inngifta ætter frå andre stader); 
      Baklien-ætta, med greiner av ættene Bergsgard, Huus, Sel, Villand, Skarsgard og mange fleire. Oslo 
      1987. 434pp. [db].

Skarsholm   DAA slægtsoversigt: DAA 1916 Bd. XXXIII [A] [_*]

Skarsvåg   Etterkommere av Søren Benjaminsen Skarsvåg (1790-1857) ogBerethe Eriksdatter (1798-
      1879)  1993  [Bibsys].

Skarsvåg   Rabben, Elin Grubba: Etterkommere av Søren Benjaminsen Skarsvåg (1790-1857) og Berethe 
      Eriksdatter (1798-1879). Gimse 1993. 114pp. [Bibsys]. [NO].

Skas   . {XREF}: [KIN01].

Skattebøl   Breie, Lars: Evjenslekta og Skattebølslekta. 1985. [db].

Skattum   . {XREF}: [AAR01].

Skave   DAA slægtsoversigt: DAA 1916 Bd. XXXIII [A] [_*]

Skavhaugen   Midthaug, Leif: Tavle over slekten Skavhaugens aner. 1942. 4pp. [ub].

Skavhaugen   Skirbekk, Håvard: Familien Skavhaugen - slektsbok med gardshistorie og ættetavler, 
      med slektslinjer tilbake til middelalderslektene Bolt, Skak og Sudrheim. Utgitt 1976. Trykt Hamar. 
      Sidetall: 60 s.

Skavlan   [NS]: (fra Snåsa). [NS1951] s. 228-231 [A]

Skavland   Holm, Dankcert Krohn: Slekten Skavlands stamtre. Oslo 1936. Tvl. [db].

Skavlem   Skavlem, Halvor: Skavlem and Ödegaarden families. Madison, Wis. 1915. 245+pp [MH]

Skeel / Dyre   DAA slægtsoversigt: DAA 1891 Bd. VIII [A] [_*]

Skeel   Bobé, Louis: Roskilde Adelige Jomfrukloster 1699-1899. Roskilde, 1899. 67+50pp. 
      Slægtstavle over familien Christen Skeel. DK

Skeel   DAA slægtsoversigt: DAA 1901 Bd. XVIII / DAA 1943 Bd. LX [A] [_*]

Skeel   Fjelstrup, Aug.: Besidderne af Stamhuset Birkelse. (Familien Skeel). 6-II-1911 s. 247-56. 
      PHT. [A].

Skeel   Jensen, N. Thyge: Herremænd med gyldne kæder; slægten Skeel (ca. 1500-1702). DK Fårup 
      1998. 121pp. [fb].

Skeel   Skeel, Wilhelm Samuel: Supplement til Optegnelser om Familien Skeel. DK Kbh. 1882. 
      102pp

Skeen   NN: 7-VI-1921 s. 205 og 8-III-1924 s. 247. PHT. [A].

Skeibrok   . {XREF}: [AAR01].

Skeie (Kvam)   NST v. 32 (1989). [A].

Skelderup   Schøning "De Skelderupers Slegte-Register". [http://www.nose.dk/Norge/white.html]

Skeyde   NN: 8-III-1924 s. 245. PHT. [A].

Skibsted   Møller, H.J.: Apotheker, Assessor Pharm. Jacob Møller og hans Slægt, med forkortede 
      Stamtavler over Familierne Albeck, Bagge, Berling, Crone, Hansen (fra Thisted), Heiberg, Heilmann, 
      Mac-Dougall, Münster, Schytz, Skibsted og Storm. DK Kbh. 1889. 167pp. Personreg. [ab].

Skibæk   Kristiansen, Britt: Liv etter liv i Bohuslän, Dalsland, Østfold. Marie og Johannes 
      Skibæk - deres forfedre og etterkommere. 1992. 252pp. [NO].

Skielderup   Ellefsen, Simon: Efterslægt til bonden Peder Jensen (død 1563) hvis søn Jens 
      Pedersen kaldte sig Skielderup. [Internet]. Simon 
      Ellefsen,. DK 2000. [se]

Skien   Blom, A: Efterladte historiske optegnelser særlig vedkommende Skien, Laardal og Kvitseid. 
      1904. [db].

Skiernov I   DAA slægtsoversigt: DAA 1916 Bd. XXXIII [A] [_*]

Skiernov II   DAA slægtsoversigt: DAA 1916 Bd. XXXIII [A] [_*]

Skilbred   . {XREF}: [SKI01].

Skilvold   NN: Slektstavle for etterkommere etter Andreas Christian Olsen Skilvold av 
      Langbakk-slekta, 16/4-1817 - 12/7-1885 (5.  slektsledd) og Sofie Georgine Fredrikke Karoline 
      Olsen Skilvold av Rode-slekta, 1/11-1835 - 3/11-1911 (5. slektsledd). Hamarøy 1990. 72pp. 
      [NO].

Skinkel (Lillien)   DAA slægtsoversigt: DAA 1916 Bd. XXXIII [A] [_*]

Skinkel (Mecklenburg)   DAA slægtsoversigt: DAA 1916 Bd. XXXIII [A] [_*]

Skinkel (Søblad)   DAA slægtsoversigt: DAA 1916 Bd. XXXIII [A] [_*]

Skinkel / Tinhuus   DAA slægtsoversigt: DAA 1916 Bd. XXXIII [A] [_*]

Skipavåg   Dybdal-Holthe, Nils: Holtheætta med greiner av ættene Hustveit og Skipavåg. 1978. 
      [db].

Skirbekk   Skirbekk, Håvard: Ætt og odel. Elverum 1927. 41pp. [MH]

Skjalm-Hvide   Lausen, Hermann Christian: Slægten Laurberg - Slægten Marsvin - Lidt om slægten 
      Skjalm-Hvide - Oplysninger om Thuesen-slægten - Minder fra præstegårdene Laastrup og Stillinge. 
      Samlet og bearbejdet (1870-1927) af provst Niels Schou Laurberg. DK Hellerup 1960. (Opr. udg. i få 
      maskinskrevne eksemplarer i 1927. ). [#].

Skjeflo   Skjeflo, Peter: Stamtavle over Skjeflo-slegten. Trondh. 1910. 79pp. [db].

Skjelbred   . {XREF}: [SKI01].

Skjelbred   Becke, Kolbjørn: Grete Sofie og Johan Pedersen Skjelbred's minne. 1967. [db].

Skjelbreid   Skavlan, Gunnar: Litt om pionerene i Frostviken (Slekten Skjelbreid). Östersund 
      1957. 10pp. Særtr. av: Jämten 1957. [NO].

Skjelderup   Holst, Frederik: Michael Skjelderup. Avtr. fra Norsk magazin f. lægevidenskaben. VII 
      B, 10 H. 1853. Chria. 1853. 63pp. [MH]

Skjelderup   Skjelderup, Arthur: Barndoms- og Ungdomserindringer af Jens Skjelderup. 7-I-1916 s. 
      157-87 og 7-I-1916 s. 201-16. PHT. [A].

Skjelderup   Skjelderup, Arthur: Slektshistoriske Meddelelser om fam. Skjelderup og Clauson og om 
      grene af familierne Holst, Holfeldt, Paludan, Osterhaus, Parsons og Phelp. Kria 1915. 88pp. [].

Skjelstadaun   NN: Slektsbok for en gren av Skjelstadaunslekta i Åsen. Utgitt [1983?]. Sidetall 
      23 s. ill.

Skjemstad   Saxhaug, Leif: Slektsoversikt Eln og Lornts Skjemstads og Eln og Ingebregt Saxhaugs 
      etterkommere. Steinkjer 1948. 34pp. [NO].

Skjerpi   Johnson, Berline C.: The family history of Skjerpi - Slinde - Rinde and Sult - Midje - 
      Vangen, 1576-1979. 1979. [db].

Skjerstad   Solbakk, Harald etal.: Slektsbok for Skjerstad og Fauske. Utgitt 1978-2005. Trykt 
      Bodø. Sidetall: 6 b. ill. Nordland, Historie, Salten, Fauske.

Skjervøy   Johnson, Rudolph: Slekten Skjervøy; Rudolph Johnsons slektshistorie. Duluth, Minn. 
      1992. 106pp. [db].

Skjold   Skjold, Gunnar: Skjold/Raa, Fana - våre besteforeldre gårdbruker Mons Jakobsen Skjold, 
      1843-1926, og hustru Eli Davidsdatter Raa, 1849-1926 - noen detaljer om deres slekt, og oversikt 
      over deres etterkommere. Utgitt 2002. Trykt Sandefjord. ISBN: 82-995075-1-0 h. Sidetall: 271 s. 
      ill.[Bibsys] 

Skjoldager   NN: Skjoldager-slægten. DK [60*fb]

Skjoldager   Skjoldager: Skjoldager-slægten og Lyngby. I .. Lyngby-bogen. - 1980. - S. 66-119. DK 
      [fb] 

Skjækle   . {XREF}: [AAR01].

Skjæret   NN: Berte (f. Stutterud) og Oscar Emilsen Skjærets etterkommere. Ajourført pr. april 
      1984. 1984. 12pp. [NO].

Skjølberg Dragsnes   Rabben, Elin Grubba: Etterkommere av Vilhelm Andreasen Skjølberg Dragsnes 
      (1831-1880) og Johanna Marie Jakobsdatter (1833-1901). Gimse 1993. 20pp. (Slekt skal følge  
      slekters gang-). [NO].

Skjørlingstad   Dybdal-Holthe, Nils: Skjørlingstad/Hagen-slektene. 1979. [db].

Skjørtorp   . {XREF}: [AAR01].

Skobe   DAA slægtsoversigt: DAA 1916 Bd. XXXIII [A] [_*]

Skoe   Nordbø, G.: Gården Skoe i Bøherad. Slektsregister. Porsgrunn 1943- 24pp. [MH]

Skog   Østensvig, Martha: Gården Skog i Skiptvedt gjennem 500 år 1369-1865. 1956. 44pp. [MH]

Skogstad   Fløistad, Anders: Minnebok om slektsstevnet på Kanestraum i Nordmøre 29. og 30. juni 
      1946, i anl. Skogstad- og Staeættenes 180 års jubileum. Trondh. 1946. 86pp. [MH]

Skogstad   Fløistad, Anders: Skogstad og Stae-ættene fra Kvikne. Et slektsregister. Trondheim. 
      1945. 427pp. [ba][lf].

Skogsøy   Moi, Molla Skogsøy: Slektshistorie; bestefar Bendik, og øya hvor han levde. 1980. 
      [db].

Skoklefald   . {XREF}: [SAN02].

Skolleborg   . {XREF}: [AAR01].

Skouboe   Skouboe: Undersøgelser over Urban Skouboe-Slægten. I .. Fra Viborg Amt. - 1942. - S. 5-
      35. DK [fb] 

Skougaard   [NS]: (fra Bornholm). [NS1951] s. 232-234 [A]

Skov   NN: Hans Hansen Skov f. 1804, gdejer i Jels Sogn, og h. Anna Margaretha Andresen Klien, 
      deres forf. og efterk. 170 pp. 1980. Sønderjyllands Amt. DK. [DK].

Skov   NN: Jes Christian Jensen Skov f. 1804, gdejer i Åskov, Gram sogn, og h. Sidsel Marie 
      Schmidt, deres forf. og efterk. 147 pp. 1964. [DK].

Skovbjerg   NN: Slægtsbog over Niels Jensen Skovbjerg og hustru Ane Kirstine Nielsdatter fra 
      Sønder Omme sogn, (1970) [fb]. 

Skovgaard   Christens, Aage: Dalgas, Stampe, Schouw, Skovgaard, Christens m. fl. DK [80*fb]

Skovgaard   DAA slægtsoversigt: DAA 1917 Bd. XXXIV [A] [_*]

Skovgaard   Fussing, Hans H.: Hr. Anders Christensen Skovgaards Slægtebog. 13-IV-1956 s. 180-183. 
      PHT. [A].

Skovgaard   Lunn, F.: Malerslægten Skovgaard og dens Forbindelse til Knabstrup. Særtryk af 
      Historisk Samfunds Aarbog 1943. DK Holbæk 1942. 24pp. [#].

Skovgaard   Sabroe, Axel S.: Pastor Johan Eichel Skovgaards Ahne- og Efterkommer-Tavler. DK 
      Horsens 1943. 43pp. Personreg. [ep].

Skovgaard   Skovgaard, Edvard Fabricius Sonne: 1000 Aner til en Skovgårdsslægt. DK 1989.

Skovgaard-Petersen   NN: Ahnetavle for Ib, Bent og Lis samt for Inger, Kjeld, Jes og Jørn 
      Skovgaard-Petersen. DK [50*fb]

Skovsen   NN: Slægtsbog. Slægten Skovsen. DK [fb]

Skram / Fasti   DAA slægtsoversigt: DAA 1892 Bd. IX [A] [_*]

Skram   DAA slægtsoversigt: DAA 1916 Bd. XXXIII [A] [_*]

Skriver   Skriver Svendsen, Lars: Oversigt over efterkommerne af Niels Christensen Skriver og Ane 
      Marie Povlsdatter, Lille Ajstrup. DK [70*fb]

Skulberg   . {XREF}: [AAR01].

Skyberg (Solør)   Schrøder, Kari et al.: Familien Skyberg fra Solør; en oversikt over 
      etterkommerne etter Ole Olsen Skyberg og Maren Pedersdatter Snapholt = The Skyberg Family from 
      Solør; a survey of the descendants of Ole Olsen Skyberg and Maren Pedersdatter Snapholt. Oslo 1993. 
      66pp (NBR, UBB, UBT, UHF). [ub].

Skytte / Taa   DAA slægtsoversigt: DAA 1921 Bd. XXXVIII [A] [_*]

Skytte   DAA slægtsoversigt: DAA 1917 Bd. XXXIV [A] [_*]

Skøien (Aker)   Butenschön, August: Skøienboken. Skøiens historie før 1895. Nicolai Andresen og 
      Peter Heinrich Butenschöns felles etterkommere. 1978. [db].

Skøtt    Øernes Slægtsforskning: Slægten Skøtt fra Bjerning sogn, (1977) . [fb].

Skøtt    Øernes Slægtsforskning: Slægten Skøtt fra Frørup sogn, (1977). [fb].

Skøyen   Berg, Sverre: Fra Trond Skøyen til Trond Berg. En slekt gjennom 500 år. 1985. 
      [#][UBB].

Skaalgaard   Reitan, Eivind Julius: Marit Jakobsdtr. Skaalgaard og Lars Syversen 
      Skaalgaardsbakken. Forfedre og etterkommere. Slektstavle Skaalgaard -  Skaalgaardsbakken, Sønstebø 
      N. og S. i Lesja m. fl. Oslo 1981. 24+pp. [NO].

Skaar   Borgersen, Vidar Skaar: Slekten Skaar. 1981. [ub].

Skaare   . {XREF}: [SAN02].

Skaarup   NN: Peder Pedersen Skaarup f. 1847, husmand i Vejrup sogn og h. Johanne Marie Frandsen, 
      deres forf. og efterk. 75 pp. 1963. DK. [DK].

Slagen   . {XREF}: [AAR01].

Slang   . {XREF}: [AAR01].

Slange   DAA slægtsoversigt: DAA 1945 Bd. LXII [A] [_*]

Slangerup   Fyhr, Arnold: Stambog over Slægten Slangerup. DK [30*fb]

Slangerup   Helk, Vello: Oluf Hansen Slangerup og hans stambog fra årene 1616-24. 15-III-1969 s. 
      13. PHT. [A].

Slanvensky, Jørgen   Esben Graugaard: Polsk musketer dansk husmand. (Jørgen Slanvensky, død 
      1818). 1983 s. 15-21. PHT. [A].

Slede   Ekkje, Kolbjørn T.: Den klöyvde lilja; Sveio kommunevåpen og slektene Dall-Slee, Slede, 
      Slode og Svale. 1982. [bb].

Slentz von Cøln   NN: 6-III-1912 s. 190. PHT. [A].

Sletner   . {XREF}: [AAR01][AAR01].

Sletten   Kampesveen, Anne Lise Grønbrekk: Sletten-slekt fra Steinsetbygda Nord-Aurdal - Garli-
      slekt fra Hedalen Sør-Aurdal : Oppland 1949 2009 [Bibsys].

Sletting   . 10-V-1938 s. 252f. PHT. [A][Arvingerne efter Provst Erich Sletting og Hanne 
      Giødesdatter].

Sletting   Hansen, Gregers: De 5 ældste led af slægten Sletting. 1982 s. 81-101. PHT. [A].

Sletto   Baklien, Botolv Olson: Greiner av slektregistret for Buset-ætta i Ål og Sletto-ætta i U. 
      S. A. og deira forfedrar i Ål attende til ca 1720. 1978. [db].

Slevigen   . {XREF}: [AAR01].

Slinde   Johnson, Berline C.: The family history of Skjerpi - Slinde - Rinde and Sult - Midje - 
      Vangen, 1576-1979. 1979. [db].

Slipsager   NN: Peter Madsen Slipsager f. 1857, gdejer i Munkedam i Grønnebæk, Jels Sogn, og h. 
      Kirstine Caroline Ravnsbæk, deres forf. og efterk. 117 pp. 1976. Sønderjyllands Amt. DK. [DK].

Slitu   . {XREF}: [AAR01].

Sloth   NN: Slægten Sloth - tillæg til slægtsbogen årsskrift 1984-. ill. Forlag: Robert Sloth 
      Pedersen. DK. 

Sloth   NN: Slægten Sloth - tillæg til slægtsbogen : årsskrift 1966-2003. [Nr. 1 (1966)]-2003. 
      Årspublikation Varianttitel: Sloth, slægten Før 1979 med undertitel. Tillæg til Slægten Sloth, 
      udgivet 1957 . DK. 

Sloth   NN: Slægten Sloth 2000 2000. Ca. 100 sider (løsblade). DK. 

Sloth   NN: Slægten Sloth 2003 [Ny udgave]. 2003. 92 blade (løsblade). DK. [fb]

Slottan   . {XREF}: [AAR01].

Slottved   Slottved, Axel: Peder Christensen Slottveds slægt. Descendenterne efter Gaardfæster 
      Peder Christensen (1728-1783) og Hustru Cathrine Jensdatter (1737-1812) i Slottved i Sindal Sogn. DK 
      Kolding/Odense 1945. 200pp. Personreg. [ep][fb].

Johansen, Mette Kirstine   Sejer Jensen: Slægtshistorie for efterkommere af Mette Kirstine f. 
      Johansen 8-5-1850 - 1-1-1930, Niels Jensen 23-5-1836 - 25-12-1915. - [2004]. - 135 løsblade : ill. 
      [fb].

Slørstad (Ås)   Busch, A.C.: Gården To i Nordby anneks til Ås og dens slekt (også andre gårder). 
      [db].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU