FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Sc*__.

Scanning   Osted, Rie: Familien [Scanning]. [].

Scavenius   DAA slægtsoversigt: DAA 1907 Bd. XXIV / DAA 1979 Bd. LXXXIX [A] [_*]

Scavenius   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Scavenius   Lauridsen, Finn H.: Scavenius-slægtens stamfader og to af dens mænd. Klintholm 
      1798-1973. DK 1973. 88pp. Om Jacob Scavenius (1749-1820), Jacob Scavenius (1838-1915) og Erik 
      Scavenius. [fb].

Schack   Dansk Slægtsforskning: Slægtsbog for efterkommere efter Anders Schack. (1981) [fb]. 
      

Schack   DAA slægtsoversigt: DAA 1932 Bd. XLIX [A] [_*]

Schack   Grandjean, Louis Eugéne: Schack'erne fra Ry i Bakkendrup Sogn. 8-VI-1927 s. 168-69. PHT. 
      [A].

Schack   Lange, John Arthur: Schackerne fra Ry. 8-VI-1927 s. 263-64. PHT. [A].

Schack   NN: 7-V-1920 s. 254. PHT. [A].

Schack   NN: Anders _ Schack f. 1797, møller i Alslev mølle, Alslev Sogn, og h. Ingeborg 
      Pedersdatter, deres forf. og efterk. 140 pp. 1981. Ribe Amt. DK. [DK].

Schacke   Schacke, Jenny: Slægten Schacke - Fra den indvandrede til Danmark fra Tyskland 
      antagelig omkring 1795. DK Nykøbing S. 1945. 23pp. [fb].

Schack-Schackenborg   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Schade   Brask, Aage: Den skalkagtige Schade og andre skæbner - En jydsk familiekreds fra 1600 
      tallet. DK Kbh. 1952. 179pp. Personreg. [#].

Schade   Nielsen, M.A.: Stamtavle over Familierne Schade, Schytte, Berg, Welling, Guldmann og 
      Bygballe m. Fl. DK [00*fb]

Schade   Schade Nielsen, Erik: Schade slægter i Danmark 2002 204pp. DK [fb] 

Schade   Schade Nielsen, Erik: Skomagerne i Langgade, Stege 1997 107pp. DK [fb] 

Schade   Schade-Nielsen, Erik: Jacob Schade slægten 1997 140pp. DK [fb] 

Schaffalitzky de Muckadell   DAA slægtsoversigt: DAA 1928 Bd. XLV [A] [_*]

Schaffalitzky de Muckadell   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også 
      [Internet][ka][A]

Schaft   Engelstad, Sigurd: Stamtavle over de norske familier Schaft og Omejer. Oslo 1938. 39pp. 
      [db].

Schaldemose   Schaldemose Larsen, Karl: Familien Schaldemose. DK [70*fb]

Schalech   NN: Ane- og familiebeskrivelse (2005) [fb]

Schanche Sandved   . {XREF}: [KIN01].

Schanche   . {XREF}: [KIN01].

Schanche   Hopstock, Anna J.: Stamtavle over familiene Garmann, Schanche, Krohn og Hopstock. 
      Bergan 1876. 80pp. [MH]

Schanche   NN: Biographiske efterretninger om præster i Høyland med familie og descendenter, 
      indeholdende stamtavle over præstefamilierne Trane, Agricola(Haaland), Schanche, Hagerup, Lund, 
      Ottesen, Wessel-Brown, Dahl. 1883. [db].

Schanche   Schmidt, Olaus: Slekten Finvedgaard-Schanche og et par Trondheims-slekter Schanche i 
      efter-reformatorisk tid. NST 1946_X_4. [A][ns].

Schanche-Olsen   . {XREF}: [KIN01].

Schanke   Prestvik, O.: Slektsliste over slekten Knud Ellingsen Schanke i Nærøy. Rørvik 1947. 
      42pp. Stensil. [NO].

Schanke   Robelin, Roger de: Schanke-slekta fra Røros. Røros 1995. 576pp. Anmeldt i "Genealogen" 
      1/97 s. 42.

Schaper   . {XREF}: [AAR01].

Scharff   Jensen, Ove: Beretningen om slægten Scharff von Werth. 1992. 13pp (*) [fb*]

Scharffenberg   . {XREF}: [SAN02].

Scharffenberg   Rasch, Andreas Wilhelm: Den norske gren af slægten Scharffenberg. Tillæg til 
      Pers. hist. tidssskrift 5. bd, 2. hf. Kbh. 1914. [db].

Scharffenberg, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1915 Bd. XXXII [A] [_*]

Scharling   Bernhoft, Henning: Kommandørkaptajn Peder Mandrup Tuxen 1783-1838 og hans 
      Efterkommere. DK Rungsted Kyst 1985. [fb].

Scharling   Scharling, Frode: Slægten Scharling. DK [50*fb]

Scharling   Scharling, Suno: Min slægt. [fb].

Scharling-Lund   W. Scharling: Slægterne Scharling-Lund 1581-1893. DK Kbh. 1894. 83pp. 
      [ep][fb].

Scharnenberg   Rasch, A. W.: Den norske Gren af Slægten Scharnenberg. 6-V-1914 s. 179-91. 
      Tilføjelse 6-VI-1915 s. 90. PHT. [A].

Schaumberg, von (DK)   Bobé, Louis: REV01 VIII s. T137. Kbh 1895. [db].

Schaumburg Müller   Schaumburg-Müller, Gunner: Slægtsbog for Pastor Ferdinand Schaumburg Müller 
      og hustru Actonia Hass, (1993) [fb]. 

Schee   Holm, D. K.: Fru Christine Cappelen, født Schee. Anetavle. Oslo 1935. Tvl. [MH]

Scheel (Skeel)   Matthiessen, Hugo: En Greve. Jørgen Scheel til Grevskabet Scheel, Stamhuset Gl. 
      Estrup, samt Ulstrup (1768-1825). DK Kbh. 1954. 207pp. Personreg. [#].

Scheel / Skeel   DAA slægtsoversigt: DAA 1901 Bd. XVIII / DAA 1943 Bd. LX [A] [A] [_*]

Scheel   . {XREF}: [SAN02].

Scheel   [KS]: (fra Tyskland). [KS 1914] s. 201-204 [A]

Scheel   [NS]: (fra København og Tyskland). [NS 1949] s. 236-243 [A]

Scheel   DAA slægtsoversigt: DAA 1893 Bd. X [A] [_*]

Scheel   NN: 6-IV-1913 s. 89-90 og 7-I-1916 s. 196. PHT. [A].

Scheel   Olesen, Elith: 3 brødre Scheel og deres nærmeste efterslægt. PHT. I: 16-VI-1978 s. 19. 
      II: 16-VI-1978 s. 151. PHT. [A].

Scheel   Scheel, Anton Wilhelm: Stamtavle over en familie Scheel. 1870. [db].

Scheel   Scheel, Christian Fredrik: Slekten Scheel i Danmark og Norge mv. 440pp. Oslo 2004/2009.

Scheel   Scheel, Jørgen: Duellanten oberst Joachim Ernst Scheel. 14-V-1963 s. 74-78. PHT. [A].

Scheel   Scheel, Jørgen: Slekten Scheel. Et utvalg dokumenter og beretninger til belysning av 
      slektens historie. 1948. [db].

Scheel   Scheel, Kirsa Maria: Stamtavle over familien Scheel, for den gren, der nedstammer fra 
      Jørgen Nicolai Scheel og Augusta Charlotte Teytaud. DK 1964. 44pp

Scheel-Scheele      Scheel, Jørgen: De eldre ledd i den i det 17 årh. innvandrede tyske slekt 
      Scheel-Scheele. 13-V-1957 s. 99-110. PHT. [A].

Scheel-Skeel   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Scheen   . {XREF}: [SAN02].

Scheen   Scheen, Henrik: Slekten Scheen; in specie Sørlandsgrenen; en slektshistorie. Oslo 1945. 
      95pp. [db][bb][fb].

Scheen   Scheen, Thomas B.: Svend Svendsen Scheen ca. 1630-1693, kommandant, Munkholmen; [et 
      bilde av familien Scheen, Hans etterkommere]. 1976. [db].

Scheffer   NN: 6-II-1911 s. 328. PHT. [A].

Scheidener   Borgersen, Mathias: Slektsbok for ættene, Langedrag, Sandsdalen, Glosimot, Årmot, 
      Darud, Rukan, Sølverød, Barnholdt, Fander, Scheidener, Pehrsson, Røsholt, Gonsholt, Vala og 
      Borgersen. 1975. [db]

Scheitel   Mengel-Christensen, Peter Waidtløw: Familierne Scheitel og Millinge. DK [20*fb]

Schelbeck   Hauch-Fausbøll, Th.: Schelbeck. Personalhistoriske Samlinger. - 4. bind. DK 1914, 
      Side 107-112. [A][*fb]

Schelven   Lous, Carl Schelven: Stamtavle over den norske familien Schelven med descendenter. 
      Årbok for Nord-Trøndelag historielag. 1927. [ds].

Schelven   Munthe-Kaas, H: Den norske presteslegt Schelven og den danske guldsmedslegt Winther. 
      NST XVI s 203. [ds].

Schelven   Aasum, J.: Mer om Schelven-slekten. NST 1959_XVII_1. [A].

Schep   NN: 8-V-1926 s. 78. PHT. [A].

Schepeler   Rasmussen, A. Kann: Efterslægtstavler for familierne Ahrens og Schepeler. 1983. 30pp 
      ill. [#].

Schepelern   Schepelern, H. D. og Gerhard Schepelern: Slægten Schepelern. En efterslægtstavle 
      samt en oversigt over de to danske Slægter Schepelern. København 1993. [ot].

Scherring   NN: 15-VI-1972 s. 109. PHT. [A].

Scheyde   NN: 8-IV-1925 s. 88. PHT. [A].

Schibbye   Ginge, John: Slægterne Schibbye og Ginge. DK [80*fb]

Schibbye   Lervad, Johanne Margrethe: Holm - Rosenkilde - Schibbye - Ginge. DK [80*fb]

Schibbye   Schibbye, Lauritz Bendictus: Fabrikeier Lauritz Benedictus Schibbye [og hans 
      efterkommere]. 1965. [db].

Schibbye   Wulff, A. H.: Descendenter efter Johanne Schibbye og Anders Herskind, Kjøbmand i 
      Aalborg. DK [30*fb]

Schibsted   Mortensen, Harald: Opptegnelser over Schibsted-slekten. Oslo 1984. 54pp. [NO].

Schiebell-Arenstorff   Lichtenberg, Honnens de: G. Minister v. Schiebell og Arenstorff'erne paa 
      Drebkau og Kausche. 2 Foredrag. DK 1940. 31pp. [fb].

Schiefloe   Skjeflo, P. O. m. fl.: Schiefloe-slekten. Verdal 1960. 237pp. Avdelinger: 1) 
      Stamtavle over Skjeflo-slegten av 1910. 2) Årbok 1 av 1916. 3) Årbok 2 av 1932. Steinkjer 1932. 
      40pp. 4) Årbok 3 av 1960. [db].

Schielderup (Skjelderup)   NN: 2-I-1886 s. 155 og 2-I-1886 s. 313. PHT. [A].

Schielderup   Grove, Gerhard L.: Om Søren Schielderup, Guvernør paa Guineakysten. 3-IV-1895 s. 
      292-311. PHT. [A].

Schierbeck   Schierbeck, C.J.: Slægtsbog over den helsingørske slægt Schierbeck. DK Kbh. 1921. 
      35pp. Personreg. [ep][fb].

Schiern   NN: 5-VI-1909 s. 98. PHT. [A].

Schilden (DK) [db] Bobé, Louis: REV01 VII s. 610. Kbh. 1895.

Schilden Holsten   Holsten, Hans Berner Schilden og Albert Fabritius: Lehnsbaron Hans Berner 
      Schilden Holstens Slægtebog. DK Kbh. 1940-70. I 3 dele med hhv. 3, 2 og 3 bind. Ialt 15 hefter. 
      Personreg. (Enestående fyldig gennemgang af slægtens historie og dens besiddelser, bl. a. med 
      Clausholms bygningshistorie ved Harald Langberg, og Møbler på Clausholm, Langesø og Holstenshuus ved 
      Tove Clemmensen. ). [#].

Schilden   Fabritius, Albert: Familien Schildens ældre Led. 10-I-1934 s. 151f. PHT. [A].

Schilden-Holsten   Berner-Schilden-Holsten, Hans: Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten's 
      Slægtebog. Bind 1-3. Tavle- og Registerbind

Schilden-Holsten   Berner-Schilden-Holsten, Hans: Vaabenet Berner Schilden Holsten

Schilden-Huitfeldt   DAA slægtsoversigt: DAA 1926  Bd. XLIII [A] [_*]

Schilling   Schilling, David: Norges nyeste helgen, pater Karl Halfdan Schilling og hans slekt. 
      NST 1936_V_4. [A].

Schilling   Schilling, Fredrik: Slekten Schilling. Oslo 1954. 274pp. [db].

Schimmelmann (DK)   Bobé, Louis: REV01 IV s. 263. Kbh. 1895. [db].

Schimmelmann   Bobé, Louis: Slottet Ahrensburg som Hjemstavnsmuseum for Kredsen Stormarn med 
      Schimmelmannske Mindestuer. 9-VI-1933 s. 137f. PHT. [A].

Schimmelmann   DAA slægtsoversigt: DAA 1934 Bd. LI [A] [_*]

Schimmelmann   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Schindel, von (DK)   Bobé, Louis: REV01 VII s. 541. Kbh. 1895. [db].

Schindler   NN: 2-VI-1891 s. 297 og 3-I-1892 s. 160. PHT. [A].

Schinkel   Weber von Rosencrantz, Woldemar: Beiträge zur Adelsgeschichte. 1-2 Die Familie 
      Schinkel ; Die Familie von Thienen. DK [30*fb]

Schioldager   NST v. 32 (1989). [A].

Schioldborg   . {XREF}: [FOS01].

Schirmer   Weidemann, L. F. H.: Stamtavle over slegten Weidemann mfl. (Major, Schirmer, Norgrenn, 
      Sørenssen, Nielsen). Trondh. 1892. 52pp. [db].

Schive   . {XREF}: [AAR01].

Schive   Grandjean, L.E.: Familien Schive-Deichmann. 9-I-1928 s. 61-5. PHT. [A].

Schive   Schmidt, Olaus Dons: Familien Schive; raadmandsslekten fra Trondhjem; genealogiske og 
      personalhistoriske oplysninger. Trondh. 1917. 39pp. [db].

Schive   Seland, Søren: Søren Schive; den vise Bjelland presten og slekter før og etter. 1976. 
      [db].

Schiødt   Lytthans-Petersen, E. m. fl.: Stamtavle over Simon Carstensen Schiødts og Anna 
      Kirstine Harboes Efterkommere. DK Kbh. 1927. 56pp. [fb].

Schiødt   NN: Stamtavle over Simon Carstensen Schiødt's og Anna Kirstine Harboe's Efterkommere, 
      (1907) [fb].

Schiødte   Schiødte, A. T.: Ætten Schiødte 1680-1880. DK Kbh. 1880. 19pp. Personreg. [ep][db].

Schiøning   Schiøning, Jacob: Nordlands-slegten Schiøning i 360 aar. 1928. [db].

Schiørn   Schiørn, Karl: Familien Schiørn; genealogisk-personalhistoriske opplysninger. Tønsberg 
      1935. 32pp. [db].

Schiørring   Brenner, S. Otto: Stamtavle over Familien Schiørring. DK [50*fb]

Schiöth   Lengnick, J. C. L.: Jens Riddermann Schiöth. DK [00*fb]

Schiøtt   [KS]: (fra København). [KS 1914] s. 204-206 [A]

Schiøtt   NN: Johannes Frederik Schiøtt f. 1800, mølleejer i Hastrup Mølle, Thyregod Sogn, og h. 
      Cathrine Elisabeth Durck, deres forf. og efterk. 77 pp. 1977. Vejle Amt. DK. [DK].

Schiött   Schüthe, Albert: Stammtafel des Geschlechts Schytte-Schütte, Schüthe, Schiött 
      (jutländisch-norddeutscher Zweig) 1460-1914. DK [30*fb]

Schiøtt, Niels   Lengnick, J.C.L.: Stamtavle over Justitsraad Niels Schiøtt's Descendenter. Kbh. 
      DK Kbh. 1839. 8pp. [UBIT][fb]

Schiøtt/Schjøtt   . {XREF}: [SKI01].

Schiøttz-Christensen   Hedin, Niels, Thora Schiøttz-Christensen: Familien L. 
      Schiøttz-Christensens Slægtebog. Christensen fra Sorø, Schram, Schiøttz, Krabbe. DK Aalborg 1933. 
      214+6pp. Personreg. [#].

Schiøtz (N)   Holm, Danckert Krohn: Den norske familie Schiøtz. Oslo 1941 Tvl. /1953. [db].

Schiøtz   [NS]: (fra Danmark). [NS1951] s. 178-186 [A]

Schiøtz   Høyvald, Niels Ludvig: Foreløbig report om familiens gaarde Ammitzbøll og Schiøtz og 
      Berg familierne. DK [20*fb]

Schiøtz   Jacobsen, Gudrun: Familien Schiøtz. DK Valby 1934. 23pp. [ep][fb].

Schjelderup   . {XREF}: [KIN01][SAN02].

Schjelderup   [NS]: (fra Løten, HE, kognatisk fra Danmark). [NS1951] s. 187-192 [A]

Schjelderup   Ellefsen, Simon: Efterslægt til bonden Peder Jensen (død 1563) hvis søn Jens 
      Pedersen kaldte sig Skielderup. [Internet]. Simon 
      Ellefsen,. DK 2000. [se]

Schjelderup   Johnsen, Alf Inge: Slekten Schjelderup. Her er en oversikt over de første 8 
      generasjonene av slekten Schjelderup: [Internet]. 2000.

Schjelderup   NN: Biskop i Bergen Jens Pedersen Schjelderups efterslægt [http://www.nose.dk/Norge/white.html]

Schjelderup   NST v. 33 (1991). [A].

Schjelderup   Riiber, Bård: Efterkommere efter Peder Jensen Schjelderup (1494-1564). Han var 
      bonde i Schjelderup på Fyn. Hans sønn Jens Pedersen Schjelderup flyttet til Bergen der han var 
      biskop. Han la grunnlaget for en slekt med mange geistlige som spredde seg over store deler av 
      Norge. [Internet 1999]. [*]

Schjelderup   Schjelderup, Egil: Slekten Schjelderup 400 år i Norge, 1557-1957; også Schielderup, 
      Schieldrop, Schelderup, Scheldrup og Skjelderup ; et minneskrift i anledning de 400 år som er gått 
      siden biskop Jens Pedersen S. kom til Bergen i juni 1557. Oslo 1957. 14pp. [db].

Schjelderup   Skrede, Sverre Mo: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og 
      Bredal. NST 1946_X_3. [A].

Schjelderup   Thomle, E.A.: Lidt om en Familie Schjelderup. 3-IV-1895 s. 77-80. PHT. [A].

Schjer   Schade-Nielsen, Erik: Stubbekøbing-Slægter: Hertz & Schjer 2001 79pp. DK [fb] 

Schjerven   Bugge, M. F.: Schjerven i Lardal; slektshistoriske opplysninger. Oslo 1942. 113pp. 
      [db][fb]. /Tillegg Oslo 1943. 19pp.

Schjerven   Fischer-Cronsteen, O.: Supplement til "Slægten Woxen med cognatiske grene". Øverland-
      slægten i Bærum med de mandlige sidelinjer Nadderud-Præsterud-slægten i Bærum og Ulleren - Winderen-
      slægten i Aker med kvindelinjer hvorav mere udførlige stamtavler over grener av familierne Hoff, 
      Holmen, Fougner, Løgeberg, Lilloe, Fangen, Sogn, Haslum, Steen, Wensaas, Kiøsterud, Grini, 
      Cronsteen, Fischer, Tandberg, Ytter, Steger, Olsen, Haug, Horsle, Smestad, Rolfsen, Gleditsch, 
      Ødegaard, Freng, Sæthren, Eeg, Woxen, Schjerven samt nogen oplysninger om familien Hansen-Oust. Kria 
      1913. 96pp. [MH]

Schjetne   Schei, John: Schjetne-slekten fra Ogndal. 1986. 50pp. [db].

Schjoldager (DK)   Schjoldager, Andreas: Schjoldagerslekten og Danmark. 1996. [db].

Schjoldan   NN: Jens Jacob_Hansen Schjoldan f. 1793, gdejer i Voersåkrog, Albæk Sogn, hans forf. 
      samt ham og hans h. Kirsten Nielsdatters efterk., endvidere gården Voersåkrogs historie. 155 pp. Ny 
      udgave 1983. Nordjyllands Amt. DK. [DK].

Schjølberg   Børsting, Bodil Moum: En Schjølberg slekt : etterkommere etter, og forfedrene til 
      søsknene Anne, Ole og Hans Lund Schjølberg  1997  [Bibsys].

Schjølberg (Jøssund)   Børsting, Bodil Moum: Familiene Moum på Adserø og Schjølberg på Teksdal i 
      Jøssund, Sør-Trøndelag; aner og etterkommere. 1995. [db].

Schjøtt   . {XREF}: [FOS01][SAN02].

Schlaikier   Schlaikier, Fritz: Ahnentafel des Hans Borup Schlaikier. DK [fb]

Schlanbusch   Christensen, Einar Thurn: Die Familie von Schlanbusch. Oslo 1945. 3pp. [db].

Schlanbusch   NN: 2-V-1890 s. 279. PHT. [A].

Schlanbusch   Salicath, Fred T.: Familien von Schlanbusch med indgiftede familier 1665-1890. 
      Bergen 1892. 34pp. [db].

Schlange   NN: 8-III-1924 s. 245. PHT. [A].

Schlegel   Thaarup, Frederik: Biographiske efterretninger om familien Schlegel, saavidt den har 
      levet og lever i den danske stat, med en stamtavle. 1842. [db].

Schleintz   NN: v. Schleintz 6-III-1912 s. 196. PHT. [A].

Schlepegrell   Schleppegrell, Werner: Die Adelsfamilie von Schlepegrell und bürgerliche Familien 
      Schlepegrell. DK [80*fb]

Schleppegrell   Bobé, Louis: Stamtavle over Slægten Schleppegrell. DK [50*fb]

Schleppegrell   Hennings, Paul: Generalmajor Frederik Adolph von Schleppegrells Autobiografi 
      skrevet i Aaret 1840 i Anledning af hans Udnævnelse til Ridder af Dannebrog den 28. Juni 1840 og 
      indleveret til Ordenskapitulet. 6-III-1912 s. 154-7. PHT. [A].

Schleppegrell, von (DK)   Bobé, Louis: REV01 IX s. 430. Kbh. 1895. [db].

Schleppegrell, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1945 Bd. LXII [A] [_*]

Schleppegrell, von   Schleppegrell, von: Slægten von Schleppegrell. I .. Dansk Adel og 
      Borgerstand. - 1,12. - 1916. - S. 77-78. DK [fb] 

Schlesch   Schlesch, Hans: Familien Schlesch fra Eckernförde (Eckernfjord) i Sydslesvig. DK 
      [70*fb]

Schlichtkrull   Schlichtkrull, Elisabeth: Lidt Slægtshistorie - særlig Minder om mit 
      Barndomshjem, om mine Forældre og mine Søskende, samt lidt Stamtavleoplysninger. DK Kbh. 1932. 66pp. 
      Personreg. [#].

Schlüter   NN: 8-V-1926 s. 239 og 8-V-1926 s. 312. PHT. [A].

Schlytter   . {XREF}: [FOS01].

Schlytter   [NS]: (fra Stralsund). [NS1951] s. 193-200 [A]

Schlytter   Norsk Slektskalender II. Oslo 1951. [ns].

Schlytter   Schlytter, Victor: Opptegnelser om slekten Schlytter [1674-1974]. Oslo 1974. 61pp. 
      [db].

Schmalfeldt   Dybdahl, Vagn et al.: 4 lokalstudier. (Manufakturhuset i Århus 1757-1763, Familien 
      Schmalfeld og J.E. Schmalfeldts tobaksfabrik i Århus., Arveprinsesse Carolines Børneasyl - af en 
      Århus-institutions historie., Med randersborgere i Skydepavillonen i 1870'erne. DK Aarhus 1971.

Schmelck   . {XREF}: [AAR01].

Schmelkopf   . {XREF}: [SAN02].

Schmettau   Bobé, Louis: Kammerherre, Amtmand Samuel Leopold von Schmettaus Selvbiografi. 
      4-IV-1901 s. 135-56. PHT. [A].

Schmettau   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Schmettau, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1914 Bd. XXXI [A] [_*]

Schmidt   . {XREF}: [SAN02].

Schmidt   Blædel, Finn H.: Oplysninger om havnekontrollør i København P.A. Schmidt og hustru, 
      født Rauer, og ægteparrets 12 børn. 14-I-1959 s. 127-133. Supplement 14-II-1960 s. 135-136. PHT. 
      [A].

Schmidt   Elkjær, Sigurd: Horsensadjunkten Michael Roested Schmidt og noget om hans slægt. DK 
      Horsens 1965. 42pp. [#].

Schmidt   Fuglsang, Harald: Karen Marie og Iver Jørgensen Schmidt. DK [30*fb]

Schmidt   Gøtzsche, F. W. J.: Stamtavle over Havnekontrollør Peder Andreas Schmidts Efterkommere. 
      DK Roskilde 1895. 12pp. [fb].

Schmidt   Krarup, Chr.: Lauritz Schmidts Slægtebog. DK Slagelse 1926. 48pp. [fb].

Schmidt   Krarup, Christian: Lauritz Schmidts slægtebog. 1926. [db].

Schmidt   Langholz, Carl: Ahnetavle for Marie Kirstine Schmidt. DK [50*fb]

Schmidt   Lauring, Palle: Familien Schmidt. DK 1949.

Schmidt   NN: 15-VI-1972 s. 108. 11-II-1941 s. 260. 7-VI-1921 s. 204 og 8-III-1924 s. 125. PHT. 
      [A].

Schmidt   NN: Ludvig Nielsen Schmidt f. 1847 gdejer i Ll. Brandenhof i Tiset, Gram sogn, og h. 
      Mette Katrine Christiansen, deres forf. samt efterk. efter hans forældre, Niels Nissen Schmidt og h. 
      Kirsten Pedersdatter Lund. 53 pp. 1965. DK. [DK].

Schmidt   NN: Mads Pedersen Schmidt f. 1789, gdejer i Dalsnepgård i Tiset, Gram sogn, og h. Maren 
      Hansdatter Rossen, deres forf. og efterk. samt forf. til V's ægtefælle, Hans Jochumsen Physant. 72 
      pp. 1965. DK. [DK].

Schmidt   NN: Niels Nissen Schmidt f. 1811, gdejer i Brandenhof i Tiset, Gram sogn, og h. Kirsten 
      Pedersdatter Lund, deres forf. og efterk. 115 pp. 1965. DK. [DK].

Schmidt   NN: Peder Jensen Schmidt f. 1831, gdejer i Dalsnepgård i Tiset, Gram sogn, og h. 
      Kirstine Sofie Dahl, deres forf. samt efterk. efter hans forældre, Mads Pedersen Schmidt og h. Maren 
      Hansdatter Rossen. 78 pp. 1965. DK. [DK].

Schmidt   Schmidt, Bertel: Familie-Stamtavle 1654-1935. DK [50*fb]

Schmidt   Schmidt, H. P. J.: Trondhjems-familien Schmidt's tre ældste generationer i billeder. 
      Kria. 1916. 26pp. [db].

Schmidt   Schmidt-Nielsen, S.: Den throndhjemske Flensburger-Schmidt-families descendenter til 
      aar 1900. (Manus. f. fam. ) Trondh. 1901. 42pp. [ra].

Schmidt   Seidelin, F. E.: Den Christen Møller Schmidtske Stamtavle. Udarbejdet i Henhold til 
      afdøde Kjøbmand i Aarhus Christen Møller Schmidts Testamente af August 1869. DK Aarhus 1882. 12pp. 
      [#].

Schmidt(h)   Brenner, S. O.: Konsistorialraad Jacob Christian Schmidt's samtlige efterkommere. DK 
      Kbh. 1938. 74+pp. Personreg. [ep].

Schmidten, v.   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Schmieden, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1926 Bd. XLIII [A] [_*]

Schnack   NN: M. Schnack's Anetavle. DK [60*fb]

Schneider   Christie, Werner Hosewinckel: Genealogiske optegnelser om slægten Christie i Norge 
      1650-1890 og med den forbundne slægter. Bergen 1909. [db].

Schneider, Abraham, f. 1735 (CH) (DK)   Bobé, Louis: REV01 VIII s. T40. Kbh 1895. [db].

Schnell   Hennings, Paul: Provst, Mag. Uldrich Schnell i Sønderup. 8-II-1923 s. 255-66. PHT. 
      [A].

Schnell   Nielsen, Ludvig Christian: Fra Johan Schnell til vore dage. DK ca. 1900?. [?].

Schnell   NN: 3-I-1892 s. 292. PHT. [A].

Schnell   NN: Familien von Schnell. DK (ca. 1930). Personreg. [#].

Schnell   NN: Stamtavle over Efterkommere af Bernhard Hagen og Ane Margrethe Cöllner - Familien 
      von Schnell. DK ca.1930. 44pp.Personreg. indgiftede og fam. von Schnell. Planche med håndkoloreret 
      våben.

Schnitler   Delgobe, C.: Stamtavle over de adgangsberettigede til J. B. Schnitlers og fru 
      Normandine Thesens legat. Kria. 1902. 8tvl. [db].

Schnitler   Holm, Danckert Krohn: Schnitler. Stamtre. Oslo 1939. Tvl. [db].

Schnitler   Holm, Danckert Krohn: Skibskaptein Hans Rasmus Krag Schnitlers forfedre. Linje 
      Holtermann-Lund. Oslo 1939. 6pp.

Schnitler   Thomle, E.A.: Familien Schnitler. 2-II-1887 s. 169-80. PHT. [A].

Schnitzler   Delgobe, Ch.: Stamtavle over de adgangsberettigede til T. B. Schnitzlers og Fru 
      Normandine Thesens Legat. DK [30*fb]

Schochart   NN: 7-II-1917 s. 360. PHT. [A].

Schoenbach, von (DK)   Bobé, Louis: REV01 IX s. 435. Kbh. 1895. [db].

Scholten   DAA 1961. [T].

Scholten   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Scholten, von   Fabritius, Albert: von Scholten. DK [70*fb]

Schou   [KS]: (fra Bornholm). [KS 1911] s. 222-225 [A]

Schou   Brandt, Jochum og Chr. P. Riis: Stamtavle over familierne Jochumsen og Schou, 
      Brandsgaardsfamilien og familien Brandt, Kællingeby. DK Rønne 1921. [].

Schou   Dalgas, Enrico: Stamtavle over efterkommere af Hans Henrik Schou, kgl. agent i Slagelse 
      og hustru Martine Hedevig, f. Hansen. 

Schou   Jexlev, T. og A. Larsen: Legatstamtavle for etatsraad Jacob Henrik Schous og hustru 
      Susanne Beckmans stiftelse. DK 1973. [ep].

Schou   Jexlev, Thelma og Larsen, Alfred: Uddrag af stambogen for "Jacob Henrik Schous og hans 
      hustru Susanne Beckmans stiftelse". DK Kbh. 1873. 418pp. Personreg. [db].

Schou   Lobedanz, Arnold: Stamtavler for Jacob Henrik Schou's og hans Hustrues Susanne Beckman's 
      Stiftelse. DK [30*fb]

Schou   NN: 9-I-1928 s. 277. PHT. [A].

Schou   NN: Berthel Christensen Schou f. 1781, gdejer i Kærgård, Timring sogn, og h. Margrethe 
      Christensdatter, deres forf. og efterk. samt Kærgårds historie. 135 pp. 1971. DK. [DK].

Schou   NN: Etatsraad Jacob Henrik Schous og hans hustrue Susanne Beckmans stiftelse 1844-1944. 
      DK 1944. [ep].

Schou   NN: Hans Berthelsen Schou f. 1793, gdejer i Skartved, Sdr. Bjert sogn, senere gdejer i 
      Tvedgård, Dalby sogn, og gdejer i Bøgeskovgård i Starup, og h. Johanne Eriksdatter, deres forf. og 
      efterk. 92 pp. 1972. DK. [DK].

Schou   NN: Niels Peter_Hansen Schou f. 1859, kobbersmed, bl. a. i Horsens, København og Hobro, 
      og h. Christine Jensen, deres forf. og efterk. samt efterk. efter ham og hans første ægteskab med 
      Ane Margrethe Svantemann. 48 pp. 1970. DK. [DK].

Schou   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Berthel Christensen Schou, gårdejer i Kærgård, 
      Timring Sogn, født 1781, (1971) [fb].

Schou   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Hans Berthelsen Schou, gårdejer i bl.a. Bøgeskov, 
      Starup, født 1793, (1972) [fb].

Schou   NN: Uddrag af stambogen for Jacob Henrik Schous og hans hustrues Susanne Beckmans 
      stiftelse. Kbh. 1873. - 106 tavler [fb]

Schou   Schou, Axel: Slægtbog. DK [30*fb]

Schou   Schou, H. I.: Fra Slægten Schous Bolig Gl. Antvorskov ved Slagelse 1933-. bd., Ill. Trykt 
      som Manuskript for Familiens Medlemmer. DK. 

Schou   Schou, P.: "Lille Maren Schou" og hendes Efterkommere. DK [50*fb]

Schou   Schou, P.: En Søskendeflok fra Holstebro og deres Efterkommere. DK [50*fb]

Schou   Thorsen, K.: Slægten Schou af Rutsker. DK [80*fb]

Schouboe, de   DAA slægtsoversigt: DAA 1914 Bd. XXXI [A] [_*]

Schoug   Baumgarten, Torkil: Familien Schoug. DK [30*fb]

Schout   Vig, P. S.: Nogle Efterretninger om Danske i Amerika: I. Andreas Schout. 5-III-1906 s. 
      173-7. PHT. [A].

Schouw   Christens, Aage: Dalgas, Stampe, Schouw, Skovgaard, Christens m. fl. DK [80*fb]

Schow   Schow, Robert Emil: Schow, Robert Emil: Memoirs of Robert E. Schow [1959] 24, 3, 2bl. 
      (løsblade). DK [fb] 

Schrader   Hauch-Fausbøll, Th.: Slægten Schrader. DK [50*fb]

Schrader   Hauch-Fausbøll, Th.: Slægten Schrader. DK Kbh. 1937. 38pp. [af].

Schrader   NN: Familiengeschichtliche Mitteilungen umfassend die Familien Jacobsen Blanck, 
      Brettschneider, Diedrichs, Eide Gotthardt, Hartmann Holleck-Weithmann, Krüger, Koscky Kosky, 
      Leistikow, Lorenz, Lorentzen Rost, Schrader, Smidt, Stemmer Wienert. [fb]

Schrader   Strandbygaard, J. B.: Slægten Schrader fra Eschershausen. DK [50*fb]

Schram   Gram, Irma: Slektsminner; den norske gren av familien Schram. 1979. [db].

Schram   Schram, Peder: Stamtavle over den danske gren af slegten Schram; samt foreløbigt bidrag 
      til en stamtavle over den norske slægt Schram. SE Helsingborg/DK Kbh. 1924. 109pp. Personreg. 
      [db][fb].

Schrandi   DAA slægtsoversigt: DAA 1940 Bd. LVII [A] [_*]

Schreeb, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1923 Bd. XL [A] [_*]

Schreiber von Cronstern   DAA slægtsoversigt: DAA 1914 Bd. XXXI [A] [_*]

Schreiner   Fleischer, Martha Wiborg: Slektene Wiborg, Brevik-Kragerø grenen, Schreiner, Esmark, 
      Høegh. Oslo 1925. 153pp. [db].

Schreuder   Heiberg-Schreuder, Victor: Slekten Schreuder; 1597-1942. Sandnes 1942. 15pp. [bb].

Schreuder   NN: 3-I-1892 s. 165. PHT. [A].

Schreuder   NN: Slekt-tavle [over Nils Christian Schreuders efterkommere]. Sandnes 1942. [NO].

Schriwer   . {XREF}: [SKI01].

Schroeter   Fabritius, Albert: [Epitafium over Charlotte Marie Eleonore] Schroeter. 14-I-1959 s. 
      159. PHT. [A].

Schroeter   Hiort-Lorenzen, H. R.: Byskriver i Rudkjøbing Johan Frederik Schroeter's (f. 1715, d. 
      1784) samlede Descendens. DK [00*fb]

Schroeter-Jernholm Jernholm   Cedersted, Kaj: Slægtstavler for familierne Cedersted, Jernholm og 
      Schroeter-Jernholm. DK [80*fb]

Schroll   Seidelin, Mogens: Stamtavle over Slægten Schroll. DK [50*fb]

Schröder (de Schrödersee) (DK)   Bobé, Louis: REV01 VIII s. T27. Kbh 1895. [db].

Schrøder   . {XREF}: [FOS01][SAN02].

Schrøder   Christensen, Olav: Grene af omslagsforvalter, rådmand i Haderslev, Gottfriedt 
      Schrøders efterslægt. 15-IV-1970 s. 27. PHT. [A].

Schrøder   Elvius, Sofus: Nyholm. En legatstamtavle med oplysning om slægterne Aaris, Breckling, 
      Debess, Dørr, Holm, Kruuse, Marcher, Meldal, Pade, Palludan, Petri, Piil, Schrøder, Topp, m. fl. DK 
      Kbh. 1893. 128pp. [db].

Schrøder   Harreschou, Paul: Schrøder-slægten. DK 1960. [ep][fb].

Schrøder   NN: 1-II-1881 s. 365. 12-VI-1951 s. 205. PHT. [A].

Schrøder   Schrøder Johannes E: Schrøder-Slægten. 2. del. De yngre Slægtled. DK [fb]

Schrøder   Schrøder, Frederik: Schrøder-Slægten. I. Paa Grundlag af Johs. E. Schrøders Slægtebog. 
      DK Kolding 1918. 40pp. II. Del. De yngre slægtled. DK Holbæk 1971. 92pp. [cs].

Schrøder   Schrøder, Johannes E.: Schrøder-Slægten -- Meddelelser om Schrøder-Slægten. DK 
      [60*fb]

Schrøder   Schrøder, Johannes E: Schrøder-Slægten. 1. del. DK [30*. DK [50*fb]

Schrøder   Schrøder, Johannes W.: Udtog og Suplement til Familien Schrøders Stamtavle 1630-1930. 
      DK [50*fb]

Schrøder   Schrøder, Ole: Schrøderslekten. Undertoldbetient Johannes Jacobsen Schröder og Anne 
      Marie Pedersdatter Brodrups etterkommere. Fredrikstad 1998. 384pp. [NO].

Schrøder   Shrøder,Hans: Oberstlieutenant Jens Christian Schrøders erindringer. Fra svunden tid. 
      Norske breve, erindringer og dagbøker. 3. bind. 1924. [ba].

Schrødersee   DAA slægtsoversigt: DAA 1926 Bd. XLIII [A] [_*]

Schubart (DK)   Bobé, Louis: REV01 IX s. 447. Kbh. 1895. [db].

Schubart   DAA slægtsoversigt: DAA 1947 Bd. LXIV [A] [_*]

Schubarth   NN: 3-VI-1897 s. 74-5 og 3-VI-1897 s. 220-33. PHT. [A].

Schulerud   . {XREF}: [SAN02].

Schulin (DK)   Bobé, Louis: REV01 IX s. 434. Kbh. 1895. [db].

Schulin   Hjorth, Karen: Slottet og slægten : familien Schulin på Frederiksdal 1740-1840 - 1. 
      udgave, 1. oplag. - Kbh. 2006. - 189 sider : ill. i farver [fb].

Schulin   Brenner, S. Otto: Slægten Schulin. 9-II-1929 s. 187-8. PHT. [A].

Schulin   DAA slægtsoversigt: DAA 1929 Bd. XLVI [A] [_*]

Schulin   Grove, Gerhard L.: Greve Sigismund Ludvig Schulins autobiografiske Meddelelser til 
      Ordenskapitlet. 4-III-1900 s. 18-48. PHT. [A].

Schulin   Hennings, Paul: Slægten Schulin. 9-III-1930 s. 76. PHT. [A].

Schulin   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Schulin-Zeuthen   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Schult   Hielm, B.: Slægten Schult i Norge. 2-III-1888 s. 255-67. PHT. [A].

Schulte   DAA slægtsoversigt: DAA 1926 Bd. XLIII [A] [_*]

Schultz   Schultz, Magnus Andreas: Stamtavle over Familien Schultz. DK [30*fb]

Schultz   Schultz, Thomas: Stamtavle over Slægten Schultz (fra Aalborg). DK [50*fb]

Schulze   Delgobe, Ch: Af Præsten C. W. Schulzes Stambog. 2-V-1890 s. 193-202. PHT. [A].

Schumacher   Christensen, Olav: Bidrag til Haderslev-slægten Schumachers genealogi. DK [60*fb]

Schumacher   Christensen, Olav: Patricierslægten Schumacher fra Haderslev. Pers. his. t. VI 15. 
      rk. 1972. [A].

Schumacher   Kragballe, L.: Stamtavle over slægten Lemvigh med de deri indgiftede slægter 
      (Schumacher, Fog, Knap, Prætorius, Westengaard, Tybring, Hoppe, Blad, Borchrevink, Hammer, 
      Kragballe, Balsløw m. fl. ). DK 1875. [db].

Schumacher   Marstrand, Vilhelm: Schumacher. [På grundlag af Hans Kellinghusen "Ein dänischer 
      Reichskanzler, die Familie Schumacher und das Wencksche Brauhaus auf der Hude"]. 13-II-1953 s. 
      129-132. PHT. [A].

Schumacher   NN: 3-VI-1897 s. 70-3. PHT. [A].

Schumacher   Rode, Erik: Taxadør Cornelius Schumacher den Ældre. 10-IV-1937 s. 142-45. PHT. 
      [A].

Schwach   . {XREF}: [SKI01].

Schwartz   [NS]: (fra Burg, Ostholstein). [NS1951] s. 201-206 [A]

Schwartz   Jørgen Bast: Schwartzerne i Sværtegade. DK Kbh. 1951. 84pp. [#].

Schwartzman   Koritzinsky, Harry M.: Slektsregister over familiene Lapidus, Nissalowitz, 
      Schwartzman. 1. DK [50*fb]

Schweigaard   [KS]: (fra Holstein). [KS 1911] s. 225-226 [A]

Schweigaard   [NS]: (fra Kiel). [NS1979] s. 187-192 [A]

Schweigaard   Aubert, L. M. B.: A. M. Schweigaards slægt. Kria 1883. 8pp. [MH]

Schweigaard   Thomle, E.A.: Organist Joh. Ludv. Schweigaard, med en Tavle. 2-III-1888 s. 190-212. 
      PHT. [A].

Schwensen   Fabritius, A.: Slægten Schwensen fra Aabenraa. DK Kbh. 1934. 241pp. Personreg. 
      [db].

Schwensen   Grum-Schwensen A.: Slægten Schwensen fra Gl. Haderslev. (Stamtavle og biografiske 
      data. Stamtavle over den ældre Slægt Grum udarb. af L. P. Borberg og en fuldstændig Stamtavle over 
      den yngre slægt Grum. ). DK Odense 1946. 240pp. Personreg. [ep][fb].

Schwensen   Jessen, Thomas: Optegnelser om Familien Jessen tilligemed en Stamtavle for Familien 
      Schwensen. DK Kbh. 1909. 85pp. [#].

Schwensen   Schwensen , C.I.: Stamtavle for Familien Schwensen, (1918) . [fb].

Schwensen   Wahl Asmussen, Eyvind: Slægtstavler over familierne Abel, Asmus, Asmussen, Grum, 
      Grum-Schwensen, Hagerup, Otterstrøm, Rauch, Schwensen, Voldby, Wahl, Wæver. DK [80*fb]

Schwindt   NN: 8-III-1924 s. 246. PHT. [A].

Schüssler   Schüssler, Ralph: Slekten Schüssler i Norge. Oslo 1970. 59+pp. [NO].

Schüthe   Fabritius, Albert (?): Geschlechterbuch der Familie Schüthe. Band 1: Stammtafel. DK. 
      []

Schüthe   Schüthe, Albert: Stammtafel des Geschlechts Schytte-Schütte, Schüthe, Schiött 
      (jutländisch-norddeutscher Zweig) 1460-1914. DK [fb]

Schytte   Ellefsen, Simon: Efterslægt til rigsråd Jacob Schytte af Løgstør, Jylland der levede i 
      den sidste halvdel af 1400-tallet. [Internet]. Simon 
      Ellefsen,. DK 2000. [se]

Schytte   Irgens, Aage H.: Schytte, v. Westen m. v. NST 1957_XVI_2. [A].

Schytte   Nielsen, M. A.: Stamtavle over Familierne Schade, Schytte, Berg, Welling, Guldmann og 
      Bygballe m. Fl. DK [00*fb]

Schytte   NN: 8-I-1922 s. 106. PHT. [A].

Schytz   Møller, H.J.: Apotheker, Assessor Pharm. Jacob Møller og hans Slægt, med forkortede 
      Stamtavler over Familierne Albeck, Bagge, Berling, Crone, Hansen (fra Thisted), Heiberg, Heilmann, 
      Mac-Dougall, Münster, Schytz, Skibsted og Storm. DK Kbh. 1889. 167pp. Personreg. [ab].

Schytz   NN: Jens Larsen Schytz f. 1850, gdejer i Bjerlev mølle på Bjerlev mark, Hvejsel sogn, 
      senere gdejer i Harresø, Givskud sogn, hans forf. samt efterk. efter ham og h. Karen Marie Madsen. 
      81 pp. 1964. DK. [DK].

Schütze   Helk, Vello: Diplomaten Gottlieb Schütze (ca. 1722-84) og hans stambog. 16-IV-1976 s. 
      75. PHT. [A].

Schöller   Christensen, Einar Thurn: Die Familie Schöller. Oslo 1943. 4pp. [db].

Schøller   DAA slægtsoversigt: DAA 1960 Bd. LXXVI [A] [_*]

Schøller   Ellefsen, Simon: Efterslægt til Christopher Iversen Schøller (1534-1594). 
      [Internet]. Simon Ellefsen,. DK 2000. [se]

Schøller   NN: Slægten Schøller. DK [fb]

Schøller   Schmidt, Olaus: Opptegnelser om slekten Lerche, v. Wettberg, Frølich og Schøller. NST 
      1953_XIV_2. [A].

Schøller   Schøller, C.E.A.: Familien Schøller. Særtr. av PHT. DK 1891. [ep].

Schøller   Schøller, C.E.A.: Slægtebogsoptegnelser om Familien Schøller, med en Stamtavle. 
      2-V-1890 s. 217-50. PHT. [A].

Schønberg   . {XREF}: [FOS01].

Schönfeld, von (DK)   Bobé, Louis: REV01 VIII s. T139. Kbh 1895. [db].

Schönheider   NN: Den Norske gren av familien Schönheyder; utdrag av og tillegg til 
      familieregisteret i Danske patriciske slægter, Kbh 1891. Ajourført. Oslo 1944. 15pp. 1tvl. [db].

Schøning   Schøning, Jacob: Nordlands-slekten Schøning i 360 år. Bergen 1899. 120pp. / Oslo 1928. 
      180pp. [sh].

Schønnebølle   DAA slægtsoversigt: DAA 1914 Bd. XXXI [A] [_*]

Schønning   . {XREF}: [SAN02].

Schønning   [KS]: (Grøte-ætten fra Steigen). [KS 1911] s. 226-230 [A]

Schønning   NN: 1-VI-1885 s. 179. PHT. [A].

Schøyen   Busch, A.C.: Slegten Fuglesang fra Moss med de cognatiske grener Angell, Diesen, 
      Eitzen, Fuglesang (yngre slegt), Heiss, Parr og Schøyen. Oslo 1921. [db].

Schøyen   Gulbrandsen, Terje: Om opprinnelsen til slekten Schøyen fra Odalen. NST 1965_XX_1. 
      [A].

Schaanning   . {XREF}: [SKI01].

Schaarup   . 10-V-1938 s. 253f. PHT. [A][Arvingerne efter Mads Bergen Schaarup].

Scjøtt   Pihl, Torbjørn: Slekten Schjøtt i Bergen; frem til overtollbetjent August Jacob Schjøtt 
      (1800-1874) og hans barn. 1966. [bb].

Scot   NN: s. 308. NST v. 18. [A].

Scott Hansen   Brandt, Wilhelmine: Om polfareren, S. Scott Hansens fædreneslægt. 1898. [db].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU