FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Ra*__.

Rabben   Rabben, Elin Grubba: Etterkommere av Christopher Olsen Rabben (1761-1838) og Stense 
      Steensdatter (1773-1834). Gimse 1997. 293pp. (Slekt skal følge slekters gang-). [NO][Bibsys].

Raben   DAA slægtsoversigt: DAA 1896 Bd. XIII / DAA 1926 Bd. XLIII /1970(-71) Bd. LXXXI [A] 
      [_*]

Raben   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Raben-Levetzau   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Rachnitz   Brandt, Wilhelmine: Baronesse Kaspara von Rachnitz's fædreneslegt (Møller). Kria. 
      1902. Tvl. [MH]

Radich   [KS]: (fra Tyskland). [KS 1911] s. 214-215 [A]

Radziwill   Nowakowski, Tadeusz: Die Radziwills. Die Geschichte einer großen europäischen 
      Familie. Nach dem polnischen Manuskript übersetzt von Janusz von Pilecki und Josef Hahn. München 
      1967. 427pp. [fb].

Raeder   Christensen, Einar Thurn: Die Familie Raeder. 1944. Særtr. Norsk-tysk tidsskrift. 
      [db].

Rafen   . {XREF}: [AAR01].

Rafen   Kittelsen, Ingolf: Rafen-slekten fra Vestfold. Oslo 1941. [MH]

Rafn   Ellefsen, Simon: Efterslægt til Hans Rasmussen Rafn (o. 1646-1720). Efterslægten tæller 
      bl. a. navne som Sparboe og Normann. [Internet]. Simon 
      Ellefsen,. DK 2000. [se]

Rafn   Hjelmar, Erik: Slægternes gang, (2003): 1., 2., 3. bind [fb].

Rafn   Pedersen, Cathrine: Nogle Meddelelser om Lærerslægterne Rafn, Smith og Barsøe. DK Odense 
      1900. 24pp. [#].

Rafn   Thomsen, Steen: Rafn fra Ll Velling på Kolding-egnen (ingen bog). Kf. Steen Thomsen . DK [st][*]

Rafn   Zeuthen, H. R.: Strandingskommissionær Christian Meiling Rafn med aner og nærmeste 
      efterkommere. DK 1970. 103pp. [fb].

Rafvad   DAA slægtsoversigt: DAA 1953 Bd. LXX [A] [_*]

Rage / Grubbe   DAA slægtsoversigt: DAA 1895 Bd. XII [A] [_*]

Rahbek   Bobé, Louis: Knud Lyne Rahbek og hans nærmeste Slægt. 10-III-1936 s. 230-32. PHT. 
      [A].

Rahbek   Bøgh, Nicolai: Bakkehusbreve [fra den Rahbek'ske Familie]. 1-II-1881 s. 239-42. PHT. 
      [A].

Rahbek   Danielsen, C. C.: Stambog over den Rahbekske slægt særlig fra Dalagergård i Borris Sogn. 
      DK Holstebro 1916. 41pp. [ep][fb].

Rahbek   Daae, Ludvig: Af Knud Lyne Rahbeks stambog. 1895. [db].

Rahbek   NN: Jens Anton_Nielsen Rahbek f. 1826, gdejer i Granlygård i Filskov sogn, og h. Mette 
      Christensdatter, deres forf. og efterk., 62 pp. 1962. DK. [DK].

Rahbek   Slægtshistorisk Institut: Slægtsbog over Visti Madsen Rahbek, Borris og Christen 
      Christensen Rahbek, Albæk, (1971-): Bind 1, (1971) [fb].

Rainals   Hauch-Fausbøll, Th.: Familien Rainals i Danmark. 11-V-1944 s. 222-24. PHT. [A].

Rakkestad   . {XREF}: [AAR01].

Ram   NN: 3-III-1894 s. 214. PHT. [A].

Rambech   Bugge, O. R.: Familien Rambech, der nedstammer fra sorenskriver i Orkedalen Anders 
      Rambech. Trondh. 1907. 8pp. [db].

Rambusch    Sigurd Rambusch: The Rambusch family 1965-2009: a brief updating of "A history of the 
      Rambusch family (1965). 2009. 40 sider [fb]

Rambusch   Hennings, Paul: Rambusch. 8-IV-1925 s. 339-40. PHT. [A].

Rambusch   Hennings, Paul: Slægten Rambusch. Biografiske Tilføjelser samt Familien Olufsen. DK 
      Kbh. 1926. 106pp. [#].

Rambusch   Rambusch, Sigurd: Slægten Rambusch. DK Kbh. 1965. 137pp. Personreg. [ep][fb].

Ramel   DAA slægtsoversigt: DAA 1925 Bd. XLII [A] [_*]

Ramel   Madsen, Poul: Et Skiftebrev og to Testamenter efter Anna Ramel, Hr. Malte Juuls til 
      Maltesholm og fra Slægten Putbus. 9-V-1932 s. 259-66. PHT. [A].

Ramm   Holm, D. K.: Anetavle Ramm-Juell-Olsen. Oslo 1940. Tvl. [MH]

Ramm   Holm, D. Krohn: Slekten Ramm; stamtre tegnet efter familiens ajourførsel. Oslo 1940. Tvl. 
      [db][bb].

Ramm   NN: 8-VI-1927 s. 87, 8-VI-1927 s. 268 og 9-I-1928 s. 157. PHT. [A].

Ramm   Per Seland: Slekten Ramm. Et suplement. NST 1985_XXX_1. [A].

Rammeskow   Ryom, Ingrid: Ellen Camilla Rammeskow. DK [80*fb]

Rammin, von (DK)   Bobé, Louis: REV01 VII s. 537. Kbh. 1895. [db].

Ramnes   NN: Ramnes Bygdebok. 1960. [db].

Ramsay   Bryn, Thomas K.: Slekten Ramsay-Bryn. 1939. [bb].

Ramsay-Bryn   Bryn, Alf B.: Slekten Ramsay-Bryn. Oslo 1939. Tvl. [NO].

Ramstad   . {XREF}: [SAN02].

Ramstad   NN: Asperslekta fra Ullensaker. 19xx. [].

Ramstad   NST v. 32 (1989). [A].

Ramstad-Dingstad   Sølvberg, Lauritz: Ramstad -Dingstad-slekten. Oslo 1925. En bondeslekt fra 
      Spydeberg og omliggende bygder. Etterkommere etter Jon Erichsen Ramstad (1675-1733) og hustru Maren 
      Svendsdatter (d. 1715). Oslo 1925. 71+pp. [db][sb].

Ramsøy   Myrland, Ludvig: Ramsøy slekten i Aurland. 1993. [bb].

Randbøll   Randbøll, Hans F.: Ahnetavle for Ellen og Ida Randbøll -- Tilføjelser og rettelser. DK 
      [70*fb]

Randbøll   Randbøll, Hans F.: Niels Christensen Randbøll og hustrus efterkommere. DK Virum 1977. 
      [ep].

Randbøll   Randbøll, Hans F.: Slægten Randbøll. DK Kbh. 1944. 17+pp. 2. udg. DK Kbh. 1976. 
      [ep].

Randers (N)   Holm, Danckert Krohn: Slekten Randers i Norge [stamtre] Oslo 1948. Tvl. / 1950. 
      [db][fb].

Randers   NN: s. 46, 47, 48. NST v. 18. [A].

Randrup   NN: 15-II-1967-68 s. 79. PHT. [A].

Randulf   Øverland, O. A.: Jens Randulfs og M. Anders Nilssøn Aalborgs Optegnelser. 1-V-1884 s. 
      244-9. PHT. Randulff, Niels [Borgmester i Haderslev]. Carl Langholz: Svar 13-I-1952 s. 191 og 
      13-II-1953 s. 222-223. PHT. [A].

Rani   DAA slægtsoversigt: DAA 1910 Bd. XXVII [A] [_*]

Rannem Øvre (Sparbu)   Rannem, Fridtjof: Gårds- og slektshistorie for Øvre Rannem gnr. 97, bnr. 3 
      i Sparbu. 1966. [db].

Rantzau   Bobé, Louis: Genealogiske Optegnelser tildels vedrørende Generallieutn. Johan Rantzau 
      og hans Slægt. 4-II-1899 s. 243-7. PHT. [A].

Rantzau   Bobé, Louis: Stamtavle over Slægten Rantzau. DK [50*fb]

Rantzau   DAA slægtsoversigt: DAA 1930 Bd. XLVII [A] [_*]

Rantzau   Hedemann-Heespen, Paul von: Daniel Rantzaus Denkmal und andere personengeschichtliche 
      Erinnerungen der Kirche St. Katharinen zu Westensee in Holstein. 7-IV-1919 s. 243-6. PHT. [A].

Rantzau   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Rantzau   Lohmeier, Dieter: Das "Rantzausche Zeitalter" der schleswig-holsteinischen I: 
      Demokratische Geschichte. - 2000, Bd.13. - side 9-24 Emne: Rantzau, slægten; 1500-1599; 1600-1609; 
      1610-1619; Sønderjylland; Slesvig-Holsten. DK. [A]

Rantzau   NN: 8-V-1926 s. 165 og 8-V-1926 s. 309-41. PHT. [A].

Rasbech   NN: Slektstavle Rasbech. 1982 III s. 397. PHT. [A].

Rasch (Nordland)   226f NST v. 32 (1989). [A].

Rasch   . {XREF}: [AAR01].

Rasch   Ellefsen, Simon: Efterslægt til canonicus i Lund, Lutenist, m. m. Jørgen Rasch (død 
      1653). [Internet]. Simon Ellefsen,. DK 2000. [se]

Rasch   Ellefsen, Simon: Efterslægt til jordbruger, jekteskipper på Hunstad i Kvæfjord, Norge, 
      Søffren Jenssøn "Jude". [Internet]. Simon Ellefsen,. DK 
      2000. [se]

Rasch   NN: 3-II-1893 s. 73, 3-III-1894 s. 312-13, 3-VI-1897 s. 73-74, 5-V-1908 s. 89, 5-V-1908 
      s. 176, 5-VI-1909 s. 182, 5-VI-1909 s. 280, 6-I-1910-11 s. 272, 7-III-1918 s. 272-3, 7-IV-1919 s. 79 
      og 8-V-1926 s. 165. PHT. [A].

Rasch   NST v. 35 (1995) s. 160f. [A].

Rasch   Rasch, A. W.: Samlinger og privatarkiv. [ns].

Rasch   Thorsen, K.: Den bornholmske Slægt Rasch. DK [fb]

Rasch   Thorsen, K.: Stambogsblade over Slægten Rasch paa Bornholm. 7-VI-1921 s. 181-92. PHT. 
      [A].

Rasch   Thorsen, Karl: Stamtavle over den bornholmske Slægt Rasch. Ann Arbor, Mich., USA. van 
      Deventer. 1991. 37pp. [fb].

Rask   Christensen, Carl C.: Rasmus Rasks sidste Bopæl og Skiftet efter ham. 9-V-1932 s. 49-52. 
      PHT. [A].

Rask   Rask: Rask-slægten paa Egelund. I .. Slægtsgaarden. - Skamby. Dansk Slægtsgaardsforening. 
      - nr. 87. - 1957. - S. 1, 4. DK [fb] 

Rasmussen   Rasmussen, Dorte: Slægts- og mindebogen for Dorthe Rasmussen født Østergaard, (1973) 
      Biografi af Hilmar Rasmussen [fb]. 

Rasmussen (Agri)   NN: Slægtsbog over Maren Salomonsen og Niels Rasmussen fra Agri sogn. DK 
      [fb]

Rasmussen (Balslev)   NN: Et gammelt haandskrift om den fra Anders Rasmussen, bonde i byen 
      Balslev i Fyen stammende Balslevske slægt. DK 1882. [db].

Rasmussen (Kohavegd)   Thorvald Lund: Kohavegaardsslægten Vejstrup. Karen og Morten Rasmussen og 
      deres efterkommere. DK Odense 1947. 87pp. [#].

Rasmussen (Kudsk)   NN: En slægt fra Knudstrup i Granslev sogn. [ab].

Rasmussen (Lemming)   Rasmussen, A. Kann: Familien Rasmussen fra Lemming. DK Gerlev 1984. 64pp. 
      [#].

Rasmussen (Porsgrunn)   Knudsen, Elise: Minnedikt for brukseier Erik Rasmussens slekt, Roligheten 
      i Porsgrunn. 1933. 48pp. [db].

Rasmussen   . {XREF}: [FOS01][SAN02].

Rasmussen   Brenner, S. Otto: Anetavle for Husmand i Tirsted Niels Peter Rasmussen (1846-1927) og 
      hans Efterkommere (bl. a. Landstingsmand Rasmus Nielsen). DK [50*fb]

Rasmussen   Hansen, Margrethe: En gammel vestfynsk Slægt, en Slægt under Guds Naade. DK Kbh. 
      1945. 32pp. [#].

Rasmussen   Koefoed Gunver: Ahnetavle for Familien Rasmussen fra Halk Præstegård, Arnkiel, 
      Rübner-Møller, Bøttern. DK 1930-1962. 17tvl. [*fb]

Rasmussen   NN: 3-I-1892 s. 199. PHT. [A].

Rasmussen   NN: Anders _ Rasmussen (Skrædder) f. 1806, lejehusmand i Rosmus, og h. Kirsten 
      Nielsdatter, deres forf. og efterk. 232 pp. 1976. DK Randers Amt 976. [DK]

Rasmussen   NN: Christen _ Rasmussen (Ditlev) f. 1796, husmand og væver i Hårdby, Veng Sogn, og 
      h. Johanne Nielsdatter, deres forf. og efterk. 101 pp. DK Århus Amt 1972. [DK]

Rasmussen   NN: En slægt Rasmussen fra Barrit sogn (Bjerre herred). DK [20*fb]

Rasmussen   NN: Eskild _ Rasmussen f. 1820, hjulmand i Saksild, og h. Johanne Nielsdatter, deres 
      forf. og efterk. 157 pp. DK 1961. [DK]

Rasmussen   NN: Hans Axel_Frederik Rasmussen (Skræp) f. 1821, arbejdsmand i Odense, Skt. Hans 
      Sogn, og h. Maren Kirsten Frederiksdatter, deres forf. og efterk. 116 pp. DK Fyns Amt 1980. [DK]

Rasmussen   NN: Jens _ Rasmussen f. 1824, gdmand i Enggården i Gosmer sogn, og h. Birthe Cathrine 
      Pedersdatter, deres forf. og efterk. 70 pp. DK 1970. [DK]

Rasmussen   NN: Jens Jørgen Rasmussen f. 1838, gdejer i Skjold, og h. Ane Birgitte Jacobsen, 
      deres forf., incl. slægten Rosenkrantz, og deres efterk. samt tillæg, slægten fra Egebjerggård. 194 
      pp. DK 1971. [DK]

Rasmussen   NN: Niels _ Rasmussen f. 1810, gårdfæster i Kædebjerggård i Nordenbro, Magleby sogn, 
      og h. Ane Sophie Boesgaard, deres forf. og efterk. 73 pp. DK 1969. [DK]

Rasmussen   NN: Niels _ Rasmussen f. 1818, husmand i Neder Randlev, Randlev sogn, og h. Benedicte 
      Antonette Rasmusdatter, deres forf. og efterk. 170 pp. DK 1961. [DK]

Rasmussen   NN: Peder _ Rasmussen f. 1830, gdejer i Oksenbjerg, Ø. Nykirke sogn, og h. Ane Larsen 
      (Jyde), deres forf. 50 pp. DK 1966. [DK]

Rasmussen   NN: Rasmus Christian Rasmussen f. 1863, gdejer i Østergård i Skellet, Dronninglund 
      sogn, og h. Ane Jensine Jensen, deres forf. og efterk. 58 pp. DK 1972. [DK]

Rasmussen   NN: Stephen _ Rasmussen f. 1827, gdejer i Nim sogn, hans forf. samt efterk. efter ham 
      og h. Ane Cathrine Hansen. 86 pp. DK 1960. [DK]

Rasmussen   Rasmussen, Anton: Kristianiaslegten Rasmussen (Østrup). Kria 1923. 58pp. [MH]

Rasmussen   Rasmussen, Fred. Kr.: Min Slægtsbog. DK Middelfart 1933. 72pp. [#].

Rasmussen   Rasmussen, Mathilde: A brief history of the P.A. Rasmussen family. Minneapolis 1945. 
      45pp. [MH]

Rasmussen(Voerladegaard)   Nordisk Slægtsforskning: En slægt Rasmussen fra Voerladegaard sogn. Om 
      Rasmus Jensen, født 1799 og hustru, deres forfædre og efterkommere. DK 1972. 99pp. [ab][fb]

Rasmussen, Dorthe   Rasmussen, Hilmar: Slægts- og mindebogen for Dorthe Rasmussen født 
      Østergaard. DK Hellerup 1973. 17pp, 10 tavler. Minde- og slægtsbog for Dorte Rasmussen. [fb].

Rasmussen, Fogh   Fogh Rasmussen, Anders: Fogh Rasmussen - fra pionér i Baltikum i 1890'erne til 
      statsminister i Danmark 2001. I .. Slægten. - Viborg. Sammenslutningen af Slægtshistoriske 
      Foreninger. - nr. 25. - 2002. - S. 43-47. DK [fb] 

Rasmussen, Hans Jørgen   Fynning, Andreas: Hans Jørgen Rasmussen in memoriam. DK [50*fb]

Rasmussen, Jens Larsen   Nordisk Slægtsforskning: En slægt Rasmussen fra Snøde sogn: om Jens 
      Larsen Rasmussen, født 1839 og hustru, deres forfædre og efterkommere. DK 1972. 152pp. [fb]

Rasmussen, Jens   [X][fb] Nordisk Slægtsforskning: En slægt fra Knudstrup i Granslev sogn, om 
      Jens Rasmussen (Kudsk), født 1803, og hustru, deres forfædre og efterkommere. DK 1969. 169pp. 
      [fb]

Rasmussen, Peder   Meinertsen, H. P.:Stamtavle over min Moders Johanne Marie Meinertsen (født 
      Pedersen) Slægt. DK 1936. 48pp. [fb]

Rasmussen. Niels Chr.   Slægten fra Hybholthus i Volstrup sogn (Dronninglund herred) om Niels 
      Chr. Rasmussen, født 1815 og hustru, deres forfædre og efterkommere. Nordisk Slægtsforskning ApS, 
      1981. 232 sider ill. [fb]

Rasmussen-Parelius   Pedersen, Birger: Optegnelser om løitnant Hans Peder Grödem Rasmussen og h. 
      Berte Sophie f. Parelius's slekt. Haugesund 1937. 43s. [].

Rathlau   Bobé, Louis: Slægten Rathlau. DK [30*fb]

Rathlou   DAA slægtsoversigt: DAA 1911 Bd. XXVIII / DAA 1950 Bd. LXVII [A] [_*]

Rauch   Wahl Asmussen, Eyvind: Slægtstavler over familierne Abel, Asmus, Asmussen, Grum, Grum-
      Schwensen, Hagerup, Otterstrøm, Rauch, Schwensen, Voldby, Wahl, Wæver. DK [80*fb]

Raud   Huitfeldt-Kaas, Henrik Jørgen: Etterslekt etter Jon Ivarsøn Raud; Sudrheim-ætten. [db].

Raudstad (Voss)   Holm, Danckert Krohn: Vosseslekten Raudstad, Raugstad - Rustad. Oslo 1944. Tvl. /1948 [db].

Raudstad   Holm, D. K.: Raudstad-ætten fra Voss (stamtre). Oslo 1944. Tvl. [MH]

Raugstad   : Rustad, Olav: Johannes Knutsson Raugstad og Marta Knutsdotter Røte's forfedre og 
      etterkommere. Theim 1943. 23pp. [NO].

Rauland   Berge, Rikard: Vinje og Rauland. 1940. [db].

Ravensberg   DAA slægtsoversigt: DAA 1910 Bd. XXVII [A] [_*]

Ravn (Dreslette)   Brenner, O. S.: Slægten Ravn fra Dreslette præstegaard. DK Kbh. 1939. 30pp. 
      Personreg. [ep][fb].

Ravn (Kolding)   Ravn, J. P. J.: Slægten Ravn til "Nørgaard, Vonsild Sogn, Kolding Herred. DK 
      Kbh. 1933. 58pp. [*fb]

Ravn (Århus)   Friis-Petersen, H.: Kirurg og parykmager i Århus Ole Hansen Ravn og hans 
      efterkommere. DK Århus 1928. 45pp. (Familien Friis-Petersens Ahnebog). [ep][fb].

Ravn   Friis-Petersen, H.: Familien Ravn (del av "Familien Friis Petersens ahnebok"). [].

Ravn   Friis-Petersen, H.: Kirurg og parykmager i Aarhus Ole Hansen Ravn og han efterkommere med 
      udeladelse af kvinders descendenter. Familien Friis-Petersens ahnebog. I.del. Familien Ravn. DK 
      Aarhus 1928. 45+pp

Ravn   Fyhr, Arnold: Stambog over Marie Kristine Brun's Descendenter. 2. udg. DK Kbh 1918. 42pp. 
      M. linierne Witte, Soldath, Rolff, Rostgaard, Plambøck og Ravn. [#].

Ravn   Harbo, Jens Peter: Stamtavle over Slægten Ravn fra den nordlige Del af Koldingegnen. 
      Kolding 1918. 375pp. Personreg. [db] [fb]. 

Ravn   NN: Ravn, Winnem & Burchard - www.winnem.com, Ravn, Winnem, Berg & Selsbak - 
      siec.winnem.com. 

Ravn   Poulsen, Erik: Kaleko Mølle - møller Anders Pedersen Ravns efterslægt, (1974) . [fb].

Ravn   Ravn, Elin og Chr. M. Ravn: Ravneslægten fra Søbjerggaard i Over-Jels. DK 1962. 94pp. 
      [fb].

Ravn   Ravn, J. J.: Stamtavler. DK Fredericia 1908. 28pp. Forfatterens fædrene og mødrene slægt. 
      [#].

Ravn   Ravn, J. J.: Stamtavler. Forfatterens fædrene og mødrene slægt. DK Fredericia 1908. 28pp. 
      [*fb]

Ravn   Ravn, Jeppe A.: Slægten Ravn. 1.- Del 1940-. bd. Emne: Ravn, Slægten 1, 1-2. Slægten Ravn 
      fra Vamdrup . DK. 

Ravnkilde   Ravnkilde, Karoline: Oplysninger om slægten Ravnkilde. DK [00*fb]

Raw   NN: 11-IV-1943 s. 259. PHT. [A].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU