FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Pa*__.

Packe   Ellefsen, Simon: Efterslægt til hustru Karin på 14-1500 tallet, hvis efterslægt bl. a. er 
      Packe og Holk (i Tønsberg). Simon Ellefsen,. DK 2000. [se]

Pade   Elvius, Sofus: Nyholm. En legatstamtavle med oplysning om slægterne Aaris, Breckling, 
      Debess, Dørr, Holm, Kruuse, Marcher, Meldal, Pade, Palludan, Petri, Piil, Schrøder, Topp, m. fl. DK 
      Kbh. 1893. 128pp. [db].

Pade   Maibøll, Christian: Nogle oplysninger om de ældste led af Pade-slægten i Lambjergskov, 
      Hørup sogn. DK [60*fb]

Pade   Maibøll, Christian: Nogle oplysninger om de ældste led af slægten Witzke paa Als. DK 
      [70*fb]

Palle   NN: 1-VI-1885 s. 179. PHT. [A].

Pallesen   NN: Slægtsbog over slægten Pallesen. DK [80*fb]

Pallesen   Skade, H. N.: Af Pallesen-slægtens historie i Tanderup på Frøsiggaard og i Hunderup. 
      DK 1965. [fb].

Palludan   Elvius, Sofus: Nyholm. En legatstamtavle med oplysning om slægterne Aaris, Breckling, 
      Debess, Dørr, Holm, Kruuse, Marcher, Meldal, Pade, Palludan, Petri, Piil, Schrøder, Topp, m. fl. DK 
      Kbh. 1893. 128pp. [db].

Palme   Palme, Olof:(f. 1884): Släkten Palme intill år 1815, forsök till en genomförd skildring 
      af en skånsk borgare- och prästsläkts öden genom fem släktled. S Uppsala 1917. 2 bind. [fb].

Palnesen   Klitgaard, C.: Slægterne Palnesen og Mørk af Knolde. 11-VI-1945 s. 188-93. PHT. 
      [A].

Paludan   Kristensen, H. K.: Lidt om Paludanslægtens historie. 13-IV-1956 s. 186-187. PHT. 
      [A].

Paludan   La Cour, L. F.: Slægten Paludan. Paa Grundlag af trykte og utrykte Kilder. DK Sorø 
      1936. 227pp. Personreg. [#].

Paludan   Paludan, Eduard: Slægtsnavnet Paludan i Danmark og Norge. PHT 1998:1 s. 1ff. [A].

Paludan   Paludan, Edvard Bull: En sorenskrivers trængsler under Hannibal-fejden. Sorenskriver 
      Rasmus Michelsen Paludan og hans norsk-danske Paludan-slægt. NST v.37-3 p.198ff. Oslo 2000.

Paludan   Skjelderup, Arthur: Slektshistoriske Meddelelser om fam. Skjelderup og Clauson og om 
      grene af familierne Holst, Holfeldt, Paludan, Osterhaus, Parsons og Phelp. Kria 1915. 88pp. [].

Paludan-Müller      Arildsen, Skat: Bidrag til Biskop Jens Paludan-Müllers og Amtsprovst Peter 
      Wilhelm Lütkens Historie. 10-VI-1939 s. 187-224. PHT. [A].

Paludan-Müller      Hansen, Gregers: Kendte danskeres anetavler XVIII. Brødrene Frederik og 
      Caspar Paludan-Müllers anetavle. 1985 s. 63-72. PHT. [A].

Paludan-Müller      Paludan-Müller   , Frederik: Stamtavle over Slægten Paludan-Müller med 
      Brudstykker af flere indgiftede Slægter, hvoriblandt Foss, Goiske, Rosenstand-Goiske, Kongslew, 
      Lønborg, Løvenbalk, Paludan, Rothe, Selmer, Tryde, Trøner. Sluttet 1895. DK Kbh. 1895. 26pp. 
      Personreg. [DA].

Panduro   NN: Isidoro Panduro f. 1787, tjener i Hverringe, Viby Sogn, og h. Maria Hansdatter, 
      deres efterk. 287 pp. 1980. Århus Amt. DK. [DK].

Panter   DAA slægtsoversigt: DAA 1892 Bd. IX [A] [_*]

Pape   Pape, C.J.: Slægten Pape på Viborgegnen. Særtr. af "Fra Viborg Amt" 1952, p. 97-120. DK 
      1952. [cs].

Pape   Pape, Carl Johan: Stamtavle over Godsejer Johann Bendix Papes Efterkommere. DK Ringsted 
      1935. 32pp. Personreg. [fb].

Papenheim, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1907 Bd. XXIV [A] [_*]

Pappenheim   Bobé, Louis: Fremmede Adelsslægter i Danmark. I. von Pappenheim. 2-V-1890 s. 251-73. 
      PHT. [A].

Paradis   Pedersen, G. Kofoed: Familien Pedersen Paradis og den deri indgiftede slægt Peder 
      Pedersen, Paradisgård, Ibsker sogn, Bornholm og hans hustru Maren Margrethe Pedersdatter. DK 
      Aabenraa 1989. 256pp. På anden titelside Stamtavle over Paradis familien. [fb].

Parelius (Borgund)   Parelius, Nils: Borgundslekten Parelius. 1954. [db].

Parelius (Hemne)   Parelius, Nils: En slektskrets omkring gjestgiver- og handelstedet Magerøy i 
      Hemne. Parelius, Hals, Strøm. 1959. [db].

Parelius (Hitra)   Parelius, Nils: Slekten Parelius og handelsstedet Hopsjø på Hitra. 1948. 29pp. 
      Serprent av Fosen historielags årsskrift 1948. 29pp. [db].

Parelius (Sogn)   Parelius, N.: Sogneslekten Parelius. NST 1951_XIII_1. [A].

Parelius (Sogn)   Parelius, Nils: Slekten Parelius i Sogn og Bergen. Bergen 1957/58. 18pp. 
      Særtr. av: Bergens historiske forenings skrifter. 1956/57, Nr 61. 18pp. [db][bb].

Parelius (Sorø)   Parelius, Nils: Hr. Steen Clausen Parelius i Sorø og hans efterslekt i Danmark 
      og Norge. 1948. [db].

Parelius (Sparbu)   Parelius, Nils: Prestene Parelius i Sparbu og Fosnes; rettelser og 
      suppelement til Erlandsen for såvidt angår prestene i Sparbu 1620 - 1723. 1944. [db].

Parelius (Stjørdal)   Parelius, Nils: Presteslekten Parelius i Stjørdal. Særtr. N-Trøndel. hist. 
      -lags årbok 1942. 14pp. [db].

Parelius   Holtermann, O. S.: Slægtstavler for de trønderske slægter Parelius og Gram. Trondh. 
      1909. 92pp, 7bl. [MH]

Parelius   Parelius, Morten: Kort stamtavle over slegten Parelius. Kria 1924. 39pp. 
      [MH][db][fb]

Parelius   Parelius, Nils: Anders Clausen Gaas og sorenskriver Cornelius Clausen (Parelius). 
      1945. [db].

Parelius   Parelius, Nils: Borgundslekten Parelius. NST 1954_XIV_4. [A].

Parelius   Pedersen, Birger: Optegnelser om løitnant Hans Peder Grödem Rasmussen og h. Berte 
      Sophie f. Parelius's slekt. Haugesund 1937. 43s. [].

Parelius   Wille, Johanna: Af en prestefamiljes krønike. Optegnelser og erindringer fra de gamle 
      prestegaarde. Kria. 1912. 98pp. [MH]

Paris   DAA slægtsoversigt: DAA 1908 Bd. XXV [A] [_*]

Parkinson   . {XREF}: [SAN02].

Parr   . {XREF}: [SAN02].

Parr   [KS]: (fra Yorkhire, England). [KS 1914] s. 189-191 [A]

Parr   Busch, A.C.: Slegten Fuglesang fra Moss med de cognatiske grener Angell, Diesen, Eitzen, 
      Fuglesang (yngre slegt), Heiss, Parr og Schøyen. Oslo 1921. [db].

Parr   Egeberg, Westye Parr: Opptegnelser om slekten Parr og dens ætlinger. Oslo 1957. 62pp. 
      [db][bb][fb].

Parsberg   DAA slægtsoversigt: DAA 1907 Bd. XXIV / DAA 1940 Bd. LVII [A] [_*]

Parsberg   Kornerup, Bjørn: Corrigenda ad "Parsberg". 10-I-1934 s. 152f. PHT. [A][Hans H. 
      Fussing].

Parsberg   NN: Parsberg. 9-VI-1933 s. 136. PHT.

Parsons   Skjelderup, Arthur: Slektshistoriske Meddelelser om fam. Skjelderup og Clauson og om 
      grene af familierne Holst, Holfeldt, Paludan, Osterhaus, Parsons og Phelp. Kria 1915. 88pp. [].

Parum   Grandjean, P. B.: Et mecklenborgsk Signet. [v. Parum]. 7-V-1920 s. 243-44. PHT. [A].

Paslick   DAA slægtsoversigt: DAA 1908 Bd. XXV / DAA 1939 Bd. LVI [A] [_*]

Passow   DAA slægtsoversigt: DAA 1908 Bd. XXV [A] [_*]

Passow   Schøller, C.E.A.: Fremmede Adelsslægter i Danmark. XI. v. Passow. 4-V-1902 s. 61-9. PHT. 
      [A].

Paulli   Paulli, Emil: Familien Paulli. DK Kbh. 1925. 24pp. [#].

Paulsen (Lille Emmerske)   Maibøll, Christian: Paulsen-Slægten fra Lille Emmerske, Tønder 
      Landsogn. DK [60*fb]

Paulsen /Poulsen   NN: 4-V-1902 s. 261-2. PHT. [A].

Paulsen   . {XREF}: [FOS01].

Paulsen   Bidstrup, Jul.: Stamtavle over Slægten Paulsen. DK Kbh. 1888. 41pp. Personreg. [fb].

Paulsen   Christensen, Jes Iversen: Paulsen, Skovby. [cs].

Paulsen   Diderichsen, Kr.: Stamtavle over efterkommere efter købmand i Flensborg Christian 
      Ditlev Paulsen og hustru, legatstifterinden Ingeborg Sophie Paulsen f. Gadebusch, (1967) . [fb].

Paulsen   NN: Søren _ Paulsen f. 1826, kådner i Ll. Emmerske, og h. Ester Hansen, deres forf. og 
      efterk. 71 pp. DK Sønderjyllands Amt 1976. [DK]

Paulsen   Opsahl, Olav K.: Bjørn Paulsens slektshistorie. 1463-1960. Oslo 1961. 32pp. [MH]

Paulsen   Paulsen, Henning: Stamtavle over Legatslægten Paulsen. Udgivet af det "Paulsenske 
      Familielegat". DK Kbh. 1945. 41pp. Personreg. [fb].

Paulsen   Stokholm, Johan: Slektsbok for møllermester Martin Paulsen og hans etterkommere. Utg. i 
      forbindelse med slektsfest avholdt 16/2-1946. Drøbak 1946. 19pp. [NO].

Paulsen, C. D.   NN: Stamtavle over Efterkommerne efter Købmand i Flensborg Christian Ditlev 
      Paulsen og Hustru Legatstifterinden Ingeborg Sophie Paulsen f. Gadebusch. DK Kbh. 1923. 41pp. 
      [#].

Paulsen, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1926 Bd. XLIII [A] [_*]

Paulson   Opsahl, Olav K.: Brede seil over Nordsjø går. N. C. P. sine aner får. Oslo 1962. 20pp. 
      [MH]

Paus   . {XREF}: [SKI01].

Paus   Finne-Grønn, S.H.: Litt om slekten Paus's herkomst. NST 1943_IX_1. [A].

Paus   Finne-Grønn, S.H.: Slekten Paus; dens oprindelse og 4 første generasjoner. Oslo 1943. 
      24pp. [bb][fb].

Paus   NN: 4-IV-1901 s. 288. PHT. [A].

Paus   Qvisling, Jon L.: Familierne Paus og Post i Telemarken. Skien 1893. 21pp. [MH]

Pavels   Munthe, Hartvig: Aabel, Leigh og Pavels slægthistoriske optegnelser. Kria. 1903. 120pp. 
      [db].

Pax   DAA slægtsoversigt: DAA 1908 Bd. XXV [A] [_*]

Pay   Elvius, Sofus: En slesvigsk slægt. Andreas Collstrop, Jes P. Maag, Johan Petersen, Hans 
      Pay, Søren Chr. Sundorph og deres efterkommere. DK Kbh. 1911. 5+121+3+11 pp (Collstrup, Maag, Pay, 
      Petersen (Peter), Sundorph). [db].

Pay   Michelsen, Seier: Flere tilløb til en familiekrønike, med omtale af medlemmer af slægterne 
      Faye, Flinthough, Holsten, Irgens-Bergh, Jansen, Michelsen (fra Ulbølle), Pay og Stockfleth. DK 
      Vemmetofte 1989. 116pp. [fb].

Pay   Maag, Julius: Stamtavle over efterkommerne af de fire søskende Andreas Collstrup. 
      1742-1820, Catharina Lauesdatter, gift Maag. 1745-1828, Gunder Lauesdatter, gift Petersen. 
      1749-1817, Mette Christine Lauesdatter, gift Pay og Sundorph. 1752-1834. 1886. [db].

Pay   NN: 1-I-1880 s. 159 og 1-V-1884 s. 88. PHT. [A].

Pay   Schmidt, Hans: Familien Pay. 1937. [db].

Pay   Schmidt, Olaus Dons: Familien Pay. Genealogiske og personalhistoriske oplysninger. Trondh. 
      1937. 103pp. [db].

Paysen   Ellefsen, Simon: Efterslægt der bl. a. tæller foged på Helgeland Jesper Hansen (o. 1610-
      o. 1677), navne som Richert/Richart og Heiberg. [Internet]. Simon Ellefsen,. DK 2000. [se]
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU