FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Oa*__.

Obel   NN: Slægten Obel med særlig tilknytning til Aalborg. DK Aalborg 1976. [ep].

Obelitz (-75)   DAA slægtsoversigt: DAA 1974 Bd. LXXXVII [A] [_*]

Obelitz   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Obelitz   Nystrøm, E.: Biografiske efterretninger om Peter Munthe Bruns og Ane Munchs slægt paa 
      fædrene og mødrene side, omfattende personer af slægterne Angell, Brun, Dass, de Fine, Kaasbøll, 
      Leth af Vorborg, Linde, Munthe, Müller, Obelitz m fl. 1910. [db].

Obelitz   Nystrøm, Eiler: De danske Obelitz'ers Forhold til Pommern. 6-IV-1913 s. 63-8. PHT. 
      [A].

Obelitz   Obelitz, Bredo: Begyndelse til Udarbeidelse af Personalia, Heraldica og Feudalia for 
      Slægten Obelitz i Pommern og Danmark fra 1253-1963. 2. DK [70*fb]

Oberkampff   Møller, Frantz: Stamtavle over den danske Linie af Familien Oberkampff. DK 
      [00*fb]

Ocksen   Bobé, Louis: Stamtavle over Familien Ocksen. 2-IV-1889 s. 33. PHT. [A].

Odland   . {XREF}: [SAN02].

Oehlenschläger   Bobé, Louis: Adam Oehlenschlägers mødrene Aner. 11-VI-1945 s. 55-61. PHT. 
      [A].

Oehlenschläger   Olrik, H.G.: Nogle Oplysninger om Adam Oehlenschlägers mødrene Slægt. 9-II-1929 
      s. 38-63. PHT. [A].

Oetken, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1930 Bd. XLVII [A] [_*]

Offenberg   . {XREF}: [SKI01].

Offenberg   Carøe, K[ristian]: Den hemmelige barnefødsel paa Klavsholm 1734. [Neander Offenberg]. 
      7-II-1917 s. 187-227. PHT. [A].

Offenberg   Schøller, C.E.A.: Fremmede Adelsslægter i Danmark. IX. v. Offenberg. 4-I-1898 s. 
      269-75. PHT. [A].

Offenberg   Schøller, C.E.A.: Slægterne v. Offenberg og v. Zepelin. DK [00*fb]

Offenberg, Ludvigsen   NN: Utdrag av slektstavle. [Internet]

Offenberg, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1907 Bd. XXIV [A] [_*]

Ofoten   Ellefsen, Simon: Ofoten. [Internet]. Simon 
      Ellefsen,. DK 2000. [se]

Ofstad   NN: Ofstad-slekta. litt om tida og tilhøva de levde under, ca 1750-1900. Drammen 1960. 
      45pp. [db].

Oftedahl   Bassøe, Hans: Stamtavle over familien Bassøe samt nogle oplysninger om familierne 
      Aalborg, Haslund, Hiort, Holst, Nørbech, Oftedahl og Smith. Chria. 1899. 132pp. [ns].

Oftedal   Trogstad, Sissel: Mathilde og Lars Oftedal; etterslekt. 1993. [db].

Ogmundson   Garder, Joh.: Sira Andres Ogmundsons etterslekt. NST 1953_XIV_2. [A].

Ogne   . {XREF}: [SAN02].

Ogstrup   Brenner, S. Otto: Anetavle for 4 Søskende Ogstrup. DK [50*fb]

Ohlsen   Kjølby, Anton: Slægterne Naumann, Ohlsen og Willie fra Østerbro i København; med 
      stamtavler over de indgiftede familier; Dancker, Fischer, Holst, Sandorff og Thorball. 1947. 
      [db][fb].

Ohmeyer   Hauch-Fausbøll, Th.: Slægten Ohmeyers Oprindelse. 10-III-1936 s. 239. PHT. [A].

Ohmeyer   Ohmeyer, A.: Slægten Ohmeyer. DK Kbh. 1914. 15pp. [fb].

Ohrt   NN: Familien Ohrt. DK [80*fb]

Okkels   NN: Jens Jensen Okkels f. 1818, gdejer i Gellerup sogn, og h. Ane Jensdatter, deres 
      efterk. samt forf. til Jens Jensen Okkels. 60 pp. 1971. DK. [DK][fb].

Oksaas   Hatlinghus, Ole P.: Slegtstavle over Oksaasslegten. Steinkjer 1928. 46pp. [MH]

Olaisen   . {XREF}: [KIN01].

Olav R.   Normann, N.: Dronninger og prinsesser i Kong Olavs nærmeste slekt. 1983. [db].

Olberg   . {XREF}: [SAN02][AAR01].

Oldeland   DAA slægtsoversigt: DAA 1907 Bd. XXIV [A] [_*]

Olden   Olden, Ole Fredrik: The Olden family in Norway and Amerika. Stavgr. 1958. 53pp. [db].

Oldenborg   Friis, H. E.: Brudstykker af det oldenborgske Kongehus' Historie. DK 1901-1905. 3 
      bind. Bd. 2 1902, Bd. 3 1905. [fb].

Oldenborg   NN: Stamtavle over det oldenborgske hus i Danmark, Island, Norge og Grækenland. 
      [db].

Oldenborg   Paludan-Müller, Caspar: De første Konger af den Oldenborgske Slægt. 1874. 635s. 
      [fb].

Oldenburg   DAA slægtsoversigt: DAA 1946 Bd. LXIII [A] [_*]

Oldenburg   Fabritius, Albert: Stamtavle over Slægten Oldenburg. DK. []

Oldenburg   Holm, Danckert Krohn: Fyrstehuset Oldenburg [stamtre]. Oslo 1947. Tvl. [db].

Oldenburg   Ketelsen, Erik: Familien Oldenburg. DK [80*fb]

Oldenburg   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Oldenburg   Kønigsfeldt, Johannes Peter Frederik: Genealogiske tabeller over den Oldenburgske 
      stamme. DK Kbh. 1840. [db][fb].

Oldenburg   Oldenburg, Marie: Slægterne bag Christian, Merete og Claus Oldenburg : Del 1 1973-. 
      bd., illustreret Multigraferet Oldenburg Indh.: 1. Oldenburg. 1973 . DK. 

Oldenburg   Oldenburg, Marie: Slægterne bag Christian, Merete og Claus Oldenburg. DK Klampenbg. 
      1973. 340pp. [db].

Olderø   Meek, Per A. Löhr: Slektsbok for slektene Meek, Olderø og Löhr. 1996. (finnes bl. a. i 
      Hitra bibliotek og Sør-Fosen museum). Inneholder også fotos og en del lokalhistorie, bl. a. om 
      Titranulykken. [pm].

Oldham   . {XREF}: [SAN02].

Olearius   Bobé, Louis: Olearius-Oehlenschläger. 12-III-1948 s. 179-182. PHT. [A].

Olesen    Olesen, Peder: Slægtsbog over slægten Olesen fra Grønbæk og Hinge sogne, 1785-1968, 
      (1968). [fb].

Olesen   NN: Af slægtens spor. Anetavle for Niels Andersen Olesen 1897-1970. DK 1970. [ep].

Olesen   NN: Christen _ Olesen f. 1804, gdejer i Hovergårde, Hover sogn, og første h. Marie 
      Cathrine Christensdatter, samt anden h. Else Abildtrup Christensdatter, deres forf. og efterk. 175 
      pp. DK 1972. [DK]

Olesen   NN: Jens _ Olesen f. 1812, husmand i Løndal, Them sogn, senere træskomand i Silkeborg, 
      og h. Johanne Frederichsdatter Møller, deres efterk. samt forf. til hendes forældre, Frederik Hansen 
      Møller og første h. Johanne Marie Jensdatter (Linde). 149 pp. DK 1964. [DK]

Olesen   NN: Jens _ Olesen f. 1819, gdejer i Stadtoft i Mejlby, Stadil sogn, og h. Maren Kirk 
      Christensdatter, deres forf. og efterk. samt "Ole Christian Kirk". 140 pp. DK 1969. [DK]

Olesen   NN: Jens Nicolaj Olesen f. 1807, gdejer i Gyrupgård, Sønderhå sogn, og h. Karen Marie 
      Madsdatter, deres forf. og efterk. samt Gyrupgårds historie. 95 pp. DK 1956. [DK]

Olesen   NN: Laurits Møller Olesen f. 1867, forretningsfører og bestyrer i Ålborg, og h. Maren 
      Kirstine Rasmussen, deres forf. 35 pp. DK 1963. [DK]

Olesen   NN: Thomas _ Olesen f. 1801, gdejer i Terpet, Horne sogn, og h. Ane Kirstine Jensdatter, 
      deres forf. og efterk. 63 pp. DK 1969. [DK]

Olesen   Olesen, Otto Emil: Slægtsbog, (1973) [fb]. 

Olesen, Conni   Færk Magnussen, Poul: Anetavle over: Conni Olesen. DK [80*fb]

Olesen, Niels Andersen   Olesen, Niels Andersen: Af slægtens spor. Anetavle for Niels Andersen 
      Olesen 1897-1970. DK Trørød 1970. 222bl. [*fb]

Olesen, Poul   NN: Trompeter Poul Olsens Slægt, 1782-1947. Til Minde om Familiefesten i Tisvilde. 
      DK 1947. Ca. 70pp. [fb].

Ole-slægten fra Farre   Inga Dahl: Vor slægt - Ole-slægten fra Farre 1707-2002. DK 2002. 266 
      blade, tavler. DK 2002. 

Olivarius   Olivarius, H. de Fine et al.: Første Tillæg til Stamtavler over Slægterne Olivarius 
      og de Fine med Beretning om Familielegatet. DK Kbh. 1919. 8pp. Personreg. [#].

Olivarius   Olivarius, L. H. F. de Fine: Stamtavler over slægterne Olivarius og De Fine. DK 1894. 
      [ep].

Olow   . {XREF}: [SAN02].

Olrik   Fabritius, A.: Olrik (Uldrich). 11-V-1944 s. 88. PHT. [A].

Olrik   Olrik, Hans: Familien Olriks slægtebog. Anden Udgave. DK Kbh. 1901. 78pp. [ep].

Olrik   Olrik:: 1-VI-1885 s. 250, 2-I-1886 s. 156, 2-II-1887 s. 149 og 2-II-1887 s. 238. PHT. 
      [A].

Olrog   Lengnick, J.C.L.: Stamtavle over familierne Hald og Olrog. DK Kbh. 18xx

Olsen (Abildøre)   Larsen, Joakim: Stamtavle over nogle af Gaardsidder i Abildøre Jacob Olsens 
      Efterkommere. DK [30*fb]

Olsen (Hvitsten)   Krag, Hans: Slekten Olsen fra Hvidsten. Fred. Olsens slekt. 1957. 160pp. 
      [db].

Olsen Bogen   Aarøe, Anna Marie: Slekten Olsen Bogen fra Stokke. 1933. [db][bb].

Olsen   . {XREF}: [FOS01][SAN02][AAR01].

Olsen   Christophersen, Chr.: Register over Anders Olsen, Lyngørs etterslekt mm. V. Aker v. Oslo 
      1946. 221pp. [MH]

Olsen   Danbolt, Lars Johan: En bergensk borgerslegt. Jan Ludvig Olsen, hans forfædre og 
      efterkommere. Bergen 1918. 35pp. [db].

Olsen   Frydenlund, Vidar: Huseby, Mellom eller Nordre i Berg i Østfold. Ole Olsen og Berthe 
      Mathisdatter, deres aner og etterkommere. Oslo 1990. 199pp. Personreg. [NO].

Olsen   Older, Arvid E.: Oversiktstavle over legatstifteren Johan Fredrik Biermanns mødreneslekt. 
      Sagmester på Sagene Thrin Olsens eftrerslekt. Oslo 1953/1958. Tvl. [MH]

Olsen   Olsen, B. E.: Slektstreff i Hamarøy. Olsen/Rode-slekten. 1990. 16pp. [NO].

Olsen   Olsen, Emil: Slektshist. medd. Oslo 1927. 55pp. [MH]

Olsen   Olsen, Hjalmar: Andreas Juel Olsen og Jannicke Normans efterkommere. Tillegg til 
      "Vestlandsslekten Olsen". Oslo 1947. 5+pp. [MH]

Olsen   Olsen, Hjalmar: Christian Holberg Gran Olsens efterkommere. Tillegg til "Vestlandsslekten 
      Olsen". Oslo 1947. 4+pp. [MH]

Olsen   Olsen, Hjalmar: Hans Jakob Bentzon Olsen og Hanna Marie Boyes efterkommere. Tillegg til 
      "Vestlandsslekten Olsen". Oslo 1947. 4+pp. [MH]

Olsen   Olsen, Hjalmar: Marie Magdalene Olsen og Taulerius Cornelius Thomsens efterkommere. 
      Tillegg til "Vestlandsslekten Olsen". Oslo 1947. 10+pp. [MH]

Olsen   Olsen, Hroar og Anna Hedvig: Skibsfører og seilmaker Ole Olsens efterkommere. 
      (Vestlandsslekten Olsen. ) Oslo 1943. 37pp. [MH]

Olsen   Otter, Margrete: Etterkommere etter Carl Christian Olsen, f. 5/4 1815-d. 18/4 1892 og 
      Maren Elene Fjellestad, f. 23/2 1818-d. 8/3 1885. Oslo 1985. 22pp. [NO].

Olsen   Thorsen, K.: Slægten Olsen. DK [80*fb]

Olsen, Carl Johan   Brenner, S. Otto: Anetavle for Grosserer Carl Johan Olsen og Hustru 
      Christiane Nielsine f. Andersen. DK [50*fb]

Olsen, Christopher   Boesgaard, Palle L.: Efterslægtstavle for Christopher Olsen gift med Karen 
      Johannesdatter (Duse(n)) af Kalvehave. DK [80*fb]

Olsen, Fred.   Lødrup, Hans P.: Fred. Olsens slekt. Oslo 1954. 254pp. [MH]

Olsen, Hans   Jacobsen, Carsten: Hyrekusk og sandager på det gamle Nørrebro. Slægtshistorie og 
      slægtstavle for Hans Olsen (f. 1798). DK 1989. 64pp. [*fb]

Olsen, Johan Vilhelm   Selsted, H. F. V.: Fortegnelse over Efterkommere af Bøssemager ved 1ste 
      jydske Infanteriregiment Johan Vilhelm Olsen. DK [00*fb]

Olsen, Mathis   NN: Slektsbok for Mathis Olsen og Anne Andersdatter. Slektstreff 29. juli 1995. 
      Utgitt [1996?]. Sidetall: [25] s. port.

Olsen, Niels   Bay, Viggo: Niels Olsens og Ane Hansdatters Slægt. DK [30*fb]

Olsen, Ole Nielsen   Erstad-Jørgensen, Astrid: Stamtavle for Ole Nielsen Olsen og Hustru Emma 
      Franciska Vihelmina Theresia Petersen. DK [50*fb]

Olsen, Ole   Olsen, Hroar et. al.: Skipsfører og seilmaker Ole Olsens efterkommere. 1943. 37pp. 3 
      tillegg 1945 på tils. 35pp. [ra].

Olson   Henryson, H. T.: Family tree of Hans and Karen Olson. 1839-1948. St. Paul, Minn. 1948. 
      109bl. [MH]

Olson   Olson, Julius E.: Hans Olson og familie. (Cambridge, Wisconsin). Madison, Wis. 1896. 8pp. 
      [MH]

Olsson   . {XREF}: [SAN02].

Olufsen   Rasmussen, Fred. Kr.: Min Slægtsbog. DK Middelfart 1933. 71pp

Olufssøn   Amundsen, O. Delphin: Litt om borgermester i Oslo Rolf Olufssøn og hans slekt. NST 
      1951_XIII_2. [A].

Omdahl   Holm, D. K.: Skibsreder Thomas Risøen Omdahls anetavle. Oslo 1953. Tvl. [MH]

Omdal (Solum)   Holm, Danckert Krohn: Omdalslekten fra Solum samt ascendentene for familien 
      Aanderud Larsen. Oslo 1941. 12pp. [db].

Omejer   Engelstad, Sigurd: Stamtavle over de norske familier Schaft og Omejer. 1938. [db].

Omholt   . {XREF}: [FOS01].

Ommundsen   . {XREF}: [FOS01].

Omsland   Skarpeid, Karl Arnt: Anetavleregister. Med blant annet anetavler for Eivind Langfeldt 
      Rødland og hustru Liv Karin Rødland og anetavler for Sigmund Omsland samt slekten Guldbrandsen fra 
      Nes på Romerike. 1991. [bb].

Omsted   Juel, Alfthan Vogt Brocklesby: Meddelelser og optegnelser om familierne Kiøsterud, 
      Simers, Omsted, Muus og Lyche. Drammen 1944. [ns].

Omsted   Kiøsterud, Hans: Tillegg til o. r. sakf. A. Juels bok om familiene Kiøsterud, Simers, 
      Omsted, Muus og Lyche ført ajour til august 1944. Drammen 1944. 22pp. [MH]

Omsted   Wessel, G.: Omsted. 1908. 17pp. [MH]

Opdahl   Wannebo, Ole S.: Øystre Opdahlsætta 1681-1959. Verdal 1959. 23pp. [MH]

Opffer   Opffer, Frederik: Familien Opffer. DK [00*fb]

Opheim   . {XREF}: [SAN02].

Oppegaard   . {XREF}: [AAR01].

Oppegaard   Hals, N.: Slegten Oppegaard fra Enebak. Oslo 1925. 62pp. [MH]

Oppen   Lengnick, J.: Den norske familie Oppen. 3pp. [MH]

Oppenhagen   NN: 15-II-1967-68 s. 239. PHT. [A].

Oppenheim   Feuchtwanger, Lion: Slægten Oppenheim. 1934. [DA].

Oppenheim/Oppenhejm   Oppenhejm, Erik: Stamtavle for slægten Oppenheim/Oppenhejm. Revideret 
      udgave. 2000. 1 mappe + 1 cd-rom Forlag: Oppenhejm. Indhold af cd-romen: 9 fotografier (åbnes med 
      Kodak prv eller Kodakimg). DK 2000. 

Oppen-Schilden   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Oppen-Schilden, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1926 Bd. XLIII [A] [_*]

Opsahl   . {XREF}: [AAR01].

Opsahl   Burull, Leif: Stamtavle for slektene Opsahl og Berger fra Elverum. Hamar 1936. 76pp. 
      [db][bb].

Opsahl   Opsahl, Arne: Opsahl-slekta gjennom 350 år. Sør-Audnedal 1959. 35pp. [MH]

Opsal (Kråkstad)   Busch, A.C.: Gården To i Nordby anneks til Ås og dens slekt [også andre 
      gårder]. [db].

Ording   . {XREF}: [SKI01].

Ording   Holm, D. K.: Rektor Fredrik Ordings efterslekt. Oslo 1944. Tvl. [MH]

Ording   Møller, A. Troels: Hvor vejene mødes. [Om Johan Ording og hustru Birgitte Ordings 
      gravsten på Frederiksberg kirkegård]. 1981 s. 153-163. PHT. [A].

Ording   NN: Utdrag av slektstavle. [Internet]

Ording-Bøyesen, Skien   Berge, Rikard: Skiensslekten Ording-Böyesen, Böyson, Böysen gjennom 300 
      år. 1975. [db].

Ore   Ore, Mikal Beer Østensen: Slektsbok over familien Ore fra Lista. Oslo 1963. 85pp. [MH]

Oreby   NN: Slægten fra Oreby. DK [80*fb]

Origny, d'   NN: Til Minde om Capitain Frederik Julius d'Origny, Toldforvalter i Korsør, Ridder 
      af Dannebrog. DK [00*fb]

Orlob   NN: 7-VI-1921 s. 205. PHT. [A].

Orm   Aurenes, Ola: Slektshistoriske oplysninger om Fosse-ætten m. tillegg om ættene Galtung, 
      Smør, Dal, Orm og Trane. Stvgr. 1932. 24pp. [db].

Orm   DAA slægtsoversigt: DAA 1907 Bd. XXIV [A] [_*]

Orning   DAA slægtsoversigt: DAA 1907 Bd. XXIV [A] [_*]

Orning   Grønvald, Frederik Chr.: Stamtavle over Adelsslægten Orning. DK [00*fb]

Orre   . {XREF}: [KIN01].

Ortmann   Gravenhorst, G. J. A: Stamtavle over en dansk Linie af Slægten "Ortmann" fra Hannover. 
      DK Kbh. 1923. [#].

Os   Eggen, Ola: Os-slekta i 300 år og Nymoen i 100 år. Røros 1937. 32pp. [MH]

Os   Tennøe, K. J.: Os-ætten i Vatne med et tillæg om Ulvestad-ætten. Aalesund 1928. 30pp. 
      [MH]

Oscar II   Örnberg, L. M. V.: Konung Oscar II's härstamning från sina företrädare i Sverige og 
      Norge. Sthlm. 1897. 2bl. [MH]

Osmundsen   . {XREF}: [FOS01].

Osten, von der (DK)   Bobé, Louis: REV01 VII s. 524. Kbh. 1895. [db].

Ostenfeld   Ostenfeld, Jens: Slægten med de røde roser (Ostenfeld). DK Kbh 1931. 127pp. 
      Personreg. [ep].

Osterhaus   Skjelderup, Arthur: Slektshistoriske Meddelelser om fam. Skjelderup og Clauson og om 
      grene af familierne Holst, Holfeldt, Paludan, Osterhaus, Parsons og Phelp. Kria 1915. 88pp. [].

Ostermann   Christensen, Birthe: Familien Ostermann [2003] 44 løsblade ill. (nogle i farver). DK 
      [fb] 

Osvold (Stange)   Søgaard, Terje: Osvold-slekten fra Stange. Oslo 1975. 75pp. [db].

Otta   Rogne, M.: Ættebok for Ottaslekti. Krsund N. 1949. 45pp. [MH]

Otte   Wobeser, Hans Fontenay v.: Eckernförde's Blütezeit und die Familie Otte. [cs][fb].

Otterstrøm   Wahl Asmussen, Eyvind: Slægtstavler over familierne Abel, Asmus, Asmussen, Grum, 
      Grum-Schwensen, Hagerup, Otterstrøm, Rauch, Schwensen, Voldby, Wahl, Wæver. DK [80*fb]

Ottesen (Lolland)   Tandberg, Elisa: Ottesen; slekten fra Rødby på Lolland. Oslo 1950. 214pp. 
      [db][bb].

Ottesen   NN: Anders _ Ottesen f. 1840, gdejer i Langmosegård, Nimtofte sogn, og anden h. Thomine 
      Margrethe Jensine Jensen, deres forf. og efterk. samt efterk. efter hans første ægteskab med Marie 
      Elisabeth Jensen. 126 pp. DK 1963. [DK]

Ottesen   NN: Biographiske efterretninger om præster i Høyland med familie og descendenter, 
      indeholdende stamtavle over præstefamilierne Trane, Agricola(Haaland), Schanche, Hagerup, Lund, 
      Ottesen, Wessel-Brown, Dahl. 1883. [db].

Otto (N)   Otto, A.: Familien Otto i Norge. KRia. 1917. 40pp. [db].

Otzen   Lange, Drude: Anetavle for 4 søskende Otzen. DK [70*fb]

Oudalstøl   NN: Oudalstøl. 1978. [db].

Oudenstad   Oudenstad, Halvard: Oudenstad-slekta; tillegg til bok. 1996. [ub].

Oudenstad   Oudenstad, Halvard: Slekten Oudenstad fra Snertingdal. Gjøvik 1958. 314pp. [db].

Ouren   Ouren, Henrik A.: omkring Røine. Trondh. 1926. 72pp. [MH]

Ous (Halden)   Jacobsen, Karl Georg: Ous gods, hovedgård og sædegård; historie og tragedie. 1978. 
      [db].

Oust   Tveter, Haakon: En storbonde. Hans Haagensen Tveter Oust 1744-1829. Optegnelser av hans 
      sønnesønns sønn. Oslo 1928. 17pp. [MH]

Outzen   Langholz, Carl: Slægten Outzen/Rostgaard fra Roost gennem 400 år. 1984 s. 109-136. 
      Rettelser og tilføjelser 1986 s. 164. PHT. [A].

Outzen   NN: Niels Peter Outzen f. 1829, gdmand i Østerby, Rindum sogn, senere fisker og 
      arbejdsmand i Bøvling klit, Bøvling sogn, og h. deres forf. og efterk. 135 pp. DK 1966. [DK]

Overgaard   Efterkommere efter Rasmus Jensen Overgaard og Anne Nielsdatter 1957 87 blade, 4 
      tavler ill. DK [fb] 

Overgaard   Høegh, Kurt Overgård: Slægten Overgaard fra Frøslev, Mors. DK 1999 [fb]

Overgaard   Jensen, Peder: Slægten. Indh. Overgaard-slægten; Melballe-slægten; Thøger-slægten; 
      Jensen-slægten fra Dørup; Rasmussen-slægten; Sørensen-slægten; Munch-slægten; Pedersen-slægten. DK 
      19xx. [fb].

Overgaard   NN: 11-VI-1945 s. 168 og 11-VI-1945 s. 237. PHT. [A].

Overgaard   NN: Rasmus Jensen Overgaard f. 1817, gdejer i Søften sogn, og H. Anne Nielsdatter, 
      deres forf. og efterk. 160 pp. 1958. 229 pp. 1979. Århus Amt. DK. [DK].

Overgaard   NN: Rasmus Sørensen_Romalt Overgaard f. 1838, ølhandler og senere vognsmører i 
      Randers og h. Dorthea Jacobsen, deres forf. og efterk. 55 pp. 1960. DK. [DK].

Overgaard   Slægtsbog over Slægten Overgaard 1956-1958 67bl. DK [fb] 

Overgaard, Søren Pedersen   Høegh, Kurt Overgård: Søren Pedersen Overgaard født 1808 i Sundby 
      Mors [1998] 157bl. ill. ; 30 cm. DK [fb] 

Overskou   Neiiendam, Robert: Thomas Overskou har skrevet Wilckens Bog om Thorvaldsen. 11-VI-1945 
      s. 236. PHT. [A].

Overwien   Overwien, Theodor: Slekten Overwien [som stammer fra Østfrisland] med samtlige Eimme 
      Martens Overwiens efterkommere og endel opplysninger om den kognatiske linje, slekten Birkeland fra 
      Bakke sogn i Vest-Agder. Charlottenlund 1976. 118pp. [db].

Oxe   DAA slægtsoversigt: DAA 1907 Bd. XXIV [A] [_*]

Oxholm   DAA slægtsoversigt: DAA 1887 Bd. IV [A] [_*]

Oxholm   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Oxaal (Inderøy)   Ulven, Johannes T.: Oxaalslekta fra Inderøy samt Juleslekta. 1982. [db].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU