FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

My*__.

Myg / Galskyt   DAA slægtsoversigt: DAA 1893 Bd. X [A] [_*]

Mygind   Mygind, Cai: En Ishøy-slægt. [fb].

Mygind   Mygind, Cai: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens. DK Tønder 1967. 204pp. Personreg. 
      [ep].

Mygind   Møller-Nielsen, Christoph Heinrich: Stamtavle over en dansk-norsk slegt Mygind - Møller 
      - Nielsen. Askim 1925. 22pp. [db].

Mygind   Schøller, C.E.A.: Stamtavle over Familien Mygind. DK Kbh. 1901. 20pp. [af][fb].

Myhlenport   Collett, Alf: Stamtavle over familien Myhlenphort. Kria. 1884. [db].

Mühlheim, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1905 Bd. XXII [A] [_*]

Myhr (-Græsby)   Spangen, Christian: Leene-ætten fra Ringsaker; ættegrene fra Skjellungberg og 
      Sollerud i Furnes; Hedmark-slektene Spangen, Enger, Busterud, Jørgensen-Maurud, Stensrud, Volden 
      samt Svenkerud, Myhr og Myhr-Græsby. 1939. [db].

Myhre   . {XREF}: [SKI01].

Myhre   Myhre, Gunnar et al.: Myhre-slekten i Lardal 1760-1988. Lardal 1988. 26pp. [NO].

Myhre   Myhre, Helge: Slektsopptegnelser og betraktninger; "mine own people". 1977. [db].

Myhre   Plesner, T.: Skiens-Slegterne Plesner - Myhre - Stub - Ibsen, Munk. Kria. 1917. 117pp. 
      [lf]/tillegg om sgpr. Teleph Stub. Kria. 1919. 7pp.

Myhrmann   August F. Schmidt: En By, en Slægt, en Forretning gennem 100 Aar - Fire Generationer 
      Myhrmann i Sæby - 1846. DK Sæby 1946. 76pp. [#].

Myhrvold   . {XREF}: [SAN02].

Mykland (Nordfjord)   Mykland, Per: Soga um Anton B. Myklands slekt i Breim, Nordfjord. Horten 
      1954. 28pp. [db].

Myklebost   Myklebost, Olav et al.: Ei lita ætteliste. Volda 1951. 59pp. [MH]

Myklebust   NN: Minde fra slektsstevnet på Myklebust 3. juni 1928. Stavgr. 1928. [db].

Myklebust   Skorgevik, Kjell: Ørsta-slekter fra Myklebust i Follestad-dalen; Lars Nilsson 
      Myklebust og Ane Lisbeth Pedersdatter Mo's etterslekt (gift 1832). 1982. [db].

Myklebust   Verlo, Per et al.: Myklebust-ætta. Utvik-Nordfjord. Ei attersyn 1550-1950. Sandane 
      1950. 70pp. [MH]

Myklebustad   Uldal, Knut: Stor-Ole Myklebustad. Ei ættargrein Myklebustad-Øygaren-Vågsdalen i 
      Vegusdal-Haugland-Mjåland og Uldal i Mykland herad, Aust-Agder fylke. Stavgr. 1955. 24pp. [MH]

Myklegård   Lilleberre, J.: Myklegårdsætta. Særtr. "Nordtrønderen", Namsos. 90pp. [MH]

Mylius   DAA slægtsoversigt: DAA 1956 Bd. LXXIII [A] [_*]

Mylius   Fabritius, Albert: Stamtavle over Slægten Mylius. DK [fb]

Mylius   Granum, Ole M.: Mylius; slektsbok for den norske gren av slekten Mylius zu Schleiz = 
      Family history of the Norwegian branch of the Mylius zu Schleiz family. Gjøvik 1993 422pp. Norsk/English. Register. [db][bb].

Mylius   Juel Hansen, E.: Slægterne Mylius i Danmark. 12-II-1947 s. 148-172. PHT. Th. O. Achelis: 
      Supplement 13-I-1952 s. 199-200. PHT. [A].

Mylius   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Mylius   Mylius, Johann Carl: Geschichte der Familien Mylius. DK [00*fb]

Mylius   NN: Bidrag til forståelse av familien Mylius zu Schleiz eldste historie 1965. [db].

Müllen   Hauch-Fausbøll, Th.: von Müllen. 10-II-1935 s. 280f. PHT. [A].

Müller (DK)   Anker, Jean: Otto Friderich Müllers Slægt. 11-II-1941 s. 199-228. PHT. [A].

Müller (DK)   Dam; E.: Examensvidnesbyrd for fire bekjendte Farmaceuter. [Frantz Heinrich Müller, 
      Ludvig Manthey, H. C. Ørsted og Will. Christopher Zeise]. 4-I-1898 s. 191-5. PHT. [A].

Müller (DK)   DAA: 1905. [T].

Müller (DK)   Grøn, Mathilde B.: Slægten Grøn-Müller-Klein. Biografiske skitser. DK 1905. 
      [ep].

Müller (DK)   Hauch Fausbøll, Th.: Müller-slægten fra Maglemølle ved Næstved, hvis medlemmer 
      fører og har ført navnene Andresen, Gjøe, Møller, Müller, Müllerz, Herløv-Müller, Kragh-Müller, 
      Roed-Müller og Possin. DK Kbh. 1908. 110pp. [ep][DA].

Müller (DK)   Müller, D.: Mogens, Hanne og Kirsten Müller's aner. DK Kbh. 1957. 42pp. /1969. 
      Personreg. [ep].

Müller (DK)   Møller, Hans Andreas: Stamtavle over slægterne cand. teol. degn i Reerslev, Andreas 
      Andersøn Müller [Møller] og Birgitta Sophia Wallund's samt brygger og borgermajor i København, 
      Jørgen Hansen Hjorth og Dorothea Marie Ørsland's descendenter, omfattende slægterne Ferslev, Hald, 
      Møller, Barfod og Hjorth. 1916. [db].

Müller (Møller)   NN: 3-II-1893 s. 148, 7-V-1920 s. 251 og 8-I-1922 s. 108. PHT. [A].

Müller (N)   Castberg, Aaage Stabell: Slekten Müller fra Trondhjem. 1940. [db][bb].

Müller (N)   Castberg, Aage Stabell: En officers- og gårdbrukerslekt Müller i Trøndelag. 1937. 
      [db].

Müller (N)   Schilbred, C. S. et al.: Christiania-familien Müller gjennom 10 generasjoner; 
      raadmand og kjøbmand Peder Pederssøn Müller's etterkommere ; [Hvalstad; Morten Müller], 1986. 240pp. 
      ill. + 5 slektstavler. Personreg. (UBB, UBO, UBT, UBTØ). [ub][db].

Müller   . {XREF}: [SAN02].

Müller   Bidstrup, Jul.: Stamtavler over de bornholmske Familier Müller, Madvig og Sode. DK Kbh. 
      1884. 23pp. Personreg. [fb].

Müller   Castberg, A. St.: Slekten Müller fra Trondhjem. Trondh. 1940. 140s. [ub][fb].

Müller   Collett, A.: Kjøbmand og Raadmand i Chria., Peder Pedersen Müllers Efterkommere. Chria. 
      1881. 32pp. [ns].

Müller   DAA slægtsoversigt: DAA 1905 Bd. XXII [A] [_*]

Müller   Grandjean, H. F.: Stamtavle over Familien Müller (Moller v. Mollerstein). DK Kbh. 19xx. 
      13pp. Personreg. [DA][fb].

Müller   Heiberg, Eivind og Astri: Stamtre Johan Joseph Müllers efterslekt. Oslo 1929. Tvl. 
      (Rettelser ca. 1942. 3pp. ) [MH]

Müller   Møller, Hans Andreas: Stamtavle over Slægterne Cand. theol. Degn i Reerslev, Andreas 
      Andersøn Müller og Birgitha Sophia Wallund´s samt Brygger og Borgermajor i København, Jørgen Hansen 
      Hjorth og Dorothea Marie Ørsland´s Descendenter. Omfattende Slægterne Ferslev, Hald, Møller, Barfod 
      og Hjorth med Bibliografier og Billeder. DK Kbh. 1916. 151pp. Personreg. [DA].

Müller   NN: 9-V-1932 s. 79f. PHT. [A].

Müller   Nystrøm, E.: Biografiske efterretninger om Peter Munthe Bruns og Ane Munchs slægt paa 
      fædrene og mødrene side, omfattende personer af slægterne Angell, Brun, Dass, de Fine, Kaasbøll, 
      Leth af Vorborg, Linde, Munthe, Müller, Obelitz m fl. 1910. [db].

Müller(z)   Hauch-Fausbøll, Th.: Slægten fra Maglemølle ved Næstved gennem 300 Aar hvis Medlemmer 
      fører og har ført Navnene Andresen, Giøe, Møller, Müller, Müllerz, Herløv-Müller, Kragh-Müller, 
      Roed-Müller og Possin. DK Vejle 1907. 110pp. [*fb]

Myllerup   Pedersen H. Chr.: Af en Slægts Historie (Myllerup-Slægten). DK 1933

Mylting   DAA slægtsoversigt: DAA 1905 Bd. XXII [A] [_*]

Münchhausen   NN: v. Münchhausen 3-II-1893 s. 145. PHT. [A].

Myndel   DAA slægtsoversigt: DAA 1905 Bd. XXII [A] [_*]

Münnich   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Münster   Arnesen, A.: Slegten Münster (fra Bergen). Kria 1923. 165pp. [MH]

Münster   Münster, A. W. et al.: Optegnelser angaaende justisraad Thomas Georg Münster og hans 
      slægt i nedstigende linie. Chria. 1858. 32pp. [MH]

Münster   Møller, H.J.: Apotheker, Assessor Pharm. Jacob Møller og hans Slægt, med forkortede 
      Stamtavler over Familierne Albeck, Bagge, Berling, Crone, Hansen (fra Thisted), Heiberg, Heilmann, 
      Mac-Dougall, Münster, Schytz, Skibsted og Storm. DK Kbh. 1889. 167pp. Personreg. [ab].

Mynster   NN: 7-VI-1921 s. 110. PHT. [A].

Münster   NN: Skematisk Stamtavle for Slægten Münster. DK [50*fb]

Münter   Elvius, Sofus og H. R. Hiort-Lorentzen: Danske Patriciske Slægter, I. Samling. Kbh. 
      1891. [ns].

Münter   Münter, Balthasar: Familien Münter's Stamtavle. DK Kbh. 1901. 42+pp. [fb].

Myre / Kyrning   DAA slægtsoversigt: DAA 1901 Bd. XVIII [A] [_*]

Myre   DAA slægtsoversigt: DAA 1901 Bd. XVIII [A] [_*]

Myre   Myre, Nils Helge et al.: Slektstevne på Os 18. -19. juli 1981 for etterkommerne til Ole 
      Olsen Lillenarjord Myre og Marit Toresdatter Narbuvoll. Os i Østerdalen 1981. 29pp. [NO].

Myre, Halvor   Brennodden, Lizzie: "Fire slekter i Rendalen". Eget forlag. Rendalen 2002. Med 
      utgangspunkt i Thor Brennoddens oldeforeldre Ouden O. Hangaard g.m. Kari O. Nordseth. Halvor Myre og 
      Peder Bentsen g.m. Siri Halvorsdatter. Tollef P. Sputnesset g.m. Oline Hagen og Berte Flenøya. Elias 
      Årsrudhagen g.m. Karen Sundstuen har forfatteren fulgt disse fire slektene fram til i dag. Se 
       http://home.c2i.net/brennodden/

Mürer   Mürer, Ba: Familien Mürer gjennom 300 år. 1971. [db].

Mysen   Høie, Kristian: Høie - Mysenslekta; spedte trekk og opptegnelser om gårdene og slektene 
      fra 16-1800, etterkommere og slekten etter Ingebret Høie og Hanna Hansdatter Mysen. 1954. [db].

Mæsel   NN: 3-IV-1895 s. 318-9. PHT. [A].

Mødeskal   DAA slægtsoversigt: DAA 1985(-87) Bd. XCI [A] [_*]

Møed   DAA slægtsoversigt: DAA 1940 Bd. LVII [A] [_*]

Møhl   Bobé, Louis: Familien Møhl. 9-IV-1931 s. 78f. PHT. [A].

Møhl   Juel Hansen, E.: Slægterne Møhl fra Kerteminde. 12-III-1948 s. 34-41. PHT. [A].

Møhl   NN: 3-V-1896 s. 301. PHT. [A].

Møinichen   Daae, L.: Et Brev fra Student (siden norsk Statsraad) E. R. Møinichen. 2-III-1888 s. 
      267-70. PHT. [A].

Møinichen   Jørgensen, S.: Den Møinichenske Slægtebog. 1-II-1881 s. 141-68 og 1-II-1881 s. 
      229-35. PHT. [A].

Møinichen   Jørgensen, S.: Familien v. Møinichens Slægtebog, (1881) . [fb].

Møinichen   Moe, Johan S.: Slegten Møinichen samt etpar kognatiske linier bygget på de 
      Møinichenske slegtebøger. Stavgr. 1906. 31pp. [MH]

Møinichen   Moe, Johan Schak: Slegten Møinichen. Stamtavle bygget på de Møinichenske Slegtebøger. 
      Bergen 1914. 48pp. [ts].

Møinichen   NN: 5-IV-1907 s. 192f, 5-VI-1909 s. 183f og 6-III-1912 s. 285. PHT. [A].

Møklegård   Langekil: Slekten fra Møklegård og Kil. NST v. 33 (1991). [A].

Mølback   . {XREF}: [FOS01].

Mølgaard   Slægtshistorisk Institut: Slægtsbog om Laurs Sørensen Mølgaard, (1980) [fb]. 

Møllberg   . {XREF}: [SAN02].

Møllenberg   NN: Niels Stephansen Møllenberg. Familien Møllenberg. Anetavle for samt efterk. 
      efter Niels Stephansen Møllenberg, f. 4. august 1808 i Middelfart, død 8. maj 1861 i Mariager, og h. 
      Dorothea Cathrine Christensdatter, f. 1805 i Aalborg, død 19. februar 1881 i Randers. 150 pp., 14 
      billedpp., 2 tavler. 1979. DK. [DK].

Møller (Müller)   NN: 1-III-1882 s. 396, 1-IV-1883 s. 79, 3-II-1893 s. 70 og 7-VI-1921 s. 110. 
      PHT. [A].

Møller Holst   NN: Slægten efter Christen Mortensen Møller Holst og Sophie Amalie Marie Trojel 
      1989-. Holst Årspublikation ISSN: 0908-2743. DK 1989. 

Møller   Toldsted, Kirsten Rømhild: Jens Peder Møller - aner og efterkommere efter ægteskab med 
      Marie Sofie Helene Rømhild (udarbejdet af Kirsten Rømhild Toldsted og Preben Krag Møller). - 
      [Bagsværd] 2004. - 21 blade : ill. [fb].

Møller   . {XREF}: [FOS01][SKI01].

Møller   Danielsen, Kirsten og Tage: Den stridbare brobygger og hans familie. En slægtskrønike 
      fra 1800-tallet. DK 1999. 80pp, ill. (*) [fb*]

Møller   Fabritius, Albert: Henrik Møllers Anetavle. DK [fb]

Møller   Grande, O.: Kai Møller - Herren til Thorsø. Oslo 1961. [ns].

Møller   Hauch-Fausbøll, Th.: Slægten fra Maglemølle ved Næstved gennem 300 Aar hvis Medlemmer 
      fører og har ført Navnene Andresen, Giøe, Møller, Müller, Müllerz, Herløv-Müller, Kragh-Müller, 
      Roed-Müller og Possin. DK Vejle 1907. 110pp. [*fb]

Møller   Hiort, Esbjørn: Etatsråd E. M. Møller og hans efterslægt. DK Ringkøbing 1971. 78pp. 
      Personreg. [ep].

Møller   Hjort, Fr.: Bidrag til en fynsk Møllerslægts Historie. DK Kbh. 1929. 68pp. [fb].

Møller   Klitgaard, C.: Litteraten Peder Ludvig Møller og hans slægt. 12-IV-1949 s. 133-141. PHT. 
      [A].

Møller   Langberg, Ludv. Kr.: Oplysninger om slegten Irgens fra Røros. Oslo 1927. [ns].

Møller   Lund, Lise: Biskop Rasmus Møllers slægt. DK Odense 1969. 77pp. Personreg. [#].

Møller   Lund, Lise: Forfatteren Poul Martin Møllers anetavle. 16-III-1975 s. 117. PHT. [A].

Møller   Møller, Aksel: Min slægt gennem tiden. DK 1994. 158pp [fb*]

Møller   Møller, Christen: Man er vel hardbo -: 600 års familiekrønike fra Nordvestjylland. DK 
      2004. Bind 1: Fortællinger om bondeslægten Møller fra Krabbesmark og Balleby / Lars Møller. Bind 2: 
      Anetavle for Møller-slægten fra Krabbesmark og Balleby / Erling Møller. Bind 3: Efterkommerne af de 
      66 fætre og kusiner fra Vester Balleby og Krabbesmark. - 2004 . DK. 

Møller   Møller, Erik: Slægtebog for Christen Nielsen Møller. DK [80*fb]

Møller   Møller, H.J.: Apotheker Jacob Møller og hans slægt m. fork. stamtavler over fam Albeck, 
      Bagge, Berling, Crone, Hansen fra Thisted, Heiberg, Heilmann, Mac-Dougall, Münster, Schytz, Skibsted 
      og Storm. DK 1889. [ep].

Møller   Møller, Hans Andreas: Stamtavle over slægterne cand. teol. degn i Reerslev, Andreas 
      Andersøn Müller [Møller] og Birgitta Sophia Wallund's samt brygger og borgermajor i København, 
      Jørgen Hansen Hjorth og Dorothea Marie Ørsland's descendenter, omfattende slægterne Ferslev, Hald, 
      Møller, Barfod og Hjorth. 1916. [db].

Møller   Møller, J. S.: Fru Camilla Augusta Møller, f. Rasmussens Slægttavle. DK Randers 1912. 
      [fb].

Møller   Møller, J.S.: Familien Møllers Slægtebog.. DK Randers 1907. 51pp. []

Møller   Møller, Johan Severin: Familien Møller's slægtebog. DK Randers 1907. 51pp. [db].

Møller   Møller, Johan Severin: Fru Camilla Augusta Møller f. Rasmussens's slægtebog. DK 1917. 
      [db].

Møller   Møller, Jørgen: Skibsbyggerslægten Møller fra Troense. DK Odense 1949. 52pp. Personreg. 
      [ep][fb].

Møller   Møller, Thomas Christian: Slægtsminder og egne Oplevelser. [fb].

Møller   Møller: Lauritz Detlefsen Møller - efterslægt og herkomst. I .. Slægten. - Viborg. 
      Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger. - nr. 19. - 1999. - S. 34-37. DK [fb] 

Møller   Møller: Man er vel hardbo - 2004- bind ill. Bind 1 : Fortællinger om bondeslægten Møller 
      fra Krabbesmark og Balleby 2004 611pp. DK [fb] 

Møller   Møller: Man er vel hardbo - 2004- bind ill. Bind 2 : Anetavle for Møller-slægten fra 
      Krabbesmark og Balleby [2004] 444pp. DK [fb] 

Møller   NN: Christian Peter Møller f. 1813, gdejer på Hjerting Mark, Hjerting Sogn, ham og hans 
      anden h. Johanne Maria Hansdatter Bondes forf., samt efterk. efter ham og hans to h. er, Anne 
      Kjerstine Margrethe Mortensdatter og Johanne Maria Hansdatter Bonde. 123 pp. Ny udgave 1982. Ribe 
      Amt. DK. [DK].

Møller   NN: Dines Pontoppidan_Hansen Møller f. 1792, gdejer i Kloster mølle, Voerladegård sogn, 
      og første h. Maren Jensdatter Rahbek, samt anden h. Anna Cecilie Pedersdatter, deres efterk. samt 
      forf. til ham og hans anden h. og forf. til hans første h. s far. 167 pp. 1964. DK. [DK].

Møller   NN: Jens Linde Møller f. 1827, husmand i Mansdal, senere i Rodelund, begge Them sogn, 
      hans forældres forf. samt efterk. efter ham og h. Johanne Petronelle Jørgensen. 119 pp. 1963. DK. 
      [DK].

Møller   NN: Jens Matthiesen Møller f. 1878, gdejer i Gl. Bosholm, Brede Sogn, og h. Johianne 
      Emilie Bendesen, deres forf. og efterk. 81 pp. 1978. Sønderjyllands Amt. DK. [DK].

Møller   NN: Jens Peter_Frederichsen Møller f. 1820, gårdbestyrer i Løvet skov, senere bl. a. 
      gårdfæster på Sejet mark, Bryrup sogn, hans forf. og efterk. efter ham og hans første ægteskab med 
      Ane Olesdatter samt andet ægteskab med Christiane Kirstine Christensen. 129 pp. 1964. DK. [DK].

Møller   NN: Niels Hansen_Nielsen Møller f. 1798, husmand i Porshuset i Tolstrup, Ulbjerg Sogn, 
      og h. Karen Christensdatter, deres forf. og efterk. 220 pp. 1976. Viborg Amt. [DK].

Møller   NN: Rasmus Pedersen Møller f. 1773, gdejer i Hørning sogn, og h. Ane Marie Jensdatter, 
      deres forf. og efterk. samt efterk. efter hans første ægteskab med Karen Thorup. 167 pp. 1959. Århus 
      Amt. DK. [DK].

Møller   NN: Slektsregister for handelslærer Niels Møller og hustru Therese Pauline Alvilde født 
      Thorstensens etterkommere med familie. Arendal 1950. 5bl. [NO].

Møller   Nygaard, Poul: Familien Møllers Slægtebog. DK Kbh. 1956. 87pp. [#].

Møller   Ravn, J. J.: En Slægt fra Børkop Mølle. Se Vejle Amts Aarbøger. DK Kbh. 1912, Side 85-
      93. [*fb]

Møller   Steffens, H. Krog: Slægten Aall. s. 229. Kria 1908. [ns].

Møller   Vejlstrup, C. Grove: Artzenismede-Familien Møller, en personalhistorisk Studie. DK Kbh. 
      1943. 21pp. Særtryk af Dansk veterinær-historisk Aarbog 1943. [fb].

Møller   Vogel-Jørgensen, T.: Konsanguinitetstavler over Slægterne Berling, Glasing, Godiche, 
      Høpffner og Møller. Berlingske Tidende gennem 200 Aar. Bind 3,1. DK Kbh. 1949, Side 6-7 [A][*fb]

Møller, Jacob   Møller, H.J.: Apotheker, Assessor Pharm. Jacob Møller og hans Slægt, med 
      forkortede Stamtavler over Familierne Albeck, Bagge, Berling, Crone, Hansen (fra Thisted), Heiberg, 
      Heilmann, Mac-Dougall, Münster, Schytz, Skibsted og Storm. DK Kbh. 1889. 167pp. Personreg. [ab].

Møller, Varde   Torngaard, Anton: Sadelmager Tøger Christensen Møller, Varde og hustru Ingeborg 
      Hansdatter's efterlevende slægt i Varde. DK 19xx. [fb].

Møller-Holst   Holst, Berna og Jørgen Møller: Slægten efter Christen Mortensen Møller Holst og 
      Sophie Amalie Marie Trojel. DK Viborg og Hillerød 1989. 208pp. Personreg. [DA].

Møller-Jørgensen   Ketelsen, Erik: Familien Møller-Jørgensen. DK [80*fb]

Møllerup (Fana)   Møllerup, Nils: Møllerups-ætti hundrad aar i Fana, 1822-1922; minnehøgtid paa 
      Milde, 13. august 1922. Bergen 1922. 4bl. [db].

Møllerup   NN: Møllerup-slekten i Norge. 19xx. [].

Møllerød   NST v. 32 (1989). [A].

Møllhausen   Wasberg, Gunnar Christie: Møllhausen; en norsk håndverkerslekt med europeiske aner. 
      199-. [db].

Møllmann   NN: 2-VI-1891 s. 297 og 3-I-1892 s. 166. PHT. [A].

Mølmark   Bierfreund, Knud og Juel Hansen, E.: Slægten Mølmark. 14-VI-1964-65 s. 27-49. PHT. 
      [A].

Möltrup   Christensen, Villads: Familien Blik på Möltrup og Risgaard. [db].

Mønnes   Heimdal, Ragnar: Slektsbok for Mønnesslekta og Ronesslekta: Mønnes, Roness. Utgitt 
      1978. 43 s.

Mønnich   Langfeldt, Jan G.: Mønnich-slekten 1718-2002. Utgitt c2003. Trykt i Ski. ISBN: 82-
      994591-1-7 ib. 118 s. ill. 

Mønster   Hundrup, F. E.: Stamtavle over Familien Mønster. DK [00*fb]

Mørch   . {XREF}: [SAN02].

Mørch   Ellefsen, Simon: Efterslægt til jordbruger på Lille Vinje i Dyrøy Sakarias Hansen (o. 
      1655-o. 1732).  I hans efterslægt optræder navnet Mørk/Mørch. [Internet]. Simon Ellefsen,. DK 2000. [se]

Mørch   Hundrup, F. E.: Lærerstanden ved Randers Lærde Skole efter trykte og utrykte Kilder + 
      Stamtavle over Familien Mørch. DK Randers 1872. 120+13pp. Personreg. [#].

Mørch   Mørch, Gustav: Familien Mørch fra Melsomvik og Smaalene; slekthistorisk meddelelse. Kria. 
      1923. 62pp. [db].

Mørch   Mørch, Gustav: Familien Mørch fra Sandefjord og Larvik. 8-V-1926 s. 218-37. PHT. [A].

Mørch   Mørch, Preben og Lars: Slægterne Mørch, Mørck og Mørk i Nørrejylland. 1997. 244 blade 
      [fb*]

Mørch   Mørck, George Hjalmar Kierulf: - Slekt skal følge slekters gang -; familien til George 
      Hjalmar Kierulf Mørck. 1980 / 1983. [db].

Mørch   Mørck, George Hjalmar Kierulf: My American roots. 1980. [db].

Mørch   NN: 10-IV-1937 s. 281. PHT. [A].

Mørch   NN: 3-II-1893 s. 145, 4-VI-1903 s. 260-4, 5-I-1904 s. 183 og 5-I-1904 s. 269. PHT. 
      [A].

Mørch   Skjelderup, Arthur: Familien Mørch (fra Christiansand) - Slægtshistoriske Meddelelser. 
      Kria. 1918. 82pp. Personreg. [#].

Mørch   Tuxen, Ester: Niels Peter Mørch og hustru Elisabeth f. Pingel og deres efterslægt. DK 
      1961. [ep].

Mørch-Reiersen   Lange B.: Grosserer Fredrik Mørch-Reiersen, hans forfedre og efterkommere. Oslo 
      1953. 13pp. [MH]

Mørck   . {XREF}: [FOS01].

Mørck   Mørch, George Hjalmar Kierulf: - Slekt skal følge slekters gang -; familien til Alfhild 
      "Affa" Kirsten Nordby, gift Mørck. 1982. [db].

Mørck   Rubak, J. J.: Stamtavle vedrørende Slægten Mørck og indgiftede og beslægtede Familier. DK 
      Hjørring 1937. 71pp. Personreg. [#][db].

Mørk   Ellefsen, Simon: Efterslægt til jordbruger på Lille Vinje i Dyrøy Sakarias Hansen (o. 
      1655-o. 1732).  I hans efterslægt optræder navnet Mørk/Mørch. [Internet]. Simon Ellefsen,. DK 2000. [se]

Mørk   Klitgaard, Carl: Slægterne Palnesen og Mørk af Knolde. DK [50*fb]

Mørk   Mørk, Ragnar: Stamtavle over slekten Mørk fra Blaker. 1940. 12pp 37bl. [db].

Mørk   Mørk, Ragnar: Stamtavle over slekten Mørk fra Vestre Mork i Blaker. Utarb. av Ragnar Mørk 
      inntil 1933, ajourført til 1940 av Kaare Mørk og av Halvor Mørk inntil 1970. Oslo 1970. 28pp. 
      [NO].

Mørk   Thorsen, K.: Slægterne Mørk, Holm og Mogensen i Hasle og Allinge. DK [80*fb]

Mørland   Weierholt, Ivar: Mørlands-familien. Stamtavle. Arendal 1931. 221pp. [MH]

Mørup   Mørup, Gerda: Supplement til Slægten Mørups: stamtavle. DK [80*fb]

Maag   Elvius, Sofus: En slesvigsk slægt. Andreas Collstrop, Jes P. Maag, Johan Petersen, Hans 
      Pay, Søren Chr. Sundorph og deres efterkommere. DK Kbh. 1911. 5+121+3+11 pp (Collstrup, Maag, Pay, 
      Petersen (Peter), Sundorph). [db].

Maag   Maag, Julius: Stamtavle over efterkommerne af de fire søskende Andreas Collstrup. 
      1742-1820, Catharina Lauesdatter, gift Maag. 1745-1828, Gunder Lauesdatter, gift Petersen. 
      1749-1817, Mette Christine Lauesdatter, gift Pay og Sundorph. 1752-1834. 1886. [db].

Måge   Måge, Knut L.: Måge i Ullensvang. Gards- og ættesoga. Nordheimsund 1958. 88pp. [MH]

Maaløe   Maaløe, H.: Slægtregister for Familien Maaløe. DK [00*fb]

Måneschiöld   Olsson, Olaus: Måneschiöldska släkten av Olsnäs. DK [30*fb]

Maaneskiold   DAA slægtsoversigt: DAA 1903 Bd. XX [A] [_*]

Maaneskiold   Nordstrøm, Jan: Några anteckningar om släkten Maaneskiold i Bohuslän. 7-IV-1919 s. 
      176-82. PHT.

Maaneskjold   Maaneskjold, Dion C. E.: Peder Lauridsen Maaneskiolds anetavle. 1989 s. 121-138. 
      PHT. [A].

Maaneskjold   NN: Maaneskjold, Maanschiold. PHT 1. Rk., 2. Bd. s. 411. DK 1881. [A]

Maaneskjold   Pedersen, Oscar-Ross: Oluff Pederssøn Maaneskjold, ca. 1570 - 1608, lensherre, sønn 
      av den norske adelsmann Peder Knudssøn av ætten Maaneskjold (eller Krumme). Norsk Biografisk 
      Leksikon Bd. 11 s. 10-15. Oslo 1952. [A]

Månesköld   Nordstrøm, Jan: Några anteckningar om släkten Månesköld i Bohuslän. Västsvensk 
      Genealogi och Personhistoria, Västra Sveriges genealogiska förening, Göteborg 1971 s. 125-34 
      [A][fb]

Maanestierne   DAA slægtsoversigt: DAA 1903 Bd. XX [A] [_*]

Maar   Hatt, Harold: Stamtavle over Jacob Maar og Louise Aagaards Efterslægt, med oplysninger om 
      Louise Aagaards Fædrene og Mødrene Slægt. DK Kbh. 1928. 64pp. [ep].

Maas   Håker, Elsa: Slekta Dass Walnum, Jacobsen Maas : aner og etterkommere til Anne Marie Dass 
      Walnum og Jacob Jacobsen Maas. Utgitt [2000]. Trykt [Harstad]. 350 s. ill. 

Maase, v. Der   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Maase, von der (DK)   Bobé, Louis: REV01 VII s. 518. Kbh. 1895. [db].

Maase, von der   DAA slægtsoversigt: DAA 1913 Bd. XXX [A] [_*]

Maasebye   . {XREF}: [AAR01].

Måsø   Etterkommere av Hans Andersen Måsø (1820-1901) og Elisabeth Pedersdatter (1823-1904)  
      1993  [Bibsys].

Måsø   Rabben, Elin Grubba: Etterkommere av Hans Andersen Måsø (1820-1901) og Elisabeth 
      Pedersdatter (1823-1904). Gimse 1993. 55pp. [NO][Bibsys].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU