FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Mu*__.

Mule (af Falkendal)   DAA slægtsoversigt: DAA 1904 Bd. XXI [A] [_*]

Mule (af Kjærstrup)   DAA slægtsoversigt: DAA 1904 Bd. XXI [A] [_*]

Mule (af Odense)   DAA slægtsoversigt: DAA 1904 Bd. XXI [A] [_*]

Muli (af Beg)   DAA slægtsoversigt: DAA 1904 Bd. XXI [A] [_*]

Mulvad   Larsen, Jens Kr.: Dørken, Havbo og Mulvad slægterne. DK Skive 1978. 622pp. [**]

Mumsen   Maibøll, Christian: Generalsuperintendent Theodor Kaftans mødrene slægt (håndskrift 
      papirform). Wilhelmine Auguste Amalie Mumsens anetavle. Ny udgave med nogle oplysninger om Theodor 
      Kaftans og hustruens slægt i Nordslesvig. DK Jejsing 1959. 24pp. [fb].

Munch I   [KS]: (muligens fra Kristiansand). [KS 1914] s. 178-181 [A]

Munch II   [KS]: (kognatisk fra Munch). [KS 1914] s. 181 [A]

Munch   Borg, Svend Thissinghus & Munch-slægten: erindringer 2002. 80 sider, ill. DK 2002 [fb]. 
      

Munch   Christensen, Fridolf: Hermanmine Anine Munch født Müller's efterslægt. DK [80*fb]

Munch   Christiansen, Svein W.: Slekten Munch I. Porsgrunn 2001. ISBN 82-91958-12-2. 
      (http://lokalhist.no/)

Munch   Gravesen, Palle Andreas Munch: Prästen Hans Munch. DK [30*fb]

Munch   Larsen, Absalon: Udkast til en levnedsskildring af mine svigerforældre Jacob Peter Munch 
      og Charlotte Margrethe Munch f. Adler og deres Slægt. DK [60*fb]

Munch   NN: 11-III-1942 s. 155. 2-I-1886 s. 237 og 2-III-1888 s. 213. PHT. [A].

Munch   Pape, C.J.: Søren Lauridsen Munch, forvalter på Dronninglund omkr. 1695 og hans 
      efterslægt. 16-V-1977 s. 175. PHT. Rettelser. 16-VI-1978 s. 150. PHT. [A].

Munch   Thorsen, K.: Slægten Munch af Munkegaard i Ibsker. DK [80*fb]

Munch-Petersen      Munch-Petersen, Johannes: Min bornholmske slægt. DK 1986. 55pp. [fb].

Munck   Haubroe, Klaus: Stamtavle over familien Munck. [fb].

Munck   NN: Stamtavle over Simon Carstensen Schiødt's og Anna Kirstine Harboe's Efterkommere, 
      (1907)[fb]

Munck   Stamtavle over Pastor Gerhard Munck's og Hustru Henriette Stampe f. Fabricius's 
      Descendenter. Kbh. 1885. [8] sider [fb]

Mund   [KS]: Mund (dansk adelsslekt, muligens fra Mecklenburg). [KS 1914] s. 181-182 [A]

Mund   Barfod, Frederik: Rettelser og Tilføjelser til "Griffenfeldts Ætlinger" [om Frands Nielsen 
      Munds Afkom]. 1-V-1884 s. 302-11. PHT. [A].

Mund   DAA slægtsoversigt: DAA 1904 Bd. XXI [A] [_*]

Mund   Munthe, Chr. Morgenstjerne: Adelsslægten Mund, er den uddød, eller lever den endnu? 
      7-I-1916 s. 117-21. PHT. [A].

Mund   NN: 9-V-1932 s. 79. PHT. [A].

Mund   Thomle, E.A.: Er den adelige Slegt "Mund" uddød. 9-v-1932 s. 282-86. PHT. [A].

Mundt   Mundt, Gerda: Bromme Mølle; en Slægtsbog. DK Haase, 1932. 292pp + 1 stamtavle. 
      Samhørende: Bromme Mølle; Tegnemesterens Efterkommere.

Mundt   Mundt, Kaj: Slægten Mundt. DK [60*fb]

Mundt   Mundt, Kaj: Slægtstavle over alle efterkommere af Carl Emil Mundt og hustru Caroline 
      Amalie født Jørgensen. DK [60*fb]

Mundt   Mundt, Kaj: Slægtstavle over alle efterkommere af Carl Emil Mundt og hustru Caroline 
      Amalie født Jørgensen. DK Kbh. 1950. 22pp. [#].

Mundt   Plesner, T.: Skiens-Slegterne Plesner - Myhre - Stub - Ibsen, Munk. Kria. 1917. 117pp. 
      [lf]/tillegg om sgpr. Teleph Stub. Kria. 1919. 7pp.

Munk (af Ellinggaard)   DAA slægtsoversigt: DAA 1905 Bd. XXII [A] [_*]

Munk (af Fjellebro)   DAA slægtsoversigt: DAA 1905 Bd. XXII [A] [_*]

Munk (af Kovstrup)   DAA slægtsoversigt: DAA 1905 Bd. XXII [A] [_*]

Munk (af Veibjerggaard)   DAA slægtsoversigt: DAA 1905 Bd. XXII [A] [_*]

Munk (bjelke og vinranke)   DAA slægtsoversigt: DAA 1905 Bd. XXII [A] [_*]

Munk (Fr Halland)   DAA slægtsoversigt: DAA 1905 Bd. XXII [A] [_*]

Munk / Lange   DAA slægtsoversigt: DAA 1901 Bd. XVIII [A] [_*]

Munk / Lykke   DAA slægtsoversigt: DAA 1903 Bd. XX [A] [_*]

Munk   Plesner, T.: Skiens-slegterne Plesner-Myhre, Stub, Ibsen, Munk. [fb]

Munkebo   Krarup, Fr.: En gammel Stambog (af Anders Clausen og Claus Andersen Munkebo ell. 
      Munkeberg). 1-I-1880 s. 100-21. PHT. [A].

Munklinde   Hagelskjær Lauridsen, L.: Munklindebogen. DK Kbh. 3 bind. Bd 1 1495-1945, en 
      slægtshistorie med stamtavler over Munklinde- og Overbyslægterne 1700-1945, et bidrag til Bording 
      Nordsogns historie. DK Bording 1984. 241pp. Tidligere: 1. udg. 1945. Personreg. [fb].

Munklinde   L. Hagelskjær Lauridsen: Munklindebogen 1670-1770. En Egns- og Slægtshistorie Bind II 
      - Bording Vandmølle i 300 år - Bøgelundslægten i 200 år. DK Kbh. 1963. 283pp. Personreg. [#].

Munksgaard   Jørgensen, Ellen: Anetavler. 1 - 3. DK 197?. 3 ringbind. [*fb]

Munthe af Morgenstierne   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også 
      [Internet][ka][A]

Munthe af Morgenstierne   Lengnick, Johan Carl Louis: Genealogi over provst Otto Munthe's 
      descendenter. Familien v. Munthe af Morgenstjerne. DK Kbh. 1854

Munthe af Morgenstierne, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1915  Bd. XXXII [A] [_*]

Munthe   . {XREF}: [SAN02].

Munthe   [NS]: (fra Lübeck), grener fra Sogn og Romsdalen. [NS1951] s. 144-163 [A]

Munthe   Brandt, Wilhelmine: Ogsaa lidt af Muntheslægten. Kria 1896. Tvl. [MH]

Munthe   Munthe, Hartvig Andreas: Familien Munthe. Chria 1871. 111pp. [MH]

Munthe   Munthe, Hartvig: Efterretninger om familien Munthe i ældre og i nyere tid. 1885. 
      [db].

Munthe   Munthe, Hartvig: Efterretninger om familien Munthe i ældre tid; udgivne til Erindringer 
      om familiens 300 års juibilæum i Norden. Chria. 1883. 196pp. [db].

Munthe   Munthe, Hartvig: En gammel Militærslægt i Elverum. [fb]

Munthe   Munthe, Ludvig et al.: Munthe-slägten från medlet af 1000-talet till närvarande tid. 
      Helsingborg 1883. 312pp. [MH]

Munthe   Munthe, Sverre: Familien Munthe i Norge. Slektsbok. Oslo 1994. [db].

Munthe   Munthe, Wilhelm: Gerhard Munthe og hans slekt. Særtr. Kunst og kultur. 1929. 136pp. 
      [MH]

Munthe   Munthe: Om forskellige Personer af Slægten Munthe. I .. Personalhistorisk Tidsskrift. - 
      2:1. - 1886. - S. 68-69. DK [fb] 

Munthe   NN: 2-I-1886 s. 68 og 2-III-1888 s. 77. 9-IV-1931 s. 80. PHT. [A].

Munthe   Nystrøm, E.: Biografiske efterretninger om Peter Munthe Bruns og Ane Munchs slægt paa 
      fædrene og mødrene side, omfattende personer af slægterne Angell, Brun, Dass, de Fine, Kaasbøll, 
      Leth af Vorborg, Linde, Munthe, Müller, Obelitz m fl. 1910. [db].

Munthe, von   Brandt, W. A.: Tabellarisk oversigt over familien Brandt, Lossius, von Munthe og 
      Sigholt. Bergen 1872. Tvl. [MH]

Munthe-Kaas   [KS]: (dansk adelsslekt). [KS 1914] s. 114-117 [A]

Munthe-Kaas   [NS]: (dansk adelsslekt Kaas). [NS 1949] s. 179-190 [A]

Munthe-Kaas   Strømsæther, Dag: Slekten Munthe-Kaas 1848 - 1998, Fredrikstad 1998. [ds].

Muren   NN: Slekts-bok for Olina og Gabriel Muren. "Utgitt i høve slektsstevnet 9. august 1980". 
      1980. 15pp. [db].

Mur-Kaas   Holm, L. F. R.: Slægtstavler for Slægterne Liisberg-Holm, Wendelboe, Wilhjelm (og) 
      Mur-Kaaserne. DK 1945. 62pp. [fb].

Mus (af Senalt)   DAA slægtsoversigt: DAA 1905 Bd. XXII [A] [_*]

Mus (af Ullerup)   DAA slægtsoversigt: DAA 1905 Bd. XXII [A] [_*]

Mus   Fussing, Hans H.: En hidtil ukendt jysk Væbnerslægt. 10-II-1935 s. 281f. PHT. [A].

Mustad   [KS]: (fra Ringsaker). [KS 1914] s. 183-184 [A]

Mustad   [KS]: (fra Vardal). [KS 1914] s. 182 [A]

Mustad   [NS]: (fra Vardal, OP). [NS1951] s. 164-171 [A]

Mustad   Holm, Danckert Krohn: Anetavle Mustad. Oslo 1938. Tvl. [db].

Mustad   NN: s. 154. NST v. 18. [A].

Mustad   NN: Stamtavle over slegten Mustad m. fl. Oslo 1930. Tvl. [db].

Musæus   Thaulow, Chr.: Personalhistorie for Trondhjem og omegn. Trondh. 1919. [ns].

Mutio   NN: 8-VI-1927 s. 172 og 9-II-1929 s. 84. PHT. [A].

Muus (Snaasa)   Muus, Bernt Julius: Niels Muus's æt. Muus-slegten i Snaasa 1642-1942. Trondh. 
      1942. 123pp. 7Tvl. [db].

Muus   . {XREF}: [AAR01].

Muus   Falch-Muus, Rolf: Mester Niels til Sneaasen. Magister Niels Muus til Snåsa. Særtr. N-
      Trøndelag historielags årbok 1958. Steinkjer 1959. 23pp. [MH]

Muus   Finne-Grønn: Slegten Muus. Norsk Tidsskrift for genealogi, vol 3, s. 213-218. [A].

Muus   Gram, H. T.: Slektene Muus - Falch - Falck - Falk - Falch (Falck)-Muus - Muus-Falck(Falck) 
      ca. 1550-1987. 1987. [db].

Muus   Hiort-Lorenzen, H. R.: Biografiske Optegnelser af Toldinspektør i København, Etatsraad 
      Hans Muus. 5-II-1905 s. 166-82. PHT. [A].

Muus   Hiort-Lorenzen, H. R.: Legatstamtavle for Christina Muus, f. Bruun's legat, samt for 
      Andreas og Bertha Weis's legat. [ep].

Muus   Hiort-Lorenzen, Hans Rudolf: Kjøbmand i Kjerteminde Lars Muus (1678-1742) samlede 
      descendens. 1878. [db][fb].

Muus   Juel, Alfthan Vogt Brocklesby: Meddelelser og optegnelser om familierne Kiøsterud, Simers, 
      Omsted, Muus og Lyche. Drammen 1926/1944. [ns].

Muus   Kiøsterud, Hans: Tillegg til o. r. sakf. A. Juels bok om familiene Kiøsterud, Simers, 
      Omsted, Muus og Lyche ført ajour til august 1944. Drammen 1944. 22pp. [MH]

Muus   Muus, Bernt Julius: Niels Muus's æt. Chicago 1890. 28pp. [db]. / II Rettelser og tillæg 
      mm. Decorah, Iowa 1897. 56pp.

Muus   NN: 3-I-1892 s. 293 og 3-II-1893 s. 148. PHT. [A].

Muus   Skjelderup. Arthur: Ingeborg Marie Barth Meyer f. Muus og hendes ascendenter. Kria. 1923. 
      47pp. [MH][fb]

Muus   Swane, Hans Jørgen: Legatstamtavle for Christiane Muus, f. Bruun's legat. og for Magdalene 
      Bartholine Bruun's legat. og for Andreas og Bertha Weis's legat. samt for Oline Antonie Købke's 
      legat "Fredhjem". [Schönheider, Købke, Bruun]. DK Tønder 1921. [db][ep].

Muus-Falch   Gram, H. T.: Slektene Muus - Falch - Falck - Falk - Falch (Falck)-Muus - 
      Muus-Falck(Falck) ca. 1550-1987. 1987. [db][bb].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU