FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Ma*__.

Maccabæus   DAA slægtsoversigt: DAA 1903 Bd. XX [A] [_*]

Maccabæus   Hauch-Fausbøll, Th.: Slægten Maccabæus yngre Led. 10-III-1936 s. 233-36. PHT. [A].

Mac-Dougall   Møller, H.J.: Apotheker, Assessor Pharm. Jacob Møller og hans Slægt, med forkortede 
      Stamtavler over Familierne Albeck, Bagge, Berling, Crone, Hansen (fra Thisted), Heiberg, Heilmann, 
      Mac-Dougall, Münster, Schytz, Skibsted og Storm. DK Kbh. 1889. 167pp. Personreg. [ab].

Mack   Hansen, Solveig Mack: Slekten Mack i Norge. Tromsø 1968. 76pp. [db].

Mack   Mack, Rolf: Slekten fra Hauger i Vestby; opplysninger innsamlet og utgitt med bistand av 
      en komité. 1957. [db].

Mack   NN: [Stamtavle over slekten Mack]. 1926. [bb].

Mack   NN: Stamtavle over Johann Friedrich Christian Macks efterkommere. Drøbak 1926. Tvl. 
      [MH]

Mackeprang   Mackeprang, E.: Det Mackeprangske Fætterskab. DK Kbh. 1917. 48pp. [#][fb].

Mackeprang   Mackeprang, Edv. og Emil: Stamtavle over den danske Familie Mackeprang indtil 
      Slutningen af Aaret 1929. DK Kbh. 1929. 52pp. [#].

Mackeprang   NN: Mackeprang auf Fehmarn. [fb]

Mackeprang   NN: Stamtavle over familien Mackeprang til slutningen af aaret 1879. DK 1880. 
      [db][fb].

Madelung   NN: 9-V-1932 s. 293. PHT. [A].

Madsen (Bergen)   Madsen, Stephan Tschudi: Nogen oplysninger om kjøbmand i Bergen Sivert Madsen 
      og hans slekt. Bergen 1953. 53pp. [db].

Madsen (Krog)   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Jens Madsen (Krog), gårdejer i Bejsnapgård, 
      Ølgod Sogn, født 1810, (1971) [fb].

Madsen fra Thyholm   NN: Slægtsbog for familien Madsen fra Thyholm, (1994) [fb]. 

Madsen Mejrup   Bisgård, Kit: Slægtsbog for slægten i Vester Toustrup, Mejrup sogn Peder Madsen 
      1824-1905 og Inger Marie Jensdatter 1829-1910, deres aner og efterkommere samt en del 
      efterslægtstavler efter deres forældre. 2001. 196 sider, ill. ISBN: 87-988787-0-0. DK 2001. 

Madsen    NN: Slægtsbog for efterkommere efter Christen Madsen, (1971) . [fb].

Madsen   . {XREF}: [FOS01].

Madsen   Brenner, S. Otto: Anetavle for Direktør, Ingeniør Otto Madsen. DK [50*fb]

Madsen   Bugge, M. F.: Stamtavle over skibsfører Gunder Madsens descendenter indtil 1906; nogle 
      nøtterøslægter. Kria. 1905. 18pp. [db].

Madsen   NN: Slægtsbog for familien Parsberg Madsen, (1975) [fb]. 

Madsen   NN: Slægtsbog over Christian Madsen og hustru Maren Jensen fra Djeld i Sevel sogn, 
      (1971) [fb]. 

Madsen   NN: Slægtsbog over Mette Marie og Christen Madsen fra Hejnsvig sogn, (1970) [fb]. 

Madsen   NN: Anders Jørgen Madsen f. 1818, gdejer i Åbylund, Nr. Åby sogn, og h. Maria Christina 
      Mygind, deres forf. og efterk. 130 pp. DK 1972. [fb]

Madsen   NN: Christen _ Madsen f. 1800, gdejer i Brønden på Svennum Mark, Jerslev Sogn, han og h. 
      ers efterk. samt forf. til Jens Christian Christensen VIII og h. 160 pp. DK Hjørring Amt 1971. 
      [fb]

Madsen   NN: Christen _ Madsen Familien Parsberg Madsen. Omhandler forf. samt efterk. efter 
      ægteparret Høker i Svenstrup, senere gæstgiver i Voel ved Silkeborg Christen Madsen, f. 26. april 
      1845 i Søby sogn, død 4. maj 1899 i Voel sogn, og Jensine Frederiksen, f. 29. april 1857 i Sporup 
      sogn, død 5. maj 1922 i Voel. 158 pp., 24 billedpp. DK 1975. [fb]

Madsen   NN: Gregers _ Madsen f. 1824, gdejer i Jedskov, Ryde Sogn, og første h. Anne Katrine 
      Jensdatter, samt anden h. Anne Cathrine Gregersdatter, deres forf. og efterk. 195 pp. DK Ringkøbing 
      Amt 1977. [fb]

Madsen   NN: Jens _ Madsen (Krog) f. 1810, gdejer i Bejsnapgård, Ølgod sogn, og h. Inger Marie 
      Nielsdatter, deres forf. og efterk. 112 pp. DK 1972. [fb]

Madsen   NN: Jens _ Madsen f. 1844, gdejer i Libergren, Borbjerg sogn, og h. Kirsten Jensen, 
      deres forf. og efterk. 76 pp. DK 1964. [fb]

Madsen   NN: Jørgen _ Madsen f. 1837, Elmegård på Bågø, og h. Marie Kirstine Truelsen, deres 
      forf. og efterk. 97 pp. DK Fyns Amt 1976. [fb]

Madsen   NN: Kristen Gade Madsen f. 1831, gdejer i Gadesminde, Skinnerup sogn, og h. Christiane 
      Cathrine Andersdatter, deres forf. og efterk. 63 pp. DK 1965. [fb]

Madsen   NN: Lars _ Madsen f. 1832, gdejer i Østergård, Hejnsvig sogn, og h. Maren Christensen, 
      deres forf. og efterk. 93 pp. DK 1967. [fb]

Madsen   NN: Laust _ Madsen f. 1856, gdejer i V. Nørby, Fjaltring Sogn, og h. Karoline Amalie 
      Jensen, deres forf. og efterk. 74 pp. DK Ringkøbing Amt 1981. [fb]

Madsen   NN: Niels _ Madsen f. 1823, møller i Egeris mølle, Nr. Vium sogn, senere gdmand i Vorgod 
      sogn, og h. Hermine Ovesen, deres forf. 42 pp. DK 1968. [fb]

Madsen   NN: Peder _ Madsen f. 1816, gdejer og sognefoged i Kvols sogn, og h. Inger Marie 
      Christensdatter, deres forf. og efterk. 119 pp. DK 1961. [fb]

Madsen   NN: Peder Christian Madsen f. 1819, gdejer i Bakgården i Handrup, Vestervig sogn, og h. 
      Karen Nielsdatter, deres forf. og efterk., samt Østergårds historie. 113 pp. DK 1963. [fb]

Madsen   NN: Peder Christian Madsen f. 1835, gdejer i Udby sogn, og h. Ane Kirstine Sørensen, 
      deres forf. og efterk. 50 pp. DK Randers Amt 1958. [fb]

Madsen   NN: Peder Cornelius Madsen f. 1833, gdejer i Brændstrupgård, Rødding sogn, og h. Ane 
      Cathrine Andersen, deres forf. 42 pp. DK 1962. [fb]

Madsen   NN: Villum _ Madsen f. 1842, gdejer i Skals sogn og h. Kirsten Sørensen, deres forf. og 
      efterk. 85 pp. DK 1958. [fb]

Madsen, Anders Jørgen   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Anders Jørgen Madsen, gårdejer i 
      Åbylund, Nr. Åby Sogn, født 1818, (1971) [fb].

Madsen, Anders   Olsen, Emil: Anders Madsen og hustrus legat. Kria. 1921. 75pp. [MH]

Madsen, Christen   En slægt fra Ertebølle i Strandby sogn (Gislum herred) om Christen Madsen, 
      født 1790 og hustru, deres forfædre og efterkommere. Nordisk Slægtsforskning, 1985. 228 sider ill. 
      [fb]

Madsen, Christian (Hardsyssel)   Bensby, Hedvig: Fem Hardsyssel-familier (Frøjk, Tagård, 
      Christian Madsen, Nøgelgård, Trasberg). DK Lyngby 1989. 551pp. Personreg. [#].

Madsen, Emil   Svenstrup, Carl: Bødkermester Emil Madsens Forfædre. DK [50*fb]

Madsen, Gudrun Krista Holm   Højmark-Jensen, Finn: Slægtsbog for Gudrun Krista Holm Madsen 200? 
      Ca. 330pp. (løsblade) ill. i farver. DK [fb] 

Madsen, Peder   Bisgård, Kit Slægtsbog for slægten i Vester Toustrup, Mejrup sogn : Peder Madsen 
      1824-1905 og Inger Marie Jensdatter 1829-1910 : deres aner og efterkommere samt en del 
      efterslægtstavler efter deres forældre - Roskilde 2001. - 196 sider : ill. [fb].

Madsen, Sivert   Madsen, Stephan Tschudi: Nogen oplysninger om kjøbmand i Bergen Sivert Madsen og 
      hans slekt. Bergen 1953. 53pp. [MH]

Madvig   Bidstrup, Julius: Stamtavler over de bornholmske Familier Müller, Madvig og Sode. 23pp. 
      1884 [fb]. Reprint. DK Kbh. 1979.

Madvig   Dansk-Skånsk Forening: Madvig 1675-1975. Fra Blegind til Bornholm. DK. 1975. 56pp. 
      [fb].

Magelsen   Magelsen, N. S.: Familien Magelsen. Festskrift i anl. 150-års borgerret i Norge. 
      Trondh. 1910. [ra].

Magelssen   Magelssen, N. S.: Familien Magelssen II. Farvermester Christian Magelssen og hustru 
      Anne Marie f. Gulliksen. Trondh. 1922. 33pp. [MH]

Magelssen   Magelssen, N. S.: Familien Magelssen III. Farvermester Christian Magelssens 
      efterkommere. Trondh. 1922. 350pp. [MH]

Magelund   Magelund, Søren: Den jydske slægt Magelund 1763-1954. DK 1955. 16pp. [fb].

Magerøy   Rønning, Marit: Magerøyætta: 100 år etter brudlaupet. 1976. [db].

Magius   Magius, J. E.A.: Familien Magius's Stamtavle. DK [00*fb]

Magnus   . {XREF}: [AAR01].

Magnus   Magnus, Vilhelm: Slægten Magnus. Kria. 1909. 49pp. [db][fb].

Magnussen   Andreassen, Inger et al.: Liv etter liv. Øst i Viken Rebekka og Lars Magnussen i 
      Sponviken, deres forfedre og etterkommere. 1995. 580pp. [NO].

Magnussen   Brandt, Wilhelmine: Stamtavle over familjen Magnussen. Bergen 1865. 1bl. [MH]

Magnussen   DAA slægtsoversigt: DAA 1903 Bd. XX / DAA 1950 Bd. LXVII [A] [_*]

Maibøll   Maibøll, Christian: Maibøll-slægten fra Als gennem 300 aar. Brødrene Maibølls Anetavle. 
      DK Tønder 1943/44. 181pp. Personreg. [ep].

Majgaard   Dansk Slægtsforskning: Slægtsbog for efterkommere efter Christen Jensen Majgaard, 
      (1973) . [fb].

Majgaard   NN: Christen Jensen Majgaard f. 1791, gdejer i Maigård, Frøslev Sogn, og h. Else 
      Nielsdatter, deres forf. og efterk. 105 pp. 1974. Thisted Amt. DK. [DK].

Major   [NS]: (fra Belfast, Irland og England). [NS 1949] s. 162-164 [A]

Major   Norsk Slektskalender I. Oslo 1949. [ns].

Major   Vogt, L. J.: En bedrift og en slekt gjennom 150 år. Kongsgaard garveri 1798-1948. Kr. 
      sand 1948. 90pp. [MH]

Major   Weidemann, L. F. H.: Stamtavle over slegten Weidemann mfl. (Major, Schirmer, Norgrenn, 
      Sørenssen, Nielsen). Trondh. 1892. 52pp. [db].

Maland   Meland, R. J.: The John H. Maland and Mari Brekke genealogy. Minneapolis 1959. 152pp. 
      [MH]

Mall   Gravesen, Palle: Illumstudier. Om beboerne på øen Illum og deres efterslægt. Særtr. PHT 
      Nr. 2-1972, p. 171-213. V. Peder Ipsen Mall og hans efterkommere og VI. Hans Jacobsen og hans 
      efterkommere. [#].

Mall   Gravesen, Palle: Slægten Mall. II. Frantz Pedersen Illum og hans efterkommere. 
      15-III-1969. PHT. [A].

Malling   [NS]: (muligens fra Danmark). [NS1951] s. 131-137 [A]

Malling   Bull, Jens: Optegnelser om Rasmus Sørensen Malling og hans agnatiske descendenter. 
      Kria. 1916. 26pp. [MH]

Malling   Giersing, O. M.: Stamtavle over Efterkommere af Peder Pedersen Malling og Charlotte 
      Hylleborg Storm. DK Kbh. 1884. 34pp. Personreg. [fb].

Malling   NN: 12-I-1946 s. 229 og 12-IV-1949 s. 198-199. 9-II-1929 s. 83. PHT. [A].

Malling   Norsk Slektskalender II. Oslo 1949. [ns].

Malm   Malm, Erling: Stamtavle for ætten Malm, avsn. I-XIV m. tillegg ætten Stephansen og ætten 
      Smith. Oslø 1939. 22pp. [MH]

Malmgren   NN: Niels Michaelsen Malmgren f. 1836, husmand og gartner i Vostrup, Lønborg Sogn, og 
      h. Ane Marie Christensen, deres forf. 30 pp. 1975. Ringkøbing Amt. DK. [DK].

Malmo   Kleven, Bolette: Malmoslekten. Steinkjer 1929. 51pp. [db].

Malmo   Vada, Karl Kaspersen: Thunslekta; ei grein av Malmoslekta. 1962. [db].

Malmsten   . {XREF}: [SAN02].

Mamen   . {XREF}: [SAN02][AAR01].

Mamen   Dahll, F. K. G.: Slægtstavle over familien Mamen. Hamar 1895. 12pp. [db].

Mamen   Mamen, John: Den norske gren av slekten Mamen; gjennom 200 år. Kria 1923 10pp. / Oslo 
      1946. 72pp. [bb].

Mamen   Mamen, John: Stamtre over slekten Mamen, tegnet og arr. av John Mamen. Oslo 1946. Tvl. 
      [NO].

Mammen   Mammen, Sigurd: Stamtavle over den ældste Slægt Mammen fra Randers. DK Horsens 1946. 
      44pp. Personreg. [fb].

Mammen   Thomsen, Steen: Mammen fra Randers. 
       Steen Thomsen . DK [st][*]

Mandal (Vestfold)   . NST v. 34 (1993). [A].

Mandelsloh   NN: Das Stammbuch Davids von Mandelsloh. [fb]

Mandern, von   Hansen, Gregers: Familien von Mandern. 1982 s. 155-161. PHT. [A].

Manderup   DAA slægtsoversigt: DAA 1903 Bd. XX [A] [_*]

Mandix   NN: 10-I-1934 s. 157. PHT. [A].

Mangelsen / Magnussen   DAA slægtsoversigt: DAA 1903 Bd. XX / DAA 1950 Bd. LXVII [A] [_*]

Mangor   Munthe, Chr. Morgenstjerne: Hvem var Hans Jonassøn Mangors Hustru? 5-I-1904 s. 64-7. 
      PHT. [A].

Mannerheim   . {XREF}: [AAR01].

Mansa   Mansa, H. H.: Oversigtsskemaer til "Mansa" slægtens slægtsbog og stamtavle. DK 1949. 
      [ep][fb].

Mansa   Mansa, H.H.: Oversigtsskemaer til "Mansa" Slægtens Slægtsbog og Stamtavle, (1949) [fb]. 
      

Mansfred-Büllner   Spangenberg, H. C. M. -B.: Slægten Mansfred-Büllner - Stamtavle og historiske 
      Oplysninger. DK Nakskov 1925. 24pp. [fb].

Manthey   Borchsenius, Christian: Manthey - en dansk-norsk embetsslekt. NST 1976_XXV_3. [A].

Manthey   NN: 6-III-1912 s. 196. PHT. [A].

Manthey   Schroeder, P. P. et. al: Slægten Manthey i Danmark og Norge. 16-V-1977 s. 43. PHT. 
      [A].

Manzin   Hirsch, Per von: Litt om slekten Manzin (Mancin). NST XVI, s.268ff

Manzoni   Ginzburg, Natalia: La famiglia Manzoni. 1983. [db].

Marche   NN: de la Marche 9-I-1928 s. 277. PHT. [A].

Marcher   Elvius, Sofus: Nyholm. En legatstamtavle med oplysning om slægterne Aaris, Breckling, 
      Debess, Dørr, Holm, Kruuse, Marcher, Meldal, Pade, Palludan, Petri, Piil, Schrøder, Topp, m. fl. DK 
      Kbh. 1893. 128pp. [db].

Marcher   Thorsen, K.: Slægten Marcher af Markeregaard i Povlsker. DK [80*fb]

Marcussen (Dypvaag)   Christophersen, Christopher Jens: Register over slekten Marcussen fra 
      Askereøya i Dypvaag, sammen med endel andre slektsopplysninger. Oslo 1934. 123pp. [db][ub].

Marcussen   . {XREF}: [AAR01].

Marcussen   Marcussen, Simon: Register over slekten Marcussen fra Askerøy. Oslo 1981. [ub].

Marcussen   NN: Mads _ Marcussen f. 1842, gdejer i Bakkegård, Karby sogn, og h. Kirsten Andersen, 
      deres forf. og efterk. 63 pp. DK 1964. [fb]

Mare, de la (DK)   Bobé, Louis: REV01 VII s. 522. Kbh. 1895. [db].

Margrethe II   Højrup, Knud: Hendes Majestæt dronning Margrethe II og hendes slægt. DK 1996. 
      354pp. [fb]

Margrethe II   Lauritsen, Kristian: Dronning Margrethe IIs forslægt. DK [20*fb]

Mariane   Sperre, Kirsten: Paul og Grethe Mariane og deres slekt  1993  [Bibsys].

Mariboe   Hansen, Gregers: Udsnit af politiinspektør Jean Louis Dalgas Mariboes anetavle. 1990 s. 
      183-193. PHT. [A].

Mark   Mark, Ludvig: Slægtsbog over Mark og Thorn, (1964) [fb]. 

Markdanner   Bobé, Louis: Caspar Markdanner. 10-II-1935 s. 39-47. PHT. [A].

Markdanner   DAA slægtsoversigt: DAA 1903 Bd. XX [A] [_*]

Markku   Seppänen, Unto: Markku og hans Slægt. 2 bd. [ab].

Markmand (i Falster)   DAA slægtsoversigt: DAA 1903 Bd. XX [A] [_*]

Markmand (i Sjælland)   DAA slægtsoversigt: DAA 1903 Bd. XX [A] [_*]

Markmand   Thiset, A.: Bidrag til den danske Adels Slægtshistorie. VIII. Markmand-Slægterne. 
      3-III-1894 s. 174-88. PHT. [A].

Marquard   . {XREF}: [SAN02].

Marqvarsen   NN: Niels _ Marqvarsen f. 18l4, gdejer i Damgården i Dongs-Højrup, Kirkeby sogn, og 
      h. Maren Knudsdatter, deres forf. og efterk. samt forf. til IV's ægtefælle, Ane Christensen f. 1858 
      i Hundtofte, Stenstrup sogn. 73 pp. DK 1970. [fb]

Marschalck   DAA slægtsoversigt: DAA 1913 Bd. XXX [A] [_*]

Marselis / Gyldenkrone   DAA slægtsoversigt: DAA 1935 Bd. LII [A] [_*]

Marselis   Amburger, Erik: Die Familie Marselis. Studien zur russischen Wirtschaftsgeschichte. D 
      Giessen 1957. 224pp. (Osteuropastudien der Hochschulen des Landes Hessen; Reihe 1) (Giessener 
      Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung des europäischen Ostens; Band 4). [fb].

Marselis   Harris, Poul: Marselis-slægten. DK Århus/Viby 1980. 239pp. Synopsis in English & 
      Dutch. [ep][fb].

Marstrand   Fabritius, Albert: Marstrand

Marstrand   Fabritius, Albert: Slægterne bag Titan (Koefoed, Hauberg, Marstrand, Helweg). DK Kbh. 
      1957. 51pp. Personreg. [#].

Marstrand   Marstrand, Jacob: Slægten Marstrand. Til Minde om Onkel Troels. Paa ny udgivet paa 
      hans Hundredaarsdag 13. Maj 1815. DK Kbh. 1915. 224pp. Personreg. [#][fb].

Marstrand   Marstrand, Otto: Marstrand-slægtens historie (2005): Bind 1 og 2 [fb].

Marstrand   Marstrand, Troels: Slægten Marstrand. DK Kbh. 1885. 153pp. (Sjælden. Forfatteren 
      tilintetgjorde selv restoplaget som følge af de ubehageligheder, bogen havde skaffet ham. ). 
      [ep][fb].

Marstrand   Marstrand, Vilhelm: Marstrand. DK [30*fb]

Marstrand   Marstrand, Vilhelm: Slægter - I - Marstrand - Stamtavle 1770-1915. DK Kbh. 1915. 
      16pp. Personreg. [#].

Marstrand   Marstrand, Wilhelm: Et Spørgsmaal angaaende Familien Marstrand. 6-VI-1915 s. 88-91. 
      PHT. [A].

Marstrand   NN: 6-VI-1915 s. 88-91. PHT. [A].

Marstrander   [NS]: (fra Marstrand, Båhuslen). [NS 1949] s. 165-173 [A]

Marstrander   Marstrander, Finn: Familiedokumenter. 1. Anders Marstranders supplikk av 22. aug. 
      1717. 2. Fredrich Marstranders latinske sjøpass av 10. juni 1745. Oslo 1974. 11pp. [NO].

Marstrander   Norsk Slektskalender I. Oslo 1949. [ns].

Marsvin   DAA slægtsoversigt: DAA 1904 Bd. XXI [A] [_*]

Marsvin   Laurberg, Niels: Stamtavler. DK Hellerup 1960. 155pp. Indhold= Slægten Laurberg, sl. 
      Marsvin i slægtskabsforløbets direkte linie til Laurberg-slægten ved kaptajn, senere borgmester i 
      Korsør Palæmon Laurberg's ægteskab med Anne Margrethe Marsvin d. 29. 8 1727. Fra Skjalm Hvide til 
      Marsvin-slægten. Nogle oplysninger om Adam Thuesens slægt samt om familiebladet "Slægten". [*fb]

Marsvin   Lausen, Hermann Christian: Slægten Laurberg - Slægten Marsvin - Lidt om slægten 
      Skjalm-Hvide - Oplysninger om Thuesen-slægten - Minder fra præstegårdene Laastrup og Stillinge. 
      Samlet og bearbejdet (1870-1927) af provst Niels Schou Laurberg. DK Hellerup 1960. (Opr. udg. i få 
      maskinskrevne eksemplarer i 1927. ). [#].

Martens   Jacobsen, Hanna Henriette: Stamtavle for familjerne Meer, Petersen, Jacobsen, Martens, 
      Broch, Knutzen m. fl. 1907. [db].

Martens   Martens, J.: Stamtavle over slekten Martens. Bergen 1898. 147pp. / Tillæg Bergen 1915. 
      80pp. [ns][fb].

Martens   NN: 3-II-1893 s. 69. PHT. [A].

Martens   NN: Kort beretning om slegten Marten's 200 aars jubilæum i Bergen 20de mai 1920 med 
      stenografisk referat av talerne. Bergen 1920. 2bl. [db].

Martin   NN: 5-VI-1909 s. 182 og 6-I-1910-11 s. 272. PHT. [A].

Martiniussen   . {XREF}: [KIN01].

Maschmann   [KS]: (fra Hamburg). [KS 1911] s. 197-198 [A]

Maschmann   Maschmann, Karen: Karen sal. Maschmanns optegnelser. Kria 1894. 48pp. [MH]

Maseng   Skjørten, Fredrik Johannes: Johannes Olsen Masengs slekt fra Nord-Maseng i Askim fra 
      1900 til ca. 1300 ; Elise Marie Hansdatters forfedre fra Rakkestad fra 1900 til ca. 1600 1927 2009  
      [Bibsys].

Maseng   . {XREF}: [SAN02].

Masfjord   Nordland, Lars: Masfjordboka. 1995. [db].

Matfeldt   Hauch-Fausbøll, Th.: Den Matfeldtske Arvesag. DK [30*fb]

Matheson   . {XREF}: [KIN01].

Matheson   Brun, Augusta Matheson: Slekten Matheson fra Trondheim. Oslo 1960. [ub].

Matheson   Bruun, Augusta Bødker Matheson: Det Mathesonske slektshefte. Oslo 1960. 33bl. [MH]

Matheson   Haukdal, Jens: Matheson. I Bygdebok for Horg, bd II p286ff

Matheson   Matheson, F. et al.: Jacob Paul Seierskjold Matheson og hans efterkommere. Oslo 1960. 
      Tvl. [MH]

Matheson   Sollied, O.: Stamtavle over familien Matheson. 1894. [MH]

Mathiasen   Mathiasen, Ole, f. 1781: Slægten Mathiasen på Munkhøjgaard. I .. Slægtsgaarden. - 
      Skamby. Dansk Slægtsgaardsforening. - nr. 223. - 1979. - S. 3-4. DK [fb] 

Mathiasen   NN: Thomas _ Mathiasen f. 1805, gdejer i Bavnsgård, og anden h. Mette Marie 
      Hansdatter, deres forf. og efterk. samt efterk. efter hans første ægteskab med Bodil Marie 
      Hansdatter. 135 pp. DK 1965. [fb]

Mathiassen   . {XREF}: [SAN02].

Mathiassen   NN: Rasmus _ Mathiassen f. 1816, lærer i Them, og h. Frederikke Møller, deres forf. 
      og efterk. 150 pp. DK 1963. [fb]

Mathiesen (Linderud)   Steffens, H. K.: Linderud og slægterne Mogensen og Mathiesen. 1899. 278 s. 
      + reg. [lf].

Mathiesen   . {XREF}: [SAN02].

Mathiesen   [KS]: (fra København). [KS 1911] s. 198-199 [A]

Mathiesen   [NS]: (fra Flensburg). [NS 1949] s. 174-178 [A]

Mathiesen   Bech, M. C.: Slægtsregister over Familien Mathiesen. DK Kbh. 1908. 27pp. [fb].

Mathiesen   Gløersen, Jørgen: M. L. Mathiesen til Linderud og Johanne Hedevig Mathiesen f. 
      Gløersens samlede efterslegt (særtr. Cato Holmsen: Slegten Gløersen m. sidelinjer). Oslo 1929. 14pp. 
      [db].

Mathiesen   Hansson, P. C.: Hvem stammer vi fra? I tilknytning til Chr. Hanssons håndbok for de 
      unge i slekten Hansson følger her en oversikt over familien Mathiesen. Oslo 1954. 6pp. [NO].

Mathiesen   Holmsen, Andreas: Fra Linderud til Eidsvold værk. 1946. [db].

Mathiesen   Mathiesen, Haaken Larpent: Familien Mathiesens stamtre. Oslo 1927. Tvl. [MH]

Mathiesen   Mathiesen, Jørgen Arthur: Meddelelser til slekten Mathiesen. Stavgr. 1946. 57pp. 
      [MH]

Mathiesen   Mathiesen, Jørgen: Meddelelser til slekten Mathiesen. Eidsvoll 1946. 57+pp. [NO].

Mathiesen   NN: 9-II-1929 s. 189-90. 15-II-1967-68 s. 60 og 15-II-1967-68 s. 225. PHT. [A].

Mathiesen   NN: Mads Peder Mathiesen f. 1853, husmand i Volling Østerby, Volling sogn, og h. Else 
      Marie Christensen, deres forf. og efterk. 52 pp. DK 1970. [fb]

Mathiesen   Rasmussen, Jørgen Nybo: Kræmmernes oldermand Jørgen Mathiesen og hans børn. I. 
      15-IV-1970 s. 103. II. 15-VI-1972 s. 215. PHT. [A].

Mathisen   . {XREF}: [KIN01].

Matnissal (Ogna)   Aurenes, Ola: Slektshistoriske oplysninger om Sandve- og Matnissal-ætten i 
      Ogna og deres efterkommere i Time, (Oma - Norheim - Grødem). 1927. [db].

Matthiesen   Maibøll, Christian: Matthiesen-slægten fra Ulkebøl. DK [60*fb]

Matthiesen   Matthiesen, Thomas: Ahnentafel. DK [50*fb]

Matzen   Matzen, Otto: Verzeichnis der Nachkommen des Ziegeleibesitzers Matz Matzen in Ekensund. 
      D Kiel 1914. 36pp. [fb].

Mau   NN: 9-I-1928 s. 277. PHT. [A].

Mauchenheim / Bechtolsheim   DAA slægtsoversigt: DAA 1919 Bd. XXXVI [A] [_*]

Mauritius, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1948 Bd. LXV [A] [_*]

Mauritzen   . {XREF}: [FOS01].

Maylund   NN: 11-VI-1945 s. 168 og 11-VI-1945 s. 237. PHT. [A].

Mazar de la Garde   Garde, A. og J. Mazar de la: Stamtavle over Slægten Mazar de la Garde. DK 
      Kbh. 1921. [DA].

McCulloch of Kindeace   NN: 15-III-1969 s. 184. PHT. [A].

McIndoe   . {XREF}: [SAN02].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU