FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Lo*__.

Lo_ (Eiker)   Holm, D. Krohn: Lo-slekten fra Eiker. Stamtre. Oslo 1944. [NO].

Lo_ (Nord-Fron)   Lo, Amund: Oplysninger om slekten Lo fra Gården Lo i Nord-Fron, Gudbrandsdal. 
      Oslo 1937. 16pp. 2Tvl. [db].

Lobsgaard   . {XREF}: [AAR01].

Lockrem   Lockrem, Andrew K.: The Lockrem family tree. 1950. Blue Earth, Minn. 1950. 61pp. 
      [MH]

Lodberg   Brenner, S. Otto: Et Supplement. [Lodberg]. 9-I-1928 s. 237-8. Hauch-Fausbøll, Th.: En 
      Advarsel. [Lodberg]. 9-I-1928 s. 146-9. PHT. [A].

Lodberg   Lodberg, Thorv.: Familierne Lodberg og Krarup. DK [60*fb]

Lodberg   Lodberg, Thorv.: Slægterne Lodberg paa Holmsland og "Biskop Christen Jensen Lodbergs 
      Descendenter". Særtr. af Hardsyssels Aarbog, p. 93-156. DK Holstebro 1940. 71pp. [#].

Lodberg   Nielsen, C. F.: Stamtavle over Familien Lodberg eller Biskop og Professor, Dr. theol. 
      Christen Jensen Lodbergs Descendenter. DK Kbh. 1876. 71pp. Personreg. [db][fb].

Lode   . {XREF}: [KIN01].

Lodehat   DAA slægtsoversigt: DAA 1935 Bd. LII [A] [_*]

Lodin   . {XREF}: [SAN02].

Loe (Eiker)   Holm, Danckert Krohn: Loe-slekten fra Eiker. Oslo 1943. Tvl. [db].

Loe   Holm, D. Krohn: Slekten Loe-Horne-Spæren. Optegnet med støtte i Flood, Ingeborgs arbeide. 
      Oslo 1943. 1p. [NO].

Loe-Hoen   Gundelach, E.: Slegten Loe-Hoen, Eker. Kria 1914. 71pp. [MH]

Loe-Horne   Horne, H.J.: En beskrivelse over Ekers befolkning fra gammel tid og Loe. Horne-ætten 
      fra gårdene Loe og Horne på Eiker. Oslo 1943. 12pp. [MH]

Loen   Loen, Olav Andreassen: Garden og ætta. Sjurebruket, gr. nr. 70 br. nr. 6 Loen i Stryn. 
      1979. [db].

Loennecker   Loennecker, Sigurd Henrik: Johann Christian Loennecker og hans efterslekt. Slekten 
      Tønsberg. Slekten Wiberg. Oslo 1956. 175pp. [db][bb].

Loennecker   Loennecker, Sigurd Henrik: Slekten Loennecker - Löenncker; Johann Christian 
      Loennecker og hans forfedre. Slekten Tønsberg. Slekten Wiberg. Oslo 1968. 209pp. Stensil. 
      [db][bb].

Lofthus   . {XREF}: [SKI01].

Lohendal, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1938 Bd. LV [A] [_*]

Lohenschiold, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1938 Bd. LV [A] [_*]

Lohse   Lohse, Manuel: Christian Mathias von Lohses Slægt. DK Charlottenlund 1964. Maskinskr. 
      20pp. Personreg. (Med supplement om familien Roepstorff. ). [#][fb].

Lohse   Tryde, Axel: Johann Friedrich Lohses slægt. DK Kbh. 1949. 57pp. [fb].

Lollesgaard   Kier, Harald: Stamtavle over Familierne Wardinghausen og Lollesgaard. DK 1xxx. 
      16pp. [#].

Lomen   Lomen, G. J.: Genealogies of the Lomen (Ringstad), Brandt and Joys families. Northfield, 
      Minn. 1929. 361pp. [MH]

Lomholt   Lomholt, Adolf: Foreløbig Oversigt over Slægten Lomholt. DK [00*fb]

Lomholt   Lomholt, Adolf: Slægten Lomholt (Lomholt-Lumholt-Lumholtz) omkring Aar 1700. 9-III-1930 
      s. 189-95. PHT. [A].

Lomholt   Lomholt, Mads J.: Stamtavle over Tolstrupgrenen af Familien Lomholt. DK Glamsbjerg 
      1925. 63pp. [fb].

Lomsdal   [NS]: (Lomsdalen)   [NS]: (fra Ringerike). [NS 1949] s. 131-133 [A]

Londemann af Rosencrone   DAA slægtsoversigt: DAA 1944 Bd. LXI [A] [_*]

Londemann   Behrend, C.: Skuespiller Londemanns Børn. 5-VI-1909 s. 159. PHT. [A].

Lorange   [KS]: (L'orange, fra Frankrike). [KS 1914] s. 154-160 [A]

Lorange   L'Orange, J. I. K.: Slekten Lorange - L'orange - L'Orange. Stamtre. Oslo 1942. 105pp. 
      6tvl. [MH]

L'orange   L'orange, Johan I. K.: Anetavle for oberst Johan Ingolf Koren L'orange og hans 
      søskende. Oslo 1944. 13pp. /2. utg. V. Aker 1947. 19pp. 1Tvl. [MH]

Lorange   L'orange, Johan: Slekten Lorange, L'orange, L'Orange. Tabellarisk oversikt over 
      slektens medlemmer. Ajourført pr 15. april 1975. Oslo 1975. [NO].

Lorange   Røhr, Agnes Lorange: Slekten Lorange - L'orange - L'Orange. Stamtre. Oslo 1920. Tvl. 
      [MH].

Lorck   Lorck, M. V. J.: Stamtavle over Efterkommere - i fire generationer - af Etatsraad, 
      Overlæge Lorenz Lorck samt nogle oplysninger om ham og hans forfædre i lige linie fra stamfaderen 
      Nicolai Hansen Lorck. DK Kbh. 1966. 20pp. Personreg. [#].

Lorck   Lorck, Mogens: Mogens Lorcks 32 aner. DK Kbh. 1984. 59pp. [#].

Lorck   NN: Slægtebog for familien Lorck, sluttet den 30.november 1881. 1881. [db][fb].

Lorck   Schierning, Andreas Lorck: Die Chronik der Familie Lorck - Schicksale und Genealogie 
      einer Flensburger Kaufmannsfamilie aus vier Jahrhunderten. Neumünster 1949. 202pp. Personreg. 
      [cs].

Lorentz   NN: 5-III-1906 s. 88 og 5-III-1906 s. 180. PHT. [A].

Lorentz   Stamtavle Lund - Lorentz - Herløw 1907 16pp. DK [fb] 

Lorentzen   Hedemann, C.J.: Stamtavle over Familierne Cloos og Lorentzen. DK Kbh 1929. 57pp. 
      [fb][ep].

Lorentzen   Holm, D. K.: Familien Lorentzens anetavle. Oslo 1934. Tvl. [MH]

Lorentzen   Lorentzen, I. F.: Holmestrandsfamilien Lorentzen. En borgerslekt gjennem 300 aar. 
      Kria 1913. 60pp. 5Tvl. [MH]

Lorentzen   NN: 12-III-1948 s. 185. PHT. [A].

Lorenz   NN: Familiengeschichtliche Mitteilungen umfassend die Familien Jacobsen Blanck, 
      Brettschneider, Diedrichs, Eide Gotthardt, Hartmann Holleck-Weithmann, Krüger, Koscky Kosky, 
      Leistikow, Lorenz, Lorentzen Rost, Schrader, Smidt, Stemmer Wienert. DK [fb]

Lorenzen   Hiort-Lorenzen, H. R.: Herre til Hesselgaard, Nis Lorenzen's samlede Descendens. DK 
      1876. [af].

Lorenzen   Hiort-Lorenzen, Hans Rudolf: Slægten Lorenzen fra Rinkenæs. DK Roskilde 1903. 
      24pp. / J. F. Gotschalck og Fabritius, Albert 3. udg. DK Kbh. 1942. 107pp. Personreg. [db].

Lorenzen   Lorenzen, G. E.: Familien Lorenzen. Halden 1936. 9pp. [MH]

Lorenzen   Lorenzen, G. E.: Ættetavle for Hans Peter, Elisabet og Cecilie Lorenzen. Drammen 1945. 
      Tvl. [MH]

Lorenzen   NN: Anetavle for Forfatterinden Hansigne Lorenzen, f. Jenssen og Søskende samt 
      Efterkommerne af førstnævnte. DK [80*fb]

Lorenzen   NN: Peder Christian Lorenzen f. 1808, parcellist på Kragelund Mark, Bov Sogn, og h. 
      Anna Maria Jessen, deres forf. og efterk. 145 pp. DK Sønderjyllands Amt 1980. [fb]

L'Orsa   Holmsen, C. og J. Gløersen: Slegten Gløersen med sidelinjer. Oslo 1929. [ns].

Losna (Voss)   Kindem, Lars: Losna-ætti på Voss. Voss 1926. 143pp. [nh]. Tillegg Oslo 19xx. 
      19pp.

Losna   Espeland, Anton: Losna-ætten. Hovedtrekk av en gammel vestnorsk ætts historie fra 
      1300-1750. Kria. 1921. 44pp. [db][fb].

Losna   Tuff, Per: Noen slektsundersøkelser i Vestre Slidre, samt litt om Losna-ætten og dens 
      utbredelse i Valdres. 1966. [db].

Losna   Vigerust, Tore H.: Losna-ætta. En dokumentsamling. Oslo 1998. 20pp. [NSF]

Losna-ætten (Sogn)   . NST v. 34 (1993). [A].

Losne Ætten   DAA slægtsoversigt: DAA 1902 Bd. XIX [A] [_*]

Loss   Bryndum, A.E.: Loss. Særtr. af Vejle Amts Aarbøger, 2. halvbind. DK Kolding 1924. 12pp. 
      [#].

Loss   Samdal, Ivar: Slekts-bok Loss-ætti. Magister P. Loss frå Holland. Bergen 1959. 80pp. 
      [MH]

Lossgård   Rabben, Elin Grubba: Etterkommere av Esten Knutson Lossgård (1749-1840) og Ingeborg 
      Embretsdatter (1750-1834) Gard og slekt  1998  [Bibsys].

Lossius   Brandt, W. A.: Tabellarisk oversigt over familien Brandt, Lossius, von Munthe og 
      Sigholt. Bergen 1872. Tvl. [MH]

Lossius   Brandt, W.: Stamtavle over familien Lossius og Brandt m. fl. Bergen 1863. 106pp. 
      [ns].

Lossius   Christensen, Einar Thurn: Der Stammvater der Familie Lossius. 1943. [db].

Lossius   Lossius, Gunnar etal.: Slektsbok for familien Lossius og litt om familien Thon. Vestby 
      1973.

Lossow, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1924 Bd. XLI [A] [_*]

Lothe   Lothe, Anders: Lothe i Nordfjord. Sand 1958. 135pp. [MH]

Lous   Lous, Carl S. S.: Stamtavle over familien Lous. Bergen 1872. 38pp. [db].

Low   Lau, Elsa: Slægten Low-Lov-Lou. []

Lowson   Klitgaard, C.: Optegnelser om Familien Lowson. 11-I-1940 s. 146-48. PHT. [A].

Lowtzow   Lowtzow, Christoph von: Die Familie von Lowtzow, von Lowzow, Lowzow vom 13. bis zum 21. 
      jahrhundert : Genealogie, Kurzbiografien, Bilder. - Pinneberg 2003. - 155 sider : ill. [fb].

Lowtzow, von   Lowtzow, Christoph von: Die Familie von Lowtzow, von Lowzow, Lowzow vom 13. bis 
      zum 21. jahrhundert 2003 155pp. ill. DK [fb] 

Lowzow   [KS]: (fra Mecklenburg). [KS 1911] s. 175-177 [A]

Lowzow   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Lowzow   Lowzow, A. G.: Den danske linie Lowzow med den norske. Planche II. 1887. [MH]

Lowzow   Lowzow, A. G.: Slægttavle Lowzow. 1887. Tvl. [MH].

Lowzow   Lowzow, A. G.: Stamtavle nr. 1 og 2 for den tyske linie v. Lowzow, hvorved bedes 
      bemærket, at den bruger det indskudte "t" i navnet, hvilket bortfalder for den danske og norske 
      linie. Kbh. 1881. [MH]

Lowzow   Lowzow, A. G.: Stamtavle nr. 3 for den danske linje og 4 for den norske linie v. Lowzow. 
      Kbh 1881. 1bl. [MH]

Lowzow   Lowzow, A.: Om Familien Lowzow. 1-II-1881 s. 187-90. PHT. [A].

Lowzow   Lowzow, Y. von: Aufzeichnungen über die Familien derer von Lowzow. Hamburg 1890. 
      [ep].

Lowzow, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1901 Bd. XVIII / DAA 1976(-78) Bd. LXXXVIII [A] [_*]

Lucas   Fischer, Josef: Slægten Lucas. DK [50*fb]

Luckner   DAA slægtsoversigt: DAA 1941 Bd. LVIII [A] [_*]

Ludvigsen   . {XREF}: [SKI01].

Ludvigsen   Ludvigsen, Frederik D.: Familien Ludvigsens Slægtebog. DK Kbh. 1946. 131pp. 
      Personreg. [#].

Ludvigsen   Ludvigsen, Ulrik: Familien Ludvigsen 1697-1936. Oslo 1936. 10+6pp [db].

Lumbye   Lumbye: Slægten Lumbyes fynske Oprindelse. I .. Slægtsgaarden. - Skamby. Dansk 
      Slægtsgaardsforening. - nr. 30. - 1947. - S. 3. DK [fb] 

Lumholtz   Thomle, E.A.: Familien Lumholtz i Norge. 8-III-1924 s. 219-34. PHT. + 9-IV-1931 s. 
      192. PHT. [A].

Lund (Farsund)   Lund, Gabriel: Farsund-Lundene. Oslo 1950. [db].

Lund (Farsund)   Lund, O. G.: Farsund-Lundene. Oslo 1950. 355pp. [MH]

Lund (Orelund)   NN: Slægterne Lund fra Orelund. DK [70*fb]

Lund (Ørland)   Øyaseter, Hilda Cecilie Lund: Lundslekten, Ørland. Slektsbeskr. og stamtavle av 
      de 8 stammer. Fannrem 1948. 295pp. [db] [MH]

Lund af Stoubylund   Jensen, Peder E. (f. 1935-12-18): Slægten Lund af Stoubylund 2 2002 298pp. 
      ill. DK [fb] 

Lund   . {XREF}: [FOS01][SAN02][AAR01].

Lund   [KS]: (fra Farsund). [KS 1911] s. 177-194 [A]

Lund   [NS]: (fra Stod). [NS 1949] s. 134-161 [A]

Lund   Andersen, Tore Lund: Kom i hou ka ætt du e a - om Jonas Klausen Lund, Mårsund og hans 
      etterslekt - en slektsbok med utgangspunkt i Bø i Vesterålen ca 1694. Kristiansand 1999. 540 s.

Lund   Bang, V.: Genealogiske Optegnelser om Familierne Lund (Wibe) og Whitte. 3-II-1893 s. 34-6. 
      PHT. [A].

Lund   Bierfreund, Knud og Juel Hansen, E.: Slægterne Lund fra Orelund. 14-IV-1962 s. 165-176. 
      PHT. [A].

Lund   DAA slægtsoversigt: DAA 1902 Bd. XIX [A] [_*]

Lund   Daae, Aagaat: Stamtavle over presteslegten Lund fra Stod. Trondh. 1918. 177pp. 
      [db][fb].

Lund   Ellefsen, Simon: Efterslægten  til biskop i Lund Mats Jenssøn Medelfar af navn Wibe 
      og Lund. [Internet]. Simon Ellefsen,. DK 2000. [se]

Lund   Fabricius, A.: Stamt. over efterk. af overretsprok. Søren Henrik Lund og Dorthea Mundine 
      Payngk. DK 1959. [ep][fb].

Lund   Flood, Ingeborg: Presteslekten Lund fra Stod. 2. utg. ref. Daae 1918. Oslo 1947. 127pp. 
      [ra].

Lund   Flood, Ingeborg:: Presteslekten Lund fra Stod. Tillegg: den trønderske gren 1985. [db].

Lund   Haderup, Ernst: Ankersmedeslægten Lund. 15-III-1969 s. 99. PHT. [A].

Lund   Hirsch, Per v.: Presteslekten Lund fra Stod. Noen supplerende opplysninger. NST 
      1975_XXV_1. [A].

Lund   Larsen, Erik: Slægten Lund m. fl. DK [50*fb]

Lund   Larsen, Johannes og Ejnar Fryd: Slægten Lund m. fl. Anetavler for Dr. theol. Ernst Vilhelm 
      Kolthoff og Hustru Johanne Marie Swane samt for Kantor, Justitsraad Niels Lund og Hustru Margrethe 
      Marie Emilie Jensen, med Stamtavler for disses Efterkommere. DK Kbh. 1943. Personreg. [#].

Lund   Lassen,Wilhelm: Biskop i Lund (1620-1637) Dr. Matz Jenssøn Medelfars agnatiske 
      descendenter af navn Wibe og Lund. Chria. 1901. [ep].

Lund   Lassen,Wilhelm: Biskop i Lund (1620-1637) Dr. Matz Jenssøn Medelfars agnatiske 
      descendenter af navn Wibe og Lund. Kria. 1901. 417pp. [ep].

Lund   Lund, Carl Johan: Stamtavle over Familien Lund, Dalslunde. DK [80*fb]

Lund   Lund, Erik Hauberg: Slægten Lund af Stoubylund - med Kvindelinier udgaaet fra Lundgaard i 
      Nørre Aldum, Vrigsted (Frydenlund, Seith) Mosegaard, Mjesing, Skerrildgaard, St. Ørnstrupgaard, Braa 
      Vandmølle samt Linjerne Ammentorp og Stounberg. DK Kbh. 1943. 107pp. [#].

Lund   Lund, Gregorius Simonsen og Ingeborg Mikkelsdatter Gravlis slektsbok. 1968. [db].

Lund   Lund, Henrik: Utkast til stamtre f. fam. Lund fra Stod. Lysaker 1917. Tvl. [MH]

Lund   Lund, Kjell T.: Slekten Lund fra Fet. Oslo 1995. 264pp. [NO].

Lund   Milberg, Carl: Digteren Provst Jacob Johan Lund. DK [60*fb]

Lund   Milberg, Carl: Hans Egedes Datterdatterdatter Kirstine Theodor Lunds Ahner og Efterslægt. 
      DK [60*fb]

Lund   Mørch, Jørgen C.: Elisabeth Rødsets slægt. Rødseth-Lund. DK 1999. 36pp, ill. [fb*]

Lund   NN: 2-V-1890 s. 87, 4-VI-1903 s. 88, 5-IV-1907 s. 87-8, 5-IV-1907 s. 196 og 8-II-1923 s. 
      125. PHT. [A].

Lund   NN: Jens Madsen Lund f. 1816, gdejer i Gånsager, Vodder sogn, og h. Densine Cathrine 
      Hansen, deres forf. og efterk. 80 pp. 1965. DK. [DK].

Lund   NN: Lunds historie. Gårdens og slektens liv. 1987. [bb].

Lund   NN: Peder Christensen Lund f. 1824, parcellist på Gabøl mark, Nustrup sogn, og h. Anna 
      Margretha Brink, deres forf. og efterk. 80 pp. 1966. DK. [DK].

Lund   NN: Peter Petersen Lund f. 1864, skipper og husmand i Stockbro på Hejsager strand, Grarup 
      sogn, og h. Anna Catharina Olsen, deres forf. og efterk. 67 pp. 1972. DK. [DK].

Lund   NN: Stamtavle Lund-Lorentz-Herløw. DK 19xx. 16pp. [#].

Lund   NN: Thomas Larsen Lund f. 1783, gdejer i Nørklit, Lild sogn, og h. Inger Jensdatter, deres 
      forf. og efterk. efter sønnen Lars Thomsen Lund. 60 pp. 1962. DK. [DK].

Lund   NST v. 35 (1995). [A].

Lund   Paulsen, Asta: Kromand i Them Sievert Thomsen og hans slægt "Grå", "Grønne" og "Blå" Lunds 
      fælles ahner. 15-II-1967-68 s. 101. PHT. [A].

Lund   Sommerschild, Henrik: Slekten Sommershild - Sommerschield. s. 41. Oslo 1951. [ns].

Lund   Stamtavle Lund - Lorentz - Herløw 1907 16pp. DK [fb] 

Lund   Vedeler, G. H.: Presten Jens Michael Lund. Slektsfort. over efterk. Oslo 1934. 24pp. 
      [MH]

Lund   Weedon, Kaye: Familien Lund fra Farsund, en bibliografi. Oslo 1943. 20pp. [db].

Lund, Bjørn Christian   Lund, Lise: Sognepræst Bjørn Christian Lunds aner og efterslægt. 1987 s. 
      165-178. PHT. [A].

Lund, Jens Michael   Vedeler, Gerdt Henrik: Presten Jens Michael Lund; slektsfortegnelse over 
      barn, barnebarn og barnebarns barn med ektefeller, descendenter fra Laura og Jens Michael Lund. 
      1934. [db].

Lund, Søren H.   Fabritius, Albert: Stamtavle over efterkommerne af overretsprokurator, kaptajn 
      Søren Henrik Lund og Dorthea Mundine Payngk. DK. Kbh. 1959. 107pp. []

Lundagergaard   Nielsen, N. P.: Lundagergaard i Højelse. DK [50*fb]

Lunde (Hundsvåg)   NN: Fam. Lundes slektsdag. Stavg. 1946. 16pp. [MH]

Lunde (Sandnes)   Aurenes, Ola: Slektsbok for familiene Øglænd, Svendsen og Lunde av Sandnes og 
      Høyland i Rogaland fylke. Stvg. 1953. 151pp [db].

Lunde (Aadalen)   Lunde, C.: Lundeætten fra Aadalen. 1907. [db].

Lunde (Aadalen)   Lunde, O. C. B.: Lundeætten fra Aadalen. Kria. 1907. 147+pp. [MH]

Lunde   Schmidt, Ellen Lunde: Lundeslekten fra Torpen, tidligere på Strande i Ringebu, Lunde 
      gård, Lunde kirke samt et skriftebrev fra Olstad 1645. Oslo 1938. 74pp. [db].

Lundegaard   Salvesen, Tv: Teis Lundegaard og slekta hans. Farsund 1925 42bl. /1979. [db].

Lundegård, Teis   Salvesen, Tv.: Teis Lundegård og hans efterslekt. 1925. [db].

Lundemo   . {XREF}: [KIN01].

Lundevall (Kvitseid)   Lundevall, Tarald Andreas: Lundevallslekten fra Kvitseid (1600-1950). Oslo 
      1952. 109pp. [db].

Lundh   Fougner, Elisabeth: Familien Lundh. Professor Gregers Fougner Lundhs slekt. Boka 
      omhandler mange personer med tilknytning til Hedmark og Oppland. Bergen 1970. 78pp. [lf].

Lunding   Lunding, N. Chr.: Anetavler til "Mine Forfædre". DK [50*fb]

Lundqvist   Lundqvist, Laurits Henriksen: Ole Andersen Lundqvist og Hustru Mariane Mathilde Juul, 
      deres Slægt og Hjem. DK Farum 1981. 62pp. [fb].

Lundsgaard   Understrup, Konrad: Slægten Lundsgaard - Levnedsskildringer og Stedbeskrivelser. 
      (Tillæg til den i 1913 udgivne Stamtavle. ). DK Kbh. 1915. 81pp. [#].

Lundsgaard   Understrup, Konrad: Stamtavle over Slægten Lundsgaard. DK Kbh. 1913. 44pp. [#].

Lundstein   Christens, Aage: Slægterne Lundstein og Seehusen. DK [70*fb]

Lundstein   Nielsen, H. Kr.: Anetavle for 6 søskende Lundstein. DK [80*fb]

Lundstrøm   . {XREF}: [SAN02].

Lundtoft   Borg, Svend: Slægtsbog - min mors slægt. Familierne Kappelgaard, Gilling, Lundtoft, 
      Kirkegaard, slægte fra Mors og Thy. DK 1988. 87bl. 13 tvl. [*fb]

Lunge / Due (Glob)   DAA slægtsoversigt: DAA 1891 Bd. VIII [A] [_*]

Lunge / Dyre   DAA slægtsoversigt: DAA 1891 Bd. VIII [A] [_*]

Lunge   DAA slægtsoversigt: DAA 1902 Bd. XIX [A] [_*]

Lunn   Lunn, Gustav: Lunn's Stamtavle. DK [50*fb]

Lunn   Lunn-børn: Meddelelser om Etatsråd Frederik Carl August Lunn til Knabstrup, væsentligt 
      efter hans egne Optegnelser. DK Kbh. 1888. 183pp. [fb].

Lunn   NN: Stamtavle for Familien Lunn. DK [30*fb]

Lunov   DAA slægtsoversigt: DAA 1903 Bd. XX [A] [_*]

Lunøe   . {XREF}: [FOS01].

Lunøe   Chr. P.: Register over Efterkommere af Købmand Palle Møller Lunøe, Løgstør. DK [50*fb]

Lura   . {XREF}: [KIN01].

Lurås   Lurås, Herbjørn: Ætt- og gardssoge for Lurås, gnr. 39 i Tinn gjenom 350 år. Rjukan 1959. 
      26pp. [MH]

Luther   Arctander, Carl: Luther-Lindemann. 9-VI-1933 s. 135. PHT. [A].

Luther   Jørgensen, Stephan: Beviset for det formeentlige Slægtskab imellem Dr Martin Luther og 
      Stamfaderen til den Lindemanske Slægt i Danmark (T. Lindemann) med vedføiet Beskrivelse af mit eget 
      Levnetsløb. DK Kbh. 1827. 8o. [BLCP]

Luther   Satorius, Otto: Die Nachkommenschaft D. Martin Luthers in vier Jahrhunderten nebst 
      Anhang über Nachkommen seiner Seitenverwandten und vieler anderer Luther. D 1926. 195+86pp. 
      Personreg. [#].

Lutten, von   Moller, Olaus Heinrich: Genealogische Tabelle u. Nachricht von den alten 
      Flensburgischen Geschlecht derer von Lutten. Flensurg 1775. 5pp. [MH]

Luxdorph   DAA slægtsoversigt: DAA 1924 Bd. XLI [A] [_*]

Luxdorph   Hauch-Fausbøll, Th.: Bolle Luxdorphs Søskende. 9-V-1932 s. 157-59. PHT. [A].

Luxdorph   Wad, Gustav Ludvig: Bolle Luxdorph, med Stamtavle. 1-I-1880 s. 37-53. PHT. [A].

Luxdorph   Wad, Gustav Ludvig: Bolle Luxdorph. Et biographisk Omrids. [*fb]

Luytkis   Klitgaard, C.: En dansk Gren af den norske Familie Luytkis. 7-II-1917 s. 262-7. PHT. 
      [A].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU