FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Li*__.

Lichtenberg   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Lichtenberg   Lichtenberg, Gerhard Honnens de: Et jydsk Herregaardsbillede fra 1774 og 1775. 
      11-IV-1943 s. 242-49. PHT. [A].

Lichtenberg, de   DAA slægtsoversigt: DAA 1917 Bd. XXXIV [A] [_*]

Lichtenberg, de   Lichtenberg, G.: Slægten Honnens (Hunnens - Honnens de Lichtenberg) fra 
      Ejdersted. DK [50*fb]

Lichtenhielm, de   DAA slægtsoversigt: DAA 1954 Bd. LXXI [A] [_*]

Lichtenstein   Hauch-Fausbøll, Th.: Til Slægten Lichtensteins Historie. Dansk Adels Blad. 6. 
      årgang. DK 1916, Side 51-53 [A][*fb]

Lichtenstein, de   DAA slægtsoversigt: DAA 1924 Bd. XLI [A] [_*]

Lid (Voss)   Kindem, Lars: Lid-ætti. Voss 1928. Ålesund 1935. 30pp. [nh].

Lid   Tjønnøe, K. J.: Lid-ætt i Skodje og Vatne. Ålesund 1932. [NSF]

Lie   . {XREF}: [SAN02][AAR01][SKI01].

Lie   [KS]: (fra Storlien ved Røros). [KS 1911] s. 171-173 [A]

Lie   Lie, J.: Af batallionslæge Jon Lies optegnelser om sin slægt og sig selv. 1912. [db].

Lie   Lie, Olaf: Slægtundersøkelser og erindringer med mere, væsentlig vedrørende min fars og 
      mors familie. Arendal 1949. 167pp. [db]. Tillegg Arendal 1953. 7pp.

Lie   Printz, Carl J.: Stamtre over etterkommerne av John Lie, f. 1799-. Totonto 19xx. Tvl. 
      [NO].

Lie   Thrap, D.: Af Bataillonslæge Jon Lies Optegnelser om sin Slægt og sig selv. 6-III-1912 s. 
      93-115. PHT. [A].

Lie   Vogt, Adler: Slegten Lie, Lars pedersen Lies descendens; biografier til selgtens historie. 
      Drammen 1914. 76pp. [db][fb].

Liebe   NN: 2-I-1886 s. 237, 2-II-1887 s. 154, 2-III-1888 s. 75, 2-III-1888 s. 294, 2-III-1888 s. 
      298 og 2-VI-1891 s. 104. PHT. [A].

Liebman   Meidell, F.V.: Den danske gren af familien Liebman's historie. (2005) [fb].

Lied   Lied, Johan Richard: Slegten Lied i Norge; stamtavle med personalia. Oslo 1929. 51pp. 
      [db].

Lien   Lien, Abel Edvard: A brief history of the Lien family; Norwegian pioneers of East 
      Koshkonong Dane county, Wisconsin. Portland, N. D. 1930. 71pp. [db].

Lien   Lien, Josef: Slektsbok Ole Knudsen Lien, Bygstad - hans forfedre og etterkommere. Bergen 
      [1978]. ISBN: 82-990494-0-7. 77 s. ill.

Lien   Lien, Josef: Slektsbok Ole Knudsen Lien, Bygstad; hans forfedre og etterkommere. 1978. 
      77pp. [db].

Liepman   Fraenckel, Liepman-Colding et. al.: Miniaturemaleren Liepmann. [ak].

Lieungh   . {XREF}: [SKI01].

Lieungh   Finne-Grønn: Familien Lieungh. Oslo 1925. 32pp. [ra][fb].

Lihme / Rosenstierne   DAA slægtsoversigt: DAA 1967 Bd. LXXXIII [A] [_*]

Lihme   Friis-Petersen, H.: Kannik i Ribe Niels Torkilsen Lym og hans Efterkommere med Udeladelse 
      af Kvindernes Descendenter. Familien Friis-Petersens Anebog, II. Del, Familien Lihme. DK Aarhus 
      1932, 130pp. Personreg. [#].

Liisberg   Bøgh, Ove: Laurs Liisbergs Slægt. Århus Stifts Årbøger 1963, p. 79-122. DK Århus. 
      [#].

Liisberg   Nellemann-Andersen, A. H.: Om Slægten Liisbergs Oprindelse. 11-III-1942 s. 258f. PHT. 
      [A].

Liisberg, Valdemar Eugen   Nellemann, Aksel: Fotograf Valdemar Eugen Liisbergs anetavle. 1982 s. 
      103-110. PHT. [A].

Liisberg-Holm   Holm, L. F. R.: Slægtstavler for Slægterne Liisberg-Holm, Wendelboe, Wilhjelm 
      (og) Mur-Kaaserne. DK 1945. 62pp. [#].

Liland   Røger, Magnus: Ole Pedersøn Lilands ætt. Ofotens folkeblad, juli 1950. [MH]

Liliendal   NN: 1-II-1881 s. 79 og 1-IV-1883 s. 83. PHT. [A].

Liljedahl   . {XREF}: [SAN02].

Liljedahl   [NS]: (muligens fra Helsingør). [NS 1949] s. 115-121 [A]

Liljefalk   Larsen, Theodor: Geschichte der Familien Larsen, Lassen, Helweg-Larsen und Liljefalk. 
      DK [50*fb]

Lillegaard   NN: Niels Andersen Lillegaard f. 1771, indsidder i Hug, Vedersø Sogn, og h. Kirsten 
      Nielsdatter (Skytte), deres efterk. samt forf. til Niels Nielsen Skytte I A 1, og h. Ane Margrethe 
      Andersen Dahl. 110 pp. 1974. Ringkøbing Amt. DK. [DK].

Lilliefeld   DAA slægtsoversigt: DAA 1955 Bd. LXXII [A] [_*]

Lilliendal, de   DAA slægtsoversigt: DAA 1945 Bd. LXII [A] [_*]

Lillienpalm   DAA slægtsoversigt: DAA 1902 Bd. XIX [A] [_*]

Lillienschiold   DAA slægtsoversigt: DAA 1902 Bd. XIX [A] [_*]

Lillienschiold   Fabritius, Albert: Stamtavler over Familierne Lillienschiold-Lillienskiold. DK 
      [fb]

Lillienskiold   Thomle, E.A.: Nedstammer den nulevende danske slægt Lillienskiold paa mandssiden 
      fra den i 1676 adlede Hans Hanssøn Smidt? En genealogisk undersøgelse. Særtr. af PHT VI DK Kbh. 
      1885. 47pp.

Lillienskjold   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Lillienskjold   NN: 1-IV-1883 s. 176, 1-IV-1883 s. 336 og 1-VI-1885 s. 91. PHT. [A].

Lillienskjold   Ostermann, Hother: Bidrag til danske og norske Slægter i Grønland. II. Slægten 
      Lillienskjold de Svanenhielm. 7-II-1917 s. 41-6. PHT. [A].

Lillienskjold   Thomle, E.A.: Stamtavle over Familien Lillienskjold (den ældre). 1-II-1881 s. 225 
      og 1-III-1882 s. 401. PHT. T. C. C. Harder: Kommentar. 1-II-1881 s. 369-71. PHT. [A].

Lilloe   . {XREF}: [SAN02].

Lilloe   Fischer-Cronsteen, O.: Supplement til "Slægten Woxen med cognatiske grene". Øverland-
      slægten i Bærum med de mandlige sidelinjer Nadderud-Præsterud-slægten i Bærum og Ulleren - Winderen-
      slægten i Aker med kvindelinjer hvorav mere udførlige stamtavler over grener av familierne Hoff, 
      Holmen, Fougner, Løgeberg, Lilloe, Fangen, Sogn, Haslum, Steen, Wensaas, Kiøsterud, Grini, 
      Cronsteen, Fischer, Tandberg, Ytter, Steger, Olsen, Haug, Horsle, Smestad, Rolfsen, Gleditsch, 
      Ødegaard, Freng, Sæthren, Eeg, Woxen, Schjerven samt nogen oplysninger om familien Hansen-Oust. Kria 
      1913. 96pp. [MH]

Lilloe   Lilloe, J. A.: Lilloeslægten i Aker og Kria. Kria 1920. 21pp. [MH]

Liltvedt   Ætten fra Liltvedt i Hurum og dens forgreininger rundt Oslofjorden. NST v.37-1 pp3-87. 
      Oslo 1999. Tillegg og rettelser i NST v.38-3 p.215f.

Limbek   DAA slægtsoversigt: DAA 1902 Bd. XIX [A] [_*]

Limbek   Limbek: Slægten Limbek. I .. Orion (Kbh. : 1839). - S. 1-107, 129-189, 353-384. DK 
      [fb] 

Limbek   NN: Slægten Limbek. DK [fb]

Lime   Ejnar C. Larsen: Nogle familier med rod i 1500-tallets Ribe. Slægten Lime 1990 s. 1-20. 
      PHT. [A].

Limpert   Hennings, Lina geb. Limpert: Grundsteine zu einer Stammtafel der hessisch-thüringischen 
      Familie Limpert. DK Kopenhagen 1907. 59pp. [fb].

Limschou, Peder Knudsen   Møller, Jon Monrad: Postmester Limschous familiesilhouet. 1984 s. 
      15-28. PHT. [A].

Linck   8-IV-1925 s. 92. PHT. [A][Johan Gottlieb Linck. ].

Lind (Vestermarie)   Thorsen, K.: Stamtavle over Slægten Lind af Vestermarie. DK [80*fb]

Lind   . {XREF}: [FOS01][SAN02].

Lind   . NST v. 34 (1993). [A].

Lind   Lind, G.: Lind-slægten fra "Lindgaard" gennem fem hundrede aar samt slægterne Lunde, Brems 
      og Lomholt. Min fædrene og min mødrene slægts historie syd og nord for Kolding fjord. 2 bind 1956. 
      214+347pp. [DA].

Lind   Lind, Jens: Slægten Lind. DK [50*fb]

Lind   NN: 8-III-1924 s. 246. PHT. [A].

Lind   NN: Den bornholmske Familie Lind. DK [80*fb]

Lind   NN: Jørgen Christian Lind f. 1849, pakkassefabrikant i København, og h. Vilhelmine Petrine 
      Hansen, deres forf. samt efterk. efter hans forældre, Niels Ferdinand Lind og h. Christine Petrine 
      Pedersdatter. 66 pp. 1970. DK. [DK].

Lind   NN: Stamtavle over en Linie af Slægten Lind. DK [70*fb]

Lind   Thorsen, K.: Stamtavle over Slægten Espersen og Lind. DK [50*fb]

Lind   V. U. J.: Fire gamle Slægter fra Bjært Sogn. En Oversigt over Bramsenslægten fra 
      "Elskager", Juhlslægten fra "Bjærtgaard", Lindslægten fra "Skartvedgaard", Uldallslægten fra 
      "Binderupgaard". Kolding 1947. 260pp. Personreg. [#].

Lindam   Bierfreund, Knud og Juel Hansen, E.: Slægten Lindam. 14-IV-1962 s. 39-55. PHT. [A].

Lindberg   Bretteville-Plum, F. C.: Kammerskriver Søren Jensen Hellekande, hans Efterslægt 
      Slægten Lindberg af 1640 og Amtsforvalter Morten Michelsen Hadrup til Ørridslevgaard, Dallund og St. 
      Købeskovgaard. Supplerende Oplysninger om tre Slægter Lindberg. 10-II-1935 s. 104-45. PHT. [A].

Lindberg   Sundbo, Arne: Slægten Lindberg. Birkefoged Niels Jacobsen i Ballerup. 14-I-1959 s. 
      24-33. PHT. [A].

Lindboe   [KS]: (muligens fra Værdal). [KS 1914] s. 151-154 [A]

Linde   DAA slægtsoversigt: DAA 1994(-96) Bd. XCIV [A] [_*]

Linde   Haarløv, R.: Om to kusiner og deres bryllup 13. maj 1774. Af de linde'ske familiepapirer 
      [Ursula Beate Linde og Ursula Elisabeth Wodroff]. 12-II-1947 s. 137-147. PHT. [A].

Linde   Jensen, Mogens Kragsig: Stamtavle med våbenafbildninger og portrætter over slægten Linde. 
      DK 2000. 66pp, ill. (*) [fb*]

Linde   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Linde   Nystrøm, E.: Biografiske efterretninger om Peter Munthe Bruns og Ane Munchs slægt paa 
      fædrene og mødrene side, omfattende personer af slægterne Angell, Brun, Dass, de Fine, Kaasbøll, 
      Leth af Vorborg, Linde, Munthe, Müller, Obelitz m fl. 1910. [db].

Lindebaum   NN: 5-IV-1907 s. 193. PHT. [A].

Lindegaard   Bondesen, P.C.B.: Fyenske Familier i ældre Tid. VIII. Lindegaard. 2-IV-1889 s. 
      156-7. PHT. [A].

Lindegaard   Schmidt, Olaus: Optegnelser av Toldforvalter i Bergen Nils Lindegaard og dennes Søn 
      Præsident i Trondhjem Rasmus Lindegaard. 7-III-1918 s. 211-5. PHT. [A].

Lindeland (Fjotland)   Seland, Per: Kvenåsen krets i Fjotland; gårds- og slektshistorie 
      omfattende gårdene Seland, Lindeland, Lindhommen, Eigeland og Solli. 1980. [db].

Lindeman   [NS]: (fra Hamburg eller Bremen). [NS 1949] s. 122-130 [A]

Lindeman   Bergwitz, J.K.: Musik-slekten Lindeman. Kria 1917. 2bl. Særtr. Folkebladet nr. 12. 
      [MH]

Lindeman   Lindeman, T.: Den trønderske familie Lindeman. Trondh. 1924. 75pp. [MH]

Lindeman   NN: Familien Lindeman. Stamtre. Trondh. ca. 1924. Tvl. 2pp. [MH]

Lindeman   Norsk Slektskalender I. Oslo 1949. [ns].

Lindemann   [NS]: (fra Ditmarsken). [NS1979] s. 136-140 [A]

Lindemann   Jørgensen, J. B.: Slægten Lindemann i Horsens 1844-1944. DK Horsens 1969. 74pp. 
      [ep].

Lindemann   Lengnick, J. C. L.: Stamtavle over Dr. Thomas Lindemann's Descendenter, der have 
      Adkomst til det Petersenske Jomfrukloster. DK [00*fb]

Lindemann   Møller, Frantz Frederik: Stamtavle over de til Brødrene Petersens Jomfrukloster 
      adkomstberettigede Familier. DK Kbh. 1884. 30pp. (Sjælden. Jomfruklosteret lå på Amagertorv overfor 
      Helligåndskirken. Brødrene var ugifte og de berettigede kommer fortrinsvis fra mormoderens familie 
      Lindemann. Også familierne Blicher (med St. St. Blicher), Raupach, Gantzel m. fl. er omfattede. ). 
      [#].

Lindencrone   DAA slægtsoversigt: DAA 1924 Bd. XLI [A] [_*]

Lindencrone   Lange, Nanna: Godsejer og Etatsraad Christian Lindencrones borgerlige Slægt 
      Lintrup. 7-II-1917 s. 333-43. PHT. [A].

Lindenov   Bobé, Louis: Den sidste af Adelsslægten Lindenov. 7-III-1918 s. 158. PHT. [A].

Lindenov   DAA slægtsoversigt: DAA 1902 Bd. XIX [A] [_*]

Lindenov   Nielsen, O.: Bidrag til Hr. Hans Johansen Lindenovs Historie. 4-V-1902 s. 271-80. PHT. 
      [A].

Linderot   DAA slægtsoversigt: DAA 1902 Bd. XIX [A] [_*]

Linderoth   Roth, de: Roth, de /Linderoth. . DK 2000.

Lindevig   Olson, Borghild Lindevig: A short family history. Lindevig Family Tree. La Crosse, 
      Wis. 1956. 22pp. [MH]

Lindevig   Olson, Borghild Lindevig: A tree that flourished, or the story of the Lindevig family 
      of Telemarken in Norway and America. La Crosse, Wis. 1958. 150pp. [MH]

Lindgaard   Pedersen, Hermund: Etterkommere etter Ole Eriksen Trones. Familiene Busch, Trones og 
      Lindgaard. 1996. Utg. Hermund Pedersen, 8316 LAUPSTAD. Innb. 488 s. [hp].

Lindhard   Lindhard, Hakon: Lille Oversigt over Frederik Elias Lindhards Efterkommere. DK 
      [60*fb]

Lindholm   DAA slægtsoversigt: DAA 1936 / DAA 1963 Bd. LXXIX [A] [_*]

Lindholm   Fabritius, Albert: Stamtavle over slægten Lindholm. DK [70*fb]

Lindholm   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Lindhom   [NS]: (fra Kvinesdal, VA). [NS1979] s. 141-146 [A]

Lindhommen, Fjotland   Seland, Per: Kvenåsen krets i Fjotland; gårds- og slektshistorie 
      omfattende gårdene Seland, Lindeland, Lindhommen, Eigeland og Solli. 1980. [db].

Lindnes   Huitfeldt-Kaas, Henrik Jørgen: Slægtsoptegnelser fra Lier (Lindnes-slægten). Kria. 
      1903. 3pp. [db].

Lindrup   Schilbred, Cornelius Severin: En ringeriks-slekt som har ført navnet Lindrup. Oslo 
      1953. 81pp. [db].

Lindseth   NN: 6-IV-1913 s. 279 og 7-IV-1919 s. 229. PHT. [A].

Lindsetmo (Namsskogan)   Mellingen, Thorleif: Lindsetmo-slekta. Namsskogan 1988. [sc].

Lindsetmos   Mellingen, Thorleif: Lindsetmoslekta. 1988. [db].

Lindskog   . {XREF}: [SAN02].

Lindstøl   Risø, Nicolai Olsen: Nedre-Lindstølfamilien og dens slægt. DK Kbh. 1902. 23pp. 
      [db].

Lindved   . {XREF}: [FOS01].

Lindvig   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Christian Johan Lodberg Lindvig, hjælpelærer i 
      Skrillinge Skole, Kavslunde Sogn m.m., født 1824, (1992) [fb]. 

Lindås   Strømøy, Sven: Ættesoge til Osingane. Om liv og lagnad i bygdene kring Valestrand frå 
      gamal og ny tid. Strømøy 1944. 25pp. [MH]

Linge   . {XREF}: [KIN01].

Lingum   Johansen, Gerd L.: Lingum-ætta 1593-1993. Horten 1993. [NSF]

Linnemann   NN: Fortegnelse over de Personer, der ere beslægtede i 1ste og 2den Sidelinie med 
      afdøde Capitain i Fodfolket Mads Johan Buch Linnemann. DK [00*fb]

Linstow   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Linstow, v.   Berner-Schilden-Holsten, Hans: von Linstow. DK. []

Linstow, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1960 Bd. LXXVI [A] [_*]

Linstow, von   Linstow, Fritz Werncke von: Slægten von Linstow. DK [fb]

Linstow, von   Linstow, Fritz Werncke von: von Linstow sagaen. DK [fb]

Lintrup   Lange, Nanna: Godsejer og Etatsraad Christian Lindencrones borgerlige Slægt Lintrup. 
      7-II-1917 s. 333-43. 7-IV-1919 s. 79. PHT. [A].

Linaa   NN: Slægten Linaae, stammende fra landsognet Linaa, anneks til Silkeborg landsogn ved 
      Aarhus. Kria. 1910. Tvl. [MH]

Linaae   . {XREF}: [SKI01].

Linaae   Linaae, Jean B.: Slekten Linaae. Sandefjord 1967. 67pp. [bb][ba].

Lionett   NN: Carl Hans_Christian Lionett f. 1847, husmand og antikvitetshandler i Enslev sogn, 
      og h. (II) Oline Marie Lund, deres forf. samt efterk. efter hendes forældre, Niels Bendix Boesen 
      Lund og h. Maren Nielsdatter. 119 pp. 1970. DK. [DK].

Lippe, v. d.   v. d. Lippe 1-III-1882 s. 393, 1-IV-1883 s. 87, 1-VI-1885 s. 89, 1-VI-1885 s. 179 
      og 2-VI-1891 s. 91. PHT. [A].

Lippe, von der   [KS]: (fra Bremen). [KS 1911] s. 173-175 [A]

Lippe, von der   Harbou, H. W.: Nogle Bemærkninger om Familierne von der Lippe i Danmark og 
      Norge. 3-III-1894 s. 65-71. PHT. [A].

Lippe, von der   Lippe, Conrad Fredrik von der: Personalhist. efterretn. om familien von der 
      Lippe med nærmeste cognatiske descendenter. Bergen 1883. 105pp. [MH][fb]

Lisbjerg   NN: Familien Lisbjerg. DK [80*fb]

Liset   Liset, Andreas: Ei liti ættarlista. Øystese 1947. 77pp [MH]

Lissau   NN: Slægten Lissau. DK [20*fb]

Litle / Galen   DAA slægtsoversigt: DAA 1893 Bd. X [A] [_*]

Litlevik   Sundvor, J.: Leglands- og Litleviks-ætti. 1918. [db].

Liunge   Bøgh, Nicolai: Redaktør A. P. Liunges Optegnelser. 4-I-1898 s. 229-67. PHT. [A].

Ljones   Kolltveit, Olav: Ljones-garden og Torbjørns-stova. I segn og soge. Odda 1958. 24pp. 
      [MH]

Ljoså    Aarskog, Hallstein: Rovdestranda - gard og slekt / redaktørar for boka: Hallstein Ljoså 
      og Martin Aarskog Ljoså, Hallstein  2006  [Bibsys].

Ljødal   Ljødal, Leif: Ljødal-slekta. 1500-1960. Hamar 1960. 84pp. [MH]

Ljødal   Ljødal, Ola: Slekten Ljødal 1550 - 1995. 1995. [db].

Ljøgodt    Røiri, Paal: Oversikt over RØIRI-ÆTTEN med en del av de tilstøtende linjer. Herunder 
      Jahr, Grini, Solberg, Romsaas, Wogstad, Jacobsen, Ljøgodt, Folmo, Habberstad, Tøyen, Bjørningstad, 
      Wæck, Nilsen, Homan, Imset, Vestmork, Brat, Hegnar, Holter, Østby, Høye, Weidemann og Tveter. Oslo 
      1993. A4, 179pp.

Ljøgodt   Røiri, Paal: Oversikt over Røiriætten med en del av de tilstøtende linjer. Herunder 
      Jahr, Grini, Solberg, Romsaas, Wogstad, Jacobsen, Ljøgodt, Folmo, Habberstad, Tøyen og Bjørningstad. 
      Oslo 1959/1961/1962. 69pp. [MH]
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU