FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Le*__.

Leanger   Finne-Grønn, S.H.: Leanger'ske optegnelser for årene 1621-1665. Hr. Erik Iversen Nore 
      og mag. Iver Eriksen Legangers slektsoptegnelser fra Sogn. Oslo 1945. 47pp. [MH]

Leck   Thomle, E.A.: En bergensk Slægtebog fra det 17de Aarh. [Anders Lauritzen Leck]. 2-I-1886 
      s. 1-31. PHT. [A].

Ledingsrud (Eidsberg)   Spydevold, Olav: Røsæg- og Torkeldsrudfolkets ætte-tre fra ekteparet 
      Christian Nielsen Røsæg og Anne Thorersdatter Ledingsrud's ektevielse i Eidsberg kirke i 1806, til i 
      1932. samt dette ektepars - og hermed hele ættens kjente avstamning fra 1500 årene av. 1932. 
      [db].

Ledaal   Kloster, Wibecke: Siste generasjon på Ledaal. M. etterskrift av Jan Hendrich Lexow. 
      Utgitt c2001. Trykt Haugesund. ISBN: 82-7868-031-0 h.[4. utg.]. Sidetall: 80 s. ill. På omslaget: 
      Stavanger museums venner 1. utg. i: By og bygd. XIX (1966) 

Leegaard   Harbo, Jens Peter: Slægten Leegaard fra Maabjerg Sogn ved Holstebro (Lægaard, 
      Leegardt, Legardt, de Leegardté, Legarth). DK Kolding 1919. 96pp. Personreg. [fb].

Leegaard   Leegaard, Michael: Slekten Leegaard i Norge. Oslo 1933. 128pp. [db][bb].

Leegaard   NN: 3-II-1893 s. 314. PHT. [A].

Leegaard   NN: Slægten Leegaard. Husmand og slagter i Tøving i Galtrup sogn Anders Christian 
      Iversen Leegaard, 1827-1913, og hustru Ane Sørensdatter, 1827-1903. - Deres forslægt på Mors og i 
      Salling samt efterkommere, hovedsagelig i Himmerland. 183 pp. DK 1979. [DK].

Leene (Ringsaker)   N. N.: Hedmark Slektshistorielags Jubileumsskrift. 1964. [ns].

Leene (Ringsaker)   Spangen, Christian: Leene-ætten fra Ringsaker; foreløbig manuskript ; hele 
      ætten for så vidt den i øieblikket er kjent efter de undersøkelser som er foretatt, tidsrummet 1600 
      - ca 1800. 1939. 31pp. [db].

Leene   Spangen, Christian: Leene-ætten fra Ringsaker. Ættegrenene fra Skjellungberg og Sollerud 
      i Furnes. Oslo 1939. 31pp. [MH][bb]

Leerstang   Traaholt, Erling: Leerstang-slekten. Søren Mikkelsens familie. Oslo 1959. 36pp. 
      [NO].

Leganger   [KS]: (fra Norddal på Sunnmøre). [KS 1914] s. 149-151 [A]

Leganger   Finne-Grønn, Stian Herlofsen: Legangerske optegnelser for årene 1621-1665. Erik 
      Iversen Nordal og Iver Eriksen Legangers slektsoptegnelser fra Sogn. 1945. [db][fb].

Leganger   Heiberg, G. F.: Nogen nye genealogiske Oplysninger om Legangerslegten. 6-V-1914 s. 
      204-8. PHT. [A].

Leganger   NN: 4-III-1900 s. 72 og 4-IV-1901 s. 288. PHT. [A].

Legarth   NN: Slægten Legarth fra Glibstrup (Andst Sogn, DK). Nordisk Slægtforsknong ApS 
      Skringstrup, Skals 1980. [].

Legind-Hansen   Legind-Hansen, Niels Einar: Stamtavle over Legind-Hansen slægt. DK 1962. 40pp. 
      [fb].

Legland   Sundvor, J.: Leglands- og Litleviks-ætti. Bergen 1918. [db].

Lehmann   Friis, Niels: Generalkonsul Paul Adolph Lehmanns Ahnetavle. DK Kbh. 1943. 98+pp. 
      Personreg. [#].

Lehmann   Lehmann, O.: Stamtavle over Familien Lehmann. DK [50*fb]

Lehn   Boye, A. E.: Efterretninger om Abraham Lehn og hans familie. DK 1839. [ep].

Lehn   DAA slægtsoversigt: DAA 1924 Bd. XLI [A] [_*]

Lehn   Schade, Jul: Efterretninger om Abraham Lehn d. y. og hans slægt. DK 19xx. [ep].

Lehnert   Lehnert, Per Fasting Slægten Lehnert i Danmark 1993. 1 bd. Forlag: Per Fasting 
      Lehnert, Humlehaven 63 Emne: Danmark . DK. 

Lehrmann   Schaldemose Larsen, Karl: Familierne Klov og Lehrmann. DK [80*fb]

Leiel   Holck, Harald: Om Slægterne Dyssel, Spormand og Leiel og Seglet paa Johannes Ewalds 
      Testamente. DK [60*fb]

Leigh   Munthe, Hartvig: Aabel, Leigh og Pavels. Slægtshistoriske optegnelser. Kria. 1903. 120pp. 
      [db][MH]

Leigh   NN: 6-IV-1913 s. 278. PHT. [A].

Leigh   NN: Provst P. Aabel og hustru født Leigh og deres efterkommere. 1981. [db].

Lein   Holst, Ola: Slekten Lein og slekten Jancke m. fl. 1963. 20pp. [db].

Leiningen   Brinckmeier, Eduard: Genealogische Geschichte des uradeligen, reichsgräflichen und 
      reichsfürstlichen, standesherrlichen, erlauchten Hauses Leiningen und Leiningen-Westerburg. 1-2. DK 
      [00*fb]

Leisching (DK)   Bobé, Louis: REV01 V s. 281. Kbh. 1892. [db].

Leisner   NN: 13-III-1955 s. 35. PHT. [A].

Leistikow   NN: Familiengeschichtliche Mitteilungen umfassend die Familien Jacobsen Blanck, 
      Brettschneider, Diedrichs, Eide Gotthardt, Hartmann Holleck-Weithmann, Krüger, Koscky Kosky, 
      Leistikow, Lorenz, Lorentzen Rost, Schrader, Smidt, Stemmer Wienert. DK [fb]

Lejsgaard   Lejsgaard, Johs.: Lejsgaardslægtens historie. 1950. 56 sider. [fb]

Lejsgaard   Lejsgaard, Johs.: Lejsgaardslægtens historie. Tillæg Silkeborg 1966. 20 sider : ill. 
      [fb]

Leland   NN: Aanen Erikson Leland og hustru Ingeborg Halvorsdotter født Flotten og deira 
      etterkomarar. Kr. sand. S 1950. 51pp. [MH]

Lem   Brøgger, A. W.: Slekten Brøgger; med oplysninger om familiene Bader, Bjerring, Breda, Lem, 
      Lie, Siewers, Ursin. 1931. [bb].

Lembach   Thomle, E.A.: Lidt om Familien Lembach. 3-I-1892 s. 75-6. PHT. [A].

Lemfort   Nystrøm, Eiler: Lemfortske Familiegaader. 5-V-1908 s. 108-39. PHT. [A].

Lemfort   Thomle, E.A.: Lemfortske Familiegaader. II. 7-V-1920 s. 222-29. PHT. [A].

Lemforth   DAA slægtsoversigt: DAA 1924 Bd. XLI [A] [_*]

Lemmich   . {XREF}: [AAR01].

Lemmich   Juell, Ragnar: Slægten Lemmich. Oslo 1946. 53pp. [db][fb].

Lemming   . {XREF}: [FOS01].

Lemming   Dahlberg, E.: Slægten Lemming 1792-1930. DK Kbh. 1930. 15pp. [#].

Lemming   NN: Rasmus Pedersen Lemming f. 1812, gdejer i Firgårde, Dover sogn, og h. Jacobine 
      Madsine Margrethe Jørgensdatter, deres forf. og efterk. 71 pp. 1957. DK. [DK].

Lemvig   Hauch-Fausbøll: Et Lemvig-Skifte. 11-V-1944 s. 85. PHT. [A][Th. ].

Lemvig   NN: 6-IV-1913 s. 279, 6-V-1914 s. 103, 7-IV-1919 s. 229 og 7-IV-1919 s. 288-91. PHT. 
      [A].

Lemvigh   Kragballe, L.: Stamtavle over slægten Lemvigh med de deri indgiftede slægter 
      (Schumacher, Fog, Knap, Prætorius, Westengaard, Tybring, Hoppe, Blad, Borchrevink, Hammer, 
      Kragballe, Balsløw m. fl. ). DK 1875. [db].

Lemvigh-Müller   Lemvigh-Müller, Victor: Slægten Lemvigh-Müller's Stamtavle. DK [60*fb]

Lenelyst   NN: Slægtsbog. Slægten fra Lenelyst. DK [80*fb]

Lennox   Tillyard, Stella: Aristokrater, fire søstre, fire skæbner, Caroline, Emily, Louisa og 
      Sarah Lennox 1723-1826. På dansk ved Annelise Schønnemann. DK Kbh. 1996. 478pp. Orig. titel 
      "Aristocrats". Om fire ukonventionelle, højadelige søstres liv og levned i 1700-tallets England og 
      Irland. [fb].

Lensmansslekter   Olav Nordstoga: Lensmannsslekter. 1994. 124 A 4-s. [lf].

Lente   Bobé, Louis: Stamtavle over Familien Lente. 2-III-1888 s. 275. PHT. [A].

Lente, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1904 Bd. XXI [A] [_*]

Lentz   NN: Slægten Lentz. [fb].

Leopoldus   Svensen, Ingebjørg Sem: Slektsbok for ætlinger av Gunnar Sem og Marie Sem f. Øvrom, 
      samt andre fra linjer tilhørende Gråtopp, Øvrom, Nielsen, Borse, Windfeldt, Monrad og Leopoldus. 
      1957. [db].

Lepel, von (DK)   Bobé, Louis: REV01 IX s. 416. Kbh. 1895. [db].

Lepsøe   Lepsøe, Finn: Slekten Lepsøe. 1972. [bb].

Ler   Ler, Håvard: Ler-slekta frå Sagbakken i Flå. 1996. Opplysninger om etterkommere etter Hans 
      Hansen Ler f. Wulf 1810 i Trondhjem og hustru Gollaug Olsdatter Ler, f. Bolland 1818 i Flå, 
      Sør-Trøndelag. [sb].

Lerche   Bobé, Louis: Kontreadmiral Christian Lerches Selvbiografi. 5-IV-1907 s. 258-67. PHT. 
      [A].

Lerche   Bobé, Louis: Stamtavle over Slægten Lerche. DK [50*fb]

Lerche   DAA slægtsoversigt: DAA 1934 Bd. LI [A] [_*]

Lerche   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Lerche   Landorph, Aage Lassen: Lidt om de ældre led af Slægterne Lerche og v. Westen. 9-I-1928 
      s. 97-102. PHT. [A].

Lerche   Lengnick, Johan Carl Louis: Den adelige familie Lerche. DK Kbh. 18xx

Lerche   NN: 10-VI-1939 s. 79 og 10-VI-1939 s. 167. 8-IV-1925 s. 272 og 8-VI-1927 s. 172. PHT. 
      [A].

Lerche   Schmidt, Olaus: Opptegnelser om slekten Lerche, v. Wettberg, Frølich og Schøller. NST 
      1953_XIV_2. [A].

Lersner   Bobé, Louis: Familien von Lersner i Danmark. 4-V-1902 s. 232-6. PHT. [A].

Lerstang   Schilbred, C. S.: Lerstang-slekten i Eidanger og Brevik. NST 1951_XIII_2. [A].

Leschly   Schøller, Christian Emil August: Familien Leschly i Danmark og Norge. DK Aarhus 1899. 
      17pp. [db][fb].

Leth (af Vosborg)   DAA slægtsoversigt: DAA 1902 Bd. XIX [A] [_*]

Leth (Mors, DK)   Provst Filtenborg: Slægtsbog for Sognedegn Sejer Olesen Leth og Hustru Ida 
      Nielsdatter samt deres Forslægt og Efterslægt. København 1938. 214 sider. [fb].

Leth af Vorborg   Nystrøm, E.: Biografiske efterretninger om Peter Munthe Bruns og Ane Munchs 
      slægt paa fædrene og mødrene side, omfattende personer af slægterne Angell, Brun, Dass, de Fine, 
      Kaasbøll, Leth af Vorborg, Linde, Munthe, Müller, Obelitz m fl. 1910. [db].

Leth   . {XREF}: [FOS01].

Leth   Bugge, Kjeld: Slektene Leth og slekten Dons i Trondheim. NST 1986_XXX_4. [A].

Leth   DAA slægtsoversigt: DAA 1920 Bd. XXXVII [A] [_*]

Leth   Ellefsen, Simon: Leth og Dons. [Internet]. 
      Simon Ellefsen,. DK 2000. [se]

Leth   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Leth   Leth, S. Danielsen: Slægten Leth, en gammel slægt fra Skibby. DK 1928. [ep][ab].

Leth   NN: 1-IV-1883 s. 256, 1-V-1884 s. 94, 2-V-1890 s. 125, 2-V-1890 s. 280 og 7-VI-1921 s. 
      204. PHT. [A].

Leth   NN: Mads Sørensen Leth f. 1825, gdejer i Sahl sogn, og h. Ane Marie Andersdatter, deres 
      forf. 52 pp. 1964. DK. [DK].

Leth   Tobisen, Fr.: Slægten Leth fra Stege. DK Kbh. 1947. 93pp. Personreg. [ep].

Leuenbach   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Leuenburg, von (DK)   Bobé, Louis: REV01 VIII s. T92. Kbh 1895. [db].

Leuenfeld   DAA slægtsoversigt: DAA 1924 Bd. XLI [A] [_*]

Leuthäuser   NN: 10-II-1935 s. 284. PHT. [A].

Leve   DAA slægtsoversigt: DAA 1902 Bd. XIX [A] [_*]

Levetzau   NN: 7-II-1917 s. 322. PHT. [A].

Levetzow - Levetzau   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Levetzow   DAA slægtsoversigt: DAA 1890 Bd. VII [A] [_*]

Levin-Fridericia   Levin, M. J. og Fischer, Josef: Slægten Levin-Fridericia. DK 1916. 54pp. 
      Personreg. [ep][fb].

Levinsen   NN: Familien Levinsen. DK [00*fb]

Lexow   Lexow, C.: Slekten Lexow. Utgitt 2002- Trykt Tønsberg. ISBN: 82-996552-1-8 ib.. 
      Sidetall: b. ill. 

Lexrød   . {XREF}: [AAR01].

Lexaas   NN: Fra familie til slekt, Peder Johnsen Lexaas etterkommere. [#].

Leyonstierne   DAA slægtsoversigt: DAA 1924 Bd. XLI [A] [_*]
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU