FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Ku*__.

Kuglebjerg   NN: Kuglebjerg slægten. DK [80*fb]

Kuhla, von der   DAA slægtsoversigt: DAA 1901 Bd. XVIII [A] [_*]

Kulstad   Ottesen, Erik: Slektsgreiner frå Kulstad i Vefsen og Innerdal i Korgen i Sør-Rana. 
      Namsos 1938. 43pp. [MH]

Kure   Kure, Søren: Slekten Kure fra Nordre Kure i Rygge. Oslo 1961. Tvl. [NO].

Kure   Thorsen, K.: Stamtavle over den bornholmske Slægt Kure. DK 19xx. 2 bind. [fb].

Kuri   Klitgaard, C.: Himmerlandske Slægter i det 16. og 17. Aarhundrede. Optegnelser om 
      Familierne Kras, Kuri, Wingaard, Wolf m. fl. 7-IV-1919 s. 207-26. PHT. [A].

Kurtz   NN: 10-I-1934 s. 155. PHT. [A].

Kusk   NN: Anders Larsen Kusk f. 1808, gdejer i Vestbjerg, Sulsted sogn, senere gdejer i 
      Lindholm, Nørresundby sogn, og h. Maren Jensdatter, deres forf. og efterk. samt tillæg "Slægten 
      Kusk". 83 pp. 1965. DK. [DK].

Kuur   . {XREF}: [FOS01].

Kvale (Lista)   Qvale, Einar: Slekten Qvale som skriver sig fra gaarden Drange i Herod sogn, 
      Lista len og som fra oprindelig at hete Drange tok navnet Qvale da den fra omkring aar 1680 til ca. 
      1750 bodde paa gaarden Kvale [Kvaale] i samme sogn. 1950. [db].

Kvale   Samdal, Ivar: Kvale-ætti - bonde Odd Ingebrigtson Kvale frå Jondal, Hardanger : 
      slektsbok. Sidetall: 103 s. 

Kvalsund, V-Finnmark   Nikodsemussen, Ole Johan: Slektsbøker for kommunene Kvalsund og Måsøy i 
      Vest-Finnmark. 

Kvam, Mathias   Grastveit, Bjørg Marit Baustad: Bertha og Mathias på Kvam og etterkomarane deira. 
      Kvernaland [2002]. ISBN: 82-996351-0-1 ib.. Sidetall: 130 s. ill. 

Kvam, Romerike   Holter, Gerd: Slekten Holter 1600-1992; en gren av Hvam-slekten på Store Hvam, 
      Nes på Romerike. 1992. [db].

Kvenåsen (Fjotland)   Seland, Per: Kvenåsen krets i Fjotland; gårds- og slektshistorie omfattende 
      gårdene Seland, Lindeland, Lindhommen, Eigeland og Solli. 1980. [db].

Kvernland   Aurenes, Ola: Nils Martinson Kvernlands ætt. 1939. [db].

Kvisle   Kvisle, Ola: I ring om Fjøslia; slektshistorie fra Numedal, Sigdal og U. S. A. m. v. 
      1950. [db].

Kvistad   Refsaas, J.: Nogle oplysninger om Kvistad-folket. Fargo, N. D. 1912. 15pp. [MH]

Kvisten   Rabben, Elin Grubba: Etterkommere av Melkior Olsen Kvisten (1836-1901) og Maren Gurine 
      Larsdatter (1825-1914). Gimse 1993. 15pp [Bibsys]. [NO].

Kvitseid   Blom, A: Efterladte historiske optegnelser særlig vedkommende Skien, Laardal og 
      Kvitseid. 1904. [db].

Kvitvang   Brækken, Kr.: Gårds- og ættehistorie for Kvitvang i Sparbu. 300 år. Steinkjer 1960. 
      42pp. [MH]

Kvaale   Med røtter på Vikna: slektsbok for Kvaale-slekta. 1992. 333pp. [db].

Kydland   Aurenes, Ola: Kydlands-ætti; eit utkast. Stavgr. 1925. 32pp. [db].

Kühl   NN: 4-III-1900 s. 243. PHT. [A].

Kyhl   NN: Optegnelser vedr. familien Kyhl (Kühl) bilagt forskellige attester og avisudklip. 
      Stilehefte med stambogsoplysninger for familien Kühl, mm. Indsamlede omkr. 1900. DK 1900. [DA].

Kühle   Kühle, Sejer: Breve og andre Papirer vedrørende Slægten Kühle. DK Kbh. 1938. 72pp. 
      [fb].

Kühle   Kühle, Sejer: Slægten Kühle, dens Oprindelse og Historie. DK Kbh. 1919. 64pp. [fb].

Kyhn   Thorsen, K.: Stamtavle over slægten Kyhn af Rønne. [cf].

Kykle (Skjeberg)   Veel, Haakon Anker: Stamtavle over Østby-slekten og beslektede familier fra 
      Kykle - Gunnarstorp - Østby og Berg i Skjeberg. 1938. [db].

Kylstrup   NN: 3-I-1892 s. 165. PHT. [A].

Kynberget   Rygh, Gunnar: Ættetavle for slekten Kynberget - Rygh fra Åmot, Elverum og Sparbu. 
      Utg. til slektsstemnet i Steinkjer og Inderøy olsokdagen 1987. Trondheim 1987. 48pp. [NO].

Kynemundt   Hansen, Peter: Den nordsjællandske slægt Kynemundts oprindelse. 1985 s. 54. PHT. 
      [A].

Kynemundt   Hauch-Fausbøll: Slægten Kynemundts Oprindelse. 9-V-1932 s. 288f. PHT. [A][Th. ].

Kynemundt   Juel Hansen, E.: Lidt mere om Slægten Kynemundt. 10-II-1935 s. 279f. PHT. [A].

Kyrkjebø   Førsund, Adolf: Ættebok for Kyrkjebø. 1995. [db].

Kyrning (Myre)   DAA slægtsoversigt: DAA 1901 Bd. XVIII [A] [_*]

Kyrning   DAA slægtsoversigt: DAA 1901 Bd. XVIII [A] [_*]

Kyster   NN: 8-II-1923 s. 275. PHT. [A].

Kællerød   Krarup, C: Stamtavle over Slægten fra Kællerød. 2. forøgede Udg. DK Slagelse 1946. 
      281pp. Personreg. [#].

Kærulf   NN: 5-II-1905 s. 255-6. PHT. [A].

Køber   . {XREF}: [FOS01].

Købke   Bondesen, P.C.B.: Fyenske Familier i ældre Tid. XVIII. Købke. 4-V-1902 s. 73. PHT. 
      [A].

Købke   Købke, H. Vilh.: Stamtavle over Bagermester Peter Berendt Købkes og Hustru Cæcilie 
      Margrethe født Petersens Efterkommere. DK Kbh. 1888. 8pp. [fb].

Købke   NN: 3-I-1892 s. 290-1. PHT. [A].

Købke   NN: Stamtavle over Slægten Købke, (1870) [fb].

Købke   Swane, Hans Jørgen: Legatstamtavle for Christiane Muus, f. Bruun's legat. og for 
      Magdalene Bartholine Bruun's legat. og for Andreas og Bertha Weis's legat. samt for Oline Antonie 
      Købke's legat "Fredhjem". 1921. [db].

Købke, Jacob Georg   NN: 13-II-1953 s. 221. PHT. [A].

Købler   Randbøll, Hans F.: Anetavle for Axel F. Købler. DK [70*fb]

Kølle   Koren: Slekten Kølle. 1938. [MH]

Köller, von (DK)   Bobé, Louis: REV01 VIII s. T89. Kbh 1895. [db].

Kørbitz   Bondesen, P.C.B.: Fyenske Familier i ældre Tid. VI. Kørbitz. 2-IV-1889 s. 154. PHT. 
      [A].

Kørbitz   DAA slægtsoversigt: DAA 1923 Bd. XL [A] [_*]

Kørbitz   Schøller, C.E.A.: Fremmede Adelsslægter i Danmark. XIV. v. Kørbitz. 4-VI-1903 s. 
      217-23. PHT. [A].

Kaalstrup   NN: Thomas Hansen Kaalstrup f. 1836, købmand i Gassum og Asferg, og h. Johanne 
      Sørensen, deres forf. og efterk. samt efterk. efter hans første ægteskab med Karen Marie Jensen og 
      tredie ægteskab med Kirsten Jensen. 72 pp. 1960. DK. [DK].

Kaalund   DAA slægtsoversigt: DAA 1908 Bd. XXV [A] [_*]

Kaalund   Hauch-Fausbøll, Th.: Den adelige Slægt Kaalunds Oprindelse. 8-V-1926 s. 307-8. PHT. 
      [A].

Kaalund   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Kaalund   NN: 9-III-1930 s. 78. PHT. [A].

Kaalund   NN: Slægtebogsoptegnelser vedrørende Familierne Stricker og Kaalund. DK [30*fb]

Kaarbø   . {XREF}: [KIN01].

Kaarsberg   Kaarsberg, Anton: Slægten Kaarsberg fra Korsebjerg i Ubberud sogn 1550-2000 en 
      delvis oversigt ved Anton Kaarsberg, videreført af Jørgen Kaarsberg 2000. 111, 13, 20 sider, ill. 
      DK. 2000 

Kaarsberg   Kaarsberg, Jørgen: Historiens vidner, (2007?) [fb].

Kaarøe   Høyvald, Niels Ludvig: Kaarøe familien og tilhørende familier : Kaarøe, Carøe, Caroe : 
      med afsnit til slut af Hans Hansen Carøes kone Maren Schnell's familie tilbage til Jeppe auf der 
      Bohle : andre familier Ammitzbøll, Bojsen-Møller, Hauch, Hirch, Kierulff, Lunøe, Ravn, Schiøtz, 
      Trock-Jansen og andre (Niels Høyvald). - Lebanon, N.J. : s.n., 2003. - 372, 40 løsblade, tavler + 1 
      cd-rom [fb].

Kaas (m. Muren)   DAA slægtsoversigt: DAA 1917 Bd. XXXIV [A] [_*]

Kaas (m. Sparren)   DAA slægtsoversigt: DAA 1899 Bd. XVI [A] [_*]

Kaas (Munthe-Kaas)   Munthe-Kaas, H.: Guldsmedmester Ahasverus Kaas. Artikkel i bladet 
      "Guldsmedkunst", 19xx. [ds].

Kaas (Mur)   NN: 1-III-1882 s. 168 og 1-IV-1883 s. 336. PHT. [A].

Kaas (Mur-Kaas)   Munthe-Kaas, H.: Til spørgsmaalet om Mur-Kaasslektens oprinnelse. 12-VI-1951 s. 
      70-80. PHT. [A].

Kaas (Sparre)   NN: 2-IV-1889 s. 301. PHT. [A].

Kaas med Muren   Kaas: Slægten Kaas med Muren. I .. Dansk Adel og Borgerstand. - 1,5. - 1916. - 
      S. 33-35. DK [fb] 

Kaas   [KS]: (dansk adelsslekt). [KS 1914] s. 114-117 [A]

Kaas   Bondesen, P.C.B.: Kaas. 3-IV-1895 s. 149-50. PHT. [A].

Kaas   Carstensen, Richard: Stamtavle over efterkommerne af Georg Fredrik Ulrich og Anna 
      Magdalena Herbst, med 2 tillæg. 1. En gren af slægten Kaas. 2. Henriette Marie Mouriers afstamning. 
      1897. [db].

Kaas   Harbou, H. W.: Et Par Bidrag til en fuldstændigere Stamtavle over Mur-Kaas'erne. 2-IV-1889 
      s. 265-79. PHT. [A].

Kaas   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Kaas   Lund, Carl Johan: Familien Kaas fra Kaasegaard i Poulsker. DK [80*fb]

Kaas   Munthe-Kaas, H.: Mur-Kaas. PHT 1-V-1884 s. 257-88 og 1-V-1884 s. 290-301. [A].

Kaas   Munthe-Kaas, Harald: Familien Kaas. 1884. [db][fb].

Kaas   Munthe-KaaS.H.: Familien Kaas, Stamtavle med historiske og biografiske Anmærkninger. 
      Sparre-Kaas. 1-V-1884 s. 1-24. PHT. [A].

Kaas   Thorsen, K.: Om Slægten Kaas i Allinge-Sandvig. DK [50*fb]

Kaasbøl   NST v. 32 (1989). [A].

Kaasbøll   Nystrøm, E.: Biografiske efterretninger om Peter Munthe Bruns og Ane Munchs slægt paa 
      fædrene og mødrene side, omfattende personer af slægterne Angell, Brun, Dass, de Fine, Kaasbøll, 
      Leth af Vorborg, Linde, Munthe, Müller, Obelitz m fl. 1910. [db].

Kaasgaard   NN: Jens Christensen Kaasgaard f. 1783, gdejer i Kåsgård, Ferring Sogn, og h. Anna 
      Margaretha Friis, deres forf. og efterk. 144 pp. 1973. Ringkøbing Amt. DK. [DK].

Kaastrup   . {XREF}: [FOS01].

Kaatorp   . {XREF}: [AAR01].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU