FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Kr*__.

Krabbe (af Damsgaard)   DAA slægtsoversigt: DAA 1928 Bd. XLV [A] [_*]

Krabbe (af Herpinggaard)   DAA slægtsoversigt: DAA 1928 Bd. XLV [A] [_*]

Krabbe (af Østergaard)   DAA slægtsoversigt: DAA 1928 Bd. XLV [A] [_*]

Krabbe (Tværbjelke)   NN: 1-I-1880 s. 78, 1-IV-1883 s. 81 og 6-II-1911 s. 328-9. PHT. [A].

Krabbe (ætten)   NN: s. 50f, NST v. 35 (1995). [A].

Krabbe af Roskilde   DAA slægtsoversigt: DAA 1954 Bd. LXXI [A] [_*]

Krabbe   Harbou, H. W.: En Rettelse til Stamtavlen over Damsgaard-Krabberne. 3-II-1893 s. 236-8. 
      PHT. [A].

Krabbe   Hauch-Fausbøll, Th.: Kammerherre Krabbe's Anetavle Personalhistoriske Samlinger. - 3. 
      bind. DK 1913, Side 37-38, 45. [A][*fb]

Krabbe   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Krabbe   NN: En "Krabbe" Gaades Løsning. DK [30*fb]

Krabbe   NN: Frederik Anton Monrad Krabbe, født 18. Decb. 1908, død 8. Juni 1881. DK [00*fb]

Krabbe   NN: Stamtavle over den paa Damsgaard hjemmehørende danske Adelsslægt Krabbe. DK 
      [30*fb]

Krabbe   Thiset, A.: Forglemte Adelsslægter. I. Krabbe (med Tværbjelken), med en Stamtavle. 
      1-I-1880 s. 18-25. Jfr. 1-I-1880 s. 78 og 1-IV-1883 s. 81. PHT. [A].

Krabbe   Thiset, A.: Optegnelser om de ældre Led af den paa Damsgaard hjemmehørende Adelsslægt 
      Krabbe, med en Stamtavle til Nutiden. 1-III-1882 s. 40-79. PHT. [A].

Krabbe   Thiset, A.: Til Krabbe-Slægtens Stamtavle. 6-III-1912 s. 87-8. PHT. [A].

Krabbe-Juel / Juel   DAA slægtsoversigt: DAA 1927 Bd. XLIV [A] [_*]

Krabsen   Krabsen: Krabsen-slægten fra Aarestrup. I .. Slægt & data. - Skibby. eksp. Arne Julin, 
      Hovedgaden 75, 4050. - 2,1. - 1988. - S. 10. DK [fb] 

Krafft   Krafft, Leif Treschow: Slægtshistorisk materiale. Efterkommere i ret nedstigende linie 
      fra Carl Frederik Krafft gift med Emmy Treschow. Bearb. og udgivet af Ove Treschow Kühl. DK Hellerup 
      1975. 28pp. [NO].

Krafse   DAA slægtsoversigt: DAA 1899 Bd. XVI [A] [_*]

Kraft   [NS]: (fra Modum, kognatisk Kraft fra Tyskland). [NS1951] s. 126-130 [A]

Kraft   Brenner, S. Otto: Stamtavle over Slægten Kraft. DK [50*fb]

Kraft   Jensen, Henning: Ole Bjørn Kraft og hans 32 aner. 16-V-1977 s. 159. Jfr. 1977, s. 
      159-173. 1980 s. 100. PHT. [A].

Kraft   NN: 1-VI-1885 s. 88, 2-II-1887 s. 234, 7-II-1917 s. 361 og 7-IV-1919 s. 79. PHT. [A].

Kraft, Jens   Christiansen. Ove: Jens Kraft. 1720-1764 - Med efterskrift om Jens Krafts 
      instrumentsamling og efterskrift om Jens Krafts efterkommere. Biografisk Skitse ved Ove 
      Christiansen, DK Kbh. 1988, 95pp.

Krag (i Jylland)   DAA slægtsoversigt: DAA 1899 Bd. XVI [A] [_*]

Krag (i Sjælland)   DAA slægtsoversigt: DAA 1899 Bd. XVI [A] [_*]

Krag (Kragh)   Hjorth-Nielsen, H.: Præste- og Landmandsslægten Krag (Kragh)

Krag (Trøndelag)   Krag, Hans Peter Schindler: Genealogisk underretning om de af navnet Krag som 
      nedstamme fra Rasmus Krag i Thronhjems stift. 1936. [db].

Krag (Trøndelag)   Krag, Hans: Slekten Krag fra Trøndelag i 1944. Drøbak 1944. [db][bb].

Krag / Gøye   DAA slægtsoversigt: DAA 1896 Bd. XIII [A] [_*]

Krag / Kid   DAA slægtsoversigt: DAA 1899 Bd. XVI [A] [_*]

Krag   . {XREF}: [FOS01].

Krag   Bondesen, P.C.B.: Fyenske Familier i ældre Tid. XIV. Krag. 3-IV-1895 s. 145-8. PHT. 
      [A].

Krag   Hjorth-Nielsen, H. og Fabritius, Albert: Præste- og Landmandsslægten Krag (Kragh). 
      10-VI-1939 s. 1-60. PHT. /Særtr. af PHT. DK Kbh. 1939. 60pp. [A][ep][fb].

Krag   Juel Hansen, E.: Slægten Krag fra Mesinge. Pers. hist. t. Vol. 9 II No. 103, 1929 s. 
      101-21. PHT. [A].

Krag   Klevenfeldt, Terkeld: Stamtavle over familien Krag (med nogle senere tilføielser). 1868. 
      [db].

Krag   Klevenfeldt,Terkel: Terkel Klevenfeldts Stamtavle over familien Krag, (1868) [fb].

Krag   Klitgaard, C.: En Familie Krag. 8-V-1926 s. 156-9. PHT. [A].

Krag   Krag, H. P. S: Genealogisk underretning om de af navnet Krag som nedstamme fra Rasmus Krag 
      i Trondhjems stift 1831. Oslo 1936. 32pp. [MH][fb]

Krag   Krag, Hans: Slekten Krag fra Trøndelag i 1944. Drøbak 1944. 31+pp. [NO][fb].

Krag   Krag, Hans: Slekten Krag fra Trøndelag. NST 1938_VI_4. [A].

Krag   Krag, Ole H.J.: (Om slekten Krag. ) Ca. 1899. 126pp. [MH]

Krag   NN: 2-IV-1889 s. 176. 10-I-1934 s. 276. 12-III-1948 s. 185-186. PHT. [A].

Krag   NN: Jørgen Krags anebøger. DK [50*fb]

Krag/Kragh   Lykke Jensen, Ketty: En Krag/Kragh slægt fra Falster. 1.udg. - [Eskilstrup] 
      2009. - 221 sider : ill. [fb]

Kragballe   Kragballe, L.: Stamtavle over slægten Lemvigh med de deri indgiftede slægter 
      (Schumacher, Fog, Knap, Prætorius, Westengaard, Tybring, Hoppe, Blad, Borchrevink, Hammer, 
      Kragballe, Balsløw m. fl. ). DK 1875. [db].

Krage / Falk   DAA slægtsoversigt: DAA 1892 Bd. IX [A] [_*]

Krage   NN: Jens Jørgen_Jensen Krage f. 1876, gdejer i Bakkegård, Uggerby sogn, og h. Elise 
      Birgitte Jensen, deres forf. samt efterk. efter hans forældre. 98 pp. 1964. DK. [DK].

Kragenskiold   DAA slægtsoversigt: DAA 1946 Bd. LXIII [A] [_*]

Kragerup   Gad, Henrik Nicolai Clausen: Stamtavle over familien Clausen med oplysning om 
      slægterne Bastrup, Eckermann, Frimodt, Gad, Jørgensen, Kragerup, Mejer, Neumann, Swane m. fl. 1896. 
      [db].

Kragerø   Thomle, E.A.: To Kragerø-Slægter. DK Kbh. 1923-1924. Side 225-238, side 53-76 [*fb]. 
      Udsnit af: Personalhistorisk Tidsskrift, række 8, bind 2-3

Kragge   Højmark-Jensen, Finn: Aneslægtsbog for Marius Theodor Vilhelm Oswald Kragge. 1. del. DK 
      [99*fb]

Kragh   NN: 11-V-1944 s. 280. PHT. [A].

Kragh   Thuen Jan-M. Kragh: Af slægten Kraghs historie. DK 1975-77

Kragh-Müller   Hauch-Fausbøll, Th.: Slægten fra Maglemølle ved Næstved gennem 300 Aar hvis 
      Medlemmer fører og har ført Navnene Andresen, Giøe, Møller, Müller, Müllerz, Herløv-Müller, Kragh-
      Müller, Roed-Müller og Possin. DK Vejle 1907. 110pp. [*fb]

Krag-Juel-Vind-Friis   Hauch-Fausbøll, Th.: Stamtavler for Carlsen-Langes Legatstiftelse. DK Kbh. 
      1914. 26x24, Tavle I-VI. Med bl. a. familien Krag-Juel-Vind-Friis. [#].

Krag-Juel-Vind-Frijs   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Kramer   NN: 5-I-1904 s. 178. PHT. [A].

Krarup   Krarup, Christian: Meddelelser om Familien Krarup. DK Ringkjøbing 1915-1933. [fb].

Krarup   Krarup, Christian: Stamtavle over efterkommerne af Christian Krarup til Dejbjerglund. 5. 
      udg. DK Sorø 1933. 157pp. /6. udg. DK 1958. 217pp. Personreg. [ep].

Krarup   Krarup, Fredrik Foss Stampe: Stamtavle over den krarupske familie. 1871. [db][fb].

Krarup   Krarup, Kr.: Bidrag til Efterslægtstavle for Erich Nielsen Krarup. DK [50*fb]

Krarup   Krarup, Kr.: To gårde og deres beboere. Med anetavle og efterslægtstavle for Christen 
      Erichsen Krarup og Anne Jensdatter Gaaskjær. DK Århus 1968-1969. 48pp. [*fb]

Krarup   Krarup, N. P.: Stamtavle over Familien Krarup. DK [fb]

Krarup   Krarup, Nicolai: Til overlærer, Fru Marie Herlev, født Krarup. DK [60*fb]

Krarup   Lodberg, Thorv.: Familierne Lodberg og Krarup. DK [60*fb]

Krarup   NN: 8-IV-1925 s. 272. PHT. [A].

Krarup   NN: Jens Jensen Krarup f. 1870, husmand i Højlund på Vittrup mark, Vroue sogn, senere 
      gdejer i Vridsted sogn, og h. Johanne Kirstine Jensen, deres forf. og efterk. 57 pp. 1967. DK. 
      [DK].

Krarup   NN: Meddelelser om Familien Krarup. Ny række. DK [50*fb]

Krarup   Aasted, Eigil: Efterkommerne efter Ove Thomas Nicolai Krarup og Susanne Mathilde Tang. 
      DK [70*fb]

Kras (Himmerland)   Klitgaard, Carl: Himmerlandske Slægter i det 16. og 17. Aarhundrede. 
      Optegnelser om Familierne Kras, Kuri, Wingaard, Wolf m. fl. DK Kbh. 1919. Side 207-226. Udsnit af: 
      Personalhistorisk Tidsskrift, række 7, bind 4. [**fb]

Kras   Klitgaard, C.: Himmerlandske Slægter i det 16. og 17. Aarhundrede. Optegnelser om 
      Familierne Kras, Kuri, Wingaard, Wolf m. fl. 7-IV-1919 s. 207-26. PHT. [A].

Kraus / Skade   DAA slægtsoversigt: DAA 1915 Bd. XXXII [A] [_*]

Krause   . {XREF}: [SAN02].

Kreber   Hauch-Fausbøll, Th.: Officersslægten Kreber. 10-III-1936 s. 132-36. PHT. [A].

Krebs   Krebs, Henrik Johannes: Slægter af navnet Krebs. 2. udg. Kbh. DK Kbh. 1935. 146pp. 
      Personreg. [db].

Krefting   Krefting, Axel: Slegten Krefting. Kria. 1924. Tvl. [db].

Krefting   Krefting, Peter Johannes: Ingeniørmajor Peter Johannes Kreftings optegnelser om sin 
      stamtavle. 1968. [db].

Krefting   Krefting, Reidar: Slekten Krefting og dens forgreininger i Norge. Oslo 1944. Tvl. [MH] 
      [db].

Krefting   Krefting, Reidar: Slekten Krefting og dens forgreininger i Norge. (Omred. og 
      ajourført. ) 1963. 146pp. [db].

Krefting   Thomle, E.A.: Forskellige Slægtebogsoptegnelser. VII. Optegnelser om Familien 
      Krefting. 3-V-1896 s. 205-19. PHT. [A].

Kreyberg   Kreyberg, Leiv: Slekten Kreyberg i Danmark og Norge. Oslo 1973. 65+pp. [db][bb].

Krieger   DAA slægtsoversigt: DAA 1907 Bd. XXIV [A] [_*]

Krieger   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Kringstad   Ellefsen, Turid Eva et al.: Spor etter 10 søsken, etterkommere etter Andreas Johnsen 
      Kringstad 1839-1934 og hustru Ane Andersdatter Sannes 1848-1916. 1999. 164pp. [NO].

Krislok   Westlie, Heljar: Krislok-slekta fra Hegra. Erik og Gjertrud Krislok og deres 
      etterkommere, over 300 personer, og deres røtter. Boka finnes på N-Trøndelag Fylkesbibliotek, 
      Steinkjer. [we].

Kristensen   . {XREF}: [SAN02].

Kristensen   Amstrup Sørensen, Inge Marie: Slægtsbog til efterkommere af Karl Kristian Marinus 
      Kristensen og Karen Marie Pedersen. 2002. 167 sider, illustreret. Omslagstitel: Slægten Kristensen 
      fra Fabjerg, Rom og Nørlem Med lit.henvisn.. og internetadresser ISBN: 87-989097-0-3. DK. 

Kristensen   Kristensen, Oluf: Gartnerslægten Kristensen. Fotokopi af Medd. fra 
      Havebrugshistorisk Selskab, Nr. 7, 1977, p 67-82. [#].

Kristensen   NN: Aksel Kristian Frovin Kristensen f. 1902, laborant i København, hans forf. og 
      efterk. 68 pp. DK Kbh 1980. [DK]

Kristensen   NN: Morten _ Kristensen Familien Kristensen fra Svingelbjerg i Vesterbølle sogn. 
      Omhandler Brødrene Morten Kristensen, f. 18. september 1849 i Svingelbjerg, og Niels Christian 
      Kristensen, f. 17. april 1859 i Svingelbjerg, begge gårdmænd i Svingelbjerg. Deres forf. og efterk. 
      Endvidere anetavle for Morten Kristensens svigerfar gdmand Laurs Andersen Meilstrup i Svingelbjerg 
      samt anetavle for Niels Christian Kristensens svigerfar, gdmand i Svingelbjerg Thomas Christensen. 
      Med afstamning fra Rinds herreds knaber. 172 pp., 21 billedpp., 5 tavler. DK 1978. [DK]

Kristensen   Sørensen, Georg Faarbech: Slægtsbog familien Kristensen, (1978) [fb]. 

Kristensen, K.   Bendixen, P.E.K.: K. Kristensen, højskolemanden i Hoven og hans nære slægt. DK 
      Viborg 19xx. 333pp

Kristensen, Karl Kristian Marinus   Amstrup Sørensen, Inge Marie: Slægtsbog til efterkommere af 
      Karl Kristian Marinus Kristensen og Karen Marie Pedersen 2002 167pp. ill. ; 30 cm. DK [fb] 

Kristoffersen   . {XREF}: [KIN01].

Krog (Kvinnherad)   139f NST v. 32 (1989). [A].

Krog (Kvinnherad)   Fagerli, Torkel: Slekten Krog fra Kvinnherad. 1989. [bb].

Krog   . {XREF}: [FOS01][SAN02][AAR01].

Krog   Krog, A.: Stamtavle over Familien Krog fra Biersted. DK [30*fb]

Krog   Lengnick, J.: Familien Krog, der nedstammer fra provst i Værdalen, Peder Offesen Krog. Kbh 
      1856. 22pp. [MH]

Krog   Lengnick, J.C.L.: Familien Krog. DK [00*fb]

Krog   NN: 1-III-1882 s. 170. PHT. [A].

Krog   NN: Morten Jepsen Krog f. 1837, gdejer i Krogsgård, Erslev sogn, og h. Karen Marie 
      Christensdatter, deres forf. og efterk. 70 pp. 1962. DK. [DK].

Krogh (Nordslesvig)   Krogh, A.: En nordslesvigsk Bondeslægts Historie. Slægten Krogh 1653 - 
      1933. DK Viborg 1933. 210pp. Personreg. [cs].

Krogh   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Krogh   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Jens Larsen Krogh, gårdejer i Nørhå Sogn, født 
      1800, (1986) [fb]. 

Krogh   NN: 3-IV-1895 s. 164. PHT. [A].

Krogh   NN: Svenning Christensen Krogh f. 1827, gdejer i Nautrup sogn, og h. Mariane Nielsdatter, 
      deres forf. og efterk. 85 pp. 1968. DK. [DK].

Krogh, von   . {XREF}: [SAN02].

Krogh, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1898 Bd. XV [A] [_*]

Krogh, von   Krogh, Gunnar v.: Den norske gren av slekten von Krogh. Utarb. på grunnlag av den i 
      1898 utg. slektsbok, som er samlet av C. C. v. Krogh og Adam v. Krogh. Ajourført og tegnet Oslo 
      1944. Tvl. [NO].

Krogh-Jensen   Krogh-Jensen, G.: Slægten Krogh-Jensen fra Gudnæs Mølle i Thy. DK [70*fb]

Krognos   DAA slægtsoversigt: DAA 1893 Bd. X [A] [_*]

Krogsrud (N. -Odal)   Nordheim, Otto: Slekten Krogsrud fra Søstua Kroksrud i Nord-Odal. Eidsvoll 
      1972. 112pp. [ub][bb].

Krogstad   . {XREF}: [AAR01].

Krogstrup    Ildsvad Chr.; Bogen om Krogstrup Slægten. DK 1959

Krogvik   . {XREF}: [SAN02].

Krohg   Krohg, Harald: Nogle biografiske skitser, samlede og nedskrevne som bilage til familien 
      Krohgs stamtavle. Trondh. 1876. 86pp. [MH]

Krohg   Krohg, Otto Theodor: Den krohgske families stamtavle udarbeidet 1875. Trondh. 1875. 19pp. 
      [MH]

Krohg   NN: Den Kroghske families slægtskabsforhold, saavel til. Thomas Angell i Trondhjem som 
      til. Hilmar meincke sst. Molde 1845. 2bl. [MH]

Krohn   August Krohn: Krohn'sche Familiennachrichten. St. Johann-Saarbrücken 1903. 44pp. [#].

Krohn   Holst, Ruth Sommerfelt: Slekten Krohn fra Kronborg og Ringerike. Oslo 1931. 40pp. 
      [db][bb].

Krohn   Hopstock, Anna J.: Stamtavle over familiene Garmann, Schanche, Krohn og Hopstock. Bergan 
      1876. 80pp. [MH]

Krohn   Kielland, Axel: Familien Kielland med dens kognatiske Ascendents. Chria. 1897. [ns].

Kroka   Krog, Olav: Oppteikningar og segner samla 1923-1947 og kosta i trykken av Kroka-folket. 
      Orkanger 1947. 42pp. [MH]

Kroken (Lillehammer)   Bang, Cath.: Om noen av familiene i Kroken og en del av deres efterslekt; 
      vesentlig basert på Agnes Hansens "Familjeoptegnelser", brev og andre kilder, samt litt om 
      rektorfamilien på Lillehammer. 1993. [db].

Kromand   Hjorth-Nielsen, H. E.: Hans Pedersen Kromand's Efterkommere. DK [30*fb]

Kromann    Kromann, Jens: Kromann - en familiekrønike fra Marstal (2006). [fb].

Kromann   Graugart, Keld Berger: Kromanns Fabrikker: slægten Kromann, Sonnichsen, redigeret af 
      Kirsten Friberg 1. udgave. 2003. 128 sider, ill. ISBN: 87-989430-0-6. DK. 

Kronborg   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Mogens Brix Christensen Kronborg, (1982) [fb]. 
      

Kronborg   NN: Jacob Nørgaard_Christensen Kronborg f. 1815, proprietær i Aggersborggård, 
      Aggersborg Sogn, og h. Ane Cathrine Christensdatter, deres forf. og efterk. samt gården 
      Aggersborggårds historie. 190 pp. Ny udgave 1981. Hjørring Amt. DK. [DK][fb].

Kronborg   NN: Mogens Brix_Christensen Kronborg f. 1776, skipper og handelsmand i Løkken, senere 
      gdejer i Slettegård, Hjortdal sogn, og h. Maren Jensen, deres forf. og efterk. samt karakteristiske 
      træk. 200 pp. 1959. 360 pp. Ny udgave 1982. Nordjyllands Amt. DK. [DK] [fb]. 

Krosby   . {XREF}: [AAR01].

Krosnes   NST v. 32 (1989). [A].

Kroymann   NN: 16-VI-1978 s. 108. PHT. [A].

Kruchow (Fyn)   DAA slægtsoversigt: DAA 1900 Bd. XVII [A] [_*]

Kruchow (Norge)   DAA slægtsoversigt: DAA 1900 Bd. XVII [A] [_*]

Kruckow   Bondesen, P.C.B.: Fyenske Familier i ældre Tid. XXI. Kruckow. 4-V-1902 s. 75-7. PHT. 
      [A].

Kruhöffer   Kruhöffer, E. W.: Familien Kruhöffer - Biografiske Skitser. DK Aarhus 1904. 98pp. 
      [#].

Kruke   NN: Slektsbok for Kruke-slekten. [#].

Krum   Krum-Hjersing, Einar: Familien Krum i Norge. Kria. 1914. 114+pp. [ub][kb].

Krummedige   DAA slægtsoversigt: DAA 1900 Bd. XVII [A] [_*]

Krumpen   DAA slægtsoversigt: DAA 1900 Bd. XVII [A] [_*]

Kruse   . {XREF}: [FOS01].

Kruse   Dansk Slægtsforskning: Slægtsbog for efterkommere efter Hans Hinrich Kruse, (1978) [fb]. 
      

Kruse   Dansk Slægtsforskning: Georg Simon Kruse f. 1833, gdejer i Østergård i Frisvad, Varde 
      Landsogn, og h. Nicoline Jepsen, hans forf. samt deres efterk. 56 pp. Ny udgave 1978. Ribe Amt. DK. 
      [DK] [fb].

Kruse   DAA slægtsoversigt: DAA 1900 Bd. XVII [A] [_*]

Kruse   Elieson, E.K.: Om slægterne Bolt og Kruse. Hist.Tidsskr.(N) rk.4, bd.3. Kria 1905.

Kruse   Harbou, H. W.: Generalmajor Ulrik Christian Kruses Herkomst. 3-IV-1895 s. 243-5. PHT. 
      [A].

Kruse   NN: 3-VI-1897 s. 303-4. 11-V-1944 s. 95. PHT. [A].

Kruse   NN: Hans Hinrich Kruse f. 1822, gdejer i Lund, Ansager Sogn, og h. Anna Catharina 
      Matthiessen, hans forf. samt efterk. efter ham og h. en. 122 pp. Ny udgave 1978. Ribe Amt. DK. 
      [DK].

Kruse   NST v. 35 (1995). [A].

Krusell   Krusell, Jeannie Køhler: Slægtshistorien Krusell, (2003) [fb].

Kruuse   Elvius, Sofus: Nyholm. En legatstamtavle med oplysning om slægterne Aaris, Breckling, 
      Debess, Dørr, Holm, Kruuse, Marcher, Meldal, Pade, Palludan, Petri, Piil, Schrøder, Topp, m. fl. DK 
      Kbh. 1893. 128pp. [db].

Kruuse   Hansen, Gregers: Kendte danskeres anetavler XXVII Forfatteren dr. phil. Jens Kruuses 
      anetavle. 1990 s. 129-142. PHT. [A].

Kruuse   Hansen, Holger: Slægten Kruuse af Højelse. DK Odense 1918. 78pp. Personreg. [ep][fb].

Kruuse   NN: 2-V-1890 s. 126 og 2-V-1890 s. 214. PHT. [A].

Krüdener   Bobé, Louis: Fru von Krüdener i Danmark. 8-I-1922 s. 113-27. PHT. [A].

Kryger   Kryger, Ralph: Familien Kryger. DK [99*fb]

Krüger   NN: 2-I-1886 s. 69 og 2-III-1888 s. 77. 9-III-1930 s. 79. PHT. [A].

Krüger   NN: Familiengeschichtliche Mitteilungen umfassend die Familien Jacobsen Blanck, 
      Brettschneider, Diedrichs, Eide Gotthardt, Hartmann Holleck-Weithmann, Krüger, Koscky Kosky, 
      Leistikow, Lorenz, Lorentzen Rost, Schrader, Smidt, Stemmer Wienert. DK [fb]

Kryssing   NN: 12-I-1946 s. 97-98 og 12-II-1947 s. 202. PHT. [A].

Krødsherad   NN: Gard og slekt. Dokumentet er del av serien Krødsherad. Bind 4 / 5. Utgitt 2004?. 
      ISBN: 82-991786-1-4 / 82-991786-2-2 

Krøjgaard   NN: En slægt Krøjgaard fra Gjellerup sogn (Hammerum herred). Om Christen Krøjgaard, 
      født 1799, og hustru, deres forfædre og efterkommere. Skals: Nordisk Slægtsforskning,. DK 1988. 
      376pp. [*fb]

Krøl   NN: Stamtavle over Slægterne Prier, Sømand, Strange og Krøl fra 1673-1911. DK [30*fb]

Krøtø   Krøtø, Ole: Ættetavle fra Indre Troms fylke, nærmere bestemt Senjen, Hindøya og 
      mellomliggende øyer i botnen av Senjebukten. Oslo 1944. 119pp. [MH]

Krøyer   Engelstoft, Povl: P. S. Krøyers Fødselsdag. 10-V-1938 s. 151. PHT. [A].

Krøyer   Krøyer, Joachim Vilh.: Familien Krøyers Slægtebog. Særtr. Arkiv for Genealogi og 
      Heraldik. DK Aarhus 1910. 13pp. [fb].

Krøyer   Schlichtkrull, Uffe: 1767 - A/S H. I. Krøyers Enke - 1967 Købmænd i Svendborg i 200 år 
      m. slægtstavle. DK Svendborg 1967. [ep].

Krøys   Tobiesen, Fr.: Frederikke Louise Krøys. 12-IV-1949 s. 193-195. PHT. [A].

Kraack   Kraack, Edel: Slægten 2003. 143 sider, illustreret. ISBN: 87-989869-0-2. DK. 

Kraasbye   NN: 7-II-1917 s. 360 og 7-III-1918 s. 74. PHT. [A].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU