FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Kn*__.

Knabstrup   Lunn, C. D. O.: Knabstrups Ejere i Tiden 1286-1814. DK [50*fb]

Knagenhielm   [KS]: (fra Nørreherred ved Randers). [KS 1911] s. 167-169 [A]

Knagenhielm   NN: 5-IV-1907 s. 193. PHT. [A].

Knagenhjelm (Kaupanger)   Rasch, Andreas Wilhelm: Slekten Knagenhjelm og Kaupanger. 1960. 
      [db].

Knagenhjelm   Rasch, A. W.: Slekten Knagenhjelm og Kaupanger. Oslo 1960. VIII 170pp. (Utv., rev. 
      og ajourført utg. av Slægten Knagenhjelm og dens jordegods, Kria. 1910. ). [NO][db].

Knap   Holm, Danckert Krohn: Knap [stamtre]. Oslo 1937. Tvl. [db].

Knap   Knap, H. T.: Familien Knap i Norge; genealogiske og biografiske oplysninger. Kria. 1911. 
      80pp. Personreg. [db][ba][fb].

Knap   Kragballe, L.: Stamtavle over slægten Lemvigh med de deri indgiftede slægter (Schumacher, 
      Fog, Knap, Prætorius, Westengaard, Tybring, Hoppe, Blad, Borchrevink, Hammer, Kragballe, Balsløw m. 
      fl). DK 1875. [db].

Knap   NN: 3-II-1893 s. 314-5. PHT. [A].

Kneiln   v. Kneiln 3-IV-1895 s. 165-6 og 3-IV-1895 s. 246-7. PHT. [A].

Knob / Kalf   DAA slægtsoversigt: DAA 1899 Bd. XVI [A] [_*]

Knob   DAA slægtsoversigt: DAA 1899 Bd. XVI [A] [_*]

Knoff   Grjotheim, Erland: Knoff (Knoph) slekten i Norge. Biologisk stamtavle. Bodø 1951 - 146pp. 
      +3 bl. Stensilert. [NO][db].

Knoff   N. N.: N. S. T. bd. IX, s. 385. Oslo 1948. [ns].

Knold   . {XREF}: [AAR01].

Knoph   . {XREF}: [AAR01].

Knoph   Knoph, O.: Genealogia Knophiana. Kria 1919. Tvl. [MH][fb]

Knoph   Røhr, P. Knoph: Slægterne Knoph og Poppe samt slægten Solner. Kria. 1895. 104pp. 
      [db][fb].

Knudsen (Drigstrup)   Kofoed, Emil: Efterkommere efter lærer i Drigstrup Knud Laurits Knudsen og 
      hustru Ida Hye. [fb].

Knudsen (Halden)   Wiesner, Gerhard: Slekten Knudsen fra Halden. Oslo 1953. 64pp. [db].

Knudsen (Stadilø)   Larsen, Jens Kr.: Knudsen-slægten fra Stadilø. [fb].

Knudsen   . {XREF}: [FOS01][AAR01].

Knudsen   Grandjean, Poul Bredo: Stamtavler over to kjøbenhavnske familier Jæger og Knudsen. 
      1913. [db].

Knudsen   H. F. Garde: Gamle Knudsens andet ægteskab - 4 francesser og deres slægt. 
      [Efterkommerne af Pierre Sevin (1667-1727) i fire led. ]. 1983 s. 1-13. PHT. [A].

Knudsen   H. F. Garde: Universitetets ridefoged i Roskilde Christen Knudsen og hans nærmeste 
      efterkommere. 15-II-1967-68 s. 139. 15-III-1969 s. 183. PHT. [A].

Knudsen   Haubroe, Klaus K.: Slægtsbog for Familien Knudsen fra Tobaksfabrikken i Næstved, (1998) 
      [fb]. 

Knudsen   Larsen, Jens Kr.: Knudsen-slægten fra Stadilø, (1995) [fb]. 

Knudsen   Knudsen, Finn Christian: Vore forfædre. Porsgrunn 1934. 30pp. [db].

Knudsen   Knudsen, Jakob: En gammel Slægt. Med Illustrationer af Erik Henningsen. 4 Oplag. 113pp. 
      DK Kbh / Kria. 1918 [BLCP]

Knudsen   Knutsen, Hans O.: Jacob og Thora Knudsens etterkommere. Vintervoll, Knudsen, 
      Schjelderup, Aschenberg. Vågå 1998. 93pp. [NO].

Knudsen   NN: Slægtsbog over slægten Knudsen. DK [80*fb]

Knudsen   Opsahl, O.: Slekt skal følge slekters gang. Knudsen. 1961 33pp. [MH]

Knudsen   Wiesener, Gerh.: Slekten Knudsen fra Halden. Oslo 1953. 64pp. [MH]

Knudsen, Anders   NN: Anders _ Knudsen f. 1796, husmand i Sjørslev Sogn, og h. Else Catrine 
      Jensdatter, deres forf. og efterk. 218 pp. DK Viborg Amt 1977. [DK]

Knudsen, Anders   NN: Anders Sørensen Knudsen f. 1786, gdejer i Vesterskovgård, Langå sogn, og h. 
      Mette Laursdatter, deres forf. og efterk. 113 pp. DK 1972. [DK]

Knudsen, Jacob   NN: Jacob Pedersen Knudsen f. 1854, gdejer i Tanderup, Haverslev Sogn, og h. 
      Mette Marie Pedersen, deres forf. og efterk. 69 pp. DK Hjørring Amt 1981. [DK]

Knudsen, Jens   NN: Jens _ Knudsen f. 1813, gdejer i Østergård i Trælund, Tjørring sogn, og h. 
      Maren Jensdatter, deres forf. og efterk. 104 pp. DK 1969. [DK]

Knudsen, Jens   NN: Jens _ Knudsen f. 1815, gdejer i Langelund mølle, Ringive sogn, og h. Marie 
      Nielsdatter Rahbeck, deres forf. og efterk. 138 pp. DK 1965. [DK]

Knudsen, Jens   NN: Jens _ Knudsen f. 1823, gdejer i Nørgård, Sunds sogn, og h. Kirsten Marie 
      Jensen, deres forf. og efterk. 145 pp. DK 1969. [DK]

Knudsen, Jens   NN: Jens _ Knudsen f. 1850, malermester i Astrup sogn, og h. Benedicte Sophie 
      Carlsen, deres forf. samt efterk. efter hans forældre, Søren Knudsen og h. Maren Andersdatter. 60 
      pp. DK 1967. [DK]

Knudsen, Laust   NN: Laust Nielsen Knudsen f. 1852, husmand og smed i Jernvedlund, Jernved sogn, 
      senere husmand og smed i Stenderup, Føvling sogn, og sidst gdejer og smed i Toftegård, Føvling sogn, 
      og h. Dorthe Marie Pedersen, deres forf. og efterk. 47 pp. DK 1972. [DK]

Knudsen, Niels Johan   Provst Kjølhede et al.: Stamtavler over afgangne Etatsraad Toldkæmmererer 
      ved Øresunds Toldkammer Niels Johan Knudsen og hans ligeledes afgangne Enke Christine Knudsen, født 
      Svendsen deres nærmeste Slægt. DK Helsingør 1905. 2 falsede tavler. [fb]

Knudsen, Niels   NN: Niels Christian Knudsen (Stougaard) f. 1833, gdejer i Stougård, Stadil sogn, 
      hans forf. og efterk. efter ham og h. Madsine Kirstine Nielsen, samt tillæg "Ole Christian Kirk". 
      118 pp. DK 1967. [DK]

Knudsen, Niels   NN: Niels Peder Knudsen f. 1875, gdejer i Gribstrupgård i Gribstrup, Klovborg 
      sogn, og h. Mette Kathrine Pedersen, deres forf. og efterk. 130 pp. DK 1970. [DK]

Knudsen, Otto   NN: Otto _ Knudsen f. 1812, gdejer i Grønbækgård i Holing, Herning sogn, og h. 
      Kjersten Jensdatter, deres forf. og efterk. 135 pp. DK 1970. [DK]

Knudsen, Peder   Anders Kjellerup: Slægterne fra Dueled i Breum, Grinderslev Sogn, Viborg Amt. DK 
      Vinderup 1943. 81pp. [#].

Knudsen, Peder   NN: Peder _ Knudsen (Vestergaard) f. 1826, gdejer i Fuglbjerg, Stadil sogn, og 
      h. Mette Marie Jensdatter, deres efterk. samt hendes forf. og tillæg "Ole Christian Kirk". 219 pp. 
      DK 1967. [DK]

Knudsen, Peder   NN: Peder _ Knudsen f. 1791, gdejer i Smedegård i Hedeby, Skjern Sogn, og første 
      h. Ane Andersdatter, samt anden h. Margrethe Pedersdatter, deres forf. og efterk. 164 pp. DK 
      Ringkøbing Amt 19778. [DK]

Knudt   Hauch-Fausbøll, Th.: Knudt. Slesvigske Kirkebogsuddrag. DK Kbh. Personalhistorisk 
      Bureaus Forlag, 1908, Side 154-155 [A][*fb]

Knudtzon   . {XREF}: [SAN02].

Knudtzon   [KS]: (fra Bredstedt i Holstein). [KS 1914] s. 135-141 [A]

Knudtzon   Busch, Anthon: Slekten Knudtzons Avstamning. [fb]

Knudtzon   Due, C. S.: Stamtavle over Nikolai Henrik Knudtzon,. g. m. Janicke Fasting,. Trondh. 
      1878. Tvl. [db].

Knudtzon   Due, C. S.: Stamtavle. Kjøbm. Nikolai Henrik Knudtzon g. m. Magdalene Clausen. Trondh. 
      1884. Tvl. [db].

Knudtzon   Høitomt, J: Stamtavle over familien Knudtzon. Trondh. 1904. ca. 30pp. [db][fb]. NB: 1. 
      utg. våren 1903 mangelfull.

Knudtzon   J. Høitomt: Nicolay Knudtzons descendents. Trondh. 1903. [].

Knudtzon   Knudtzon, Hans Peter Krag: Sorenskriver Knudtzon og hustrus børn ascendenter. Trondh. 
      1918. Tvl. [db].

Knudtzon   Knudtzon, Ludvig: Slægten Knudtzon. V. Aker 1939. 2bl. [MH]

Knute Nelson   Sundvor, Johannes: Ættertalet aat guvenør og senator Knute Nelson (Ætti paa 
      farsida). 1925. [db].

Knuth   DAA slægtsoversigt: DAA 1919 Bd. XXXVI /: DAA 1966 Bd. LXXXII [A] [_*]

Knuth   Fabritius, Albert: Knuth. DK [70*fb]

Knuth   Gottlieb, Eigil: Slægten Knuth. DK [50*fb]

Knuth   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Knutsen   . {XREF}: [SAN02][AAR01].

Knutsen   Prestvik, O.: Slektsliste over ettlinger etter Michel Knutsen og Anne Pedersdatter, 
      Sundsøren i Leinstrand. Rørvik 1955. 25pp. [MH]

Knutslien   Kampesveen, Anne Lise Grønbrekk: Knutslien-slekt fra Sørskogen Nord-Aurdal Oppland 
      fylke 1949 2006  [Bibsys].

Knutssøn   Knutssøn, Knut: Knutssønnene av Sorknes; meddelelser om ætten. Oslo 1945. 21pp. / 2. 
      hft. Oslo 1947. 35pp. [db].

Knutz   NN: 2-I-1886 s. 69. PHT. [A].

Knutzen   Jacobsen, Hanna Henriette: Stamtavle for familjerne Meer, Petersen, Jacobsen, Martens, 
      Broch, Knutzen m. fl. 1907. [db].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU