FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Kl*__.

Klagstad   Klagstad, August: Klagstad-Halvorsen Family History. Minneapolis 1946. 41pp. [MH]

Klauman   Hansen, H.: Meddelelser om Slægten Klauman. DK Kbh. 1922. 142pp. Personreg. [#][ep].

Klauman   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Klauman, de   DAA slægtsoversigt: DAA 1965 Bd. LXXXI [A] [_*]

Klaumann   Hansen, Holger: Genealogiske Oplysninger om Slægter af Navnet Klaumann. 7-III-1918 s. 
      23-40. PHT. [A].

Klaumann   Klaumann: Slægten Klaumann. I .. Personalhistorisk Tidsskrift. - 2:1. - 1886. - S. 
      237-239. DK [fb] 

Klaumann   Levin, Anna og Nanna Lange: Supplerende genealogiske og personalhistoriske Oplysninger 
      om den ældre danske Slægt Klaumann. 7-V-1920 s. 17-18. PHT. [A].

Klaumann   NN: 2-I-1886 s. 237. PHT. [A].

Klausen Elsie   Rob, Daniël: Elsie Klausens slægtshistorie. DK 1998. 129pp. [fb]

Klavenes   Berg, Lorens: Gaarden Klavenes og Klavenes-ætten. Sandefjord 1936. 2pp. (Sandefjord 
      blad nyttår 1916). [MH]

Klaveness   Finne-Grønn: Slegten Klaveness af Sandherred i 300 aar, samt genealogiske 
      opplysninger om familierne Eschildsen, Heidemark, Müller og Laurvik-slegten Grøn. Kria. 1902. 124pp. 
      [ra].

Klaveness   Klaveness, Thorvald: Sandarslekten Klaveness. Oslo 1951. 315pp. [db][fb].

Kleboe   Moestue, Sven: Slekten Kleboe fra Modum. NST v. 24 s. 18ff. 1973_XXIV_1. Oslo. [A].

Kleboe   Moestue, Sven: Slektene Unger, Nordraach, Kleboe, Felber. 1979_XXVII_1. [A].

Klee   Fabritius, Albert: Familien Klee. 11-I-1940 s. 74. PHT. [A].

Klein   Mathilde B. Grøn: Slægten Grøn-Müller-Klein. Biografiske skitser. DK 1905. [ep].

Kleist   Harbou, H. W.: Slægten von Kleist i Danmark. 3-VI-1897 s. 95-113. PHT. [A].

Klem   Klem, Evy: Slektstavle over familien Klem, med tilføiede biografiske oplysninger. Oslo 
      1933. 70pp [db][db].

Klem   Klem, Mouritz Gleerup: Slægtstavle over familien Klem. 2. udg. Kria. 1889. 63pp. [db].

Klem   Klem, Mouritz Gleerup: Stamtavle over familien Klem. Chria. 1874. 29pp. [db][fb]

Klem   Klem, Oscar: Familien Klems Forfædre i Viborg fra 1613-1862. DK [30*fb]

Klemetsbye   . {XREF}: [AAR01].

Klemp   Georg Agerby: Slægten Klemp. EDB-liste fra linieskriver. 43pp. Personreg. [fb].

Klenow   Wad, Gustav Ludvig: Til Familien von Klenows Stamtavle. 2-IV-1889 s. 286-97. PHT. 
      [A].

Klerck   Vedeler, Gerdt Henrik: Stamtavle for slekten Klerck i Norge og slekten "av Klercker" i 
      Sverige. Oslo 1942. 13pp. Maskinskrevet. [NO].

Klevenfeld, af   DAA slægtsoversigt: DAA 1948 Bd. LXV [A] [_*]

Klevgård   Klevgård, Ola: Slekten fra Espelien i Etnedal. Trondheim 1991. 130pp. Personreg. 
      [NO].

Klikvik   Breivik, Harald: Tverli-slekt etter 1870; Klikvik-slekt etter 1880. 197?. [db].

Klindt   Maibøll, Christian: Anetavle for Jes Petersen Klindt fra Hokkerup, Holbøl sogn. DK 
      [60*fb]

Kling   Campbell, J. H. S.: Stamtavler over familien Campbell i Norge, samt slægterne Megeland, 
      Sebben, Harrje, Haltaus og Kling m. fl. Bergen 1877. 88pp. [MH]

Klingberg   Marquard, Emil: Depechesekretær Laurits Klingbergs Selvbiografi. Med nogle Notitser 
      om hans Slægt. 7-III-1918 s. 225-44. PHT. /Særtr. af PHT 1918. 20pp. [A].

Klingenberg I   [KS]: (fra Lolland). [KS 1914] s. 131-134 [A]

Klingenberg II   [KS]: (fra Trondhjem). [KS 1914] s. 134-135 [A]

Klingenberg   Klingenberg, G.: Slægten Klingenberg, ca. 1614-1914. Landsdommer på Lolland Claus 
      Andreas Klingenbergs efterkommere i Norge. Kria 1915. Tvl. [MH]

Klingenberg   NN: Av min slægt. Trygve Olavssøn Klingenbergs avstamning fra Ynglinge-ætten. 
      [MH]

Klingenberg, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1923 Bd. XL [A] [_*]

Klitgaard (Himmerland)   Klitgaard, Carl: Familien Klitgaard. DK Kbh. 1925. 15pp (Himmerlandske 
      Slægter). Særtryk af: Personalhistorisk Tidsskrift, række 8, bind 4 [**fb]

Klitgaard   Klitgaard, C.: Himmerlandske Slægter. Familien Klitgaard. 8-IV-1925 s. 136-50. PHT. 
      [A].

Klitgaard   Klitgaard, Carl: Optegnelser om Raadmand i København Jens Gregersen Klitgaards 
      Familie. DK Kbh. 1948. Side 55-60, udsnit af: Personalhistorisk Tidsskrift 1948. [fb].

Klitte   NN: Slægten Klitte fra Hem sogn (Onsild herred). DK [20*fb]

Kloch   Hedvig og Ejnar Nielsen: Slægten Kloch. DK Kolding 1943. [ep].

Klopstock (DK)   Bobé, Louis: REV01 V s. 280. Kbh. 1892. [db].

Kloster   Vetrhus, Håvard: Stamtavle - en agnatisk linje av slekten Hoffmann - Kloster. Oslo 
      1963. [ub].

Kloth   Nielsen, Arnold Thorvald: Descendants of Heinrich Julius Kloth. DK [99*fb]

Kloumann   N. N.: PHT VII Rk., 3. Bd. s. 38. Kbh. 1919. [ns].

Klov   Schaldemose Larsen, Karl: Familierne Klov og Lehrmann. DK [80*fb]

Klund   . {XREF}: [AAR01].

Klungervik   NN: Klungervik-slekta. [#].

Klyne   NN: 1-II-1881 s. 180. PHT. [A].

Klæboe   Klæboe, Hans Bernhoft: Litt om slekten Klæboe fra Glein; noen genealogiske og 
      biografiske skisser. Oslo 1930. 79pp. [db].

Kløcker   . {XREF}: [FOS01].

klöcker   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Klöcker   NN: Familien Kløcker samt Johannes Nicolai Klöckers børn og børnebørn til 6te marts 
      1862. Arendal 1862. 2bl. [db].

Kløcker, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1908 Bd. XXV [A] [_*]

Kløvermand   NN: 13-III-1955 s. 148. PHT. [A].

Klaaborg   NN: Niels Christian Klaaborg f. 1859, kaptajn, senere havnefoged i Kolding, og h. 
      Caroline Amalie Jensen, deres forf. samt efterk. efter hans forældre, Niels Sørensen Klaaborg og h. 
      Anna Marie Nielsdatter. 63 pp. 1963. DK. [DK].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU