FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Je*__.

Jebsen   . {XREF}: [KIN01].

Jebsen   Jebsen, Kaare R. etal.: Slekten Jebsen fra Broagerland, Danmark. Bergen [2004]. ISBN: 
      82-303-0345-2 ib.. Sidetall: 309 s. ill.

Jelstrup   Holm, D. Krohn: Slegten Jelstrups stamtre; tegnet efter familiens opgaver. Oslo 1935. 
      Tvl. [db].

Jelstrup   Vahl, J.: Stamtavle over Slægten Jelstrup. DK Kbh. 1892. 32pp + bilag. I denne 
      stamtavle forekommer følgende slægter: Jelstrup, Mollerup, Schytte, Brorson, Duysen, Lunøe, 
      Oldenburg, Fischer, Qwist, Bøggild, Hegermann, Brix, Vahl, Bjerring, Worm, Salicath, Brunes, Mandix, 
      Knirsch, Hornsyld, Grüner, Aagaard, Schultz. Særtryk af Jens Vahl - Slægtebog over Afkommet af 
      Christjern Nielsen, Borgmester i Varde o. 1500, 1892, bind 2, hæfte 9 (i uddrag). [fb].

Jensdatter, Johanne   Kofoed Christensen, Carl: En slægtshistorie for efterkommere efter Johanne 
      Jensdatter, min slægt fra Risum. DK Brande 1993. 275pp [DK][fb]

Jensen    Topsøe-Jensen, Vilh.: Stamtavle over Højesteretsassessor Gottlieb Andreas Jensen og 
      Hustru Caroline Maria Augusta Jensen f. Topsøe's Slægter, (19--) af Vilh. Topsøe-Jensen [fb]

Jensen (Hage)   NN: Slægtsbog over slægten Jensen (Hage). DK [80*fb]

Jensen (Holstebro)   Topsøe-Jensen, Flemming: Efterkommere efter Niels Christian Nørklit Jensen 
      og hustru Anna Margrethe Petrea Nielsen i Holstebro. DK [20*fb]

Jensen (Køllergård)   NN: Familieregister over slægten Jensen fra Køllergård i Bodilsker. DK 
      [70*fb]

Jensen (Kaarup)   Madsen, Sigvald: Slægten Kristen Jensen og Hustru Mette Marie Madsdatter, 
      Kaarup. DK [50*fb]

Jensen (Midtsjælland)   Jensen, Otto: Den midtsjællandske Familie Jensen. DK [50*fb]

Jensen (Mildstedt)   Jensen, Chr. L.: Optegnerlser om de norske grener av slekterne Jensen fra 
      Mildstedt i hertugdømmet Slesvig og Prom fra Slagelse i Sjælland. Oslo 1934. 43pp. [MH]

Jensen (Pinvig)   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Knud Kristian Jensen (Pinvig), husmand på 
      Loftagerhus Mark, Nr. Felding Sogn, født 1814, (1972) [fb].

Jensen (Schlesvig)   Jensen, Christian Ludvig: Optegnelser om de norske grener av slekterne 
      Jensen fra Mildstedt i hertugdømmet Schlesvig, og Prom fra Slagelse i Sjælland. Oslo 1934. [db].

Jensen (Sønderlyng)   NN: En slægt Jensen fra Sønderlyng herred. DK 19xx[DK][fb]

Jensen (Tømmerup)   NN: Slægtsregister over efterkommere af gårdejer og sognefoged i Tømmerup 
      Niels Jensen -- Tilføjelser 1947. DK [50*fb]

Jensen (Tømmerup)   NN: Slægtsregister over efterkommere af gårdejer og sognefoged i Tømmerup 
      Niels Jensen. DK [50*fb]

Jensen (Vestermarie)   Thorsen, K.: Stamtavle over Slægter Dahl og Jensen af Vestermarie. DK 
      [80*fb]

Jensen   . {XREF}: [FOS01][SAN02][AAR01].

Jensen   Andersen, Vald.: Jens Jensen, Rugholmhus. DK [60*fb]

Jensen   Brenner, S. Otto: Anetavle for Direktør Aage E. Jensen. DK [50*fb]

Jensen   Kreyberg, Leiv: Regimentskvartermester Thomas Jensen og hans etterkommere. Oslo 1973. 
      34pp. [NO].

Jensen   NN: 6-IV-1913 s. 279. PHT. [A].

Jensen   Utklev, Aase et al.: En Brunlanes-slekt gjennom 350 år: Karen Kristine Amundsdatter og 
      Knud Jensens forfedre og etterkommere. Brunlanes 1975. 95pp. [NO].

Jensen, Anders Boysen   Boysen, Benny: En Hardsysselslægt, slægts- og egnshistorie fra 
      Vestjylland. DK 1972. 182pp. [fb].

Jensen, Anders   NN: Anders _ Jensen f. 1803, gdejer i Saltbækvig i Ås, Skjoldborg Sogn, og h. 
      Maren Jensdatter Yde, deres forf. og efterk. 210 pp. DK Hjørring Amt 1978. [DK]

Jensen, Anders   NN: Anders _ Jensen f. 1806, gdejer i Gesing, Bryndum sogn, og h. Edel 
      Nielsdatter, deres forf. og efterk. 90 pp. DK 1970. [DK]

Jensen, Anders   NN: Anders _ Jensen f. 1840, gdejer i Kyvling, Lønborg Sogn, og h. Petrine 
      Kirstine Mikkelsen, deres forf. og efterk. 68 pp. DK Ringkøbing Amt 1975. [DK]

Jensen, Anders   NN: Anders Skomager Jensen (Kruse) f. 1820, gdejer i Tved Sogn, og h. er, Maren 
      Nielsdatter og Karen Nielsdatter Rønde, deres forf. og efterk. 139 pp. DK Randers Amt 1980. [DK]

Jensen, Brønderselv   NN: En slægt Jensen fra V. Brønderslev. DK 19xx. [fb]

Jensen, C. A.   Thorsen, K.: Stamtavle over Konsulent C. A. Jensens Slægt. DK [80*fb]

Jensen, Carl   NN: Carl Christian Jensen f. 1829, gdejer i Kringelmose, Lendum sogn, og h. 
      Jensine Hansdatter, deres forf. og efterk. 65 pp. DK 1967. [DK]

Jensen, Chr.   Thøger Rugholm: En Vendelboslægt - Efterkommere efter Gaardfæster og Sognefoged 
      Chr. Jensen af Vedsted og hans Søskende. DK Odense 1949. 328pp. Pers. reg. [DK]

Jensen, Christen    En slægt Christensen fra Ydby sogn (Refs herred) om Christen Jensen, født 
      1804 og hustru, deres forfædre og efterkommere. Nordisk Slægtsforskning ApS, 1980. [134] blade, [11] 
      tavler. [fb]

Jensen, Christen    Høeg, Kurt Overgård: Slægtsbog for Christen Jensen (Smed) født i Roager sogn 
      1766, død i Skrave sogn 1852. - [Silkeborg] [2005]. - 184 blade : ill. [fb].

Jensen, Christen   Henriksen, Karen Kirstine: Christen Jensen, Vindt Mølle og hans Efterkommere. 
      DK Varde 1920. 60pp. [*fb]

Jensen, Christen   NN: Christen _ Jensen (Hahn) (II) f. 1862, husmand og lærer, bl. a. i Hedevang 
      på Birkegårds mark, Sdr. Felding sogn, senere bosat i Brande, og h. Ane Marie Hansen, deres forf. 
      samt efterk. efter hans forældre, Jens Krog Thygesen og h. Bodil Marie Christensen. 111 pp. DK 1970. 
      [DK]

Jensen, Christen   NN: Christen _ Jensen (Hald) f. 1828, husmand og fisker på Skæring Hede, Egå 
      Sogn, og h. Kirsten Marie Andreasdatter, deres forf. og efterk. 123 pp. DK Randers Amt 1976. [DK]

Jensen, Christen   NN: Christen _ Jensen (Møller) f. 1806, gdejer i Navntoft, Vorde Sogn, og h. 
      Ellen Marie Nielsdatter, deres forf. og efterk. 211 pp. DK Viborg Amt 1977. [DK]

Jensen, Christen   NN: Christen _ Jensen (Nedenskov) f. 1811, gdejer i Bække sogn, og h. Karen 
      Marie Nielsdatter, deres forf. og efterk. 65 pp. DK 1964. [DK]

Jensen, Christen   NN: Christen _ Jensen (Overgaard) f. 1824, gdejer i Overgård i Gullestrup, 
      Herning, hans forf. samt efterk. efter hans første ægteskab med Christine Nielsen og andet ægteskab 
      med Else Kirstine Hansen. 61 pp. DK 1968. [DK]

Jensen, Christen   NN: Christen _ Jensen (Skuldbøl) f. 1849, gdejer i Fjelstervang, Vorgod sogn, 
      og h. Sidsel Marie Christensen, deres forf. incl. slægten Løvenbalk samt deres efterk. 125 pp. DK 
      1963. [DK]

Jensen, Christen   NN: Christen _ Jensen f. 1756, gårdfæster i Ø. Avsum, Hjerm Sogn, og h. Maren 
      Jacobsdatter, deres forf. og efterk. DK 19xx[DK]

Jensen, Christen   NN: Christen _ Jensen f. 1826, gdejer i Tinggård, Alstrup sogn, og h. Anne 
      Marie Nielsdatter, deres forf. og efterk. 52 pp. DK 1964. [DK]

Jensen, Christen   NN: En slægt fra Stensby i Kalvehave sogn (Baarse herred). Om Christen Jensen, 
      født 1836 og hustru, deres forfædre og efterkommere. DK Skals: Nordisk Slægtsforskning ApS, 1997. 
      172pp. [*fb]

Jensen, Christen   NN: En slægt fra Svenstrup i Højslev Sogn - om Christen Jensen, født 1792, og 
      hustru, deres forfædre og efterkommere. Nord. Slægtsforskn. DK 1969. ca. 130pp. [fb]

Jensen, Christen   NN: Familien fra Vindt Mølle 1713-1913. DK Hillerød 1913. 21pp. [*fb]

Jensen, Christen   NN: Familien fra Vindt Mølle 1713-1913. DK Hillerød 1913. 21pp. [+][DA]

Jensen, Georg   Schwartz, W.: Georg Jensen. En kunstner - hans tid og slægt. DK 1958. 4to. 225 s. 
      .

Jensen, Georg   Schwarz, Walter: Georg Jensen. En kunstner-hans tid og slægt. With illustrations, 
      including portraits. 223pp. 223. DK Kbh 1958. [BLCP]

Jensen, Gottlieb Andreas    Topsøe-Jensen, Vilh.: Stamtavle over Højesteretsassessor Gottlieb 
      Andreas Jensen og Hustru Caroline Maria Augusta Jensen f. Topsøe's Slægter. 19--. [7] blade : ill. 
      [fb]

Jensen, Gregers   NN: Gregers _ Jensen f. 1868, gdejer i Håls, Gunderup Sogn, og h. Sørine 
      Cathrine Pedersen, deres forf. i lige fædrende linie samt deres efterk. og gården matr. nr. 3a's 
      historie. 60 pp. DK Nordjyllands Amt 1979. [DK]

Jensen, Grædstrup   NN: En slægt Jensen fra Grædstrup sogn. DK 19xx [DK][fb]

Jensen, Hans   Hansen, Søren: Lidt om Slægten Gaardmand Hans Jensen og Hustru Ane Margrethe 
      Lorenzdatter. DK [60*fb]

Jensen, Hans   NN: Hans _ Jensen f. 1847, murermester i Ll. Heddinge Sogn, og h. Inger Marie 
      Nielsen, deres forf. 62 pp. DK Præstø Amt 1975. [DK]

Jensen, Hans   NN: Hans Jørgen Jensen (Pandbjerg) f. 1835, gdejer i Pandbjerg, Torslev sogn, og 
      h. Ane Marie Larsdatter, deres forf. incl. slægten Vind, samt deres efterk. 166 pp. DK 1963. [DK]

Jensen, Hans   NN: Hans Windfeld Jensen f. 1819, gdejer på hovedgården Udstrup, Sdr. Nissum sogn, 
      og h. Kirstine Knudsen, deres forf. og efterk. 57 pp. DK 1968. [DK]

Jensen, Jens   Dansk Slægtsforskning: Slægtsbog for efterkommere efter Jens Jensen, (1974) . 
      [fb].

Jensen, Jens   NN: Jens _ Jensen (Møller) f. 1820, gdejer i Klim sogn og h. Mariane 
      Gregersdatter, deres forf. og efterk. 58 pp. DK 1960. [DK]

Jensen, Jens   NN: Jens _ Jensen f. 1802, gdejer i Vestergård i Ll. Bredlund, Vrads Sogn, og 
      anden h. Sidsel Marie Svendsdatter, deres forf. samt efterk. efter dem og hans første h. Karen 
      Johanne Olesdatter. 145 pp. DK Skanderborg Amt 1974. [DK]

Jensen, Jens   NN: Jens _ Jensen f. 1807, gdejer i V. Havnstrup, Snejbjerg sogn, og h. Juliane 
      Marie Christensdatter, deres forf. og efterk. 130 pp. DK 1968. [DK]

Jensen, Jens   NN: Jens _ Jensen f. 1813, husmand og smed i Forlev, Skanderup Sogn, hans forf. 
      samt hans og h. Ane Margrethe Andersdatters, efterk. 153 pp. Ny udgave. DK Skanderborg Amt 1980. 
      [DK]

Jensen, Jens   NN: Jens _ Jensen f. 1829, gdejer i Nystrup, Vang sogn, og h. Kirsten Jensdatter 
      Ramsgaard, deres forf. og efterk. 91 pp. DK 1971. [DK]

Jensen, Jens   NN: Jens _ Jensen f. 1835, gdejer i Kjærsig i Bukkær, Assing sogn, og h. Ane 
      Jensen, deres forf. og efterk. 76 pp. DK 1968. [DK]

Jensen, Jens   NN: Jens _ Jensen f. 1835, præstegårdsforpagter i Hegnsvig sogn, senere gdejer i 
      Sønderby, Grindsted sogn og h. Johanne Kirstine Mortensdatter, deres forf. og efterk. 85 pp. DK 
      1971. [DK]

Jensen, Jens   NN: Jens Christian Jensen (Veile) f. 1851, husmand og vejmand i Otting sogn, og h. 
      Ane Dorthea Pedersen, deres forf. 60 pp. DK 1969. [DK]

Jensen, Jens   NN: Jens Christian Jensen f. 1817, gdejer og sognefoged i Bredsgårde, Ravnstrup 
      Sogn, og h. Ane Nielsdatter, deres forf. og efterk. 208 pp. DK Viborg Amt 1978. [DK]

Jensen, Jens   NN: Jens Ejlert Jensen f. 1900, gdejer i Krøjerupgård, Sdr. Jernløse sogn, og h. 
      (IV F) Ane Marie Christensen, deres forf. samt efterk. efter hendes farforældre, Christen Hansen og 
      h. Ane Kirstine Andreasdatter, fra Kildegård i Vallekilde. 115 pp. DK 1970. [DK]

Jensen, Jens   NN: Jens Haunstrup Jensen f. 1873, gdejer i V. Brandgård, Ørre sogn, og h. Ane 
      Johanne Pedersen, deres forf. samt efterk. efter hans forældre, Christen Jensen (Talund) og h. Mette 
      Cathrine Jensen. 84 pp. DK 1967. [DK]

Jensen, Jens   NN: Jens Peter Jensen (Skuldbøl) f. 1842, gdejer i Sønderby, Hee sogn, og h. Mette 
      Knudsen, deres forf. og efterk. 77 pp. DK 1965. [DK]

Jensen, Jens   NN: Jens Peter Jensen f. 1848, gdejer i Vestby, Haverslev sogn, og h. Ane Kirstine 
      Jensen, deres forf. og efterk. 90 pp. DK 1967. [DK]

Jensen, Jens   NN: Jens Peter Jensen f. 1852, gdejer i Fastrup, Gjellerup sogn, og h. Ane 
      Jørgensen (Krog), deres forf. og efterk. 95 pp. DK 1968. [DK]

Jensen, Jens   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Jens Jensen, gårdejer i Nystrup, Vang Sogn, 
      født 1829, (1970) [fb].

Jensen, Jens   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Jens Jensen, gårdejer i Sønderby, Grindsted 
      Sogn, født 1835, (1971) [fb].

Jensen, Julius   Th. Hauch-Fausbøll: Julius Jensen og Hustrus Slægt. DK Kbh. 1939. 188pp. Pers. 
      reg. (Nyegaard, von Berger, Borchardsen, Braad, Outzen, Wibe, Jersin, Lemvig m. fl. ) Bilag: 
      Anetavle for Fabrikant, Ingeniør, Generalkonsul Georg E. Mathiasen, Anetavle for Grosserer Julius 
      Jensen og Hustrus Slægt. DK Kbh. 1939. 188+pp [fb]

Jensen, Jørgen   NN: Jørgen _ Jensen f. 1779, gdejer i Uldum, og h. Karen Mortensdatter, deres 
      forf. og efterk. 250 pp. DK 1973. [DK]

Jensen, Jørgen   NN: Jørgen _ Jensen f. 1816, gdejer på Sørup Hede, Buderup Sogn, og h. Ane 
      Sørensdatter, deres forf. og efterk. 180 pp. DK Nordjyllands Amt 1973. [DK]

Jensen, Jørgen   Villads Villadsen: Købmand og rådmand i Nakskov, Jørgen Jensens efterslægt i tre 
      generationer. DK 1986 s. 175-195. PHT. [DK][A]

Jensen, Karen Marie   Højmark-Jensen, Finn: Aneslægtsbog for Karen Marie Jensen. 1. del. DK 
      [99*fb]

Jensen, Kirsten   Caspersen, Jens E.: Slægtsbog for aner og slægtninge til Kirsten Jensen 2004. 
      239 sider. Med lit.henvisn. DK. 

Jensen, Knud   NN: Knud Kristian Jensen (Pinvig) f. 1814, husmand på Loftagerhus mark, Nr. 
      Felding sogn, og h. Abelone Nielsdatter, deres forf. og efterk. 145 pp. DK 1972. [DK]

Jensen, Lars Melsen   NN: En slægt fra Klastrup i Astrup sogn. Om Lars Melsen Jensen, født 1826, 
      og hustru, deres forfædre og efterkommere. DK 1998. 272pp, ill. [fb]

Jensen, Lars   Larsen, Einer: Slægten. En fynsk Bondeslægt gennem 300 Aar, samlet af dens 
      Efterkommere. DK Odense 1945. 57pp. [*fb]

Jensen, Laurs   NN: Laurs _ Jensen f. 1814, gdmand i Hasselholt, Sahl sogn, og h. Johanne 
      Margrethe Madsdatter, deres forf. og efterk. 85 pp. DK 1969. [DK]

Jensen, Laust   NN: Laust _ Jensen Slægten fra Kragstedet. Anetavle for samt efterk. efter Laust 
      (Lars) Jensen, f. 16. maj 1837 i Sønderup by og sogn, død 9. september 1884, og h. Dorthe Cathrine 
      Frandsdatter, f. 1. april 1834 i Svingelbjerg by i Vesterbølle sogn, død 15. marts 1901 i Sjøstrup i 
      Aars sogn. 174 pp., 3 oversigtstavler, 27 billedpp. DK 1978. [DK]

Jensen, Liborius   NN: Liborius _ Jensen f. 1835, gdejer på Alrø og h. Kirsten Jensen, deres 
      forf. og efterk. 92 pp. DK 1960. [DK]

Jensen, Liborius   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Liborius Jensen født 1815, gårdmand i 
      Alrø. DK Fredericia 1957. 92pp. [DK][fb]

Jensen, Niels   NN: Niels _ Jensen (Morsø) En Morsø slægt. Anetavle for samt efterk. efter gdmand 
      Niels Jensen, f. i januar 1810 i Erslev by og sogn, død 14. maj 1889 i Solbjerg by og sogn. 
      Endvidere anetavle for h. en Karen Marie Poulsdatter (Dahlgaard), f. 27. april 1820 i Erslev by og 
      sogn, død 11. marts 1859 i Galtrup. Med afstamning gennem rigsråden Bjørn Kaas til det gamle 
      kongehus. 395 pp., 36 billedpp., 4 tavler. DK 1980. [DK]

Jensen, Niels   NN: Niels _ Jensen (Skovmose) f. 1841, gdejer i Skovmose, Vandborg sogn, hans 
      forf. og efterk. efter ham og h. Ane Birgithe Munksgaard Andersen samt gården Skovmoses historie. 97 
      pp. DK 1966. [DK]

Jensen, Niels   NN: Niels _ Jensen f. 1815, gdejer i Søby, Kobberup Sogn, hans forf. samt efterk. 
      efter ham og hans første h. Ane Marie Olesdatter samt anden h. Ane Marie Jensdatter. 93 pp. DK 
      Viborg Amt 1971. [DK]

Jensen, Niels   NN: Niels _ Jensen f. 1856 i Lintrup sogn. Anetavle, Lorents Christensen. 73 pp. 
      DK 1962. [DK]

Jensen, Niels   NN: Niels Peter Jensen (Bæk) f. 1817, gdejer i Sdr. Mølgård i Mørum, Skallerup 
      Sogn, og h. Ane Johanne Thomasdatter, deres forf. og efterk. 233 pp. DK Hjørring Amt 1977. [DK]

Jensen, Niels   Sejer Jensen, N. [fb].

Jensen, Niels. Slægten *. [fb].

Jensen, Ole   NN: Ole _ Jensen f. 1788, gdejer og sognefoged i Ballegård, Hvejsel sogn, og h. 
      Mette Kirstine Christensdatter, deres forf. og efterk. 122 pp. DK 1962. [DK]

Jensen, Ole   NN: Ole _ Jensen f. 1792, gdejer i Vrøndinggård og h. Maren Christensdatter 
      Slebsager, deres forf. og efterk. samt Vrøndinggårds historie. 110 pp. DK 1960. [DK]

Jensen, Otto   NN: Otto _ Jensen f. 1873, amtsvejmand og ligsynsmand i Rodsted, Sønderup sogn, og 
      h. Else Michelsen, deres forf. og efterk. 80 pp. DK 1964. [DK]

Jensen, Paul Ansten   Jensen, Paul Ansten: Ledd i lenke: slektsbok. Moss 1983 160 s. ill.

Jensen, Paul   NN: Paul _ Jensen f. 1836, snedkermester i Sæd, Ubjerg sogn, og h. Johanne Amalie 
      Jacobsen, deres forf. og efterk. 42 pp. DK 1969. [DK]

Jensen, Peder   NN: Peder _ Jensen (Adslev) Gdejer Peder Jensen og h. Margrethe Rasmusdatter af 
      Adslev. Ajourført udgave 1981 af Adslev-slægten. Skanderborg Amt. DK 1981[DK]

Jensen, Peder   NN: Peder _ Jensen f. 1780, gdejer i Nørgård i Høm, Seem Sogn, og h. Marie 
      Kirstine Christensdatter, deres forf. og efterk. 127 pp. 1976. DK Ribe Amt 1976. [DK]

Jensen, Peder   NN: Peder _ Jensen Gdejer Peder Jensen og h. Margrethe Rasmusdatter af Adslev, 
      Skanderborg Amt. (kr. 200). DK 19xx[DK]

Jensen, Peder   NN: Peder Christian Jensen (Lund) f. 1791, gdmand i Ø. Lund, Bøvling Sogn, og h. 
      Birgitte Marie Pedersdatter, deres forf. og efterk. 120 pp. Ny udgave. DK Ringkøbing Amt 1982. 
      [DK]

Jensen, Peder   NN: Peder Christian Jensen f. 1828, husmand i Jernvedlund, Jernved Sogn, hans 
      forf. samt ham og hans h. Mette Andersdatters efterk. 73 pp. Ny udgave. DK Ribe Amt 1982. [DK]

Jensen, Peder   NN: Peder Hesselvig Jensen f. 1818, gdejer i Elkjærgård, Skarrild sogn, og h. Ane 
      Marie Christensdatter, deres forf. og efterk. 60 pp. DK 1970. [DK]

Jensen, Peder   NN: Slægtsbog over Peder Jensen og hustru Maren Kirstine Nielsdatter. DK 
      [70*fb]

Jensen, Peter   NN: Peter _ Jensen (Damgaard) f. 1853, husmand i Sdr. Lem sogn, og h. Martha 
      Nielsen, deres forf. og efterk. 82 pp. DK 1970. [DK]

Jensen, Rasmus   Møller, Rasmus P.R.: Efterslægt af Rasmus Jensen, f. 1663. DK [30*fb]

Jensen, Sigfred   Jensen, Sigfred: Vor Slægt. 1-2. DK [50*fb]

Jensen, Simon   Jydsk Slægtsforskning: Slægtsbog for efterkommere efter Simon Jensen i Serupgård, 
      Bjerring sogn (født 1768 i Rønge by, Sdr. Vinge sogn, død den 17. februar 1852 i Sørupgård). DK 
      Viborg 1972. 174pp. [fb]

Jensen, Simon   NN: Simon _ Jensen f. 1781, gdejer i Nølev sogn, og h. Anne Poulsdatter, deres 
      forf. og efterk. incl. slægten Rosenkrantz og Egebjerggårds historie. 149 pp. DK 1971. [DK]

Jensen, Svend   En slægt Svendsen fra Sdr. Vissing sogn (Tyrsting herred) om Svend Jensen, født 
      1799, og hustru, deres forfædre og efterkommere. Nordisk Slægtsforskning, 1986. 276 sider ill. 
      [fb]

Jensen, Søren Christian   Lehrmann, Otto: Slægtstavle over Søren Christian Jensens slægt (Vorup). 
      DK [70*fb]

Jensen, Søren   NN: Søren _ Jensen (Ørnbøl) f. 1840, gdejer i Ørnbøl, Bjergby sogn, og h. 
      Mouritze Nielsen, deres forf. og efterk. 111 pp. DK 1965. [DK]

Jensen, Søren   NN: Søren _ Jensen f. 1810, gdejer i Nymølle, Nørager sogn, og h. Sophie 
      Charlotte Sørensdatter, deres forf. og efterk. 82 pp. DK 1971. [DK]

Jensen, Søren   NN: Søren _ Jensen f. 1813, gdejer i Galtho, Tistrup sogn, og h. Kirsten Marie 
      Knudsen, hendes forf. og deres efterk., hendes anden ægtefælle, Jens Nielsen Uhres forf. og deres 
      efterk. samt efterk. efter hende og hendes tredie ægteskab med Hans Jensen Plauborg og Uhregårds 
      historie. l46 pp. DK 1960. [DK]

Jensen, Søren   NN: Søren Christian Jensen f. 1842, gdejer i Bjerregård i Sdr. Tornby, Tornby 
      sogn, og h. Karen Marie Pedersdatter, deres forf. og efterk. 105 pp. DK 1963. [DK]

Jensen, Thomas   Kreyberg, Liv: Regimentskvartermester Thomas Jensen og hans etterkommere. Oslo 
      1973. 35pp.

Jensen, Thomas   NN: Thomas _ Jensen f. 1829, husmand på Resdal mark, Gødvad sogn, senere gdejer 
      i Bødskovlund i Funderholme, Them sogn, og h. Mariane Jørgensdatter, deres forf. og efterk. 58 pp. 
      DK 1966. [DK]

Jensen, Thora Alvilde Cathrine   Højmark-Jensen, Finn: Slægtbog for Thora Alvilde Cathrine 
      Jensen. DK [99*fb]

Jensen, Thyge   NN: Thyge _ Jensen f. 1862, husmand i Vebbestrup sogn, senere gdejer i Vejrholt, 
      og h. Kirsten Marie Therkildsen, deres forf. og efterk. 97 pp. DK 1967. [DK]

Jensen, Volstrup   Nielsen, C.P.: Slægtsbog for Efterkommere af Christen Jensen, Knappen i 
      Volstrup. DK [50*fb]

Jensen, W.E.B.   Arild Falk-Jensen: Købmand W. E. B. Jensens og Hustrus Efterkommere. Med et 
      tillæg om deres Forfædre og disses øvrige Efterslægt. DK Kbh. 1940. 80pp. Pers. reg. [DK]

Jensenius   Hauch-Fausbøll, Th.: Grundrids til en Stamtavle over Slægten Jersin. Se "Slægten 
      Jensenius",. DK Kbh. 1933, Side 27-30 [A][*fb]

Jensenius   Hauch-Fausbøll, Th.: Slægten Jensenius. DK Kbh. 1933. 32pp. Personreg. [ep][fb].

Jenssen (S.-Jylland)   NN: Jenssen-slegten fra Daler og Møgeltønder i Sønderjylland. Oslo 1956. 
      155pp. [db].

Jenssen   [KS]: (fra Trondhjem). [KS 1911] s. 150-157 [A]

Jenssen   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Jenssen   Prytz, A. R.: Slektstavle over etterkommere av Lasse Jenssen og Berit Audensdatter. 
      Senere samlet og delvis rettet av P. J. Røragen og J. Moen. Røros 1910/1946. 32pp. [NO].

Jensson   Kolsrud, N. O.: Om Hamarbispen Karl Jenssons Æt. 4-V-1902 s. 61-85. PHT. [A].

Jentoft   Rabben, Elin Grubba: Etterkommere av Johan Rasch Jentoft (1747-1828) og Anne Margaretha 
      Hveding (1760-1845). Gimse 1997. 286pp. [Bibsys] [NO].

Jeppesen   NN: Anders _ Jeppesen f. 1808, slagtermester i Assens, og h. Nielsine Christensen, 
      deres forf. og efterk. 153 pp. DK Fyns Amt 1979. [DK]

Jeppesen   NN: Christian Holger Jeppesen f. 1802, husmand i Tørringholt, Tørring Sogn, og h. 
      Kirsten Troelsdatter, deres forf. og efterk. 138 pp. DK Vejle Amt 1980. [DK]

Jeppesen   NN: Jens _ Jeppesen f. 1823, gdejer i Overgård i Nr. Vilstrup, Skibet sogn, og h. 
      Mette Margrethe Nielsdatter Brødsgaard, deres forf. og efterk. 85 pp. DK 1970. [DK]

Jeppesen   NN: Johan Severin Jeppesen f. 1845, husmand i Halden, Ingstrup sogn, og h. Ane 
      Heilesen, deres forf. og efterk. 60 pp. DK 1969. [DK]

Jeppesen   NN: Stephan _ Jeppesen (Illeris) Slægten fra Illeris i Alstrup sogn. Forf. samt 
      efterk. efter "Dorre Pors", f. 1808 i Illeris og hendes to ægtefæller Stephan Jeppesen, f. 1796 i 
      Junget sogn i Salling, død 1840, og Peder Sørensen, f. 1791 i Vesterbølle sogn. Med afstamning fra 
      Rinds herreds knaber. 342 pp., 41 billedpp. DK 1977. [DK]

Jepsen   Dansk Slægtsforskning: Slægtsbog for efterkommere efter Berthel Jepsen, (1973) . 
      [fb].

Jepsen   NN: Berthel _ Jepsen f. 1836, Lild Sogn, og h. Christiane Christensen, deres efterk. 
      samt forf. til Kristiane Jepsen II A, og dennes mand, Morten Jensen. 160 pp. DK Thisted Amt 1974. 
      [DK]

Jepsen   NN: Jørgen _ Jepsen (Uhd) f. 1791, gdejer i Uddegård, Ansager Sogn, senere Skovlund 
      Sogn, og h. Bodil Jensdatter, deres forf. og efterk. Uhregårds historie, Uhregårds have og stuehus, 
      om Mølbygård og om Uddegård. 114 pp. DK 1958. Ny udgave. DK Ribe 1982. 205 pp. [DK]

Jepsen   NN: Laue _ Jepsen f. 1805, gdejer i Kokkenborg på Sønderskov mark, Folding sogn, og h. 
      Elisabeth Cecilia Jesdatter (Nybro), deres forf. og efterk. 147 pp. DK 1966. [DK]

Jepsen   NN: Peder _ Jepsen f. 1833, husmand og skomager i Vostrup, Lønborg sogn, og h. Anne 
      Birgitte Lauridsdatter, deres forf. og efterk. 116 pp. DK 1971. [DK]

Jepsen   Nørgaard, Gert: Ravn Jepsen-slægten på Vardeegnen i 500 år. DK Oxbøl 1997. 124pp. 
      [fb].

Jerdén   . {XREF}: [AAR01].

Jerichau   Hansen, E. Juel: Billedhuggeren Jens Adolf Jerichau's Slægt. 9-VI-1933 s. 215-20. PHT. 
      [A].

Jerichow   Brenner, S. Otto: Anetavle for Direktør Herbert P.A. Jerichow og Landsretssagfører 
      Ernst B. Jerichow. DK [30*fb]

Jerløs   NN: 12-I-1946 s. 230-231. PHT. [A].

Jermiin   DAA slægtsoversigt: DAA 1979(-81) Bd. LXXXIX [A] [_*]

Jermiin   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Jernholm   Cedersted, Kaj: Slægtstavler for familierne Cedersted, Jernholm og Schroeter-Jernholm. 
      DK [80*fb]

Jernskjæg   DAA slægtsoversigt: DAA 1899 Bd. XVI [A] [_*]

Jernskjæg   Huitfeldt-Kaas, H.J.: Stamtavle over Efterkommerne af Jens Lauridsen (Jernskjæg). 
      1-III-1882 s. 202. PHT. [A].

Jersin   Hauch-Fausbøll, Th.: Grundrids til en Stamtavle over Slægten Jersin. Se I: Slægten 
      Jensenius / Th. Hauch-Fausbøll. DK Kbh. 1933, Side 27-30 [A][*fb]

Jersin   NST v. 32 (1989). [A].

Jersin   Schilbred, C. S.: De eldre generasjoner av slekten Jersin. NST 1959_XVII 2. [A].

Jersin   Schilbred, C. S.: De eldre generasjoner av slekten Jersin. Oslo 1958. 17pp. [MH]

Jervell   Holm, Danckert Krohn: Jervell - Gørvell [stamtre]. Oslo 1937. Tvl. [db].

Jervell   NN: Norske efterkommere av kjøpmann i Uleåborg, Finland, Joseph Jervell og hustru 
      Valborg Margrethe Hafrén. Tvl. [MH]

Jervelund   Lund, Eva: Slægten Jervelund. DK Odense 1961. 235pp. Personreg. [ep].

Jespersdatter   NN: 5-VI-1909 s. 98. PHT. [A].

Jespersen (Bornholm)   Bähr, J.: Stamtavle over den Bornholmske Familie Jespersen. DK [00*fb]

Jespersen (Skanderborg)   Grohshennig, Max: Slægten Jespersen fra Skanderborg. DK [30*fb]

Jespersen (Undløse)   Hauch-Fausbøll, Th.: En vestsjællandsk Bondeslægt gennem 350 Aar. DK Kbh. 
      1935. 235pp. [A][*fb]

Jespersen   DAA slægtsoversigt: DAA 1923 Bd. XL [A] [_*]

Jespersen   Hauch-Fausbøll, Th.: En vestsjællandsk Bondeslægt gennem 350 Aar. DK Kbh. 1935. 
      238pp. [#].

Jespersen   Holm, D. K.: Orlogskapt. Yngvar Jespersens anetavle. Oslo 1953. Tvl. [MH]

Jespersen   Jespersen, C.: Stamtavle over den bornholmske familie Jespersen. DK Kbh. 1941- 251pp. 
      Personreg. [ep].

Jespersen   Jespersen, Halfdan: Stamtavle over den bornholmske familie Jespersen. DK 1909. 
      [ep].

Jespersen   Jespersen, Jens: Den Davidsen'ske og den Jespersen'ske Families Stamtavle. DK 
      [00*fb]

Jespersen   Jespersen, L. S.: Slægten fra Nørgaard. DK [50*fb]

Jespersen   Maibøll, Christian: Anetavle for S. S. Jespersen. DK [70*fb]

Jespersen   NN: Mads _ Jespersen f. 1820, gdejer i Klemgård i Hollensted, Hallund Sogn, og h. 
      Birthe Marie Jensen, deres forf. og efterk. 116 pp. DK Hjørring Amt 1976. [DK]

Jespersen   NN: Niels _ Jespersen f. 1795, gdejer i St. Tovstrup, Snejbjerg Sogn, og h. Birgitte 
      Sophie Thygesdatter, deres forf. og efterk. 452 pp. Ny udgave. DK Ringkøbing Amt 1982. [DK]

Jespersen   NN: Niels _ Jespersen f. 1806, gdejer i Ebdrupgård, Farsø Sogn, og h. Karen Kirstine 
      Jensdatter, hans forf. og deres efterk. samt gården Ebdrupgårds historie. 292 pp. DK Ålborg Amt 
      1981. [DK]

Jespersen   Schøller, C.E.A.: Naar uddøde den 1718 adlede Slægt Jespersen? 6-III-1912 s. 116-20. 
      PHT. [A].

Jespersen, Jens   Nordisk Slægtsforskning: En landmandsslægt fra Hammerum herred. Om Jens 
      Jespersen, født 1829, og hustru deres forfædre og efterkommere. DK 1998. 361pp. [fb]

Jespersen, Laura Nicoline   Aksel Nellemann: Laura Nicoline Jespersen og hendes aner. 1985 s. 
      149-154. PHT. [A].

Jessen (Slesvig)   Jessen, Franz von: Af en gammel slesvigsk Slægts Historie. [cs].

Jessen (Varde)   Torngaard, Anton: Tømmermand Bennet Jessen's slægt i Varde. [fb].

Jessen   . {XREF}: [AAR01].

Jessen   Bergishagen Jessen: Claus Seidelin Jessen og hans Efterkommere [fb]

Jessen   Graae, Frederik: Historien om Jes Jessen og Brandt'erne paa Langeland. DK nykbg. F. 1928 /1929. 51pp. [db].

Jessen   Hejselbjerg-Paulsen, Hans: Redaktør Jessens mødrene Slægt. DK [30*fb]

Jessen   Jessen, Franz von: Aus der Geschichte eines alten schleswigschen Geschlechts. [cs].

Jessen   Jessen, N. C. Th.: Meddelelser om Slægten Jessen. DK [00*fb]

Jessen   Jessen, Thomas: Optegnelser om Familien Jessen tilligemed en Stamtavle for Familien 
      Schwensen. DK Kbh. 1909. 85pp. [fb].

Jessen   NN: 1-I-1880 s. 304, 1-II-1881 s. 183 og 7-IV-1919 s. 79. PHT. [A].

Jessen   NN: Peter _ Jessen f. 1822, gdejer i Brændstrup, Rødding Sogn, og h. Giertrud Marie Bek, 
      deres forf. og efterk. 119 pp. DK Sønderjyllands Amt 1977. [DK]

Jessen   NN: Slægten på Vraagaard, (2006) (nr. 20 i serien Fra Skærbækegnens fortid)

Jessen, Hans Heinrich   Langholz, Carl: Ahnetavle for Hans Heinrich Jessen og Helene Clausen f. 
      Jessen. DK [60*fb]

Jessen, Hans Henrik   Maibøll, Christian: Hans Henrik Jessens anetavle. DK [60*fb]

Jessen, v.   Jessen, Franz v.:Stamtavle over Slægten v. Jessen. Kbh. 1937. Side 75-98, tavler. 
      Særtryk af Danmarks Adels Årbog. 62pp. [fb]

Jessen, v.   West, Fr[itz] Jürgensen: Familie-Optegnelser af Gehejmeraad T. B. v. Jessen og hans 
      Slægt. 4-V-1902 s. 143-51. PHT. [A].

Jessen, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1937 Bd. LIV [A] [_*]

Jevanord   . {XREF}: [SAN02].

Jevne   Nepstad, Johannes T.: I. Riksråd Paal Eriksens ætt i Valdres. Den gamle Jevneslekten i 
      300 år og m. en gren tilb. til 1066. II. Wangensteen-Anker-slekten Valdres 1654-1960. III. Hougsrud 
      i Begnadalen mm. Gjøvik 1962. 110pp. [MH]
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU