FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Hy*__.

Hübert   Rogne, Margit: Slekten Hübert fra Kristiansand; med opplysninger om flere inngiftede 
      slekter. 1974. [bb].

Hübert, dissenterprest   . {XREF}: III 157 [SKI01].

Hybschmann   Bonde, Aage: Slægten Hybschmann. DK [50*fb]

Hübschmann   Hübschmann: Slægtsgården Fausbjerg og slægten Hübschmann. I .. Slægtsgaarden. - 
      Skamby. Dansk Slægtsgaardsforening. - nr. 72. - 1954. - S. 8-10. DK [fb] 

Hygum   NN: Martin (Marten)_Christensen Hygum f. 1842, gdejer i Bodum, Løjt sogn, senere husmand 
      i Rebæk, Dalby sogn, og h. Maria Dorothea Nielsen, deres forf. og efterk. 50 pp. 1961. DK. [DK].

Hyldgaard   NN: Slægten Hyldgaard fra Sinding sogn (Hammerum herred): om Poul Chr. Henriksen, 
      født 1843 og hustru, deres forfædre og efterkommere. Nordisk Slægtsforskning 1988. 368 sider. ill. 
      32 cm [fb]

Hylle   . {XREF}: [AAR01].

Hyllseth   Hyllseth, Bjørn: Slekten Antzée/Hyllseth. 1993. [ub].

Hyrde   Nielsen, N. P.: Anders Hyrde i Balle og Hans Efterkommere - Hovedlinien. DK Kbh. 1932. 
      72pp. Personreg. [#].

Hyrde   Nielsen, N. P.: Slægtregister over Anders Hyrde i Balle og hans Efterkommere. DK 
      [50*fb]

Hyrve   Grjotheim, Erland: Ættebok for Hyrve, Lykre, Skamsar med grener til de fleste gårder i 
      Skjåk. 1. del. Bodø 1948. 31bl. [MH]

Hyttebakk   Alander, Arild: Garden og slekta Hyttebakk. Innset [Folldal], 1995. 55 s. ill. (NBR, 
      UBB, UBO, UBT). [ub].

Hyttedalen   Bakken, Olav: Hyttedalen-ætta. 1976. [db].

Hyttel   NN: Henrik Theodor Hyttel f. 1844, fisker, senere fiskehandler i Sæby, og h. Birgitte 
      Fyenboe, deres forf. samt efterk. efter hans forældre, Carl Severin Hyttel og h. Mariane 
      Christensdatter Mørk. 98 pp. 1964. DK. [DK].

Hyttel   NN: Johan Frederik Hyttel f. 1811, fisker i Sæby, og h. Johanne Maria Christensdatter 
      (Mørk), deres forf. og efterk. 76 pp. 1964. DK. [DK].

Hyttel   NN: Palle Mørk Hyttel f. 1813, fisker i Sæby, og h. Johanne Christiane Laulund, deres 
      forf. og efterk. 155 pp. 1964. DK. [DK].

Hytten   Hytten, Jannik: Slekten Hytten fra saltverket på Vallø. 1990(91). 56pp. [bb].

Høcken   DAA slægtsoversigt: DAA 1898 Bd. XV / DAA 1950 Bd. LXVII [A] [_*]

Høeberg   Gottlieb, Eigil: Slægten Høeberg. DK [50*fb]

Høeck   NN: 9-I-1928 s. 277. PHT. [A].

Høeg   . {XREF}: [FOS01].

Høeg   Høeg, Jens: De Rougsø Høeg'e. DK [30*fb]

Høeg   Høeg, S. Arbo: Familien Høeg fra Drammen [fb]

Høeg   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Høeg   NN: Ahne-Tavle for General Franz C. von Bülow's Moder, f. Høeg. DK [fb]

Høeg   NN: Anders Christensen Høeg f. 1802, gdejer i Linde sogn, og h. Mariane Christensdatter, 
      deres forf. og efterk. 48 pp. 1970. DK. [DK].

Høeg   NN: Peder Christensen Høeg f. 1810, gdejer i Hald sogn, og h. Mette Marie Hansdatter, 
      deres forf. og efterk. samt efterk. efter hans første ægteskab med Anne Kirstine Pedersdatter. 67 
      pp. 1970. DK. [DK].

Høeg   Schøller, C.E.A.: Forpagter Niels Høegs Slægt. 7-II-1917 s. 228-30. PHT. [A].

Høeg   Thiset, A.: En uddød adelsslægt Høeg, der gaaer igjen. Vol. v7 1882. s. 275ff. PHT. 
      [A][THI02].

Høeg   Thiset, A.: Høegerne, en genealogisk Undersøgelse, med 2 Tavler. 1-III-1882 s. 275-8 og 
      1-III-1882 s. 404. PHT. [A].

Høeg(h) / Banner   DAA slægtsoversigt: DAA 1885 Bd. II [A] [_*]

Høeg/Høegh   . {XREF}: [SKI01].

Høegh (Drammen)   Høegh, Sigurd Arbo: Familien Høegh fra Drammen. Larvik 1940. 136pp. [db].

Høegh   NN: Videreførelse af: Slægtsbog for landpost Alfred M. Høegh, født 27.11.1881 i Skrave & 
      hustru Maria D. Christensen, født 10.3.1887 i Skodborg. [fb].

Høegh   Fleischer, Martha Wiborg: Slektene Wiborg, Brevik-Kragerø grenen, Schreiner, Esmark, 
      Høegh. Oslo 1925. 153pp. [db].

Høegh   Høegh, Kurt Overgård: Slægtsbog for Alfred Høegh og hustru. DK 2001 [fb]

Høegh   Jerve, E.: Forarb. til stamtavle Høegh i Norge. 1939. 13pp. [MH]

Høegh   NN: Høegh. 10-III-1936 s. 241 og 10-IV-1937 s. 167. 2-IV-1889 s. 305. PHT. [A].

Høegh   NN: Slægtsbog for landpost Alfred M. Høegh, født 27.11.1881 i Skrave & hustru Maria D. 
      Christensen, født 10.3.1887 i Skodborg [2001] 221bl. ill. ; 30 cm. DK [fb] 

Høegh-Guldberg   DAA slægtsoversigt: DAA 1931 Bd. XLVIII [A] [_*]

Høegh-Guldberg   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Høegh-Guldberg   Wolff, Otto: Høgerne, Statsminister Høegh-Guldbergs Forfædre. 7-IV-1919 s. 
      51-69. Thomle, E.A.: Lidt mere om Høgerne og Statsminister Ove Høegh-Guldbergs Broder Hr. Niels 
      Høegh. 7-VI-1921 s. 142-50. Tilføjelse 8-II-1923 s. 118. PHT. [A].

Høffding   Larsen, A. E.: Lysestøber, Hørkræmmer, Borgersoldat - En kulturhistorisk skitse af en 
      københavnsk købmandsfanilie i 1800-tallet, Høffding-familien. DK Lyngby 1988. 192pp. Personreg. 
      [#][fb][DA].

Høg (Høy)   NN: [Viborgslægt i det 16. årh. ]. 13-I-1952 s. 191. PHT. [A].

Høg   DAA slægtsoversigt: DAA 1898 Bd. XV [A] [_*]

Høg   Wolff, Otto: Høgerne. DK [30*fb]

Høgebøl   . {XREF}: [AAR01].

Høgsbro   Høgsbroske Familiefond: Oversigt over Sofus og Amalie Høgsbro's efterslægt. - 5. 
      udgave. - 1968. - 38 blade [fb].

Høgsbro   Milthers, Gunnar: Oversigt ovver Sofus og Amalie Høgsbro's efterslægt. DK 1973. 
      [ep].

Høgsbro   Milthers, Vilhelm: Sofus Høgsbros Slægt - efter Oplysninger, samlede af ham selv, 
      bearbejdede og udgivne af hans Børn. DK Odense 1909. 36pp. [fb].

Høgsetdal (Gildeskål)   NST v. 33 (1991). [A].

Høie   Authen, Alma: Mosebygrenen av Høieætten. Ættetavler og litt slektshistorie. Askim 1948. 
      28pp. [MH]

Høie   Høie, Kristian: Høie-Mysenslekta - spedte trekk og opptegnelser om gårdene og slektene fra 
      16-1800, etterkommere og slekten etter Ingebret Høie og Hanna Hansdatter Mysen. Drøbak 1954. 245pp. 
      [db].

Høier   Jensen, Ketty Lykke: Slægten Høier. Fra Hillerslev på Fyn til Lundby på Falster og videre 
      Danmark rundt. 1996. 69pp, ill. [fb*]

Høirup   Høirup, Johannes: Min Anetavle og Optegnelser om Slægten. DK [50*fb]

Højbjerg   NN: Thorvald _ Højbjerg f. 1895 i Egeskov, Kværndrup sogn, og h. Anna Poula Andersen 
      f. 1898 i Sandby ved Ringsted, deres forf. 54 pp. 1968. DK. [DK].

Højlund   NN: Christen Laursen Højlund f. 1834, gdejer i Højlund, Sdr. Vinge sogn, og h. Jensine 
      Ingermarie Hansen, deres forf. og efterk. 66 pp. 1963. DK. [DK].

Højmark-Jensen   Højmark-Jensen, Finn: Aneslægtsbog for Jens Karl Højmark-Jensen. 2. del: 
      Efterslægt til nogle af anerne i 1. del. DK [99*fb]

Højmark-Jensen   Højmark-Jensen, Finn: Aneslægtsbog for Jens Karl Højmark-Jensen. 1. del. DK 
      [99*fb]

Højriis   Mausing mølle og Højriis-slægten. I .. Fra Viborg Amt. - 1961. - S. 138-163. DK [fb] 
      

Højsholt   Hjort, Frederik: Træk af Enestegaarden Højsholts Historie (i Tommerup Sogn). DK 
      [50*fb]

Høland   . {XREF}: [AAR01].

Høpffner   Vogel-Jørgensen, T.: Konsanguinitetstavler over Slægterne Berling, Glasing, Godiche, 
      Høpffner og Møller. Berlingske Tidende gennem 200 Aar. Bind 3,1. DK Kbh. 1949, Side 6-7 [A][*fb]

Hørby   DAA slægtsoversigt: DAA 1898 Bd. XV [A] [_*]

Hørsdal   Stray, Chr.: En gammel slekt i Froland. Arendal 1927. 12pp. [MH]

Hørup   Maibøll, Christian: Alsiske Slægter \Hørup\. DK [60*fb]

Høst   Beyer, Sille: Erindringer vedrørende Slægterne Beyer og Høst, Tilligemed nogle Stamtavler 
      over Familierne Beyer, Høst, Grüner &c. Udg. DK Kbh 1862. 32pp. [#].

Høst   Høst, I. L. Slekten Høst i Norge. Horten 1957. 68pp. [NO].

Høstemark   Thrane-Jensen, E.: Henrik Grotum's efterkommere. 1-2 Høstemark-slægten. DK 
      [70*fb]

Høstmark   NN: Familien Høstmark med hovedtrekkene av sidegrenene 1742-1978. 1980. 95pp. [db].

Hövelen, von   Kielgast, Bjarne: Nogle Meddelelser om Conrat von Hövelen, Herre til Brandholm, og 
      lidt om hans børn, (1 i serien Brande Biblioteks lokalhistoriske småskrifter) 1974. - 15 blade. [fb] 
      

Høy    Slægtshistorisk Institut: Slægtsbog over Slægten Høy fra Styg i Lønborg sogn, (1974). 
      [fb].

Høybye   Høybye-Mortensen, E.M.: Høybye, (1966). [fb].

Høydal   Sundvor, Martin J.: Samlinger til Høydals-ættens historie. Bergen 1912. 29pp. [MH]

Høyem   Magerøy, Arne Martin: A. I. Høyem, hans ætt og etterslekt. Aukre 1947. 68pp. [db].

Høyer   Amundsen, O. Delphin: Stamtavle over en norsk slegt Lange. s. 87. Kria. 1921. [ns].

Høyer   NN: Høyer. 9-I-1928 s. 79. PHT. [A].

Høyer   NN: Stamtavle over Bagermester Joachim Jacob Georg Høyers Efterkommere. DK [50*fb]

Høyersten   . {XREF}: [KIN01].

Høyerup   NN: 3-IV-1895 s. 164. PHT. [A].

Høygaard   Larsen, Tom: Slektene Stenersen og Traaseth; med tilkommende slekter Larsen og 
      Høygaard. 1981. [bb].

Høyland   Aurenes, Ola: Berentsen-ætten. Slektshistoriske oplysninger om ættene Høyland, Undheim 
      og Fosse. 1932. [db].

Haaber   Møller, Frantz: Stamtavle over Christian Lehmann Haabers Descendenter. DK 1900. 33pp, 1 
      falset slægtstavle. [fb]

Haaber   Møller, Frantz: Stamtavle over Christian Lehmann Haabers Descendenter, fortsat til 1900 
      ved Conrad Haaber Larsen, fortsat til 1913 ved Vilhelm Bagger. DK Kbh. 1913. 38pp. Med slægtstavle 
      for Cathrine Marie Mogensdatter Marsvin, gift Fugl, hvis slægt kan føres tilbage til Skjalm Hvide 
      (1084-1114). [fb].

Haaber   Møller, Frantz: Stamtavle over Johan Joseph Haabers Descendenter. DK [00*fb]

Haagaseth   Kampesveen, Anne Lise Grønbrekk: Grønnbekk/Haagaseth - Steinset-slekter fra 
      Etnedal. Jens Eriksen Bergsbakkmarken Kviteberg, f. 1824 og hans kone Ole Eriksdatter Tollehaugen f. 
      1830 og Lars Olsen Steinset f. 1796 og Ragnhild Bjørnsdatter Ton, f. 1797.med forfedre og 
      etterkommere. Noen navn fra Etnedal, bl. a. Ton og Hiei. Her er det mange slekter fra Nord-Aurdal: 
      bl. a Bondli, Berger, Fodnes, Bjørgum, Bratvold, Rudi m.m. Også mange slekter fra Sør-Aurdal 
      (Fønhus, Steinsrud, Piltingsrud, Sørum, Tollevsrud, Hougsrud, og ganske mange navn fra Hallingdal. 
      273pp. 2001.

Haagensen   . {XREF}: [SAN02].

Haagerup   Inger Haagerup etal.: Slægten Haagerup fra Faaborg. - 2004. - 30 blade : ill. (nogle i 
      farver). [fb].

Haahr   Hammel, V.: Slægten Haahr. 19xx. Årlig årspublikation. [fb].

Haahr   Helt, Peder: Slægten Haahr, Tids- og Personalhistorie, især fra Vestjylland. DK Tistrup 
      1944. 207pp. [#].

Haakon 7   NN: Oversikt over Haakon 7's nedstamning fra tidligere norske konger - Eksempler på 
      Haakon 7's slegtskab med nordmenn i hans egen tid. 19xx. [#].

Haakon VII   Jansen, Jonas: Kongens ætt. Oslo 1947. 32pp. [MH]

Haakaas   . {XREF}: [AAR01].

Håland   . {XREF}: [KIN01][SAN02].

Haaland   Hauge, Chr. og Trygve Kongshavn: Jon Jonsen Haalands slekt. Stavanger 1933. 134pp. 
      [MH]

Haaland   Simonsen, Sevald: Etterkommerne til Tore Torsen Haaland og Kristi Samuelsdatter 
      Fossmark. Stvg. 1966. 92pp. [NO].

Hånes   NN: Familietreff for etterkommere av Ole O. Hånes og Signe Hånes, f. Rørosgaard 2. og 3. 
      juli 1983. [NO].

Haanshus   Haanshus, Lars Frithjof Soelberg: Slægten Haanshus-Soelberg. Kria. 1913. 81pp. 
      [db].

Håpnes (Namsskogan)   Mellingen, Thorleif: Håpnes-slekta. Nammskogan 1984. [sc].

Haarløv   Haarløv, R.: Slægten Haarløv. Stamtavle. DK 1948. [ep][fb].

Haarr   . {XREF}: [KIN01].

Hårslev   Balslev, Birgitte etal.: Stamtavle over Hårslev-grenen af slægten Balslev. 1981. 
      Løsblade (ajourføres) Balslev-stamtavlens forgængere (lit.henv.): side 2 . DK. 

Håskjold   Håskjold, Sverre: Ei Håskjold-slekt - med fleire sidegreiner: Flø, Hagen, Halle, 
      Hovdenakk, Bergen m.m.  1996  [Bibsys].

Håvardsholm   Hoversholm, Ole: Slekt og erindringer. Oslo 1934. 77pp. [MH]

Haave   Aalholm, N.: Optegnelser om gaards- og havebryget paa Haave gaard paa Tromøen m. v. 
      1757-1775. 1907. [db].

Haavelmo   Haavelmo, Halvor: Bodeætt i Gol; Haavelmo, Eikro. 1962. [db].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU