FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Ho*__.

Hobberstad   . {XREF}: [KIN01].

Hobe   DAA slægtsoversigt: DAA 1944 Bd. LXI [A] [_*]

Hoel (Oppdal)   Hoel, Ivar: Slekt følgjer slekt. Register over Hoelslekta, Lønset i Oppdal. 1983. 
      [db].

Hoel   [NS]: (fra Stange, HE). [NS1951] s. 116-120 [A]

Hoel   Esmarch, L.: Familien Hoel til Hovindsholm. Kria. 1920. 28pp. Avbildet våpenskjold. 
      [ns]

Hoel   Hoel, Peder: Ei Valldalsslekt gjennom 250 år. 1986. [db].

Hoel/Hoell   . {XREF}: [SKI01].

Hoelstad (Ås)   Spydevold, Olav: Hoelstadætten (Østre Hoelstad) i Ås fra 1500 årene, med 
      ættelinjen Grydeland - Brekke - Dyster - Rustad - Torderud - Aschjem fra 1600 årene. Drøbak 1936/1940. Tvl. i 5 spalter. [db].

Hoff (Oslo)   Hoff, Ole Lorange: En handelsslekt Hoff i Oslo og dens opprinnelse: anetavle, noen 
      sidegrener og kortfattede opptegnelser. Oslo 1944. 53pp. [db].

Hoff   . {XREF}: [SAN02][AAR01].

Hoff   [KS]: (fra Aker). [KS 1914] s. 88-89 [A]

Hoff   Amundsen, O. Delphin: Christiania-billedhuggeren Torsten Ottersen Hoffs slekt. NST 
      1953_XIV_2. [A].

Hoff   DAA slægtsoversigt: DAA 1938 Bd. LV / DAA 1988(-90) [A] [_*]

Hoff   Fischer-Cronsteen, O.: Supplement til "Slægten Woxen med cognatiske grene". Øverland-
      slægten i Bærum med de mandlige sidelinjer Nadderud-Præsterud-slægten i Bærum og Ulleren - Winderen-
      slægten i Aker med kvindelinjer hvorav mere udførlige stamtavler over grener av familierne Hoff, 
      Holmen, Fougner, Løgeberg, Lilloe, Fangen, Sogn, Haslum, Steen, Wensaas, Kiøsterud, Grini, 
      Cronsteen, Fischer, Tandberg, Ytter, Steger, Olsen, Haug, Horsle, Smestad, Rolfsen, Gleditsch, 
      Ødegaard, Freng, Sæthren, Eeg, Woxen, Schjerven samt nogen oplysninger om familien Hansen-Oust. Kria 
      1913. 96pp. [MH]

Hoff   Hoff, Alfred: Præsten C.F.E. Hoffs Forældre og Søskende samt et Forsøg paa en Opstilling 
      af hans Efterkommere. DK Holte 1938. 32pp.

Hoff   Hoff, Arne: Distriktslæge Johan Anton Hoff i Viborg. DK [60*fb]

Hoff   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Hoff   NN: Rasmus Fleischer Hoff f. 1838, sadelmager og husmand i Gl. Arnborg, Arnborg sogn, hans 
      forf. samt efterk. efter ham og h. Maria Catharina Moltzen. 85 pp. 1966. DK. [DK].

Hofflund   [NS]: (Lund; fra Trondheim). [NS 1949] s. 90-91 [A]

Hoffman   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Hoffmann   Vetrhus, H.: Stamtavle. En agnatisk linje av slekten Hoffmann - Kloster. Oslo 1963. 
      [NO].

Hoffmeyer   Bernhoft, Henning: Sognedegn i Sdr. Kirkeby og Horbelev Henrik Hoffmeyer 1703-1736 og 
      Efterkommere. DK [99*fb]

Hofgaard   NN: s. 463f, NST v. 35 (1995). [A].

Hofgaard   Thomle, E.A.: Familien Hofgaard i Norge. Kria. 1911. 388pp. [ep].

Hofman, de   DAA slægtsoversigt: DAA 1922 / DAA 1988(-90) Bd. XCII [A] [_*]

Hofstad   Rabben, Elin Grubba: Etterkommere av Tarald Arntsen Hofstad (1784-1840) og Johanna 
      Hansdatter (1786-1833). Gimse 1997. 29pp (Slekt skal følge slekters gang-). [NO] [Bibsys].

Hogenskild / Huitfeldt   DAA slægtsoversigt: DAA 1887 Bd. IV / DAA 1949 Bd. LXVI [A] [_*]

Hognestad   Aurenes, Ola: Ætti åt Hans Eivindson Hognestad og Thabitha Pedersdotter Herikstad. 
      Med 5 ættetavlor. 1929. [db].

Hogstad   Dreyer, Rudolf: Hogstad i Riske. Oslo 1948. 20pp. [MH]

Hohendorff   DAA slægtsoversigt: DAA 1897 Bd. XIV [A] [_*]

Hohenzollern   Wilhelm II: Meine Vorfahren. Berlin 1929. 264pp. [fb].

Hol   Berg, Per: Hol bygdebok. 1971. [db].

Holberg   . {XREF}: [AAR01].

Holberg   Bobé, Louis: Stamtavle over Slægten Holberg. DK [50*fb]

Holberg   Delgobe, Ch.: Stamtavle over Familien Holberg. Bergen 1884. 36pp. [db].

Holberg   DAA slægtsoversigt: DAA 1944 Bd. LXI [A] [_*]

Holberg   Holberg, John Birger: Slekten Johannes Olsen Holberg og Johan Peter Johnsen 1800-1990. 
      Steinkjer 1990. 115pp. [bb].

Holberg   NN: 1-IV-1883 s. 79. PHT. [A].

Holberg   Sollied, P.R.: Oberstløitnant Christian Nilsen Holbergs avstamning. NST 1939_VII_1. 
      [A].

Holbøll   Holbøll, C.: Tre generationer af slægten Holbøll 1717-1856. DK Kbh. 1955. 167pp. 
      Personreg. [ep].

Holbøll   Holbøll, H.: Nogle Oplysninger om Slægten Holbøll. 7-IV-1919 s. 247-61. PHT. [A].

Holch   Ellefsen, Simon: Efterslægt til hustru Karin på 14-1500 tallet, hvis efterslægt bl. a. er 
      Packe og Holk (i Tønsberg). [Internet]. Simon 
      Ellefsen,. DK 2000. [se]

Holch   NN: 1-VI-1885 s. 91 og 1-VI-1885 s. 251. PHT. [A].

Holck (DK)   Bobé, Louis: REV01 V s. 270, 314. Kbh. 1892. [db].

Holck   DAA slægtsoversigt: DAA 1925 Bd. XLII [A] [_*]

Holck   Holck, C. C. W. F.: Oberstløjtnant Oluf Holck og Hustru. 1-IV-1883 s. 75-8. PHT. [A].

Holck   Holck, Harald: Af Herredsfoged Carl Holck's Papirer. 8-V-1926 s. 35-51. PHT. [A].

Holck   Holck, Harald: Brygger Andreas Sevald Høyelse Holck og hans familie. DK Holte 1955. 28pp. 
      [MH][fb]

Holck   Holck, Harald: En dansk linje af efterslægten efter ob. ltn. ved 1 bergenhus. regt. Ole 
      Holck (Oluf de Holck), f. 1687. Særtr. DAA 1925. Kbh. 1924. 15pp. [MH][fb]

Holck   Holck, Harald: En Soldat fra Den store nordiske Krig Oberstløjtnant Ole Holck og hans 
      Hustru Elen Rosendahl. DK Holte 1949. 65pp. [fb][db]. / 12-VI-1951 s. 22-69. Rettelse 13-II-1953 s. 
      239. PHT. [A].

Holck   Holck, Harald: Fra Bedstemors Hus, om mine Bedsteforældre, Justitsraad Christian Noe 
      Fenger og Louise Christensen og deres Forældre, samt om deres Datter Hanne Fenger. DK Holte 1956. 
      62pp. [fb].

Holck   Holck, Harald: Heym. -Holck. DK [60*fb]

Holck   Holck, Harald: Holckske Slægter - og Problemer. DK Kbh. 1949. 38pp. Særtryk af: 
      Personalhistorisk Tidsskrift, 1949. [fb].

Holck   Holck, Harald: Holck'ske slægter og problemer. 12-III-1948 s. 79-116. Tilføjelse 
      12-V-1950 s. 201. PHT. [A].

Holck   Holck, Harald: Kapt. Hans Henrich Hornemann Holck og hans hustru Martha Middelfart 
      Tostrup. DK Holte 1955. 30pp. [MH] DUBL!!

Holck   Holck, Harald: Kapt. Hans Henrich Hornemann Holck og hans hustru Martha Midelfart 
      Tostrup. NST v.17, p80-107. Oslo 1960.

Holck   Holck, Harald: Kapt. Hans Henrich Hornemann Holck og hans hustru Martha Middelfart 
      Tostrup. DK Holte 1955. 30pp. [MH]

Holck   Holck, Harald: Kaptajn Friderich Christian Holck og hans Hustru Anna Dorothea Barclay de 
      Tolly. DK Holte 1955. 12pp. [fb][db].

Holck   Holck, Harald: Kaptajn Hans Henrich Hornemann Holck og hans Hustru Martha Margaretha 
      Middelfart Tostrup. DK Holte 1955. 30pp. [fb][db].

Holck   Holck, Harald: Kommandør Carl Christian Holck og hans hustru Bolette Henriette Margrethe 
      Lund. 1951. [db].

Holck   Holck, Harald: Kommandør Carl Christian Holcks dagbøger som konsul i Tunis. PHT rk.14, 
      bd.IV p.61ff. DK 1962.

Holck   Holck, Harald: Nogle bemærkninger om oberstløjnant Ole Holcks slægt og dens tilknytning 
      til andre slækter af samme navn. Kria. 1923. [db][fb].

Holck   Holck, Harald: Nogle Bemærkninger om Oberstløjtnant Ole Holcks Slægt og dens Tilknytning 
      til andre Slægter af samme Navn. 8-II-1923 s. 239-54. PHT. [A].

Holck   Holck, Harald: Oberst Carl Philip Holck og hans Hustru Lovise Sophia von Leben. DK Holte 
      1951. 19pp. [fb][db].

Holck   Holck, Harald: Obltn. Ole Holck's slægt, tavle A og tavle B. 1947/1948. 2 tvl. mm. 
      [MH]

Holck   Holck, Harald: Om Herredsfoged Peter Carl Christian Holck og hans Hustru Adelaïde Emilie 
      Caroline Laub, samt om hendes Forfædre. DK Holte 1956. 54pp. [fb].

Holck   Holck, Harald: Prokurator Jens Isak Holck og hans familie. DK Holte 1955. 28pp. [MH]

Holck   Holck, Harald: Stamtavle over oberstløjnant Ole Holcks slægt. 1948. 56pp. [db][fb].

Holck   Holck, Harald: Træk af generaladjudant Ole Elias Holcks liv. 1958. [db].

Holck   Holck, Harald: Uddrag af Slægtebog over Oberstløjtnant Ole Holcks Efterkommere. 
      Nagel-Grenen. DK Holte 1949. 8pp. 1 slægtstavle. Duplikeret. [fb].

Holck   Holck, Harald: Uddrag af slægtebog over oberstløjtnant Ole Holcks efterkommere; 
      Døscher-grenen. DK Holte 1948. 15pp. [db][fb].

Holck   Holck, Ole Elias: Dagbøker. Finnes på RA(N). Utdrag av dagb. fra 1814 i Hist.samlinger 
      v.II, Kria 1907. s.1-35.

Holck   Jagd, N.: En skitur for 230 år siden (Ob.ltn. Ole Holcks kurerferd fra Moss til Trondh. 
      med budskapet om Carl 12.s død): "Ski og kompass" v.11, nr.2, november 1948.

Holck   Jansen, J.: (Ob.ltn. Ole Holcks kurerferd ved krigsutbruddet 1807). N.hist.tidsskr. v.36. 
      s.602-609.

Holck   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Holck   Melsæter, Torgeir: Forskjellige Holck-våpen. NST v.37-4 p.233ff. Oslo 2000.

Holck   Pape, Elise Holck og Erik Holck og Carl Johan Pape: Soldaterslægten Holck. 1984 s. 43-69. 
      PHT. [A].

Holck   Pape, Elise Holck: Soldaterslægten Holck. PHT v.104. DK 1984. p.43-69.

Holck   Ringereide, M.: Holck-slækta. Særtr. av "Tidsskr. utg. av Historielaget for Sogn" nr. 11. 
      Leikanger 1944. 8pp. [MH]

Holck   Rogne, M.: Oberstløitnant Ole Holck's herkomst. NST 1946_X_4. [A].

Holck   Thiset, A.: Christen Holcks Stambog. 5-II-1905 s. 8-35. PHT. [A].

Holck, Chr. Chr. (DK)   Bobé, Louis: REV01 IV s. 346. Kbh. 1895. [db].

Holck, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1925 Bd. XLII [A] [_*]

Holden   Holden, Finn: Slekthistorie for kjøpmann Peder Holden (1852-1935) og Petronelle f. 
      Tørres (1866-1934) lokalhistorie - anebok - etterslekt. Oslo 2000. 204pp. Aner og etterkommere, 
      slekten har basis på Røros og i Holtålen.

Holders   . {XREF}: [FOS01].

Holdt   NN: 16-VI-1978 s. 109. PHT. [A].

Holdt   NN: En slægtskrønike, (2003): Bind 1, 2 [fb]

Hole   Flutuen, Amund: Torger Olsen Holes efterkommere 1795-1927. Gausdal historielag. 
      Lillehammer 1927/1984. 51pp. [NO].

Holen (Fræna)   Holen, Knut Anton: Slekten Holen (Fræna) og med den innblandede slekter og 
      slektsforhold. Molde 1959. 27pp. [db].

Holfeldt   . {XREF}: [FOS01].

Holfeldt   Finne-Grønn, S.H.: Familien Holfeldt. 7-V-1920 s. 211-2. PHT. [A].

Holfeldt   Skjelderup, Arthur: Slektshistoriske Meddelelser om fam. Skjelderup og Clauson og om 
      grene af familierne Holst, Holfeldt, Paludan, Osterhaus, Parsons og Phelp. Kria 1915. 88pp. [].

Holfeldt   Thomle, E.A.: Familien Holfeldt (Hoelfeldt) i Norge. 4-I-1898 s. 66-94. PHT. [A].

Holk   Ellefsen, Simon: Efterslægt til Peder til Myklebust i Eid (14-1500 tallet). [Internet]. Simon Ellefsen,. DK 2000. [se]

Holk   Hanger, J.L.: Ei ættelinje frå den geistlige Holk-ætta til bondestand på Haramsøy. Trondh. 
      1981.

Holk   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Hollebøl   . {XREF}: [AAR01].

Holler   Holler, August: Das holsteinische Geschlecht Holler. [cs].

Hollunger   DAA slægtsoversigt: DAA 1897 Bd. XIV [A] [_*]

Hollænder   Lykke Jensen, Ketty: Familien Prier og Hollænder 2003 72pp. 30 cm. DK [fb] 

Hollænder   Lykke Jensen, Ketty: Prier og Hollænder-slægten [Ny udgave]. 2001. 68 sider. DK. 

Hollænder   Lykke Jensen, Ketty: Prier: Hollænder-slægten. DK 1999. 72pp (*) [fb*]

Holm    Øernes Slægtsforskning: Slægten Holm fra Agerskov sogn, (1979) [fb]. 

Holm (Hasle og Allinge)   Thorsen, K.: Slægterne Mørk, Holm og Mogensen i Hasle og Allinge. DK 
      [80*fb]

Holm (Nordmøre)   Holm, Danckert Krohn: Nordmøreslekten Holm (stamtre). Oslo 1939/1950. 
      [db].

Holm Madsen   Højmark-Jensen, Finn: Slægtsbog for Gudrun Krista Holm Madsen. - Hvidovre 200?. - 
      Ca. 330 sider (løsblade) : ill. i farver [fb].

Holm   . {XREF}: [KIN01][SAN02].

Holm   . NST v. 34 (1993) s. 46f. [A].

Holm   Borg, Svend: Mads Chr. Holm's liv, virke og efterslægt, (1997) Biografi Holm, M.C., f. 
      1827-10-19) [fb]. 

Holm   Elvius, Sofus: Nyholm. En legatstamtavle med oplysning om slægterne Aaris, Breckling, 
      Debess, Dørr, Holm, Kruuse, Marcher, Meldal, Pade, Palludan, Petri, Piil, Schrøder, Topp, m. fl. DK 
      Kbh. 1893. 128pp. [db].

Holm   Guldbrandsen, Agnes: Familien Holm. Stamtavle. DK Kirke-Hyllinge 1978. 39pp. Personreg. 
      [#].

Holm   Holm, Carl Christian August: Oversigt over slægten Holm af Rønne. DK [80*fb]

Holm   Holm, D. K.: Anetavle for sogneprest Karenos Theodor Holms barn. Oslo 1936. Tvl. [MH]

Holm   Holm, D. K.: Forbindelsen mellem familien Holm og fru Katrine Steen f. Danckertsen. Oslo 
      1938. 3pp. [MH]

Holm   Holm, D. K.: Nordmøreslekten Holm. Stamtre. Oslo 1939/Oslo 1950. Tvl. [MH]

Holm   Holm, D. K.: Sorenskriver Chr. L. D. Holms efterslekt 1947. Oslo 1947. Tvl. [MH]

Holm   Holm, D. K.: Stadsingeniør på Kongsberg Gustav Holms efterslegt + stamtre Holm. Oslo 1944. 
      Tvl. [MH]

Holm   Holm, Danckert Krohn: Familien Holms stamtre. Oslo 1932. Tvl. [db].

Holm   Holm, Emil: Slægtsbog over Jacob Holm og hans Efterkommere, (1944) [fb]. 

Holm   Holm, Frantz: 6 Søskende Holm. DK [50*fb]

Holm   Holm, Georg: Stamtavle over den i 1845 afdøde grosserer Jacob Holms, (Jens) Jacob Holms, 
      efterkommere. DK Kbh. 1916. 56pp. Personreg. [db][fb].

Holm   Hundrup, F. E.: Stamtavler over Familierne Perch, Holm og Hundrup. DK [00*fb]

Holm   Knudsen, P. C.: Familien Holm til Eskjær. DK 1921. 112pp. [fb].

Holm   Lervad, Johanne Margrethe: Holm - Rosenkilde - Schibbye - Ginge. DK [80*fb]

Holm   Marstrand, Vilhelm: "Stille Holm" og hans Slægt. 10-I-1934 s. 266-73. PHT. [A].

Holm   NN: 10-II-1935 s. 283. 2-III-1888 s. 72 og 7-V-1920 s. 120. PHT. [A].

Holm   NN: Frederik Carl_Christian Holm f. 1854, gdejer og sognefoged i Nr. Bork mølle, Nr. Bork 
      sogn, og h. Cecilie Jørgine Jørgensen, deres forf. 69 pp. 1966. DK. [DK].

Holm   Schultz, Kathrine: Slægtsbogen over Familien Holm. DK [50*fb]

Holm   Thorsen, K.: Slægterne Mørk, Holm og Mogensen i Hasle og Allinge. DK [80*fb]

Holm   Thorsen, K.: Stamtavle over Familien Hansen og Holm. DK [50*fb]

Holm   Thorsen, K.: Sømandsslægten Holm fra Allinge. DK [30*fb]

Holm, Simon   NN: Slægtsbog over Simon Holm og Johanne Margrethe Pedersdatter fra Holm i Ulfborg 
      sogn. DK [80*fb]

Holmboe   . {XREF}: [SAN02].

Holmboe   Holmboe, Carl F.: Fra Jens Olssøn Hersholmen til Jens Anton Holmboe. Et bidrag til vår 
      slekts historie. Oslo 1932. 117pp. [db][MH]

Holmboe   Holmboe, G. Faye: Tilføyelser til stamtavlen over fogd Jens Holmboe's efterkommere. 
      Utgave av 1912. Tromsø 1929. [mm].

Holmboe   Holmboe, Gabriel Faye: Slekten Holmboe; stamtavle 1944 med biografiske opplysninger, 
      fotogafier og familiedokumenter. Oslo 1944. 344pp. [db].

Holmboe   Holmboe, J. A.: Foged Jens Holmboes efterkommere; stamtavle 1912. Tromsø 1912. 98pp. 
      [db].

Holmboe   Holmboe, Othar: Delgobe, Ch.: Foged Jens Holmboe's efterkommere - supplerende tillæg 
      til doktor Jens Andreas Holmboe's stamtavle. Kria. 1890. 62+pp. / Kria. 1908. 89pp. / Trykfeil mm, 
      Kria. 1908. 2pp. [mm]/ Tromsø 1912. 98pp. [mm].

Holmboe   Houm, Ole: Anetavle over konsul Conrad Holmboe og hustru og deres descendenter i 
      familierne Holmboe - Houm - Mørch. Oslo 1943. Tvl. [MH]

Holmboe   Kjellesvig. Morten: Slekten Holmboe gjennom 400 år. Ny utgave ved Fogd Jens Holmboes 
      legat. 2 bind. Oslo des. 2002. Boken omhandler den nordnorske, sønnenfjellske, trønderske og danske 
      gren med sidegrener i tillegg til to ukjente grener. Familien brer seg ut over hele Norge og til 
      alle verdensdeler. Til sammen er mer enn 16.000 personer omtalt. I tillegg til biografiene 
      inneholder boken en beskrivelse av slektens opprinnelse og opphav. Boken er rikt illustrert med 
      fargebilder. Et omfattende for- og etternavnregister gjør det enkelt å finne fram. Se 
      http://holmboe.slekt.no.

Holmboe   Lous, Carl S. S.: Holmboerne. Stamtavle og biografiske oplysninger. Bergen 1868. 101pp. 
      [mm].

Holmboe   NN: 6-IV-1913 s. 279 og 6-V-1914 s. 103. PHT. [A].

Holmboe   Tveitan, Hella Elisabeth: Slektshistorie. (Slekten Holmboe.) Historisk særoppgave til 
      eksamen artium 1966. Theim 1966. 22pp. [NO].

Holmboe, Jens   Holmboe, Othar: Foged Jens Holmboes efterkommere, supplerende tillæg til doktor 
      Jens Andreas Holmboes stamtavle. Kria. 1890. 67pp. [db].

Holmboe, Jens   Holmboe-Berg, Wilhelm: Foged Jens Holmboe og hans mødrene slegt Ziegler. 1949. 
      [db].

Holmen   . {XREF}: [AAR01].

Holmen   Fischer-Cronsteen, O.: Supplement til "Slægten Woxen med cognatiske grene". Øverland-
      slægten i Bærum med de mandlige sidelinjer Nadderud-Præsterud-slægten i Bærum og Ulleren - Winderen-
      slægten i Aker med kvindelinjer hvorav mere udførlige stamtavler over grener av familierne Hoff, 
      Holmen, Fougner, Løgeberg, Lilloe, Fangen, Sogn, Haslum, Steen, Wensaas, Kiøsterud, Grini, 
      Cronsteen, Fischer, Tandberg, Ytter, Steger, Olsen, Haug, Horsle, Smestad, Rolfsen, Gleditsch, 
      Ødegaard, Freng, Sæthren, Eeg, Woxen, Schjerven samt nogen oplysninger om familien Hansen-Oust. Kria 
      1913. 96pp. [MH]

Holmen   Heber, Gustav: Slekten Holmen fra Grue prestegjeld og Sogn i Solør domsogn i Hedemarkens 
      fylke. Oslo 1958. 10pp. Stensil. 25 ekspl. [NO].

Holmen   NN: Slektsgården Holmen, Vestre Aker. Oslo 1950. 27pp. [MH]

Holmer (DK)   Bobé, Louis: REV01 IX s. 409. Kbh. 1895. [db].

Holmer   NN: 8-V-1926 s. 165. PHT. [A].

Holmeset   Holmeset-slekta frå 1845: [bruksnr. 170, gardsnr. 1]. 197?. [db].

Holmgren   . {XREF}: [SAN02].

Holmsen   Holmsen. R.: Familien Holmsen. Chria. 1883-84. 18pp. [MH]

Holmsen   Jølsen, Gudrun: Slegten Holmsen 1634-1909. Kria. 1909. 47pp. [db].

Holmsen   Jølsen, Gudrun: Slekten Holmsen: 300-års jubileum 1634-1934. Oslo 1934/1972. 114pp. 
      [db].

Holmskiold   DAA slægtsoversigt: DAA 1922 Bd. XXXIX [A] [_*]

Holmsted   Bondesen, P.C.B.: Holmsted. 3-IV-1895 s. 148-9. PHT. [A].

Holmsted   Hauch-Fausbøll, Th.: Holmsted. 11-III-1942 s. 154. PHT. [A].

Holmsted   NN: 12-II-1947 s. 201. PHT. [A].

Holst (Bornholm)   Thorsen, K.: Stamtavle over slægten Holst i Østermarie og Svaneke. DK 
      [70*fb]

Holst (Slesv-Holst. )   Tandberg, Elisa: Familien Arnesen (Holst) fra Slesvig-Holsten. Oslo 1948. 
      [db].

Holst   . {XREF}: [FOS01][KIN01][AAR01][SKI01].

Holst   Bassø, Hans: Stamtavle over familien Bassøe samt nogle oplysninger om familierne Aalborg, 
      Haslund, Hiort, Holst, Nørbech, Oftedahl og Smith. Chria. 1899. 132pp. [ns].

Holst   Bugge, M. F.: Våre forfedre: alle påviselige forfedre av Johanne Andersdatter til Asdal, 
      Henrik Henriksen Friis til Holmegaard. [db].

Holst   Heber, Gustav (3. juni 1873-2. febr. 1962): Oversikt over slekten Holst fra Grimstad i 
      Norge. Oslo 1951. 58pp Stensilert. [NO][db].

Holst   Holm, D. K.: Helgelandslegten Holsts stamtre. Oslo 1934. Tvl. [MH]

Holst   Holm, D. K.: Prof. dr. med. Peter F. Holsts barns anetavle. Oslo 1934. Tvl. [MH]

Holst   Holm, Danckert Krohn: Slekten Holst. Oslo 1950. (Bygger på: En Holste slekt 1915 og 
      familiens senere oppgaver. ). [NO].

Holst   Holm, Danckert Krohn: Slekten Holst. Stamtre. 1948. Tvl. [MH][db].

Holst   Holst, Hans Fridtjov: Slektsregister over en Holsteslegt (Helgelands-Hosterne) (bla. 
      Coldevin). Kria. 1915. 112pp. [ra].

Holst   Holst, Ola: Bestefar- og bestemorboka. 198-. [db].

Holst   Holst, Ola: Bestefars slekt. 1961. [db].

Holst   Holst, Ola: Bestemors slekt. 1960. [db].

Holst   Holst, Thomas S. S.: Familien Holst. På grundl. af professor med. Holsts optegnelser. 
      Holmestrand 1887. 23pp. [MH]

Holst   Holst: Familien Holst. Chria. 1887. [ns].

Holst   Kjølby, Anton: Slægterne Naumann, Ohlsen og Willie fra Østerbro i København; med 
      stamtavler over de indgiftede familier Dancker, Fischer, Holst, Sandorff og Thorball. DK Nykbg. M. 
      1947. 302pp. [db].

Holst   Lengnick, J.C.L.: Familien Holst i Drammen. 1856. 2pp. [MH]

Holst   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Rasmus Jensen Holst, gårdejer i Skarresø Sogn, født 
      1809. (1993) [fb]. 

Holst   NN: 7-II-1917 s. 361. PHT. [A].

Holst   NN: Christian Jepsen Holst f. 1804, husmand og skomager i Eskelund, Brørup Sogn, og h. 
      Karen Jensdatter, deres forf. og efterk. 100 pp. 1977. Ribe Amt. DK. [DK].

Holst   NN: Slægten efter Christen Mortensen Møller Holst og Sophie Amalie Marie Trojel. 3. årg. 
      1992. 48pp. [DA].

Holst   NN: Slægten efter Christen Mortensen Møller Holst og Sophie Amalie Marie Trojel. DK 
      Hillerød 1989. [fb]

Holst   Skjelderup, Arthur: Slektshistoriske Meddelelser om fam. Skjelderup og Clauson og om 
      grene af familierne Holst, Holfeldt, Paludan, Osterhaus, Parsons og Phelp. Kria 1915. 88pp. [].

Holstein   Holstein-Holsteinborg, Ulrich: Holsteinborg Gods ejet af slægten Holstein i 300 år: 
      baroni - grevskab - gods 1700-2000. Historiske data om ejendomme, produktion, privilegier og 
      offentlige funktioner  I: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. - Bd. 87 (2000). - S. 7-39 : 
      ill. DK. [A]

Holstein   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Holstein, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1885 Bd. II / DAA 1938 Bd. LV / DAA 1988(-90) Bd. XCII 
      [A] [_*]

Holsten   DAA slægtsoversigt: DAA 1924 Bd. XLI [A] [_*]

Holsten   Holsten, H. Berner Schilden m. fl.: Adam Christopher Baron Holsten og Adelheid 
      Benedicte Rantzau. DK Kbh. 1943. 198pp. [#].

Holsten   Holsten, Hans Berner Schilden og Fabritius, Albert: Lehnsbaron Hans Berner Schilden 
      Holstens Slægtebog. DK Kbh. 1946. [#].

Holsten   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Holsten   Michelsen, Seier: Familien Holsten - Danske søofficerer og diplomater i 17-og 
      1800tallet. DK Lyngby 1992. 155pp. Personreg. [#][fb].

Holt   . {XREF}: [SAN02][AAR01].

Holta   . {XREF}: [SKI01].

Holte   . NST v. 34 (1993). [A].

Holte   Dybdal-Holthe, Nils: Holtheætta med greiner av ættene Hustveit og Skipavåg. 1978. 
      [db].

Holte   Holden, Finn: Slektshistorie for Tor (1865-1950) og Elise (1869-1954) Holte fra 
      Drangedal: lokalhistorie, anebok, etterslekt. Utgitt Oslo 2004 Sidetall: 207 s. ill. 
      Noter:OmslagsTittel Slektshistorie for Tor og Elise Holte fra Drangedal.

Holte   Holt, Ths.: Peder Jensen Holtes Slægt. DK Hjørring 1934. 159pp. [DA].

Holten   Holten, Just Johan: Mine personlige Erindringer om de ældre Led af Slægten Holten. En 
      noget udvidet Gjengivelse af mine Meddelelser ved Slægtens Sammenkomst i Jægerhuset den 29. Juni 
      1910. DK Kbh. 1910. 20pp. [DA][fb].

Holten   NN: Hofsnedkermester Johann von Holten's Efterkommere. DK Kbh. 1937. 47pp. [DA].

Holten   NN: Hofsnedkermester Johann von Holten's Efterkommere. DK Kbh. 1913. 27pp. [DA].

Holten   NN: Hofsnedkermester Johann von Holten's efterkommere. DK Kbh. 1959. 47pp. [ep].

Holten   NN: Medlemsblad for Slægtsamfundet Holten. DK Januar 1913 - Juni 1959. -. [fb].

Holten   Steenberg, Odd: Forstråd Nicolai Holtens slægt. DK Charl. lund 1987. 23+6+21pp. Indhold 
      Anetavle for Nicolai og Sophie Holtens børn, Uddrag af skrifter fra Slægtsamfundet Holten, 
      Oversigtstavler. [fb].

Holten   Utseth, Sverre: Slektene Arnø, Nærøy, Holten, Stadsbygd, Jonassen, Hitra og deres 
      forfedre. 1969. [bb].

Holten, etatsråd   . {XREF}: II 49 [SKI01].

Holtenborg   NN: 11-V-1944 s. 95. PHT. [A].

Holtenæs   Heber, Gustav: Hurumslekten Holtenæs-Tofte med inngiftede slekter i den utstrekning 
      der fra disse nedstammer efterkommere av kjøbmann Andreas Tofte og hustru Sophie, født Holst. Oslo 
      1942. 68pp. Stensiltr. i 50 ekspl. [db].

Holtenæs(Hurum)   Hagemann, B.: Slektstavle for Tofte, Selvig og Holtenæs-ætten fra Hurum. [].

Holter    Røiri, Paal: Oversikt over RØIRI-ÆTTEN med en del av de tilstøtende linjer. Herunder 
      Jahr, Grini, Solberg, Romsaas, Wogstad, Jacobsen, Ljøgodt, Folmo, Habberstad, Tøyen, Bjørningstad, 
      Wæck, Nilsen, Homan, Imset, Vestmork, Brat, Hegnar, Holter, Østby, Høye, Weidemann og Tveter. Oslo 
      1993. A4, 179pp.

Holter (Nannestad)   Aaalholm, Olav Anton: Engelsrudætten Holter i Nannestad 1600-1650. 1955. 
      [].

Holter (Romerike)   Holter, Gerd: Slekten Holter 1600-1992: en gren av Hvam-slekten på Store 
      Hvam, Nes på Romerike. Oslo 1992. 81pp. [db].

Holter   . {XREF}: [SAN02].

Holter   Asak, P.O.: Holterætta på Hvam i Nes på Romerike. [A].

Holter   Holter, Christian: Slekten Holter fra Drammen (eg. Nittedal). Skien 1976. Stensil. 33s. 
      [mw].

Holter   NN: NST v. 32 (1989). [A].

Holter   Steenstrup, Carl J.: Stamtavle fam. Holter fra Drammen. Kria 1905. Tvl. [MH]

Holter   Aalholm, Olav Anton: Engelsrudætten Holter i Nannestad 1600-1650. Gjøvik 1955. 119pp. 
      [db].

Holtermann   Rabben, Elin Grubba: Etterkommere av Markus Fredrik Bang (von) Holtermann (1775-
      1853) og Jannicke Georgine Tyrholm (1771-1807), Wilhelmine Augusta Rohleder (1792-1872) 2000 
      [Bibsys].

Holtermann   [KS]: (fra Niedersachsen). [KS 1914] s. 89-97 [A]

Holtermann   Finne-Grønn, S.H.: Slægtebogsoptegnelser om Familien Holtermann. 4-III-1900 s. 
      48-54. PHT. [A].

Holtermann   Holst, C.: Slægt-tavle (Holst). Kria 1881. Tvl. [MH]

Holtermann   Holtermann, Ole Sophus Lund: Slægtsbog for familjen Holtermann. Trondh. 1902. 128pp. 
      [db].

Holtermann   Holtermann, Sten O. R.: Något om familjen Holtermanns røtter i 1500-talets Hannover. 
      NST 1980_XXVII_4. [A].

Holtermann   NN: Holtermann. 1-V-1884 s. 87, 1-VI-1885 s. 93 og 1-VI-1885 s. 180. PHT. [A].

Holtet   Holt, Ths.: Selvejergaardmand Peder Jensen Holtets Slægt. DK [50*fb]

Holtsmark   [NS]: (fra Lier, BU). [NS 1949] s. 92-96 [A]

Holtsmark   Holtsmark, Gabriel: Mine slektninger - noen opplysninger. Oslo 1949. 
      42pp. / Fortsettelse. Oslo 1950. 66pp. [db].

Holøyen (Hodalen)   Bakken, Arne O.: Bygda, garden og slekta. Bakken i Hodalen med sidegrenene 
      Engavoll, Narbuvoll - Bakken, Tolga - Tangen, Hodalen - Gjelten, Hodalen - Ryen, Narjordet - Holøyen 
      nordre, Holøydalen - Øyen, Hodalen. 1967. [db].

Homan    Røiri, Paal: Oversikt over RØIRI-ÆTTEN med en del av de tilstøtende linjer. Herunder 
      Jahr, Grini, Solberg, Romsaas, Wogstad, Jacobsen, Ljøgodt, Folmo, Habberstad, Tøyen, Bjørningstad, 
      Wæck, Nilsen, Homan, Imset, Vestmork, Brat, Hegnar, Holter, Østby, Høye, Weidemann og Tveter. Oslo 
      1993. A4, 179pp.

Homan   Homan, William Maclean: Stamtavle for Henrik Olsen Biørn Homan, Høiesterets Advokat i 
      Christiania. Oslo 1931. 16pp. [db][fb].

Homann   [KS]: (fra Horsens). [KS 1911] s. 149 [A]

Homle   Heiberg, G.F.: Optegnelser af Sognepræst til Ofoten Mads Olufsøn Homle. 5-VI-1909 s. 
      273-4. PHT. [A].

Honnens   Lichtenberg, G. Honnens de: Slægten Honnens (Hunnens - Honnens de Lichtenberg) fra 
      Ejdersted [fb]

Honnstad   Øverland, Per: Honnstadslekten på Knutset ved Batnfjorden: Ane H. og Lars L. Knutset 
      og deres efterslekt. 1992. [db].

Hooft   Delgobe, Ch: Stamtavle over Familien Hooft i Bergen. 1-IV-1883 s. 232. PHT. [A].

Hooge   Hooge, L.: Slægten Hooge. DK [50*fb]

Hooglant   Swane, Jørgen: Admiral Simon Hooglants Selvbiografi samt Optegnelser om Familien 
      Hooglant. 10-V-1938 s. 115-25. PHT. [A].

Hopp   Klitgaard, C.: Familien Hopp. En lille Berigtigelse. 8-IV-1925 s. 50-1. PHT. [A].

Hoppe   DAA slægtsoversigt: DAA 1941 Bd. LVIII [A] [_*]

Hoppe   Hoppe , A.C.: Slægtsbog for Familien Hoppe og Memoirer, (1949) [fb]. 

Hoppe   Kragballe, L.: Stamtavle over slægten Lemvigh med de deri indgiftede slægter (Schumacher, 
      Fog, Knap, Prætorius, Westengaard, Tybring, Hoppe, Blad, Borchrevink, Hammer, Kragballe, Balsløw m. 
      fl). DK 1875. [db].

Hoppe   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Hoppe   NN: Slægten Hoppes Stamtavle. DK [50*fb]

Hoppensach   NN: Slekten Hoppensach med inngiftede familier. DK [99*fb]

Hopstock   Hopstock, Anna J.: Stamtavle over familiene Garmann, Schanche, Krohn og Hopstock. 
      Bergan 1876. 80pp. [MH]

Horboe   NN: Chresten Nielsen Horboe f. 1832, gdejer i Ashøj i Asferg sogn, og h. Karen 
      Christensdatter Husum, deres forf. og efterk. samt forf. og efterk. efter hans andet ægteskab med 
      Larsine Mikkelsen. 118 pp. 1960. DK. [DK].

Horboe   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Christen Nielsen Horboe, (1960) [fb]. 

Horgen   . {XREF}: [SAN02].

Horgen   Jonassen, Anne Marie: Horgen-slekten på Eiker: grener av Horgen-slekten fra Nedre Eiker. 
      Solbergmoen 1997. 544pp. Norsk/English. [NO].

Horjen   Schieche, Ester Horjen: Minneskrift om våre foreldre Rina og A. Hansen Horjen. 
      Flekkefjord 1962. 58pp. [MH]

Horn   Bull, Birger A.: Slekten Horn. Minneblader III. Om to grener av slekten i Norge, med en 
      linje i Canada som har utløpere i Australia og New Zealand. Oslo 1988. 119pp. Supplement til C. W. 
      Ludv. Horn: "Mindeblade om dem fra hvem jeg stammer", Hamar 1910. [NO][bb].

Horn   Horn, C. H. L.: Mindeblade om dem fra hvem jeg stammer. Hamar 1910. 80pp. [ns].

Horn   Horn, Frank: Oplysninger om Familierne Horn og Kastrup. 17+12pp. [#].

Horn   Horn, Per: Professor, Dr. med. Hans Iver Horn; 1761-1836; hans forfedre og slektens 
      stamtavle etter ham. Bergen 1947. 29+pp [bb].

Horn   NN: Christoffer _ Horn Christoffer Horn f. 1868, skovfoged ved Stavshede plantage og 
      gdejer i Hegnslund på V. Gesten mark, Gesten sogn, og h. Ane Kirstine Jensen, deres forf. samt 
      efterk. efter hans forældre, Detlef Henrik Horn og h. Karen Iversdatter. 55 pp. 1967. DK. [DK].

Horn   NN: Rasmus Pedersen Horn f. 1853, husmand på Hvorslev mark, Hvorslev sogn, og anden h. Ane 
      Margrethe Sørensen, deres forf. og efterk. samt efterk. efter hans første ægteskab med Charlotte 
      Sofie Nielsen. 77 pp. 1963. DK. [DK].

Horn   NST v. 32 (1989). [A].

Horndahl   . {XREF}: [SAN02].

Horneman   [KS]: (fra Flensburg). [KS 1914] s. 97-100 [A]

Hornemann   [NS]: (fra Flensburg). [NS 1979] s. 125-135 [A]

Hornemann   Danhuus, A. D.: Den danske Hornemannslægts oprindelse. 1983 s. 147-150. PHT. [A].

Hornemann   Dansk Slægtsforskning: Slægtsbog for efterkommere efter Hans Henrik Hornemann, (1981) 
      [fb]. 

Hornemann   Grove, G. L.: Hvorfra stammer Slægten Hornemann? 5-III-1906 s. 171-2. PHT. [A].

Hornemann   Hornemann, Christian: Stamtavle over slægten Hornemann. Trondh. 1908. 23pp. 
      [MH][fb]

Hornemann   NN: Hans Henrik Hornemann, stenhugger i Brudager Sogn f. 1829, og h. Johanne 
      Hansdatter, deres forf. og efterk. 87 pp. 1981. Fyns Amt. DK. [DK].

Hornemann   NN: Hornemann. 2-IV-1889 s. 175, 2-V-1890 s. 127 og 2-V-1890 s. 214. PHT. [A].

Hornemann   NN: Lægen Emil Hornemanns anetavle. 1985 s. 173-180. PHT. [A].

Hornemann, Hans   Hornemann, Hans: Efterkommere paa Sværdsiden efter Hans Hornemann, Kjøbmand og 
      Raadmand i Næstved - samt Meddelelse om andre Horneman'ske Slægter. DK Kbh 1894. 60pp. (Også afsnit 
      om efterkommere af Sognepræst til Aamot i Norge, Jens Bundessøn.) [#].

Hornes   . {XREF}: [AAR01].

Hornes   Gløersen, Jørgen: Hornes-ætten fra Skjeberg. Et lite supplement. NST 1935_V_1. [A].

Hornhaver   Hornhaver, H. Chr.: Familien Hornhaver i Frederiksværk 1756-1830. DK 1972. 28pp. 
      [fb].

Hornseth   . {XREF}: [AAR01].

Hornung   Hornung, Kai Johan: Nogle oplysninger om hattemagermester i Skelskør Jacob Wilhelm 
      Hornung og hustru Anna Kirstine Haugaards efterkommere. DK [20*fb]

Horpestad   Kvaleberg, Leiv: Slekten fra Horpestad. Slektsbok som starter på Nedre Horpestad i 
      Klepp omkring 1800 der neste generasjon kommer til Ølberg i Sola, Nord Braut i Klepp, Hodne i Klepp, 
      Haugabakka i Klepp, Nærland i Hå ogfremdeles er på Nedre Horpestad. Utgitt Kleppe 2004. 543 s. ill. 
      Noter: 1. utg. 2002.

Horrebow   Grandjean, H. F.: Slægten Horrebow (m. 7 Kvindelinier). 1-II-1881 Tillæg 1-41. PHT. 
      [A].

Horrebow   Grandjean, H. F.: Stamtavle over Familien Horrebow. DK 188x. [af].

Horsle   Fischer-Cronsteen, O.: Supplement til "Slægten Woxen med cognatiske grene". Øverland-
      slægten i Bærum med de mandlige sidelinjer Nadderud-Præsterud-slægten i Bærum og Ulleren - Winderen-
      slægten i Aker med kvindelinjer hvorav mere udførlige stamtavler over grener av familierne Hoff, 
      Holmen, Fougner, Løgeberg, Lilloe, Fangen, Sogn, Haslum, Steen, Wensaas, Kiøsterud, Grini, 
      Cronsteen, Fischer, Tandberg, Ytter, Steger, Olsen, Haug, Horsle, Smestad, Rolfsen, Gleditsch, 
      Ødegaard, Freng, Sæthren, Eeg, Woxen, Schjerven samt nogen oplysninger om familien Hansen-Oust. Kria 
      1913. 96pp. [MH]

Horten   Horten, Harald: Slektsbok for etterkommere av Anne Embretsdatter (og) Kristian Andersen 
      Horten. Alvdal 1998. 68pp. [NO].

Horten   Øverby, Erik Tollan et al.: Slektsbok for etterkommere av Anne Embretsdatter [og] 
      Kristian Andersen Horten. Alvdal 1998. 68 s. ill.

Hoskiær   Hostrup- Schultz, V: Stamtavle over Familien Hoskiær 1889. DK Kbh. 1929. 108pp. 
      [DA].

Hoskiær   Krebs: Stamtavle over Familien Hoskiær 1889. DK Kbh. 1889. 17pp. [#].

Hoskiær   NN: Généalogie de la famille Hoskiær. DK [00*fb]

Hostrup   Hostrup, Astrid: Et jævnt og muntert, virksomt liv paa jord. Minder fra den bojsenske 
      og hostrupske slægt. DK 1950. Illustr. 

Hostrup   Hostrup, Helge: Den Hostrupske Slægt. Særtr. af Nordsjællands Venstreblad. DK 1923. 
      23pp. [#][fb].

Hostrup   Hostrup-Schultz, V.: Familien Hostrup fra Mariager. DK Kbh. 1929. 108pp. [ep][fb].

Houen   . {XREF}: [FOS01][SKI01].

Houen   NN: Utdrag av slektstavle. [Internet]

Houge   Finne-Grønn, S.H.: Haaland presten Christen Houge's slegt. NST 1930_II_4. [A].

Hougen   Hougen, O. A.: Emigration centennial of Jens Johannessen and Christine Olsdatter Hougen 
      1857-1957. Celebration at Story City, Iowa, Sunday June 30, 1957. Iowa 1957. 164pp. [MH]

Hougen   Hougen, S. E.: Slegten Hougen i Sell. Sandefjord 1916. 59pp. [MH]

Hougsrud   Nepstad, Johannes T.: I. Riksråd Paal Eriksens ætt i Valdres. Den gamle Jevneslekten i 
      300 år og m. en gren tilb. til 1066. II. Wangensteen-Anker-slekten Valdres 1654-1960. III. Hougsrud 
      i Begnadalen mm. Gjøvik 1962. 110pp. [MH]

Hougaard   NN: Rasmus Christian Hougaard f. 1900, gdejer i Vilstrupgård, Kristrup Sogn, og h. 
      Rasmine Kirstine Bredgaard, deres forf. 32 pp. 1981. Randers Amt. DK. [DK].

Houlberg   NN: Anetavle for Grosserer Søren Houlberg og Hustru Anna Augusta Marie f. Jensen. DK 
      [fb]

Houm   Houm, Ole: Oluf Houm og hustru Karen Oline Berges anetavle. Oslo 1943. 1 tvl. [MH]

Houmann   Baumgarten, Torkil: Stamtavle over Horsensfamilierne Houmann og Lauritzen. DK 
      [30*fb]

Houmøller   Houmøller, Sven: Min [Lars Peter Houmøller] levnedsbeskrivelse i korte træk. DK Kbh. 
      1947. 31pp

Houmøller   Houmøller, Sven: Ahnetavle for Else, Lis og Sven Houmøller. DK [50*fb]

Houmøller   Houmøller, Sven: Den vendsysselske slægt Houmøller. DK 1947. 51pp. [ep].

Houmøller   Houmøller, Sven: Familien Houmøllers stamtavle. DK 1935. 4pp. [ep][fb].

Houmøller   Houmøller, Sven: Slægtebog for Ulla og Christine Houmøller. DK Kbh. 1956. 39pp. 
      [ep][fb].

Houmøller   Hovmøller, Johan P.: Tre Slægtled i Gaarden "Hovmølle" i Rakkeby Sogn paa Mors. DK 
      Morsø 1924. 16pp. [fb].

Hovborg   NN: Slægten Hovborg. DK [80*fb]

Hovbrender   . {XREF}: [AAR01].

Hovde   John Olsen Hovde: "Stor-John" og hans slekt Homstad, Olga Hovde, John Olsen 1994  
      [Bibsys].

Hoven   Hoven, B.: Ole Torjesen Hovens slekt. Birkeland 1952. 40pp. / Kr. sand. 1954. 173pp. 
      [MH]

Hovenbech   DAA slægtsoversigt: DAA 1950 Bd. LXVII [A] [_*]

Hoversholm   Hoversholm, Ole: Slekt og erindringer. Oslo 1934. 77pp. [MH]

Hovin   . {XREF}: [AAR01].

Hovin   Sauro, Herbjørn K.: Hovin-soga. 1987. [db].

Hovind   Bækkevold, Trond: Familien Bækkevold i Elverum. Elverum 1989. 77pp. [db]

Hovind   Bækkevold, Trond: Slektsbok for etterkommere av Inger-Gurine & John O. Hovind. 1989. 
      [db].

Hovind   Ilsaas, R.: Per Andersen Hovinds etterkommere. Oslo 1961. 15pp. [NO].

Hovindsholm   Hoel, Jacob: Optegnelser om Hovindsholm. 1920. [db].

Hovmøller   Jensen, Børge: Hovmøller-slægten fra Rakkeby. I: Jul på Mors. - Årg. 42 (2004). S. 
      20-26: ill. DK. [A]

Hoyer   Iuell, Ragnar, 13. juni 1892-5. jan. 1962  Slekten Hoyer 1697-1947. Fredr. stad 1947. 
      59pp Stensilert. [NO][bb].

Hoyos   Hoyos, Heinrich: Stammbaum der Familie Hoyos. DK [50*fb]
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU