FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Hi*__.

Hielm   . {XREF}: [SKI01].

Hielm   Hielm, B.: Genealogiske optegnelser om slægten Hielm og dens cognatiske grene. Kria. 
      1889. [db][ba].

Hielmcrone, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1935 Bd. LII [A] [_*]

Hielmskiold   DAA slægtsoversigt: DAA 1935 Bd. LII [A] [_*]

Hielmstierne   DAA slægtsoversigt: DAA 1935 Bd. LII [A] [_*]

Hielmstierne   Fabritius, Albert: Stamtavle over Slægten Hielmstierne. DK [50*fb]

Hiin   . {XREF}: [AAR01].

Hiis   . {XREF}: [FOS01].

Hiis   Kiil, Einar: Slekta Hiis, grener og røtter. Kragerø 1998. Om slekten Hiis fra Hisøy. Fører 
      anene tilbake til Gjeruld H. Hiis 1789-1871 g.m. Tonje Bringsverd 1789-1867. ISBN 82-91958-00-9. 
      (http://lokalhist.no/)

Hille   . {XREF}: [SAN02].

Hillers   Jensen, Henning: Slægten Hillers i Danmark. DK [60*fb]

Hillerup   Qvistgaard, Erh.: Slægten Willemoes og Hillerups Stamfader paa mødrene Side Mads 
      Madsen Smed og hans Efterkommere. DK [30*fb]

Hillestad   Hillestad, Aksel: En vestfoldslekt - familien Hillestad og tilknyttede slektsgrener. 
      Holmestrand 1963. 280pp. [db].

Hillestad   Hillestad, Aksel: Stamtavle for familien Hillestad. Oslo 1951. Tvl. [db].

Hilt   Loennecker, Sigurd Henrik: Slekten Hilt. Oslo 1968/1975. 28pp/26pp. [db][bb].

Himmerig   Klitgaard, C.: Slægtsnavnet Himmerig. 13-V-1957 s. 55-57. PHT. [A].

Himmerland   Klitgaard, Carl: Himmerlandske Slægter. DK [30*fb]

Hincheldey   Jessen, N. C. Th.: Slægten Hincheldey og Understøttelsesanstalten for trængende 
      Efterslægt af Medlemmerne i den ophævede civile og adskillige Stænders Enkekasse. 4-VI-1903 s. 42-7. 
      PHT. [A].

Hinckeldey   Hinckeldey: Slægten Hinckeldey i Næstved. I .. Historisk Samfund for Præstø Amt. - 
      Ny række bind 2. - 1943-1946. - S. 67-77. DK [fb] 

Hind   NN: 9-VI-1933 s. 139ff og 9-VI-1933 s. 272. PHT. [A].

Hinding   Ingvorsen, Kristen Kr.: Stamtavle over Familierne Dolleris (den danske Linie) og 
      Hinding. Anne Marie Smids Minde 1757-1957. DK Roskilde 1957. [fb].

Hingsberg   NN: 10-IV-1937 s. 167. PHT. [A].

Hinrichsen   NN: En slægt Hinrichsen fra Bylderup sogn (Sønderjylland). DK [20*fb]

Hiort   Bassø, Hans: Stamtavle over familien Bassøe samt nogle oplysninger om familierne Aalborg, 
      Haslund, Hiort, Holst, Nørbech, Oftedahl og Smith. Chria. 1899. 132pp. [ns].

Hiort   Hiort, Esbjørn: Slægten Hiort i Danmark og Norge - stamtavle og slægtshistoriske 
      oplysninger. DK Kbh. 1966. [db].

Hiort   NN: 10-IV-1937 s. 166f. PHT. [A].

Hiorth   . {XREF}: [KIN01][SAN02][AAR01].

Hiorth   Bugge, M. F.: Stamtavle over Fredrikshalds-grenen av familien Hiorth [Hjorth]. Oslo 
      1944. 15pp. [db].

Hiorth   Hiorth, H.: Stamtavle over slægten Hiorth. Kria. 1879. [cf].

Hiorth   Hiorth, Petro: Stamtavle over slekten Hiorth med en del inngiftede slekter. 216 s. 1969 /1971. (Denne omfattende slektsboken bygger på stamtavlen over slekten Hiorth (den Ekersundske 
      linje) ved Lauritz Kristian Hiorth 1879. ). [db].

Hiorth   Hjorth, Julius: Tillegg til stamtavle over slekten Hiorth; den bergenske gren som 
      skriver navnet Hjorth. Bergen 1973. [bb].

Hiorth   Kielland, Axel: Familien Kielland med dens kognatiske Ascendents. Chria. 1897. [ns].

Hirsch   Hirsch, Per Einarssøn: Slægten von Hirschen, von Hirsch, Hirsch. Kortfattede 
      genealogisk-personalhistoriske oplysninger. Oslo 1927. [db][fb].

Hirsch   Hirsch, Per v.: Dansk-norske militærslekter Hirsch og deres oprinnelse. 10-II-1935 s. 
      91-103. PHT. [A].

Hirsch   Hirsch, Per v.: En Familie Hirsch fra Glückstadt i Holsten. (Probstei Münsterdorf. ) 
      10-IV-1937 s. 260-62. PHT. [A].

Hirsch   Hirsch, Per v.: Slekten von Hirsch. Genealogi og personalhistorie 1461-1944. Oslo 1944. 
      286pp. [NO].

Hirsch   NN: 9-IV-1931 s. 79. PHT. [A].

Hirschholm   . {XREF}: [SKI01].

Hirschholm   Finne-Grønn, S.H.: Iver Nielsen Hirschholm. 5-I-1904 s. 165-7. PHT. [A].

Hirtznach (Hirschnach)   Wad, Leo: Hirtznach (Hirschnach). 12-I-1946 s. 95-96. Rettelse og 
      supplement 12-I-1946 s. 227. Rettelse og supplement 12-I-1946 s. 227. PHT. [A].

Hirtznach   Winther, Flemming Aagaard: Astrup-præster fra reformationen til 1750. (Østjysk 
      hjemstavn,. DK 1998, s. 40-51, ill. ) [fb*]

Hjelm   Dahl, Eyv.: Slektene Hjelm og Gammel. NST 1959_XVII_1. [A].

Hjelmer   NN: Frederik Albert_Rasmussen Hjelmer f. 1876, pakpostmester i Fredericia, og h. Ane 
      Pedersen, deres forf. samt efterk. efter hendes forældre, Peder Christensen og h. Ane Nielsdatter 
      Kyed. 91 pp. 1969. DK. [DK].

Hjeltnes   Lindebrække, Hans: Kristoffer Sjurdssen og Marta Sjurdsdatter Hjeltnes's Slegt. 1915. 
      [sb].

Hjersing   Hjersing, O. A.: Stamtavle over Familien Hjersing i Norge. DK [30*fb]

Hjersing   Munthe-Kaas, Hugo: Opplysn. om verkseier Otto Hjersing og Caroline født Sunne og deres 
      efterslekt. Oslo 1952. 30pp. [].

Hjersing   NN: 4-VI-1903 s. 260, 7-II-1917 s. 109, 7-II-1917 s. 360, 7-III-1918 s. 75 og 
      7-III-1918 s. 224. PHT. [A].

Hjertebjerg   Hjertebjerg, Møn: Slægten paa "Tofthøj". I .. Slægtsgaarden. - Skamby. Dansk 
      Slægtsgaardsforening. - nr. 193. - 1974. - S. 7-8. DK [fb] 

Hjort   Gabrielsen, G.: Lekum-familien Hjort. Efter Lengnicks stamtavler, stamtavle over familien 
      Bassøe, samt egne undersøkelser, samlet av O.Hjort og fra P.J. Hjort (V.5) til utgangen av 1915. 
      Kria.? 1916

Hjort   Gyrstinger, Johs. K.: Slægten Hjort med biografier og billeder. DK 1934. 22pp. [DA].

Hjort   Hjort, Frederik: Familien Hjort. DK [30*fb]

Hjort   Hjort, Otto: Stamtavle over en norsk familie Hjort. Kria. 1912. 80pp. [ub][fb].

Hjort   Holm, Danckert Krohn: Slegten Hjorts stamtre. Oslo 1934/ Oslo 1951. Tvl. [db].

Hjort   NN: 11-I-1940 s. 75. 2-II-1887 s. 302. PHT. [A].

Hjort   Thorsen, K.: Den bornholmske slægt Hjorth. Samlet og optegnet 1927. Afskrift og 
      tilføjelser 1968 ved E. K. Afskrift og tilføjelser 1969 ved V. Svendsen, Oslo.

Hjort, Anna-Sophie   Hansen, Gregers: Bispen og Betleren, Anetavler for Anna-Sophie Hjort, 
      Gertrud Westergaard og Hansen, Gregers. DK Kbh. 1981. 94pp. Personreg. [#].

Hjort, Peder   NN: 11-II-1941 s. 259. PHT. [A].

Hjortdal   Charlotte Bach: De stærke og svage sider, interview Ole Hjortdal, Henrik Hjortdal I: 
      DJØF-bladet. Årg. 24, nr. 15 (2000). S. 10-12. DK. [A]

Hjorth (Bornholm)   Kjølbye, Anton: Stamtavle over familien Wulffsen med sidelinier af 
      familierne: Abrahamson, Hjorth, Sommer og Splidtz. Kbh. 1912. [cf].

Hjorth (Kbh. )   Møller, Hans Andreas: Stamtavle over slægterne cand. teol. degn i Reerslev, 
      Andreas Andersøn Müller [Møller] og Birgitta Sophia Wallund's samt brygger og borgermajor i 
      København, Jørgen Hansen Hjorth og Dorothea Marie Ørsland's descendenter, omfattende slægterne 
      Ferslev, Hald, Møller, Barfod og Hjorth. 1916. [db].

Hjorth   . {XREF}: [FOS01][SAN02].

Hjorth   Gyrstinger, Johs. K.: Slægten Hjorth. DK [50*fb]

Hjorth   Hjorth: Slægten Hjorth. I .. Slægtsgaarden. - Skamby. Dansk Slægtsgaardsforening. - nr. 
      296. - 1992. - S. 6. DK [fb] 

Hjorth   NN: 6-V-1914 s. 287. PHT. [A].

Hjorth, Laurits Henriksen   Thorsen, K.: Den bornholmske Slægt Hjorth. Stamfader Sognepræst 
      Laurits Henriksen Hjorth Skamby paa Fyen, død 1675. Afskrift og Tilføjelser ved E. K., V. Svendsen. 
      DK 1969. 28pp. Originaludgave 1927 med tilføjelser 1968 og 1969. [fb].

Hjorthøy   . {XREF}: [FOS01].

Hjortnæs   Hjortnæs, Niels Chr.: Slægtsbog for efterkommere efter Niels Christian Christensen 
      (Hjortnæs) født 1819. Dansk Slægtsforskning, DK Fredericia 1965-1966. 140pp + 100pp appendiks.

Hjortshøj   Hjortshøj, Johs.: Nogle Oplysninger om Slægten Hjortshøj fra Vejlby. DK Kbh. 1943. 
      94pp. [fb].

Hjortshøj   Hjortshøj, Jørgen Kaae: Nogle oplysninger om slægtsnavnet og slægten Hjortshøj fra 
      Vejlby. Maskinskrevet, Trædballe 1921, 42pp. 

Hjortshøj   Hjortshøj, Poul Erik: Hjortshøj fra Vejlby. DK 1999, 56pp (Om slægtens såkaldte B-
      gren 1635-1999.)[fb] 

Hjortshøj   Hjortshøj, Poul Erik: Slægten Hjortshøj fra Vejlby [3. udgave]. 2002. 352 sider, 
      illustreret. DK.[fb] 

Hjortshøj   Hjortshøj, Poul Erik: Slægten Hjortshøj fra Vejlby [4. udgave]. 2004. 143 sider, 
      illustreret. DK. [fb]

Hjortshøj   Hjortshøj, Poul Erik: Slægten Hjortshøj fra Vejlby, (2002)(2005) [fb]

Hjørnet   Eggan, Asbjørn: Slektshistorie for Jøndal og Hjørnet og Kolhusmoen: slekt nr. 6. 1983. 
      [db].

Hjørring   . {XREF}: [SAN02].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU