FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Ha*__.

Habberstad    Røiri, Paal: Oversikt over RØIRI-ÆTTEN med en del av de tilstøtende linjer. 
      Herunder Jahr, Grini, Solberg, Romsaas, Wogstad, Jacobsen, Ljøgodt, Folmo, Habberstad, Tøyen, 
      Bjørningstad, Wæck, Nilsen, Homan, Imset, Vestmork, Brat, Hegnar, Holter, Østby, Høye, Weidemann og 
      Tveter. Oslo 1993. A4, 179pp.

Habberstad   Habberstad, Jan: Habberstad-slektene i Norge og USA. 2. utg. 1998. Mer enn 5000 
      personer, hovedsaklig fra Ullensaker og Eidsvoll ( 
      kf. Jan Habberstad). [vh].

Habberstad   Røiri, Paal: Oversikt over Røiriætten med en del av de tilstøtende linjer. Herunder 
      Jahr, Grini, Solberg, Romsaas, Wogstad, Jacobsen, Ljøgodt, Folmo, Habberstad, Tøyen og Bjørningstad. 
      Oslo 1959/1961/1962. 69pp. [MH]

Habsburg   Heimann, Heinz-Dieter: Die Habsburger - Dynastie und Kaiserreiche I serie: C.H.Beck 
      Wissen in der Beck'schen Reihe 2154. München c2001. ISBN: 3-406-44754-6 h. Sidetall: 127 s. ill. 

Hacguart   Carøe, Kristian: Livkirurg Philip Hacguart og hans Sønner. 7-V-1920 s. 150-67. PHT. 
      [A].

Hack   . {XREF}: [AAR01].

Hadeln, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1966 Bd. LXXXII [A] [_*]

Hadeln, von   Fabritius, Albert: von Hadeln. DK Kbh. 1966. 11pp+tvl. Særtryk af: Danmarks Adels 
      Aarbog, 1966. [**fb]

Hadeln, von   Mørch, Gustav: Familien von Hadeln i Norge. Ved kommandørkaptein Gustav Mørch. 
      Norsk slektshistorisk tidsskrift, bd. 1, 1928, s. 309. [A].

Haderup   Haderup, Ernst: Knud Justsen Haderup's efterslægt. DK Aarhus 1945. 48pp. [**fb]

Haffner   [KS]: (fra Elsass). [KS 1911] s. 145-146 [A]

Haffner   NN: Til Slægten Haffners Genealogi. 8-IV-1925 s. 263. PHT. [A].

Haffner, von   Fabricius, Albert: Tre søskende von Haffners konsanguinitetstavle. DK Kbh. 1958/1959. 151pp. Personreg. [ep][fb].

Hafn, van   DAA slægtsoversigt: DAA 1886 Bd. III [A] [_*]

Hafstad   Haugen, Johs.: Slegten Hafstad - Halbrend. Bergen 1927. 64pp. [#].

Hage   . {XREF}: [AAR01].

Hage   Hage, Christopher: Politikeren Christopher Hage og hans 32 aner. 1984 s. 5-13. PHT. 
      [A].

Hage   NN: 9-IV-1931 s. 196. PHT. [A].

Hagemann   . {XREF}: [SAN02].

Hagemann   Bergerud, Inger Louise: I slektens fotspor. Med røtter i slektene Eckhoff, Hagemann og 
      Moss samt bondeslekter fra Nordfjord, Hosanger og Fana. Just Hagemann Eide og Alice Louise Mjøs, 
      deres forfedre og slektninger. 1996. [bb].

Hagemann   Hagemann, A.: Militærfamilien Hagemann. Oversikt utarbeidet efter stamtavlen, og ført 
      ajour til år 1922. Kria 1922. Tvl. [db][fb].

Hagemann   Hagemann, Axel: Militærfamilien Hagemann. stamtavle med biografiske og 
      personalhistoriske opplysninger. Kria. 1901. 72pp. [db].

Hagemann   Hagemann, Barthold Henrik: Militærfamilien Hagemann (ajourført tavle). Oslo 1944. Tvl. 
      [db].

Hagemann   Hagemann, G. A.: Landmandsslægten Hagemann gennem 400 år. DK Ystad 1981. 92pp. 
      [ep].

Hagemann   Hauch-Fausbøll, Th.: Den Hagemannske Slægtebog. DK Kbh. 1905. 64pp. [af][ep][fb].

Hagemann   Hjorth, N.: Slekten Hagemanns avstamning. NST 1979_XXVII_1. [A].

Hagemann   NN: 2-VI-1891 s. 87. PHT. [A].

Hagen (Skjørlingstad)   Dybdal-Holthe, Nils: Skjørlingstad / Hagen-slektene. 1979. [db].

Hagen   Landmark, Per Fredrik: En norsk slekt Wolff II Wolff. 2006 [Bibsys].

Hagen   Kampesveen, Anne Lise Grønbrekk: Hagen-slekt fra Sørskogen Nord-Aurdal Oppland 1949 2006  
      [Bibsys].

Hagen   . {XREF}: [AAR01].

Hagen   Giersing, O. M.: Stamtavle over efterkommere af Bernhard Hagen og Ane M. Cöllner. DK Kbh. 
      1884. 49pp. [db][fb].

Hagen   NN: 4-III-1900 s. 72. PHT. [A].

Hagen   NN: Stamtavle over Efterkommere af Bernhard Hagen og Ane Margrethe Cöllner - Familien von 
      Schnell. DK ca. 1930. 44pp. Personreg. over indgiftede og over familien von Schnell. [DA].

Hagen, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1922 Bd. XXXIX [A] [_*]

Hagerup   . {XREF}: [FOS01].

Hagerup   Elvius, Sofus: Familien Hagerup i Danmark og Norge. DK Kbh. 1902. 104pp. [af][fb].

Hagerup   Finne-Grønn, S.H.: Hvorfra stammer slegten Hagerup? Norsk Personalhistorisk Tidsskrift 
      3. bind, s. 426ff 

Hagerup   NN: 2-IV-1889 s. 300, 2-V-1890 s. 128, 2-V-1890 s. 279 og 2-VI-1891 s. 88. PHT. [A].

Hagerup   NN: Biographiske efterretninger om præster i Høyland med familie og descendenter, 
      indeholdende stamtavle over præstefamilierne Trane, Agricola(Haaland), Schanche, Hagerup, Lund, 
      Ottesen, Wessel-Brown, Dahl. 1883. [db].

Hagerup   Riis, Oscar: En del opplysninger om familierne Riis og Hagerup af privat interesse. 
      Bergen 1912. 17pp. [MH]

Hagerup   Schmidt, Olaus Dons: Familierne Tangen - Lykke, med deres kognatiske ascendents i 
      slekterne Blomberg, Graae, Hagerup, Wanvig m fl.: genealogiske og personalhistoriske opplysninger. 
      1925. [db].

Hagerup   Wahl Asmussen, Eyvind: Slægtstavler over familierne Abel, Asmus, Asmussen, Grum, Grum-
      Schwensen, Hagerup, Otterstrøm, Rauch, Schwensen, Voldby, Wahl, Wæver. DK [80*fb]

Hahn (Mecklenburg)   Lisch, C. G. F.: Geschichte des Geschlechts Hahn. Schwerin 1855. 4 bd. 
      [cs].

Hahn   Fischer, Josef: Jacob Simonsen og Hustru Rose født Hahn og deres Forfædre. DK [30*fb]

Hahn   NN: 6-III-1912 s. 196. PHT. [A].

Hak / Galen   DAA slægtsoversigt: DAA 1893 Bd. X [A] [_*]

Hak   DAA slægtsoversigt: DAA 1896 Bd. XIII [A] [_*]

Halbo   [NS]: (fra Toreid i Blaker på Romerike). [NS1979] s. 102-114 [A]

Halbo   Halbo, S. M.: Våre forfedre. Oslo 1963. [db].

Halbo   Halbo, Sverre Matheson: Mine slektninger. Konsangvinitetstavle. 1887. [db].

Halbrend   NN: Slegten Hafstad - Halbrend. [?]. [#].

Hald   . {XREF}: [FOS01].

Hald   Krarup, Christian: Stamtavle over familien Hald. DK Kbh. 1929. 72pp. [db].

Hald   Lengnick, J.C.L.: Stamtavle over familierne Hald og Olrog. DK Kbh. 18xx

Hald   Møller, Hans Andreas: Stamtavle over slægterne cand. teol. degn i Reerslev, Andreas 
      Andersøn Müller [Møller] og Birgitta Sophia Wallund's samt brygger og borgermajor i København, 
      Jørgen Hansen Hjorth og Dorothea Marie Ørsland's descendenter, omfattende slægterne Ferslev, Hald, 
      Møller, Barfod og Hjorth. 1916. [db].

Hald   NN: 8-VI-1927 s. 265, 9-I-1928 s. 239 og 9-I-1928 s. 279. PHT. [A].

Halden   . {XREF}: [AAR01].

Halden   Borchgrevink, Reidunn Groll: Gårdeiere og leieboere i Halden 1765-1767 - 1777. 1986. 
      [db].

Halden   Borchgrevink, Reidunn Groll: Konfirmanter i Halden 1789-1815. 1985. [db].

Halden   Haug, Edvin: 800 haldenprofiler: en samling biografier omfattende haldensere etter 1900 
      [født før 1886]. 1950. [db].

Haldorsen   NN: namneliste over Martinus Halvorsen sine born, barneborn, barnebarnsborn 17-6 
      1848. Stvgr. 1948. 2bl. [MH]

Hale (Ås)   Busch, A.C.: Gården To i Nordby anneks til Ås og dens slekt [også andre gårder]. 
      [db].

Halgreen   NN: 12-VI-1951 s. 204. PHT. [A].

Halkier   NN: 7-I-1916 s. 195, 7-III-1918 s. 224 og 7-III-1918 s. 273-4. PHT. [A].

Halkjær   NN: Knud Jeppesen Halkjær f. 1831, gdejer i Halkær, Stadil sogn, og h. Jylene 
      Christiansdatter, deres forf. og efterk. 70 pp. 1967. DK. [DK].

Hall   . {XREF}: [SAN02].

Hallager   [KS]: (fra Jylland). [KS 1911] s. 146-147 [A]

Hallager   Blædel, Finn H.: Den dansk-norske slægt Hallager fra Vadum i Vendsyssel. DK 1963. 
      52pp. [db][fb].

Hallager   Blædel, Finn H.: Slægten Hallager fra Sydvestsjælland. 14-IV-1962 s. 27-35. PHT. 
      [A].

Hallaren   Rabben, Elin Grubba: Etterkommere av Sylfæst Olsen Hallaren (1818-1900) og Marie 
      Johnsdatter (1819-1895). Gimse 1994. 28pp. [NO][Bibsys].

Hallegård   Nielsen, Thorvald: Slægtsregister over Hallegårdfamilien. DK [80*fb]

Halleløv    Antoniewitz, Wilhelm von: Ahnetavle for Fru Ane Graff og Hypotekforeningsdirektør 
      Frede Halleløv, (1944) af Wilhelm von Antoniewitz [fb].

Hallén   . {XREF}: [SAN02].

Hallengreen   Schade-Nielsen, Erik: Stubbekøbing-Slægter: Hertz & Schjer: indgiftede slægter: 
      Faxøe, Gegner, Gottmann og Hallengreen: appendiks Skiær slægten fra Åstrup sogn 2. udgave. 2001. 79 
      sider. Trykt som manuskript. DK. 

Hallerud   Hallerud, Alfhild: Hallerud gårds og slektshistorie. 1984. [db].

Hallesbye   . {XREF}: [AAR01].

Halling   Halling, A.: Beiträge zur Familiengeschichte des Geschlechtes Halling. D Glückstadt 
      1896. 243pp. [fb].

Halling   Halling, A.: Meine vorfahren. 1905. [db].

Halling   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Hallvordsson   NST v. 35 (1995). [A].

Hals (Hemne)   Parelius, Nils: En slektskrets omkring gjestgiver- og handelstedet Magerøy i 
      Hemne: Parelius, Hals, Strøm. 1959. [db].

Hals   . {XREF}: [SAN02][SKI01].

Hals   Holm, Danckert Krohn: Anetavle Sissener - Hals: "en Sissener-studie". 1943. [db].

Hals   Klitgaard, C.: Lidt om den dansk-norske Familie Hals. 9-I-1928 s. 57-60. PHT. [A].

Hals   Lassen, W.: Familien hals. Kria 1902. 108pp, 5tvl. [MH][fb]

Hals   NN: 7-VI-1921 s. 203. PHT. [A].

Halse   NN: Slægten Halse. En beretning om slægten fra Hals sogn, Vendsyssel. 1600-1980. DK 1980. 
      [ep].

Haltaus   Campbell, J. H. S.: Stamtavler over familien Campbell i Norge, samt slægterne 
      Megeland, Sebben, Harrje, Haltaus og Kling m. fl. Bergen 1877. 88pp. [MH]

Halvbjørn   DAA slægtsoversigt: DAA 1994(-96) Bd. XCIV [A] [_*]

Halvegge   DAA slægtsoversigt: DAA 1896 Bd. XIII [A] [_*]

Halverson   Albertson, Dorothy Earle. Mid-night Sun (Norway) to Texas. Tyler, Texas 1942/43. 
      70+pp. [MH]

Halvorsen   . {XREF}: [AAR01].

Halvorsen   Burull, Leif: Slekten Halvorsen fra Møllerløkken. Hamar 1946. 126pp. [ub].

Halvorsen   Flakstad, Ottar: Amund Halvorsen fra Trøgstad og hans slekt 1626-1943. Oslo 1943. 
      90pp. [db].

Halvorsrud   . {XREF}: [AAR01].

Halvorsrød   . {XREF}: [AAR01].

Hamarsbøn   Raaen, aagot: Hamarsbøn-Raaen Genealogy. Chicago 1959. 145pp. [MH]

Hambro   Bramsen, Bo et. al.: The Hambros 1779-1989. London 1979. 457pp. Pers. ind. [db][fb].

Hambro   Bull, Theodor: Kjøbmann i Bergen Edvard Isach Hambro og hans efterslekt. Trykt i 100 
      eks. Oslo 1933. 136pp. [db][fb].

Hambro   DAA slægtsoversigt: DAA 1937 Bd. LIV [A] [_*]

Hambro   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Hambro   NN: (Levy fra Rendsburg). [NS 1949] s. 86-89 [A]

Hamilton   Ramsing, H. U.: Alexander Hamilton og hans mødrene Slægt. Tidsbilleder fra Dansk 
      Vestindiens Barndom. 10-VI-1939 s. 225-70. PHT. [A].

Hamkens   Hamkens, Gönna: Die Familie Hamkens aus Eiderstedt. [cs].

Hammar   NN: Stamtavle over slægten Hammar (Hammer). DK [00*fb]

Hammeleff, Erik   Helk, Vello: Juristen Erik Hammeleffs stambog fra hans udlandsrejse 1796-99. 
      1989 s. 75-85. PHT. [A].

Hammelev   Marquard, Emil: Nogle Undersøgelser vedrørende Slægter med Navnet Hammelev. 6-II-1911 
      s. 1-26. PHT. [A].

Hammer Bakker   Toldbod, Jørn E.: Hammer Bakker-linien, (1994) [fb]. 

Hammer   . {XREF}: [FOS01][SAN02].

Hammer   Bent Skov Larsen: En kroermand og hans søn: om slægten Hammer på Asminderød Kro, deres 
      bedrifter mod englænderne i 1807 og Steen Steensen Blichers digt herom I: Årsskrift ... for 
      Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening. 2002. S. 19-27: ill. Emne: Hammer, Asminderød Kro, 
      restauranter, kroer Med lit.henvisn. DK 2002. [A].

Hammer   Bidstrup, Julius: Stamtavle over Slægten Hammer fra Sandvig paa Bornholm. DK [70*fb]

Hammer   Brandt, Wilhelmine: Familjerne Hammer og Benneche. Kria. 1901. Tvl. [db][fb].

Hammer   Hammer, Otto Holger: Slægt og minder. DK 1949. 90pp. [fb].

Hammer   Kragballe, L.: Stamtavle over slægten Lemvigh med de deri indgiftede slægter 
      (Schumacher, Fog, Knap, Prætorius, Westengaard, Tybring, Hoppe, Blad, Borchrevink, Hammer, 
      Kragballe, Balsløw m. fl). DK 1875. [db].

Hammer   Lassen, W.: Familien Hals. Chria. 1902. [ns].

Hammer   NN: 11-II-1941 s. 154. 7-V-1920 s. 121. PHT. [A].

Hammer   Ottesen, B. og Olaf Hammer: Slektsoversikt. Flisa 1962. [MH]

Hammer, Christopher   Elvestrand, Vegard: Generalkonduktør Christopher Hammer (1720-1804) og hans 
      manuskriptsamling : registratur, biografi, slektshistorie. Trondheim [2005], c2004.. ISBN: 82-519-
      2013-2 ib.. Sidetall: XV, 827 s. port. Noter: Norsk og dansk tekst OmslagsTittel Fra Københavns 
      Universitet, Sorø Akademi og Ledreborg til Hadeland : skråblikk på dansk-norsk opplysningstid og en 
      selvsikker embetsmann, frimurer og odelsbonde 

Hammer, Ester   Maibøll, Christian: Ester Hammers Anetavle. DK [60*fb]

Hammerlow-Berg   . {XREF}: [SAN02].

Hammersen   NN: 9-V-1932 s. 174. PHT. [A].

Hammershaimb   NN: 12-I-1946 s. 230-231. PHT. [A].

Hammerstein   Roos, Carl: En napoleonsk general som gesandt i Danmark [Hans Georg v. 
      Hammerstein]. 12-II-1947 s. 87-105. PHT. [A].

Hammervik   Rabben, Elin Grubba: Etterkommere av Jon Lorentsen Hammervik (1800-før 1839) og Maria 
      Elisabeth Olsdatter (ca 1801-før 1831), Lusine  Halvorsdatter (ca 1810-1843). Gimse 1995. 114pp. 
      [NO][Bibsys].

Hammond   . {XREF}: [AAR01].

Hammond   Hornemann, Jacob: Datautskrift av Jacob Hornemans håndskrevne stamtavler over slektene 
      Angell og Hammond. Trondheim 2000. 603pp. Avskrifter ved Jørn B. Skogø. Basert på papirkopier av 
      mikrofilmene. Kun logiske feil er rettet. I tillegg til originalmanuskriptets tekst har 
      nedskriveren et tillegg med noen etterkommerlinjer fulgt til våre dager. 

Hammond   Ostermann, H.: En grønlandsk gren av slekten Hammond. NST 1938_VI_3. [A].

Hammond   Width, Trygve: Familien Hammonds oprinnelse. NST 1935_V_1. [A].

Hamre   Hamre, J. L.: Nogle Optegnelser om Slægten Hamre. DK [60*fb]

Handberg   Handberg, J. P.: Slægten Handberg i Viborg. DK Viborg 1948. 90pp. [ep].

Handberg   NN: En slægt Handberg fra Hjerm-Ginding herreder. [fb].

Handest   NN: Jens Krogsgaard Handest f. 1826, kobbersmedemester i Thisted og h. Johanne 
      Margrethe Christine Wodstrup, deres forf. og efterk. 58 pp. 1961. DK. [DK].

Handingsmand   DAA slægtsoversigt: DAA 1896 Bd. XIII [A] [_*]

Haneborg   . {XREF}: [AAR01].

Haneborg   [KS]: (fra Aurskog). [KS 1914] s. 60-63 [A]

Haneborg   Haneborg, Aksel: Haneborg-familiens stamtavle. Kria 1914. 66pp. [MH]

Haneborg   Heyerdahl, Anders: Haneborg-familiens stamtavle. Kria. 1914. 66+pp. [MH]

Hangeland   Fede, Gabriel Villumsen: Hangeland i Gede: litt gaards- og ættehistorie fra Fede. 
      1921. [db].

Hangaard   Brennodden, Lizzie: "Fire slekter i Rendalen". Eget forlag. Rendalen 2002. Med 
      utgangspunkt i Thor Brennoddens oldeforeldre Ouden O. Hangaard g.m. Kari O. Nordseth. Halvor Myre og 
      Peder Bentsen g.m. Siri Halvorsdatter. Tollef P. Sputnesset g.m. Oline Hagen og Berte Flenøya. Elias 
      Årsrudhagen g.m. Karen Sundstuen. har forfatteren fulgt disse fire slektene fram til i dag. Se 
       http://home.c2i.net/brennodden/

Hangaard   NN: Slægten Hangaard fra Sundby på Mors. Om ægteparret Christen Jensen Hangaard, 1774 /75-1861, gårdmand i Hangaard i Sundby, og Maren Jensdatter, 1774-1854. Deres forfædre og 
      efterkommere. 477 pp., 3 tavler. 1982. [DK].

Hannibal   Hannibal, Helge Kann: Glasmager August Engelhard Hannibal, Efterkommere 1810-ca. 1983. 
      DK Herlev 1986. 46pp. Personreg. [#].

Hannover   Hannover, M. A.: Adolph Hannovers fædrene og mødrene slægt. DK Kbh. 1914. 207pp. 
      Personreg. [fb].

Hannshus   Haanshus, Lars Frithjof Soelberg: Slægten Haanshus-Soelberg. 1913. [db].

Hansen (biskop/bygn. dir. )   Juel Hansen, E.: Brødrene Biskop Peder Hansen's og 
      Overbygningsdirektør Christian Frederik Hansen's Slægt. DK [60*fb]

Hansen (Bjerrum)   Dansk Slægtsforskning: Slægtsbog for efterkommere efter Simon Hansen 
      (Bjerrum), (1978) [fb]. 

Hansen (Føvling)   NN: En slægt Hansen fra Føvling sogn (Tyrsting herred). DK. [fb].

Hansen (Kragsbjerggaard)   Brahe, Agnes Bille: Slægten Hansen fra Kragsbjerggaard. DK [50*fb]

Hansen (L. Binderup)   NN: En slægt Hansen fra Lille Binderup. [fb].

Hansen (Marstal)   Bülow Jensen, Kaj: Anetavle for kbm. J. O. M. Hansen, Marstal. DK [70*fb]

Hansen (skibsbyggere)   Høyvald, Niels Ludvig: Generationer af Hansen Skibsbyggere. DK [20*fb]

Hansen (til Frydendal)   Gottlieb, Eigil: Generalkrigskommissær Steffen Hansen til Frydendal's & 
      Hellebækgaard's Efterkommere. DK [30*fb]

Hansen (Ørslev)   Henriksen, Karen Kirstine: Rasmus Hansen i Ørslev og hans Efterkommere. DK 
      [30*fb]

Hansen (Østerholm mølle)   Knudsen, Christian: Familien Hansen paa Østerholm mølle, Egen sogn. DK 
      [60*fb]

Hansen Bakkane   NN: Utdrag av slektstavle. (Internet)

Hansen Harbitz   . {XREF}: [SAN02].

Hansen på Ny Blomsgård    Hansen, Lorens, f. 1927: Slægten Hansen på Ny Blomsgård sammenskrevet 
      af Lorens Hansen 2002. 63 sider. DK. 

Hansen   . {XREF}: [FOS01][KIN01][AAR01].

Hansen   [KS]: (fra Ærø). [KS 1914] s. 63-66 [A]

Hansen   Dansk Slægtsforskning: Slægtsbog for efterkommere efter Niels Hansen i Lamdal på Snevre 
      mark, Bjergby sogn, født 1802, (1974) [fb].

Hansen   Gundelach, E.: En frederikshaldslegt. Bærum 1905- 31pp. [MH]

Hansen   Hansen, Agnes: Familje-optegnelser. Bergen 1904. 80pp. [MH]

Hansen   Hansen, Signe: Slektstavle for Hansen-slekten, 1720-1952. 15pp. [MH]

Hansen   Henriksen, B.: Familiefesten på Barkåker 18. og 19. juni 1960. Skien 1960. 40pp. [MH]

Hansen   Henriksen, Bredo: Slekten etter Søren Hansen, Blegebakken, Skien og Olava Laurine 
      Johnsdatter, Gjerpen. Slektsfortegnelse i forbindelse med familiesammenkomsten på Barkåker 18. og 
      19. juni 1960. Skien 1960. 62pp. [NO].

Hansen   Juel Hansen, E.: Brødrene biskop Peder Hansen's og overbygningsdirektør Christian 
      Frederik Hansen's slægt. 13-IV-1956 s. 21-40. Tilføjelse 13-IV-1956 s. 190. PHT. [A].

Hansen   Kierulf, Hanna M.: Litt om Sletta. Drammen 1942. 79pp. [MH]

Hansen   NN: 2-I-1886 s. 239. 3-I-1892 s. 76 og 6-III-1912 s. 285. PHT. [A].

Hansen   Rabben, Elin Grubba: Etterkommere av Gabriel Hansen (1802-før 1846) og Petronella 
      Eriksdatter (1800-1881). Gimse 1995. 103pp (Slekt skal følge slekters gang-. ). [NO].

Hansen   Schwabe-Hansen, G.: Die Familie Hansen zu Timmerholm in Norder-Brarup Schleswig. DK 
      [30*fb]

Hansen   Thorsen, K.: Stamtavle over Familien Hansen og Holm. DK [50*fb]

Hansen, A. N.   Konow, Hans: Stamtavle over A. N. Hansens Efterkommere. DK Kbh. 1947. 154pp. 
      Personreg. / 2. udg. DK Kbh. 1970. 254pp. Personreg. [#].

Hansen, Anders Kiil   Martinsen, Vilhelm: Anders Kiil Hansen - forfedre, slekt og etterkommere ; 
      Samuel Olsen : forfedre, slekt og etterkommere. Utgitt [Bardufoss 2004. Sidetall: 185 s. ill

Hansen, Anders   Andersen, Marius Jager: Anders Hansen og Gamle Niels Andersen fra Janderup - 
      Slægtsbog. DK Vrøgum 1947. 303pp. [fb].

Hansen, Carl V.   Rask Larsen, Johanne: Søndermarksslægten. Slægtsbog for Carl Valdemar Hansen. 
      1993. 350pp, ill. [fb*]

Hansen, Casper   Bro, Margrethe: Slægten Hansen fra Nexø. DK Kbh. 1976. 137pp. [#].

Hansen, Chr. M.   Hansen, Chr. M.: Af min Slægts Saga, med spredte Optegnelser om dens 
      sønderjydske Hjemstavn. DK Fredericia 1941. 46pp. [fb].

Hansen, Christen   Hansen, J. C. og Carl Hansen: En Slægtslinie - Mindeblade om Gaardejer 
      Christen Hansen og Ingeborg Jensdatter af Vinde. 5 numre. DK aug. 1916 - apr. 1918. 88pp. [DA].

Hansen, Christen   Hansen, J. C.: Christen Hansen og Ingeborg Jensdatter - Ejere af Vinde 
      Vestergaard fra 1851-1891 - En Slægtshistorie. DK Slagelse 1942. 119pp. [#][fb].

Hansen, Christen   Rosager, H. K.: Christen Hansen, Vejstrup, Rosagergaard-Slægten. DK Odense 
      1950. 217pp. [#].

Hansen, Christian N.   Hansen, Christian N.: Skrædderslægten fra Øster Frederiksdal, Kragelund 
      sogn, (1971) [fb]. 

Hansen, Christian   NN: Christian _ Hansen f. 1836, murer i Strandhuse, Eltang sogn, og h. Karen 
      Marie Frederiksen, deres forf. 61 pp. DK 1965. [DK]

Hansen, Christopher   NN: Christopher _ Hansen f. 1809, gdejer i Hustedgård, Veerst sogn, og h. 
      Mette Cathrine Hansdatter, deres forf. og efterk. 95 pp. DK 1970. [DK]

Hansen, de   Christens, Aage: Slægten de Hansen. DK [70*fb]

Hansen, Georg   Maibøll, Christian: Anetavle for Georg Hansen købmand og raadmand i Sønderborg. 
      DK [60*fb]

Hansen, Gregers   Hansen, Gregers: Bispen og Betleren, Anetavler for Anna-Sophie Hjort, Gertrud 
      Westergaard og Hansen, Gregers. DK Kbh. 1981. 94pp. Personreg.

Hansen, Gråten   Tandberg, Elisa: Ingeniørfamilien Swensen fra Vestre Moland. 1954. [db].

Hansen, Gudrun   NN: Ahnetavle for Gudrun Hansen. DK [80*fb]

Hansen, H. C.   Arne Bugge: Brukseier H. C. Hansen's Liv og Virke. Skien 1921. [*]

Hansen, H. C.   Butte, Kjell: Anetavle for H. C. Hansens barn. Trondh. 1949. 2bl. [MH]

Hansen, Hans i Lille Mommark   Maibøll, Christian: Anetavle for Gaardejer Hans Hansen i Lille 
      Mommark 1954 13pp. DK [fb] 

Hansen, Hans   Elvius, Sofus: Professor, rektor Hans Jørgen Hansen og hans slægt. DK Kbh. 1909. 
      80pp (Hansen, Hans 1680-1729, Vandrup Sogn). Personreg. [db][fb].

Hansen, Hans   NN: Hans _ Hansen f. 1806, proprietær i Solevadgård, Verninge Sogn, og h. Ane 
      Marie Hansdatter, deres forf. og efterk. 173 pp. DK Fyns Amt 1980. [DK]

Hansen, Hans   NN: Hans _ Hansen f. 1823, gdejer i Green i Klovtoft, Hellevad Sogn, og h. Botilla 
      Maria Petersen, deres forf. og efterk. samt gården Greens historie. 132 pp. Ny udgave. DK 
      Sønderjyllands Amt 1982. [DK]

Hansen, Hans   NN: Hans Jensen Hansen f. 1857, korporal og bosat på Nielsbygård, Føvling sogn, 
      senere sergent i Vamdrup, og h. Anna Nissen, deres forf. 43 pp. DK 1971. [DK]

Hansen, Jakob Andreas   Bødtker, Marit Lund etal.: De bodde i Moloveien 5, like ved Molja - 
      Olufine Jacobine Brunstad og Jakob Andreas Hansen med etterkommere Utgitt 2004 ISBN: 82-303-0200-6 
      spiralrygg. Sidetall: 37 s. ill. Noter: "Utgitt i anledning hundreårsminnet om Ålesund-brannen 
      ogslektsstevnet ved Molja 6-8. august 2004" - 

Hansen, Jens Chr.   NN: En slægt fra Thorning sogn (Lysgaard herred) om Jens Chr. Hansen, født 
      1825 og hustru, deres forfædre og efterkommere. Nordisk Slægtsforskning, 1987. [220] blade ill. 
      [fb]

Hansen, Jens   NN: Jens Christian Hansen f. 1810, husmand i Vestervang, Hørdum sogn, og h. Inger 
      Marie Madsdatter, deres forf. og efterk. 52 pp. DK 1970. [DK]

Hansen, Jens   NN: Jens Jørgen Hansen f. 1833, Elagergaard, Bredstrup Sogn, Elbo Herred, Vejle 
      Amt. Efterk. samt anetavle for datteren Marie Holt Jensen. Desuden Elagergårds historie fra ca. 1634 
      til ca. 1920. Ialt 52 sider. Original i læderbind samt 3-4 eksemplarer i plasticbind. DK 1957-59. 
      [DK]

Hansen, Jens   NN: Jens Søren Hansen f. 1869, snedkermester i Horsens, og h. Amalie Frederikke 
      Cathrine Marie Bendixen, deres forf. og efterk. 67 pp. DK 1963. [DK]

Hansen, Johan   NN: Generalkonsul Johan Hansen, Memoirer og Slægtstavler for Hansen, Terp og 
      Aagesen. Kbh. 1936. 78+pp. [#].

Hansen, Johan   NN: Stamtavle over de før 12te Februar 1889 fødte Slægtninge af Felbereder Johan 
      Hansen af Randers og Hustru Marie Frederikke Nicoline, f. Lemme. DK [00*fb]

Hansen, Jørgen   NN: Jørgen _ Hansen f. 1846, skræddermester i Akkerup, Hørby sogn, og h. (II) 
      Birthe Larsen, deres forf. og efterk. efter hendes forældre. 60 pp. DK 1965. [DK]

Hansen, Knud i Gudbjerg   Gårdfæster i Lakkendrup by, Gudbjerg sogn Knud Hansens efterkommere 
      198? 25bl., 2 tavler. DK [fb] 

Hansen, Langesminde   Dinesen, Hans: Niels Hansen, Langesminde og hans Efterkommere. DK 
      [60*fb]

Hansen, Mads   NN: Mads _ Hansen f. 1807, gårdfæster i Tendrup, Hornslet sogn, senere gdejer i 
      Skiffard Østergård, Tøstrup sogn, og første h. Mette Jensdatter, deres forf. og efterk. samt efterk. 
      efter hans andet ægteskab med Kirsten Mortensdatter. 105 pp. DK 1969. [DK]

Hansen, Mads   NN: Mads _ Hansen f. 1816, gdejer i Mellerstore i Agersted, Voer Sogn, hans forf. 
      samt efterk. efter ham og hans to h. er, Anne Andersdatter og Maren Larsdatter. 216 pp. Ny udgave. 
      DK Nordjyllands Amt 1982. [DK]

Hansen, Mathias   Juel Hansen, E.: Brødrene Biskop Peder Hansen's og Overbygningsdirektør 
      Christian Frederik Hansen's Slægt. DK Kbh. 1956. Side 21-40. Udsnit af Personalhistorisk Tidsskrift 
      1956. [fb].

Hansen, Møller   Møller Hansen, Morten: Møllerslægten Hansen fra Tingtved, Søstrup sogn. DK 1999. 
      78pp, ill. [fb*]

Hansen, Niels   NN: Niels _ Hansen f. 1802, gdejer i Lamdal på Snevre Mark, Bjergby Sogn, og h. 
      Ane Frandsdatter, deres efterk. samt forf. til Niels Christian Nielsen VII og h. 185 pp. DK Hjørring 
      Amt 1974. [DK]

Hansen, Niels   NN: Niels _ Hansen f. 1812, husmand og daglejer i Spragelse, og h. Dorthe 
      Andersdatter, deres forf. og efterk. 95 pp. DK Præstø Amt 1975. [DK]

Hansen, Niels   NN: Niels Hansen - Langesminde - og hans efterkommere. Samlet og udgivet af 
      børnene fra Højstrupgaard. DK Slagelse 1950. 213pp. [#].

Hansen, Niels   NN: Niels Kjersgaard Hansen (II) f. 1857, husmand i Oksenbjerge, Ø. Nykirke sogn, 
      senere husmand i Sejrup, Thyregod sogn, og h. Maren Pedersen, deres forf. samt efterk. efter hans 
      far og dennes h. er, Hans Buhl Nielsen, gift første gang med Else Mouritsdatter og gift anden gang 
      med Vilhelmine Marie Vilhelmsen. 132 pp. DK 1966. [DK]

Hansen, Otto   Nielsen, Arnold Thorvald: Otto Hansen's family and descendants. DK [99*fb]

Hansen, Peder   NN: Peder Christian Hansen f. 1819, gdejer i Lyne sogn, og h. Else Sørensen, 
      deres forf. og efterk. 100 pp. DK 1969. [DK]

Hansen, Peter   Korse, Aug Hansen: Slægten paa Midtskov. DK Broager 1950-1955. 70bl. [*fb]

Hansen, Rasmus   NN: Rasmus _ Hansen (Samsing) f. 1799, fæster i Nedergård, Klakring Sogn, og h. 
      Juliane Frederikke Knudsdatter, deres forf. og efterk. 120 pp. DK Vejle Amt 1973. [DK]

Hansen, Rasmus   Sølvbjerg, Tage: Ryttergårdmand i Rønninge Rasmus Hansen og hustru Maren 
      Sørensdatter's Efterkommere (Familien fra "Mariesminde") 198? 189bl.. DK [fb] 

Hansen, René Benny (f. 1947)   Hansen, Birthe: Roskilde Fjord anerne (forfattet af René Benny 
      Hansen). Dragør 2003. - 1 bind (flere pagineringer) : ill. [fb].

Hansen, Scott   Brandt, Wilhelmine A.: Om polarfareren, premierlt. S. Scott Hansens fædreneslægt. 
      Særtr. "Eidsvold". Eidsvold ca. 1897. 1bl. [MH]

Hansen, Simon   NN: Simon _ Hansen (Bjerrum) f. 1791, gdejer i Varming, Seem Sogn, og h. deres 
      forf. og efterk. 124 pp. DK Ribe Amt 1978. [DK]

Hansen, Slesvig   Schwabe-Hansen, Gottfried: Die familie Hansen zu Timmerholm in Norder-Brarup 
      Schleswig: entwurf eines geschlechtregisters. Oslo 1929. 122pp. [db].

Hansen, Søren   Henriksen, B.: Slekten etter Søren Hansen, Blegebakken, Skien og Olava Laurine 
      Johnsdatter, Gjerpen. Skien 1960. 62+pp. [MH]

Hansen, Søren   NN: Søren _ Hansen (Smed) f. 1823, gdejer i Smedegården på Flensted mark, Låsby 
      sogn, og h. Maren Jensdatter, deres forf. og efterk. 80 pp. DK 1971. [DK]

Hansen, Thomas   NN: Thomas _ Hansen f. 1819, gdejer i Vandel, Randbøl sogn, og h. Mette 
      Christensdatter, deres forf. og efterk. 128 pp. DK 1963. [DK]

Hansen, Thyge   NN: Slægtsbog over Thyge Hansen og Johanne Marie Rasmusdatter fra Ferritslev i 
      Rolfsted sogn. DK [80*fb]

Hansen, Johan C.L.    Solheim, Asbjørn: Johan Kristian Laurits Hansen : slekt og etterslekt 1926 
      1999  [Bibsys].

Hanslien   NN: Hanslislekta. Lillehammer 1959. 6pp. [MH]

Hanson   Hanson, Robert P.: From whence they came, a genealogy for five Hansons who grew up 
      together on a North Wisconsin farm. 1945. 39pp. [MH]

Hanssen   . {XREF}: [KIN01].

Hanssen; Cato Spang   Maibøll, Christian: Højesteretsdommer Cato Spang Hanssens Anetavle. DK 
      [60*fb]

Hansson   [KS]: (fra Trondhjem). [KS 1911] s. 147-148 [A]

Hansson   Finne-Grønn, S.H.: Slekten Hansson; personalhistoriske oplysninger, delvis meddelt av 
      familien. Oslo 1939. 131pp. [bb][ba][fb].

Hansson   Hansson, Chr.: Hvem stammer vi fra? En liten håndbok for de unge i slekten Hansson. 
      1953. Stensilert. 12pp. [NO].

Hansson   Hansson, Chr.: Personalhistorie i spredte trekk. Oslo 1955. 56+40+23pp. / 2. oppl. 
      1956. [MH]

Hansteen (Nesna)   Hansteen, Peder A.:" Slekters gang fra Hansteen i Nesna. 1610 - 1978. ". 
      [ås].

Hansteen   Hansteen, Christopher: Stamtavel over Slægten Hansteen. Manus. Chria. 1978. [ns].

Hansteen   NN: 1-VI-1885 s. 89 og 1-VI-1885 s. 179. PHT. [A].

Haraldseid   Haraldseid, Jacob: Ane- og ættartavler. Elverum 1960. 34pp. [MH]

Haraldseid   Haraldseid, Jacob: To ættegreiner og ei anetavle. Haraldseid-familien. Elverum 1950. 
      15pp. [MH]

Haraldstad   . {XREF}: [AAR01].

Harbitz   Sejersted, Francis: Harbitz-slekten. 1967. [db].

Harboe (Høgsfjord)   Aurenes, Ola: Harboe-ætta frå Høgsfjord. Særtr. Rogal. hist. -lags årshft. 
      Stavg. 1937. 25-34pp. [db].

Harboe   . {XREF}: [FOS01][SAN02].

Harboe   Bryndum, V. G. F.: De ældste Led af Skelskørslægten Harboe. 7-III-1918 s. 68-70. PHT. 
      [A].

Harboe   DAA slægtsoversigt: DAA 1960 Bd. LXXVI [A] [_*]

Harboe   Harboe, Edvard: Harboeske slegtsbiografier. I. Amtmandinde Harboe, f. Mourier. Barndom 
      og ungdom slegten. Bergen 1922. 114pp. [MH][ba][fb].

Harboe   Harboe, Lorentz: Kjonerud, spredte minder fra mit barndomshjem. Oslo 1945. 87pp. [MH]

Harboe   Harboe, Poul: Pastor N. M. Harboe og Hustru Anna, f. Truchs Descendenter, Slægterne 
      Harboe fra Skælskør og Rasmussen fra Korsør. 2. udg. DK 1929. 192pp. [fb].

Harboe   Harbou, H. W.: Overkrigssekretær Jens Harboe og Generalløjtnant Andreas Harboe. 2-V-1890 
      s. 1-31 og 2-V-1890 s. 92-105. PHT. [A].

Harboe   Harbou, H. W.: To Officersfamilier Harboe. 3-II-1893 s. 131-44. PHT. [A].

Harboe   Hauch-Fausbøll: Jens Harboe. 8-IV-1925 s. 263-4. PHT. [A][Th. ].

Harboe   NN: 7-I-1916 s. 195. PHT. [A].

Harboe   NN: Fem grene à jour - år 2001, (2001) [fb]

Harboe   NN: Slægtsbog for pastor N.M. Harboes og hustru Anna F. Truchs' descendenter, (1971) 
      [fb]. 

Harboe   Svenstrup, Carl: Slægtsbog over Herredsfuldmægtig i Grenaa Jens Jensen Harboe og Hustru 
      Birgitte Harboe, født Broge, (1932) [fb]. 

Harboe   Svenstrup, Carl: Slægtsbog over Herredsfuldmægtig i Grenaa Jens Jensen Harboe og Hustru 
      Birgitte Harboe, født Broge. DK Kbh. 1932. 44pp. [fb].

Harboe, N. M.   Borg, Kirsten m. fl.: Slægtsbog for pastor N. M. Harboes og hustru Anna, f. 
      Truchs' descendenter - Slægterne Harboe fra Skælskør og Rasmussen fra Korsør. 3. udg. Kbh. 1971. 
      202pp. Personreg. [#].

Harbou   DAA slægtsoversigt: DAA 1897 Bd. XIV [A] [_*]

Harbou   Harbou, H. W.: Optegnelser om Familien Harbou eller Hardebou, med 2 Tavler. 2-II-1887 s. 
      202-32, 2-II-1887 s. 241-56, 2-III-1888 s. 39-69, 2-III-1888 s. 236-54, 2-IV-1889 s. 306f og 
      2-VI-1891 s. 303f. PHT. [A].

Harbou   Harbou, H. W.: Optegnelser om Slægten Harbou eller Hardebou. DK Kbh. 1889. 106pp. 
      Personreg. Særtr. af PHT. [af].

Harbou   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Harck   Harck: Slægten Harck i Sønderjylland. I .. Sønderjydsk Maanedsskrift. - 26. - 1950. - S. 
      97-100. DK [fb] 

Hardenberg   DAA slægtsoversigt: DAA 1897 Bd. XIV [A] [_*]

Hardenberg   Friis, F. R.: Adelsfamilien Hardenberg. [db].

Hardenberg-Reventlow   Lokalhistorisk Forenings Forskergruppe: Grevskabet Hardenberg-Reventlows 
      fæstegårde. DK Sakskøbing 1994. 215pp. Fæstere og ejere af 138 gårde fra ca. 1630 til 1994 samt 
      historiske beretninger fra området. Ved Lokalhistorisk Forening i Sakskøbing. [fb].

Harder    Harder, Jan Bak: Cristen Bak Harders slægtsbog, (1977) af Jan Bak Harder. [fb].

Harder   Wangel, Jørgen: En familie på Amager. 1987 s. 228-235. PHT. [A].

Hardt   Matthiesen, Thomas: Ahnentafel der Familie Hardt (Öddis). DK [30*fb]

Harfot   Harfot, Elo: Trævlerødder - alternativ slægtshistorie. DK Kbh. 1984. 79pp. [#].

Harild   Harild, Aage Henry: Stamtavle over slægten Harild. DK [60*fb]

Harild   Thorsen, K.: Slægten Harild af Nexø. DK [60*fb]

Harilstad   Otnes, Jon: Bratt-ætten, Harilstad-ætten. 1967. [db].

Harkjær   NN: Mogens Christian_Jensen Harkjær f. 1819, gdejer i St. Todbøl, Kallerup sogn, og h. 
      Johanne Cathrine Nielsdatter, deres forf. og efterk. 85 pp. 1963. DK. [DK].

Harlev   Seidelin, Mogens: Familieoptegnelser 1643-1771 vedrørende præsteslægterne Harlev i 
      Harlev-Framlev og Gybjerg i Linaa-Dallerup. 1990 s. 53-90. PHT. [A].

Harmens   [KS]: (fra Hamburg). [KS 1914] s. 66-69 [A]

Harmens   Harmens, G.: Stamtavle over familien Harmens. Bergen 1892. 22pp. [MH]

Harms Larsen   Harms Larsen, Knud: Anetavle for brødrene Erik, Knud og Bendt Harms Larsen 1992 
      60bl. ill.. DK [fb] 

Harms Larsen   Harms Larsen, Knud: Anetavle for Erik, Knud og Bendt Harms Larsen 1995 62bl. ill.. 
      DK [fb] 

Harpøth   Harpøth: Meddelelser om Slægten Harpøth. I .. Hardsyssels årbog. - 7. - 1913. - S. 1-
      50. DK [fb] 

Harpøth   NN: Jens Christian_Sørensen Harpøth f. 1804, gdejer og sognefoged i Frostegård i 
      Skalstrup, Nees sogn, og h. Kirsten Jensdatter, deres forf. og efterk. 138 pp. 1966. DK. [DK].

Harpøth   NN: Søren Sørensen Harpøth f. 1806, gdejer i Harpøth, Nees sogn, og h. Else 
      Christensdatter, deres forf. og efterk. 139 pp. 1967. DK. [DK].

Harpøth   Storgaard Pedersen, P.: Meddelelser om Slægten Harpøth. DK [30*fb]

Harr   Ellefsen, Simon: Efterslægt til Marit, hvis børn i hendes 2. ægteskab med Peder Raphaelsen 
      (o. 1633-o. 1708) kaldte sig Har/Harr. [Internet]. Simon 
      Ellefsen,. DK 2000. [se]

Harreskou   Harreschou, Paul: Stamtavler for slægterne Harreskou, Bordinggaard, Fenger m. fl. DK 
      [70*fb]

Harreskov   Harreschou, Paul: Stamtavler for slægterne Harreskov, Bro, Roesholm, Faurholt, 
      Nørgaard og Adamsen. DK [70*fb]

Harrje   Campbell, J. H. S.: Stamtavler over familien Campbell i Norge, samt slægterne Megeland, 
      Sebben, Harrje, Haltaus og Kling m. fl. Bergen 1877. 88pp. [MH]

Harsjøen   Harsjøen, Mons Erling et al: Sofie og Mons Harsjøen og deres etterkommere. Røros 1993. 
      13pp. [NO].

Harstad   Harstad, Bjug: A brief history of Valle, Saetersdal, Norway, and of some families from 
      there. Parkland, Wash. 1930. 64+pp. [MH]

Hartgenger / Handingsmand   DAA slægtsoversigt: DAA 1896 Bd. XIII [A] [_*]

Harth   Harth, Eduard: Stamtavle over Familien Harth. DK [30*fb]

Hartlev   Uldall, Jens Th.: Hartlev-slægten. En fortælling om skiftende levevilkår langs den 
      gamle hærvej på Vejle vesteregn. DK 2000. 200pp, ill. [fb]

Hartmann   . {XREF}: [SKI01].

Hartmann   [NS]: (fra Tyskland). [NS1979] s. 115-124 [A]

Hartmann   Bjerre, J. E. H.: Stamtavle over den Hartmannske Slægt. DK Kbh. 1899. 16pp. [fb]. 
      Patr. Slægter IV 1919 {db lesesal}

Hartmann   Fabritius, Albert: Slægterne Hartmann i Danmark og Norge ca 1570 - 1945. 72s. DK Kbh. 
      1945. 72pp. [db].

Hartmann   Hartmann, G.: En familie Hartmann i Danmark og Norge 1615-1895. Stamtavle. Kria 1895. 
      48pp. [db]. 

Hartmann   Hartmann, Hans Haagerup: Slægten Hartmann fra Glücksborg. DK Birkerød 1998. 23pp. 
      [fb].

Hartmann   Hartmann, Peter: Lidt familiehistorie om familierne Gautier og Hartmann. DK Hedehusene 
      1994. 40pp. [fb].

Hartmann   Hartmann: Om slægten til Johan P. E. Hartmann f. 1805+1900 [DBH 1923] {ik. db. }

Hartmann   NN: 1-V-1884 s. 86, 2-II-1887 s. 145, 2-III-1888 s. 78, 3-II-1893 s. 72, 3-III-1894 s. 
      313-4 og 9-II-1929 s. 263-4. PHT. [A].

Hartmann   NN: Familiengeschichtliche Mitteilungen umfassend die Familien Jacobsen Blanck, 
      Brettschneider, Diedrichs, Eide Gotthardt, Hartmann Holleck-Weithmann, Krüger, Koscky Kosky, 
      Leistikow, Lorenz, Lorentzen Rost, Schrader, Smidt, Stemmer Wienert. DK [70*fb]

Hartvig   Hartvig, Michael: Levin Marcus Hartvigs efterk. DK Kbh. 1928. 59pp. Personreg. [ep].

Hartvigsen   DAA slægtsoversigt: DAA 1897 Bd. XIV [A] [_*]

Hartwich   NN: Anetavle for Familien Hartwich. DK [70*fb]

Hartwig   Thorsen, K.: Borgmesterslægten Hartwig paa Bornholm. 11-IV-1943 s. 224-37. PHT. [A].

Hartz   Søhoel, Marie Hartz Friis: Familien Hartz 1808-1959. Drammen 1959. 4pp. [db].

Harveland   Gregertsen, G. B.: Slektsbok over familier utgått fra følgende gårder: Øvre Gartha, 
      Alve, Øvre Songe, Nedre Ottersland i årene fra 1770 til 1945. Med tillegg av Harveland-slekten og 
      Johnsen-slekten, Bergen og Fløistad-slekten. Arendal 1945. 76pp. [NO].

Has   DAA slægtsoversigt: DAA 1896 Bd. XIII [A] [_*]

Hase   DAA slægtsoversigt: DAA 1896 Bd. XIII [A] [_*]

Hasfeldt   NN: Arkivundersøgelser vedrørende Folk af Navnet Hasfeldt (Hasfelt, Hasfeld) efter 
      1774. DK [fb]

Hasle   Hasle, C. A. P.: Familien Hasles Stamtavle. DK [30*fb]

Hasle   Joranger, Terje-Mikael: Hasle-slekta 1793-1981. 1982. [db].

Haslum   Fischer-Cronsteen, O.: Supplement til "Slægten Woxen med cognatiske grene". Øverland-
      slægten i Bærum med de mandlige sidelinjer Nadderud-Præsterud-slægten i Bærum og Ulleren - Winderen-
      slægten i Aker med kvindelinjer hvorav mere udførlige stamtavler over grener av familierne Hoff, 
      Holmen, Fougner, Løgeberg, Lilloe, Fangen, Sogn, Haslum, Steen, Wensaas, Kiøsterud, Grini, 
      Cronsteen, Fischer, Tandberg, Ytter, Steger, Olsen, Haug, Horsle, Smestad, Rolfsen, Gleditsch, 
      Ødegaard, Freng, Sæthren, Eeg, Woxen, Schjerven samt nogen oplysninger om familien Hansen-Oust. Kria 
      1913. 96pp. [MH]

Haslund   . {XREF}: [FOS01].

Haslund   Bassø, Hans: Stamtavle over familien Bassøe samt nogle oplysninger om familierne 
      Aalborg, Haslund, Hiort, Holst, Nørbech, Oftedahl og Smith. Chria. 1899. 132pp. [ns].

Haslund   Grandjean, A: Familien Haslund. DK Kbh. 1902. 8pp. [db].

Haslund   NN: Jens Christian Haslund f. 1798, feldbereder i Sæby, og h. Mette Sørensdatter Bøgh, 
      deres forf. og efterk. 92 pp. 1973. Nordjyllands Amt. DK. [DK].

Haslund   NN: Stamtavle over Familien Haslund. uden angivelse af forfatter, DK Kbh. 1902 8pp. 
      Personreg.

Hasse   Bokkenheuser, Chr.: Et Handelshus i Viborg i det syttende Aarhundrede. Hasse og Majoner. 
      10-IV-1937 s. 193-212. PHT. [A].

Hasse   Nielsen, Carl Lindberg: Rådmand Jacob Hasses børn. 12-I-1946 s. 93. PHT. [A].

Hasse   Wad, Gustav Ludvig: Peter Hasses og Maren Arctanders Bryllup. 1-V-1884 s. 318-9. PHT. 
      [A].

Hasselbalch   Hauch-Fausbøll, Th.: Slægten Hasselbalch. DK Kbh. 1930. 307pp. [ep][af].

Hasselbalch   NN: Slægten Hasselbalch. Ny udgave 1984. En ajourføring af den i 1930 udgivne 
      slægtsbog af Th. Hauch Fausbøll. 422 pp. [DK].

Hasselhuhn   Indebetou, Govert: Släkten Hasselhuhn. DK [30*fb]

Hassing   NN: 12-V-1950 s. 214. PHT. [A].

Hastrup (Fyen)   Kjølsen, Hans Hammer: Den fynske slægt Hastrup og indgiftede slægter med alle 
      efterkommere 1736-1955, med ahnetavler fra begyndelsen af 16-hundretallet. DK Kbh. 1955. 238pp. 
      Personreg. [db][ep].

Hastrup   Baumgarten, Torkil: Familien Hastrup. DK [50*fb]

Hastrup   Baumgarten, Torkil: Stamtavle over Familien Hastrup (den jydske Slægt). Arkiv f. 
      Genealogi og Heraldik. DK Kbh. 1920. 17pp. [fb].

Hastrup   Nielsen, Georg: Stamtavle over familien Hastrup (den jydske slægt). 40pp. DK Hornslet 
      1949. [fb]. / Tilføjelser og Rettelser til Stamtavlen for Familien Hastrup. DK 19xx

Hasvik   Olsen, Håkon H.: Bygdebok for Hasvik. 1965. [db].

Hatland En Hatland slekt : slektsfortegnelse Hatland, Bjørn 1993  [Bibsys].

Hatta   Pedersen, Lorentz Ulrik: Hattafolket. 1945. [db].

Hatten   Pape, C.J.: Familien von Hatten fra Holsten. 15-V-1971 s. 151. Rettelser og supplerende 
      Oplysninger. 15-VI-1972 s. 274. PHT. [A].

Hatten   Pape, Carl Johan: Christian von Hatten "der Alte", Hausvogt zu Segeberg (+1630) und 
      seine Familie in Holstein. [cs].

Hatten, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1922 Bd. XXXIX [A] [_*]

Hatten, von   Hatten, von: Slægten von Hatten og dens tilknytning til von Hattenshus i Randers. I 
      .. Historisk aarbog fra Randers Amt. - 53. - 1959. - S. 37-47. DK [fb] 

Hattrem   Hattrem, Arne: Hattrem på Lesja og Torstein T. Hattrems slekt. 1987. [db].

Hauberg   Bidstrup, Jul.: Stamtavler over familierne Hauberg og Arboe. DK Kbh. 1911. 172pp. 
      [ep][fb].

Hauberg   Fabritius, Albert: Slægterne bag Titan (Koefoed, Hauberg, Marstrand, Helweg). DK Kbh. 
      1957. 51pp. Personreg. [#].

Haubroe   Haubroe, Klaus K.: Efterslægtstavle for familien Haubroe fra Det store Brænderi i 
      Viborg. DK [99*fb]

Haubroe   Haubroe, Werner Chr. Lassen: Slægtbog. DK [fb]

Hauch   Benzon: Slægterne Benzon og Hauchs rødder i Ribe. I .. Slægten. - Viborg. 
      Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger. - nr. 10. - 1994. - S. 37-39. DK [fb] 

Hauch   DAA slægtsoversigt: DAA 1944 Bd. LXI [A] [_*]

Hauch   Hauch: Den danske Hauch-slægts oprindelse. I .. Slægten. - Viborg. Sammenslutningen af 
      Slægtshistoriske Foreninger. - nr. 11. - 1995. - S. 27-30. DK [fb] 

Hauch   Hauch-Fausbøll, Th.: To Hauch'ske Slægtebøger. DK [30*fb]

Hauch   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Hauerberg   NN: 7-VI-1921 s. 204. PHT. [A].

Haug   Fischer-Cronsteen, O.: Supplement til "Slægten Woxen med cognatiske grene". Øverland-
      slægten i Bærum med de mandlige sidelinjer Nadderud-Præsterud-slægten i Bærum og Ulleren - Winderen-
      slægten i Aker med kvindelinjer hvorav mere udførlige stamtavler over grener av familierne Hoff, 
      Holmen, Fougner, Løgeberg, Lilloe, Fangen, Sogn, Haslum, Steen, Wensaas, Kiøsterud, Grini, 
      Cronsteen, Fischer, Tandberg, Ytter, Steger, Olsen, Haug, Horsle, Smestad, Rolfsen, Gleditsch, 
      Ødegaard, Freng, Sæthren, Eeg, Woxen, Schjerven samt nogen oplysninger om familien Hansen-Oust. Kria 
      1913. 96pp. [MH]

Haugan   Gjærum, Erling: Ættesoge for Haugan og Moghus ætti i Førsdal. [db].

Hauge   Solnør, Martin: Ei Hauge-slekt fra Fjørå i Norddal  2001  [Bibsys].

Hauge   . {XREF}: [KIN01][SKI01].

Hauge   Bleken, Simen: Jon og Anne Blegens etterslekt 1775-2002. Hauge-greina. Lena 2003. 65 s. 
      ill

Hauge   NN: Knud Christoffersen Hauges og Anne Jonsdatter Torvestads slekt. Stavgr. 1938. 72+pp. 
      [db].

Hauge, Gabrielle   . {XREF}: III 138 [SKI01].

Hauge, Hans Nielsen   Bjerknes, Ingeborg: Hans Nielsen Hauge og hans slekt. Utg. 1, Oslo 1963. 
      [ce].

Hauge, Hans Nielsen   Hagen, Lindvad: Tune og Rolvsøy herreder 1814 - 1914. Fredrikstad 1914. 
      293pp. Kart. Tavle over Hans Nielsen Hauges slekt.

Hauge, Hans Nilsen d. y.   . {XREF}: III 236, 240, 256, 296, 326, 460-462, 482. [SKI01].

Haugen   . {XREF}: [SAN02].

Haugen   Haugen, Sidsel Pihl: Slekten fra Hoffmannsveien. Bergen 2003. ISBN: 82-996624-1-9 h. 16 
      s. ill. 

Haugen, Brita Elisabeth   Haugen, Odd: Britas forfedre. Narvik [2003]. 132 s. ill 

Hauger (Vestby)   Mack, Rolf: Slekten fra Hauger i Vestby. 1936. 73+pp. [db].

Hauger (Vestby)   Mack, Rolf: Slekten fra Hauger i Vestby: opplysninger innsamlet og utgitt med 
      bistand av en komité. 1957. 114pp. [db].

Haugesten   Husebye, Eivind: Haugesten-slekten. Linjen Hans Olsen Haugesten. Moss 1955. 119pp. 
      [NO].

Haugje (Lesja)   Norderhus, Arild Inge: Haugje-ætta. Lillehammer 1987. 98pp. [NSF]

Haugo (Torpa)   Baklien, Botolv: Haugo-ætta i nedre Torpo. 1982. [db].

Haugo   Baklien, Botolv Olson: Haugo-ætta i nedre Torpo ættende til ca 1750. [db].

Haugseggen   Haugseggen, Ida: Slektsbiografi over etterkommere av Halstein og Ingeborg 
      Haugseggen. Os i Østerdalen 19xx. [NO].

Haugsted   Stamtavle over Familien Haugsted. DK [30*fb]

Haugwitz   Haugwitz, Eberhard Graf: Die Geschichte der Familie von Haugwitz, nach den Urkunden 
      und Regesten und den Archiven von Dresden, Naumburg, Breslau, Prag, Brünn und Wien. D Leipzig 1910. 
      1-2 i 1 bind. 248+197pp. Indh. 1. Band: Darstellung, 2. Band: Regesten. [fb].

Haugwitz   Haugwitz, Eberhard: Die Geschichte der Familie von Haugwitz (nach den Urkunden und 
      Regesten und den Archiven von Dresden, Naumburg, Breslau, Prag, Brünn und Wien bearbeitet von 
      Eberhard Graf Haugwitz). Leipzig 1910. Bind 1-2 i 1 bind (VI, 248, 197 sider). Tavler [fb]

Haugaard    Skandinavisk Slægtsforskning: Slægten Haugaard fra Em sogn, (1977) [fb].

Haugaard   Klitgaard, C.: Optegnelser om Slægten Haugaard fra Aaby. 10-IV-1937 s. 220-27. PHT. 
      [A].

Haukland   Sørensen, Odd: Med røtter på Haukland. 1994. [db].

Haurberg   Harreschou, Paul: Stamtavler for slægterne Mellerup, Galberg, Haurberg m. fl. DK 
      [70*fb]

Hauritz    Øernes Slægtsforskning: Slægten Hauritz fra Torsted sogn, (1977) [fb].

Haurowitz   NN: Etatsraad Just Haurowitz og Hustru Bodil Johanne, f. Therkelsens Familielegat og 
      Stamtavle over Legatstifternes Slægt. DK [fb]

Haurowitz   Topsøe-Jensen, A. G.: Etatsraad Just Haurowitz og Hustru Bodil Johanne, f. 
      Therkelsens Familielegat og Stamtavle over Legatstifternes Slægt. Udarbejdet paa Grundlag af den i 
      1901 udgivne Stamtavle og de i Legatets Arkiv beroende Skrivelser m. v. DK Kbh. 1953. 39pp. 
      [#][fb].

Hausen   Fischer, Josef: Joel Levin Nathansons Optegnelser om Familien Hausen m.m. Kbh. 1917. 
      [28] sider, flere pag. (Særtryk af: Tidsskrift for Jødisk Historie og Literatur, 1. bind, Hefte 1.) 
      [fb]

Haussmann   NN: 2-III-1888 s. 72. PHT. [A].

Haustveit   Simonsen, Sevald: Etterkommerne til Simon Asbjørnsen Haustveit og Malena Eilevsdatter 
      Soma: Stvg. 1962. 90pp. [NO].

Havbo   Larsen, Jens Kr.: Dørken, Havbo og Mulvad slægterne. DK Skive 1978. 622pp. [**]

Have   Sørensen, Christen Berthel: Slægten fra Kibshede 1982. 50 sider. [fb].

Havemann   NN: 7-I-1916 s. 195. PHT. [A].

Haven, von   Haven, Troels Michael von: The von Haven family story. - Malmö 2004. - 59 blade, 
      tavler (nogle i farver) [fb].

Haven, von   Haven, Troels Michael von: The von Haven family story 2002 57 blade, tavler (nogle i 
      farver). DK [fb] 

Havnbjerg Blom   Blom, Erik: Brudstykker af Havnbjerg Blom slægtens historie, manuskript for 
      familiens medlemmer påbegyndt 1980. DK Søborg 1983. 23 løsblade, 6 tavler. [fb].

Havnelev   NN: DAA 1997/99. [T]

Haxthausen   DAA slægtsoversigt: DAA 1887 Bd. IV/ DAA 1945 Bd. LXII [A] [_*]

Haxthausen   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Haxthausen   NN: 10-II-1935 s. 283. PHT. [A].

Haxthausen, von   Moller, O.H.: Kurze historische genealogische Tabelle und Nachricht von dem 
      uralten adelichen, freyherrlichen und hochgräflichen Geschlecht derer von Haxthausen, insonderheit 
      von den Vorfahren und Nachkommen. Christian Friderich Grafen von Haxthausen, zu Tienhausen, Hemsen, 
      Eisborn und Nienfelde ec. Erbherrn, J.K. M. zu Dännemark, Norwegen ec. Ober-Landdrost der Grafschaft 
      Oldenburg ec. Schleswig 1784. 54pp. [*fb]

Hazeland   . {XREF}: [SAN02].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU