FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Gi*__.

Gidske   Fylling, Peder: Historisk-antikvariske bemærkninger over Borgunds præstegjeld paa 
      Søndmøre, samt Gidskeætten. Aalesund 1859. Faksimileutg. Oslo 1963. 87pp. [MH]

Giedde   DAA slægtsoversigt: DAA 1894 Bd. XI [A] [_*]

Giede   NN: 7-I-1916 s. 194 og 8-I-1922 s. 104-5. PHT. [A].

Giellebøl   . {XREF}: [AAR01].

Gierahn   NN: 14-III-1961 s. 184. PHT. [A].

Gierløf   Hjort, Frederik: Peder Jensen Gierløfs Efterkommere paa Sværd- og Spindesiden. DK 
      Kalundborg 1890. 70pp. Personreg. [fb].

Giersing   Ammentorp, Kirsten: Om nogle Beboere af Øgaard og Slægten Giersings Oprindelse. 1989 
      s. 29-42. PHT. [A].

Gierta   . {XREF}: [AAR01].

Giertsen   . {XREF}: [SAN02].

Giese   Gottlieb, Eigil: Slægten Giese. DK [60*fb]

Giese   NN: 8-II-1923 s. 275. PHT. [A].

Giesegaard   NN: Stamhuset Giesegaard og de grevelig Schack'ske Fideikommisgodser Gram og Nybøl. 
      DK [30*fb]

Gihle   . {XREF}: [SAN02].

Gilbertson   Langeland, Harold: Fossum & Gilbertson families from Nes, Romerike, Norway. 
      Minneapolis 1955. 54pp. [MH]

Gilje   NN: Familien Giljes slektsdag. 11. mars 1945. Stavgr. 1945. 14pp. [MH]

Gilling   Borg, Svend: Slægtsbog - min mors slægt. Familierne Kappelgaard, Gilling, Lundtoft, 
      Kirkegaard, slægte fra Mors og Thy. DK 1988. 87bl. 13 tvl. [*fb]

Gimnæs   Øverland, Per: Gimnesslekta fra Hamran : en slektsoversikt Trondheim 2004. ISBN: 82-
      92176-47-0 h.. Sidetall: 2 b.

Gimre   NN: Peder Rasmussen Gimre og hustru Martha Malenes ætt og ætlinger og Rasmus Knophs ætt. 
      Stavanger 1949. 22pp. [#]

Gindrup   Bille, Kay: Gindrup Slægten. DK [50*fb]

Ginge   Christens, Aage: Anetavle for Hanne og Birgit Christens og forbindelsen med familien 
      Ginge. DK [70*fb]

Ginge   Ginge, John: Slægterne Schibbye og Ginge. DK [80*fb]

Ginge   Lervad, Johanne Margrethe: Holm - Rosenkilde - Schibbye - Ginge. DK [80*fb]

Giske (Sunnmøre)   Fylling, Peder: Giskeætten paa Søndmør. Ålesund 1883. 77pp. [db].

Gisletveit   Mjåvatn, Knut N.: Gisletveit - den nye og den gamle slekt. Vegårdshei 2004. ISBN: 
      82-994658-7-7 ib.. Sidetall: 192 s. ill.

Giæver   Schilbred, Cornelius Severin: Slekten Giæver: korrektur, à jourføring av bokteksten, og 
      tilretteleggelse av boken med billedstoff ved Guttorm Friis. 1982. 208pp. [db].

Giøe   Hauch-Fausbøll, Th.: Slægten fra Maglemølle ved Næstved gennem 300 Aar hvis Medlemmer 
      fører og har ført Navnene Andresen, Giøe, Møller, Müller, Müllerz, Herløv-Müller, Kragh-Müller, 
      Roed-Müller og Possin. DK Vejle 1907. 110pp. [*fb]

Giølsiøe   . {XREF}: [AAR01].

Gjedde   Flood, Ingeborg: Gjedde. Stamtavle over den gamle adelige slekt. Oslo 1944. 30pp. 
      [ra][fb].

Gjedde   Schøller, E.: To slægter Gjedde: genealogiske undersøkelser. 1882. [db].

Gjedde   Thiset, A.: Stamtavle over de yngre Led af den adelige Familie Gjedde. 1-III-1882 s. 176 
      og 1-III-1882 s. 172-5. PHT. [A].

Gjefsen   Gjefsen, Gudbrand: Etterkommere etter Engebret Gjefsen og hustru Marit. Åmot, Modum 
      1967. 11pp. [NO].

Gjeldt   Svendsen, Reinert: Festskrift i anl. Ole Andreas Gjeldts legats 50-årsjubileum, 1889, 7. 
      mars, 1939. Oslo 1939. 192pp. [MH]

Gjelsvik   Austigard, Bjørn: Frå Gjelsvik til Brekkom og Gausdal; Barbro og Erik Gjelsvik, deira 
      slekt og etterslekt. 1979. [db].

Gjelten (Hodalen)   Bakken, Arne O.: Bygda, garden og slekta; Bakken i Hodalen med sidegrenene 
      Engavoll, Narbuvoll - Bakken, Tolga - Tangen, Hodalen - Gjelten, Hodalen - Ryen, Narjordet - Holøyen 
      nordre, Holøydalen - Øyen, Hodalen. 1967. [db].

Gjelten   Gjelten, Jørgen: De elleve husmannssøsken: en slektsbok. 1981. [db].

Gjems    Gjems, Ingrid: Familien Gjems 1792-1992 : slekt og miljø  1993  [Bibsys].

Gjems   Gjems, Ingrid: Familien Gjems 1792 - 1992. Slekt og miljø. (Denne boka finnes på Espa). 
      [ts].

Gjems   Gjems, Svein: Familien Gjems i Norge i 200 år. 19xx. [ts].

Gjems   Heber, C. M.: Optegnelser Familien Gjems. Oslo 1952. 26pp. [].

Gjengedal   Gjengedal, Ola: Ei nordfjordslekt. Ulsteinsvik 1962. 4 bl. [MH]

Gjerberg   . {XREF}: [AAR01].

Gjerdbakken   Kultom, Marianne Gjerdbakken: Gjerdbakken - Slekta 1754-1990. 1990. En slekt fra 
      Torpa i N. Land. [sb].

Gjerde   NN: Gjerde-familien fra Bjørheimsbygd 1843-1985. [#].

Gjerløff   Hjort, Frederik: Peder Jensen Gierløf's Efterkommere på Sværd- og Spindesiden. DK 
      Kallundborg 1890. 70pp. [*fb]

Gjerløff   Hjort, Frederik: Slægten Gjerløff med dens Spindelinier gjennem cirka tre hundrede 
      Aar. DK Odense 1904. 194pp. Personreg. [fb].

Gjerstad   Strand, Rolf: Gjerstad-slekta fra Rødven i Romsdal. etterkommerne etter Mathias f. 
      1870 og Marit f. 1873. Molde 1993. 102pp. [NO].

Gjerstrøm   Gjerstrøm, Bjarne d. e.: Slekts- og minnebok. Familien Gjerstrøm 1758-1943. Oslo 
      1943. 57pp. [MH]

Gjersvik   . {XREF}: [SAN02].

Gjersøe   Gjersøe, Jens Edv.: Familien Gjersøe. DK [60*fb]

Gjersøe   Holm, D. K.: Familien Gjersøe. (Stamtavle). Oslo 1952. Tvl. [MH]

Gjertsen   [KS]: (fra Froland). [KS 1914] s. 58-60 [A]

Gjertsen   Tjøstie, Jan: Familiene Gjertsen og Reiersen på Tjøme. 1999. [NSF]

Gjessing   . {XREF}: [FOS01].

Gjessingen   Rabben, Elin Grubba: Etterkommere av Niels Johannesen Gjessingen (1810-1877) og 
      Olava Jakobsdatter (1810-1862). Gimse 1998. 145pp (Slekt skal følge slekters gang). [NO][Bibsys].

Gjestvang (Nes)   Veflingstad, Martin: Slekten Gjestvang fra nedre Gjestvang på Nes med dens 
      forgreninger til Kise og Aske på Nes, Sullestad og Smeby på Toten, Kjelve i Stange, Hjellum i Vang, 
      Haukstad i Løten. Ottestad 1953. 45pp. Stensil. [db].

Gjordsen   DAA slægtsoversigt: DAA 1894 Bd. XI [A] [_*]

Gjærder   . {XREF}: [SAN02].

Gjærum   Gjærum, Erling: Gjærumslekta: Paul Larsen Gjærum, Ingeborg Kristine Jonsdtr. Gjærum. 
      1965. [db].

Gjølsjø   . {XREF}: [AAR01].

Gjør   [NS]: (fra Helsingør). [NS 1949] s. 68-72 [A]

Gjør   Engelstad, Sigurd: Magister Salomon Gjør og hans efterkommere. Oslo 1936. 29pp. [db].

Gjør   Engelstad, Sigurd: Rektor Salomon Gjør. 1944. [db].

Gjørup   Gjørup, Jørgen Fønss: Stamtavle. DK [80*fb]
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU