FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Ga*__.

Gabbe   . {XREF}: [SAN02].

Gabel   DAA slægtsoversigt: DAA 1893 Bd. X [A] [_*]

Gabenfeldt   Hopp, Zinken: Dydens belønning. Av slekten Gabenfeldts historie. Bergen 1948. 203pp. 
      [bb].

Gabrielsen   Bredahl, I.M.K.: Ætteliste for familien Gabriel Gabrielsen, Normansg. 2, Stavanger. 
      Stvgr. 1941. 1 bl. [MH]

Gabrielsen   Bredahl, I.M.K.: Ætteliste for familien Gabriel Olai Gabrielsen, Øvre Tasta, Hetland 
      pr. Stavanger. Stvgr. 1941. 1 bl. [MH]

Gad   Gad, Agnes J.: Oplysninger om familien Gad, etterkommere af provst Jørgen Gad i Vejby: 
      Betydelig udvidet og forøget udg. afsluttet 1. december 1881. 1882. [db][fb].

Gad   Gad, Henrik Nicolai Clausen: Stamtavle over familien Clausen med oplysning om slægterne 
      Bastrup, Eckermann, Frimodt, Gad, Jørgensen, Kragerup, Mejer, Neumann, Swane m. fl. 1896. [db].

Gad   Gad, Marius: Oplysninger om efterkommere af præsten Elieser Gad. DK 1899. 32pp. 
      [ep][fb].

Gad   Gad, Ulf: Præsteslægten Gad. DK KBH. 1970. 134pp. [ep].

Gad   Hauch-Fausbøll, Th.: Den dansk-norske Slægt Gad's ældre Led. DK Kbh. 1912. Side 233-256 
      Udsnit af Personalhistoriske Samlinger 1912. [fb].

Gadd   Gadd, P. Er.: Släktkalender. DK [50*fb]

Gadder   Vaage, Lars: Slekten Gadder i Solund. [bb].

Gade   Laursen, Anne Marie: Gade-krøniken (samlet af Anne Marie Gade Laursen og Ole Gade 
      Lorentzen). - [Svinninge] 1983. 77 blade, 1 foldet tavle : ill. [fb].

Gade   [KS]: (fra Lüneburg). [KS 1911] s. 122-123 [A]

Gade   Gade, Ingeborg: Stamtavle over slegterne Gade og Wallem. Kria. 1921 73pp. /1934. Tillegg 
      1970. [db].

Gade   NN: Familien Gade. Omhandlende forfædre og efterkommere for Jens Andersen Gade, f. 17. 
      januar 1815 i Karby sogn på Mors, død 14. juli 1899 i Torp, Karby sogn. 237 pp. 1981. [DK].

Gade   NN: Petrine Pedersen Gade boende i Oksbøl i Aal sogn. Bind 1, 1978, 82 s,. [].

Gadebusch   Moller, Olaus Heinrich: Genealogische Tabelle von der mütterlichen Vorfahren Herrn 
      Detlev Gadebusch, ansehlichen Handelsmann zu Drontheim in Norwegen. Flensburg. 2 bl. [MH]

Gadendorp   DAA slægtsoversigt: DAA 1921 Bd. XXXVIII [A] [_*]

Gadgaard   NN: Christen Nielsen Gadgaard f. 1841, fæstehusmand på Nørhede, Sdr. Nissum Sogn, og 
      h. Kirsten Christensen, deres forf. og efterk. 98 pp. 1978. Ringkøbing Amt. DK. [DK].

Gagge / Hollunger   DAA slægtsoversigt: DAA 1897 Bd. XIV [A] [_*]

Gagge   Bondesen, P.C.B.: Gagge. 2-IV-1889 s. 149-50. PHT. [A].

Gagge   DAA slægtsoversigt: DAA 1893 Bd. X [A] [_*]

Galberg   Harreschou, Paul: Stamtavler for slægterne Mellerup, Galberg, Haurberg m. fl. DK 
      [70*fb]

Galde   Bugge, M. F.: Våre forfedre: alle påviselige forfedre av Johanne Andersdatter til Asdal, 
      Henrik Henriksen Friis til Holmegaard. [db].

Galde   DAA slægtsoversigt: DAA 1893 Bd. X [A] [_*]

Galen   DAA slægtsoversigt: DAA 1893 Bd. X [A] [_*]

Galen   Thott, Åke: Arvskiftet 19 mars 1397 mellan Niels Ågesens (Galen) barn. Något om 
      släktförhållanden i samband med skiftet. 1981 s. 91-94. PHT. [A].

Galle   NN: [Galle] s.255f NST v. 32 (1989). [A].

Gallåk   Bjørnsrud, Halvor: I fotefara til dei gamle. Ei ættesoge. Rollag 1948. 112pp. [MH]

Gallåk   Bjørnsrud, Halvor: I fotefara til dei gamle. II. Gallåk-ætta i Dagali. Rollag 1955. 
      21pp. [MH]

Galschiott   NN: 8-III-1924 s. 127. PHT. [A].

Galskyt   DAA slægtsoversigt: DAA 1893 Bd. X [A] [_*]

Galskyt   Klitgaard, C.: Optegnelser om Familien Galskyt fra Hammer [samt nogle Notitser om andre 
      ikke adelige Familier og Personer af Navnet Galskyt]. 6-IV-1913 s. 167-86. PHT. [A].

Galster   Galster, Kjeld: Kaptajn Carl Galster. 12-VI-1951 s. 151-165. PHT. [A].

Galt   DAA slægtsoversigt: DAA 1893 Bd. X [A] [_*]

Galtung (ætten)   NN: s. 171, NST v. 35 (1995). [A].

Galtung   [KS]: (fra Jondal i Hardanger). [KS 1911] s. 123-127 [A]

Galtung   Aurenes, Ola: Slektshistoriske oplysninger om Fosse-ætten m. tillegg om ættene Galtung, 
      Smør, Dal, Orm og Trane. Stvgr. 1932. 24pp. [db].

Galtung   DAA slægtsoversigt: DAA 1916 Bd. XXXIII [A] [_*]

Galtung   Galtung, Johan Ellertsen: Galtungslekten i fortid og nutid. 1974. [db].

Galtung   Hjeltnæs, M. D.: Sogneprest Anders Andersen Ribers stamtavle. Med anhanget Galtungs 
      families slægttavle. Hardanger 1885. 108pp. [db]. Kopi 1962.

Galtung   NN: [Galtung] s.1, 10, 16, 33, 39f NST v. 18. [A].

Galtung   NN: 2-II-1887 s.145. PHT. [A].

Galtung   Olafsen, O.: Et Par genealogiske Oplysninger om Galtung-Slægten. 5-IV-1907 s. 190-2. 
      PHT. [A].

Gam   Brenner, S. Otto: Stamtavle over familien Gam. DK 1955. [ep][fb].

Gamm, von (DK)   Bobé, Louis: REV01 VII s. 511. Kbh. 1895. [db].

Gammel   Dahl, Eyv.: Slektene Hjelm og Gammel. NST 1959_XVII_1. [A].

Gammelgaard   NN: Niels Jensen Gammelgaard f. 1789, gdejer i Horsegård, Galten Sogn, og h. Maren 
      Sørensdatter, deres forf. og efterk., 295 pp. 1975. Århus Amt. DK. [DK].

Gamshart   Ellefsen, Simon: Gamshart. [Internet]. 
      Simon Ellefsen,. DK 2000. [se]

Gamst   Gamst, Leonhard: Loppa øy gjennom tidene og slekten Gamst. 1967. 135pp. [db].

Gamst   Hjorth-Nielsen, H.: De fem ældste led af en familie Gamst fra Kolding. 13-III-1955 s. 
      77-100. Øjvind Andreasen: Tilføjelse 13-III-1955 s. 149-150. PHT. [A].

Gandil   Gandil, Chr.: Nogle Meddelelser om Slægten Gandil i Anledning af 200-Aaret for Pierre 
      Gandils Indkaldelse til Danmark. 10-III-1936 s. 137-40. PHT. [A].

Gandil   Gandil, Chr.: Stamtavle over de ældre generationer af slægten Gandil. DK Kbh. 1958. 9pp. 
      [ep][fb].

Gandrup   Dansk Slægtsforskning: Christen Sørensen Gandrup f. 1792, kromand i Brande, hans forf. 
      i lige fædrende linie samt hans efterk. 145 pp. 1979. Vejle Amt. DK. [DK][fb].

Gangås   Garberg, Einar: Ane H. Gjønnes, hennes to ektefeller - Ingebrigt J. Gangås og Ingebrigt 
      J. Harang (Melås) og deres etterkommere. Slektsstevne 13. juli 1980. 1980. 90pp. [NO].

Garben I   [KS]: (fra Tyskland). [KS 1911] s. 128 [A]

Garben II   [KS]: (kognatisk fra Garben I). [KS 1911] s. 128 [A]

Garde   Garde, Erik: Georg Garde 1856-1945. DK Kbh. 1956. 44pp. Personreg. [#].

Garde   Garde, H. F.: Kontreadmiral T. V. Gardes anetavle. 1987 s. 25-39. PHT. [A].

Garde   Hauch-Fausbøll, Th.: Nogle Oplysninger om den ældste kendte Mand af Slægten Garde. 
      Personalhistoriske Samlinger. - 2. bind. DK 1913, Side 127-132. [A][*fb]

Garde, de la   NN: Stamtavle over Slægten Mazar de la Garde. DK [30*fb]

Garder   . {XREF}: [AAR01].

Garder   Garder, Johan: Bergsjø i Høland: litt gårds- og slektshistorie. [db].

Garmager   Garmager, Ole: Slektshistorie. Hyttearbeideren og gårdbrukeren Christoffer Andersen 
      Garmager. Hans foreldre og etterkommere. Røros 1974. 40pp. [NO].

Garmand   Finne-Grønn, S.H.: Oluf Gundersen Garmand. NST 1951_XIII_1. [A].

Garmann   [NS]: (fra Haderslev). [NS1951] s. 97-104 [A]

Garmann   Hopstock, Anna J.: Stamtavle over familiene Garmann, Schanche, Krohn og Hopstock. 
      Bergan 1876. 80pp. [MH]

Garmann   NN: 3-V-1896 s. 93. PHT. [A].

Garmann   Thomle, E.A.: Nogle Oplysninger om de ældste Slægtled af Familien Garmann i Norge. 
      3-III-1894 s. 145-62. PHT. [A].

Gasmann   . {XREF}: [SAN02][SKI01].

Gaukstad   Gaukstad, Øystein: [Slektsregister Gaukstad, Skumsrud, Bjørnstad]. Nesodden 1961. 
      15pp. [db].

Gausland   . {XREF}: [KIN01].

Gaustad   Omang, S. O. F.: Ætten på Gaustad i Romedal. Oslo 1937. 45pp. [MH]

Gautier   Hartmann, Peter: Lidt familiehistorie om familierne Gautier og Hartmann. DK Hedehusene 
      1994. 40pp. [fb].

Ged   DAA slægtsoversigt: DAA 1893 Bd. X [A] [_*]

Gedde /Gjedde   NN: 1-III-1882 s. 170, 1-III-1882 s. 172 og 8-IV-1925 s. 88. PHT. [A].

Gedde   [KS]: (fra Danmark). [KS 1911] s. 128-130 [A]

Gedde   Lind, H. D.: En mærkelig Fejltagelse. [Gedde]. 1-VI-1885 s. 4 og 1-VI-1885 s. 59-62. PHT. 
      [A].

Gedde   Schøller, C.E.A.: Stamtavle over Officersfamilien Gedde (Gjedde). 1-III-1882 s. 170. PHT. 
      [A].

Geelmuyden   . {XREF}: [FOS01][SAN02].

Geelmuyden   Kielland, Axel: Familien Kielland med dens kognatiske Ascendents. Chria. 1897. 
      [ns].

Gegner   Schade-Nielsen, Erik: Stubbekøbing-Slægter. Hertz & Schjer: indgiftede slægter: Faxøe, 
      Gegner, Gottmann og Hallengreen: appendiks Skiær slægten fra Åstrup sogn 2. udgave. 2001. 79 sider. 
      Trykt som manuskript . DK. 

Geich   . {XREF}: [SAN02].

Geleff   Grandt-Nielsen, Finn: Ann & Pers familie - Peter Geleff, Annetore Mossin Jespersen : 
      slægtsbog sammenfattet i anledning af deres guldbryllup Kerteminde den 26.7.2002 (af Finn Grandt-
      Nielsen). - Måle - 2 bind (460 sider) Andet halvbind : Jespersen m.v. fra Bornholm. - 2005 [fb].

Geleff   Grandt-Nielsen, Finn: Ann & Pers familie - Peter Geleff, Annetore Mossin Jespersen : 
      slægtsbog sammenfattet i anledning af deres guldbryllup Kerteminde den 26.7.2002 (af Finn Grandt-
      Nielsen). - Måle - 2 bind (460 sider) Første halvbind : Geleff m.v.. - 2003 [i.e. 2004] [fb].

Geltingen   DAA slægtsoversigt: DAA 1938 Bd. LV [A] [_*]

Geltzer   Grandt-Nielsen, Finn: De ældste led af familien Geltzer. PHT 1995:1 [A]

Gemynthe   Larsen, Alfred: Stamtavle over slægten Gemynthe. 13-II-1953 s. 139-162. Tilføjelse 
      13-III-1955 s. 36. PHT. [A].

Genschau   Thomle, E.A.: Lidt om Familien Genschau (Jenschau) i Norge. 4-I-1898 s. 287-91. PHT. 
      [A].

Georg prins af Danmark   Tisdall, E. E. P.: Georg I, prins af Danmark, hellenernes konge - og 
      hans slægt. [ab][fb].

Gerdzen /Gertsen   NN: 1-V-1884 s. 255. PHT. [A].

Gere   DAA slægtsoversigt: DAA 1893 Bd. X [A] [_*]

Germeten   Kneschke, I.: Deutsches Adelslexicon, Bd. III, s. 492. Leipzig 1861. [ns].

Gerner   . {XREF}: [SAN02].

Gerner   [KS]: (fra Danmark). [KS 1911] s. 130-131 [A]

Gerner   Sundt, M.: Stamtavle over familjen Gerner. Kria. 1886. 26pp. [db].

Gersdorff   DAA slægtsoversigt: DAA 1943 Bd. LX [A] [_*]

Gersdorff   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Gersdorph   Hofman, T. de: La famille de Gersdorph. 1946. [db].

Gerstenberg (DK)   Bobé, Louis: REV01 V s. 282. Kbh. 1892. [db].

Getreuer   Hansen, Gregers Hvidkjær: Slægten Getreuer. 1983 s. 163-189. PHT. [A].

Getz   [KS]: (fra Schwartzwald). [KS 1911] s. 131-134 [A]

Gewerdt   Sollied, Thora: Familien Gewerdt og møllebrukene ved Bergen. Sært. Bergens hist. foren. 
      skrifter nr. 43, 1937. 392pp. [MH]
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU