FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Fu*__.

Fuchs   DAA slægtsoversigt: DAA 1950 Bd. LXVII [A] [_*]

Fuglesang   Busch, A.C.: Slegten Fuglesang fra Moss med de cognatiske grener Angell, Diesen, 
      Eitzen, Fuglesang (yngre slegt), Heiss, Parr og Schøyen. Kria. 1921. 81pp. [db].

Fuglesang   Steienger, Erling F.: Etterkommere av Erika Amalia og Jørgen Jacob Fuglesang. Oslo 
      1998. [NSF]

Fuglestad   Fuglestad, Georg: Av soga um Vikeså-Fuglestad-ætta. Bryne 1960. 165pp. [MH]

Fuglsang   NN: En slægt Fuglsang fra Tømmerby sogn (V. Han herred). [fb].

Fuglum   Fuglum, Per: Min farsslekt. Fuglum, Dahl, Koren, Bredal, Rønnow. Trondheim 2005. ISBN: 
      82-471-6030-7 h.. Sidetall: 279 s., bl. 280-315 ill. 

Fuhrmann   NN: 9-II-1929 s. 190. PHT. [A].

Fuiren   Brandt, Wilelmine (?): Legatslægten fuiren. 188?. Tvl. [MH]

Fuiren   DAA slægtsoversigt: DAA 1921 Bd. XXXVIII [A] [_*]

Fuiren   O. Nielsen: Henrik Fuirens Autobiografi. 1-V-1884 s. 25-41 og 1-V-1884 s. 129-50. PHT. 
      [A].

Funch (Køge)   Hennings, Poul: Familien Funch af Køge. DK ca1900. 12pp. [fb].

Funch   Kofoed, Emil: Stamtavle for den bornholmske slægt Funch fra St. Myregaard, Olsker. DK 
      1970. 2pp. [fb].

Funch   NN: 8-I-1922 s. 106. PHT. [A].

Funch   Thorsen, K.: Gaardejer C. Math. Funchs Stamtavle i 10 Slægtled gennem 350 Aar. DK 
      [70*fb]

Funderud (Rødenes)   Østensvig, Martha: Funderud-slekten fra Rødenes; en ættesaga med trekk fra 
      norgeshistorien. Halden 1944. 358pp. [db].

Funderud (Rødenes)   Østensvig, Martha: Tillegg til Funderud-slekten fra Rødenes; en ættesaga med 
      trekk fra norgeshistorien. Halden 1944. 22pp. [db].

Fursman   NN: 2-V-1890 s. 88. PHT. [A].

Furuholmen   Furuholmen, Gunerius: Christen Furuholmen og hans slekt; trekk fra familiens liv. 
      Oslo 1945. 123pp. [db].

Fussing   Fussing, Gudrun: Slægtsbrevsamling for slægten Fussing. DK Svendborg 1998. 1 bind 
      (mappe i ringbind). [fb].

Fyhn   Fyhn, Hans: En dansk Slægt Fyhn fra Stenderup i Østerlindet Sogn, Haderslev Amt, 
      Sønderjylland (håndskrift papirform. DK Kbh. 1941. 6pp. [fb].

Fyhn   Fyhn, Hans: En Oversigt over Slægter ved Navn Fyhn forekommende i Danmark og Norge. 
      11-V-1944 s. 225-50 og 11-VI-1945 s. 169. Supplement. 14-III-1961 s. 61-64. PHT. [A].

Fyhn   Fyhn, Hans: Slægten Fyhn paa Ærø. DK [50*fb]

Fyhn   Gribsvad, Frode: En dansk Slægt Fyhn i Aastrup Sogn, Haderslev Amt i Sønderjylland 
      (håndskrift papirform). DK 1941. 9pp. [fb].

Fyhn   Gribsvad, Frode: Meddelelser om forskellige Fyhn'er fra Vedested, Haderslev, Graasten 
      Sogne m. fl. DK [50*fb]

Fynboe   Christensen, C. C.: Slægten Fynboe gennem 200 Aar. DK [fb]

Fyren   Larsen, Andr.: Slekten Petersen von Fyren [Smith Petersen von Fyren] fra Stavanger. Stvg. 
      1972. 101pp. [NO].

Fürst   . {XREF}: [FOS01], [SAN02].

Fürst   Fürst, J. D.: Stamtavle. Familien Fürst. Arendal 1869. [MH]

Fürst   Fürst, Jon, (f. 1. aug. 1896): Slekten Fürst. 1710-1970. Oslo 1969. [].

Fürst   Holm, D. K.: Anetavle for arkitekt H. Backer Fürsts barn. Oslo 1934. Tvl. [MH]

Fürst   Holm, D. K.: Anetavle for overlege Valentin Fürst. Oslo 1936. Tvl. [MH]

Fürst   Holm, Danckert Krohn: Slegten F[ursts stamtre]. Oslo 1934. Tvl. [db].

Fürst   Jacobsen, Benjamin: Slægttavle for Nathan Jacobsen og Frederikke Fürst. DK [99*fb]

Fürst, Peter Gregorius   Hansen, Gregers: Peter Gregorius Fürst. En fattig skoleholder. 
      Tilføjelse til lægen Emil Hornemanns anetavle. 1989 s. 86-87. PHT. [A].

Fædder, de   DAA slægtsoversigt: DAA 1921 Bd. XXXVIII [A] [_*]

Færch (Himmerland)   Klitgaard, Carl: Himmerlandske Slægter. DK Kbh. 1923. Side 79-90. Udsnit af: 
      Personalhistorisk Tidsskrift, række 8, bind 2. [**fb]

Færch   Færch, Ole: Færch-slægterne i Danmark. DK Aalborg 1998. 550pp. Omtale i PHT 1999:1. 
      [**].

Færch   Klitgaard, C.: Himmerlandske Slægter. (Færch. Stræt). 8-II-1923 s. 79-90. Tilføjelse 
      8-IV-1925 s. 339. PHT. [A].

Færden   . {XREF}: [SAN02].

Færden   Sandberg, Sverre: Ringeriks-slekten Færden. Oslo 19xx. 55pp. [NO].

Fønhus   Fønhus, Arne: Gards- og slektshistorie for Søre Fønhus. Fagernes 1955. 96pp. [MH]

Fønss   DAA slægtsoversigt: DAA 1945 Bd. LXII [A] [_*]

Fønss   Fabritius, Albert: Stamtavle over Slægten Fønss. DK [fb]

Fønss   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Førnes (Straumbygda)   Førnes, Ingolf: Førnes-slekten i Straumbygda; historiske hendelser med 
      mere. 1990. [db].

Føyn   [NS]: (fra Andebu, Vestfold). [NS1979] s. 90-101 [A]

Faaborg   Bierfreund, Knud og Juel Hansen, E.: En slægt Faaborg (Højen-slægten). 15-II-1967-68 s. 
      201. PHT. [A].

Faafeng   Ringen, Brede: Slektene Sveen og Faafeng. 1980. [db].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU