FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Fr*__.

Fraenkel   Holck, Torben: Miniaturemaleren Liepmann Fraenckel - Hans Liv og Slægt. DK Kbh. 1951. 
      158pp. [BLCP]

Fraenkel   NN: Forgotten Fragments of the History of an old Jewish Family. Louis Frænkelns 
      Ancestors, The Fränkel Family, The Teomim Fränkel Family, Leffmann Behres and Jente Hamels 
      Descendants, Samuel Stuckharts Descendants, Nathan Spaniers Descendants. [#].

Frak   Espeland, Anton: Ei gammel norsk stormannsætt i Sogn [Slekten Frak]. Leikanger 1944. 3pp. 
      Særtr. av Tidsskrift utg. av Historielaget for Sogn. Nr 11. [NO].

Franckenau, Franck von (DK)   Bobé, Louis: REV01 VIII s. T84. Kbh 1895. [db].

Frang   . {XREF}: [SAN02].

Frang   Sollied, Henning: Frang-slekten og Dallene. NST 1953_XIV_2. [A].

Frangætten   NST v. 33 (1991). [A].

Frantzen   Aurenes, Ola: Annalistiske optegnelser vedrørende slektene Frantzen, Ploug, Sundt, 
      Smith og Diurhuus. NST 1945_X_2. [A].

Frantzen   Thomle, E.A.: Assessor Knud Frantzens Optegnelser. 3-I-1892 s. 287-90. PHT. [A].

Fraun   Hedem, A. E.: Middelalderens Fraun-æter i Sandar. Sandefj. 1952. 51pp. [MH]

Fredberg   DAA slægtsoversigt: DAA 1892 Bd. IX [A] [_*]

Fredensborg   NN: Det danske Kongehus og dets Slægt. I-II. DK Kbh. 19xx. [DA].

Fredericia   Ludwig, J.: Stamtavler over Slægter i den fransk-reformerte Coloni og Menighed i 
      Fredericia. 2. udg. DK Fredericia 1896. 117pp. [#].

Frederik Carl   Nielsen, Carl Lindberg: Nogle uægte Efterkommere af Hertug Frederik Carl af Pløn. 
      9-II-1929 s. 85-100. PHT. [A].

Frederik IV   Bobé, Louis: Frederik IV og Malerinden Rosalba Carriera. 7-IV-1919 s. 74-5. PHT. 
      [A].

Frederik IX   Faye, G.: Bogen om Kronprinsen og hans Slægt. [fb].

Frederik VI   Malling, Holger: Frederik den sjettes Børn med Fru Dannemand. 7-IV-1919 s. 75-6. 
      PHT. [A].

Frederiksen (Sønderho)   Skovgaard, Edv. F. S.: Mette Cathrine Frederiksen fra Sønderho og hendes 
      slægt. [fb].

Frederiksen (Ørum)   NN: Slægten Frederiksen fra Ørum i Thy. DK [70*fb]

Frederiksen   NN: Familien Frederiksen. DK [80*fb]

Frederiksen   NN: Frederik _ Frederiksen f. 1848, husmand i Hestlund, Bording sogn, hans forf. 
      samt efterk. efter ham og h. Ane Cathrine Nielsen. 62 pp. DK 1967. [DK]

Frederiksen   NN: Peder _ Frederiksen f. 1811, gdmand på Herskind hede, Skivholme sogn, og h. 
      Karen Marie Jensdatter, deres forf. og efterk. 80 pp. DK 1971. [fb][DK]

Frederiksgård   Bajer, Fredrik: Mindeskrift til Frederiksgårds hundredårsfest den 25. juli 1903. 
      DK [30*fb]

Fredrikstad   Sannrud, Astrid Weel: Etternavn i Fredrikstad i det 19. århundre. Oslo 1993, 25 s. 
      -Hovedoppgave i norsk - Universitetet i Oslo, 1993. (UHF). [db].

Fredslund   Fredslund, Aksel: Slægten Fredslund. DK [30*fb]

Fredsted   NN: Slægten Fredsted fra Føvling sogn (Malt herred). DK [20*fb]

Fremmegaard   . {XREF}: [AAR01].

Freng   . {XREF}: [SAN02].

Freng   Fischer-Cronsteen, O.: Supplement til "Slægten Woxen med cognatiske grene". Øverland-
      slægten i Bærum med de mandlige sidelinjer Nadderud-Præsterud-slægten i Bærum og Ulleren - Winderen-
      slægten i Aker med kvindelinjer hvorav mere udførlige stamtavler over grener av familierne Hoff, 
      Holmen, Fougner, Løgeberg, Lilloe, Fangen, Sogn, Haslum, Steen, Wensaas, Kiøsterud, Grini, 
      Cronsteen, Fischer, Tandberg, Ytter, Steger, Olsen, Haug, Horsle, Smestad, Rolfsen, Gleditsch, 
      Ødegaard, Freng, Sæthren, Eeg, Woxen, Schjerven samt nogen oplysninger om familien Hansen-Oust. Kria 
      1913. 96pp. [MH]

Fretheim   . {XREF}: [SAN02].

Fretheim   Fretheim, Th. B.: Fretheimslekten. Drammen 1947. 39pp. Slektsregister for 
      Fretheimslekten fra Flåm og øvrige deler av Aurland kommune i Sogn. Svært mange emigranter til 
      Amerika. [sb].

Freund   Freund, Fred H.: Til min Slægt. DK [50*fb]

Freytag (Freitag)   NN: 3-I-1892 s. 291. PHT. [A].

Friboe (Frieboe)   NN: 5-I-1904 s. 266 og 5-II-1905 s. 256-7. PHT. [A].

Friborg   Friborg, Jens Christopher og Axel Carl: Den Friborgske Familie-Historie fra 1639 til 
      1835. DK Kbh 1919. 183pp. [#][fb].

Friborg   Lykke Jensen, Ketty: Friborg-slægten 2001 405pp 30 cm. DK [fb] 

Friborg   Lykke Jensen, Ketty: Prier og Hollænder-slægten 2001 68pp 30 cm. DK [fb] 

Friccius (DK) [db] Bobé, Louis: REV01 VII s. 610. Kbh. 1895.

Friccius von Schilden   DAA slægtsoversigt: DAA 1926 Bd. XLIII [A] [_*]

Fridenreich   DAA slægtsoversigt: DAA 1921 Bd. XXXVIII [A] [_*]

Friderichsen   Bilfeldt, Otto: Udkast til en stamtavle over efterkommerne af amtsforvalter Rasmus 
      Friderichsen. DK [70*fb]

Friderichsen   Frederiksen, Mathias M.: Stamtavle over en Familie Friderichsen. DK Kbh. 1881. 
      15pp. [fb].

Friderichsen   NN: 1-VI-1885 s. 88, 2-I-1886 s. 239, 2-I-1886 s. 316 og 2-II-1887 s. 237. PHT. 
      [A].

Fridsch   Hauch-Fausbøll, Th.: Hundewadt. Slesvigske Kirkebogsuddrag. DK Kbh. Personalhistorisk 
      Bureaus Forlag, 1908. Side 15-16 [A][*fb]

Frieboe   Hennings, Paul: Slægten Frieboe. 7-I-1916 s. 231-41. PHT. [A].

Friedenreich   Klüver, Inger: Familieoptegnelser af Johannes og Christian Friedenreich, Fader og 
      Søn, Apothekere i Aalborg. 7-III-1918 s. 177-89. PHT. [A].

Friedlænder   Behrend, Axel: Efterkommere af Marcus Salomon Friedlænder og Magnus Akiba Bloch. 
      25pp []

Friedrich Christian   Schulz, Hans: Friedrich Christian Herzog zu Schleswig-Holstein. [cs].

Friehling   Friehling, Eskild: Nogle genealogiske noter samlet til Gerda Friehling Larsen f. 
      Munck. DK [60*fb]

Friele   . {XREF}: [SAN02].

Friele   NN: Den Frielske families stamtavle. Bergen. Tvl. [MH]

Friele   Wiesener, A. M.: Stamtavle over slekten Friele. Bergen 1934. 146pp. [bb][fb].

Fries   NN: 3-III-1894 s. 312. PHT. [A].

Frigstad   Frigstad, Aanen: Soga om Frigstad og Kongshavn, Solberg, Vavigen, Ringene, Troldenes, 
      Lervigen, Mannevig, Stranna, Holmen som er utgått fra Frigstad. Kr. sand. 1944. 194pp. [MH]

Frigaard   Rossvoll, Bjarne: Register med opplysninger om slekten "Frigaard" [Furan-Eidum] frå 
      Lånke i Stjørdal. Trondh. 1942. 58pp. [NO][MH].

Friis (Arlevad)   DAA slægtsoversigt: DAA 1886 Bd. III / DAA 1942 Bd. LIX [A] [_*]

Friis (Haraldskjær)   DAA slægtsoversigt: DAA 1886 Bd. III / DAA 1942 Bd. LIX [A] [_*]

Friis (Hesselager)   DAA slægtsoversigt: DAA 1886 Bd. III / DAA 1942 Bd. LIX [A] [_*]

Friis (Landvig)   DAA slægtsoversigt: DAA 1886 Bd. III [A] [_*]

Friis (N)   Nordahl-Olsen, J.: En norsk præsteslægt Friis. Bergen 1898. 58pp. [db].

Friis (Vadskjærgaard)   DAA slægtsoversigt: DAA 1886 Bd. III / DAA 1942 Bd. LIX [A] [_*]

Friis (Vestfold)   . NST v. 34 (1993). [A].

Friis / Lange (Munk)   DAA slægtsoversigt: DAA 1901 Bd. XVIII [A] [_*]

Friis Petersen   Friis Petersen: Familien Friis Petersens ahnebok. [].

Friis   . {XREF}: [FOS01][AAR01].

Friis   Ager-Hansen: Peder Claussøn Friis (1545-1614). Eit par nye ættlegger framfundne i 
      professor G. Storms fotefar. Særtr. Agder Tidend., Kr. sand. 1956. 8pp. [MH]

Friis   Bondesen, P.C.B.: Friis. 2-IV-1889 s. 159. PHT. [A].

Friis   Bugge, M. F.: Våre forfedre; alle påviselige forfedre av Johanne Andersdatter til Asdal, 
      Henrik Henriksen Friis til Holmegaard. [db].

Friis   Christensen, Christine Lind: Næsten fem biskopper af slægten Friis fra Haraldskjær. I: 
      Vejle Amts årbog. - 2000. - S. 67-83 : ill. Med lit.henv. DK. [A]

Friis   Friis, Guttorm: Friis; en slektshistorisk oversikt; prost og sogneprest til Hafslo i 
      Sogn, Friis, Niels 1714-1814; hans forfedre og hans etterkommere. Kongsberg 1980. 127pp. [db].

Friis   Friis, J.: Prost Friis, Niels. Dagbok og opptegnelser 1773-1814. Oslo 1941. [ns].

Friis   Friis-Petersen, H.: Familien Friis fra Ribe gjennem 400 aar. DK Aarhus 1949.

Friis   Friis-Petersen, H.: Stamtavle over Familien Friis fra Ringkøbing Amt. DK [fb]

Friis   Friis-Petersen, H: En vestlollandsk Familie Friis. DK [60*fb]

Friis   Friis-Petersen, H: Familien Friis fra Arrild. DK [60*fb]

Friis   Friis-Petersen, H: Familien Friis fra Stenstrup. DK [60*fb]

Friis   Hjort, Otto: Uddrag af dansk-norske slægter Friis og stamtavle over den molde-aalesund-
      bergenske familie Friis. Kria. 1911. 70pp. [MH]

Friis   Munthe, C[hr. ] M[orgenstjerne]: Biskop Ludvig Munthes hustru Ingeborg Sørensdatter 
      Friis's Slægt. 7-I-1916 s. 242-6. PHT. [A].

Friis   NN: 12-I-1946 s. 230. 11-IV-1943 s. 161. 2-IV-1889 s. 103, 3-IV-1895 s. 165 og 8-II-1923 
      s. 275. PHT. [A].

Friis   NN: Familierne Friis fra Marslev og fra Kjølstrup. DK [30*fb]

Friis   Nordahl-Olsen, Joh.: Stamtavle over en norsk Præsteslægt Friis. DK [00*fb]

Friis   Slægtsarkivet: Slægtsbog for familien Friis, (1978) [fb]. 

Friis, Anders T.   NN: Anders Tranberg Friis f. 1793 i Årre, skolepatron og ejer af Annexgården i 
      Årre, hans forf. og efterk. 1979 ajourføring og genoptryk af privattryk fra 1942. 134 pp. Ribe Amt. 
      DK. [DK].

Friis, Bagge   Friis-Petersen, H: Ahnebog for Efterkommerne af Provst i Daugbjerg Bagge Friis og 
      Hustru Charlotte Amalie Ravn. DK [60*fb]

Friis, Ditlev E.   Friis-Petersen, H.: Amtsskriver i Nykøbing F. Ditlev Eriksen Friis og hans 
      Efterkommere af Navnet Friis. DK [50*fb]

Friis, Ditlev F.   Friis-Petersen, H: Gårdmand i Ryslinge Ditlev Falquorsen Friis og hans 
      Efterkommere. DK [60*fb]

Friis, Hans J.   Hørlyck, Jens: Slægtsbog og forsøg på en stamtavle over slægterne, som har deres 
      udspring i gårdejer Hans Jessen Friis fra Bastrupgård. DK [fb]

Friis, Ingeborg   Thomle, E.A.: Hvis Datter var Biskop, Mag. Ludvig Munthes Hustru Ingeborg 
      Sørensdatter Friis, og hvad var hendes Fader? 4-I-1898 s. 41-3. PHT. [A].

Friis, Jacob   Friis-Petersen, H: Skipper i Nakskov Jacob Frederiksen Friis og hans Efterkommere 
      af Navnet Friis. DK [60*fb]

Friis, Jens J.   NN: Jens Jensen Friis - Familien Friis. Anetavle for samt efterk. efter Jens 
      Jensen Friis, 1823-1877, sidst gdejer på Selkær Mark i Kastbjerg sogn, og h. Kirsten Marie 
      Rasmusdatter, f. 13. august 1816 i Sivested i Tøstrup sogn, død 1882. 156 pp., ill. 1978. DK. 
      [DK].

Friis, Lars   Friis, Niels: Hofviolon kgl. kapelmusikus Lars Friis og hans slægt. DK Kbh. 1940. 
      51pp. [ep].

Friis, Lars   Friis, Niels: Lars Friis' anetavle. DK Kbh. 1944. 46pp. [ep].

Friis, Mouritz   Friis, Niels: Mouritz Trap Friis' forfædre og efterslægt, 1549-1911. Familierne 
      Friis fra Marslev og fra Kjølstrup. DK Kbh. 1911. 63pp. [ep].

Friis, Otto   Friis, Steffen et al: Otto Engelsted Friis og Marianne Friis, deres forfædre og 
      efterslægt indtil 1927. Tillæg til slægtebogen over familierne Friis fra Marslev og fra Kjølstrup. 
      DK 1927. [ep].

Friis, Poul F.   NN: Poul Fallesen Friis f. 1898, gdejer i Enghøjgård i Hjarup sogn, og h. Marie 
      Elisabeth Nissen, deres forf. samt efterk. efter hans forældre. 70 pp. 1958. A 305-7. [DK].

Friis-Petersen   Friis-Petersen, H.: Kirurg og parykmager i Aarhus Ole Hansen Ravn og han 
      efterkommere med udeladelse af kvinders descendenter. Familien Friis-Petersens ahnebog. I.del. 
      Familien Ravn. DK Aarhus 1928. 45+pp

Friis-Petersen   NN: Familien Friis-Petersen og dens Forfædre. DK [30*fb]

Frille   DAA slægtsoversigt: DAA 1892 Bd. IX [A] [_*]

Frimann   Frimann   Nergaard, S.: Peder Harboe Frimanns efterkommere. Kria 1914. Tvl. [MH]

Frimann   Nergaard, S.: Familien Frimann (Hans Frimanns efterkommere). Kria 1913. Tvl. [db].

Frimann   Nergaard, S.: Tavle over familien Frimann (Provst Isak Severin Frimann. ). Kria. 1883 
      Tvl. [MH]

Frimann   Nergaard, S.: Tavle over familien Frimann. (Hans Frymann 1521. ). Kria. 1882 Tvl. 
      [MH]

Frimann   Nergaard, Stockfleth: En del af det Frimannske slægtregister. 8 sider + bilag. Porsgr. 
      1866. Tvl. [db][fb].

Frimodt   Gad, Henrik Nicolai Clausen: Stamtavle over familien Clausen med oplysning om slægterne 
      Bastrup, Eckermann, Frimodt, Gad, Jørgensen, Kragerup, Mejer, Neumann, Swane m. fl. 1896. [db].

Frisach   NN: 8-V-1926 s. 76 og 9-II-1929 s. 84. PHT. [A].

Frisak   [KS]: (fra DK). [KS 1914] s. 57-58 [A]

Frisch   Kjær, Henning: Stamtavle over slægten Frisch, udarb. på grundlag af stamtavle over 
      familien Frisch, og suppleret med enkelte Linier af Familierne Lange, Søderberg og Nørgaard. DK Kbh. 
      1872 [db] / DK Kbh 1959. 44pp. [ep].

Frisken   Kjær Pedersen, Hans: Slægtsbog 2004. 215 sider Rygtitel: Slægtsbog 2 På titelsiden: 
      Efterkommere efter 126 Hans Nissen Frisken og hustru 127 Anna Botilla Adamsdatter, 128 ukendt og 
      hustru 129 ukendt, 130 Mads Tækker og hustru 131 ukendt, 132 Christen Pedersen og hustru 133 Karen 
      Poulsdatter. DK. 

Frisvold   . {XREF}: [KIN01].

Fritzøe   Omang, Reidar: Fritzøe i slekten Treschows eie, 1835-1935. 1935. [db].

Frobøse   . {XREF}: [AAR01].

From   Hauch-Fausbøll, Th.: Stamtavle for Thøger From's og Hustrus Fideikommis. DK Kbh. 1912. 
      12pp. [fb].

Frost (Svenstrup)   Maibøll, Christian: Christian Frost, høker og skipper i Svenstrup. DK 
      [60*fb]

Frost / Bild   DAA slægtsoversigt: DAA 1888 Bd. V [A] [_*]

Frost / Høg   DAA slægtsoversigt: DAA 1898 Bd. XV [A] [_*]

Frost / Lange (Munk)   DAA slægtsoversigt: DAA 1901 Bd. XVIII [A] [_*]

Frost   . {XREF}: [SAN02].

Frost   Maibøll, Christian: Anetavle for Bygmester Peter Hansen Frost i Kær, Ulkebøl sogn. DK 
      [60*fb]

Frost   Thiset, A.: von Frost. 3-III-1894 s. 163-74. PHT. [A].

Frydenlund   . {XREF}: [AAR01].

Fræna   Julnes, Johan: Bygdebok for Fræna gard og slekt. Elnesvågen, Fræna kommune. ISBN: ib.. 
      Sidetall: 3 b. ill. 

Frøchen   Delgobe, C. A.: Familien Frøchen. Bergen 1899. Tvl. [MH]

Frøjk (Hardsyssel)   Bensby, Hedvig: Fem Hardsyssel-familier (Frøjk, Tagård, Christian Madsen, 
      Nøgelgård, Trasberg). DK Lyngby 1989. 551pp. Personreg. [#].

Frøkiær   NN: Slægten Frøkiær fra Thisted. DK [70*fb]

Frølich   [KS]: (fra Christiania). [KS 1911] s. 120-122 [A]

Frølich   Bang, Sv.: Lit om en Frølich-slekt fra Kongsberg. NST 1969_XXII_1. [A].

Frølich   Clementsen, O.: En ukendt Frølich slægt. 13-I-1952 s. 197-198. PHT. [A].

Frølich   Frølich, Georg: F. H. Frølichs slægt. 1ste hefte. Kria. 1924. 209pp. [MH]

Frølich   Frølich, Lorenz: Egne Optegnelser og Breve til og fra hans Slægt og Venner. I 
      Hundredaaret for Kunstnerens Fødsel samlet og udgivet af F. Hendriksen. 407pp. DK Kbh 1920-21. 
      [BLCP]

Frølich   Frølich, Torbjørn: En indvandring. Utsyn (Frølich). Oslo 1927. 137pp. Supplement. Oslo 
      1929. 20pp. [MH]

Frølich   Schmidt, Olaus: Opptegnelser om slekten Lerche, v. Wettberg, Frølich og Schøller. NST 
      1953_XIV_2. [A].

Frølund   Dansk Slægtsforskning: Christen Thomsen Frølund f. 1806, gdejer i Lervadskær, Snejbjerg 
      sogn, og h. Maren Jensdatter, deres forf. og efterk. 253 pp. 1965. DK. [DK][fb].

Frølund   Frølund, Thomas: Optegnelser om min slægt og min barndom. 131pp. DK Herning 1968. 
      [ak].

Frøshaug (Trøgstad)   Østensvig, Martha: Slekten Frøshaug i Trøgstad. 1952. 347pp. [db].

Frøsig   NN: Claus Mortensen Frøsig f. 1874 i Vilslev sogn. Anetavle, Lorents Christensen. 73 pp. 
      1962. DK. [DK].

Frøstrup   . {XREF}: [FOS01].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU