FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Fe*__.

Fearnley   [KS]: (Yorkshire, England). [KS 1911] s. 118-119 [A]

Fearnley   Engelstad, Sigurd: Slekten Fearnley i Norge; [1753-1967; stamtre]. Oslo 1954/Ny, 
      ajourført utg. Oslo 1967. Tvl. [db].

Fearnley   Svalastoga, Kaare: Thomas Fearnley [I] og hans etterkommere 1753 - 1834. Oslo 1954. 
      31pp. Stensil. [db].

Febiger (Fibiger)   Fibiger: Om en amerikansk Linie af Slægten Febiger (Fibiger). I .. 
      Personalhistorisk Tidsskrift. - 4,6. - 1903. - S. 88. DK [fb] 

Feddersen   Bondesen, P.C.B.: Feddersen. 2-IV-1889 s. 159-62. PHT. [A].

Feddersen   Feddersen, Berend: Chronik der Familie des Herrn Berend Feddersen, Wirklicher 
      Justizrat in Mögeltondern. D Berlin 1910. 15pp. [fb].

Feddersen   Feddersen, Berend: Die Nachkommen des Herrn Berend Feddersen, Wirklicher: Justizrat 
      in Mögeltondern. DK [30*fb]

Feddersen   Heinsen, Christian Georg: Nachrichten über die Familien Heinsen und Feddersen. 
      [cs].

Feif   . {XREF}: [FOS01].

Feignet, de (DK)   Bobé, Louis: REV01 IX s. 407. Kbh. 1895. [db].

Feilberg   . {XREF}: [SKI01].

Feilberg   NN: 1-II-1881 s. 364. PHT. [A].

Feilberg   NN: Utdrag av slektstavle. [Internet]

Feilberg   Schmidt, P. J.: Slægten Feilberg, mands- og kvindelinien. 1890. [db].

Feilberg   Schmidt, Peter Jakob: Slekten Feilbergs norske gren; utdrag av "Slægten Feilberg" af 
      Peter Jakob Schmidt, Kjøbenhavn 1890; for den senere slekts vedkommende. 1932. [bb].

Felber   Moestue, Sven: Slektene Unger, Nordraach, Kleboe, Felber. 1979_XXVII_1. [A].

Feldthusen   Nielsen, Rasmus: Johannes Feldthusen, Mogenstrup og hans slægt. [fb].

Felland   Felland, C. M.: A history and genealogical record of the Felland and Reindahl families, 
      with a suppl. chart of the Mandt family. Northfield, Minnesota 1940. 94pp. [MH]

Fenger   Dansk Slægtsforskning: Anetavle for Johan August Fenger og Marie Elisabeth Hauch. DK 
      [70*fb]

Fenger   Harreschou, Paul: Stamtavler for slægterne Harreskou, Bordinggaard, Fenger m. fl. DK 
      [70*fb]

Fenger   Lengnick, Johan Carl Louis: Familien Fenger. DK Kbh. 1848

Fenger   NN: Johan August Fenger f. 1847, gdejer i Bilring, Brejning sogn, og h. Marie Elisabeth 
      Hauch, deres forf. og efterk. 130 pp. 1964. DK. [DK].

Fenger   NN: Proprietær August Fenger og Marie Elisabeth Hauch's Efterkommere. DK Kbh 1940. 12pp. 
      [#].

Fenger-Krog   . {XREF}: [SAN02].

Feragen   Brovik, Inge Gerhard: Tonseth-slekten og Feragen-slekten. 1983. [ub].

Fermann   Busch, Anthon Carl: Slektene Fermann; en oversikt. 1944. [db].

Fermann   NN: 8-I-1922 s. 104. PHT. [A].

Fernstøm   NN: 15-I-1966 s. 203. PHT. [A].

Ferral-Bourke / Bourke   DAA slægtsoversigt: DAA 1919 Bd. XXXVI [A] [_*]

Ferslev /Fersleff   NN: 3-V-1896 s. 300, 4-III-1900 s. 182 og 4-IV-1901 s. 217. PHT. [A].

Ferslev   . [db][Familien Ferslev].

Ferslev   Hauch-Fausbøll, Th.: Ferslev-Slægten. Personalhistoriske Samlinger. 2. bind. DK 1913, 
      Side 148-171. [A][*fb]

Ferslev   Møller, Hans Andreas: Stamtavle over slægterne cand. teol. degn i Reerslev, Andreas 
      Andersøn Müller [Møller] og Birgitta Sophia Wallund's samt brygger og borgermajor i København, 
      Jørgen Hansen Hjorth og Dorothea Marie Ørsland's descendenter, omfattende slægterne Ferslev, Hald, 
      Møller, Barfod og Hjorth. 1916. [db].

Ferslew   Levin, Anna Ferslew: Ferslew-slægten fra Skagen samt oversigtstavler over andre 
      Ferslew-slægter. 2 bd. DK Kbh. 1927. 347pp. [ep][fb].

Ferup   . NST v. 34 (1993). [A].

Feveile   Bryndum, A. E.: Tre Slægter Feveile. Særtr. af Vejle Amts Aarbøger, 1. Halvbd. DK 1925. 
      16pp. [#].

Fey   NN: 1-I-1880 s. 240. PHT. [A].

Feyling   Feyling, Claus Egil: Anders Feyling og Anna Tønseth Feyling. Forfedre og etterkommere. 
      Minneskrift ved 100-årsdagen for Anders Feylings fødsel. 5. mai 1868-5. mai 1968. Oslo 1968. 107pp. 
      [NO].

Fibiger   Fibiger, A. og Nørfelt, Aage: Sognepræst A. Fibiger. En Vandringsmand. DK Kbh. 1938. 
      233pp. + oversigt over A. Fibigers fædrene og mødrene slægt.

Fibiger   Fibiger, A.: Familien Fibiger. DK Kbh. 1917. 16pp. [#].

Fibiger   Fibiger, Amalie: Fibiger. Slægtens Ældste, Hoftrompeterens Gren, Hofviolonens Gren, 
      Stadsmusikantens Gren. DK Kbh. 1949. 239 pp. Personreg. [#].

Fibiger   Fibiger, Amalie: Slægten. DK 1965. [ep].

Fibiger   Fibiger: Præster af Slægten Fibiger. I .. 99 Præstehistoriske Samlinger. - 1. - 1933. 
      - S. 42-49. DK [fb] 

Fibiger   NN: 4-VI-1903 s. 88 og 4-IV-1901 s. 175-6. PHT. [A].

Fich   Clausen, Julius: Blade af en Familie-Krønike [Elise Fich, f. Hertz]: 11-III-1942 s. 
      97-105. PHT. [A].

Fich   Fich, Paul: Stamtavler over danske Slægter Fich. DK Kbh 1941. 207pp. [#].

Fich   NN: 9-I-1928 s. 78. PHT. [A].

Fich   Westen, L.: En Oplysning til et gammelt Spørgsmaal [om Familien Fich]. 10-I-1934 s. 153f. 
      PHT. [A].

Fiddan   Fiddan, Aage: [Opptegnelser om gården og slekten Fiddan]. Hamar ca 1942. 22pp. Stensil. 
      [NO].

Fidjeland (Vegusdal)   Uldal, Knut: Ætta på Fidjeland, Austre i Vegusdal herad, Aust-Agder fylke. 
      Stvgr. 1947. 23pp. [db].

Figenschou   Dalbye, Sigrid: Slekten Figenschou. Bok 3; 2 søsken Figenschow, Trine og broren Hans 
      Figenschow. Tromsø 1997? 198pp. [NO]

Figenschou   Figenschou, Hulda: Slekten Figenschou. Tromsø 1987. 31pp. Personreg. [db][mm].

Figenschou/Crantz   NN: Slekten Figenschou/Crantz. [#].

Fihl   NN: Christen Pedersen Fihl f. 1815, gdejer i Østergård i Over Feldborg, Haderup sogn, 
      senere gdejer i Mundbjerg og Kokborg, begge Sevel sogn, og h. Kirsten Nielsdatter, deres forf. og 
      efterk. 114 pp. 1965. DK. [DK].

Fikkesen   DAA slægtsoversigt: DAA 1892 Bd. IX [A] [_*]

Filianus   Hagemann, Axel: Den første Talvigspræst Anders Larsen Filianus og hans slægt. 
      Hammerfest 1893. 16pp. [db].

Fillingsnes   Rabben, Elin Grubba: Etterkommere av Andreas Henriksen Fillingsnes (ca 1778-1849) 
      og Elen Larsdatter (ca 1782-1864)  1994  [Bibsys].

Fillingsnes   Rabben, Elin Grubba: Etterkommere av Andreas Henriksen Fillingsnes (ca 1778-1849) 
      og Elen Larsdatter (ca 1782-1864). Gimse: Slekters gang 1994. 113pp. [NO].

Fincke   DAA slægtsoversigt: DAA 1945 Bd. LXII [A] [_*]

Find   Finn H. Blædel: 2 slægter Find. 16-IV-1976 s. 17. PHT. [A].

Fine   Thomle, E.A.: Stamtavle over Familien de Fine. 1-II-1881 s. 225. PHT. [A].

Fine, de   Nystrøm, E.: Biografiske efterretninger om Peter Munthe Bruns og Ane Munchs slægt paa 
      fædrene og mødrene side, omfattende personer af slægterne Angell, Brun, Dass, de Fine, Kaasbøll, 
      Leth af Vorborg, Linde, Munthe, Müller, Obelitz m fl. 1910. [db].

Fine, de   Olivarius, L. H. F. de Fine: Stamtavler over slægterne Olivarius og De Fine. DK 1894. 
      [ep].

Fineid (Drangedal)   NN: Slektstavle for Samuel Jørgenssens familie. Fineidslekten i Drangedal. 
      1bl. [MH]

Finne   . {XREF}: [FOS01].

Finne   418f NST v. 32 (1989). [A].

Finne   NN: Familien Finne. DK [30*fb]

Finneststad   . {XREF}: [AAR01].

Finnøy   Bjørkvik, Halvard: Finnøy; gard og ætt. 1993. [db].

Finsbråten   Sandholtbråten, Jan Arne: Slekten Finsbråten. Eidsvoll 1985. 105pp. [NO].

Finsdahl   . {XREF}: [SAN02].

Finsen    Finsen, Erling: Slægtsbog for familien Finsen, (1965) [fb]. 

Finsen   Finsen Eyvind: Bidrag til Slægten Finsens Historie med særligt Henblik paa dens 
      Tilknytning til Arne Magnusson og Den Arnamagnæanske Kommission. DK 1944

Finsen   Finsen, Erling: Slægtsbog for Familien Finsen. Ny revideret udgave. DK Kbh. 1988. 407pp 
      [fb]

Finsen   Finsen, Vilh. H.: Slægtsbog med Portrætter for Familien Finsen. DK Kbh. 1903. 28pp/1935. 86pp. Personreg. [fb].

Finset   Lilleås, Kjell: Gjertrud og Kristian Finsets slekt Finset, Marit-Solveig [Bibsys].

Finstad   . {XREF}: [AAR01].

Finstad-Tveraas   Tørring, Andreas: Slekten Finstad-Tveraas 1759-1984. Steinkjer 1984. 196pp. 
      [NO][bb][db].

Finvedgaard-Schanche   Schmidt, Olaus: Slekten Finvedgaard-Schanche og et par Trondheims-slekter 
      Schanche i efter-reformatorisk tid. NST 1946_X_4. [A].

Finvold (Namsskogan)   Mellingen, Thorleif: Finvold-slekta. Namsskogan 1985. [sc].

Fischer   Arends, Otto Fr.: Stamtavle over Slægten Fischer fra Bryrup. DK Kbh. 1934. 72pp. 
      Personreg. [fb][ep].

Fischer   Dansk Slægtsforskning: Slægtsbog for efterkommere efter Jens Nicolaj Fischer, (1981) 
      [fb]. 

Fischer   Fischer, Josef: En Nakskov slægt. [fb].

Fischer   Fischer-Cronsteen, O.: Supplement til "Slægten Woxen med cognatiske grene". Øverland-
      slægten i Bærum med de mandlige sidelinjer Nadderud-Præsterud-slægten i Bærum og Ulleren - Winderen-
      slægten i Aker med kvindelinjer hvorav mere udførlige stamtavler over grener av familierne Hoff, 
      Holmen, Fougner, Løgeberg, Lilloe, Fangen, Sogn, Haslum, Steen, Wensaas, Kiøsterud, Grini, 
      Cronsteen, Fischer, Tandberg, Ytter, Steger, Olsen, Haug, Horsle, Smestad, Rolfsen, Gleditsch, 
      Ødegaard, Freng, Sæthren, Eeg, Woxen, Schjerven samt nogen oplysninger om familien Hansen-Oust. Kria 
      1913. 96pp. [MH]

Fischer   Friis-Petersen, H.: Slægten Fischer fra Silkeborg. 13-II-1953 s. 52-79. PHT. [A].

Fischer   Kjølby, Anton: Slægterne Naumann, Ohlsen og Willie fra Østerbro i København; med 
      stamtavler over de indgiftede familier; Dancker, Fischer, Holst, Sandorff og Thorball. DK Nykbg. M. 
      1947. 302pp. [db].

Fischer   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Fischer   NN: Jens Nicolaj Fischer f. 1830, gdejer i Suldrupgård, Suldrup Sogn, og h. er, 
      Pouline Christine Poulsen samt Christine Desine Birgitte Gjedde, hans forf. og deres efterk. 55 pp. 
      1981. Ålborg Amt. DK. [DK].

Fischer   NN: 11-II-1941 s. 77. v. Fischer 9-II-1929 s. 264. PHT. [A].

Fischer, Thomas   Thomas Fischers mandlige Descendens 1888 2 slægtstavler. DK Randers [fb] 

Fischer, von   NN: Den østrigske Adelsslægt von Eckstein-Ehrenegg og den lüneborgske Adelsslægt 
      von Fischer. DK [80*fb]

Fischer-Benzon   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Fischer-Nielsen   Larsen, Hans-Walther, f. 1926: Slægtsbog om slægten Fischer-Nielsen. med tillæg 
      af diverse anetavler for tilgiftede. iv, 98pp. Anetavler for Mette Jensdatter, Inge Terkelsdatter, 
      Anne Marie Rasmussen, Karen Marie Christensen Johnsen, Anna Sophie Sørensen Hjarsen . DK 2000. 

Fischer-Nielsen   NN: Anetavle for Marie Christiane Fischer-Nielsen gift Moe. DK [70*fb]

Fisker   DAA slægtsoversigt: DAA 1921 Bd. XXXVIII [A] [_*]

Fisker   NN: Niels Jensen Fisker f. 1766, husmand i Skellerup, Linå Sogn, og h. Kirsten 
      Pedersdatter, deres forf. og efterk. 378 pp. 1978. Århus Amt. DK. [DK].

Fisker   NN: Niels Nielsen Fisker f. 1805, husmand i Sminge, Tvilum sogn, og h. Else 
      Andersdatter, deres forf. og efterk. 102 pp. 1960. DK. [DK].

Fisker   Slægten Fisker ÅRBOG - din egen dag er kort, men slægtens er lang. årsskrift Slægten 
      Fiskers Forening 1973-. 1. årgang (januar 1973)-. Ill. Fisker 1. årgang (januar 1973) - 2. årgang 
      (oktober 1973) med titel: Slægts-avisen: kvartalsskrift for Slægten Fisker, 3. årgang (januar 1974) 
      - 4. årgang (april 1974) med undertitel: kvartalsskrift, maj 1974. 5. årgang (juli 1977) med 
      undertitel: slægtsskrift ISSN: 0108-3880 . DK. 
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU