FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Fa*__. 

Faber   NN: Frederik Theodor Faber f. 1808, gdejer i Hassig, Skræm Sogn, og første h. Anne Marie 
      Christensdatter, samt tredie h. Anna Kirstine Gregersdatter, deres forf. og efterk. 135 pp. 1977. 
      Hjørring Amt. DK. [DK].

Faber, P.C.F.   Sørensen, Anna Marie Lebech: Anetavle for telegrafdirektør og forfatter Peter 
      Christian Friedrich Faber. 1988 s. 165-181. PHT. [A].

Fabricius (DK) Bobé, Louis: REV01 VII s. 610. DK Kbh. 1895. [db]

Fabricius   . {XREF}: [FOS01].

Fabricius   Fabricius, A.: Uddrag af Christopher Friderichsen Fabricius' Optegnelsesbog. 
      Personalhistorisk Tidsskrift. - 9:1. - 1928, Side 45-48. [fb]

Fabricius   Fabricius, F.B. og L.P. Fabricius: Diplomatarium Fabriciorum. DK 1925-1961. 3 bind. 
      1. Bind. DK Kbh. 1925-1952. 49pp. 2. Bind. Ellen Fabricius: Slægten Fabricius paa Søbygaard, en 
      slægtshistorisk Skildring fra Ærø. DK Marstal 1950. 118pp. 3. bd. En brevsamling. DK Kbh. 1961. 
      150pp. [fb].

Fabricius   Fabricius, Frederik Bernhard: Danske slægter Fabricius. DK 1929 / I-II 1934-1937. 
      [db][ep].

Fabricius   Fabricius, Frederik Bernhard: Slægten Fabricius fra Faaborg. DK 1913-1943. 
      [db][ep].

Fabricius   Fabricius, Jacob: Jacob Fabricius den Yngres Optegnelser 1617-1644. [cs].

Fabricius   Fabricius: Diplomatarium Fabriciorum 1925-1961 3 bind ill.. 2. Bind. Slægten 
      Fabricius paa Søbygaard 1950 118pp. DK [fb] 

Fabricius   Fabritius, Albert: Uddrag af Christopher Friderichsen Fabricius Optegnelsesbog. 
      9-I-1928 s. 45-8. PHT. [A].

Fabricius   NN: 8-VI-1927 s. 172. PHT. [A].

Fabricius   NN: Mathias Peter Fabricius f. 1848, husmand og arbejdsmand i Abild sogn, senere i 
      Østerby, Daler sogn, og h. Ingeborg Bothilde Johannsen, deres forf. og efterk. 156 pp. 1971. DK. 
      [DK].

Fabricius   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Mathias Peter Fabricius, husmand og arbejdsmand 
      i Abild senere Østerby i Daler Sogn, født 1848, (1971) [fb].

Fabritius de Tengnagel   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også 
      [Internet][ka][A]

Fabritius   Fabritius, A.C.: Slægten Fabritius fra Faaborg. DK Odense 1884. 98pp. [db].

Fabritius   Fabritius, Albert: Fabritius sølv og guld. DK. []

Fabritius   Fabritius, Albert: Guldsmedene Fabritius. DK. []

Fabritius   NN: 7-I-1916 s. 314. PHT. [A].

Fabritius-Tengnagel   DAA slægtsoversigt: DAA 1920 Bd. XXXVII [A] [_*]

Fadum   Brekke, Reidar Lerche Dahl: Anders og Mimi Eugenie Fadum; slekt, etterslekt og familie. 
      1986. [db].

Falch   . {XREF}: [SAN02].

Falch   Brandt, Wilhelmine: Familjerne Falch og Angell. Chria. 1899. Tvl. [db].

Falch   Brandt, Wilhelmine: Slægten Benkestok - "Ætten Falch". Christiania 1904. [].

Falch   Ellefsen, Simon: Efterslægt til Adrian Richertsen "Falkener", død ca. 1595. [Internet]. Simon Ellefsen,. DK 2000. [se]

Falch   Gram, H. T.: Slektene Muus, Falch, Falck, Falk, Falch (Falck)-Muus, Muus-Falck(Falck) ca. 
      1550-1987. 1987. 186pp. [db].

Falch   Høibo, Gudrun Johnson: Slekten Falkener, Falch, Falck. Oslo 1962. [db].

Falch   NN: 14-I-1959 s. 106. PHT. [A].

Falch   Åsvang, Arnt O.: Slekten Falch. 1979-1988. Bd. 1-4. [db].

Falchenberg   Falchenberg, Bjørn: Slekten Falchenberg eller Falkenberg. Oslo 1960. 87pp. [NO].

Falck   . {XREF}: [FOS01].

Falck   Finne-Grønn, S.H.: Falckerne af Tønsberg og Risør. 4-IV-1901 s. 157-71. Supplement 
      7-II-1917 s. 185-6. PHT. [A].

Falck   NN: 3-V-1896 s. 300 og 8-I-1922 s. 103. PHT. [A].

Falck   Thaulow, Th.: En dansk-norsk slægt Falck. DK Kbh. 1931. 127pp. [ep][fb].

Falck, Isak   NN: Skandinavisk historisk magasin nr. 3 Aust-Agder/Oslo 1995. 64pp. Chr. Lofthus 
      ætt. Lillesand. Slekten Udjus fra Landvik. Isak Falck, Risør og hans slekt. Gudrødsønnene m.m.

Falenkam   . {XREF}: [FOS01].

Falk (Søblade)   DAA slægtsoversigt: DAA 1892 Bd. IX [A] [_*]

Falk   DAA slægtsoversigt: DAA 1892 Bd. IX [A] [_*]

Falk   Ellefsen, Simon: Efterslægt til Adrian Richertsen "Falkener", død ca. 1595. [Internet]. Simon Ellefsen,. DK 2000. [se]

Falk   Høibo, Gudrun Johnson: Slekten Falkener, Falch, Falck. Oslo 1962. 244pp. [db].

Falkener   Høibo, Gudrun Johnson: Slekten Falkener, Falch, Falck. Oslo 1962. 244pp. [db].

Falkenskiold   DAA slægtsoversigt: DAA 1929 Bd. XLVI [A] [_*]

Falkenskiold   Falkenskiold: Slægten Falkenskiold. I .. Dansk Adel og Borgerstand. - 1,8. - 1916. 
      - S. 53-54. DK [fb] 

Falkenskiold   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Falkner/Falch   Riiber, Bård: Efterkommere efter Adrian Rockertsen Falkner. Han levde på 1500 
      tallet og var borgermester i Trondheim. Han regnes som stamfar for Falch-slekten i Norge. Han kom 
      sansynligvis fra Nederland. Han er stamfar til en stor slekt med mange embedsmenn og handelsmenn. 
      [Internet]. [*]

Fallet   Nordheim, Otto: Slekten fra Sø-Fallet. Eidsvoll 1956. 81 pp. [NO].

Falsen   [KS]: (fra Sjælland). [KS 1911] s. 114-118 [A]

Falsen   Bull, Th.: Nogle Oplysninger om Slegten Falsens Stamforeldre. NST 1954_XIV_4. [A].

Falsen   Falsen, Conrad: Slegten Falsen. Kria. 1915. 128pp. [ns][fb].

Falsen   Holm, Danckert Krohn: Slegten Falsens stamtre. Oslo 1934. Tvl. [db]. Ajourf. 1944.

Falsen   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Falsen   NN: 10-VI-1939 s. 284. PHT. [A].

Falsen   NN: Slekten Falsens opprinnelse og Store Østrupgaard. NST 1959_XVII 2. [A].

Falster / Bielke   DAA slægtsoversigt: DAA 1887 Bd. IV / DAA 1946 Bd. LXIII [A] [_*]

Falster   DAA slægtsoversigt: DAA 1892 Bd. IX [A] [_*]

Falster   Hagemann, Axel: Lidt om Nordlandspræsten Hans Falster og hans Slægt. Af Axel Hagemanns 
      efterladte Papirer. 5-IV-1907 s. 254-7. PHT. [A].

Falster   Helk, Vello: Jesuitereleven Jacob Falster og hans stambog. 15-I-1966 s. 33. PHT. 
      [A].

Fander   Borgersen, Mathias: Slektsbok for ættene, Langedrag, Sandsdalen, Glosimot, Årmot, Darud, 
      Rukan, Sølverød, Barnholdt, Fander, Scheidener, Pehrsson, Røsholt, Gonsholt, Vala og Borgersen. 
      1975. [db]

Fange   . {XREF}: [AAR01].

Fangel Christensen   Christensen, Olav: Henrik og Gunnar Fangel Christensen's Anetavle. DK 
      [50*fb]

Fangel   Christensen, Olav: Slægten Fangel fra Nordborg. 13-I-1952 s. 1-20. PHT. [A].

Fangel   Knudsen, Christian: Familien Fangel, en alsisk slægt efter Christian Knudsens samlinger 
      til en familiehistorie, IV. del, side 10 til 73, optegnede i Avernakø præstegaard i tiden fra den 7. 
      januar 1883 til den 1. januar 1887. Afskrift med enkelte tilføjelser og alfabetisk navneliste ved 
      Christian Maibøll. DK Jejsing 1956. 43pp. [fb].

Fangen   Fischer-Cronsteen, O.: Supplement til "Slægten Woxen med cognatiske grene". Øverland-
      slægten i Bærum med de mandlige sidelinjer Nadderud-Præsterud-slægten i Bærum og Ulleren - Winderen-
      slægten i Aker med kvindelinjer hvorav mere udførlige stamtavler over grener av familierne Hoff, 
      Holmen, Fougner, Løgeberg, Lilloe, Fangen, Sogn, Haslum, Steen, Wensaas, Kiøsterud, Grini, 
      Cronsteen, Fischer, Tandberg, Ytter, Steger, Olsen, Haug, Horsle, Smestad, Rolfsen, Gleditsch, 
      Ødegaard, Freng, Sæthren, Eeg, Woxen, Schjerven samt nogen oplysninger om familien Hansen-Oust. Kria 
      1913. 96pp. [MH]

Farup   Busch, Anthon Carl: Slegten Farup (Slegtens ældste generationer og grenen Sørensen). 
      Bergen 1927. 15pp. [db].

Fasmer (Alvøen)   Gierløff, Christian: Alvøen og Fasmerslekten 1744 - 25 juni - 1944. Bergen 
      1944. 319pp. [db].

Fasmer   Hamre, Ingv.: Slekten Fasmers saga 1744-1944. Bergen 1944. [NO].

Fastergaard   Gunnar Milthers: Slægten fra Fastergaard. Slægtsregister med historiske Oplysninger 
      om Gaarden, Beboerne og Efterslægten indtil 1950. 2. udg. DK Skern 1951. 473pp. Personreg. [#].

Fasti   DAA slægtsoversigt: DAA 1892 Bd. IX [A] [_*]

Fasting   . NST v. 34 (1993). [A].

Fasting   Fasting, Georg Fr.: Slekten Fasting 300 år i Norge. Steinkjær 1960. 141pp. 1 blad 
      rettelser 1961. [kf].

Fasting   Fasting, S. O.: Slægten Fasting i DK. DK 1929. 96pp. [ep].

Fasting   NN: 2-VI-1891 s. 86. PHT. [A].

Fasting   Thomle, E.A.: Lidt om Familien Fasting i Norge. 3-I-1892 s. 132-47. PHT. [A].

Fastrup   Abildtrup, Jens: Selvejerslægten Bjødstrup 1380-1740. Biografiske skildringer samt 
      oplysninger om de indgiftede slægter Barfod og Fastrup. DK 1952. 124pp. [fb].

Faurholt   Harreschou, Paul: Stamtavler for slægterne Harreskov, Bro, Roesholm, Faurholt, 
      Nørgaard og Adamsen. DK [70*fb]

Fausbøll   Hauch-Fausbøll, Th.: Professor V. Fausbølls mødrene Slægt. 9-I-1928 s. 216-23. PHT. 
      [A].

Favin, de (DK)   Bobé, Louis: REV01 IX s. 406. Kbh. 1895. [db].

Faxøe   Ole Faxøes petitura. 15-I-1966 s. 182. PHT. [A].

Faxøe   Schade-Nielsen, Erik: Stubbekøbing-Slægter. Hertz & Schjer: indgiftede slægter: Faxøe, 
      Gegner, Gottmann og Hallengreen: appendiks Skiær slægten fra Åstrup sogn 2. udgave. 2001. 79pp. 
      Trykt som manuskript . DK. 

Faye (Halden)   Moestue, Sven: Familien Faye på Fredrikshald og dens nærmeste slekt; en oversikt. 
      1987. [db].

Faye   . {XREF}: [AAR01].

Faye   [KS]: (fra Bergen, muligens fransk). [KS 1914] s. 40-48 [A]

Faye   Lengnick, Johan Carl Louis: Familien Faye. DK Kbh. 1857

Faye   Michelsen, Seier: Flere tilløb til en familiekrønike, med omtale af medlemmer af slægterne 
      Faye, Flinthough, Holsten, Irgens-Bergh, Jansen, Michelsen (fra Ulbølle), Pay og Stockfleth. DK 
      Vemmetofte 1989. 116pp. [fb].

Faye   Wleügel, J. S.: Stamtre over familien Faye. Kria. 1910. Tvl. [db].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU