FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Ea*__.

Ebbe   Ebbe, Egon: Slægten Ebbe. Poul Valdemar Pedersen-Ebbe og Karen Margrethe Nielsen Kamper, 
      deres efterkommere og aner. 116 pp, ill. Med lit.henvisn. DK 2000. 

Ebbell   . {XREF}: [FOS01].

Ebbell   Landgraff, J.: Grimstadslægter. Grimstad 1892. /Till. 1901. [ns].

Ebbell   Thomle, E.A.: Stamtavle over Familien Ebbell. 1-III-1882 s. 153. PHT. (Smith, 
      Geelmuyden, Finne, Dedekam, Oppen, Aall, Anckermann). [A].

Ebbesen   NN: Ebbesen. 6-V-1914 s. 215 og 6-VI-1915 s. 207. PHT. [A].

Ebbesen   NN: Niels Ebbe Ebbesen f. 1861, mejeriejer i Velling og Sdr. Lem sogne, senere gdejer i 
      Isagergård, Rindum sogn, og h. Ane Kirstine Olesen, deres forf. og efterk. 60 pp. DK 1971. [DK]

Eberhardt   . {XREF}: [SKI01].

Eberlin   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Eberstein   DAA slægtsoversigt: DAA 1892 Bd. IX [A] [_*]

Eberth   Eberth, Viggo C.: Slægtliste over den danske gren af slægten Eberth. DK Kbh 1917. 33pp. 
      [ep].

Ebsen   Bierfreund, Knud og Juel Hansen, E.: Klubvært Jacob Drejer's hustrus slægt, slægten 
      Ebsen, samt nogle oplysninger om en slægt From. 14-V-1963 s. 35-45. PHT. [A].

Eckerich, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1962 Bd. LXXVIII [A] [_*]

Eckermann   Gad, Henrik Nicolai Clausen: Stamtavle over familien Clausen med oplysning om 
      slægterne Bastrup, Eckermann, Frimodt, Gad, Jørgensen, Kragerup, Mejer, Neumann, Swane m. fl. 1896. 
      [db].

Eckersberg (N)   Holm, Danckert Krohn: Den norske slekt Eckersberg; [stamtre]. 1945. Tvl. 
      [db].

Eckhoff   . {XREF}: [AAR01].

Eckhoff   Bergerud, Inger Louise: I slektens fotspor; med røtter i slektene Eckhoff, Hagemann og 
      Moss samt bondeslekter fra Nordfjord, Hosanger og Fana; Just Hagemann Eide og Alice Louise Mjøs, 
      deres forfedre og slektninger. 1996. [bb].

Eckhoff   Eckhoff, Fredrikke: Familien Eckhoff i Norge gjennem 150 år. Oslo 1935. 138pp 
      [db][fb].

Eckhoff   Eckhoff, J. E. F.: Fortsettelse av familien Eckhoff i Norge gjennem 150 år, 25 år 
      efter. Oslo 1960. 40pp. [MH]

Eckhoff   Holm, D. K.: Anetavle for Guri og John Eckhoffs barn. Oslo 1945. Tvl. [MH]

Eckhoff   Holm, Danckert Krohn: Familien Eckhoffs stamtre. Oslo 1935. [db]. Tvl.

Eckstein-Ehrenegg   NN: Den østrigske Adelsslægt von Eckstein-Ehrenegg og den lüneborgske 
      Adelsslægt von Fischer. DK [80*fb]

Edinger   Fabritius, Albert: Slægten Edinger. 9-III-1930 s. 46-70. Ove Juel-Christensen: 
      Supplement til "Slægten Edinger", (9 III), 13-IV-1956 s. 157-171 og 13-IV-1956 s. 190. Svar 
      13-V-1957 s. 60. PHT. [A].

Edinger   Fabritius, Albert: Slægten Edinger. Særtr. af PHT IX. Rk, 3. Bd, 1. Hft. DK Kbh 1930. 
      27pp. [#].

Edinger   Juel-Christensen, Ove: Supplement til "Slægten Edinger". DK [60*fb]

Edske      Lykke Jensen, Ketty: Edske-slægten [Ny udgave]. 2001. 132 sider. Eske/Edske. DK. 
      

Edske   Edske-slægten Ketty Lykke Jensen I: Årsskrift / Lokalhistorisk Forening, Nørre-Alslev 
      Kommune. - 2000. - S. 63-69 : ill. Emne: Edske ; slægtshistorie ; ønslev . DK. [A]

Edske   Lykke Jensen, Ketty: Eske-slægten 2003. 133 sider. DK. 

Eeg   Eeg, Bjarne H.: Slægten Eeg fra Daugaard sogn. DK [20*fb]

Eeg   Fischer-Cronsteen, O.: Supplement til "Slægten Woxen med cognatiske grene". Øverland-
      slægten i Bærum med de mandlige sidelinjer Nadderud-Præsterud-slægten i Bærum og Ulleren - Winderen-
      slægten i Aker med kvindelinjer hvorav mere udførlige stamtavler over grener av familierne Hoff, 
      Holmen, Fougner, Løgeberg, Lilloe, Fangen, Sogn, Haslum, Steen, Wensaas, Kiøsterud, Grini, 
      Cronsteen, Fischer, Tandberg, Ytter, Steger, Olsen, Haug, Horsle, Smestad, Rolfsen, Gleditsch, 
      Ødegaard, Freng, Sæthren, Eeg, Woxen, Schjerven samt nogen oplysninger om familien Hansen-Oust. Kria 
      1913. 96pp. [MH]

Eegholm   Nystrøm, Eiler: Den Eegholm'ske Slægtebog. 6-III-1912 s. 133-53. PHT. [A].

Efjestad   . {XREF}: [KIN01].

Egeberg   . {XREF}: [AAR01].

Egeberg   [KS]: (fra Egeberg på Sjælland). [KS 1911] s. 106-108 [A]

Egeberg   Egeberg, Westye Parr: Opptegnelser om slekten Parr og dens ætlinger. Oslo 1957. 62pp. 
      Tr. s. ms. [NO].

Egeberg   NN: Hans Christensen Egeberg Familien Egeberg. Anetavle for samt efterk. efter husmand 
      og papirmagersvend på Lihme Mark, senere bosat i Randbøl sogn ved Vejle, f. 1779 i Egeberg i 
      Hejnsvig sogn, død 16. februar 1853 i Randbøl sogn, og h. Malene Jacobsdatter, f. 1778 i Randbøl 
      sogn, død 30. oktober 1837 sst. 113 pp., 14 billedpp. 1976. DK. [DK].

Egeberg   Sørensen, Georg Faarbech: Slægtsbog for familien Egeberg, (1976) [fb]. 

Egeberg   Thomle, E.A.: Westye Egebergs Slægt - genealogiske og personalhistoriske 
      Efterretninger. Kria 1910. 146pp. Indhold: Westye Egebergs Slægt ; Statuter for Consul Westye 
      Egebergs Legat ; Dagbog over Reisen til Udlandet i 1821 ført af Westye M. Egeberg. [fb].

Egeberg   Thorgeir: Fjeldstad-slekten fra Gjerdrum. DK [50*fb]

Egebjerg   Egebjerg: Slægten fra Slotsgaard i Egebjerg. I .. Slægtsgaarden. - Skamby. Dansk 
      Slægtsgaardsforening. - nr. 247. - 1983. - S. 9. DK [fb] 

Egede   Bobé, Louis: Slægten Egede. 6-IV-1913 s. 268-73. PHT. [A].

Egede   Ellefsen, Simon: Efterslægt til sognepræst i Vester Egede, Hans Jensen Colding [Ravn] 
      (1596 - 10. april 1659), hvis efterslægt bl. a. benyttede navnet Egede. [Internet]. Simon Ellefsen,. DK 2000. [se]

Egede   J. C. Joensen: Lidt om Familien Egedes Efterkommere i Grønland. 3-III-1894 s. 71-9. Bem. 
      til d. o. 3-III-1894 s. 190-2. PHT. [A].

Egeland   Egeland, Aslaug: Egeland-slekten. Anne-Marie og Markus Egeland. Spydeberg 1986. 296pp. 
      [db].

Egeland   NN: Anetavle for Jens Egeland. Bergen 1909. Tvl. [MH]

Egeland   NN: Slektsbok for etterkommere av Ola Johannessen Egeland (Hetland) og Theodora 
      Pedersdatter Tysland. 1989?. 18pp. [NO].

Egelund   Majeske, Bente: Andersen, Becker, Brok, Brock, Carlsen, Christensen, Christiansen, 
      Clausen, Egelund. DK 199?. 1 ringbind. [*fb]

Eger   [KS]: (fra Christiania). [KS 1911] s. 108-112 [A]

Eger   Eger, C.: Slægten Eger samt dele af beslægtede familier. 1916. 187pp. [db].

Eger   Holm, D. K.: Eger (stamtre). Oslo 1939. Tvl. [db]

Egeris   Steenbuch, Axel: Oplysninger om Fars Slægt. (Egeris) Håndskr. manus. 280pp. [DA].

Egeris   Steenbuch: Min Slægt fra Egeris. DK Kbh. 1937. 132pp. [DA].

Eggebraaten   Sivesin, M. B.: The Eggebraaten-Elvestuen familyu history and record. Norway-
      America. Decorah, Iowa 1947. 174pp. [MH]

Egholm   Egholm, G. L.: Egholmslekten i Danmark, på Færøyene og i Kristiansund. Kr. sund 1958. 
      15pp. /2. utg. Kr. sund 1960. 16pp. [MH]

Egholm   Haderup, Ernst: Hans Olsen Egholm's og Gedske Hieronymidtr. Eckleff's efterslægt på 
      Agersø i det 18. århundrede. DK [30*fb]

Ehler   Wad, Gustav Ludvig: Bidrag til Etatsraad Jørgen Ehlers Biografi. 2-III-1888 s. 218-36. 
      PHT. [A].

Ehm   Rørdam, H. F.: Hans Ehm. 2-VI-1891 s. 294-5. PHT. [A].

Ehrencron   DAA slægtsoversigt: DAA 1946 Bd. LXIII [A] [_*]

Ehrenreich   Johnsen, Frederikke: Stamtavle over en del af slægten Ehrenreich. DK [fb]

Ehrenreich   Larsen, Hans-Walther, f. 1926: Slægtsbog om den danske slægt Ehrenreich med tillæg 
      af diverse anetavler for tilgiftede. 2000. iv, 348 pp. Anetavler for Dorothea Christiane Foss, Anna 
      Maria Hansdatter, Christen Johnsen, Christiane Pind, Christiane Jensdatter, Ane Marie Jochumsen, 
      Peder Fischer Nielsen, Veinholt Fris, Ludvig Henrik Hansen, Christen Christensen Asferg, Rasmus 
      Rasmussen, Anna Sophie Sørensen Hjarsen, Karen Linnet Andersen, Anna Maria Hansen, Jean René 
      Gauguin, Carl Christian Alnor. DK. 

Ehrenschild   Bobé, Louis: Stamtavle over Familien v. Ehrenschild. 2-III-1888 s. 276. PHT. 
      [A].

Eibe   Knud Bierfreund og Juel Hansen, E.: Slægten Eibe. 14-VI-1964-65 s. 179-191. PHT. [A].

Eiben   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Eibye   Kassow, Jan: Knud Laurits Eibye 1883-1958: den sidste smed i Eibye slægten. [4] s. DK 
      2003. 

Eibye   Knud Eibye: Håndværkere gennem 250 år. Smedeslægten Eibye i 7 generationer 1706-1956. DK 
      Odense 1956. [ep].

Eichel   Fischer, Josef: Stamtavlen Eichel. DK Kbh 1904. [fb].

Eichel   Olav Christensen: Slægten Eichel fra Nordslesvig. 1980 s. 45-52. PHT. [A].

Eickstedt    Eickstedt, C.A.L. v.: Familien-Buch des Geschlechts v. Eichstedt. De Ratibor 
      1860.

Eickstedt   Harbou, H. W.: Om General H. Eickstedt med et Tillæg om Familierne Eickstedt, 
      Eichstedt og Vitzthunm v. Eickstädt i Danmark. 6-IV-1913 s. 96-122. PHT. [A].

Eickstedt, von (DK)   Bobé, Louis: REV01 VII s. 509. Kbh. 1895. [db].

Eide Gotthardt   NN: Familiengeschichtliche Mitteilungen umfassend die Familien Jacobsen Blanck, 
      Brettschneider, Diedrichs, Eide Gotthardt, Hartmann Holleck-Weithmann, Krüger, Koscky Kosky, 
      Leistikow, Lorenz, Lorentzen Rost, Schrader, Smidt, Stemmer Wienert. DK [fb]

Eide   . {XREF}: [SAN02].

Eidsheim   Eidsheim, Ingvald Olsen: Eidsheim-slekten gjennom 400 år, 1560-1975. Kr. sand 1975. 
      24pp. [db].

Eidsvig   Eidsvig, R.: Ætte-tavle for lærer Johan P. Eidsvig og gårdbr. Nikolai Nikolaisen 
      Hessen. Ulsteinvik 1941. 31pp. [MH]

Eier   Eier, Ole Erik: Slektsalbum familien Eier. 1979. [db].

Eier   Eier, S. L.: Forfedrene og vi. Litt om familiene Christoffersen i Svelvik og Eier i Nord-
      Odal. Svelvik 1942. 44pp. [MH]

Eigeland, Fjotland   Seland, Per: Kvenåsen krets i Fjotland; gårds- og slektshistorie omfattende 
      gårdene Seland, Lindeland, Lindhommen, Eigeland og Solli. 1980. [db].

Eikrem   Eikrem, Simon: Ætta åt Persgards-folket på Eikrem i Syvde. 1968. [db].

Eiler   Eiler, Henrik Fr.: Stamtavle over Familien Eiler. DK [00*fb]

Einang   . {XREF}: [SAN02].

Einerson   Folkedahl, B. M.: The Einerson clan in America. Blanchardville, Wisconsin 1953. 20pp. 
      [MH]

Eisen   Grandjean, H.: Johan Mortensen Eisen og hans Slægt. 7-I-1916 s. 77-80. PHT. [A].

Eisen   NN: 11-II-1941 s. 77 og 11-III-1942 s. 153. PHT. [A].

Eithun   Arild Alander: Eithun-boka. 1994. 139 s. [lf].

Eitrem   Eitrem, Mai: Eitrem-slekten. Anine Marie Nielsen og Samson S. Eitrem, deres aner og 
      etterslekt. Oslo 1989. 286pp. Personreg. [ub].

Eitzen   Busch, A.C.: Slegten Fuglesang fra Moss med de cognatiske grener Angell, Diesen, Eitzen, 
      Fuglesang (yngre slegt), Heiss, Parr og Schøyen. Oslo 1921. [db].

Eivindsen   . {XREF}: [KIN01].

Ejby Hansen   NN: Familien Ejby Hansen. DK [80*fb]

Ejdrup   NN: Slægtsbog \Slægten Ejdrup\. DK [80*fb]

Ekhaugen   . {XREF}: [AAR01].

Ekker   Ekker, Johannes: Joen Olsen Ekker og Peder Olsen Ekker. Trondh. 1928. 179pp. [db].

Ekrol   Tennøe, K. J.: Stamtavle for Ekrol-slekten. Ålesund 1932. 2bl. [MH]

Eldern, von   Bobé, Louis: v. Eldern. 8-IV-1925 s. 262-3. PHT. [A].

Eldern, von   Schøller, C.E.A.: von Eldern. 8-IV-1925 s. 341. [A]

Elern   v. Elern (von Ehlert) 3-III-1894 s. 79-80 og 3-III-1894 s. 141. PHT. [A].

Elieson   [KS]: (fra Bragernes). [KS 1911] s. 112-113 [A]

Elieson   Collett, A.: Familien Elieson. 1881/1884. 40pp [db][fb].

Elieson   Elieson, E.K.: Indledning til familien Elieson. (Tillegg til Familien Elieson av A. 
      Collett) Chria 1896. 8pp. [MH]

Elieson   NN: 1-VI-1885 s. 178. PHT. [A].

Elieson   Rasch, A.W.: Familie-Stamrulle vedkommende Eliesonske, Ankerske, Colletske, Kiønigske 
      m. m. m. Familier fra Slutningen av 1600 til 1871 o. s. v. 7-II-1917 s. 275-94. PHT. [A].

Elieson   Rasch, Andreas Wilhelm: Familie-stamrulle vedkommende Eliesonske, Ankerske, Colletske 
      Kiønigske m. m. m. familier fra slutten av 1600 til 1874. 1917. [db].

Elizabeth II   Miller-Brown, Conrad: The Queen & her Royal Relations. London 19xx. [ep].

Ellbrecht   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Ellbrecht   NN: Optegnelser om Slægtskabsforhold i Familien "Ellbrecht". DK [00*fb]

Ellbrecht, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1914 Bd. XXXI [A] [_*]

Ellebye   Thorsen, K.: Slægten Ellebye i Rønne. DK [80*fb]

Ellefsen   . {XREF}: [FOS01].

Ellefsen   Dedekam, J. O.: (Tillegg 1898-1933 til "Familierne Ellefsen og Dedekam") I Norske 
      stamtavler. Oslo 1931. + Trykte tilleggsark 1943. [MH]

Ellefsen   Ihlen, Chr.: Familierne Ellefsen og Dedekam. Manuskr. Chria 1898. 118pp. [].

Ellehammer   Ellehammer, Mogens: Slægten Ellehammer. DK Gentofte 1995. 136pp. [fb].

Ellekilde   Hofmansen, P. K: Anetavle for Hans Laurits Ellekilde. DK [60*fb]

Ellemann-Jensen   Ellemann-Jensen: Uffe Ellemann-Jensen - med spansk blod i årene?. I .. Slægten. 
      - Viborg. Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger. - nr. 19. - 1999. - S. 37-43. DK [fb] 
      

Ellemann-Jensen   Ellemann-Jensen: Uffe Ellemann-Jensens spanske afstamning - endnu en gang. I .. 
      Slægten. - Viborg. Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger. - nr. 20. - 1999. - S. 36-39. DK 
      [fb] 

Ellerhusen   NN: Stamtavle over familjerne Ellerhusen og Görbitz. Bergen 1866. 25pp. [db][fb].

Elling   NN: 3-II-1893 s. 71. PHT. [A].

Ellingsen   . {XREF}: [AAR01].

Ellingsen   Ellingsen, Charles Kopfeldt: Slekten Ellingsen; en gren av slekten Benkestok. 1990. 2 
      bd. 600pp. [db].

Ellingsen   Knutsen, Arvid: Slektsbok for Andrea Marie Olsdtr og Jacob Andreas Ellingsen. 
      Alstahaug i Nordland. (http://lokalhist.no/)

Ellingsen   Wallendahl, E.A.: Anders Ellingsens og Maren Stjechornsdatters slægtregister. Ålesund 
      1872. 25pp. [db].

Elmenhorst   . {XREF}: [FOS01].

Elmquist   Bille, Kay: Slægten Elmquist. S.l. 1944. 25 blade, 1 falset ark. På titelsiden: 
      Stamtavlen og nærværende Samling Biografier er udarbejdede på Grundlag af den i 1913 af Alfred Georg 
      Johannes Elmquist udarbejdede Stamtavle som er ført a jour til 1944. [fb]

Elmquist   Elmquist, A. G. J.: Stamtavle over Gudman Engquist's Efterkommere. Særtr. Arkiv f. 
      Genealogi og Heraldik. 1913. 71s. [].

Elnegaard   Elnegaard, Karl: Oplysninger om Slægten Elnegaard fra Søndenbro. DK [50*fb]

Elnegaard   Elnegaard, Karl: Slægten Elnegaard fra Søndenbro. DK Sorø 1931. 31pp. [#].

Elsebutangen   Elsebutangen, Aslaug: Slektsbok for slektene Strandskogen og Elsebutangen. 
      Aneliste for flere slekter. Oslo 1976. 120pp. [db]

Elset i Våler   Skirbekk, Håvard: Elset i Våler: ei slektsbok Hamar 1975. Sidetall: 36pp ill

Elster   [NS]: (muligens fra Bøhmen). [NS 1949] s. 44-49 [A]

Elster   Selmer, Ludvig W.: Stamtavle for slekten Elster i Norge. Oslo 1975. 67pp. [db].

Elvenes   Hauglid, Valter: Elvenes-slekta. Enok Torbergsen, Elisabeth Pedersdatter, Karen 
      Rasmusdatter, Maren Pedersdatter. Verket har 2 bind: Fauske [2004]. ISBN: 82-995083-1-2 ib. 2 b. 
      (1170 pp) ill. 

Elverum   Munthe, H: En gammel militærslekt i Elverum. 1906. [db].

Elvesæter   Elvesæter: gard og ætt. 1980. [db].

Ely   DAA slægtsoversigt: DAA 1920 Bd. XXXVII [A] [_*]

Emborg   Dansk Slægtsforskning: Slægtsbog for efterkommere efter Rasmus Peder Emborg. DK 
      [70*fb]

Emborg   NN: Rasmus Peder Emborg f. 1779, gartner i Horsens, og h. Maren Cathrine Rendtler, deres 
      forf. og efterk. 103 pp. 1962. DK. [DK].

Emig   Emig, Bjarne: Emig slægten 2003. 160 sider, illustreret + 16 løsblade ISBN: 87-989442-0-
      7. DK. 

Emmiksen   DAA slægtsoversigt: DAA 1892 Bd. IX [A] [_*]

Emne   Ørskov, Birgit etal.: Slægtsforskning - din Danmarkshistorie 5. reviderede og udvidede 
      udgave. 2000. 16 sider. Med lit.henv. ISBN: 87-90331-17-6. DK. 
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU