FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

De*__.

Debel    Torngaard Anton: Debel slægten i Varde. DK 1982

Debes   Gløersen, Jørgen: En slekt Debes; foreløbig oversikt. OSlo 1943. [db][fb].

Debess   Elvius, Sofus: Nyholm. En legatstamtavle med oplysning om slægterne Aaris, Breckling, 
      Debess, Dørr, Holm, Kruuse, Marcher, Meldal, Pade, Palludan, Petri, Piil, Schrøder, Topp, m. fl. DK 
      Kbh. 1893. 128pp. [db].

Dedekam   . {XREF}: [FOS01].

Dedekam   [NS]: (muligens fra Holland). [NS 1949] s. 33-43 [A]

Dedekam   Holm, Danckert Krohn: Familien Dedekams stamtre. Oslo 1936. Tvl. [db].

Dedekam   Ihlen, Chr.: Familierne Ellefsen og Dedekam. Manuskr. 1898. 118s. [].

Dedekam   Thorsen, Christen: Kallevig-Dedekam Slegten. (Stensilert) Bibl. Aust-Agder-Arkivet. 
      [aa].

Deden, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1891 Bd. VIII / DAA 1940 Bd. LVII [A] [_*]

Deden, von   Hauch-Fausbøll, Th.: En "uddød" Adelsslægt, der vender tilbage. Dansk Adels Blad. 6. 
      årg. 1916, Side 39-42. [A][*fb]

Deetjen   Deetjen, P.: Die bremer familie Deetjen 1908; nach den bis 1285 zurückgeführten 
      forschungen nebst genanen stammtafeln von 1587 an. 1908. 95pp, 171bl. [db].

Degn   NN: Slægten Degn fra Bigum. DK [70*fb]

Dehli   . {XREF}: [SAN02][AAR01].

Deichman   Deichmann, Elisabeth: Verband Deichman'scher Familien e. V. ; Deichmann Stammbaum K. 
      Norwegen-Dänemark, 901-931. 1969. [db].

Deichman   Deichmann, William Bernard: Deichmann 1370-1758-1982. 1981. [db].

Deichman   NN: Verband Deichmann'scher Familien 1907 - 1982; Erinnerungen aus neunzehn 
      Deichmann-Generationen in dreiundzwanzig Familienstämmen 198-. [db].

Deichmann   Grandjean, P. B.: Stamtavle over Peder Jacobsen Deichmanns efterkommere. Kbh. 1905. 
      134pp. (ubo I406). [ub][db].

Deichmann   NN: 3-I-1892 s. 77 og 8-VI-1927 s. 88. PHT. [A].

Delden   Erik Amburger: Johann Bøcker von Delden und seine Nachkommen in Russland. [Med 
      Indledning af Bobé, Louis. ] 10-II-1935 s. 1-8. PHT. [A].

Delphin   Amundsen, Otto Delphin: Slekten Delphin i Sverige og Norge. Oslo 1944. 3bl. 3pl. 
      [bb][fb].

Demuth   NN: 10-III-1936 s. 160. PHT. [A].

Den v. Ostenske Stiftelse   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også 
      [Internet][ka][A]

Denver   Hans Denver: Fars Slægt. DK Frdbg 1948. 57pp (Omtaler slægtsgrene i Store Valby, 
      Gundsølille, Aagerup, Ørsted, Smørum og Kallerup. ). [#].

Deramm   D. Thrap: Navnet "Deramm". 4-VI-1903 s. 207-9. PHT. [A].

Deramm   Thomle, E.A.: Lidt om Familien Deramm. 5-IV-1907 s. 286-9. PHT. [A].

Dernath, von (DK)   Bobé, Louis: REV01 V s. 312. Kbh. 1892. [db].

Destinion, von (DK)   Bobé, Louis: REV01 VIII s. T75. Kbh 1895. [db].

Detlefsen   Maibøll, Christian: Nogle Oplysninger om Familien Detlefsen paa Tombølgaard i Ulkebøl 
      Sogn. DK [70*fb]

Deurs   Deurs, Carl van: Den van Deurs'ske Slægtebog. DK [50*fb]

Deurs, van   Gottlieb, Eigil: Kortfattet Stamtavle over Familien van Deurs. DK [50*fb]

Deurs, van   Gottlieb, Eigil: Slægten van Deurs. DK [50*fb]

Devold   NN: Slektsdata. Ålesund 1953. 6pp. [MH]

Dewitz   Lisch, C.G.F.: Geschichte des Geschlechts Hahn. Schwerin 1855. (Bd.III, 280: re 
      Dewitz).

Dewitz, von (DK)   Bobé, Louis: REV01 VIII s. T77. Kbh 1895. [db].

Dich   Bergsøe, Bent og Mogens Rosenløv: Den bornholmske slægt Dich. Sander Dichs efterslægt. 
      1984 s. 147-176. PHT. [A].

Dick   . {XREF}: [SAN02].

Dick   NN: Slægten Dick (Dich) på Bornholm. DK [70*fb]

Didriksen   Thorsen, K.: Slægten Didriksen i Åker og Rønne. DK [80*fb]

Diedrichs   NN: Familiengeschichtliche Mitteilungen umfassend die Familien Jacobsen Blanck, 
      Brettschneider, Diedrichs, Eide Gotthardt, Hartmann Holleck-Weithmann, Krüger, Koscky Kosky, 
      Leistikow, Lorenz, Lorentzen Rost, Schrader, Smidt, Stemmer Wienert. DK [fb]

Diesen   Busch, A.C.: Slegten Fuglesang fra Moss med de cognatiske grener Angell, Diesen, Eitzen, 
      Fuglesang (yngre slegt), Heiss, Parr og Schøyen. Oslo 1921. [db].

Diesen   Diesen, Unni: Slekten Diesen fra Odalen; 1550-1930. Oslo 1931. Tvl. [db].

Diesen   Diesen, Unni: Vagtmester Søren Diesens slegt; 1816-1916. Kria. 1916. 86pp. [db].

Dietrichs   Dietrichs, A,J.: Om familien Dietrichs. Chria. 1892. 7pp. [MH]

Dietrichs   Dietrichs, A. J.: Slægt-register m. m. for familien Dietrichs. 1892. [db].

Dietrichson   . {XREF}: [SAN02].

Dietrichson   Dietrichson, Cathrine: Tillegg til stamtavle over slekten Dietrichson. Oslo 1949. 
      6pp. [NO].

Dietrichson   Dietrichson, D.: Stamtavle over slægten Dietrichson med de kognatiske descendenter. 
      Kria 1882. 32pp. /1923. 142pp. [db][fb].

Dietrichson   Harbou, H. W.: Lidt om de ældste Led af Familien Dietrichson. 2-VI-1891 s. 235-6. 
      PHT. [A].

Dietrichson   Krohn-Holm, Jan W.: Slekten Dietrichson 1724-1974. Ajourført og red. av 
      slektskomitéen. Oslo 1974. 141pp. [NO].

Dietrichson   Petersen, Carl K. A.: Familierne Petersen og Dietrichson. Bergen-Kria. Kria 1919. 
      13pp 1tvl. [MH]

Dietrichson   Traagstad, Dagny: Slekten vår. [Slektene Dietrichson, Petersen og Storm]. Oslo 
      1966. [NO].

Dietz   Dietz, Jørgen: Familien Dietz fra Høstemark. DK Randers 1997. 59pp. Slægtshistorie om 
      familien. [fb].

Dietz   Jacobsen, Karl Georg: Slekten Christian Andersen og Oskar Andersen Dietz. 1981. [db].

Dinesen   Dinesen, J.K. og Erik: Slægten Dinesen gennem 300 år. DK Kbh. 1934. 107pp. Personreg. 
      [#].

Dinesen   Dinesen, J.K. og Erik: Slægten Dinesen gennem 350 år. DK Kbh. 1986. 147pp. [DA].

Dinesen   Dinesen, Thomas Boganis: Min fader, hans slægt, hans liv og hans tid. DK 1972. [ak]/ 
      2. udg. DK 2001.

Dinesen   Hauch-Fausbøll, Th.: Patricier-Slægten Dinesen's ældre Led. DK Kbh. 1909. Side 131-
      172. Udsnit af: Personalhistoriske Samlinger, 1909. [*fb]

Dinesen   Hauch-Fausbøll, Th.: Patricier-Slægten Dinesen's ældre Led. Personalhistoriske 
      Samlinger. - 2. bind. DK 1913, Side 132-140. [A][*fb]

Dinesen   Hauch-Fausbøll, Th.: Slægten Dinesen. DK 1934. [af].

Dinesen   NN: Jens Christian Dinesen f. 1836, gdejer i Godrum i Søby, Rind sogn, og h. Birthe 
      Sofie Jensdatter, deres forf. og efterk. samt forf. til I's ægtefælle, Maren Poulsen, og forf. til I 
      F's ægtefælle, Aage Harald Søren Madsen. 205 pp. DK 1971. [DK]

Dinesen   NN: Slægten Dinesen til Kragerup - en oversigt. I .. Slægtsgaarden. - Skamby. Dansk 
      Slægtsgaardsforening. - nr. 354. - 2001. - S. 10. DK [fb] 

Dinesen   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Jens Christian Dinesen, gårdejer i Godrum i Søby, 
      Rind Sogn, født 1836, (1971) [fb].

Dinesen   Toubro, Jørgen: Dinesen-slægten satte kulør på Katholm. Østjysk hjemstavn. - Årg. 67 
      (2002). - S. 9-16: ill. DK. [A]

Dingstad   . {XREF}: [AAR01].

Dinsen   Schaldemose Larsen, Karl: Efterkommerne fra det Dinsenske Rødegaard. DK 1963. 130pp. 
      [fb].

Dinsen   Schaldemose Larsen, Karl: Familien Dinsen. DK 1966. 235pp. [fb].

Dipo   Bøg, Johnny: Efterslægtstavle for militærmusiker Anton Dipo. . Johnny Bøg,. DK 2000. 
      [jb].

Dirckinck-Holmfeld   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Diriks   [KS]: (fra Sylt i Slesvig). [KS 1914] s. 39 [A]

Dishington   Holm, Danckert Krohn: Dishington; stamtre. 1944. Tvl. [db].

Dishington   Johan Voll: Slekten Dishington og da særlig den nordlandske gren. Trondheim 1942. 
      128pp. [].

Dishington   Nicolaysen, O.: Stamtavle over Jørgen Dishingtons efterkommere samt lidt om Diderich 
      Bærentz slegt. Tromsø 1894. 27pp. [db].

Dissing   NN: Jens Michelsen Dissing f. 1799, gdejer i Sakskjærgård, Frøslev sogn, og h. Maren 
      Kirstine Christensdatter, deres forf. og efterk. 107 pp. 1959. DK. [DK][fb].

Dissing   NN: Sognefoged og gårdejer i "Dissing",V. -Jølby, Dragstrup sogn, Mors Stephan 
      Christensen Dissings efterslægt. DK [50*fb]

Dissingthun   . NST v. 34 (1993). [A].

Ditten, von   [KS]: (fra Werle i Mecklenburg). [KS 1911] s. 100-102 [A]

Ditten, von   Fay, P. J. N.: Stamtavle over familien von Ditten. Chria 1881. Tvl. [MH]

Ditten, von   Finne-Grøn, S.: Den mecklenburgsk-uradelige æt von Ditten. Chria 1911. 43pp. 
      [MH][fb]

Diurhuus   Aurenes, Ola: Annalistiske optegnelser vedrørende slektene Frantzen, Ploug, Sundt, 
      Smith og Diurhuus. NST 1945_X_2. [A].

Dixen   Dixen, Børge: Bidrag til Slægten Dixens Historie. DK [50*fb]

Djurhuus   Djurhuus, Ib: Slægten Djurhuus. DK [99*fb]

Djuve   Flatin, K.: "Rokkerova". Ei ættesogu fraa Telemarki. Skien 1917. 70+pp. [MH]

Djørup   Fasting, S.O.: Lægen Frans Casper Djørups slægt. DK Kbh 1913. 102pp. [ep].

 DK Kbh. 1945. 367pp.Finsen   Finsen, Erling: Slægtsbog for Familien Finsen. DK Kbh. 1965. 198pp. 
      Personreg. [#][ep].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU