FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Da*__.

Dagestad (Voss)   Kindem, Lars: Dagestad-ætti og Røte-ætti. Voss 1928. 1935. [nh].

Dahl (Bodilsker)   Blem, P.: Stamtavle over Familien Blem med tilhørende Slægt. DK Aaker, Rønne 
      1920. 96pp. Side 70-96 Familien Dahl af Pæregaard i Bodilsker, samlet af Markus Wibe. [fb][ep].

Dahl (Gelstoft)   Dahl, Aage Stamtavle over Efterkommerne af Brygger og Breændevinsbrænder, Ejer 
      af Gelstoft, Mathias Clausen Dahl og Hustru Anne Cathrine Mouritzen. 16pp. DK Sønderborg 1932. 
      [db].

Dahl (Vestermarie)   Thorsen, K.: Stamtavle over Slægter Dahl og Jensen af Vestermarie. DK 
      [80*fb]

Dahl   . {XREF}: [FOS01][SAN02][AAR01][SKI01].

Dahl   Alstrøm, Anna Louise: Slægtsbog over Knud Einar Dahl og Jørgen Thorkild Dahl, deres 
      fædrene slægt. DK Kbh. 1981. 93pp. [fb].

Dahl   Dahl, Arne Dagfin: Sogneprest Søren Dahl og hustru Maren v. Hirsch Smiths forfedre og 
      efterkommere. Oslo 1975. 148 s. [NO].

Dahl   Dahl: Slægten Dahl fra Århus Mølle. I .. Aarhus Stifts årbøger. - 58. - 1965. - S. 112-
      127. DK [fb] 

Dahl   Fasting, S. O.: Lægen Frans Casper Djørup's Slægt. DK Dansk Geneal. Inst. Forlag, 1913. 
      102pp. Oversigt over den Dahl'ske Slægt, udarb. af Johs. Schelde, delvis efter Notater fra C. H.J. 
      Dahl. Suppleret udgave 1955. DK 1955. [fb].

Dahl   Frank Skriver: Slægterne Dahl, Ahm, Eriksen, Poulsen, Rask, Skovhus, Skriver mfl. i. DK og 
      USA. (1700-1955). Summary in English. DK 1955. [ep].

Dahl   Harreschou, Paul: Stamtavle for slægten Dahl. DK [70*fb]

Dahl   Horn, C. W. L.: Mindeblade II om dem fra hvem min hustru stammer (Dahl). Hamar 1913. 85pp. 
      [MH]

Dahl   NN: Biographiske efterretninger om præster i Høyland med familie og descendenter, 
      indeholdende stamtavle over præstefamilierne Trane, Agricola(Haaland), Schanche, Hagerup, Lund, 
      Ottesen, Wessel-Brown, Dahl. 1883. [db].

Dahl   NN: Jacob _ Dahl f. 1857, husmand og brøndgraver, Timring, og h. Louise Charlotte 
      Bergkvist, deres forf. og efterk. 143 pp. 1977. Ringkøbing Amt. DK. [DK].

Dahl   NN: Mads Pedersen Dahl f. 1814, væver og husmand i Løvskal, Skjern Sogn, og h. Kirstine 
      Marie Nielsdatter, deres forf. og efterk. 103 pp. 1978. Randers Amt. DK. [DK].

Dahl   NN: Slekten Dahl fra Røros. Kjøpmann Anders Dahl's forfedre og efterslekt. Thjem, 1951. 16 
      s. bl. -. [NO].

Dahl   NST v. 32 (1989). [A].

Dahl   Quist-Hanssen, Signe: Slektsregister over lensmann Hans Kristiansen Dahl og Antonette 
      Mathilde født Berboms etterkommere m. m. 2. ajourførte utg. Oslo 1984. 93pp. (1. utgave 1962. ) 
      Personreg. [NO].

Dahl   Schelde, Johs.: Oversigt over den Dahl'ske Slægt. DK [fb]

Dahl   Schmidt, O. D.: Slekten Dahl fra Røros. Kjøpm. Anders Dahls forfedre og efterslekt. 
      Trondh. 1951. 16pp. [MH]

Dahl   Skriver, Frank: Slægten Dahl med indgiftede familier. En himmerlandsk slægt ca. 1700-
      1955. Kbh 1955. 101pp [fb][BLCP]

Dahl   Wilh. v. Antoniewitz: De Dahlers Slægtebog fra 1590. DK Kbh. 1942. 24pp. [fb].

Dahle   . {XREF}: [SAN02].

Dahlen   Engelstad, B.: Stamtavle over familierne Dahlen, Engelstad med flere, derpaa kvindesiden 
      tilhører Stenersenslegten fra Gudbrandsdalen. 1905. [db].

Dahlepil   Secher, V.A.: Til Familien Dahlepils Historie. 1-III-1882 s. 392-3. PHT. [A].

Dahlerup   Breitenbauch, Børge E.: Familien Hans og Vilhelmine Dahlerups forfædre, (1984) 
      [fb].

Dahlerup   Dahlerup, J. V. Bang et al: Stamtavle over Familien Dahlerup og dens Sidelinier. 4. 
      udg. DK Kbh. 1913. 90pp. [fb].

Dahlerup   Hauch-Fausbøll, Th.: Slægten Dahlerup (5. UDG. ). DK Kbh 1939. 58pp. [af].

Dahlgaard (Mors DK)   Slægtsark. Viborg: Slægten Dahlgaard (med afstamning fra adelsslægterne 
      Kaas og Løvenbalk). DK 1979. 61pp. [].

Dahll   . {XREF}: [AAR01].

Dahll   Dahll, George: Opptegneler om slekten Dahll. Kragerø 1959. 340pp., 13tvl. [db].

Dahll   Dahll, P. F.: Tavler vedr. fam. Dahll og inngiftede familier. 1957/1958. 7 Tvl. [MH]

Dahll   Dahll, T.: Angaaende familien Dahlls oprindelse. Kragerø 1885. 2pp. [MH]

Dahm   Norby, Ingrid: Slektene Østrem/Brodersen, Sem/Dahm. Utarb. 1944. 1964. [db].

Dajon   Barfod, H. P. F.: Optegnelser om Familien Dajon i Danmark. 6-VI-1915 s. 45-53. Til 
      Optegnelser om Familien Dajon i Danmark. 6-VI-1915 s. 208. PHT. [A].

Dajon   NN: 6-IV-1913 s. 91 og 6-IV-1913 s. 280. PHT. [A].

Dal   DAA slægtsoversigt: DAA 1891 Bd. VIII [A] [_*]

Dalager   Ostermann, Hother: Meddelelser om danske Slægter i Grønland. (I. Slægten Dalager). 
      6-VI-1915 s. 1-21. PHT. [A].

Daldorf, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1931 Bd. XLVIII [A] [_*]

Dalgas   Christens, Aage: Dalgas, Stampe, Schouw, Skovgaard, Christens m. fl. DK [80*fb]

Dalgas   Christens, Aage: Forbindelser mellem slægten Dalgas og slægterne Stampe, Schouw og 
      Skovgaard, Christens og Lundstein. DK [70*fb]

Dalgas   Hoppmann, Jürgen: Dalgas-monumentet i Slesvig: en families skæbne i Treårskrigen (1848-
      51) : Ein Familienschicksal aus dem Dreijährigen Krieg (1848-51) I: Slesvigland. Årg. 21, nr. 2 
      (2000). - S. 52-61, ill. Parallel tekst på dansk, tysk. DK. [A]

Dalgaard   Sørensen, Georg Faarbech: Slægtsbog for familien Dalgaard, (1978) [fb]. 

Dalgaard   NN: Mikkel Pedersen Dalgaard Familien Dalgaard. Omhandler forf. og efterk. efter 
      brødrene Mikkel Pedersen Dalgaard, f. 19. februar 1805 i Erslev sogn på Mors, død 1888, og Christen 
      Pedersen Dalgaard, f. 6. december 1807 i Erslev, død 1866. 208 pp., 19 billedpp. 1978. DK. [DK].

Dalhuus   NN: 10-VI-1939 s. 284. PHT. [A].

Dall   Schmidt, Jørgen: Slægten Dall på "Dallsgaard"  I: Skrift for Historisk Forening for 
      Sundeved. - 2002. - S. 73-79: ill. Emne: Snogbæk etc. DK.[A] 

Dall-Slee   Ekkje, Kolbjørn T.: Den klöyvde lilja; Sveio kommunevåpen og slektene Dall-Slee, 
      Slede, Slode og Svale. 1982. [bb].

Dalsgaard   Glud Konradsen, Kristian: Slægtstavle over Familien Christensen-Dalsgaard fra 
      Dalsgaarde i Svostrup Sogn. DK. [fb]

Dam    Dansk Slægtsforskning: Stamtavle over Familien Dam (Aakirkeby), (1907) [fb].

Dam   Dam, Holger: Undersøgelser omkring vor stamfader skipper i Aalborg Peter Christian Dam 
      (1801-1871) og hans hustru Dorthe Magdalene, født Møller (1805-1871). DK [99*fb]

Dam   Dansk Slægtsforskning: Slægtsbog for efterkommere efter Morten Nielsen Dam, (1974) . 
      [fb].

Dam   Dansk Slægtsforskning: Slægtsbog for efterkommere efter Niels Andersen Lillegaard, (1973). 
      [fb]

Dam   NN: Jens Andersen Dam f. 1851, gdejer i Nørgård, Elsø sogn, og første h. Sidsel Mikkelsen, 
      deres forf. og efterk. samt efterk. efter hans andet ægteskab med Ane Kristine Andersen Daler. 68 
      pp. 1965. DK. [DK].

Dam   NN: Morten Nielsen Dam f. 1820, fæstehusmand og fisker i Vang, Sdr. Nissum Sogn. 220 pp. 
      1974. Ringkøbing Amt. DK. [DK].

Dam   NN: Niels Jensen Dam f. 1801, gdejer i Jegstrup, Ravnstrup sogn, og h. Kirsten 
      Johannesdatter, deres forf. og efterk. 67 pp. 1961. DK. [DK].

Dam   NN: v. Dam 4-VI-1903 s. 260. PHT. [A].

Dam   Peter Christian Dam (1801-1871) og hans hustru Dorthe Magdalene, født Møller (1805-1871). 
      DK [99*fb]

Dam, Jens Andersen   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Jens Andersen Dam, født 1851, gårdejer 
      i Nørgård, Elsø sogn. DK 1964. Forlag Dansk Slægtsforskning

Damgaard   Thomasen, Willy: "Damgaard" i Søballe : efterslægt (Willy Thomasen). - Videbæk : Eget 
      forlag, 1999. - 270 sider : ill. [fb].

Damgaard   Damgaard, P. Julius: Slægten Damgaard. DK [50*fb]

Damgaard   Ravn Nørgaard, Gert: Slægtstavle for Peder Lundsgaard Damgaard og hustru. [].

Damholt   NN: En slægt Damholt fra Gjellerup sogn. [fb].

Damkjær   NN: Andreas Sørensen Damkjær f. 1805, gdejer i Damkjærgård i Sjølund, Vejstrup sogn, og 
      h. Else Hansdatter Schrøder, deres forf. og efterk. 74 pp. 1969. DK. [DK].

Damkjær   Sørensen, Georg Faarbech: Slægtsbog for familien Damkjær. Laust Larsen Damkjær 
      Familien Damkjær. Om husmand og væver Laust Larsen Damkjær, f. 1812 i Kærbølling, Bredsten sogn, død 
      9. januar 1875 i Harresø, Givskud sogn, og h. Karen Stephansdatter, f. 1804 på Tofthøj Hede i 
      Gadbjerg sogn, død 26. august 1841 på Harresø Mark. Deres forf. og efterk. 154 pp., 21 billedpp. 
      1977. DK. [DK][fb].

Damme, von (van)   DAA slægtsoversigt: DAA 1920 Bd. XXXVII [A] [_*]

Dammyr   . {XREF}: [AAR01].

Damsgaard   . {XREF}: [FOS01].

Damsgaard   NN: Søren Nielsen Damsgaard f. 1798, gdejer i Sønderhå sogn og h. Christiane 
      Nielsdatter, kaldet Knattrup, deres forf. og efterk. 89 pp. 1956. DK. [DK].

Damsgaard   Torngaard Anton: Damsgaard-slægten i Varde. DK 1986

Dan   Dan, Børge: Slægten Dan. DK [50*fb]

Danbolt   Danbolt, Lars Johan: En bergensk borgerslegt. Jan Ludvig Olsen, hans forfædre og 
      efterkommere. 1918. [db].

Danchel   Seidel, Wilhelm: [Skifte efter Hans Christian Danchel 1722]. 12-II-1947 s. 194. PHT. 
      [A].

Danchertsen   Holm, D. K.: Skematisk fremstilling av slektsforbindelsen mellem fru Thrine Steen 
      f. Danchertsen og fam. Holm. Oslo 1938. Tvl. [MH]

Danchertsen   Wiesener, A. M.: Slekten Danchertsen. 1934. 134pp. [bb]. Særtr. av Bergens hist. 
      foren. skrifter nr. 40, 1934)

Dancker   Kjølby, Anton: Slægterne Naumann, Ohlsen og Willie fra Østerbro i København; med 
      stamtavler over de indgiftede familier; Dancker, Fischer, Holst, Sandorff og Thorball. DK Nykbg. M. 
      1947. 302pp. [db].

Danholm   Petersen, Erling: De ældste led af slægten Danholm. 16-I-1973 s. 131. PHT. [A].

Daniel   Kristensen Søren Daniel: Daniel-Slægten Et kortfattet Slægtsregister for Daniel Jensen 
      fra Grønbæk, hans Forfædre og hans Efterkommere. DK 1946

Daniel   NN: Christen Jensen Daniel f. 1832, gdejer i Hundsbjerggård i Handrup, Vestervig sogn, 
      og h. Ane Christensen, deres forf. og efterk. 68 pp. 1963. DK. [DK].

Danielsen   . {XREF}: [AAR01].

Danielsen   NN: Peder _ Danielsen f. 1806, gdejer og sognefoged i Neder Buskelund, Balle sogn, og 
      h. Else Marie Christensdatter Vinther, deres forf. og efterk. 104 pp. DK 1961. [DK]

Dannemand   DAA slægtsoversigt: DAA 1957 Bd. LXXIV [A] [_*]

Dannemand   Fabritius, Albert: Dannemand. DK [fb]

Dannemand   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Dannemand, Frederikke   Jørgensen, Harald: En kongelig familiehistorie. Frederik VI og Frederikke 
      Dannemand. 1982 s. 129-154. PHT. [A].

Danneskiold-Laurvig   DAA slægtsoversigt: DAA 1937 Bd. LIV [A] [_*]

Danneskiold-Løvendal   DAA slægtsoversigt: DAA 1937 Bd. LIV [A] [_*]

Danneskiold-Samsøe   DAA slægtsoversigt: DAA 1929 Bd. XLVI /DAA 1997-99 [A] [_*]

Danneskjold-Samsøe   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Darbes   Bobé, Louis: Slægtshistoriske Bidrag. IV. Kunstnerfamilien Darbes. 8-I-1922 s. 88-90. 
      PHT. [A].

Darre   Bing Buck, Fr. Bing: Supplement til Darre-Wedege Familiens Stamtavle. 1-III-1882 s. 93-5. 
      PHT. [A].

Darre   Buck, F. B.: Darre-, Schelderup-, Kaarbø-familien i Norge; et supplement til 
      Darre-familiens slægtregister. 1881. [db].

Darre   Buck, Fr. Bing: Darre-Schjelderup-Kaarbø-Familien i Norge (med Noter af Huitfeldt-Kaas, 
      H.J. og Thomle, E.A. ). 1-II-1881 s. 98-104. PHT. [A].

Darre   DAA slægtsoversigt: DAA 1891 Bd. VIII [A] [_*]

Darre   Rasch, A. W.: Et lidet bidrag til den norske Slægt Darre. 7-VI-1921 s. 175-6. PHT. 
      [A].

Darre   Schmidt, Olaus Dons: Den yngre Darre-slekt; agnatlinjen Darre-Kaarbø. Trondh. 1956. 
      134pp. [db].

Darre   Schmidt, Olaus: Den eldre og yngre Darre-slekt. NST 1954_XIV_4. [A].

Darre   Sollied, Henning: Slekten Darre og Morlanda hovedgård. NST 1950_XII_3. [A].

Darre-Wedege   Buck, F. B.: Suppl. til Darre-Wedege familjens stamtavle. [db].

Darud   Borgersen, Mathias: Slektsbok for ættene, Langedrag, Sandsdalen, Glosimot, Årmot, Darud, 
      Rukan, Sølverød, Barnholdt, Fander, Scheidener, Pehrsson, Røsholt, Gonsholt, Vala og Borgersen. 
      1975. 152pp [db]

Dass   Brodahl, J. E.: omkring hr. Petter Dass og hans mødrene ætt. Særtr. Festskr. t. Hjalmar 
      Pettersen. Oslo 1926. 250pp. [MH]

Dass   Gjelle, K. K.: Optegnelser om flk og forhold i gamle Alstadhaug prestegjeld. Petter Dass' 
      efterslekt. Særtr. Helgelands blad. Sandnessjøen 1934. 7pp. [MH]

Dass   Irgens, H. Aage: Sogneprest Lorentz Anderssøn Dass til Trondenes og hans efterslekt. Røros 
      1956. 187pp. [ep].

Dass   Nystrøm, E.: Biografiske efterretninger om Peter Munthe Bruns og Ane Munchs slægt paa 
      fædrene og mødrene side, omfattende personer af slægterne Angell, Brun, Dass, de Fine, Kaasbøll, 
      Leth af Vorborg, Linde, Munthe, Müller, Obelitz m fl. 1910. [db].

Dass   Røtvold, Øystein Angell: Ættebok for Petter Peitersen Dass og hans hustru Margrethe 
      Andersdatter og deres etterkommere i fjorten generasjoner. Sarpsborg 1997. 497pp. [NO].

Dass   Røtvoll, Øystein Angell: "Vær hilset" (omhandler Petter Dass' slekt). 199x. Ca. 600pp. 
      [].

Dass, Benjamin   NN: 13-I-1952 s. 190. PHT. [A].

Davidsen   . {XREF}: [SAN02].

Davidsen   Davidsen, Øyvin: Jernverksfolk under 11 konger; en slekts- og kulturhistorisk studie 
      omkring slekten Davidsens forfedre ved Bærums jernverk. Oslo 1944. 142pp. [bb][fb].

Davidsen   Jespersen, Jens: Den Davidsen'ske og den Jespersen'ske Families Stamtavle. DK 
      [00*fb]

Davidsen   NN: Slægtsbog over slægten Davidsen. DK [80*fb]

de Besche   [KS]: (svensk adelsslekt fra Nederland). [KS 1911] s. 43-44 [A]

de Besche   Holm, D. K.: de Besche i Norge. (stamtre) Oslo 1936. Tvl. [MH]

de Fine   Nystrøm, E.: Biografiske efterretninger om Peter Munthe Bruns og Ane Munchs slægt paa 
      fædrene og mødrene side, omfattende personer af slægterne Angell, Brun, Dass, de Fine, Kaasbøll, 
      Leth af Vorborg, Linde, Munthe, Müller, Obelitz m fl. 1910. [db].

de Fine   Olivarius, L. H. F. de Fine: Stamtavler over slægterne Olivarius og de Fine. DK 1894. 
      [ep].

de Lasson   Thiset, A. de Lasson: en endnu levende dansk Adelsslægt. - Kbh. : Hoffensberg, 1881. 
      - 7 sider, 1 falset tavle Særtryk af: Personalhistorisk Tidsskrift, række 1, bind 2. [fb].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU