FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Ci*__.

Cicignon   Levin, Anna: Nogle Bemærkninger om Generalmajor v. Cicignons Hustru. 7-V-1920 s. 
      240-1. PHT. [A].

Cicignon   Morgenstierne, O. v. Munthe af: En udenlandsk Adelsslægt i Danmark og Norge: de 
      Cicignon. 7-V-1920 s. 230-9. PHT. [A].

Claudius   Hauch-Fausbøll, Th.: Claudius. Slesvigske Kirkebogsuddrag. DK Kbh.: Personalhistorisk 
      Bureaus Forlag, 1908, Side 161-164. [A][*fb]

Claudius   NN: Claudius. Slægtstavlesamlingen. DK 1931. [*fb]

Claudius   NN: Familien Claudius. 11-VI-1945 s. 232. PHT. [A].

Claudius   Schröder, Ernst: Stammfolge des Geschlechtes Claudius. [cs].

Claudius   Smith, J.: Slægten Claudius. 11-IV-1943 s. 187-207. PHT. [A].

Claudius   Smith, Jonathan: Præsteslægten Claudius. Se Sønderjydske årbøger. DK 1942, Side 257-
      267. [A][*fb]

Claus Plum   Bang, Sv. (+): Viet på Svenstrup. [Claus Plums og Marie Charlotte Tønnesens vielse 
      1775]. 1983 s. 65-74. PHT. Rettelser og tilføjelser. 1983 s. 190. Karen Krogh Bonfils: Tilføjelse. 
      1988 s. 182. PHT. [A].

Clausen   Bülow Jensen, Kaj: Ahnetavle for Hans Peiter Clausen. DK [70*fb]

Clausen   Clausen, Julius: Memoirer og breve. 1905. [db].

Clausen   Clausen, Svend: Nogle optegnelser om min far, landsretssagfører Harald Clausen, samt 
      lidt om vor slægt. DK Kbh. 1966. 28pp. [#].

Clausen   Clausen: Slægten Clausen. I .. Memoirer og Breve. - 1923. - 39. - S. 183. DK [fb] 

Clausen   Clausen-Bagge, N.: Clausen-Slægtens Historie fra 1500 omtrent til Aaret 1800. Nogle 
      Bidrag. DK Odense 1939. 48pp. [fb].

Clausen   Gad, Henrik Nicolai Clausen: Stamtavle over familien Clausen. DK 1870. / 2. udg. m. 
      oplysninger om Slægterne Baastrup, Eckermann, Frimodt, Jørgensen, Kragerup, Meyer, Neumann, Swane m. 
      m. DK Kbh 1896. 48pp. [db].

Clausen   Langholz, Carl: Ahnetavle for Bibliotekar i Sønderborg Ellen Marie Clausen og Søskende. 
      DK [50*fb]

Clausen, H. N.   Hansen, Gregers: Kendte danskeres anetavler XIX. Professor H. N. Clausens 
      anetavle. 1985 s. 73-81. PHT. [A].

Clausen, Jacob   NN: Jacob _ Clausen f. 1846, gdejer i Iller Teglhave, Grønbæk sogn, og h. 
      Jacobine Karoline Jacobsen, deres forf. samt efterk. efter hans forældre, Claus Frederich Jacobsen 
      og h. Maren Hansdatter. 80 pp. DK 1969. [DK]

Clausen, Peder   NN: Peder _ Clausen f. 1804, gdejer i Skave, Skarrild sogn, senere bl. a. gdejer 
      i Søndergård i Olling, Assing sogn, og h. Mette Marie Pedersdatter, deres forf. og efterk. 250 pp. 
      DK 1967. [DK]

Clausen, Rasmus, Rørmosegård   Larsen, Hans-Walther, f. 1926: Slægtsbog om efterkommere efter 
      Rasmus Clausen, Rørmosegård, Søllested Sogn : med tillæg af diverse anetavler for tilgiftede. 178 
      pp. Clausen, Rasmus, f. 1670: Anetavler for Ane Marie Hansdatter, Maren Kirstine Rasmussen, Peder 
      Clausen, Ane Hansen, Hans Christian Hansen, Bertha Larsen, Maren Jensine Dydensborg, Kirstine Marie 
      Bømler, Lars Larsen Kaasgaard, Rasmus Christian Andersen, Axel Falk Madsen, Kaj Johan Christiansen, 
      Hans-Walther Larsen, Martin Nielsen, Per Skovsted. DK 2000. 

Clausewitz (DK)   Bobé, Louis: REV01 III s. 365. Kbh. 1895. [db].

Clausewitz   NN: 8-I-1922 s. 201. PHT. [A].

Clauson Kaas   DAA slægtsoversigt: DAA 1988(-90) Bd. XCII [A] [_*]

Clauson   Skjelderup, A.: Familien Clauson i Norge og England. Oslo 1936. 51pp. [ra].

Clauson   Skjelderup, Arthur: Slektshistoriske Meddelelser om fam. Skjelderup. [].

Clauson-Kaas   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Clauson-Kaas   Munthe-Kaas, H.: Stamtavle over Familien Clauson-Kaas. 1-V-1884 s. 289-90. Notits 
      hertil af F. C. Kiær. 2-II-1887 s. 95. PHT. [A].

Claussen   . {XREF}: [FOS01].

Clawen   Kluever, Herman Christof: Clüverii chronica; the history of the ancient Clawen, the 
      medieval Clüvers, de Clauen, de Claven, de Cluven, de Kluuen and their descendants. 1958. [db].

Clemenshøj   NN: Slægten fra Clemenshøj efter Jens Clemen Nielsen og Ane Kirstine Jørgensdatter. 
      4. udg. DK 1984. [gt].

Clemmensen   NN: En slægt Clemmensen fra Visby sogn (Sønderjylland). DK [20*fb]

Clemmensen, Biersted   NN: En slægt Clemmensen fra Biersted sogn (Kær herred). [fb].

Clemmensen, Torning   NN: En slægt Clemmensen fra Torning sogn (Lysgaard herred). [fb].

Cloos   Heidemann, C.J.: Stamtavle over familierne Cloos og Lorentzen. DK 1929. 57pp. 
      [ep][fb].

Clorius   Brenner, S. Otto: Bagerfirmaet Clorius, Kalundborg, 7. 5. 1841-7. 5. 1941, med 
      Stamtavle over Familien Clorius. DK Kbh. 1941. 11pp. [fb].

Clüver   NN: 8-V-1926 s. 79. PHT. [A].

Coch   Schilbred, C. S.: Brevik-slekten Coch. NST 1967_XXI_2. [A].

Cochus   Stille, Arthur: Prästen Magnus Olai Cochus' familieanteckningar. 4-V-1902 s. 24-8. PHT. 
      [A].

Cock   . {XREF}: [SAN02].

Colban   NN: Direktør Erik Andreas Colban og hans slegt. 1926. [db].

Colbent   NN: s. 308. NST v. 18. [A].

Colbiørnsen (DK)   Bobé, Louis: REV01 V s. 271f. Kbh. 1892. [db].

Colbiørnsen   . {XREF}: [AAR01].

Colbiørnsen   Bobé, Louis: Bidrag til Slægten Colbiørnsens Genealogi i Danmark. 9-III-1930 s. 
      183-88. PHT. [A].

Colbiørnvigen   . {XREF}: [AAR01].

Colbjørnsen   Bull, Th.: Slekten Colbjørnsen i Sørum. Særtr. av "Sørum Herred" bd. II. Oslo 1941. 
      34pp. [db][bb][fb].

Colbjørnsen   Sollied, P.R.: Solørslektene Arneberg, Arntzen og Colbjørnsen m. v. NST 1943_IX_1. 
      [A].

Cold   . {XREF}: [AAR01].

Cold   Amdrup, G. C.: Min Svigersøns Dr. med. Sigurd Colds Stamtavle. DK [50*fb]

Cold   Cold, Jørgen: Nogle oplysninger om den fra Norge stammende slægt Cold. DK Kbh. 1930. 41pp. 
      [db][fb].

Cold   Cold: Tordenskiolds kammertjener - herredsfoged Chr. N. Cold i Mønsted ved Viborg. I .. 
      Slægten. - Viborg. Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger. - nr. 23. - 2001. - S. 57-61. DK 
      [fb] 

Coldevin   . NST v. 34 (1993). [A].

Coldevin   Holst, Hans Fridthjof: Slegtregister over en Holsteslegt (Helgelands-Holsterne)'. 
      Kria. 1915. (bla. Coldevin). [].

Colding   Colding, T. A.: Den ældre Del af Familien Colding fra Askø Degnebolig. 11-V-1944 s. 
      19-47. PHT. [A].

Colding   Luno, Bianco: Familien Colding. T. A. Colding Askødegnen og hans Efterslægt. Særtr. af 
      PHT Bd. 5, Hft. 1 og et Tillæg. DK Kbh. 1944. 47pp. [#].

Colding   NN: 6-IV-1913 s. 91. PHT. [A].

Colding   Volf, R.: Stamtavle over Anders Coldings Slægt fra Skrave. Kbh. 1906. 79 sider, tavle. 
      Udgivet som manuskript. På titelbladet: Som Bilag Oversigter over Slægterne: Busch, la Cour, Fønss, 
      Groot, Haastrup, Hee, Helm, Krag, Lindegaard, Meldal, Rohde, Saabye, Steenstrup, Svitzer, Trolle, 
      Volf. [fb]

Colding   Wolf, Johannes: Anders Coldings slægt fra Skrave. 3. udg. DK 1929. [ep].

Collett   . {XREF}: [FOS01].

Collett   . NST v. 34 (1993) s. 240f. [A].

Collett   [KS]: (fra London). [KS 1911] s. 95-100 [A]

Collett   Collett, A.: En gammel Christiania-slægt. Optegnelser om Familien Collett og 
      Christianias fortid. Chria. 1883. 356pp. Personreg. [ep].

Collett   Collett, A.: Familien Collett og christianialiv i gamle dage. Kria. 1915. 485pp. 
      [db].

Collett   Collett, Alf: En Nordmands Optegnelser fra Kjøbenhavn 1838. [cand. jur. Jonas P. 
      Collett]. 5-III-1906 s. 259-72. PHT. [A].

Collett   Collett, Alf: Familien Collett. Efterretninger. Chria. 1872. 140pp. [MH]

Collett   Collett, Peter: Familien Collett 300 år i Norge; jubileumsskrift med stamtavle og 
      stamtre. 1983. [db].

Collett   NN: Fladebye journalene. Fullstendig utgave av Jagtjournalene 1798-1823, Julejournalene 
      1800-1808, ordnet kronologisk. 1994. [db].

Collett   Rasch, Andreas Wilhelm: Familie-stamrulle vedkommende Eliesonske, Ankerske, Colletske 
      Kiønigske m. m. m. familier fra slutten av 1600 til 1874. 1917. [db].

Collin   Fabritius, A.: Den collinske familiebibel. PHT 15:1. 1966, pp 51-60. [fb]

Collin   Fabritius, A.: Gehejmekonferensråd Jonas Collins efterk. 48pp. DK 1964. [ep][fb].

Collin   Fabritius, Albert et al.: Gehejmekonferensråd Jonas Collins efterkommere. 16-IV-1976 s. 
      145. PHT. [A].

Collin   NN: 15-II-1967-68 s. 226. 11-VI-1945 s. 237. 3-IV-1895 s. 164. PHT. [A].

Collstrop   Maag, Julius: Stamtavle over Efterkommerne af de fire Søskende: Andreas Collstrop, 
      Grosserer, i Kjøbenhavn, 1742-1820, Catharina Lauesdatter, gift Maag, i Aabenraa, 1745-1828, Gunder 
      Lauesdatter, gift Petersen, i Sotterup, Tønder Amt, 1749-1817, Mette Christine Lauesdatter, gift Pay 
      og Sundorph, i Kjøbenhavn, 1752-1834, (1876).[fb][db]

Collstrup   Elvius, Sofus: En slesvigsk slægt. Andreas Collstrop, Jes P. Maag, Johan Petersen, 
      Hans Pay, Søren Chr. Sundorph og deres efterkommere. DK Kbh. 1911. 5+121+3+11 pp (Collstrup, Maag, 
      Pay, Petersen (Peter), Sundorph). [ep][db].

Colstrup   NN: 5-I-1904 s. 268 og 5-III-1906 s. 89. PHT. [A].

Comhaer   Galster, Georg: Møntmesterslægten Comhaer. S Malmö 1932. 12pp sider. Særtryk af Moneta. 
      [fb].

Comstock   Comstock, Leila Logan: Slekten = The family. Fairfield, Wash. 1988. 134pp. [NO].

Coninck, de   Coninck, de: Slægten de Coninck. I .. Dansk Adel og Borgerstand. - 1,11. - 1916. - 
      S. 73-75. DK [fb] 

Coninck, de   Hennings, Paul: Familien de Coninck. DK [30*fb]

Coninck, de   Hennings, Paul: Stamtavle over Familien de Coninck. (I Personalhist. Saml. ). DK 
      19xx. [af].

Conradi   . {XREF}: [KIN01].

Conradi   Backer, Z. et al.: Familien Conradi i Norge. Kria. 1912. 19pp. [db].

Conradsen   Konradsen, Kristian Glud: Stamtavle over Familien Conradsen. Efterkommere af Hans 
      Friederich Conrad Rasmussen, Vester Aaby ved Svendborg. f. 16/8 1754, d. 20/12 1810. DK Horsens 
      1956. 51pp. [fb].

Conradt-Eberlin   DAA slægtsoversigt: DAA 1965 Bd. LXXXI [A] [_*]

Conrau   Paludan, Edvard: Gustav Adolf Frederik Ludvig Conrau og hans slægt. På grundlag af 
      Lauritz Bechmann's oversigter samt oplysninger indhentet fra andre familiemedlemmer og i arkiver, 
      registre m. m. af Edvard Paludan ; suppleret af Hugo Cornelius Bechmann og Helge Bechmann. DK 
      Værløse 1983. 89pp. [fb].

Copmann   Jølver, Knud: Stamtavle over familien Copmann og Poul Svendsen. Med specificeret 
      stamtavle over flg. sidegrene; Møller, Mortensen, Kähler, Jørgensen og Wognsen. [ep].

Copmann   Waidtløw, Anna f. Jensen: Efterkommere af Cathrine Copmann og Poul Svendsen. DK 
      Svendborg 1892. 30pp. [#].

Cornelius   Bützow-Rohde, G.: Ahnetavle med kortfattede Biografier for tre Søskende Bützow-Rohde 
      samt Uddrag af Stamtavler for Slægterne Rohde - Bützow - Nielsen - Cornelius. DK 1942. [*fb]

Cornelius   G. Bützow-Rohde: Stamtavle over Slægten Cornelius. Se Ahnetavle med kortfattede 
      Biografier for tre Søskende Bützow-Rohde. DK Hellerup 1942, Side 85-108. [*fb]

Corneliussen   Corneliussen, Ismar: Opptegnelser over slekten Corneliussen. Drammen 1951. 15pp. 
      [NO].

Coucheron   Munthe, H.: Efterretninger om familien Munthe. Chria. 1833-1888. [ns].

Coucheron   NN: 8-III-1924 s. 126. PHT. [A].

Coucheron   Thomle, E.A.: Et Thingsvidne vedkommende Slægten Coucheron. 3-I-1892 s. 73-5. PHT. 
      [A].

Cour, la   La Cour, L. F.: Slægten la Cour (Dornonville de la Cour). DK Kbh. 1917. 274pp. 
      Personreg. [#].

Cour. la   Marianne la Cour: Pierre la Cours slægt. DK Frederikssund 1989, 183pp. Personreg. 
      [#].

Coward   Coward, Dag: Coward-slekten i England og Norge. 1979. 167 s. [db].

Coward   Coward, Dag: Slekten Coward 150 år i Norge. Bergen 1952. 69pp. [bb].

Coye   NN: 6-V-1914 s. 187. PHT. [A].

Cramer   . {XREF}: [FOS01].

Cramer   Cramer: Cramer fra Viborg Tugthus. I .. Slægten. - Viborg. Sammenslutningen af 
      Slægtshistoriske Foreninger. - nr. 19. - 1999. - S. 45-52. DK [fb] 

Cramohn, von (DK)   Bobé, Louis: REV01 VII s. 506. Kbh. 1895. [db].

Crantz   NN: Slekten Figenschou/Crantz. [#].

Crequi   Berg, Carsten A.: Omkring Ahasverus de Crequi. NST Bd. 36 Hf. 4. Osli 1998. [**].

Crevocoeur, de Briand de (DK)   Bobé, Louis: REV01 IX s. 397. Kbh. 1895. [db].

Crone   Algreen-Ussing, Tage: Klokker Habakuk Crones Efterkommere. DK [00*fb]

Crone   Møller, H.J.: Apotheker, Assessor Pharm. Jacob Møller og hans Slægt, med forkortede 
      Stamtavler over Familierne Albeck, Bagge, Berling, Crone, Hansen (fra Thisted), Heiberg, Heilmann, 
      Mac-Dougall, Münster, Schytz, Skibsted og Storm. DK Kbh. 1889. 167pp. Personreg. [ab].

Cronhelm, Schwesinger von   Bobé, Louis: REV01 IX s. 403. Kbh. 1895. [db].

Cronsteen   Fischer-Cronsteen, O.: Supplement til "Slægten Woxen med cognatiske grene". Øverland-
      slægten i Bærum med de mandlige sidelinjer Nadderud-Præsterud-slægten i Bærum og Ulleren - Winderen-
      slægten i Aker med kvindelinjer hvorav mere udførlige stamtavler over grener av familierne Hoff, 
      Holmen, Fougner, Løgeberg, Lilloe, Fangen, Sogn, Haslum, Steen, Wensaas, Kiøsterud, Grini, 
      Cronsteen, Fischer, Tandberg, Ytter, Steger, Olsen, Haug, Horsle, Smestad, Rolfsen, Gleditsch, 
      Ødegaard, Freng, Sæthren, Eeg, Woxen, Schjerven samt nogen oplysninger om familien Hansen-Oust. Kria 
      1913. 96pp. [MH]

Crosby   NN: 7-II-1917 s. 360. PHT. [A].

Crüger   NN: 9-I-1928 s. 78 og 9-I-1928 s. 279. PHT. [A].

Culloch of Kindeace, Mc   NN: 15-III-1969 s. 184. PHT. [A].

Cunningham   DAA slægtsoversigt: DAA 1946 Bd. LXIII [A] [_*]

Cöllner   Giersing, O. M.: Stamtavle over B. Hagen og Ane M. Cöllner. 1884. [db].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU