FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Br*__.

Bradt   NN: 1-V-1884 s. 255. PHT. [A].

Braem   Braem: Slægten Braem. I .. Dansk Adel og Borgerstand. - 1,2. - 1916. - S. 9-11. DK [fb] 
      

Braem   DAA slægtsoversigt: DAA 1888 Bd. V [A] [_*]

Braem   NN: 11-IV-1943 s. 75. PHT. [A].

Braes   DAA slægtsoversigt: DAA 1888 Bd. V [A] [_*]

Brahe   DAA slægtsoversigt: DAA 1888 Bd. V / DAA 1950 Bd. LXVII [A] [_*]

Brahe   Losman, Arne: I grevarnas tid, en Brahe-historia genom 400 år. S Bålsta Skoklosters Slott 
      1994. 151pp. [fb].

Brahm   Brahm, Harriet: Den gamle Slægt. DK Kgs. Lyngby 1948. 40pp. [#][fb].

Brammer   Brammer, F.: Amtsforvalter Frederik Christian Brammer og hans agnatiske efterslægt. DK 
      Kbh. 1945. 168pp. Personreg. [ep].

Bramsen   Bramsen, Bo: Bogen om Louis Bramsens efterk. DK Kbh 1949. 204pp. [ep].

Bramsen   Bramsen, Bo: Marie-Louise Mejer og Bo Bramsen vies Mandag den 2. Juni 1941 paa 
      Nordenbrogaard, Langeland - og gør i den Anledning Rede for deres indviklede Familieforhold. DK Kbh 
      15. Maj 1941. 19x29. [#].

Bramsen   Bramsen, Christopher Bo m. fl.: Bogen om Luis og Camilla Bramsens efterkommere. En 
      illustreret slægtsoversigt. Oprindelig samlet og udgivet 1949 af Bo Bramsen. Ajourført 1980. Kbh. 
      1981. 368pp. [DA].

Bramsen   V.U.J.: Fire gamle Slægter fra Bjært Sogn. En Oversigt over Bramsenslægten fra 
      "Elskager", Juhlslægten fra "Bjærtgaard", Lindslægten fra "Skartvedgaard", Uldallslægten fra 
      "Binderupgaard". Kolding 1947. 260pp. Personreg. [#].

Bramsnæs   Bramsnæs, C. V.: Min slægtshistorie. Slægtlinier fra 1500-årene. DK Kbh 1963. 159pp. 
      [ep].

Brand   Koch-Christensen, E.: Stamm-Tavle over dend Brandiske Familie, hvilken haver sin 
      Oprindelse fra Igen Præstegaard paa Alsøe. DK [30*fb]

Brandbyge   Eriksen, A.: Brandbyge-Slægtens Stamtavle. DK [30*fb]

Brandi   NN: Christen Jensen Brandi f. 1797, i Ballerum, Tved Sogn, senere Thisted, og h. Maren 
      Cathrine Jespersdatter, deres forf. og efterk. 116 pp. 1976. Thisted Amt. DK. [DK].

Brandorff   NN: Familien Brandorff. DK [30*fb]

Brandt   . {XREF}: [FOS01].

Brandt   Bobé, Louis: Stamtavle over Familien Brandt. 2-IV-1889 s. 23. PHT. [A].

Brandt   Brandt, Erik: Kornett Brandts slekt 1644-1944; nye opplysninger til F. O. Brandt 
      nedstammende fra kornett Rasmus Johansen Brandt i Eidsvold. Oslo 1944. 222pp. [db].

Brandt   Brandt, Fredrik Oscar: En slekt Brandt, nedstammende fra kornet Rasmus Johansen Brandt i 
      Eidsvold. Oslo 1930. 60pp. [db].

Brandt   Brandt, Jochum og Chr. P. Riis: Stamtavle over familierne Jochumsen og Schou, 
      Brandsgaardsfamilien og familien Brandt, Kællingeby. DK Rønne 1921. [].

Brandt   Brandt, W. A.: Tabellarisk oversigt over familien Brandt, Lossius, von Munthe og 
      Sigholt. Bergen 1872. Tvl. [MH]

Brandt   Brandt, W.: Stamtavle over familien Lossius og Brandt m. fl. Bergen 1863. Tvl. [ns].

Brandt   Busch, Anthon Carl: Stamtavle over slekten Brandt på Froen herregård. 1934. [db].

Brandt   Friis-Petersen, H.: Stamtavle over Familien Brandt fra Skjoldelev. DK [50*fb]

Brandt   Graae, Frederik: Historien om Jes Jessen og Brandt'erne paa Langeland. 1928. [db].

Brandt   Kiær, Chr. Emil: Familien Brandt. DK [00*fb]

Brandt   Lerche Andersen, H.J.: Fortælling for Slægten Brandt paa Lolland. DK [30*fb]

Brandt   Lomen, G. J.: Genealogies of the Lomen (Ringstad), Brandt and Joys families. Northfield, 
      Minn. 1929. 361pp. [MH]

Brandt   Møller, Jon Monrad: Om en af Brandt-familierne. 12-II-1947 s. 173-175. PHT. [A].

Brandt   NN: 9-VI-1933 s. 271, 10-I-1934 s. 158f og 11-V-1944 s. 94. PHT. [A].

Brandt   NN: Frøken Wilhelmine (Mimi) Frederikke Christiane Brandt's Slægt. DK 195?. 10pp. 
      [fb].

Brandt   NN: Mads Pedersen Brandt For og efterslægt til Mads Pedersen Brandt, Bregninge sogn, 
      Ærø. Påbegyndt 1986, afsluttet 1987. Træbind. DK. [DK].

Brandt   Schaldemose Larsen, Karl: Familien Brandt. DK [80*fb]

Brandt   Søreide, L.: Brandt-ætti i Gloppen 1400-1600. Sandane 1954. 29pp. [MH]

Brandt, Peter v. (DK)   Bobé, Louis: REV01 VII s. 609. Kbh. 1895. [db].

Brandt, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1919 Bd. XXXVI [A] [_*]

Brandt-Darre   . {XREF}: [SAN02].

Brandtzæg (Appelvær)   Brandtzæg, Alfred Julius: Brandtzægslekten fra Appelvær og Bergslekten fra 
      Valsøen. Oslo 1948. 119pp. [db].

Brandvolseng   NN: Slektsbok Brandvolseng 1802-1990. [#].

Branner   NN: 16-V-1977 s. 259. PHT. [A].

Branth   Hauch-Fausbøll, Th.: Patricier-Slægten Branth's Navn. Personalhistoriske Samlinger. - 3. 
      bind. DK 1913, Side 61-64. [A][*fb]

Branth   Hauch-Fausbøll, Th.: Patricier-Slægten Branth's Navn. Stamtavle for Familien Branth. DK 
      Kbh., 1938. - ca 140 upaginerede sider. [*fb]

Branth   NN: 9-V-1932 s. 293. PHT. [A].

Branth   Valentiner-Branth, E.: Stamtavle for Familien Branth. DK Kbh. 1938. 142pp. [#].

Brasch   Brasch, Ad.: 12-III-1948 s. 186. PHT. [A].

Brasch   Matzen, Magdalene: Optegnelser om slægten Brasch, (1916). [fb].

Brask   . {XREF}: [SAN02].

Brask   Elvius, Sofus: Den kjøbenhavnske Urtekræmmerslægt Brask. Optegnelser i en gammel 
      Calender. 3-II-1893 s. 170-2. PHT. [A].

Bratt (Vang på Hedmark)   Ottesen, Odd: Slekten Botner i Høland. De eldste kjente leddene i 
      Botner-slekta i Høland hadde gjennom garden O i Vang på Hedmark tilknytning til Brattslekta. 1982. 
      100 s. [lf].

Bratt   [KS]: (af Höglunda, svensk adelsslekt). [KS 1911] s. 55-56 [A]

Bratt   Bratt, Helmer: Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med den sannolikt 
      befryndade släkter med namnet Bratt. 1951. [db].

Bratt   NST v. 33 (1991) s. 82. [A].

Bratt   Otnes, Jon Bratt: Den norske Bratt-ætten. Oslo 1972. [NO][db].

Bratt   Otnes, Jon: Bratt-ætten, Harilstad-ætten. 1967. [db].

Bratt   Thomle, E.A.: Den saakaldte familie Bratt i Gudbrandsdalen. NST 1929_II_2, 4. [A].

Brattabø   Måge, Knut L.: Brattabø-slekta på Bleie. Særtr. Hardanger hist. lag tidsskr. 1956. 
      Nordheimsund 1956. 54pp. [MH]

Brattås   Flakstad, Ottar: Halvor Olsen Lille Brattås og hustru Mari Rolfsdatter fra Rakkestad og 
      deres etterslekt 1626-1968. 1969. [db].

Braun, von   Hentze Hansen, Leif: Nordsjællandske efterkommere af den fra Pommern stammende til 
      Sverige indvandrede adelige slægt (von Braun). [fb].

Braunmann   NST v. 33 (1991). [A].

Braut   . {XREF}: [KIN01].

Breckling   Elvius, Sofus: Nyholm. En legatstamtavle med oplysning om slægterne Aaris, Breckling, 
      Debess, Dørr, Holm, Kruuse, Marcher, Meldal, Pade, Palludan, Petri, Piil, Schrøder, Topp, m. fl. DK 
      Kbh. 1893. 128pp. [db].

Breda   Brøgger, A. W.: Slekten Brøgger; med oplysninger om familiene Bader, Bjerring, Breda, 
      Lem, Lie, Siewers, Ursin. 1931. [bb].

Breda   Storm, O.: Slægtene Storm og Breda m. fl. Horten 1889. [ns].

Bredahl   Bredahl, I.M.K.: Familien Ingv. M. Bredahl, Stavanger. Stvgr. 1957, 4pp. [MH]

Bredahl   Bredahl, I.M.K.: Ætte-liste for familien Ingv. M. Bredahl, Stavanger. Stvgr. 1941, 1p. 
      [MH]

Bredahl   NN: 2-I-1886 s. 154, 2-II-1887 s. 151, 2-III-1888 s. 76 og 6-VI-1915 s. 313-4. PHT. 
      [A].

Bredal   Ellefsen, Simon: Efterslægt til (gråbrødre?)munk, skolemester, rektor og sognepræst i 
      Vejle Niels Bredal (død 1579). [Internet]. Simon 
      Ellefsen,. DK 2000. [se]

Bredal   Esmarch, Knut: Familien Bredal. DK [60*fb]

Bredal   Fuglum, Per: Min farsslekt. Fuglum, Dahl, Koren, Bredal, Rønnow. Trondheim 2005. ISBN: 
      82-471-6030-7 h.. Sidetall: 279 s., bl. 280-315 ill 

Bredal   Lengnick, J.C.L.: Stamtavle over familierne Brock og Bredal. DK Kbh. 1839

Bredal   Skrede, Sverre Mo: Noen annalistiske optegnelser om familiene Schjelderup og Bredal. NST 
      1946_X_3. [A].

Bredalsgaard   NN: Slægten fra Over Bredalsgaard (Humlum sogn). DK [20*fb]

Breder   Arnesen, Martin og Ivar Hesselberg: Stamtavler over familien Breder og de med den 
      beslægtede familier Preus og Arctander. Kria. 1876. 220pp. [ep][fb].

Breder   Breder, Rudolf: Tillegg til stamtavle over familien Breder, utgitt 1876 på foranledning 
      av grosserer Jørgen Breder ; slektene Breder, Heidenreich og Stang ajourført for årene 1876 - 1939. 
      Oslo 1939. 31pp. [db].

Bredholt   NN: Spredte træk af en families historie, (1995) [fb]

Bredsdorff   Balslev, Harald: Fra fynske Præstegaarde. Historisk Samfund for Fyns Stift. Hempel, 
      1944. 161 sider. [fa].

Bregendahl   NN: Søren Mogensen Bregendahl født 1791, gårdejer i Bregendal, Fly Sogn, og h. Ane 
      Marie Pedersdatter, deres forf. og efterk. 357pp. 1984. Viborg Amt. DK. [DK][fb].

Bregentved   Brasch, C.H.: Gamle Eiere af Bregentved fra 1382-1740. DK Kbh. 1873. [#].

Breide   DAA slægtsoversigt: DAA 1889 Bd. VI / DAA 1942 Bd. LIX [A] [_*]

Breien (Oppland)   Breien, Haakon Hasberg: En oplandsslekt gjennem et kvart årtusen; optegnelser 
      om slekten Breien. Oslo 1933. 428pp. [db].

Breien   [KS]: (fra Ringerike). [KS 1914] s. 26-28 [A]

Breien   Breien, Roald: Anetavle for (slekten Breien). Ask 1960. 48pp. [ub].

Breinholt   Grohshennig, Max: Slægten Breinholt. DK Kbh. 1907. 100pp. Personreg. [#].

Breivik Etterkommere av Kristen Nielsen Breivik (1801-1862) og Ingeborg Einarsdatter (1804-1868) 
      Rabben, Elin Grubba 2003  [Bibsys].

Breivik   Rabben, Elin Grubba: Etterkommere av Kristen Nielsen Breivik (1801-1862) og Ingeborg 
      Einarsdatter (1804-1868). Gimse 2003. Sidetall: 44 bl. [Bibsys] 

Brekke (Ås)   Spydevold, Olav: Hoelstadætten (Østre Hoelstad) i Ås fra 1500 årene, med ættelinjen 
      Grydeland - Brekke - Dyster - Rustad - Torderud - Aschjem fra 1600 årene. 1936. [db].

Brekke   Håskjold, Sverre: Ei Brekke-slekt : slekta etter Nils Andersson og Ragnhild Paulsdotter 
      1760-1998 1998  [Bibsys].

Brekke   . {XREF}: [SAN02].

Brekke   Brekke, Egil: Slektsbok for familien Brekke. Oslo 1958. 65pp. [db].

Brembo   Nielsen, Marie Kristine: John Paulsen Brembo og Anne Kathrine Andersdtr. Løp: En 
      fortegnelse over deres etterkommere. 1966. 14 pag. [NO].

Bremer   NN: Ætti Bremer (Tidsskr. utg. av Historielaget fl. Sogn, nr. 20) Leikanger 1961. [].

Brendstrup    Brendstrup, Axel Theodor: Brendstrup-Thrige slægten gennem 350 år 1638-1988 DK 
      1988

Brenner   Brenner, Siegfried Otto: Geschichte der Familie Brenner. DK Kbh. 1923. [#].

Bretteville   [KS]: (Le Normand de Bretteville, fra Frankrike). [KS 1914] s. 28-30 [A]

Bretteville, de   Appel, Margrete: Oberst Louis le Normand de Bretteville. 1988 s. 103-116. PHT. 
      [A].

Bretteville, de   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Bretteville, le Normand de (DK)   Bobé, Louis: REV01 III s. 414, VIII s. T73. Kbh 1895. [db].

Bretton   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Bretton   Schøller, C.E.A.: Nogle Oplysninger om Familien Baron von Brettons Oprindelse. 7-I-1916 
      s. 217-24. PHT. [A].

Brettschneider   NN: Familiengeschichtliche Mitteilungen umfassend die Familien Jacobsen Blanck, 
      Brettschneider, Diedrichs, Eide Gotthardt, Hartmann Holleck-Weithmann, Krüger, Koscky Kosky, 
      Leistikow, Lorenz, Lorentzen Rost, Schrader, Smidt, Stemmer Wienert. DK [fb]

Breum   Kjølbye, Anton: Stamtavle over Familien Breum med Sidelinier af Familierne Baadsgaard, 
      Bruun, Salvesen og Springborg. DK Nykbg Mors 1913. 48pp. Personreg. [#].

Breum   NN: 10-III-1936 s. 241. 8-V-1926 s. 77-8. PHT. [A].

Breuning   Breuning, Walter: En Linie af Slægten Breuning. 1657-1977. DK [fb]

Breuning   Breuning, Walter: En Linie af Slægten Breuning. 2-4. DK [fb]

Breuning   Breuning, Walter: Politibetjent Carl Georg Breuning og Johanne Marie Møllers 9 Børn. 
      DK [99*fb]

Brevig-Retvedt   Bjerke, Ole C.: Wegger-Bjerkeslekten med sidegrenen Brevig-Retvedt. 1930. 
      [db].

Breyen    Breyen, Knud Ole Stampe: Familien Breyens slægtsbog, (1968) . [fb].

Briand de Crèvecoeur   DAA slægtsoversigt: DAA 1919 Bd. XXXVI [A] [_*]

Brinch   . {XREF}: [FOS01].

Brinch   Frandsen, Cath.: Jes Jensen Sonnichsen, Lille Jes, A IV. Anetavle Brinch, (1971) [fb]. 
      

Brinch   NN: 10-V-1938 s. 255. PHT. [A].

Brinchmann   [KS]: (muligens fra Tyskland). [KS 1911] s. 56-60 [A]

Brinck   NN: 1-I-1880 s. 79 og 2-V-1890 s. 126. PHT. [A].

Brincken, Conrad von den (DK)   Bobé, Louis: REV01 VII s. 503. Kbh. 1895. [db].

Brinck-Seidelin (-87)   DAA slægtsoversigt: DAA 1985 Bd. XCI [A] [_*]

Brinck-Seidelin   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Brix   Klitgaard, C.: Slægtens Saga. En Stambog for Efterkommere af Mogens Brix og Karen 
      Pedersdatter Lassen af Nørbjerggaard i Gjøttrup Sogn. DK Aalborg 1898. 120pp. [#].

Brixen   NN: Slægtsbog over Jens Jensen Brixen og hustru Anne Cathrine Jensdatter fra Staksrode 
      i Barrit sogn, (1968) [fb]. 

Bro   Harreschou, Paul: Stamtavler for slægterne Harreskov, Bro, Roesholm, Faurholt, Nørgaard og 
      Adamsen. DK [70*fb]

Broch   . {XREF}: [SAN02].

Broch   Broch, Ole Jacob: Fortegnelse over de av legatslekten Broch som bærer e. er født med 
      navnet Broch. Oslo 1950. 10pp. [MH]

Broch   Finne-Grønn, S.H.: Legatslegten Broch. DK [30*fb]

Broch   Jacobsen, Hanna Henriette: Stamtavle for familjerne Meer, Petersen, Jacobsen, Martens, 
      Broch, Knutzen m. fl. 1907. [db].

Broch   NN: 1-I-1880 s. 78. 9-III-1930 s. 223. PHT. [A].

Broch   NN: s.H. Finne-Grønn: Legatslekten Broch. Oslo 1927. 127pp. [ås].

Broch   NST v. 33 (1991) s. 173f. [A].

Broch-Collstrop   Lengnick, Johan Carl Louis: Den Broch-Collstrop'ske stamtavle. DK Kbh. 18xx

Brochmann   Andersen, Karen Mette og Edvard: Familien Brochmann. NST 1975_XXV_1. [A].

Brochmann   Brochmann, Diderik: Sogneprestene Brochmann. ; litt kirke- og personalhistorie for 
      efterslegten. Oslo 1933. 23pp. [db].

Brochmann   Huitfeldt-Kaas, H.J.: Om Familien Brochmann i Norge. 3-IV-1895 s. 97-129, 3-IV-1895 
      s. 169-94 og 3-IV-1895 s. 249-73. PHT. [A].

Brochmann   Huitfeldt-Kaas, Henrik Jørgen: Familien Brochmann i Norge. [db].

Brochmann   NN: 16-III-1975 s. 79. PHT. [A].

Brochmann   Skou, Jens Peder: Det står skrevet II samt slægten Brochmanns herkomst i ny belysning 
      2003 43pp. ill. DK [fb] 

Brochs   Irgens, Aage H.: Navnet Brochs i Troms. NST 1956_XV_3. [A].

Brock   Hjorth-Nielsen, H.: De Grenaa Brock´er. Et lidet slægtsregister over Jensine Elisabeth 
      Kruse født Brocks slægt. DK 1xxx. 11pp. Håndskrevet.

Brock   Lengnick, J.C.L.: Stamtavle over familierne Brock og Bredal. DK Kbh. 1839

Brock   Majeske, Bente: Andersen, Becker, Brok, Brock, Carlsen, Christensen, Christiansen, 
      Clausen, Egelund. DK 199?. 1 ringbind. [*fb]

Brock   Schmidt, Peter Jakob: Legatstifteren Grosserer Niels Brocks og Hustru Lene Brock, f. 
      Bredals Slægt. Stamtavlens 5. Udg., Eget forlag. DK København 1891. 155pp. Personreg. [db][ep].

Brock   Vedel Simonsen: Bidrag til Lænsmanden paa Dronningborg, Rigsraad Eske Brocks, 
      Levnetsbeskrivelse; med hans egenhændige Dagbøger for 1608 og 1612. DK Odense 1842. 142pp. [#].

Brockdorff   DAA slægtsoversigt: DAA 1936 Bd. LIII [A] [_*]

Brockdorff   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Brockdorff   Schou, P.: En holstensk Adelsslægt og Danmark. Brockdorfferne paa Søndervang og Aa 
      Mølle og deres Forfædre. DK Skive 19xx. 7pp. Særtryk af Skive Folkeblad. [fb].

Brockenhuus (N)   NST v. 33 (1991). [A].

Brockenhuus   DAA slægtsoversigt: DAA 1897 Bd. XIV / DAA 1962 Bd. LXXVIII [A] [_*]

Brockenhuus   Fabritius, A.: Slægten Brockenhuus. DK 1958. 75 blade. Duplikeret. [ep][fb].

Brockenhuus   Lowzow, A.: Slægttavle Brockenhuus med sidelinierne "den italienske linie", og 
      Brockenhuus-Løvenhielm, samt en linie Brockenhuus i Sverige. Kbh 1882. Tvl. [MH]

Brockenhuus   NST v. 35 (1995). [A].

Brockenhuus-Schack   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Brockmand   Jørgensen, A.: Stamtavle over Familien Brockmand. 1-II-1881 s. 310. PHT. [A].

Brodahl   Larsen, Tom: En oversikt over slekten fra Ringerike - Hallingdal; søstrene Berte og 
      Maren Engebretsdatters forfedre og etterslekt, Fjeldheim og Brodahl. Oslo 1989. [ub].

Brodahl   NN: Slektsregister for den del av familien Brodahl som bare omfatter prost P. M. 
      Brodahls forfedre og etterkommere. Mo i Rana 1963. 64 s. Løsbladsyst. [NO].

Brodersen   Lorenzen, G.: Stamtre over slekten Brodersen ("Mandals-Brodersene"). Drammen 1942. 
      Tvl. [NO].

Brodersen   Lorenzen, Georges E.: Ættetavle for de Brodersen'er. 1980. [ub].

Brodersen   Norby, Ingrid: Slektene Østrem/Brodersen, Sem/Dahm. ; Utarb. 1944. 1964. [db].

Brodersen   Olsen, Fritz: Stammbaum der Familie Brodersen aus Thumby. [cs].

Brodtkorb   . {XREF}: [SAN02].

Brodtkorb   [KS]: (fra Christiania, muligens tysk). [KS 1914] s. 30-39 [A]

Brodtkorb   [NS]: (fra Sachsen). [NS1951] s. 19-43 [A]

Brodtkorb   Dahll, H. H.: Familien Brodtkorbs stamtræ. 1924/1954. Tvl. [MH]

Brodtkorb   Gram, Ida: Stamtavle over familien Brodtkorb. Hamar 1904. 27pp. [db].

Broen   Fussing, Hans H.: [Sognepræst Mads Mortensen Broens slægtninge]. 12-V-1950 s. 200-201. 
      PHT. [A].

Brogaard   NN: Slægten fra Brogaard. DK [80*fb]

Brogaard   Pedersen, Svend Aage, f. 1930-06-07: Brogaard-slægten fra "Nørre-Brogaard" i Hune: 
      Thomas Christian Sørensen og hustru Else Marie Jensdatter med forfædre og efterkommere. 2002. 60, 
      156 sider 99.8 Med lit.henvisn. DK. 

Brok (af Barløsegaard I)   DAA slægtsoversigt: DAA 1889 Bd. VI [A] [_*]

Brok (af Barløsegaard II)   DAA slægtsoversigt: DAA 1889 Bd. VI [A] [_*]

Brok (af Estrup)   DAA slægtsoversigt: DAA 1889 Bd. VI [A] [_*]

Brok   DAA slægtsoversigt: DAA 1889 Bd. VI [A] [_*]

Brok   Majeske, Bente: Andersen, Becker, Brok, Brock, Carlsen, Christensen, Christiansen, 
      Clausen, Egelund. DK 199?. 1 ringbind. [*fb]

Broker   Nielsen, Arnold Thorvald: Hans Henry Broker's family and descendants. DK [99*fb]

Bronck   Andersen, N.: Jonas Bronck og Jochiem Pietersen Kuyter eller Kayser. 6-V-1914 s. 73-5. 
      PHT. [A].

Bronken   Holm, D. K.: Anetavle Bronken. Oslo 1950. Tvl. [MH]

Brorsen   Houmøller, S. et al: Familien Brorsen fra Nordborg. DK 1949. 102pp. [ep].

Brorsen   Knudsen, Christian: Familien Brorsen fra Nordborg. DK [60*fb]

Brorson   Friis-Petersen, H.: Brorson. Se I: Personalhistorisk Tidsskrift. - 11:5. - 1944, Side 
      99-100, 281-283. [A][*fb]

Brorson   Friis-Petersen, H.: Ejer af Dybvad i Hads Herred, Landkommissær Laurits Brorson og hans 
      Efterslægt i 3 Generationer. DK [50*fb]

Brorson   NN: 11-IV-1943 s. 259, 11-V-1944 s. 99f og 11-V-1944 s. 281. PHT. [A].

Broste (Romsdal)   NN: Slektsskrift for Broste-slekten fra Rauma i Romsdal. 1985. [ub].

Brostrup   DAA slægtsoversigt: DAA 1889 Bd. VI [A] [_*]

Brown (Scotland) (DK)   Bobé, Louis: REV01 VI s. 593. Kbh. 1895. [db].

Brown   Hauch-Fausbøll, Th.: Af slægten Browns historie. DK 1918. 297pp. [ep][fb].

Brown   Hauch-Fausbøll, Th.: Records of the Browns of Colstoun House [*fb]

Brox   Brox, Hjalmar: Notater om slekten Brox gjennom 300 år. 1980/1983. [ub].

Brubak (Tretten)   Paalsrud, Kristian: Slekta frå Botterudmoen i Tretten. Brubakfolket i Fåvang. 
      1958. [db].

Brudevoll   Brudevoll-ætta i Ørsta. Hareid 1956. 165pp. [MH]

Bruenech   [KS]: (von Brüneck, tysk adelsslekt). [KS 1911] s. 60-61 [A]

Bruenech   Brandt, W. A.: Tabellarisk oversigt over familien Bruenech og Stabell. Bergen 1872 
      [MH]

Bruenech   Bruenech, G. W.: Slægten Bruenech. Oslo 1927. 182pp. Schlesien, Preusen von Brünneck, 
      Danmark og Norge von Brüneck-Bruenech. Personalhistorie og Genealogi 1260-1926. [ns].

Bruenech   NN: 2-VI-1891 s. 299. PHT. [A].

Bruhn   Bruhn, Sten-Orla: Kgl. Over-Parforcejæger Heinrich Bruhns Efterkommere. DK Kbh 1933. 
      38pp. [#].

Bruhn   NN: Kgl. over-parforcejæger Heinrich Bruhns efterkommere. DK 1913. [ep].

Bruhns   Bruhn, Sten-Orla: Kgl. Over-Parforcejæger Heinrich Bruhns Efterkommere. DK [50*fb]

Brun (af Kongstedlund)   DAA slægtsoversigt: DAA 1889 Bd. VI [A] [_*]

Brun (af Vindumgaard)   DAA slægtsoversigt: DAA 1889 Bd. VI [A] [_*]

Brun (Brown)   NN: 12-I-1946 s. 229. PHT. [A].

Brun (Fyn)   DAA slægtsoversigt: DAA 1889 Bd. VI [A] [_*]

Brun (Langeland)   DAA slægtsoversigt: DAA 1889 Bd. VI [A] [_*]

Brun (Lolland)   DAA slægtsoversigt: DAA 1889 Bd. VI [A] [_*]

Brun (Skovlænge)   DAA slægtsoversigt: DAA 1889 Bd. VI [A] [_*]

Brun   . {XREF}: [SAN02].

Brun   Brun, Johan Nordahl et al: Biskop Johan Nordahl Brun og hans slekt. Oslo 1938.

Brun   Brun, L.F.: Stamtavle over Militairslegten Brun. Chria. 1887. 122pp. [ns].

Brun   Bull, Theodor: Biskop Johan Nordahl Brun og hans slekt. Oslo 1938. 339pp. [db][fb].

Brun   Fyhr, Arnold: Stambog over Marie Kristine Brun's Descendenter. 2. udg. DK Kbh 1918. 42pp. 
      M. linierne Witte, Soldath, Rolff, Rostgaard, Plambøck og Ravn. [fb].

Brun   Hauch-Fausbøll, Th.: Oberstløjtnant Frantz Christian Brun. Se I: Personalhistorisk 
      tidsskrift. - 9:6. - 1933, Side 142-143. [A][*fb]

Brun   Huitfeldt-Kaas, H.J.: Om Militærslægten Brun, med 2 Tavler. 1-III-1882 s. 358-60. PHT. 
      [A].

Brun   NN: 15-I-1966 s. 22. 8-VI-1927 s. 172. 9-VI-1933 s. 142. PHT. [A].

Brun   NN: Marie Kirstine Brun's efterkommere. Linie Rolff. Århus 1958. [ep][fb].

Brun   NN: Militairslægten Brun. Chria. 1890? 2 tvl. [MH]

Brun   NST v. 33 (1991). [A].

Brun   Nystrøm, E.: Biografiske efterretninger om Peter Munthe Bruns og Ane Munchs slægt paa 
      fædrene og mødrene side, omfattende personer af slægterne Angell, Brun, Dass, de Fine, Kaasbøll, 
      Leth af Vorborg, Linde, Munthe, Müller, Obelitz m fl. DK 1910. 230pp. [db][fb].

Brun, Marie Kirstine    Harder, Frederik: Slægtebog over Marie Kirstine Bruns Descendenter. Kbh. 
      1882. - 24 sider [fb]

Brunchhorst   [KS]: (fra Bremen). [KS 1911] s. 61 [A]

Brunchorst   G. Stoltz: Slekten Brunchorst i Norge. NST 1956_XV_3. [A].

Brunchorst   Stoltz, Gerhard: Slekten Brunchorst i Norge. [bb].

Brund   NN: En slægt Brund fra Vrigsted sogn (Bjerre herred). Om Rasmus Knudsen (Brund), født 
      1812, med forfædre og efterkommere. DK 1998. 207pp, ill. [fb]

Brunvoll   Rogne, M.: Slektstavle for Andreas Brunvoll, Molde. Molde 1951. 2pp. [MH]

Bruraak   Flønæs, I.: Slægtshistorie over familien fra Brøttem og dens efterslægt Bruraak-
      familien. Trondh. 1915. 84pp. [MH]

Bruu   . {XREF}: [SAN02].

Bruun   . {XREF}: [FOS01][KIN01].

Bruun   Berlème-Nix, Karen: Oldefader Bruun og hans Søskende. DK [80*fb]

Bruun   Brenner, S. Otto: Slægten Bruun. DK [60*fb]

Bruun   Bruun, H.C.: Stamtavle over Jens Bertelsen Bruuns Efterkommere. DK Vejle 1909/1935. 
      41pp. [fb].

Bruun   Bruun, H.P.G.K.: De Bruuners Stamtavle og Slægtregister, efter Konferensraad J. C. Ryges 
      Haandskrift. 5-III-1906 s. 100-9. PHT. [A].

Bruun   Bruun, H.P.G.K.: De Bruuners Stamtavle og Slægtsregister. DK [fb]

Bruun   Bruun, Helga M.: En gren av slekten Bruun; genealogiske og personalhistoriske optegnelser 
      om en gren av familien der for det meste har levet nordenfjells fra midten av det 17de århundrede,. 
      BOdø 1930. 72pp. [ub][bb][fb].

Bruun   Bruun: En officersfamilie Bruun. I .. Slægten. - Viborg. Sammenslutningen af 
      Slægtshistoriske Foreninger. - nr. 22. - 2000. - S. 43-48. DK [fb] 

Bruun   Christensen, Olav: En nordslesvigsk slægt Bruun. 16-III-1975 s. 39. PHT. [A].

Bruun   Heise, A.: Fra Peter Daniel Bruuns Familiearkiv. I: Anders Sandøe Ørsted og Familien paa 
      Asmild. Særtryk af samlinger til Jydsk Historie og Topografi. Illustr. i s/h. DK Aarhus 1911. 
      42pp.

Bruun   Hiort-Lorenzen, H. R.: De Fredericia Bruun'ers slægtebog, raadmand i Fredericia, Johannes 
      Iversen Bruun's (1671-1731) samlede descendens, tillige legatstamtavle for Christiane Muus, f. 
      Bruuns legat af 15. juni 1854, konfirmeret 21.nov. 1859. 2. udg. DK 1880. [db][af][fb].

Bruun   Hiort-Lorenzen, H. R.: Legatstamtavle for Christiane Muus, f. Bruunns Legat og for 
      Magdalene Bartholine Bruunns Legat, begge for ugifte Piger, der ere Descendenter af afdøde 
      Justitsraad, Ridder Bertel Bruun og Hustru Magdalene B. Bruun, f. Brøchner, i Fredericia. 2. udg. 
      Roskilde 1900. 42pp. [#].

Bruun   Hiort-Lorenzen, H. R.: Raadmand i Fredericia Johannes Iversen Bruuns samlede Descendens. 
      DK 1868. [af].

Bruun   Hiort-Lorenzen, H. R.: Raadmand i Fredericia Justitsraad Bertel Bruun's samlede 
      Descendens. DK 1868. [af].

Bruun   Hiort-Lorenzen, H. R.: Rådmand i Fredericia justitsråd Bertel Bruuns (1767-1827) samlede 
      descendens. DK Haderslev 1873. [ep].

Bruun   Jacobsen, Svend: En sønderjysk slægt Bruun i 4 generationer. Christian Bruun, sognepræst 
      i Nr. Løgum-Løgumkloster, og hans efterkommere i 3 led. 1981 s. 61-80. PHT. [A].

Bruun   Kjølbye, Anton: Stamtavle over Familien Breum med Sidelinier af Familierne Baadsgaard, 
      Bruun, Salvesen og Springborg. DK Nykbg Mors 1913. 48pp. Personreg. [#].

Bruun   NN: 1-I-1880 s. 158, 1-II-1881 s. 182, 7-IV-1919 s. 79-233, 7-V-1920 s. 122-4, 8-I-1922 
      s. 105, 8-VI-1927 s. 266, 9-I-1928 s. 156-7 og 9-II-1929 s. 84. PHT. [A].

Bruun   NN: Anders Jensen Bruun f. 1835, gdejer i Bruunsminde i Enner, Tamdrup sogn, og h. Mette 
      Kirstine Frandsen, deres forf. og efterk. 160 pp. 1969. DK. [DK].

Bruun   NN: Gamle Minder dragne frem i Anledning af Familiesammenkomsten den 17. September 1923. 
      DK Kbh. 1923?. 11pp. [*fb]

Bruun   NN: Tyge Jørgensen Bruun f. 1788, gdejer og hjuler i Lustrupdal, Skt. Katharine Sogn, 
      Ribe, og h. Karen Christophersdatter, deres forf. og efterk. 420 pp. 1981. Ribe Amt. DK. [DK].

Bruun   NST v. 33 (1991). [A].

Bruun   Schaldemose Larsen, Karl: Familien Bruun. DK [70*fb]

Bruun   Schmidt, O.: Familien Bruun. Billeder af det norske håndværks historie gjennem 300 år. 
      Trondh. 1924. 10pp. [MH]

Bruun   Schmidt, Olaus Dons: Familien Bruun; bogbinder og priviligert boghandler i Kristiania 
      Fredrik Jacobsen Bruuns agnatiske descendents. Trondh. 1926. 104pp. [db].

Bruun   Spreckelsen, Otto von: Højesteretsadvokat Mathias Clausen Bruun's Forældre: 11-I-1940 s. 
      236-40. PHT. [A].

Bruun   Swane, Hans Jørgen: Legatstamtavle for Christiane Muus, f. Bruun's legat. og for 
      Magdalene Bartholine Bruun's legat. og for Andreas og Bertha Weis's legat. samt for Oline Antonie 
      Købke's legat "Fredhjem". DK 1921. [db].

Bruun   Swane, Jørgen: Familieoptegnelser af Amtsprovst Niels Bruun. 10-I-1934 s. 201-06. PHT. 
      [A].

Bruun   Swane, Jørgen: Købm. i Fredericia, justitsraad Bertel Bruun 1767-1831 og Magdalene 
      Barbara Brøchner's samlede descendens. 6. udg. DK Vejle 1948. 88pp. Personreg. [ep].

Bruun   Werner, Hans: Slægten Bruun fra Assens, Hans Rasmussen Bruuns danske efterslægt. DK Kbh. 
      1968. 90pp. Personreg. [#][ep].

Bruusgaard   Bruusgaard, H. E. et al.: Stamtre over slekten Bruusgaard. [MH]

Bruusgaard   Bruusgaard, H. E.: Opptegnelser om slekten Bruusgaard i Norge samt orienterende 
      bemerkninger om dens opprinnelse i Danmark. Horten 1949. 111 s. Tr. s. ms. for slektens medlemmer. 
      [NO].

Bryde   . {XREF}: [SAN02].

Bryde   NN: 8-I-1922 s. 201-2. PHT. [A].

Brydegaard   Jørgensen, J. P.: Slægterne paa Brydegaard og Øbakkegaard i Ledøje Sogn samt 
      Ryttergaarden Nr. 3 af Pederstrup, Ballerup Sogn. DK [fb]

Brüel   Louise Brüel: Slægten Brüel. En forstslægt. DK 1972. 51pp. [ep][fb].

Brügger   Kolderup, Niels-Henrik: Slekten Brügger; kaptein Andreas Brüggers etterslekt. 1970. 
      [bb].

Brügger   NN: 10-IV-1937 s. 166. PHT. [A].

Brüghmann   . NST v. 34 (1993). [A].

Brüghmann   Bernhoft, Emilie: Om Slægten Brüghmann. 3-VI-1897 s. 52-69. PHT. [A].

Brüghmann   Ellefsen, Simon: Efterslægt til assessor Johan Friederich Brüghmann (født o. 1570). 
      [Internet]. Simon Ellefsen,. DK 2000. [se]

Brügmann   DAA slægtsoversigt: DAA 1891 Bd. VIII [A] [_*]

Bryham   NN: s. 308. NST v. 18. [A].

Bryn (Gausdal)   Holm, Danckert Krohn: Bryn, oprindelig fra Gausdal. Stamtre. Oslo 1943. [db].

Bryn   [NS]: (fra Årdal i Sogn). [NS1979] s. 65-89 [A]

Bryn   Bryn, Lauritz L.: Eidsvoldsmannen Thomas Bryn. Et omriss av hans liv og virke, med noen 
      opplysninger om hans forfedre og etterkommere. Eget forlag. Tønsberg 1968. 304pp. [kb].

Bryn   Bryn, Thomas K.: Slekten Ramsay - Bryn. 1939. [bb].

Bryn   Holm, D. K.: Ingeniør, dr. phil. Alf B. Bryns anetavle. Tvl. [MH]

Bryn   Holm, Danckert Krohn: Familien Bryns stamtre. Oslo 1934. [db].

Brüner   NN: 11-V-1944 s. 92f. PHT. [A].

Brynnes   Bu, A. K.: Familien Brynnes' avstamning. Norheimsund ca. 1940. Tvl. [MH]

Brünnich   Brønniche, Johannes: Stamtavle over Familierne Brünnich, Brünniche og Brønniche, 
      (1910) . [fb].

Bryske   Berner-Schilden-Holsten, H.: Minder om Familien Bryske. DK 1921. [DA][fb].

Bryske   DAA slægtsoversigt: DAA 1889 Bd. VI [A] [_*]

Brysting   Petersen, Erling: Slægten Brysting fra Sydvestsjælland. 1980 s. 161-183. PHT. [A].

Brækka   Brækka, Jens: Slægtshistorie for gården Østre Brækka. Arendal 1952. 23pp. [MH]

Brækken   Brækken, K.: Brekken gård i Beitstad. Gårds- og slektshist (Brækken). Steinkjer 1956. 
      115pp. [MH]

Bræmer   NN: 8-VI-1927 s. 88 og 9-I-1928 s. 79. PHT. [A].

Bræstrup   Bræstrup, Palle: Anetavle for 8 Søskende Bræstrup. DK [80*fb]

Bræstrup   Bræstrup, Palle: Den Bræstrup'ske Slægtsbog. DK [80*fb]

Brøchner   Konow, Hans: Carl Christian Brøchners ahner. DK [70*fb]

Brøchner   NN: 12-I-1946 s. 97-98 og 12-I-1946 s. 231. PHT. [A].

Brødrene Petersens Jomfrukloster   Møller, Frantz: Stamtavle over de til Brødrene Petersens 
      Jomfrukloster adkomstberettigede Familier. DK [00*fb]

Brøgger   . NST v. 34 (1993) s. 246f. [A].

Brøgger   Brøgger, A. W.: Slekten Brøgger; med oplysninger om familiene Bader, Bjerring, Breda, 
      Lem, Lie, Siewers, Ursin. Oslo 1931. 103pp. [bb].

Brøndbjerg   NN: Peder Christian_Sørensen Brøndbjerg f. 1805, husmand og hjulmand i Sdr. 
      Kongerslev sogn, og h. Dorthea Overgaard Jespersdatter, deres forf. og efterk. 185 pp. 1971. DK. 
      [DK].

Brøndbjerg   Slægtsbog for efterkommere efter Peder Christian Sørensen Brøndbjerg, husmand og 
      hjulmand i Sdr. Kongerslev, født 1805 Dansk Slægtsforskning 1970. - 173 blade, 11 tavler [fb]

Brøndegaard   Brøndegaard, V. J.: En fyensk Prokuratorslægt. DK Odense 1952. 7-spalters 
      avisartikel fra Fyens Stiftstidende 2. april 1952. [fb].

Brøndlund   Ellefsen, Simon: Efterslægt til sognepræst i Øster Brønderslev Peder Andersen 
      [Randers] (o. 1613-1668), hvis efterslægt kaldte sig Brøndlund. [Internet]. Simon Ellefsen,. DK 2000. [se]

Brøndlund   Klitgaard, C.: Optegnelser om slægten Brøndlund fra Vendsyssel. 12-I-1946 s. 159-197. 
      PHT. [A].

Brøndum   NN: Slægten Brøndum. DK [fb]

Brøndum-Scavenius   Klitgaard, C.: Lidt om Slægten Brøndum-Scavenius. 8-V-1926 s. 290-4. PHT. 
      [A].

Brønlund   . {XREF}: [FOS01].

Brønniche   Fabritius, Albert: Stamtavle over Efterkommere af Købmand, Agent Jacob Brønniche og 
      Inger Marie Michelsen - Adkomstbetettigede til Agent Anders Borchs og Hustru Ane Brønniches Legat. 
      DK Kbh. 1960. 92pp, Personreg. [fb].

Brønsdorph   DAA slægtsoversigt: DAA 1919 Bd. XXXVI [A] [_*]

Brøste   Brøste, Steinar et al.: Slektsskrift for Brøste-slekten fra Rauma i Romsdal. 1985. 
      [db].

Brøttem   Jonassen, Helene: Våre aner fra Brøttem. Klaus Larsen født 1797 død 1871, Karen 
      Knutsdtr. født 1802 død 1839 og deres etterkommere. Heimdal 2000. 86x2bl.

Braae-Johannessen   Holm, D. K.: Anetavle Braae-Johannessen. Oslo 1941. Tvl. [MH]

Braanaas   Braanaas, Adolf Hansen: Optegnelser angaaende en bondeslegt paa Romerike. Lillestrøm 
      1924. 69pp. [db].

Braarud   . {XREF}: [AAR01].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU