FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Bo*__.

Boalth   Wiesener, Anthon Mohr: Slegten Boalth. Bergen 1911. 111pp. [db] fb].

Bock   Kalvig, Ib: Bock-slægterne i Danmark. DK [80*fb]

Bock   Knudsen, Christian: Familien Bock fra Nordborg. DK [60*fb]

Bockelie   Holm, Danckert Krohn: Tjømøslekten Bockelie. Oslo 1944. Tvl. [db].

Bodahl   . {XREF}: [AAR01].

Bodenhoff   Fabritius, Albert: Giertrud Birgitte Bodenhoffs mysterium og gravrøverierne på 
      Assistens Kirkegård. DK. []

Bodenhoff   Lange, Nanna: Den bodenhoffske slægtebog. DK Kbh. 1914. 72pp. [ep].

Bodil   Birk Hansen, Palle: Bodil-slægten: af kongelig byrd? I: Liv og levn. - Nr. 18 (2004). - 
      S. 3-8: ill. Danmark, Næstved, historie 1100-1199. DK.[A] 

Bodt   NN: v. Bodt 2-VI-1891 s. 298. PHT. [A].

Boe   . {XREF}: [FOS01].

Boe   NN: www.boerne.dk 

Boe   Thomsen, Lars Boe: Boernes Historie og Slægtstavler 1546-1960. DK Assens 1960. 512pp. 
      [#].

Boeck   [KS]: (fra Flandern). [KS 1911] s. 52-53 [A]

Boeck   Boeck, Hector: En officersslægt gennem 800 år; slægten Boeck i kongeriget Danmark-Norge 
      fra 1714, med forslægt i grevskabet Flandern før 1160 og i ærkebispedømmet Bremen fra 1160 ; 
      kortfattet oversikt over slægtens ældste linie. DK Kbh. 1957. 86pp [db].

Boeck   Boeck, Hector: Majorinde Maria Christina v. Boeck og hendes Slægt i Vejstrup 1650-1800. 
      9-VI-1933 s. 184-93. PHT. [A].

Boeck   Daae, Aagaat: Thorvald Olaf Boeck, 1835-1901; biografi. 1921. [db].

Boefeke, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1919 Bd. XXXVI [A] [_*]

Boelsmand   NN: Christen Pedersen Boelsmand f. 1843, gdejer i Mogenstrup, Nørager sogn, og h. 
      Maren Rasmusdatter Lassen, deres forf. og efterk. 78 pp. 1957. DK. [DK].

Boesen   Hauch-Fausbøll, Th.: Stamtavle over slægten Boesen. DK Kbh. 1931. 63pp. [ep][fb].

Boesen   NN: 1-VI-1885 s. 88. PHT. [A].

Boesen   NN: Slægten Boesen. Omhandler kaagfører og husmand i Øsløs sogn Boe Christensen, f. 26. 
      maj 1795 i Øsløs sogn, død sst. 30. juli 1879, og hustru Kirsten Jensdatter, f. 1808 i Øsløs, død 
      sst. 31. december 1881. Deres forfædre og efterkommere. 169 pp., 34 billedpp., 5 tavler. 1979. 
      [DK].

Boesgaard   Boesgaard, Palle L.: Anetavle for Eline Rasmine, Ludvig Johan og Jacob Albert 
      Boesgaard i Rudkøbing. DK [80*fb]

Boesgaard   Boesgaard, Palle L.: Anetavle for Emma Boesgaard f. Semberg. DK [80*fb]

Boesgaard   Boesgaard, Palle L.: Boesgaard Slægter. DK Virum 1979. 211pp. Personreg. [fb].

Boetius   Hauch-Fausbøll, Th.: Boetius. Slesvigske Kirkebogsuddrag. DK Kbh.: Personalhistorisk 
      Bureaus Forlag, 1908, Side 174-176. [A][*fb]

Boganis   Dinesen, Thomas: Boganis. Min fader, hans slægt, hans liv og hans tid. 1972. [DA].

Bogen   Aarøe, A. M.: Slekten Olsen Bogen fra Stokke Oslo 1933. 83pp. [MH]

Bogøe   NN: 3-II-1893 s. 69-70. PHT. [A].

Bohlbro   NN: Peter Hansen Bohlbro f. 1785, tømrer og bolsmand i Bovrup, Varnæs sogn, og h. 
      Kirsten Pedersdatter, deres forf. og efterk. 96 pp. 1971. DK. [DK].

Bohm   NN: 7-VI-1921 s. 110. PHT. [A].

Bohn   Bohn, Jesper Krestian: Fortegnelse over vor gren af slægten Bohn og den deri indgiftede 
      slægt. Med en tilføjelse af Palle L. Boelsgaard. DK Virum 1975. 15pp. [fb].

Bohn   Zahrtmann, M. K.: Slægten Bohn fra Rønne. 3-VI-1897 s. 265-96. PHT. [A][hw].

Bohn   Zahrtmann, M. K.: Stamtavle over den bornholmske Familie Bohn. DK [30*fb]

Bohr   . {XREF}: [SAN02].

Boisen    NN: Boisen slægten fra Branderup sogn om Jørgen Mathiesen Boisen og Kristine Schmidt, 
      deres forfædre og efterkommere. DK 1978

Boisset   Krarup, Fr.: Optegnelser af Sophia Amalia Boisset, gift med Oberst H.G. Grevenkop. 
      1-I-1880 s. 93-9. PHT. [A].

Boje   Baumgarten, Torkil: Stamtavle over Familien Boje (Boye). DK [30*fb]

Boje   Boje, H. C.: Slægtsbog for Bojeslægten i Gødvad og nogle deri indgiftede Slægter. DK 
      Hellerup 1948-1956. (3 bind ill. 1-3. 1956. 272, 17, 60, 76pp. Særtryk I: Louise Aarups (Louise 
      Bojes) Slægt. Indhold: 1. Del: Bojeslægten i Gødvad med Balle-Laven-Skorup- og Raaruplinien ; 1. Del 
      (Særtryk 1): Louise Aarups (Louise Bojes) Slægt ; 2. Del: Frederikke Kristensen's (Rikke Bojes) 
      Slægt ; 3. Del (Slægter fra Resendal og Resendal Mølle i Gødvad Sogn). ). [fb].

Bojesen   Bojesen, Magnus: Slægttavle over Slægten Bojesen. Kbh. 1911. 84pp. Per. reg. [DA].

Bojesen   Bojesen, R.: Familien Bojesens Stamtavle. DK [00*fb]

Bojesen   Finsen, Aage: Stamtavle over justitsråd S. A. Bojesens efterkommere. DK [60*fb]

Bojesen   Hostrup, Astrid, f. Bojsen: "Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord" - Minder fra 
      den bojsenske og hostrupske slægt. DK Kbh. 1950.

Bojesen   Jacobsen, Svend: Slægten Bojesens afstamning. 15-VI-1972 s. 155. PHT. [A].

Bojesen   Volf, Johannes: En Notits vedrørende Slægten Bojesen. 6-V-1914 s. 192-3. PHT. [A].

Bojsen   Bojsen: Smaatræk om Bojsen-Slægten. I .. Slægtsgaarden. - Skamby. Dansk 
      Slægtsgaardsforening. - nr 252. - 1946. - S. 7. DK [fb] 

Bojsen   Hostrup, Astrid: Et jævnt og muntert, virksomt liv paa jord. Minder fra den bojsenske og 
      hostrupske slægt. DK 1950. Illustr. 

Bojsen   Jensen, Niels Anton: Godt Mod. DK Kbh. 1910. 164pp. [fb].

Bojsen   Nørregaard, B. A.: Fritz Engelhardt Bojsen 1808-1882, "Budstikken", gift m. Eline 
      Haramb. 1946. Tvl. [MH]

Bojsen   Træden, Nanna: En kavalkade over Bojsenslægten. DK 1956. 84pp. Slægtskavalkade fra 
      Emmerlev anno 1727 til Bojsenfesten på Rødkilde juli 1956. [cs][fb].

Bokkenheuser   Bokkenheuser, Chr.: En Københavner-Slægts Historie. Bokkenheuser. Særtr. af Hist. 
      Medd. om Kbh 1954, p. 569-624. [#].

Bokkenheuser   Bokkenheuser, Chr.: Stamtavle over Familien Bokkenheuser, (1910). [fb].

Boldeus   NST v. 33 (1991). [A].

Boldich   Petersen, E. Balle: Boldich. 11-II-1941 s. 258f. PHT. [A].

Boldsen   Bruun, H. C.: Slægten Boldsen fra Mellerup. DK Aalborg 1925. 67pp. [#].

Boldsen   Søgaard-Sørensen, Svend: Slægten Boldsen fra Mellerup. [fb].

Bolkesjø   . {XREF}: [AAR01].

Boll   NN: Bemærkninger til Stamtavle over Hans Jensen Boll's Efterkommere. DK [30*fb]

Boller   Søltoft, Hertha: Erindringer fra Boller og Stensballegaard. DK 1932. [ep].

Bollmann   Bollmann, J. H.: Slegten Bollmann i Bergen. Bergen 1926. 44pp. [MH]

Bollmann   Bollmann, J. H.: Tillegg til Slekten Bollmann i Bergen. Bergen 1933. 40pp. [MH]

Bolt   NST v. 33 (1991). [A].

Bolten, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1919 Bd. XXXVI [A] [_*]

Bom   Hansen, Ove og E. Juel-Hansen: Stamtavle over slægten Bom med sidelinier. Et bidrag til 
      Kerteminde byes personalhistorie. DK Odense 1925. 124pp. Personreg. [ep].

Bomhoff   Tandberg, Elisa: Slekten Bomhoff. Oslo 1950. 187pp, 3tvl. [db].

Bomøve / Lange (Munk)   DAA slægtsoversigt: DAA 1901 Bd. XVIII [A] [_*]

Bonaparte   Cold, T. B.: Genealogiske Tabeller over europæiske Fyrstehuse i Middelalderen og den 
      nyere Tid. DK Kbh. 1910. Ny udg. m. forts. [#].

Bonaparte   Königsfelt, J. P. F.: Genealogiske Tabeller over europæiske Fyrstehuse i 
      Middelalderen og den nyere Tid. DK Kbh. 1837. (Bl. a. familien Bonaparte og en oversigt over paverne 
      fra 1073 til 1831. ). [#].

Bonaparte   Söderhjelm, Alma: Av Bonaparternas ätt. 1936. [db].

Bonaparte, Napoleon   NN: Napoleon Bonapartes Genealogie. DK [00*fb]

Bonde   . {XREF}: [SAN02].

Bonde   Knudsen, Christian: Familierne Adsersen, Bonde, Foged og slægten paa Karlshøj i 
      Asserballe. DK [60*fb]

Bonde   Starback, C. Georg: Historiske Fortællinger. Illustr.: Jenny Nystrom. Om Karl Knutsson 
      (Bonde), Erik Puke, Krister Nilsson. [].

Bondesen   Bondesen: Erindringer om Slægten Bondesen. I .. Svendborg Amt, Aarsskrift for 
      Svendborg Amts historiske Samfund. - 22. - 1929 og 1930. - S. 105-130. DK [fb] 

Bondesen   NN: 1-I-1880 s. 304. PHT. [A].

Bondo   Bondo, F. E.: Stamtavle over Slægten Bondo (Mandslinien). DK Odense 1928. 15pp. [#].

Bondo   Bondo: Slægten Bondo's ældste Led. I .. Dansk Adel og Borgerstand. - 2,7. - 1917. - S. 
      29-32. DK [fb] 

Bondrup   Klitgaard, C.: En Slægt Bondrup. 11-IV-1943 s. 250-53. PHT. [A].

Bonhoeffer   Leibholz-Bonhoeffer, Sabine: Familien Bonhoeffer - liv og skæbne. DK 1970. 213pp.

Bonhus   Nordlie, Olaf M.: Six Generations of Gunder A. Bonhus. Northfield, Mass., USA 1958. 
      258pp. [MH]

Bonnevie   . {XREF}: [FOS01].

Bonnevie   [NS]: (fra Antibes i Provence). [NS1979] s. 21-49 [A]

Bonnevie   Bonnevie, F.: Stamtavle over den falkensteenske gren af familien Bonnevie i Norge 
      1715-1915. Kria 1915. 52pp. [MH]

Bonnevie   Bonnevie, Georg E. og Erik Bonnevie: Familien Bonnevie. Danmark 1719-1962. Stamtavle 
      og Minder fra Vallekilde. DK Randers 1963. 106pp. Personreg. [#].

Bonnevie   Bonnevie, Kristine og Poul: Familien Bonnevie i Norge og Danmark 1714-1930. (D. Thraps 
      stamtavle omarbeidet og utvidet.) Oslo 1931. 252pp. [ns].

Bonnevie   NN: Bonnevieslægten i Danmark og omliggende lande. (2004) [fb] 

Bonnevie   Thrap, D.: Familien Bonnevie i Norge og Danmark 1715-1900. Stamtavle. Bergen 1863. 
      Kria. 1886. 61pp. 3. udg. Kria. 1900. 149pp. [lf].

Bonnevie   Thrap, D.: Familien Bonnevie, Supplement til Stamtavlen. 4-III-1900 s. 181-2. PHT. 
      [A].

Bonnier   Bonnier. Slægten: Bonnier, Karl Otto: Bonniers 1926-1931 4 bind, tavler. 4. Albert 
      Bonnier, mannen och förlagsfirman 1931 276pp. DK [fb] 

Bonnier   Bonnier. Slægten: Bonnier, Karl Otto: Bonniers 1926-1931 4 bind, tavler. 2. Adolf 
      Bonnier och hans bröder II 1928 243pp. DK [fb] 

Bonnier   Bonnier. Slægten: Bonnier, Karl Otto: Bonniers 1926-1931 4 bind, tavler. 1. Adolf 
      Bonnier och bröder I 1926 170pp. DK [fb] 

Bonnier   Simonis, Rudolf: Genealogisk förteckning över ättlingar till Gerhard Bonnier [fb]

Bonsach   Ellefsen, Simon: Efterslægt til Johannes Bonsach / Bohnensack (død 1613). Tæller navne 
      som bl. a. Hornemann, Schytte og Krogh. [Internet]. 
      Simon Ellefsen,. DK 2000. [se]

Boolsen   NN: 12-III-1948 s. 187 og 12-VI-1951 s. 204. PHT. [A].

Boom   NN: 8-II-1923 s. 125. Se nr. 840 under B. PHT. [A].

Borberg   Borberg, Laurits Ploug: En middelalderlig Selvejerbondeslægt fra Ribe Amt. DK 
      [50*fb]

Borberg   Borberg, Laurits Ploug: Om den gamle Selvejerbondeæt i Trabjerg, Borbjerg Sogn. DK 
      [50*fb]

Borberg   Borberg, Laurits Ploug: Slægtebog over Familien Borberg. Med oplysninger om de to, 
      ligeledes fra Selvejerbonde i Gørding Herred, Ribe Amt, Peder Grummesen (nævnt 1463) og hans Fader 
      Grumme stammende, uddøde Slægtlinier Bonnum og Grum, samt Bemærkninger om forskellige indgiftede 2. 
      udg. DK Skive 1944. 166pp. Personreg. [#].

Borberg   Borberg, Laurits Ploug: Stamtavle over Slægten Borberg. DK [30*fb]

Borby (af Uggerslev)   DAA slægtsoversigt: DAA 1906 Bd. XXIII [A] [_*]

Borch   . {XREF}: [SAN02].

Borch   [NS]: (fra Sønder-Bork i Ribe stift). [NS1979] s. 50-58 [A]

Borch   Bang, Kirsten: Lidt om slægten Borch og Kolding. DK Birkerød 1982. 47pp. [fb].

Borch   Behrend, Chr.: Personalhistoriske Oplysninger om Familierne Borch og Bloch. 8-VI-1927 s. 
      119-23. PHT. [A].

Borch   Borch, Erhard: Den jydske Slægt Borch. DK Aarhus 1905-1974. 3 bind ill. Suppleres af 
      Slægtstavler over den jydske Slægt Borch, samlet paa Grundlag af Direktør P. G. K. Borch's Stamtavle 
      af 1905 med supplerende Oplysninger og Rettelser og ført op til 1949. DK 1949. [fb].

Borch   Borch, Hjalmar: Den jydske slægt Borch. Skjern-Borcherne III. DK Kbh. 1974. 354pp. 
      Personreg. [ep].

Borch   Borch, Johannes: Den jydske slægt Borch. Skjern-Borcherne fra 1591 til 1866 II. DK 
      Vinderup 1940. 63pp. [ep].

Borch   Borch, P. G. K.: Stamtavle over Den Jydske Slægt Borch med spredte Oplysninger vedrørende 
      Ole Borch og hans nærmeste Slægt. DK Aarhus 1905. 72pp. [#][fb].

Borch   Borch, Thorgeir: Stamtavle over den fra Simon Sørensen, Lundsby, Aadum Sogn, Nørre Horne 
      Herred, Ringkjøbing Amt, Jylland nedstammende Slægt Borch. DK 1907. 26pp. 6tvl. [fb].

Borch   Borch, Torgeir: Stamtavle over den fra Simon Sørensen. nedstammende slægt Borch. Skien 
      1907. 26pp. [ns].

Borch   Fabritius, Albert: Anders Andersen Borch's descendenter. DK Kbh. 1933. 70pp. Personreg. 
      [db].

Borch   Larsen, Holger Hertzum og Asschenfeldt, C.S.: Claus Mortensen Borch og efterkommere. DK 
      2001 440pp. ill. [fb] 

Borch   NN: 5-?-? s. 268-9. PHT. [A].

Borch   NN: Sognepræst Christen Frausing Borch. Særtryk af 'Den Jydske Slægt Borch'. Privattryk. 
      DK 1940.

Borchgrevinck   NN: 4-IV-1901 s. 288. PHT. [A].

Borchgrevink   . {XREF}: [SAN02].

Borchgrevink   Borchgrevink, Bj.: Slægten Borchgrevink m. sidelinjer. Chria. 1911. 95pp. [ns].

Borchgrevink   Kragballe, L.: Stamtavle over slægten Lemvigh med de deri indgiftede slægter 
      (Schumacher, Fog, Knap, Prætorius, Westengaard, Tybring, Hoppe, Blad, Borchrevink, Hammer, 
      Kragballe, Balsløw m. fl). DK 1875. [db].

Borchsenius   [NS]: (fortsettelse av I s. 25 ff). [NS1979] s. 59-64 [A]

Borchsenius   [NS]: (fra Lüneburg og Viborg). [NS 1949] s. 25-32 [A]

Borchsenius   Borchsenius, Christian: Slekten Borchsenius. Oslo 1965. 100pp. Stensilert. 
      Ajourført utg. Oslo 1967. [NO].

Borchsenius   NN: 2-V-1890 s. 126. PHT. [A].

Bording   NN: 3-I-1892 s. 200, 7-V-1920 s. 254 og 7-VI-1921 s. 203. PHT. [A].

Bording   NN: Slægten Bording. Anetavle for samtlige efterkommere efter ægteparret husmand på 
      Mausing Hede i Vinderslev sogn Jens Mortensen (Bording), f. 23. dec. 1807 i Øster Bording i Balle 
      sogn, død 13. maj. 1890 i Mausing, og Johanne Pedersdatter, f. 23. mar. 1808 i Pederstrup i 
      Vinderslev sogn, død 25. okt. 1878 i Mausing. 111 pp., 16 billedpp., 2 tavler. 1982. [DK].

Bordinggaard    Brönniche Madsen: Bordinggaard Slægten. DK 1939

Bordinggaard   Harreschou, Paul: Stamtavler for slægterne Harreskou, Bordinggaard, Fenger m. fl. 
      DK [70*fb]

Bore   . {XREF}: [KIN01].

Borelly   . {XREF}: [FOS01].

Borg    Borg, Svend: Slægtsbog, (1987) [fb]. 

Borg   Borg, Svend: Slægtsbog - min mors slægt, (1988) [fb]. 

Borg   NN: 3-I-1892 s. 291. PHT. [A].

Borgen   Borgen, H. P.: Borgens. En orientering. Oslo 1925. 15pp. [MH]

Borgen   Hundrup, F. E.: Stamtavle over Familien Borgen med Descendenter. 2. forbedrede Udg. DK 
      Roskilde 1851/1877. 18pp, Personreg. NB: Oppdat. 1945. [fb].

Borgen   Nordbø, G. O.: Borgen-ætten 1350-1955. Bø i Telemark 1955. 30pp. [MH]

Borgersen   Borgersen, Mathias: Slektsbok for ættene Langedrag, Sandsdalen, Glosimot, Årmot, 
      Darud, Rukan, Sølverød, Barnholdt, Fander, Scheidener, Pehrsson, Røsholt, Gonsholt, Vala og 
      Borgersen. Utgitt 1975. 152 s., fold pl. ill. 

Borgersrud   . {XREF}: [AAR01].

Borkenhagen   Borkenhagen, Edgar J.: Borkenhagen-slekta i Bø. 1990. ISBN 82 992136 06 (Boka kan 
      fås kjøpt hos E. J. Borkenhagen priv. i Oslo. ). [ob].

Bornebusch   Bornebusch Heinrich: Familien Bornebusch. DK [60*fb]

Bornemann    Hiort-Lorenzen, H. R.: Stamtavle over den danske Adelsslægt Bornemann. Kbh. 1893. 14 
      sider. Særtryk af Danmarks Adels Aarbog. [fb]

Bornemann   DAA slægtsoversigt: DAA 1893 Bd. X [A] [_*]

Bornemann   Hiort-Lorenzen, H.R.: Stamtavle over den danske Adelsslægt Bornemann, (1893) af H. R. 
      [fb]

Bornemann   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Bornemann   Rosenkrantz, G.: Ligprædiken over Phil. Jul. Bornemann, med Stamtavle over Slægtens 
      ældste danske Led. 1-VI-1885 s. 48-55. PHT. [A].

Borregaard   Rievers, Christian og Carl Albrechtsen: Stamtavle for Familien Borregaard. Samlet 
      Aar 1900-1902. Kbh. 19xx. 14pp. [fb].

Borries   Borries, G. V. Th.: Den danske familie Borries 1706-1943. DK 1954. [ep].

Borschenius   Borschenius, Christian: Slekten Borschenius. Oslo 1965. [ns].

Borse   Svensen, Ingebjørg Sem: Slektsbok for ætlinger av Gunnar Sem og Marie Sem f. Øvrom, samt 
      andre fra linjer tilhørende Gråtopp, Øvrom, Nielsen, Borse, Windfeldt, Monrad og Leopoldus. 1957. 
      79pp. [db].

Borse, Halvor Sørensen   . {XREF}: III 450 [SKI01].

Borten, Anders    NN: Slekt fra Brøttem i Klæbu. Etterkommere etter lensmann Anders Borten (1601-
      1668) på Borten øvre. 

Borthen   [KS]: (fra Flå i Gauldalen, S-T. lag). [KS 1911] s. 53-55 [A]

Borthig   . {XREF}: [FOS01].

Borum    Øernes Slægtsforskning: Slægten Borum fra Kragelund sogn, (1977). [fb].

Bosc de la Calmette, de   DAA slægtsoversigt: DAA 1919 Bd. XXXVI [A] [_*]

Bosendal   DAA slægtsoversigt: DAA 1890 Bd. VII [A] [_*]

Boserup   NN: 3-II-1893 s. 71. PHT. [A].

Boserup   Valentiner, Aage: Stamtavler over Boserup-slægten. DK Kbh. 1928. 90pp. [ep].

Boss   Thorsen, K.: Familien Boss fra Vestermarie. DK [fb]

Bosted   Delgobe, Ch: Mouritz Bostedes Slægtebog med Anmærkninger af J. F. Lampe og Huitfeldt-
      Kaas, H.J. 1-IV-1883 s. 219-40. PHT. [A].

Bostede   Bostede, Mauritz: Mauritz Bostedes Slægtebog. DK [00*fb]

Bostede   Delgobe, C.: Mauritz Bostedes slægtsbog. [db].

Bothmer, von   NN: Stammtafel des Geschlechts von Bothmer. DK [30*fb]

Botne   Einarsen, Arne: En Botne-slekts historie. 1968. [db].

Botner (Høland)   Ottesen, Odd: Slekten Botner i Høland. De eldste kjente leddene i Botner-slekta 
      i Høland hadde gjennom garden O i Vang på Hedmark tilknytning til Brattslekta. Høland hist.-lag 
      1982. 100 s. [lf][db].

Botner   . {XREF}: [AAR01].

Botsack   Bobé, Louis: Stamtavle over Familien Botsack. 2-III-1888 s. 279. PHT. [A].

Botten   . {XREF}: [AAR01].

Bourke   DAA slægtsoversigt: DAA 1919 Bd. XXXVI [A] [_*]

Bournonville   Bournonville, Paul: Antoine Bournonville, hans hustrur och avkomlingar. 10-IV-1937 
      s. 169-85. PHT. [A].

Bournonville   Bournonville, Paul: Bidrag till den Bournonvillska familjens historia. 10-II-1935 
      s. 81-90. PHT. [A].

Bowitz   . {XREF}: [SAN02].

Bowitz   Aurenes, Ola: Bowitz-ætten. 1942. [db].

Bowitz   Mehus, Ingjald: Bowitz-ætten; mennesker og miljø. Oslo 1953. 147pp [db].

Boy   NN: 5-IV-1907 s. 192-3 og 6-III-1912 s. 285. PHT. [A].

Boye   Boye: Slægten Boye. I .. Fra Viborg Amt. - 1948. - S. 24-63. DK [fb] 

Boye   Hauch-Fausbøll, Th. og H. R. Hiorth-Lorentzen: Patriciske Slægter, 2. samling. Kbh. 1911. 
      [ns].

Boye   Oftedal, S.: Om den første sogneprest i Østre Moland ot Tromøy Jens Boye. Særtr. 
      Vestlandske Tidende. Arendal 1937. 10pp. [MH]

Boye, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1919 Bd. XXXVI [A] [_*]

Boysen   Hennings, Paul: Die Familie Boysen aus Collund in Schleswig und ihr dänisches 
      Adelsdiplom. [cs].

Boysen   Jensen, N. A.: Godt Mod. [cs].

Boysen   NN: Boysen Linie. [cs].

Boysen   Petersen, Andreas: Den gamle Boysen'ske Slægt i Kollund gennem 338 år i ti Slægtled. 
      [cs].

Boysen   Smidth, J: Præsteslægten Boysen (Boëthius). En kritisk Bemærkning. 11-V-1944 s. 89f. 
      PHT. [A].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU