FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Bl*__.

Blackstad   . {XREF}: [SAN02].

Blad   Kragballe, L.: Stamtavle over slægten Lemvigh med de deri indgiftede slægter (Schumacher, 
      Fog, Knap, Prætorius, Westengaard, Tybring, Hoppe, Blad, Borchrevink, Hammer, Kragballe, Balsløw m. 
      fl). DK 1875. [db].

Blakseth   . {XREF}: [SAN02].

Blakstad (Asker)   Engelstad, Sigurd: Blakstad i Asker. Gården og slekten. Oslo 1958. 581pp. 
      [db].

Blakstad   Blackstad, Leif: Slegtstavle over familien Blakstad (Blackstad) med sidegrener fra 
      gaarden Blakstad gr. nr. 44, br. nr. 1 i Søkkelven, Søndmøre. Grovane 1924. 1 bl., 6 tavl. [db].

Blanck   NN: Familiengeschichtliche Mitteilungen umfassend die Familien Jacobsen Blanck, 
      Brettschneider, Diedrichs, Eide Gotthardt, Hartmann Holleck-Weithmann, Krüger, Koscky Kosky, 
      Leistikow, Lorenz, Lorentzen Rost, Schrader, Smidt, Stemmer Wienert. DK [60*fb]

Blankenborg   NN: 1-II-1881 s. 365. PHT. [A].

Blarer   Blarer: Slægterne Blarer, Monrad og H.P. Hanssen. I .. Slægten. - Viborg. 
      Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger. - nr. 18. - 1998. - S. 40-42. DK [fb] 

Blas    Nielsen Rasmus: Blas-Slægten paa Sejerø. DK 1950

Blas   Nielsen, Rasmus (f. 1887): Blas-Slægten på Sejerø. - - Supplement 1965 1 bind. DK [fb] 
      

Blegen   Bleken, Simen: Jon og Anne Blegens etterslekt 1775-2002: Hauge-greina. 2003. 65 s. ill. 
      

Blegvad   NN: Familien Blegvad. 28pp. DK 19xx. [DA].

Blehr   Hartvig, L.: Opptegnelser om familiene Biørn og Blehr. Kria 1921. 56pp. [MH]

Blehr   N. S. T. Bd. IV, s. 60. Oslo 1938. [ns].

Blehr   NST v. 35 (1995). [A].

Blehr   Schilbred, C. S.: Bygdebok for Bamble. Oslo 1968. [ns].

Blehr   Wessel, G.: Bent Iversens m. fleres optegnelser om familien "Blehr". Kria. 1911. 14pp. 
      [db].

Bleken   Bleken, Harald Hansen: Bleken gård og Bleken-slekten. 2 - Fougnerslekten. Lilleh. 1963. 
      34 pp. [NO].

Blem   Blem, P.: Stamtavle over Familien Blem med tilhørende Slægt. DK Aaker, Rønne 1920. 96pp. 
      Side 70-96 Familien Dahl af Pæregaard i Bodilsker, samlet af Markus Wibe. [fb][ep].

Blich (Blek)   NN: 4-VI-1903 s. 175 og 5-I-1904 s. 182. PHT. [A].

Blicher   Bang, Vilh.: Nogle Oplysninger om Steen Steensen Blichers Forfædre. 3-III-1894 s. 
      126-30. PHT. [A].

Blicher   Hansen, Søren: Steen Blichers Forfædre. 9-V-1932 s. 270-81. 9-VI-1933 s. 135. PHT. 
      [A].

Blicher   Klitgaard, C.: Slægten Blicher, nogle psykologiske iagttagelser. 13-III-1955 s. 
      113-127. PHT. [A].

Blichfeldt   Baumgarten, T.: Familien Blichfeld(t). Stamtavle over de i Danmark nu levende 
      Familier Blichfeld og Blichfeldt. Særtryk af Arkiv for Genealogi og Heraldik. DK Århus 1911. 64pp. 
      [ns].

Blichfeldt   Blichfeldt, G. L.: Stamtavle over slekten Blichfeldt. Alle opplysninger samlet av G. 
      L. Blichfeldt og stamtavlen utført av H. Chr. Borchgrevink. Oslo 1943. [NO][fb].

Blichfeldt   Blichfeldt, Lauritz: Stamtavle over familien Blichfeldt. 1871. [db].

Blichfeldt   Blichfeldt, Ragnar: Slekten Blichfeldt i Tyskland, Danmark, Norge i 475 år, hvorav 
      300 år i Norge. Holmsbu 1969. 123pp. [db][fb].

Blichfeldt   NN: 11-V-1944 s. 279. PHT. [A].

Blichmann http://www   Malløe Regnar: Blichmann-slægten fra Dragør Regnar Malløe. DK 1988

Blik (Möltrup)   Christensen, Villads: Familien Blik på Möltrup og Risgaard. [db].

Blik   Blik: Iver Blik til Nørbækgaard. I .. Slægten. - Viborg. Sammenslutningen af 
      Slægtshistoriske Foreninger. - nr. 12. - 1995. - S. 41-43. DK [fb] 

Blik   DAA slægtsoversigt: DAA 1888 Bd. V [A] [_*]

Blinkenberg    Torngaard Anton: Blinkenberg slægten i Varde. DK 1986

Blix   Midttun, Ruth: Suplerende oplysninger om slektene Blix, Herdal o. fl. NST 1942_VIII_3. 
      [A].

Blix   NN: 8-V-1926 s. 309 og 8-VI-1927 s. 87. PHT. [A].

Blix   NN: s. 146. NST v. 18. [A].

Blix   Norum, Thomas: Den nordenfjellske gren av slekten Blix fra Jemtland. Oslo 1967. 283pp. 
      [ås][bb][sb].

Blix   NST v. 33 (1991). [A].

Blixen, Karen   Hansen, Gregers: Karen Blixens anetavle. 1983 s. 151-162. Tilføjelse 1984 s. 146. 
      PHT. [A].

Blixen-Finecke   DAA slægtsoversigt: DAA 1953 Bd. LXX [A] [_*]

Blixen-Finecke   Fabritius, Albert: Stamtavle over Slægten Blixen-Finecke. DK [fb]

Blixen-Finecke   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Bloch   Behrend, C.: Personalhistoriske Oplysninger om Familierne Borch og Bloch. DK [30*fb]

Bloch   Bloch, K.: Slekten Bloch fra Nordland. NST 1942_VIII_3. [A].

Bloch   Bloch, K.: Slekten Bloch. NST 1943_IX_1. [A].

Bloch   Bloch, V. A.: Stamtavle over Søren Blochs Descendenter. DK [30*fb]

Bloch   Brask, Aage: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste slægt. DK Kbh. 1947. 205pp. [ep].

Bloch   Klitgaard, C.: Familien Bloch fra Arden. 6-III-1912 s. 59-61 og 6-III-1912 s. 190. PHT. 
      [A].

Bloch   NST v. 35 (1995). [A].

Bloch, Søren   Hornsherred: Slægten på Sognefogedgården. I .. Slægtsgaarden. - Skamby. Dansk 
      Slægtsgaardsforening. - nr. 292. - 1991. - S. 16. DK [fb] 

Bloch, Søren   Hundrup, F. E.: Stamtavle over Søren Blochs Descendenter. Udsnit af 
      Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Roeskilde Kathedralskole i Juli 1851. S. 33-39. DK 
      [fb] 

Block Sandved   . {XREF}: [KIN01].

Block Watne   . {XREF}: [KIN01].

Blok   DAA slægtsoversigt: DAA 1942 Bd. LIX [A] [_*]

Blom   . (mange) {XREF}: [SKI01].

Blom   . {XREF}: [SAN02].

Blom   [KS]: (fra Hurum). [KS 1914] s. 21-26 [A]

Blom   [KS]: (fra Tønsberg). [KS 1911] s. 45-51 [A]

Blom   [NS]: (fra Skien). [NS 1949] s. 9-24 [A]

Blom   Blom, B.: Slægten Blom fra Tønsberg; biografiske meddelelser om Fredrik Blom, sogneprest 
      til Laardal, og hans efterslægt 1612-1905. Kria. 1906. 112pp. [db].

Blom   Blom, O.: Familien Blom fra Hurum; en slægtebog, affattet paa grundlag af de af 
      rigsarkivar Huitfeldt-Kaas, H.J. i Personalhistorisk tidsskrift IV meddelte stamtavler over 
      familien. DK Kbh. 1902. 79pp. [db].

Blom   Huitfeldt-Kaas, H.J.: 2 Stamtavler over Familien Blom. 1-IV-1883 s. 117. PHT. [A].

Blom   NN: 11-V-1944 s. 91. 15-II-1967-68 s. 239. PHT. [A].

Blom   NN: Utdrag av slektstavle. (Internet 
      www.slekt.org)

Blom   NST v. 35 (1995). [A].

Blom   Sjursen, Jahn Alfred: Per Blom og hans etterkommere. Bergen 1979. Bok 1 1979, Bok 2 1981. 
      [NO].

Blomberg   Schmidt, Olaus Dons: Familierne Tangen - Lykke, med deres kognatiske ascendents i 
      slekterne Blomberg, Graae, Hagerup, Wanvig m fl. ; genealogiske og personalhistoriske opplysninger. 
      1925. [db].

Blome   DAA slægtsoversigt: DAA 1935 Bd. LII [A] [_*]

Blome   Lacxmann, Adam: Hinrich Blomesche Geschlechts-Tafel. DK [00*fb]

Blumer   Blumer, Walter: Stammtafeln und Bilder zur Geschichte der Blumer. 1940. [db].

Blumer   Jørgensen, Carl Th.: Et Horsens-maleri fortæller. Træk fra Blumer-slægtens Historie 
      gennem fem led. Horsens 1962. 51pp. [#].

Blyberg   Ekornrud, Olaf: Blyberg; Berg [fra] Ringerike. 1975. [db].

Blücher - Blücher af Altona   DAA slægtsoversigt: DAA 1942 Bd. LIX [A] [_*]

Blücher   Wigger, Friedrich: Geschichte der familie von Blücher. 1870. [db].

Blücher, von (DK)   Bobé, Louis: REV01 IX s. 395. Kbh. 1895. [db].

Blücher-Altona   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Blydt   Blytt, Bjørn: (Stamtavler over slekten Blydt - Blytt). 1984. [bb].

Blydt   Blytt, Bjørn: Blydt - Blytt; slektens historie ca. 1640-1980. 1984. [db].

Blydt   Blytt, Peter: [Slekten Blydts våpen]. Bergen 1939. [bb].

Blytt   NN: [Stamtavle over slekten Blytt]. Bergen 1952. 2 pl. [bb].

Blædel   Blædel, F. H.: Paulus Blædels efterkommere. DK Kbh 1954. 83pp. Personreg. [ep].

Blædel   Nielsen, L.: Familien Blædel og dens Forgreninger. En Stamtavle. DK Aalborg 1901. 21pp. 
      [#].

Blæsbjerg   Jørgensen, O. C.: En gren af den gamle fynske Blæsbjergslægt. Fotogr. optr. DK 1970. 
      96pp. [fb].

Blæsbjerg   NN: Slægtsbog for Blæsbjerg-familien. DK [80*fb]

Blaa   DAA slægtsoversigt: DAA 1888 Bd. V [A] [_*]

Blaa   Friis, F. R.: Historiske Efterretninger om Adelsfamilien Blaa. DK [00*fb]

Blaabjerg   Blaabjerg, Anton: Slægtsbog, (1979) [fb]. 

Blådammen   Nygård, Gunnar: Vestby-slekta fra Blådammen: Kari Olsdatter og Anders Amundsen, deres 
      foreldre og etterkommere Utgitt c2003. ISBN: 82-303-0099-2 ib. 259 s. ill.
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU