FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Bi*__.

Bianco   Boeck, Hector: Familien Bianco i Danmark. 5-V-1908 s. 172-5. PHT. [A].

Bibow, von (DK)   Bobé, Louis: REV01 IX s. 393. Kbh. 1895. [db].

Bidoulac   Bidoulac, Joseph: 9-IV-1931 s. 194f. PHT. [A].

Bidstrup   NN: Bidstrup-Slægten. DK [70*fb]

Bidstrup   Thorsen, K.: Rudolph Carl Julius Bidstrup. DK [70*fb]

Bie   . {XREF}: [FOS01].

Bie   . NST v. 34 (1993). [A].

Bie   Bie, Lorentz: Stamtavle over den norsk-danske Slægt Bie. DK Kbh. 1947. 53pp. [fb].

Bie   NN: 7-VI-1921 s. 204. PHT. [A].

Biehl   Levin, Anna f. Ferslew: Den Biehlske Slægt. 10-V-1938 s. 153-67. PHT. [A].

Bielke   Bielke, Bernt G.: Slekten Bielke med inngiftede slekter ; v Bernt G. Bielke 2 bind. 2. 
      del 1 bind (forskellige pagineringer). DK [fb] 

Bielke   Bielke, Bernt Gillis: Slekten Bielke med inngiftede slekter. 1984. 104pp. [ub] [fb].

Bielke   DAA slægtsoversigt: DAA 1887 Bd. IV / DAA 1946 Bd. LXIII [A] [_*]

Bielke   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Bielke   NN: 255f NST v. 32 (1989). [A].

Bierfreund   Juel Hansen, E.: Bankdirektør Lorenz Bierfreund og hans Slægt, udgivet i Anledning 
      af 125-Aarsdagen for hans Fødsel. DK Odense 1942. 34pp. [fb].

Biering   . {XREF}: [AAR01].

Biering   NN: 3-I-1892 s. 291 og 8-V-1926 s. 77. PHT. [A].

Bierman von Ehrenschild   DAA slægtsoversigt: DAA 1919 Bd. XXXVI [A] [_*]

Biermann   Older, Arvid Eystein: Slekten Biermann fra Sagene; 3 oversiktstavler. Opptegnet i 
      1941. 1941. [db].

Biermann   Older, Arvid Eystein: Slekten Biermann fra Sagene; 4 oversiktstavler. Oslo 
      (Bekkelaget) 1946. [db].

Biermann   Older, Arvid Eystein: Slekten Biermann fra Sagene; legatstifteren Johan Fredrik 
      Biermanns efterslekt ; med tillegg om hans mødreslekt, hans svigersønn Iver Olsens slekt og hans 
      svigerdatters fru Margrethe Biermanns, født Henrichsens slekt. Oslo 1962. 230pp. [db].

Bierregaard   Huitfeldt-Kaas, H.J.: Familien Bierregaard i Norge. Med en Stamtavle. 3-II-1893 s. 
      193-236. PHT. [A].

Bild   DAA slægtsoversigt: DAA 1888 Bd. V [A] [_*]

Bilde   Bilde, J.: Slægten Bilde paa Djursland. DK [50*fb]

Bildhugger   Bondesen, P.C.B.: Fyenske Familier i ældre Tid. XXII. Bildhugger. 4-V-1902 s. 77-9. 
      PHT. [A].

Bildt   255f NST v. 32 (1989). [A].

Bildt   DAA slægtsoversigt: DAA 1887 Bd. IV [A] [_*]

Bilenberg   . {XREF}: [FOS01].

Bille   [KS]: (dansk adelsslekt). [KS 1914] s. 16-17 [A]

Bille   Bille, Kay: Stamtavle over Bille-Slægten. DK [50*fb]

Bille   DAA slægtsoversigt: DAA 1890 Bd. VII / DAA 1985(-87) Bd. XCI [A] [_*]

Bille   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Bille   Meidell, Fr. Bille-Ættens Historie. Kbh.: Gyldendal, 1887-88. 2 bind Emner: 
      slægtshistorie Bille. 1. Del. 1888. 790+23pp. 2. Del 1. -2. Afsn. 1596-1648, 1648 til Nutiden. 
      1887. 514+26+242+17pp + tavler. [fb].

Bille   Mollerup og Meidell: Billeættens Historie. Kbh. 1893. [].

Bille   NN: 7-III-1918 s. 223. PHT. [A].

Bille-Brahe   Bille-Brahe, Preben: Bille-Brahe. . Preben Bille-Brahe,. DK 2000.

Bille-Brahe   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Bille-Brahe-Selby   Hauch-Fausbøll, Th.: Lensgreve Bille-Brahe-Selby's 16 Aner. 
      Personalhistoriske Samlinger. - 3. bind. DK 1913, Side 31-32. [A][*fb]

Bing / Grubbe   DAA slægtsoversigt: DAA 1895 Bd. XII [A] [_*]

Bing   Bing, Just: Stamtavle over slekten Bing. (Efterk. e. Jens Willadsen Bing og Clara Bruse. ) 
      Oslo 1948. [db].

Binneballe   NN: 4-V-1902 s. 261 og 5-II-1905 s. 255. PHT. [A].

Binzer   NN: 7-III-1918 s. 160 og 8-I-1922 s. 106-7. PHT. [A].

Birch Møller   Meinertsen, H. P.: Stamtavle over min Hustrus Anna Frederikke Cæcilie Meinertsen, 
      født (Møller) Jensen Slægt paa mødrene Side. DK Præstø 1940. 8pp. [fb].

Birch   Helk, Vello: Christian Birchs stambog 1779-86. 16-VI-1978 s. 105. PHT. [A].

Bircherod   Fabritius, A.: Thomas Broderus Bircherods Levnet, fortalt af Jacob Bircherod. 
      Personalhistorisk Tidsskrift. - 9:2. - 1929, Side 214-230. [**fb]

Bircherod   Juel Hansen, E.: Slægterne Bircherod og Birkerod. 12-VI-1951 s. 94-115. PHT. [A].

Bircherod   NN: 2-II-1887 s. 62. PHT. [A].

Birchhollz   NN: 8-I-1922 s. 110-2. PHT. [A].

Birch-Reichenwald   [KS]: (fra Tyskland). [KS 1911] s. 45 [A]

Birch-Reichenwald   Nissen, I Birch-Reichenwald et al.: Borgermester Peter Birch-Reichenwald 
      1843-1943 in memoriam. Oslo 1943. 38pp. [MH]

Birkedal   Berner-Schilden-Holsten, Hans: Noter om Slægterne Barfod, Birkedal m. fl. DK. []

Birkedal   Jensen, N. A.: Tre Slægtled. [fb].

Birkeland (Jæren)   Misund, Sigrun: Aasland-ætten; med ættene Westlye, Birkeland, Fotland og 
      Grude; en gards- og slekthistorie fra Jæren. 1979. [db].

Birkeland fra V. Agder   Overwien, Theodor: Slekten Overwien [som stammer fra Østfrisland] med 
      samtlige Eimme Martens Overwiens efterkommere og endel opplysninger om den kognatiske linje, slekten 
      Birkeland fra Bakke sogn i Vest-Agder. 1976. [db].

Birkeland   [KS]: (fra Kristiansand). [KS 1914] s. 17-18 [A]

Birkeland   Birkeland, Tomas: Birkelandslekta i Greipstad. Slekter i Vestbygda, 
      Stokkelandsslekter, Greipstadslekter o. fl. Mandal 1955. 165pp. [MH]

Birkelse   Fjelstrup, Aug.: Besidderne af Stamhuset Birkelse. DK [30*fb]

Birkild   NN: Mads Thomsen Birkild f. 1809, husmand og daglejer i Linde, Asp Sogn, og h. Maren 
      Jørgensdatter, deres forf. og efterk. 125 pp. 1975. Ringkøbing Amt. DK. [DK].

Birkkjær   NN: Slægtsbog for Birkkjær-familien. DK [fb]

Bisgaard   Bisgaard, Mariane: Korte Træk af vor Slægts Historie. DK Holstebro 1932. 74pp. 
      [fb].

Bisgaard   NN: Jens Sørensen Bisgaard f. 1835, gdejer i Refs Bisgård, Hurup sogn, og h. Maren 
      Christensdatter, deres forf. og efterk. samt forf. til III's ægtefælle, Lars Nielsen Søndergaard. 
      172 pp. 1964. DK. [DK].

Bispelund   Sørensen, Aksel: Bispelundslægten o. 1660-1953. DK [60*fb]

Bisserup   NN: 15-I-1966 s. 32. PHT. [A].

Bistrup   Klitgaard, C.: Slægterne Bistrup fra Hjørring. 10-III-1936 s. 56-64. PHT. [A].

Biørn (Kragerø)   Hopstock, Carsten Henrik: Søndre Kalstad og Kragerø-slekten Biørn i byen og på 
      landet. Kragerø 1975. 346pp. [db].

Biørn   [KS]: (fra Tønsberg). [KS 1914] s. 18-20 [A]

Biørn   Hartvig, Laurine: Opptegnelser om familiene Biørn og Blehr. Kria 1921. 56pp. [MH]

Biørn   Thomle, E.A.: Lidt om Kragerø-Slægten Biørn og dens Oprindelse. 8-I-1922 s. 128-41. PHT. 
      [A].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU