FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

Ab*__

Abbestee   NN: 1-VI-1885 s. 89 og 2-VI-1891 s. 91. PHT. [A].

Abbestee   Sommer, C.F.: Familien Abbestee. 4-II-1899 s. 51-60. PHT. [A].

Abel   . {XREF}: [SAN02].

Abel   Daae, L.: En Familie Abels Slægtebog. 4-I-1898 s. 36-41. PHT. [A].

Abel   Finne-Grønn, S.H.: Abel, den store Mathematikers Slægt. Chria. 1899. 202pp. [ns].

Abel   Hauch-Fausbøll, Th.: Konsul Albert Abels Anetavle. [*fb]

Abel   Wahl Asmussen, Eyvind: Slægtstavler over familierne Abel, Asmus, Asmussen, Grum, Grum-
      Schwensen, Hagerup, Otterstrøm, Rauch, Schwensen, Voldby, Wahl, Wæver. DK [80*fb]

Abelin   Wiesener, Anthon Mohr: Rasmus de Abelin. 6-V-1914 s. 251-7. PHT. [A].

Abelseth   Bjørge, Magnar Kruse: Familien Abelseth. Ålesund 1960. 32pp. [db][fb].

Abelsted   Finne-Grønn, S.H.: Familien Abelsted. En gren av Chria. -slekten Leuch. Oslo 1933. 
      63pp. [fb].

Abildgaard    DAA slægtsoversigt: DAA 1884 Bd. I / 1929 Bd. XLVI [A] [_*]

Abildgaard   . {XREF}: [FOS01].

Abildgaard   Abildgaard, O.T.C.: Den dansk-norske Abildgaard-slekts oprindelse. 10-I-1934 s. 
      207-12. PHT. [A].

Abildgaard   NN: 3-VI-1897 s. 303 og 9-I-1928 s. 157. 12-I-1946 s. 230 PHT. [A].

Abildtrup   Abildtrup, Marie Abildtrup-slægten : linier i et slægtsforløb gennem ca. 1250 år 
      (Marie Abildtrup). Odense 2004. - 12 blade, 6 bilag [fb].

Abildtrup Nedergaard   Abildtrup, Marie: Abildtrup Nedergaard 1487-1987, en slægt med rod i 
      900-tallet. DK Kbh 1989. 189pp. [fb].

Abildtrup Nedergaard   Abildtrup, Marie: Abildtrup Nedergaard 1487-1987. Supplerende oplysninger. 
      DK Kbh 1993. [fb].

Abildtrup   Abildtrup, Jens: Slægten Abildtrup. - 1943-1951. - 2 bind. Bind 1 En Selvejerslægt 
      gennem ca. 325 Aar. DK Ringsted 1943. Bind 2 En Herredsfogedslægt ca. 1475-1700 samt nye 
      Oplysninger om Slægten Hvid i Abildtrup Nedergaard 1487-1900. DK Kbh 1951. [fb].

Abildtrup   Abildtrup, Marie: Abildtrup-slægten: linier i et slægtsforløb gennem ca. 1250 år 
      2004. 12 blade, 6 bilag. DK. 

Abildtrup   Jepsen, Anders, d. 1556: Trabjerg-slægten og Abildtrup-slægten. I .. Slægten. - 
      Viborg. Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger. - nr. 14. - 1996. - S. 41-46. DK [fb] 

Abraham   NN: Abraham-slægten fra Rønbjerg sogn natmanden og rakkeren i Rønbjerg Abraham 
      Mortensen, 1774-1831, og hustru Anne Sophie Jørgensdatter, 1775-1840, - deres efterkommere og 
      forfædre, de jyske tatere. Slægtsarkivet. DK 1985

Abrahamsen   Abrahamsen, Reidar: Abrahamsen-familiene i Drøbak. Forfedre og etterkommere til Jens 
      Anton Abrahamsen (f. 1839) og Karl Martinius Abrahamsen (f. 1849), og tilknytningen til: familien 
      Baltzersen i Ski, i Son og i Drøbak. Oslo 1989 - Bl. 2-27, [3] bl.: kart. [NO].

Abrahamsen   Fischer, Josef: Abraham Elias og hans Efterkommere (Familien Abrahamsen). DK Kbh. 
      1918. 41pp. [#].

Abrahamsen   Jydsk Slægtsforskning: Slægtsbog over slægten Abrahamsen. DK Viborg 1970-1971. 176bl 
      + tvl. [**fb]

Abrahamsen   NN: Slægtsbog over slægten Abrahamsen. DK [80*fb]

Abrahamsen, Søren   Sørensen, Nina: Mette Nicolaisdatter og Søren Abrahamsens slægtsbog. DK 
      [60*fb]. DK [70*fb]

Abrahamson (Bornholm)   Kjølbye, Anton: Stamtavle over familien Wulffsen med sidelinier af 
      familierne Abrahamson, Hjorth, Sommer og Splidtz. DK Kbh. 1912. [cf].

Abrahamson   DAA slægtsoversigt: DAA 1919 Bd. XXXVI [A] [_*]

Abrahamson   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Abry   . {XREF}: [SAN02].

Achen   Achen, Erik von: Von Achen slægt og segl 2008. 120 sider ill. [fb]

Achen, von   Finne-Grønn, S.H.: Familien von Achen i Skien og presteslekten Baar i Solum. NST 
      1952_XIII_3. [A].

Achton   Bernhoft, Henning: Efterkommere af Sognepræst Jens Henriksen Achton. DK [20*fb]

Acqueria, d'   Sérène d'Acqueria: Slægten de Serène d'Acqueria. I .. Dansk Adel og Borgerstand. - 
      2,3. - 1917. - S. 13-14. DK [fb] 

Acquèria, Sèrène d'   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Adamsson   Jaklin, Ingvald: Knekten Adamsson og hans etterkommere; notater om 
      Jaklin-Jacklin-slekta gjennom 350 år. 1966. [db].

Adeler   Adeler, Stig: Slektsregister over etterkommere av Otto Arnold Danielsen Adeler og hustru 
      Anette Karoline Teodora, født Stenberg, samt  familier Danielsen, Stenberg og Johansen. Oslo 1983. 
      56s. [NO].

Adeler   Adeler: Slægten Adeler. I .. Dansk Adel og Borgerstand. - 1,3. - 1916. - S. 17-18. DK 
      [fb] 

Adeler   Alssen, Wilhelm: Familien Adeler. Norske Stamtavler. Chria. 1868. [A].

Adeler   Bondesen, P.C.B.: Fyenske Familier i ældre Tid. VII. Adeler. 2-IV-1889 s. 155-6. PHT. 
      [A].

Adeler   DAA slægtsoversigt: DAA 1906 Bd. XXIII [A] [_*]

Adeler   Finne-Grønn, S.H.: Fabelen om admiral Cort Adelers hollandske extraktion. 7-IV-1919 s. 
      238-42. PHT. [A].

Adeler   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Adeler   NST v. 35 (1995). [A].

Adrian   Adrian, Svend: Slægten Adrian gennem 300 Aar. DK [30*fb]

Adsersen   Adsersen, H.: Mit Navns Historie. DK [30*fb]

Adsersen   Knudsen, Christian: Familierne Adsersen, Bonde, Foged og slægten paa Karlshøj i 
      Asserballe. DK [60*fb]

Adslev   Dansk Slægtsforskning: Adslev-slægten 1981 [fb]. 

Adslev   Foreningen Adslev-Slægten: Slægts-aarbog. Adslev-slægten. DK Skanderborg 1933. Knytter 
      sig til Dansk Slægtsforskning (forening) Adslev-slægten 1981. [fb].

Adslev   Haugaard, Gunnar: Adslev-slægten 1959. slægtsbog for efterkommere af gaardejer Peder 
      Jensen og hustru Margrethe Rasmusdatter af Adslev. Ny udg. DK Hjørring 1959. 483pp. [fb].

Adslev   Jensen, Thøger: Adslev-Slægten Slægtsbog for Efterkommere af Gaardejer Peder Jensen og 
      Hustru Margrethe Rasmusdatter af Adslev. DK 1926

Afferin   NN: 4-VI-1903 s. 260 og 5-II-1905 s. 257-8. PHT. [A].

Agersborg   Agersborg, Wilhelm: Litt om slekten Agersborg. 1983. 175 s.: ill., faks., port. 
      [NO].

Aggerbeck   Molbo, Erik: C. I. Aggerbeck 1826-1894, Catharina Aggerbeck født Pedersdatter 1825-
      1913. DK [fb]

Aggerholm   Legind, P.A.: Stamtavle over Slægterne Aggerholm og Preetzmann. DK Fjerritslev 1918. 
      36pp. [#][fb].

Agnor   Agnor, Chr.: En liten oplysning om slektskapen. Drøbak 1927. 8pp. [MH]

Agricola (Haaland)   NN: Biographiske efterretninger om præster i Høyland med familie og 
      descendenter, indeholdende stamtavle over præstefamilierne Trane, Agricola(Haaland), Schanche, 
      Hagerup, Lund, Ottesen, Wessel-Brown, Dahl. 1883. [db].

Ahlefeldt   Bobé, Louis: Slægten Ahlefeldts Historie. DK Kbh. 1897-1912. 6 bind. Lit. henv. 
      [db][fb].

Ahlefeldt   DAA slægtsoversigt: DAA 1929 Bd. XLVI / DAA 1982(-84)  Bd. XC [A] [_*]

Ahlefeldt   Fabritius, Albert: Ahlefeldt'erne paa Tranekær. DK. []

Ahlefeldt   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Ahlefeldt   Moller, O.H.: Historische, genealogische und diplomatische Nachricht von dem uralten 
      adelichen Geschlecht derer von Ahlefeldt überhaupt, und insbesondere von den Vorfahren Sr. 
      Hochgräflichen Excellenz, des Hochgebohrnen Herrn, Herrn Fridrich Grafen von Ahlefeldt zu Lan 
      [fb]

Ahlefeldt   NN: 3-II-1893 s. 67-9. 13-III-1955 s. 148 og 13-V-1957 s. 60. PHT. [A].

Ahlefeldt   NN: Sammlung interessanter Process-Acten. [cs].

Ahlefeldt   NN: Sarkofagerne på Siseby Kirkegård. [cs].

Ahlefeldt, von   Bobé, Louis: von Ahlefeldt. DK [30*fb]

Ahlefeldt-Laurvig   Krogh, F.: Dansk Adelskalender. DK Kbh. 1878. - Se også [Internet][ka][A]

Ahlefeldt-Laurvigen   Hauch-Fausbøll, Th.: Lensgreve Ahlefeldt-Laurvigen's 16 Aner. 
      Personalhistoriske Samlinger. - 3. bind. DK 1913, Side 3-5. [A][*fb]

Ahlman   Andersen, C.J.: Slægten Ahlmann. Af en alsisk slægts historie. Hist. Samf. f. Als og 
      Sundeved / Museet på Sønderborg Slot. DK 1xxx. 26pp. [#]DK [70*fb].

Ahlmann   Ahlmann, Gustaf: Ahlmann, Guderup-grenen. DK [50*fb]

Ahlmann   Ahlmann, Johannes: Verzeichnis der Nachkommen des Kaufmanns Otto Friedrich Ahlmann und 
      seiner Ehefrau Magdalene, geb. Lorenzen, Gravenstein [fb]

Ahlmann   Andersen, C. J.: Slægten Ahlmann 1960 S. 13-27. DK [fb] 

Ahlmann   NN: Stammbuch der Familie Ahlmann - Gravensteiner Linie [fb]

Ahnen, von   DAA slægtsoversigt: DAA 1884 Bd. I [A] [_*]

Ahrends   NN: 9-II-1929 s. 190. 9-III-1930 s. 78. PHT. [A].

Ahrens   Rasmussen, A. Kann: Efterslægtstavler for familierne Ahrens og Schepeler. DK 1983. 30pp 
      ill. [#].

Akeleye   DAA slægtsoversigt: DAA 1884 Bd. I / DAA 1938 Bd. LV [A] [_*]

Akeleye   Grjotheim, Erland: Adelsslekten Akeleye i Norge. Biologisk stamtavle. Bodø 1950. 48pp. 
      [db].

Akeleye   Hauch-Fausbøll, Th.: Er Familien Akeleye uddød? 4-III-1900 s. 151-6. PHT. [A].

Albeck   NN: Overlæge Victor Albecks anetavle. 1985 s. 37-45. PHT. [A].

Albeck, Jacob   Møller, H.J.: Apotheker, Assessor Pharm. Jacob Møller og hans Slægt, med 
      forkortede Stamtavler over Familierne Albeck, Bagge, Berling, Crone, Hansen (fra Thisted), Heiberg, 
      Heilmann, Mac-Dougall, Münster, Schytz, Skibsted og Storm. DK Kbh. 1889. 167pp. Personreg. [ab].

Albertin, de   DAA slægtsoversigt: DAA 1884 Bd. I [A] [_*]

Albertus   NN: 8-I-1922 s. 104. PHT. [A].

Albrectsen   Albrectsen, Erling: Slægten Albrectsen og dens minder, 1947 og 1949, med enkelte 
      ændringer og tilføjelser. DK 1972. 90pp, 14 tavler. [fb].

Albæk   Albæk: Albæk-Slægten. I .. Slægtsgaarden. - Skamby. Dansk Slægtsgaardsforening. - nr. 
      210. - 1977. - S. 8-10. DK [fb] 

Albæk   Søgaard Chr. A.: Albæk Mølle i Skjern og Slægten derfra siden 1622. DK 1940.

Aldasoro, de   . {XREF}: [SAN02].

Aldenburg   DAA slægtsoversigt: DAA 1884 Bd. I [A] [_*]

Aldsing   . {XREF}: [FOS01].

Alexander   Alexander, R. H.: The genealogy of the Alexander family, the Schollian family, the 
      Brakman, Brakeman, Teare, Tear and Farnham families, the Veie, Anderson, Haugstad, Nilssen and 
      Nelson families. Sioux City, Iowa 1961. 139pp. [MH]

Alfsen   Hirsch, J.C.W.: Kaptajn Niels Alfsen og Sønnen Alf Nicolaj Alfsen. 5-V-1908 s. 139-50. 
      PHT. [A].

Algudsen   DAA slægtsoversigt: DAA 1884 Bd. I [A] [_*]

All   . {XREF}: [FOS01].

Aller sogn   Krog, Hans: De gamle Slægter. Lokal- og Slægtshistorie fra Aller Sogn. Indhold= 
      Aller, Brabæk, Skovhus, Kobbersted, Stubbum, Meng, Anslet, De faldne. DK Christiansfeld 1936/1983. 
      156pp. [*fb]

Aller   Nystrøm, Harald: Slægten Aller. DK Kbh. 1949. 41pp. Trykt som manus. [fb].

Alm   Holck, Harald: Stamtavle over slægten Alm, oberstløitnant Ole Holcks slægt. DK 1947.

Almgreen   NN: 11-V-1944 s. 91. PHT. [A].

Almontan   Bondesen, P.C.B.: Fyenske Familier i ældre Tid. XX. Almontan. 4-V-1902 s. 74-5. PHT. 
      [A].

Als   Bobé, Louis: Brødrene Iver og Peder Als. 11-VI-1945 s. 166f. PHT. [A].

Alsen   Bobé, Louis: Alsen-Falsen. 8-IV-1925 s. 261-2. PHT. [A].

Alsing   Thomle, E.A.: To Kragerø-Slægter. [Alsing]. 8-II-1923 s. 225-38. PHT. [A].

Alsted   Alsted, Bendt etal.: Alsted slægten 2002. Kobbelgaard-linien 2002. 67 sider, 
      illustreret. DK. 

Alsted   Krogh-Jensen, Georg Peter m. fl: Alsted Slægten, Peter Jørgensen Alsted 1765-1838 og 
      hans Efterkommere. DK Kbh. 1942. 30pp. Personreg. [fb].

Alstergren   . {XREF}: [SAN02].

Altena / Borby (Uggerslev)   DAA slægtsoversigt: DAA 1906 Bd. XXIII [A] [_*]

Altenburg   . {XREF}: [AAR01].

Altewell   NN: 3-VI-1897 s. 70-3. PHT. [A].

Althalt   NN: 12-I-1946 s. 97-98 og 12-II-1947 s. 202. PHT. [A].

Alvsåker   Vik, O. L.: Ættetavle for brørne Asbjørn og Torstein Alvsåker. Øystese 1946. 32pp. 
      [MH]

Alvøen   Gierløff, Christian: Alvøen og Fasmerslekten 1744 - 25 juni - 1944. 1944. [db].

Ambders   NN: 9-I-1928 s. 79 og 9-II-1929 s. 83. PHT. [A].

Amble   . {XREF}: [SAN02].

Amble   Amble, Ole: Anetavle for sorenskriver Fredrik Christian Hansen og hustru Elise Albine 
      Fougner. Trondh. 1952. 74pp. [NSF]

Amble   Amble, Ole: Foged Ole Amble og hustru Ida Thomine Fredrikke Hansen. Trondh. 1948. 43pp. 
      Tillegg 1950. 1p. [NSF]

Ambrosius   Hauch-Fausbøll, Th.: Ambrosius. Slesvigske Kirkebogsuddrag. DK Kbh. Personalhistorisk 
      Bureaus Forlag, 1908, Side 19-21. [A][*fb]

Amdahl   Rendal, Sena Amdahl: Amdahl Family Revords. Fillmore, N. Dakota 1951-55. [MH]

Ameln   [KS]: (fra Bergen og Tyskland). [KS 1911] s. 10-13 [A]

Ameln   Ameln, Henrik: Familien Ameln. Bergen 1954. 364pp. [db].

Ameln   Brandt, Wilhelmine: Legatfamiljen Ameln, fam. von Tangen og Flood. Tabeller over fam. 
      Ameln og Sundt. Bergen 1884. 84pp. [db][fb].

Amlia (Toten)   NST v. 33 (1991). [A].

Ammentorp   Ammentorp, C.E.A.: Slægten Ammentorp 1683-1940. DK [00*fb]

Ammentorp   Ammentorp, J. L.: Stamtavle over Familien Ammentorp. DK [00*fb]

Ammitzbøll Høyvald, Niels Ludvig Ammitzbøll familien og tilhørende familier : med afsnit over hver 
      af de forskellige Ammitzbøll grene. - Lebanon, N.J. 2004. - 338, 29 løsblade : ill. (nogle i farver) 
      + 1 cd-rom På titelsiden: Andre familier: Bang, Beck, Brock, Castenschiold, Cortsen, De Muckadell, 
      De Simonsen, De Origny, Ehrenholm, Fenger, Flensborg/Burg, Fönss, Halvorsen, Hausbro, Hauch, 
      Holten, Høyvald, Illum, Kierulff, Kirketerp, Marcussen, Nyholm, Olesen, Pabye, Pontoppidan, Ranzau, 
      Rytter, Schiøtz, Secher, Sølling, Sponneck, Voltelen, Von Jessen, Weilbach og Weis med flere. 
      [fb].

Ammitzbøll   Høyvald, Niels Ludvig: Foreløbig report om familiens gaarde Ammitzbøll og Schiøtz og 
      Berg familierne. DK [20*fb]

Amnéus   Amnéus, Herman: Anteckningar om släkten Amnéus, utg. åren 1892 och 1900. 1924. [db].

Amsinck   Amsinck, L. E.: Stammbaum der Familie Amsinck 1410- [fb]

Amthor   Bobé, Louis: von Amthor. 9-V-1932 s. 171f. PHT. [A].

Amundsen   . {XREF}: [SAN02][AAR01].

Amundsen   Aas, Ingebret: Roald Amundsens stamfedre; den gamle skipperslekt på Hvaler, 
      Kåre-Hornes Vesten. Sarpsborg 1941. 36pp. [db].

Amundsen, Roald   Veel, Haakon Anker: Roald Amundsen; slekt og miljø. Halden 1962. 264pp. 
      [db].

Andenæs   Andenæs, Olaf M.: Mads O. Andenæs og hans slekt. 1983. [db].

Anderschou   Anderskouv, J.: Slægten Anderschou og dens tilknytning til søen. DK Esbjerg 1971. 
      124pp. Personreg. [#].

Andersdatter, Johanne   Larsen, Hans-Walther, f. 1926: Slægtsbog om efterkommere efter Johanne 
      Andersdatter, Tvingsbjerggård, Barløse Sogn : med tillæg af diverse anetavler for tilgiftede samlet 
      og redigeret af Hans-Walther Larsen 2000. iii, 108 sider. Andersdatter, Johanne, f. 1748. Anetavler 
      for Anna Jørgensdatter, Karen Rasmusdatter, Peder Jørgensen, Rasmine Marie Petersen, Bertha Larsen, 
      Maren Jensine Dydensborg, Kirstine Marie Bømler, Lars Larsen Kaasgaard, Kaj Johan Christiansen, 
      Hans-Walther Larsen, Martin Nielsen, Per Skovsted . DK. 

Andersen, Sejer   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Sejer Andersen, husmand i Herborg, Vorgod 
      Sogn, født 1849, (1993) [fb]. 

Andersen (Larvik)   Andersen, Hans: Slekten Andersen, Larvik; denne undersøkelsen omfatter 
      Mathias Andersen og hustru Pernille Thorsdtr., anene og etterkommerne fram til år 1986; et team-work 
      av og for slekten. Bergen 1986. 319pp. [bb].

Andersen (Nautrup)   NN: En slægt Andersen fra Nautrup sogn[X][fb]

Andersen (Sjørslev)   NN: En slægt Andersen fra Sjørslev sogn[X][fb]

Andersen (Skørping)   NN: En slægt Jensen fra Skørping sogn[X][fb]

Andersen Fur   NN: En slægt Andersen fra Fur [X][fb]

Andersen Wiborg   . {XREF}: [FOS01].

Andersen   . {XREF}: [FOS01][SAN02][AAR01].

Andersen   Anders, Axel: Min Slægt. DK Gentofte 1948. 54pp ill.

Andersen   Andersen, Friedrich: Geschichte der Familie Andersen. [cs].

Andersen   Bye, Mads: Om familien Andersen. Oslo 1932/Stensil. 1956. 12+pp. [MH]

Andersen   Jacobsen, Karl Georg: Slekten Christian Andersen og Oskar Andersen Dietz. 1981. 
      [db].

Andersen   Knudsen, Christian: Familien Andersen - linierne Østerholm og Nordborg afskrift med 
      tilføjelser og alfabetisk navneliste ved Christian Maibøll. DK Jejsing 1956. 24bl. [**fb]

Andersen   NN: 3-II-1893 s. 72. PHT. [A].

Andersen   Søgaard, Terje: Av Trysil-finsk ætt: (Husmann Martin Andersen, f. 1818 - tavle over 
      hans finske avstamning, hans og hans hustrus, Kersti [Kjerstine] Pedersdatters etterkommere på 
      kvinne- og mannsside. ). Oslo 1973. 3 bl. 46 pag. Illustr. [NO].

Andersen, Anders   NN: Anders _ Andersen (Brink) f. 1852, fisker i Struer, senere i Grenå, og h. 
      Amalie Nicoline Nielsen, deres forf. og efterk. 148 pp. DK 1963. [DK]

Andersen, Anders   NN: Anders _ Andersen (Skottenborg) f. 1803, fæstehusmand i Frausing, Hinge 
      Sogn, og h. Marie Kirstine Pedersdatter, deres forf. og efterk. 107 pp. Ny udgave. DK Viborg Amt 
      1982. [DK]

Andersen, Anders   NN: Anders _ Andersen f. 1796, gdejer i Vinderslev sogn, og h. Anne Kirstine 
      Christensdatter, deres forf. og efterk. 148 pp. DK 1964. [DK]

Andersen, Anders   NN: Anders Hansen Andersen f. 1875 i Føvling sogn. Anetavle, Lorents 
      Christensen. 73 pp. DK 1962. [DK]

Andersen, Andreas   Stenvik, Øivind: "-dette arme forvildede menneske-" : tidsbilder og 
      menneskeskjebner fra 1700- til 1900-tallet : historien om gartner Andreas Andersen og hustru Marie 
      fra Trondhjem og deres slekt. Utgitt 2004. 219 s. ill. 

Andersen, Axel   Andersen, Axel: Min Slægt. DK Gentofte 1948. 54pp [DK][fb]

Andersen, Chresten   NN: Chresten Nielsen Andersen f. 1773, indsidder i V. Terp, Nr. Løgum Sogn, 
      og h. Kirsten Martensdatter, deres forf. og efterk. 206 pp. DK Sønderjyllands Amt 1980. [DK]

Andersen, Christen   NN: Christen _ Andersen (Hundborg) Familien Hundborg. Anetavle for samt 
      efterk. efter brødrene Christen Andersen (Hundborg), 1831*1911, husmand og slagter i Kristrup by og 
      sogn, og Søren Andersen (Hundborg), 1838*1896, ligeledes husmand og slagter i Kristrup. 140 pp., 
      ill. DK 1979. [DK]

Andersen, Gravers   NN: Gravers _ Andersen f. 1817 gdejer i Hedegard Dejbjerg Sogn og h. 
      Charlotte Marie Christensdatter deres forf. og efterk. 100 sider. DK Ringkøbing Amt 1976. [DK]

Andersen, Graves   NN: Graves Bodsgaard Andersen f. 1789, gdejer i Sepstrup Vestergård, Them 
      sogn, og h. Kirsten Laursdatter, deres forf. og efterk., samt tillæg: Det Skanderborgske 
      rytterdistrikt. 125 pp. DK 1963. [DK]

Andersen, H. C.   Juel Hansen, E.: Om H. C. Andersens Slægt. 9-VI-1933 s. 136f. PHT. [A].

Andersen, H. C.   Olrik, H.G.: Nogle nye Undersøgelser om H. C. Andersens Slægt og Fødested. 
      8-IV-1925 s. 1-15. PHT. [A].

Andersen, H. C.   Olrik, H.G.: Om Personer af H. C. Andersens mødrene Slægt. Af og om H. C. 
      Andersen i Illustreret Tidende ved E. Høeg. 108pp. DK København 1934. [*]

Andersen, H. C.   Wad, Gustav Ludvig: Om Hans Christian Andersens Slægt. DK Odense 1905. 21pp. 
      [fb].

Andersen, H. C.   Wad, Gustav Ludvig: Om Hans Christian Andersens Slægt. 4-V-1902 s. 189-204. 
      PHT. [A].

Andersen, Hans   Martinsen, Vilhelm: Vår slekt : Hans Andersen og hans to hustruer Kristianne 
      Hansdatter ogBirgitte Johannesdatter, deres forfedre, slekt og etterkommere. 2001/2002 
      [Bibsys].

Andersen, Hans   NN: Hans _ Andersen f. 1795, husmand og bødker i Veflinge Sogn, og h. Maren 
      Jensdatter, deres forf. og efterk. 80 pp. DK Fyns Amt 1978. [DK]

Andersen, Hildebrandt   Hansen, Gregers: Tre skotskfødte Stubbekøbing-købmænd i 1600-årene og 
      deres nærmeste efterslægt. [Hildebrandt Andersen, Jacob Willumsen og Hans Andersen Montros]. 1980 s. 
      129-151. PHT. [A].

Andersen, Haagen Johan   Fredriksen, William: Slektsbok : røtter før og etter Haagen Johan 
      Andersen i Rana, og ellers på Helgeland. 2000. ISBN: 82-995601-0-1 h. 215 s. ill.

Andersen, Jacob Andreas   Tollefsen, Gunnerius: Jacob Andreas Andersen og Hustru Martha Bierch's 
      Ættlinger. Aarhus 1947. 22 sider : ill. [fb]

Andersen, Jacob   Jacob Andreas Andersen og Hustru Martha Bierch's Ættlinger, (1947) af Gunnerius 
      Tollefsen [fb]

Andersen, Jakob   Bredahl, I. M.: Ætte-liste for familien Jakob Andersen, Olav Kyrresg. 15, 
      Stavanger. Stvg. 1942. 1 bl. [MH]

Andersen, Jens Jørgen   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Jens Jørgen Andersen, født 1843, 
      gårdejer i Nørå, Bramming Sogn. DK 1964. Forlag Dansk Slægtsforskning

Andersen, Jens Peter   NN: En slægt Andersen fra Sjørslev sogn. Om Jens Peter Andersen, født 
      1822, og hustru, deres forfædre og efterkommere. DK 1974. 102pp, 9 tavler. Nordisk 
      Slægtsforskning

Andersen, Jens   Abildtrup, Jens: Søren Kierkegaards tipoldefader, handelsmand Jens Andersen og 
      hans slægt paa Astrupgaard. Biografier. DK 1952. 72pp.

Andersen, Jens   Andersen, Niels E.: En landsbydegn og hans rødder. En dokumentarisk mosaik om 
      Jens Andersen, førstelærer og degn i Føvling 1895-1930. DK 1982-. 45pp. Forlag: Niels E. Andersen. 
      Hft. 1 Fattige tider. Hft. 2 Liv og virke. 

Andersen, Jens   Espersen, P.: Stamtavle over Familien Karen Jørgensdatter og hendes 2 Mænd, der 
      begge hed Jens Andersen. DK 1934. 64pp.

Andersen, Jens   Holm Madsen, Erik: En Sønderbæk-slægt 1719-1970, Bidrag til efterslægtstavle for 
      Jens Andersen Snedker født i Sønderbæk 1719. DK 1970. 9 bl. Forlag Erik Holm Madsen

Andersen, Jens   Nielsen, Villiam: Maren og Jens Andersen og deres slægt. DK 1988. 144pp. Forlag 
      Villiam Nielsen

Andersen, Jens   NN: Jens _ Andersen f. 1813, gdejer i Ågård, Ørum Sogn, hans forf. og efterk., 
      samt gården Ågårds historie. 160 pp. DK Hjørring Amt 1981. [DK]

Andersen, Jens   NN: Jens _ Andersen f. 1847, gdejer i Ladekær, Sall sogn, og h. Maren 
      Kristensen, deres forf. og efterk. 54 pp. DK 1965. [DK]

Andersen, Jens   NN: Jens Jørgen Andersen f. 1843, gdejer i Nørå, Bramming sogn, og h. Marie 
      Kirstine Joachimsen, deres forf. og efterk. 50 pp. DK 1964. [DK]

Andersen, Jens   NN: Jens Peder Andersen f. 1834, gdejer i Engkærsholm i Ans, Grønbæk sogn, og h. 
      Kristine Kristiansen, deres forf. samt efterk. efter hans forældre, Anders Madsen og h. Ane Marie 
      Nielsdatter. 234 pp. DK 1968. [DK]

Andersen, Jens   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Jens Andersen gårdejer i Ågård, Ørum Sogn, 
      f. 1813. Dansk Slægtsforskning. DK 1981. 114pp, 1 tavle.

Andersen, Jens   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Jens Andersen Pugflod gårdejer i 
      Harboesgård i Gammelsogn, senere i Søgård i Nørby, Nysogn, født 1798. DK 1976. 248 løsbl. 25 tavler. 
      Forlag Dansk Slægtsforskning

Andersen, Jens   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Jens Andersen Provstgaard gårdejer i 
      Sønderby, Nysogn, født 1776. DK 1975. Forlag Dansk Slægtsforskning

Andersen, Jens   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Jens Andersen Lauring født 1796. DK 1970. 
      Forlag Dansk Slægtsforskning

Andersen, Jens   NN: Slægtsbog for efterkommere efter Jens Andersen, født 1847, gårdejer i 
      Ladekær, Sall sogn. DK 1963. Forlag Dansk Slægtsforskning

Andersen, Jens   NN: Slægtsbog omhandlende forfædre og efterkommere for Jens Andersen (Gade), 
      1815-1899, gårdmand i Kjærgård i Torp, Karby sogn. DK 1981. 237pp, Forlag Dansk Slægtsforskning

Andersen, Jens   NN: Slægtsbog, omhandlende forfædre og efterkommere for Jens Andersen (Gade), 
      1815-1899, gårdmand i Kjærsgård i Torp, Karby sogn. DK 1981. 237pp. Tavler. Forlag Dansk 
      Slægtsforskning

Andersen, Jes.   Andersen, Jes.: Efterkommere af Jes Andersen. Efter Christian Knudsens Samlinger 
      til en Familiehistorie, 3. del, side 124-170. [**fb]

Andersen, Johannes   Jerve, E.: Johannes Andersen 1796-1883, Gårdbruker på Sandåker i Ø. Toten, 
      hans efterslekt. Oslo 1936. 15pp. /1937. 17pp. [MH]

Andersen, Jørgen   NN: Jørgen _ Andersen f. 1849, arbejdsmand i Vejstruprød, Vejstrup sogn, 
      Dalby, og senere i Seest, og h. (III) Maren Pedersen Vesterbye, deres forf. samt efterk. efter 
      hendes forældre, Peder Martin Vesterby og h. Ane Marie Jensdatter. 68 pp. DK 1973. [DK]

Andersen, Lars   NN: Lars _ Andersen f. 1793, ejer af Fredslund i Pårup Sogn, Skibelundgård i 
      Sdr. Stenderup Sogn og senere Hygumgård i Sdr. Hygum Sogn, og h. Anne Cathrine Larsdatter, deres 
      forf. og efterk. 258 pp. DK Fyns og Ribe Amter 1981[DK]

Andersen, Lars   NN: Lars _ Andersen f. 1796, gdejer i Vøjstrup, Nr. Broby Sogn, og h. Anne 
      Jørgensdatter, deres forf. og efterk. 140 pp. DK Fyens Amt 1972. [DK]

Andersen, Lyder   NN: Lyder _ Andersen f. 1814, gdejer i Ny Vennegård, Velling sogn, og h. 
      Ingeborg Sørensen, deres forf. og efterk. 105 pp. DK 1968. [DK]

Andersen, Mads   NN: Mads _ Andersen f. 1840, gdejer i Birkmose, Timring sogn, og h. Mette Marie 
      Olesdatter, deres forf. samt efterk. efter hans forældre, Anders Trøstrup Jensen og h. Mette 
      Pedersdatter. 88 pp. DK 1967. [DK]

Andersen, Niels   Jager Andersen, Marius: Anders Hansen og gamle Niels Andersen fra Janderup : 
      Slægtsbog. Tillæg til slægtsbogen 1947-76. 1976. 261 sider ill. [fb]

Andersen, Niels   NN: Niels _ Andersen (Degn) f. 1782, gdejer i V. Skerninge sogn, hans forf. og 
      efterk. efter ham og h. Magdalena Christina Rebecca Lindemann. 150 pp. DK 1961. [DK]

Andersen, Niels   NN: Niels _ Andersen f. 1801, gdejer på Urup Mark, Rynkeby Sogn, og h. Karen 
      Rasmusdatter, deres forf. og efterk. 159 pp. DK Fyns Amt 1981. [DK]

Andersen, Niels   NN: Niels _ Andersen f. 1827, husmand i Mjolden sogn, og h. Ane Marie Lausten, 
      deres forf. og efterk. 50 pp. DK 1969. [DK]

Andersen, Niels   NN: Niels _ Andersen f. 1830, gdejer i Kirstinebjerggård på Børup mark, Taulov 
      sogn, og h. Ane Marie Iversdatter, deres forf. samt efterk. efter hendes forældre, Iver Nielsen og 
      h. Ane Hansdatter, fra Tårup, Taulov sogn. 90 pp. DK 1972. [DK]

Andersen, Ole   Andersen, Poul: Kaperkaptajn Ole Andersens efterkommere. DK Odense 1971. A4, 
      59pp. Med portræt og register over indgiftede slægter.

Andersen, Ole   NN: Ole Christian Andersen f. 1834, sømand, senere opsynsmand, og h. Maren 
      Sørensen, deres forf. og efterk. 90 pp. DK 1965. [DK]

Andersen, Oline Marie   Christensen, C.C.: Optegnelser vedrørende Oline Marie Andersen's Slægt. 
      DK [fb]

Andersen, Peder   NN: Peder _ Andersen f. 1809, husmand i Hedeby, Skjern sogn, og h. Ane Kathrine 
      Hansdatter, deres forf. og efterk. efter hans forældre, Anders Christensen (Randeris) og h. Maren 
      Pedersdatter. 173 pp. DK 1972. [DK]

Andersen, Peder   NN: Peder _ Andersen f. 1814, gdejer i Enggården i Stistrup, Fovlum Sogn, og h. 
      Ane Kirstine Byrialsdatter, deres forf. og efterk. 240 pp. DK Ålborg Amt 19xx[DK]

Andersen, Peder   Nordisk Slægtsforskning: En slægt fra V. Tørslev i Nørhald herred om Peder 
      Andersen, født 1797 og hustru, deres forfædre og efterkommere. 1986. 272 sider ill. [fb]

Andersen, Poul   NN: Poul Vium Andersen f. 1825, engvander og husmand i Overlund i Rødding, 
      Vildbjerg sogn, og h. Anne Margrethe Iversdatter, deres forf. samt efterk. efter hans forældre, 
      Anders Tang Jepsen Østergaard og h. Karen Marie Graversdatter. 80 pp. DK 1971. [DK]

Andersen, Sarah Marie   Nielsen, Arnold Thorvald: Sarah Marie Andersen's family. DK [99*fb]

Andersen, von   DAA slægtsoversigt: DAA 11884 Bd. I [A] [_*]

Andersen, Wilhelmine   Refsum, S. Anetavle for fru Wilhelmine Andersen (1876-1958). Oslo 1963. 
      Tvl. [MH]

Anderson   Anderson, Albert: The Anderson family history. Fargo, N. Dakota 1949. 21pp. [MH]

Anderson-Krogh   Hansen, Lester W.: The Anderson-Krogh genealogy. St. Paul, Minnesota 1951. 
      193pp. /St. Petersburg, Florida 1956. 323pp. [MH]

Anderson-Nelson   Anderson, Ivan Merrill: The Anderson-Nelson family; a genealogical study. 1981. 
      [db].

Andkjær   Andersen, Alf.: Stamtavle over en Andkjær-Slægt, Efterkommere af Birkedommer på 
      Gyldensteen, Andreas Andkier og Dorthea Stein. DK Aalborg 1958. 116pp. Personreg. [fb].

Andreasen, Hans   NN: Hans _ Andreasen f. 1837, gdejer i Pårup Skovgård, Ellinge Sogn, og hans 
      anden h. Karen Kirstine Jensen, deres forf. og efterk. samt efterk. efter hans første h. Mette Marie 
      Olsen. 112 pp. DK Odense Amt 1978. [DK]

Andreassen, Lars   Aurenes, Ola: Lars Andreassens ætt. Stavanger 1939. 14pp. [MH]

Andresen   . {XREF}: [FOS01][AAR01].

Andresen   [KS]: (fra Tønderen). [KS 1911] s. 13-15 [A]

Andresen   Andresen, Sune: En sundevedsk bondeslægts historie, efter P. Andresens optegnelser. DK 
      Engelsholm 1957. 143pp. [fb].

Andresen   Butenschön, August: Skøienboken. Skøiens historie før 1895; Nicolai Andresen og Peter 
      Heinrich Butenschöns felles etterkommere. 1978. [db].

Andresen   Hauch-Fausbøll, Th.: Slægten fra Maglemølle ved Næstved gennem 300 Aar hvis Medlemmer 
      fører og har ført Navnene Andresen, Giøe, Møller, Müller, Müllerz, Herløv-Müller, Kragh-Müller, 
      Roed-Müller og Possin. DK Vejle 1907. 110pp. [*fb]

Andresen   Holm, Danckert Krohn: Andresen, Butenschön; [stamtre]. Oslo 1939. [db].

Andresen, Anna Marie   Maibøll, Christian: Anna Marie Andresens anetavle. DK [60*fb]

Andresen, Marie Kathrine   Maibøll, Christian: Marie Kathrine Andresens anetavle. DK [60*fb]

Andrup   Chr. Møller Hansen: Købmandsslægten Andrup i Lemvig. DK Lemvig 1947. 202pp. [ep].

Andøy   Borgos, Johan I.: Gård og slekt: del 2. Dokumentet er del av serien Andøy bygdebok B. 3. 
      2004. ISBN: 82-993224-4-8 ib. 472 s. ill.

Anfindsen   . {XREF}: [SAN02].

Angell   Brandt, Wilhelmine: Familjerne Falch og Angell. 1899. [db].

Angell   Busch, A.C.: Slegten Fuglesang fra Moss med de cognatiske grener Angell, Diesen, Eitzen, 
      Fuglesang (yngre slegt), Heiss, Parr og Schøyen. 1921. [db].

Angell   Collin, Jens: (Efterslekt av) Peter Albright Angell, f. 1719, præst til Bø i 
      Vesteraalen. Bodø 1869. 3pp. [MH]

Angell   Ellefsen, Simon: Angell. [Internet]. Simon 
      Ellefsen,. DK 2000. [se]

Angell   Hornemann, Jacob: Datautskrift av Jacob Hornemans håndskrevne stamtavler over slektene 
      Angell og Hammond. Trondheim 2000. 603pp. Avskrifter ved Jørn B. Skogø. Basert på papirkopier av 
      mikrofilmene. Kun logiske feil er rettet. I tillegg til originalmanuskriptets tekst har nedskriveren 
      et tillegg med noen etterkommerlinjer fulgt til våre dager. 

Angell   Krag, Hans: Angell. Claus Petersen Angells slekt. Drøbak 1949. 22pp. [db].

Angell   NN: 7-V-1920 s. 252-3. PHT. [A].

Angell   NN: Slektstavle Lorentz Mortensen Angell. III-1882 s. 334. PHT. (Frost, Bergmann, 
      Meldal, Loss, Johnsen, Lochmann, Hjorth, Dahm). [A].

Angell   Nystrøm, E.: Biografiske efterretninger om Peter Munthe Bruns og Ane Munchs slægt paa 
      fædrene og mødrene side, omfattende personer af slægterne Angell, Brun, Dass, de Fine, Kaasbøll, 
      Leth af Vorborg, Linde, Munthe, Müller, Obelitz m fl. 1910. [db].

Angell   Thomle, E.A.: Mag. Jochum Angells Optegnelser. 2-VI-1891 s. 181-4. PHT. [A].

Angus   . {XREF}: [SAN02][FOS01].

Angvik    Rabben, Elin Grubba: Etterkommere av Anders Knutsen Angvik (1798-1864) og 
      GuraaNielsdatter (1809- ) [Bibsys].

Angvik   Rabben, Elin Grubba: Etterkommere av Tørris Audensen Angvik (1802-1872) og 
      EliNielsdatter (1811-1892) [Bibsys].

Angvik   Rabben, Elin Grubba: Etterkommere av Anders Knutsen Angvik (1798-1864) og Guraa 
      Nielsdatter (1809- ). 2003. 271 s.

Angvik   Rabben, Elin Grubba: Etterkommere av Tørris Audensen Angvik (1802-1872) og Eli 
      Nielsdatter (1811-1892). 2003. 41 bl.

Anker (Haderslev hd. )   NN: Slægten Anker fra Øsby sogn (Haderslev herred). DK [20*fb]

Anker   . {XREF}: [SAN02].

Anker   [KS]: (fra Göteborg). [KS 1911] s. 15-22 [A]

Anker   Anker, B. T. et al.: Arv og ætt. Til minne um Far og Mor Morten Ulrik Anker og Louise 
      Marie Wessel Berg. Øystese 1942. 32pp. [MH]

Anker   Anker, C.J.: Stamtavle over familien Anker. Kria. 1889. 62pp. [MH][fb]

Anker   Anker, H. N.: Familien Anker; litt slektshistorie. 1990. [db].

Anker   Anker, Nils: Oversiktstavle over slekten Anker. Oslo 1936. Tvl. [db].

Anker   DAA slægtsoversigt: DAA 1889 Bd. VI / DAA 1952 Bd. LXIX [A] [_*]

Anker   Fabritius, A.: Stamtavle over slægten Anker. Særtr. DAA. 1952. 64pp. [].

Anker   NST v. 35 (1995). [A].

Anker   Rasch, Andreas Wilhelm: Familie-stamrulle vedkommende Eliesonske, Ankerske, Colletske 
      Kiønigske m. m. m. familier fra slutten av 1600 til 1874. 1917. [db].

Ankermann   . {XREF}: [FOS01].

Ankersen (Ølgod)   NN: Slægtsbog over Jørgine og Niels Kristian Ankersen fra Ølgod sogn. DK 
      [80*fb]

Ankerud   . {XREF}: [AAR01].

Anna Sophie (Reventlow)   Fabritius, A.: Anna Sophie, Slægt og Personlighed. "Dronning Anna 
      Sophie" red. Torben Holck Colding og Albert Fabritius. Side 7-28. [fb]

Anna Sophie   Monrad, Viggo: Dronning Anna Sophie. DK. []

Anonbye   . {XREF}: [AAR01].

Anonsen   Qværnstrøm, M.: Slægts-register over Fredrikshaldsfamilien Anonsen. Kria. 1890. 15pp. 
      [MH]

Anrep   DAA slægtsoversigt: DAA 1884 Bd. I [A] [_*]

Antzée   Hyllseth, Bjørn og Wilhelm Antzée: Slekten Antzée. 3. utg. Asker 1993. 115pp. (1. utg. 
      1953). [NO].

Anziøn   NN: s. 233. NST v. 18. [A].

Aphelen, von   NN: Opptegnelser av slekten von Aphelen fra Tyskland. [#].

Api   Gejlager, A. J.: Api og hans slægt. 1946. [ak].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU