FAMILY HISTORY LITERATURE
- Back to the MENU Family History Literature ¦ Slektslitteratur Updated.5.FEB.2010
- Back to the Index
FAMILY     [] TITLE OF BOOK/ARTICLE
SLEKT     [] BOKTITTEL/ARTIKKEL
/!/

@@*__

_Div   Castenskiold, Chr. C.L.v.: Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge og 
      Hertugdømmerne, Supplement. DK Kbh 1872. 87pp.

_Div. Jämtland   Thuresson, Orvar J. A.: Norrmän i Jämtlands läns kyrkoböcker. NST 
      1936_V_3[A].

_Div. Århus   Thestrup, Anna: Eligerede borgere i Århus 1740-1837. 1964. []

_Div.   Achelis, T. O.: Sippenkunde Nordschleswigs. DK [50*fb]

_Div.   Bennigsen, Erich von: Der Adel von Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Lippe und Bremen 
      bis zum Jahre 1866. DK [30*fb]

_Div.   Bobé, Louis: Bidrag til den ældste københavnske fransk-reformerte Menigheds Genealogi og 
      Personalhistorie. DK [50*fb]

_Div.   Fabritius, Albert: Danmarks Riges Adel. DK. []

_Div.   Fabritius, Albert: Dannemand. DK. []

_Div.   Fabritius, Albert: Danske Vaabenbrevsslægter. En demografisk Detailstudie. DK Kbh. 1941. 
      35pp. [**fb]. Særtryk af Hist. Tidsskr. 10. rk, Bd 3.

_Div.   Fabritius, Albert: De kongelige danske ridderordener og medailler. 1964-1968. DK. []

_Div.   Fabritius, Albert: Trinitatis kirkes ældste regnskaber. DK. []

_Div.   Giessing, Christopher: Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-Lærere. Bd. 1-3. 
      [ab].

_Div.   Grønvold,Fr.: Slægts-krøniker. I. 1500-1800. II. 1800-1900. Trykt som manuskript. Nr. 
      eks. 1924[fb].

_Div.   Halvorsen, Ole: Bautastenen på Støle. Underhåndsoplysninger om dem som deltok i krigen 
      1807-14 og deres slekt. Kragerø 1xxx. 21pp []

_Div.   Hansen, Morten: Norske Slektsbøker. Oslo 1965. [ub].

_Div.   Hauch-Fausbøll, Th.: Slesvigske Kirkebogsuddrag. [*fb]

_Div.   Internationale Personalbibliographie / begründet von Max Arnim; fortgeführt von Franz 
      Hodes. - 2. Aufl. Stuttgart, Anton Hiersemann, 1944-. (NTUB, UBB). 1 1944-1959 und Nachträge zur 2. 
      Aufl. von B. 1-2, 1963/ 2 S-Z 1987/ 3 L-Z 1952/ 4 A-K 1944/ 5 A-H 1981/ 6 I-R 1984. 
      [ub].

_Div.   Johnson, Rudolph: Lapland Ancestry. [Internet]< /A>. [ta].

_Div.   Klitgaard, C.: "Opptegnelser om Vendsysselske Præstefamilier før ca aar 1700". Denne gir 
      mange gode oplysninger. DK 1945[].

_Div.   Lengnick, J.C.L.: Danske, norske og islandske Studenter, der i Aarene 1649 til 1814 ere 
      jordede i Kjøbenhavn. DK Kbh. 1847. 16pp. [UBB][UBIT]

_Div.   Lengnick, J.C.L.: Personalhistoriske bidrag vedkommende Danmarks og Norges geistlighed i 
      ældre og nyere tid. 1847-58

_Div.   Lengnick, Johan Carl Louis: Genealogier over adelige og borgerlige familier. DK Kbh. 
      1840-59.

_Div.   Marie Sofie Frederikke (dronning, Frederik VI): Supplement-Tafeln zu Johann Hübners 
      Genealogischen Tabellen. 1-6. [00*fb]

_Div.   Møller, Frantz Frederik: Stamtavle over de til brødrene Petersens jomfrukloster 
      adkomstberettigede familier. Afsluttede 1884. 1884. [db].

_Div.   Naeseth, G. B.: Norwegian Immigrants to the United States. A biographical dictionary, 
      1825-1850. Vol. I, 1825-1843. Madison, Wisc. 1993[db].

_Div.   Nedergaard, Paul: 100 danske præsteslægter. Dansk Historisk Håndbogsforlag. DK 1984 
      (reproduktion)[].

_Div.   Nedrebø, Yngve et al.: How to trace your ancestors in Norway. Oslo, Royal Ministry of 
      Foreign Affairs, 1996. 19 s. (NBR, UBB, UBT, UBTØ). [ub].

_Div.   NN: Akershusregisteret af 1622. Fortegnelse optaget af Gregers Krabbe og Morten Høg paa 
      Akershus slot over de derværende breve. 1916. [db].

_Div.   NN: Gothaischer genealogischer Hof-Kalender nebst diplomatisch-statistischem Jahrbuche 
      [fb]

_Div.   NN: Gothaisches genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser [fb]

_Div.   NN: Gothaisches genealogisches Taschenbuch der briefadeligen Häuser [fb]

_Div.   NN: Gothaisches genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser [fb]

_Div.   NN: Gothaisches genealogisches Taschenbuch des freiherrlichen Häuser [fb]

_Div.   NN: Gothaisches Jahrbuch für Diplomatie, Verwaltung und Wirtschaft diplomatisch-
      statistischem Jahrbuche [fb]

_Div.   NN: Skandinavisk slektshistorie. Agder 1995 [db].

_Div.   Ostermann, H.: Norske teologiske kandidater ca. 1690-1754. NST 1939_VII_2ff[A].

_Div.   Petersen, Anders: Sjællands Stifts Degnehistorie. Et Bidrag til de svundne Aarhundreders 
      Personal- og Kulturhistorie. [].

_Div.   Solem, Jan Frederik A.: Noslebib, norsk slektshistorisk bibl. 1985. [].

_Div.   Solem, Jana og J.F.Anker: Norsk slektshistorisk bibliografi. 4. utg. Oslo 2002. 377pp.

_Div.   Svensson, Gunhild: Svedjefinnar, våra anor. 1997. [ls].

_Div.   Sørensen, Odd: In Memoriam of SS NORGE. This is a copy of the Passenger list for SS 
      Norge, sailing from Copenhagen the 22nd of June 1904. http://www Avskrift av passasjer- og mannskapslistene 
      for SS Norge, fra København den 22. juni 1904 (Den ble brukt under sjøforklaringen i København.) 
      Avskriften er gjort av Odd Sørensen mars 2000. ISBN 82-91958-03-3. 2000. (http://lokalhist.no/)

_Div.   Thormodsæter, Sofus: Norske magistre i Wittenberg. 1917. 40 s. [lf].

_Div.   Topsøe-Jensen, T.A. et al.: Søetatens Officerer 1660-1932. v.I. DK 1932.

_Div.   Trap, J. P.: Billeder af berømte danske Mænd og Kvinder, der have levet i Tidsrummet fra 
      Reformationens Indførelse indtil Kong Frederik VII's Død. 3 bd. DK Kbh. 1867-69. 107 litogr. 
      portrætter.

_Div.   Treschow, Gerhard: Danske jubel-Lærere: eller historisk Berætning om de Lærere, som, 
      efter Reformationen i Dannemark og Norge, i offentlige Embeder ved Skole, Academie, og Kirken have 
      tient i 50 Aar og derover. DK Lyngby. Dansk Historisk Håndbogsforlag 1980. DK Kbh. 344pp. [db].

_Div.   Wiberg, S. V.: Personalhistoriske, statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig 
      dansk præstehistorie eller alphabetisk ordnet fortegnelse over alle sognekald. DK Odense 1870-1873 
      (4 bd). Faksimileudg. 1959-1960. [].
This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Top of page. - Back to the Index - Back to the MENU