GENEALOGY GLOSSARY
- Back to the MENU Genealogy terms | Genealogisk ordliste Rev. 971215
- Back to the Index

svt*__

[sv] talet ¦ 1800-talet etc  [en] century ¦ 19th century etc
[sv] talet ¦ 1820-talet etc  [en] the eighteentwenties etc
[sv] tandläkare   [en] dentist  [no] tannlege
[sv] tandsköterska [en] dental nurse  [no] tannlegesøster
[sv] tattare  [en] gipsy ¦ tinker (tin-plater)
[sv] taxeringsvärde [no] takst   [en] rateable value
[sv] teaterdirektör [en] theatrical manager
[sv] teckningslärare ¦ -inna [en] art-master ¦ art-mistress
[sv] tegelbruk [no] teglverk [en] brick-works
[sv] teknisk chef  [en] technical manager
[sv] tekniska skolan (konstn) [en] school of applied art
[sv] teknolog [en] engineering student
[sv] teknologie dr., tekn.dr. [en] D. Eng., Doctor of engineering
[sv] telegrafkommissarie [en] district telegraph manager
[sv] televerket   [en] Telecommunications Administration
[sv] teol.dr. [en] doctor of divinity [no] dr.theol.
[sv] teol.kand.   [en] bachelor of divinity ¦  grad. in d.
[sv] teol.kand.   [no] cand.theol.
[sv] testamente   [no] testament [en] will, last will and testament
[sv] testamentera  [no] testamentere  [en] bequeath
[sv] testamentsexekutor [en] executor of will
[sv] till sjöss (plats) [no] til sjøs   [en] at sea
[sv] tillfångatagen (krig)  [en] taken prisoner
[sv] tillgångar  [no] formue  [en] assets
[sv] tillhöra (en släkt) [en] belong to (a family)
[sv] tillnamn [no] tilnavn ¦ etternavn [en] epithet ¦ by-name ¦ surname
[sv] tilltalsnamn  [no] daglignavn   [en] used first name
[sv] ting [en] district court session(s)
[sv] ting ¦ tingsrätt  [en] district court
[sv] tingslag [en] judicial district
[sv] tingsnotarie  [no] tingskriver  [en] district court law-clerk
[sv] tjäna (någon ¦ i armén)  [en] serve (in the army)
[sv] tjänst (i t ex fransk)  [en] service (e.g "in French service")
[sv] tjänstefel   [en] (official) misconduct  [no] tjenesteforsømmelse
[sv] tjänstefolk  [en] servants [no] tjenestefolk
[sv] tjänstehjon  [no] tjener  [en] servant
[sv] tjänsteman   [en] salaried employee  [no] tjenestemann
[sv] tjänstgöra som (vid)   [en] work as (at) ¦ serve as (at)
[sv] tjänstledig, vara  [no] være permittert  [en] be on leave
[sv] tjänstledighet [en] leave of absence  [no] permisjon
[sv] tobaksplantage [en] tobacco plantation
[sv] tomt (fastigh) [no] tomt [en] property ¦ lot
[sv] tomt (fastigh) [no] tomt [us] piece of land
[sv] torp (litet arrende)   [no] husmannsplass [en] croft
[sv] torpare  [no] husmann  [en] crofter (paying rent with work)
[sv] torpstuga [en] (crofter's) cottage [no] husmansstue
[sv] traktör  [no] vertshusholder [en] inn-keeper
[sv] trivialskola  [en] junior secondary school
[sv] trumpetare   [en] trumpeter [no] trompeter
[sv] trumslagare  [no] tambur ¦ trommeslager  [en] drummer
[sv] trånsjuka   [no] tæring  [en] consumption
[sv] trädgårdsmästare  [en] gardener [no] gartner
[sv] tullförvaltare [en] customs collector
[sv] tullhusman   [en] custom-house officer
[sv] tullkontrollör [en] customs officer   [no] toller
[sv] tullskrivare  [en] customs clerk
[sv] tulltjänsteman [en] customs officer
[sv] tullverket ¦ kungl. [no] tollvesenet  [uk] Royal Customs Department
[sv] tunnband [en] hoop
[sv] tunnbindare  [no] bødker [en] cooper
[sv] tunnland [en] acre
[sv] tvilling [no] tvilling [en] twin
[sv] undantag (pension in natura) [en] allowance (in kind)
[sv] undantag (forts.) [en] for the cession of a farm)
[sv] undantagshjon [en] person living on "undantag"
[sv] underläkare  [en] assistant physician ¦ assist. surgeon
[sv] underlöjtnant (armén) [en] second lieutenant
[sv] underlöjtnant (armén) [no] sekondløytnant ¦ fenrik
[sv] underlöjtnant (flottan) [en] sub-lieutenant [no] fenrik
[sv] undersköterska [en] assistant nurse
[sv] ungkarl  [no] ungkar  [en] bachelor ¦ unmarried ¦ single
[sv] ungmö (gammal) [no] gammel jomfru [en] old maid ¦ spinster
[sv] ungmö (ung)  [no] jomfru ¦ ungmø  [en] maid
[sv] uppbördsman  [en] tax collector
[sv] uppfinnare   [en] inventor [no] oppfinner
[sv] upplösa äktenskap  [en] dissolve marriage
[sv] upptågsmakare [en] prankster [no] spøkefugl
[sv] urarva  [no] arveløs [en] without rights to inheritance
[sv] urmakare [no] urmaker  [en] watch-maker
[sv] urmakeri [no] urmaker  [en] watch-makers shop
[sv] ursinnig (tokig)  [en] mad ¦ insane  [no] vanvittig ¦ sinnssyk
[sv] utbildningsdepartementet [en] ministry of education
[sv] utdöd (släkt ¦ släktgren)   [en] extinct ¦ has died out  [no] utdødd
[sv] utfattig (person i kyrkobok) [en] pauper  [no] fattiglem
[sv] utflytta (från förs.)  [en] move out from
[sv] utom äktenskap [no] utenomekteskapelig [en] extramarital
[sv] utomäktenskapligt barn  [en] illegitimate child
[sv] utskrivning (för krigstj.)  [en] conscription
[sv] utskänkningsbolag  [en] beer and wine selling company
[sv] utsocknes [en] living outside the parish
[sv] utstädes [en] living outside the town/city
[sv] utvandra [no] emigrere [en] emigrate
[sv] utvecklingsledare  [en] supervisor of development
[sv] utvecklingsstörd  [no] utviklingshemmet  [en] (mentally) retarded

[*__

This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere termer mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Go to Top of page. - Back to the MENU