GENEALOGY GLOSSARY
- Back to the MENU Genealogy terms | Genealogisk ordliste Rev. 971215
- Back to the Index

svo*__

[sv] obefintlig (förklarad)  [en] missing person (declared)
[sv] obstetrik [en] obstetrics   [no] obstretiker ¦ fødselslege
[sv] odalbonde [no] odelsbonde   [en] yeoman 
[sv] ofärdig  [no] krøpling   [en] crippled
[sv] ogift (kvinna) [no] ugift ¦ gl. jomfru [en] spinster ¦ unmarried
[sv] ogift (man)  [no] ungkar  [en] bachelor ¦ unmarried
[sv] om sig ¦ vara [en] be a pusher
[sv] ombudsman (fackl)  [en] (trade-union) representative
[sv] ombudsman vid sjömanshus [en] manager of mercantile marine office
[sv] omgift  [en] remarried
[sv] omkomma (olycka)  [en] be killed ¦ die
[sv] omyndig (förklarad) [en] legally incompetent (declared)
[sv] omyndig (minderårig)  [en] under age
[sv] operasångare -sångerska   [en] opera singer
[sv] operationssköterska [en] surgery nurse
[sv] operettsångare ¦ -sångerska [en] light-opera singer
[sv] ordinarie (t ex fältskär)   [en] in ordinary (e g surgeon in ordinary)
[sv] orlov   [en] discharge [no] avskjed
[sv] orlovsedel   [en] testimonial ¦ discharge certificate
[sv] ostindiska kompaniet   [en] East India Company
[sv] oäkta barn   [no] uekte(født) barn [en] illegitimate child
[sv] packhusinspektor  [en] warehouse inspector
[sv] pamp (person) [en] bigwig
[sv] pastor  [en] vicar ¦ minister (US, freechurch)
[sv] pastor  [no] pastor ¦ (sogne)prest
[sv] pastorat [en] church district (one or more parishes) [no] sogn
[sv] patron (på egendom)   [no] husbond  [en] master ¦ landowner
[sv] patronymikon  [no] patronym [en] patronymic
[sv] pension (belopp)  [no] pensjon  [en] pension
[sv] pension  gå i   [no] pensjonist   [en] retire
[sv] pensionering  [en] retirement
[sv] pensionär [en] retired ¦ retiree ¦ pensioner [no] pensjonist
[sv] personalchef  [en] personnel manager ¦ staff manager
[sv] personalkonsulent  [en] personnel advisor
[sv] pest [en] plague ¦ pestilence [no] pest
[sv] piga [en] maid-servant ¦ servant-woman ¦ maid
[sv] pistolsmed   [en] gunsmith
[sv] plantageägare [en] plantation owner
[sv] plåtslagare  [en] sheet-metal worker [no] platearbeider
[sv] polis ¦ polisman  [en] policeman [us] police officer
[sv] polisinspektör [en] police inspector
[sv] polisintendent (landsb.) [en] assist. chief constable 
[sv] polisintendent (stad)  [en] superintend.  [us] ass.p.commissioner
[sv] polismästare  [en] chief constable   [us] p.commissioner
[sv] politierådman [en] alderman ¦ member of city/town council
[sv] politiker [en] politician   [no] politiker
[sv] possessionat  [en] estate owner  [no] godseier
[sv] postdirektör  [en] postal service manager  [no] postdirektør
[sv] postexpeditör [en] postoffice clerk  [no] postekspeditør
[sv] postmästare  [en] postmaster   [no] postmester
[sv] posttjänsteman [en] postoffice employee [no] postmann
[sv] praktiserande läkare   [en] practitioner ¦ practicing physician
[sv] predikant [en] preacher [no] predikant
[sv] prefekt  (universitet) [en] director of (university) department
[sv] premierlöjtnant (flottan)   [en] lieutenant-commander   [no] fenrik
[sv] premiärdansös [en] prima ballerina
[sv] preparatris  [en] laboratory technician
[sv] preses  [en] president ¦ chairman
[sv] prinsessa [en] princess [no] prinsesse
[sv] privatsekreterare  [en] private secretary
[sv] privilegiebrev [en] charter  [no] privilegiedokument
[sv] profoss  [en] military prosecutor ¦ mil. policeman
[sv] prokurist [en] managing clerk ¦ procurator
[sv] prorektor [en] pro-vice-chancellor
[sv] prost   [en] dean [no] prost
[sv] prostgård   [en] deanery
[sv] protokoll [en] minutes  [no] protokoll
[sv] provinsialläkare  [en] district medical officer [no] distriktslege
[sv] provisor (anställd apotekare) [en] assistant chemist
[sv] provisor (anställd apotekare) [no] apoteker
[sv] provisionshandlande (1770)  [en] salesman ¦ (commercial) agent
[sv] präst   [en] clergyman ¦ minister (freech.) ¦ priest (cath.)
[sv] präst   [no] prest
[sv] prästbetyg ¦ prästbevis [en] "vicar's certificate" (of birth ¦ cate-
[sv] prästbetyg   (forts.) [en] chism ¦ conduct ¦ civil status ¦ etc)
[sv] prästdräkt   [en] clergyman's dress  [no] prestekjole
[sv] prästgård   [en] minister's house  [uk] vicarage
[sv] prästman [en] clergyman
[sv] prästvigd [en] ordained [no] ordinert
[sv] pung(a)makare [en] bagmaker
[sv] qvinfolk (om ogift mor) [en] (unwed mother)
[sv] radioamatör  [en] radio amateur
[sv] radiotekniker [en] radio technician
[sv] rakitis  [en] rickets ¦ rachitis
[sv] realexamen ¦ ha tagit  [en] have matriculated from secondary school
[sv] realexamen ¦ ha tagit  [us] have graduated from junior high-school
[sv] realskola [en] secondary school  [us] junior high-s. 
[sv] receptarie (apotek) [no] farmasøyt  [en] pharmacist
[sv] receptionist  [en] receptionist
[sv] redare  [en] shipowner [no] reder
[sv] regissör (skådesp) [en] director
[sv] register [en] register ¦ book of records  [no] protokoll
[sv] registrator  [en] registrar [no] protokollfører
[sv] rektor (skola) [no] rektor  [en] headmaster   [us] principal 
[sv] rektor (univers.)  [en] vice-chancellor ¦ principal
[sv] rentier  [no] rentier  [en] rentier ¦ person of private means
[sv] reparatör [en] repairman
[sv] representant (försäljare)   [en] salesman ¦ agent
[sv] representant (resande)  [en] travelling salesman [no] reisende
[sv] repslagare   [en] rope-maker
[sv] resande (försälj)  [en] travelling salesman
[sv] reseledare   [en] tour leader
[sv] reservofficer [en] officer in the Army (Navy ¦ A.F.) Reserve
[sv] revisor  [no] revisor  [en] auditor
[sv] riddare (av X-orden)   [en] knight (of the Order of X)
[sv] ridinstruktör [en] riding instructor
[sv] riksdag (möte) [en] session of the Riksdag
[sv] Riksdagen [no] Stortinget   [en] Parliament
[sv] riksdagsman ¦ -ledamot  [en] member of parliament
[sv] stenograf [no] stenograf [en] stenographer
[sv] riksråd (1660)   [en] cabinet minister
[sv] riksråd (1660)   [no] riksråd (gl.) ¦ minister
[sv] ritare  [en] draftsman [no] tegner
[sv] rno ¦ RNO [en] Order of the North Star (Knight of the -)
[sv] roddaregast (på galär) [en] oarsman
[sv] ros ¦ rosfeber [en] erysipelas (St. Anthony's fire)  [no] rosen
[sv] rote (adm)   [en] division [no] rode
[sv] rotebonde [en] contributing farmer (c.to keep a soldier)
[sv] rso ¦ RSO [no] Sverdorden   [en] Order of the Sword (knight of the)
[sv] rulla (lista) [en] list ¦ roll
[sv] rusthåll [en] (soldier) maintaining farm
[sv] rusthållare  [en] (soldier) maintaining farmer
[sv] rustmästare  [en] warrant officer
[sv] rvo ¦ RVO [en] Order of Vasa (Knight of the)
[sv] ryttare (mil) [no] kavalerist ¦ husar [en] cavalry soldier
[sv] ryttare-korpral   [en] cavalry corporal
[sv] ryttmästare  [no] rittmester   [en] cavalry captain
[sv] rådhusrätt  [en] town court ¦ magistrates' court
[sv] rådman (domare)  [en] member of municipal court   [no] byrettsdommer
[sv] rådman (stadsstyrelse) [en] alderman ¦ member of town/city council ¦
[sv] rådman  [no] rådmann [us] councilman
[sv] rådstufvurätt [en] town court ¦ magistrates' court  [no] byrett ¦ byting
[sv] räntmästare  [en] treasurer [no] kasserer
[sv] rättare (på gård) [en] (farm) foreman
[sv] rödsot  [no] dysenteri [en] dysentery
[sv] rötfeber (kallbrand)   [no] koldbrann [en] gangrene
[sv] rötfeber (sårfeber)   [no] magesår [en] ulcer

[*__

This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere termer mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Go to Top of page. - Back to the MENU