GENEALOGY GLOSSARY
- Back to the MENU Genealogy terms | Genealogisk ordliste Rev. 971215
- Back to the Index

svl*__

[sv] laborator [en] reader  [us] associate professor [no] lektor
[sv] lagerchef [en] stores manager [no] lagersjef
[sv] laggare  [en] cooper  [no] bøkker
[sv] lagman  [en] chief district judge   [no] lagmann
[sv] landeri (byggn)   [en] manor-house
[sv] landeri (egendom)  [en] manor
[sv] landsfiskal  [en] chief constable   [us] sheriff  [no] lensmann
[sv] landsförsamling   [en] rural parish
[sv] landshövding  [en] governor (of a province/county)
[sv] landskanslist [en] county clerk
[sv] landskontorist [en] county clerk
[sv] landsting [en] county council
[sv] landtpostmästare (1718) [en] rural postmaster  [no] landpostmester
[sv] lantarbetare  [us] farm-hand [uk] farm worker 
[sv] lantbrukare (se   brukare) [en] farmer  [no] landbruker ¦ bonde
[sv] lantegendom  [en] farm ¦ estate (stor)   [no] gods
[sv] lantgård [en] farm
[sv] lanthandel   [en] general (country) store [no] landhandel
[sv] lanthandlare  [en] country-store keeper   [no] landhandler
[sv] lantmätare   [en] surveyor [no] landmåler
[sv] lasarettsläkare   [en] hospital medical officer
[sv] leg. läkare  [en] qualified doctor ¦ qual. physician
[sv] lektor  [en] senior (school)master  [no] lektor
[sv] liktal  [en] funeral oration   [no] liktale
[sv] linkrämare (1700)  [en] linen-draper
[sv] livmedikus (kungens)   [en] physician in ordinary (to the king)
[sv] ljusstakemästare  [en] candlestick master
[sv] lokförare [en] (railway) engineer [no] lokfører
[sv] lots [en] (ship's) pilot [no] los
[sv] lotsinspektör [en] inspector of the pilot service
[sv] lotsinspektör [no] losinspektør
[sv] lotsuppsyningsman  [en] supervisor of the pilot service
[sv] lotsålderman [en] master of the pilot service  [no] losoldermann
[sv] luffare  [en] tramp   [no] vagabond ¦ omstreifer
[sv] lungsot  [en] consumption  [no] tæring
[sv] lungtuberkulos [en] pulmonary tuberculosis  [no] lungetuberkulose
[sv] lågstadielärare ¦ -inn [en] school-teacher [uk] junior school teacher
[sv] lägersmål (otukt) [en] fornication (not married) ¦ adultery (marrieds)
[sv] läkare  [en] physician ¦ doctor [no] lege
[sv] läkarsekreterare  [en] physician's secretary  [no] legesekretær
[sv] läkemedelskemist  [en] pharmaceutical chemist  [no] farmasøyt
[sv] läns(lands)arkiv  [en] provincial record office [no] statsarkiv
[sv] länsman  [en] district constable [us] sheriff  [no] lensmann
[sv] länsmansboställe  [en] constable's house
[sv] länsstyrelse  [en] county government  [us] c. commission
[sv] länsveterinär [en] county veterinary officer   [no] fylkesveterinær
[sv] lärare  [en] teacher (m)
[sv] lärarinna [en] teacher (f)
[sv] lärling  [en] apprentice   [no] lærling
[sv] läroverk [en] grammar school [us] high-school
[sv] löjtnant [en] lieutenant   [no] løytnant
[sv] lönskaläge   [en] fornication  [no] utukt
[sv] lösdrivare   [en] tramp ¦ vagrant   [no] landstryker
[sv] lösdriveri   [en] vagrancy
[sv] löskekarl [en] tramp ¦ vagrant
[sv] magiker  [en] magician [no] magiker ¦ tryllekunstner
[sv] magistrat [en] borough administration ¦ town administr.
[sv] mansbot  [en] man's penalty
[sv] mantal  [en] (assessment) unit of land
[no] manntall [en] census ¦ register
[sv] mantalslängd  [en] register of population ¦ record of census
[sv] marinläkare  [en] medical officer in the Navy 
[sv] matvaruaffär  [en] food store
[sv] markis (titel) [en] marquis  [no] marki ¦ markgreve
[sv] markisinna   [en] marchioness  [no] markise ¦ markifrue
[sv] maskinchef (sjö)  [en] chief (engineer)  [no] maskinsjef
[sv] maskinist (t ex fartyg) [en] engineer [no] maskinist
[sv] maskinist (verkst) [en] machinist [no] mekaniker
[sv] maskinstation (lantbr.) [en] farming machine centre
[sv] matronymikon  [en] matronymic   [no] matronym
[sv] med. dr. [en] M.D. ¦ Doctor of Medicine   [no] dr.med.
[sv] med. kand.   [en] Bachelor of Medicine   [no] cand.med.
[sv] med. lic. [en] Licentiate of Medicine  [no] lic.med
[sv] mejeri  [en] dairy   [no] meieri
[sv] mekaniker [en] mechanic [no] mekaniker
[sv] menig (soldat) [en] private (soldier)  [no] menig
[sv] militärläkare [en] army surgeon ¦ med. officer in the Army
[sv] mjältbrand   [en] anthrax  [no] miltbrann
[sv] mjältsjuka   [en] spleen ¦ hypochondria  [no] miltsyke
[sv] mjölnare [no] møller [en] miller
[sv] modellsnickare [en] pattern-maker
[sv] morbror  [en] uncle ¦ mother's brother [no] morbror ¦ onkel
[sv] morfar  [en] grandfather (mother's father) [no] morfar
[sv] morgongåva  [en] morning gift (from husband on 1st morning)  [no] morgengave
[sv] mormor  [en] grandmother ¦ mother's mother [no] mormor
[sv] moster  [no] tante ¦ moster [en] aunt ¦ mother's sister
[sv] murare  [en] mason ¦ bricklayer (tegel)  [no] murer
[sv] murmästare   [en] master mason  [no] murmester
[sv] musikdirektör (mil) [en] bandmaster
[sv] musiklärare  [en] music teacher [no] musikklærer
[sv] myndig (ålder) ¦ vara  [en] of age (be -) [no] myndig
[sv] myndling [en] ward [no] myndling
[sv] måg [no] svigersønn  [en] son-in-law ¦ daughter's husband
[sv] målare  [en] painter (artist) ¦ (house-)painter [no] kunstmaler
[sv] målaremästare (egen firma)  [en] house-painter (employer)
[sv] mässuppassare (fartyg)  [en] messman  [no] messegutt
[sv] mästerlots   [en] senior pilot
[sv] mönsterskrivare (mil)  [en] company cashier ¦ muster clerk (?)
[sv] mönsterskrivare (mil)  [no] rullefører
[sv] mönstra av (sjö)  [no] avmønstre  [en] sign off [no] avmønstre
[sv] mönstra in (mil)  [no] innrullere   [en] enroll ¦ enlist
[sv] mönstra på (sjö)  [no] påmønstre  [en] sign on 
[sv] mönstring (inskrivning) [en] enrolment ¦ enlistment 
[sv] mönstring (mil, ex gen.mönst) [en] muster ¦ inspection ¦ review
[sv] namne   [no] navnebror [en] namesake
[sv] narkosläkare  [en] anaesthetist
[sv] nattvakt [no] vekter  [en] night-watchman
[sv] nattvard ¦ -sgång [en] Holy Communion [no] nattverd
[sv] naturaliserad [en] naturalized  [no] naturalisert
[sv] naturlig son/dotter [en] natural son/daughter
[sv] nordstjärneorden, riddare   [en] Knight of the Order of the North Star
[sv] nämndeman [en] lay assessor  [no] legdommer
[sv] nöddop  [en] emergency baptism

[*__

This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere termer mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Go to Top of page. - Back to the MENU