GENEALOGY GLOSSARY
- Back to the MENU Genealogy terms | Genealogisk ordliste Rev. 971215
- Back to the Index

sve*__

[sv] efterbliven  [en] (mentally) retarded [no] tilbakestående
[sv] efternamn [en] surname ¦ last name [no] etternavn
[sv] efterträdare  [en] successor [no] etterfølger
[sv] egen företagare   [en] businessman ¦ in business for himself
[sv] egendom (lant-)   [en] farm ¦ estate [no] eiendom ¦ gods
[sv] ekipagemästare [en] equipment master ¦ ship's outfitter
[sv] ekon. stud.  [en] student of economics
[sv] ekonomidirektör   [en] finance manager   [no] økonomidirektør
[sv] eldare  [en] stoker ¦ fireman (on raiway loco.) [no] fyrbøter
[sv] eldsvåda [en] (accidental) fire  [no] ildebrann
[sv] elektriker   [en] electrician  [no] elektriker
[sv] elektroingenjör   [en] electrical engineer [no] elektroingeniør
[sv] emigrera [en] emigrate [no] emigrere
[sv] engelska sjukan   [en] rickets  [no] engelsk syke
[sv] examen (grad ¦ betyg)  [en] degree (akad.) ¦ certificate ¦ be graduate
[sv] examen (händelsen) [en] matriculation [us] graduation   [no] eksamen
[sv] expedit  [en] shop assistant [us] clerk   [no] ekspeditør
[sv] extra fältskär [en] assistant surgeon  [no] reservelege
[sv] fabrikschef  [en] factory manager   [us] plant manager
[sv] fabrikschef  [no] fabrikksjef
[sv] fabrikör [en] manufacturer  [no] fabrikant
[sv] fadder  [en] sponsor ¦ godfather ¦ godmother  [no] gudmor
[sv] faderskap [en] paternity [no] farskap
[sv] faktori (vapenfabr.)   [en] arms factory  [no] våpenfabrikk
[sv] familj  [en] family  [no] familie
[sv] familjenamn  [en] family name  [no] familienavn
[sv] fanjunkare   [en] warrant officer 
[sv] farbror  [en] uncle ¦ father's brother [no] farbror ¦ onkel
[sv] farfar  [en] grandfather ¦ father's father [no] farfar
[sv] farm. kand.  [en] B. Pharm. [no] cand.pharm.
[sv] farmor  [en] grandmother ¦ father's mother [no] farmor
[sv] faster  [en] aunt ¦ father's sister  [no] faster ¦ tante
[sv] fattig  [en] poor [no] fattig
[sv] fattighjon   [en] pauper ¦ poor-house inmate  [no] fattiglem
[sv] fattighus ¦ fattigstuga [en] poor-house   [no] fattighus
[sv] fattigvård  [en] social welfare [no] sosialstønad
[sv] fattigvårdsstyrelse   [en] social welfare board
[sv] fil. dr. [en] Ph.D.   [no] dr.fil.
[sv] fil. kand.   [en] B.A. [no] cand.fil.
[sv] fil. lic. [en] Licentiate of Ph.  [no] lic.fil.
[sv] fil. mag. [en] M.A. [no] fil.mag
[sv] filmskådespelare(/-erska)  [en] screen actor ¦ actress
[sv] filmskådespelare(/-erska)  [no] filmskuespiller(inne)
[sv] firma (handels)   [en] (trading) firm [no] handelsfirma
[sv] fiskare  [en] fisherman [no] fisker
[sv] fiskeriintendent  [en] inspector of fisheries  [no] fiskeriinspektør
[sv] fjärdingsman  [en] parish constable  [us] sheriff's deputy
[sv] fjärdingsman  [no] lensmannsbetjent
[sv] fjärran länder [en] far-away countries ¦ abroad  [no] utenlands
[sv] flygförvaltningen  [en] the Air Administration  [no] luftfartsverket
[sv] flygkapten (civil) [en] airline captain   [no] flykaptein
[sv] flygkapten (mil)  [en] Flight Lieutenant  [us] Air Force captain
[sv] flygmekaniker [en] aircraft mechanic  [no] flymekaniker
[sv] flygvärdinna  [en] air-stewardess [no] flyvertinne
[sv] flyttningsregister [en] migration register
[sv] fogde (förvaltare) [en] (farm) bailiff [no] fogd
[sv] fogde (statens)   [en] sheriff  [us] marshal  [no] lensmann
[sv] folkhögskola  [en] "folk high-school" [no] folkehøyskole
[sv] folkskolestyrelse  [en] school board  [no] skolestyre
[sv] folkskollärare -inna   [en] school-teacher ¦ elementary s. teacher
[sv] folkskollärare -inna   [no] skolelærer
[sv] fondmäklare  [en] stockbroker  [no] fondsmegler
[sv] forskning (allm)  [en] research [no] forskning
[sv] fortifikation [en] fortification [no] fortifikasjon
[sv] fosterbarn   [en] foster-child  [no] fosterbarn
[sv] fosterfar -mor -bror etc [en] foster-father -mother -brother etc [no] fosterfar
[sv] fotograf [en] photographer  [no] fotograf
[sv] fototekniker  [en] photo technician 
[sv] framstående  [en] prominent [no] fremstående
[sv] franska sjukan [en] syphilis [no] syfilis
[sv] friherre ¦ -inna  [en] baron ¦ baroness 
[sv] frilans(journalist) [en] free-lance   [no] frilans
[sv] frimurare [en] freemason [no] frimurer
[sv] frimurarorden [en] the Masonic Order  [no] frimurerorden
[sv] fritidintresse [en] hobby   [no] hobby
[sv] fritidspedagog [en] recreation instructor
[sv] frivillig [en] volunteer [no] frivillig
[sv] frälse  [en] tax-exempt   [no] fri for skatt
[sv] frälsebefallningsman   [en] foreman (on tax-exempt farm)
[sv] frälsebetjänt [en] nobleman's servant
[sv] frälsehemman ¦ -gård  [en] tax-exempt farm
[sv] frälsejord   [en] tax-exempt land
[sv] frände  [en] kinsman ¦ relative [no] slektning
[sv] fränka  [en] kinswoman ¦ relative   [no] slektning
[sv] fröken (beteckn.)  [en] damsel ¦ maid [no] jomfru ¦ frøken
[sv] fröken (titel efter c:a 1850) [en] miss [no] frøken
[sv] fullmakt (för ombud)   [en] power of attorney ¦ authorization
[sv] fullmakt (för ombud)   [no] fullmakt
[sv] fullmakt (officers) [en] commission
[sv] fullmakt (utnämn t tjänst)  [en] letter of appointment  [no] utnevnelse
[sv] furir   [en] corporal (1700-t) ¦ sergeant (1900-t)
[sv] furir   [no] furir ¦ korporal ¦ sersjant
[sv] fångvaktare  [en] warden ¦ [us] prison guard  [no] fengselsvokter
[sv] fädernegård  [en] family farm ¦ hereditary farm [no] odelsgård
[sv] fältläkare   [en] army surgeon  [no] militærlege
[sv] fältskär [en] surgeon ¦ barber-surgeon
[sv] fältväbel [en] staff sergeant [no] stabssersjant
[sv] fänrik (armén)  [en] ensign (1700-t) ¦ second lieutenant (today)
[sv] fänrik (armén)  [no] sekondløytnant ¦ fenrik
[sv] fänrik (flottan)  [en] sub-lieutenant [no] &&
[sv] färgare  [en] dyer [no] farver ¦ farger
[sv] färgeri  [en] dye-works
[sv] född utom äktenskap [en] born out of wedlock [no] uekte
[sv] födelse  [en] birth   [no] fødsel
[sv] födelsedatum  [en] date of birth [no] fødselsdato
[sv] födelseförsamling  [en] native parish
[sv] födelseregister   [en] register of births [us] birth record
[sv] födelseregister   [en] register of births [no] fødselsregister
[sv] födelsestad  [en] native town ¦ native city   [no] fødeby
[sv] födelseår   [en] year of birth [no] fødselsår
[sv] fögderi (skatt ¦ taxer.) [en] taxation district
[sv] förare (mil. 1700-t)   [en] sergeant 
[sv] förbindelse u.ä.  [en] liaison
[sv] förestå (rörelse ¦ firma)  [en] manage
[sv] föreståndare -inna (skol)  [en] headmaster ¦ headmistress
[sv] företrädare  [en] predecessor  [no] forgjenger
[sv] förfader [en] ancestor [no] forfar
[sv] förfäder [en] ancestors ¦ forefathers [no] forfedre
[sv] förkvävd (i sängen) [en] suffocated ¦ smothered (in bed)
[sv] förkvävd (i sängen) [no] kvalt ¦ ligget ihjel
[sv] förlossning  [en] delivery ¦ childbirth  [no] fødsel
[sv] förman  [en] foreman ¦ supervisor
[sv] förmyndare (för)  [en] guardian (of) [no] verge
[sv] förmånstagare [en] beneficiary
[sv] förmögen [en] wealthy ¦ of property  [no] rik ¦ formuende
[sv] förnamn  [en] first name ¦ Christian name ¦ given name   [no] døpenavn
[sv] förrådsmästare (mil)  [en] stores-master
[sv] församling   [en] parish  [no] menighet
[sv] församlingsbok [en] parish register ¦ parochial register
[sv] församlingsbok [no] ministerialbok ¦ kirkebok
[sv] förskollärare ¦ -inna  [en] nursery-school teacher ¦ pre-school teach.
[sv] förskollärare [no] forskolelærer
[sv] försäkringstjänsteman  [en] insurance employee [no] forsikringsagent
[sv] förvaltare   [en] steward (farm) ¦ manager 
[sv] förvärva [en] acquire  [no] erverve
[sv] föräldrahem  [en] parents' home [no] foreldrehjem
[sv] föräldralös (som är)   [en] orphan  [no] foreldreløs

[*__

This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere termer mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Go to Top of page. - Back to the MENU