FAMILY HISTORY BOOKS ETC.
- Back to the MENU Local History literature ¦ Bygdebøker mm. Rev.1.NOV.2002
- Back to the Index
COMMUNITY     [] TITLE OF BOOK
BYGD/BY/STED   [] BOKTITTEL
/!/

Ve*__

Vedeld	Vedeld, Ola O: Ættebok og gardssoge for Vedeld, gr. 
      nr. 112 br. nr. 2. 1979. [db]

Vefsn	NN: Far etter fedrane. Årbok for Vefsn, Grane og Hattfjelldal. 
      Utg. Vefsn museum. Red. Kjell M. Øksendal ofl. 2001 (utg. 2000). 
      111 s. ISBN 82-90775-21-0. Henv. Vefsn museum, 8656 Mosjøen.

Vefsn	NN: Vefsn bygdebok. 1970. [db]

Vega i Nordland	Wika, Haakon O.: Vega bygdebok. Mosjøen 1961. Bd. I 
      [sc]

Vegårdshei i Aust-Agder	Hallvard Tveiten: Vegårdshei i 
      nyare tid. II. Vegårdsheiboka III. Gårdssogene. Frå 1723 til 
      idag. II. [on]

Vegårdshei i Aust-Agder	Hallvard Tveiten: 
      Vegårdsheislektstavler. 1972. [on]

Vegårshei	NN: De e ogoskli. Årsskrift. Utg. Vegårshei mållag. Red. Mangår 
      Landberg ofl. Nr. 14 (2000). 31 s. ISSN 0804-1474. Henv. 
      Vegårshei mållag v/ Olaug Hommelsgård, 4930 Vegårshei. 

Velde	Velde, Berge: Slektene Velde og Espeland og 
      inngiftede slekter.1957. [UBB] [][bl]

Veldre	NN: Ringsakboka; bygdebok for Brøttum - Ringsaker - 
      Veldre. 1991. [db]

Veldre	NN: Veldre bygdebok. 1974. [db]

Velfjord	NN: Fra fjord til fjell. Årbok. Utg. Velfjord historielag. Red. 
      Kåre M. Lande ofl. Nr. 5 (2000). 112 s. ISBN 82-991910-8-4. ISSN 
      0808-6117. Henv. Velfjord historielag, 8960 Hommelstø. 

Velfjord	Strøm, Harald: Velfjord bygdebok. 1971. [db]

Venabygd	Hagen, Oddvar: Fra råk til riksveg; setervegen 
      Lundbakken - Forrestadsetra og andre gamle seterveger og råk i 
      Venabygd. 1976. [db]

Vennesla i Vest-Agder	Stein Tveite: Vennesla I Gard, plass og ætt. 
      Vennesla Kommune 1956. [br]

Vennesla, Torridal	NN: Torridal sorenskriveri; et fellesbind for Tveit, 
      Randesund, Oddernes, Vennesla, Øvrebø, Hægeland, Greipstad, 
      Søgne.... 1957. [db]

Verdal i Nord-Trøndelag	Musum, Einar: Verdalsboka; en 
      bygdebok om Verdal. Trondheim 1930-1956. Bd. II Del 1 - 
      Kulturhistorie/Bd. III-V - Gårds- og slektshistorie. 
      [db][sc]

Verdal	NN: Helgådalsnytt. Utg. Helgådal idrettslag. Red. Arnt Kjesbu. 
      Årg. 29 (2000). 64 s. ISSN 0333- 1083. Henv. Helgådal idrettslag 
      v/Johannes Overmo, 7660 Vuku. 

Verdal	NN: Verdal historielags skrifter. Årbok. Red. Kjetil Dillan, 
      Solveig Ness, Johan Aasan. Nr. 27 (2000). 256 s. ISBN 82-90216-
      33-5. Henv. Verdal historielag, boks 148, 7651 Verdal. 

Vestad, Elverum	NN: Elverum bygdebok. Vestad til 1940 ; Midtskogen ; 
      Øksna ; Rustad. 1984. [db]

Vestby i Akershus	Martinsen, Osvald: Vestby Bygdebok - gård og grend 
      gjennom tidene. Vestby 1974-76. Bd. I - Vestby sokn/Bd. II - 
      Garder og Såner sokn. [sc]

Vesterålen ( Nordland)	Johan I. Borgos: Bygdebøker fra Vesterålen. [*1] 
      

Vestfold	NN: Gjallarhorn - tidsskriftet for amatørgenealoger i alle aldre. 
      Utg. Vestfold slektshistorielag og Buskerud slektshistorielag. 
      Red. Are S. Gustavsen. Årg. 13, nr. 24-26 (2000). ISSN 0802- 
      1686. Henv. Gjallarhorn, Kjose, 3268 Larvik. 

Vestnes i Møre og Romsdal	Rekdal, Olav: Fiksdal Sogn. 
      Gards- og slektshistorie for Vestnes - Tresfjord. Vestnes 1977. 
      [sc] [os]

Vestnes i Møre og Romsdal	Skeidsvoll, Agnar: Bygdebok 
      for Tresfjord. Bergen 1959 [db][sc][os]

Vestnes	NN: Årsskrift for Vestnes sogelag. Red. Per Bjørn Ellingseter. 
      Årg. 5 (2000). 118 s. ISBN 82-7955- 025-9. Henv. Vestnes sogelag, 
      6390 Vestnes. 

Vestnæs i Møre og Romsdal	Brovold, Ivar: 
      Topografisk-historisk Beskrivelse over Vestnæs Prestegjeld. 
      Vestnes 1901 (fotokopi 1977). [sc] [os]

Vest-Oppland	NN: Vest-Oppland og Valdres. 1982. [db]

Vestoppland	NN: Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Red. Jan 
      Eilert Jaatun. Årg. 18, nr. 1-4 (2000). ISSN 0802-860. Henv. 
      Vestoppland slektshistorielag, boks 266, 2801 Gjøvik. Kr 40,- pr. 
      nr. 

Vestoppland	NN: Vestoppland slektshistorielags tidsskrift. Red. Jan 
      Eilert Jaatun. Årg. 18, nr. 1-4 (2000). ISSN 0802-860. Henv. 
      Vestoppland slektshistorielag, boks 266, 2801 Gjøvik. 

Vestvågøy	NN: Krogtoft, Magne (red): Borge og Valberg bygdebok. B. 6 Gårds- 
      og slektshistorie. Utg. Borge og Valberg bygdeboknemnd. 2000. 466 
      s. ISBN 82-990880-6-2. Henv. Borge og Valberg bygdebok v/Åse 
      Riksheim, Valberg, 8370 Leknes. 

Vigmostad i Vest-Agder	Bergstøl, Tore: Vigmostadboka. Mandal 1957. Bd. I - 
      Gardar og ætter/Bd. II - Nærings- og kulturlivet [sc]

Vigra i Møre og Romsdal	Molnes, Johan S.J.: 
      Vigra-slekter gjennom 500 år. Giske 1987. [sc]

Vigrastad i Rogaland	Edland, Torgeir: Gards og ættesoga for Haa. Sandnes 
      (Haa kommune) 1971. Bd. I - Gards og ættesoga for Nærbø Bd. II - 
      Gards og ættesoga for Varhaug og Vigrastad/Bd. III - Gards og 
      ættesoga for Ogna [sc]

Vik i Sogn og Fj.	Hoprekstad, Olav: Bygdabok for Vik i Sogn. Bergen 
      (Nemndi for bygdeboki) 1951-1958. Bd. I-II/Bd. III, Del 1 og 
      Del 2 [sc]

Vik i Sogn og Fj.	Sunde, Rasmus: Ein stad skal ein vera. Utvandringa 
      frå Vik i Sogn. Naustdal 1989. [sc]

Vik	NN: Pridlao. Utg. Vik lokalhistoriske arkiv. Red. Arne Inge Sæbø. Årg. 
      17, nr. 1-3 (2000). Henv. "Pridlao" v/A.I. Sæbø, 6893 Vik i 
      Sogn. 

Vik	NN: Årbok. Utg. Vik historielag. Nr. 7 (2000). 86 s. ISBN 82-91887-03-
      9. ISSN 1500-6182. Henv. Vik lokalhistoriske arkiv, 5860 Vik i 
      Sogn. 

Vikan, Smøla i Møre og Romsdal	NN: Smøla bygdebok. Trondheim 
      1981. Bd. I - Utviklinga fram til år 1700. Gards- og ættesoge for 
      Ytre Roksvåg- Vikan [db][sc]

Vikebygd	NN: Sogebladet. Utg. Vikebygd sogelag. Red. Per Vik ofl. 2000. 30 
      s. Henv. Vikebygd sogelag v/ Lars A. Skartland, 5568 Vikebygd. 
      

Vikedal i Rogaland	Dybdal-Holte, avskrift: Vikedal kyrkjebok 1737-1778  
      [*3]

Vikedal i Rogaland	Dybdal-Holte, avskrift: Vikedal kyrkjebok 1779-1816  
      [*3]

Vikedal i Rogaland	Dybdal-Holte, avskrift: Vikedal kyrkjebok 1851-1867  
      [*3]

Vikedal i Rogaland	Dybdal-Holte, avskrift: Vikedal kyrkjebok 1868-1888  
      [*3]

Vikna i Nord-Trøndelag	Borgan, Bjarne: Viknaboka. Gards og ættehistorie. 
      Namsos (Vikna Historielag) 1969 Bd. I - Gnr. 1-21/Bd. II - Gnr. 
      22-54/Bd. III - Gnr. 55-78. [sc]

Vikøy, Kvam i Hordaland	Thorpe, L. H.: Ættarbok for 
      Kvam. Kvam 1957-1973. Bd. I - Vikøy sokn/Bd. II - Øystese sokn /Bd. III - Vikøy sokn/Bd. IV - Øystese sokn [sc]

Vindafjord	NN: Vindetreet. Sogeskrift for Vindafjord. Utg. Sandeid, 
      Vikedal og Imsland sogelag, Skjold og Vats sogelag. Red. Tomas 
      Finnvik ofl. 2000. 83 s. ISSN 0805-4878. Henv. Vindetreet v/Tomas Finnvik, Imsland, 4210 Vikedal. 

Vinderen (Oslo)	NN: Medlemsblad for Vinderen historielag. Bydel 
      Vinderen. Fra Frøen til Frognerseteren. Red. Finn Holden. Årg. 9, 
      nr. 1-4 (2000). ISSN 0804-3256. Henv. Vinderen historielag, boks 
      90 Vinderen, 0319 Oslo. 

Vingelen i Hedmark	Eggen, Eystein: Vingelen; sogeminner frå heimbygda. 
      Oslo 1968. [sc]

Vinger i Hedmark	Lillevold, Eyvind: Vinger bygdebok. Vinger 
      1972-1977. Bd. I-II - Gards- og slektshistorie/Bd. III - Gards- 
      og slektshistorie; Austmarka med Varaldskog [sc]

Vinger i Hedmark	Lillevold, Eyvind: Vinger og Eidskog. Vinger 
      bygdebok; gards- og slektshistorie. Hamar 1965. [db][sc]

Vinje (Telemark)	Berge, Rikard: Vinje og Rauland bind I-IV  [*3]

Vinje i Hordaland	Hellesnes, Torstein: Gardssoge for Vossestrand, 
      Vinje sokn. Voss 1972. [sc]

Vinje i Telemark	Berge, Rikard: Vinje og Rauland. Stavanger 
      1940-1975. Bd. I - IV [sc]

Vinje	NN: Årsskrift ..."det er ´kje rart dei or landet dreg". Utg. 
      Rauland historielag. Red. Helga Landsverk, Jon Kostveit, Tone Liv 
      Kjelingtveit. 2000. 62 s. Henv. Birger Kjelingtveit, 3864 
      Rauland. 

Volbu, Øystre Slidre	Beitrusten, Geir: Gardar og slekter i Øystre Slidre. 
      Volbu og Rogne. 1987. [db]

Volda (Møre og Romsdal)	Nerbøvik, Jostein: Volda-soga 1800-1945 [*1] 

Volda i Møre og Romsdal	Kielland, Arnfinn: Nye Volda-soga Dalsfjord- og 
      Volda-soga (gards- og ættesoga) i ny utgåve. Forprosjektrapport.. [*1] 

Volda i Møre og Romsdal	Årviknes, Per: Volda-soga. 
      Volda 1970-1973. Bd. I-III - Gardar og slekter [sc]

Volda	NN: Voldaminne. Utg. Volda sogelag. Red. Jon Tvinnereim. 2000. 
      158 s. ISSN 0800-1472. Henv. Volda sogelag, boks 226, 6101 Volda. 
      

Voll i Møre og Romsdal	NN: Bygdaboka for Voll. Voll (Voll bygdeboknemnd) 
      1979. Bd. I - Næringsgrunnlag og samfunnsvokster [db][sc]

Voll i Møre og Romsdal	Søvik, Olav: Bygdaboka for Voll. Voll (Voll 
      Bygdaboknemnd) 1980. Bd. II - Gards og ættesoge [sc]

Voll i Støren	Nils Voll: Voll i Støren. Gårdens og slektens 
      historie. 1939. 74s. []

Voll	NN: Bygdaboka for Voll. Den gamle bygda. 1991. 
      [db]

Voss i Hordaland	Bjørgo, Arnfinn: "Store Stegen" Grendi Bjørgo, Rørgo 
      og Gjeilen. Voss 1986 [nh]

Voss i Hordaland	Kindem, Lars: Vossaboki I-IV 1933-38, 2. utg. Voss 
      1981 [nh]

Voss i Hordaland	Kindem,Lars. Vossaætter. Band III. Dagestadætti og 
      Røteætti. Norheimsund. u.å. 163s. [*][lf]

Voss i Hordaland	Lyngvær, Roald: Ættebok for Vossestrand. Voss 1971 
      [sc][nh]

Voss i Hordaland	Rene, Knut A.: Historie om udvandringen fra Voss og 
      vossingerne i Amerika. Madison Wis. 1930 [nh]

Voss i Hordaland	Sæbø Per: Voss. Ei orientering om Vossabygdene i 
      gamal og ny tid. Bergen 1953 [nh]

Voss	Anna Kløve (avskr.): Tingbok Voss 1662-1663. 
      [lf]

Voss	Anna Kløve (avskr.): Tingbok Voss 1664. [lf]

Voss	Anna Kløve (avskr.): Tingbok Voss 1683-1685. 
      [lf]

Voss	NN: Frå fjell til fjord. Sogeskrift for Vassvøri sogelag. Red. Ole 
      Christian Agerlie ofl. Årg. 6 (2000). 79 s. ISBN 82-91895-03-1. 
      ISSN 0809-523X. Henv. Vassvøri sogelag, 5274 Bolstadøyri. 

Voss	NN: Gamalt frå Voss. 1969. [db]

Voss	NN: Gamalt frå Voss. Utg. Voss bygdeboknemnd, Voss sogelag, Voss 
      folkemuseum. Red. Aslak T. Helleve. Årg. 32 (2000). 213 s. ISSN 
      0333- 0869. Henv. Voss sogelag, boks 180, 5701 Voss.

Voss	NN: Voss bygdebok. 1972. [db]

Vossestrand i Hordaland	Hellesnes, Torstein og 
      Gjerdaker, Johannes: Gardssoge for Vossestrand. Oppheim sokn. 
      Voss 1972 [nh]

Vossestrand i Hordaland	Hellesnes, Torstein: Gardssoge 
      for Vossestrand, Vinje sokn. Voss 1972. [sc]

Væran, Bodin i Nordland	Gudbrandson, Terje: Bodin 
      bygdebok. Bodø 1978. Bd. II Del 1 - Gårds og Slektshistorie for 
      Væran [sc]

Værøy i Nordland	Sørli, Dag: Øyfolket. Bygdebok for Værøy. Værøy 
      1976. Bd. II [db][sc]

Vågan	NN: Årbok for Vågan. Skolp. Utg. Vågan historielag i samarbeid 
      med Lofotmuseet. Red. Håkon Brun. Årg. 25 (2000). 160 s. ISBN 82-
      92239-00-6. Henv. Vågan historielag, 8310 Kabelvåg. 

Vågane	Solemdal, Arnold: Bygdebok for Vågane. 1992. 
      [db]

Vågen, Ølen i Hordaland	Haugland, Anders: Bygdebok for 
      Ølen. Ølen 1986. Bd. II - Gardar og Ætter i Vågen [db][sc]

Vågsøy, Nordfjord i Sogn og Fj.	Os, Edvard: Nordfjord frå 
      gamle dagar til no. Oslo, 1957. Bolk II - Dei einskilde bygder 
      Kvart 5, Bd. I - Selje og Vågsøy. Bygdene og bygdesamfunnet. 
      [sc]

Vågsøy, Nordfjord i Sogn og Fj.	Aaland, Jacob: Nordfjord frå 
      gamle dagar til no. Sandane 1943. Bolk II - Dei einskilde bygder 
      Kvart 5, Bd. II - Selje, Sør- og Nord-Vågsøy. [sc]

Vågå (Oppland)	Ivar Teigum: Bygdebok for Vågå og Sel. [*1] 

Vågå	Espelund, Jørgen: Storflåmen 1938; og andre minner 
      frå Vågå, Bræbygden og Heidal. 1988. [db]

Vaagaa	Kleiven, Ivar: I gamle daagaa; forteljingo og 
      bygda-minne fraa Vaagaa. 1944. [db]

Vål	Haugen, Asta: Lokalbibliografi for Ramnes og Vål. 
      1994. [ub]

Våle	NN: Våle bygdebok. 1960. Bygdehistorien for Ramnes, 
      Botne, Hof og Våle inntil ca. 154. 1960 [db]

Våler i Hedmark	Bugge, Alexander: Våler bygdebok. Våler 1936, 1981. 
      Bd. I-II [sc]

Våler	NN: Våler bygdebok. 1990. [db]

Vålerenga (Oslo)	NN: Mer gammelt enn nytt. Utg. Vålerenga historielag. 
      Red. Laila Normann. Nr. 1-4 (2000). Henv. Vålerenga historielag, 
      Hedmarksgata 2, 0658 Oslo.

[*__

This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Go to Top of page. - Back to the MENU