FAMILY HISTORY BOOKS ETC.
- Back to the MENU Local History literature ¦ Bygdebøker mm. Rev.1.NOV.2002
- Back to the Index
COMMUNITY     [] TITLE OF BOOK
BYGD/BY/STED   [] BOKTITTEL
/!/

Ta*__

Telemark	NN: Telemark historie. Tidsskrift for Telemark historielag. 
      Utvandring til Amerika. Red. Øyvind Gulliksen, Anne Haugen Wagn, 
      Tom Nilsen. Nr. 21 (2000). 208 s. ISSN 0800-3408. Henv. Anna 
      Tranberg, Avd. for kultur og humanistiske fag, Høgskolen i 
      Telemark, 3800 Bø. 

Telemark	NN: Årbok for Telemark. Utg. Stiftinga Årbok for Telemark 
      oppretta av Telemark mållag. Red. Anfinn Bernaas. Årg. 46 (2000). 
      275 s. ISSN 0587-4076. ISBN 82-90056-10-9. Henv. Årbok for 
      Telemark, boks 53, 3895 Edland. 

Time i Rogaland	Aurenes, Ola: Time Gards- og ættesoge. Time 1973. 
      [sc][bl][UBB]

Tingvoll i Møre og Romsdal	Brakstad, Edvard og Martin 
      Lamvik: Bygdehistorie for Tingvoll og Straumsnes. Tingvoll 
      (Tingvoll Sogelag og Straumsnes bygdeboknemnd) 1970-1977. Bd. I 
      og II. [db][sc]

Tingvoll i Møre og Romsdal	Hyldebakk, Hans. Gards- og 
      ættesoge for Tingvoll. Orkanger (Tingvoll Sogelag) 1961-1965. Bd. 
      I-III [sc]

Tingvoll i Møre og Romsdal	Lamvik, Martin: Bygdehistorie 
      for Tingvoll og Straumsnes. Tingvoll (Tingvoll Sogelag og 
      Straumsnes bygdeboknemnd) 1970-1977. Bd. III - Kyrkje og skule. 
      [sc]

Tinn i Telemark	Einung, H.H.: Tinn-Soga. Bd. I - Soga/Bd. II -. 
      Nytt opplag Oslo 1978. [sc]

Tinn i Telemark	Svalestuen, Andres A.: Tinns emigrasjonshistorie 
      1837-1907. En undersøkeles med særlig vekt på den demografiske, 
      økonomiske og sosiale bakgrunn for Amerikafarten, og en 
      statistisk analyse av selve utvandringen. Oslo 1972. [sc]

Tinn	Dahl, Helge: Rjukan. B. 3: Fra 1980 til 2000. Utg. Tinn kommune. 2000. 
      398 s. Henv. Tinn kommune, boks 14, 3661 Rjukan. 

Tistedalen	Jacobsen, Frank Kiel: Sævvækællær og spinnejenter. 
      Tistedalen fra villmark til industristed. 1989. [db]

Tjeldsund	NN: Årbok for Tjeldsund. Utg. Tjeldsund lokalhistorielag. Red. 
      Per-Harald Jensen. Årg. 12 (2000). 48 s. ISBN 82-90941-13-9. 
      Henv. Tjeldsund lokalhistorielag, boks 153, 9440 Evenskjer. 

Tjerviken i Berg	Busch, Anthon Carl: Gården Tjerviken i Berg og dens 
      slekt fra år 1600. 1942. [db]

Tjølling i Vestfold	Berg, Lorens: Tjølling; en bygdebok; historisk 
      skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte 
      nutidsforhold. 1915. [db]

Tjølling i Vestfold	Krohn-Holm, Jan W: Tjølling bygdebok. Sandefjord 
      (Tjølling kommune) 1970-1974. Bd. I - Kulturhistorien Bd. II og 
      III - Gårder og slekter. [db][sc]

Tjøme i Vestfold	Berg, Lorens: Tjømø - en bygdebok. Tjøme 1980. 
      [sc]

Tjøme	Berg, Lorens: Tjømø; en bygdebok; historisk 
      skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte 
      nutidsforhold. 1920. [db][sb]

Tjøme	NN: Tjúma. Årbok. Utg. Tjøme historielag. Red. Gøthe Gøthesen. 
      Årg. 1 (2000). Henv. lokale bokhandlar. 

Todalen	Halse, Leif: Todalen; bygdebok. 1943. [db]

Tofte, Dovre	Bjerke, Gunnar: Gården Tofte i Gudbrandsdalen under 
      Dovrefjell. Dens historie fra kongsgård til odels- og slektsgård 
      gjennom vel 300 år. 1975. [db]

Tokke	NN: Årsskrift. Jubileumsskrift for utvandringa til Amerika 1825-
      2000. Utg. Tokke historielag. Red. Sigrunn Lie Brattekås. 2000. 
      112 s. ISBN 82-991197-6-6. Henv. Tokke historielag, 3880 
      Dalen.

Tolga i Hedmark	Eggen, Eystein: Tolga; gards - og slektshistorie. 
      Tolga 1968. Bd. 1 - Hodalen, Kasa, Holøydalen, Øversjødalen 
      [sc]

Tollersrud, Fåberg	Tollersrud, Kristian S.: Tollersrud i Fåberg; litt 
      om garden og slekta. 1947. [db]

Tomrefjord, Øverås, Nerås (Møre og Romsdal)	Rekdal, Olav og Marit Rekdal 
      Hoel: Gard og slekt bind 3. Tomrefjord, Øverås, Nerås. Vestnes 
      kommune 1993. (I serien Gards- og slekthistorie for Vestnes.) 
      [**][os]

Toreid	Halbo, Sverre M: Toreid-ætten fra Romerike: Toreid-
      linjen og Sagen-linjen. 1945. [UBB] [][bl]

Torkeldsrud, Eidsberg	Spydevold, Olav: Røsæg- og Torkeldsrudfolket. 1942. 
      [][br]

Torp i Østfold	Sønstegaard, Olaus: Torp. Slekts- og gardshistorie. 
      Fredrikstad 1924. [sc]

Torp, Borge i Østfold	Kjølberg, Kirsten: Fra slekt til slekt; slekten på 
      Kjølberg og Torp i Borge. 1966. [db]

Torridal	NN: Torridal sorenskriveri; et fellesbind for Tveit, 
      Randesund, Oddernes, Vennesla, Øvrebø, Hægeland, Greipstad, 
      Søgne.... 1957. [db]

Torsken i Troms	Brox, Arthur: Berg og Torsken bygdebok. Tromsø (Berg 
      og Torsken kommunar) 1959-1981. Bd. I - Gardshistoria/Bd. II - 
      Bygdehistoria [db][sc]

Torvastad, Karmøy i Rogaland	Kjetland, Birger: Bygdebok for 
      Karmøy. Karmøy (Bygdebokutvalget) 1979. Bd. I - Torvastad (Bø, 
      Dale, Feøy, Grønningen, Gunnarshaug, Haugo Nedre, Haugo Øvre, 
      Hauske, Hovland, Prestegård, Håland, Litlasund, Moksheim, Nordbø, 
      Norheim, Osnes, Skjølingstad, Spanne, Stange, Storesund, Sæbø, 
      Torvastad, Vibrandsøy, Vikingstad, Vikshåland, Øvrabø). [sc]

Toten i Oppland	NN: Totens bygdebok. Oslo 1952. Bd. I-III/Bd. IV - 
      Totenvika; folk og liv; hus, gard og grend [db][sc]

Toten	NN: Totens bygdebok. 1953. [db]

Toten	NN: Totens bygdebok. 1968. [db]

Toten	Raabe, Jens: En storbygd; kulturskildringer fra 
      Toten. 1905. [db]

Toten	Ødegaard, Svein-Erik: Totens bygdebok. 1984. 
      [db]

Tranøy i Troms	Eriksen, Hans Kristian: Bygdebok for Dyrøy, Sørreisa 
      og Tranøy. Fra veidemann til fiskarbonde; kildesamling. 1977. 
      [db]

Tranøy, Smøla	NN: Smøla bygdebok. Utviklinga på Smøla gj. 200 år 
      1665-1865, gards- og ættesoge f. Sandvær - Tranøy. 1990. [db]

Tresfjord i Vestnes (Møre og Romsdal)	Rekdal, Olav. Tresfjord I. Bind I. 
      Vestnes kommune 1973. (I serien Gards- og slekthistorie for 
      Vestnes.) [**][os]

Tresfjord i Vestnes (Møre og Romsdal)	Skeidsvoll, Agnar: Bygdebok 
      for Tresfjord. Bergen 1959 [db][sc][os]

Tretten	Paalsrud, Kristian: Et bygdesentrum blir til; Stav 
      og Tretten 1840-1940. 1966. [db]

Treungen i Telemark	 : Treungen bygdebok 

Treungen, Nissedal i Telemark	Åsen, Kjell: Nissedal 
      Bygdesoge. Gard og ætt Treungen sokn. Skien (Nissedal 
      Bygdesogenemnd) 1978. [sc]

Tromsø	NN: Tromsø gjennom 10000 år. 1994. [ub]

Tromøy i Aust-Agder	NN: Tromøy bygdebok, bind I -østre Tromøy. Arendal 
      1999 [*]

Trondenes i Troms	Bjørkenes, Bergljot Holte og Margareth Jensen: Folk 
      og slekt i gamle Trondenes". ISBN 82-994494-0-5 (Margareth 
      Jensen, Borgvn. 4b, 9400 Harstad []

Trondenes i Troms	Lysaker, Trygve: Trondenes bygdebok. Bd. I - 
      Trondenes sogns historie/Bd. II - Gårdshistorie for Skanland 
      herred/Bd. III - Gårdshistorie for Sandtorg herred/Bd. IV - 
      Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad. 4b. Trondheim 
      (Trondenes bygdeboknemnd) 1956-58. Fotografisk optrykk 1978 [sc] 
      [sb]

Trondheim	Henry Røsoch: Trondheims historie. Trh. 1939. 237pp. 
      [*][mw]

Trondheim	NN: Hugås, Kåre G.: Bygdebok for Bratsberg annex-sogn. 2000. 384 
      s. Henv. Kåre G. Hugås, Neraune, 7510 Stjørdal. 

Trondheim	NN: Trondhjemske samlinger. Utg. Trondhjems historiske forening. 
      Red. Per R. Christiansen. 2000. 103 s. Henv. Trondhjems 
      historiske forening v/Harald Nissen, Dalen hageby 54, 7044 
      Trondheim. 

Trysil i Hedmark	Lillevold, Eyvind: Trysil-boka. Elverum 1973. Bd. 
      I-III - Garder og slekter [sc]

Trysil	NN: Trysilboka. Garder og slekter. B. 8. Utg. Trysil kommune. 
      2000. 615 s. ISBN 82-90698-13-5. Henv. Trysil kommune, 
      Kulturkontoret, 2420 Trysil.

Trysil	NN: Årbok for Trysil. Utg. Trysil komm. kulturutvalg. Red. Trysil 
      folkebibliotek. Årg. 16 (2000). 96 s. ISBN 82-90698-12-7. ISSN 
      0806-8615. Henv. Trysil folkebibliotek, 2421 Trysil. 

Trysil	NN: Årboka Trysil - før og nå. Utg. Trysil-forlaget. Red. 
      Thorbjørn Bakken. Nr. 4 (2000). 136 s. ISBN 82-91352-34-8. Henv. 
      Trysil-forlaget, 2422 Nybergsund. 

Trysil	Smith, Axel Christian: Beskrivelse over Trysild 
      Præstegjeld. 1966. [ub]

Trøgstad i Østfold	Baastad, August: Et Hundred-Aars-Minde. Hvori 
      nærmest Trogstad og Baastad er indbefattet. Fredriksstad 1914. 
      [sc]

Trøgstad i Østfold	NN: Heggen og Frøland - fellesbind for bygdene 
      Askim, Eidsberg, og Trøgstad. Mysen 1965. Bd. I/Bd. II Del 1 
      [sc]

Trøgstad	Baastad, August: Et hundred-aars-minde hvori nærmest 
      Trøgstad og Baastad er indbefattet. + Opptegnelser av den 80-
      årige August Baastad. 1914. Faksimileutg. 1964. Ill. 
      [*][lf][sc]

Tune i Østfold	Eliassen, Sven G.: Tune 1537-1800 Bind I. 1978.  [*3]

Tune i Østfold	Eliassen, Sven G.: Tune 1800-1930 Bind II. 1983.  [*3]

Tune i Østfold	Grøndal, Ulf: Tune Gårdshistorie del 1. 1980.  [*3]

Tune i Østfold	Grøndal, Ulf: Tune Gårdshistorie del 2. 1988.  [*3]

Tustna i Møre og Romsdal	Roaldset, Ottar: Tustna 
      bygdebok. Tustna 1986. Bd. I-III [db][sc]

Tvedestrand (Aust-Agder)	Svensen, Sv.: Tvedestrand 1836-1936. Bidrag til 
      stedets historie. Tvedestrand kommune 1936. [ol][*5]

Tvedestrand	NN: Dengang - på våre kanter. Årbok. Utg. Historielaget for 
      Dypvåg, Holt og Tvedestrand. Red. Øyvind Bjorvatn, Knut Frognes. 
      Årg. 20 (2000). 196 s. ISSN 0333-2907. Henv. Øyvind Bjorvatn, 
      Berge, 4900 Tvedestrand. 

Tveit i Agder	Johan Tveite: Tveits Historie I - Garder i Tveit. 
      II. Slekter i Tveit. Tveit bygdesogenemnd 1973 [br]

Tveit v. Kristiansand	NN: Tveit Historielag. Årsskrift. Nr. 11 (2000). 
      64 s. ISBN 82-91140-10-3. Henv. Tveit historielag, boks 15, 4658 
      Tveit. 

Tveit, Torridal	NN: Torridal sorenskriveri; et fellesbind for Tveit, 
      Randesund, Oddernes, Vennesla, Øvrebø, Hægeland, Greipstad, 
      Søgne.... 1957. [db]

Tverrdalene	NN: Tverrdalene. 1978/1980/1982. [db]

Tydal i Sør-Trøndelag		NN: Bygdebok for Tydal. Tydal 
      Komm. 1994. Bd. 1-4. 

Tydal i Sør-Trøndelag	NN: Tydal og Tydal som egen kommune, 1901-1951. 
      Trondheim 1951. [sc]

Tydal i Sør-Trøndelag	NN: Tydalsboka. Trondhjem (Tydal kommune) 1972. Bd. 
      I - Bygda gjennom tidene/Bd. II - Gard, grend, og ætt [sc]

Tydal i Sør-Trøndelag	Tøsse, Sigvart: Bygdebok for Tydal. Bygdehistoria 
      fram til ca. 1900. Tydal 1987. Bd. I [db][sc]

Tylldalen i Hedmark	Eggen, Eystein: Tylldalen - Brydalen bygdebok. 
      Trondheim 1957. [db][sc]

Tynset i Hedmark	Streitlien, Ivar A.: Tynset bygdebok. Elverum 1972. 
      Bd. I og II - Gard og Ætt Bd. III - Topografi, Geologi, Historie 
      [db][sc]

Tysfjord	NN: Årbok for Tysfjord. Utg. Tysfjord lokalhistorielag. Red. 
      Ernst Skogvold. 2000. Henv. Kjøpsvik bokhandel, 8591 Kjøpsvik. 
      

Tysnes i Hordaland	Drange, Ernst Berge: Tysnes. Gards og ættesoga. 
      Tysnes 1986-1991. Bd. 1 - 4 [sc]

Tysvær i Rogaland	Dybdal-Holthe, N.: Tysvær Gard og Ætt bind 3. 
      Førdesfjorden. 1993 (21 gardar frå Gismarvik i sør til Stakkestad 
      og Nesheim i nord.) [sc] [*3]

Tysvær i Rogaland	Dybdal-Holthe, Nils: Tysvær. Gard og ætt I-II (Bd I 
      - Tysvær vest, Tysvær nord, Kyrkjebygda - Tysfjord og 
      Heskjadalen. Bd II - gardar og heimar i Tysvær aust, Falkeidbygda 
      og Tysvær sør-vest. 1990. [sc]

Tysvær i Rogaland	NN: Bygdebok bind 6 og 7 omhandler Nedstrand. 2002. Gårder: Bind 6: 
      Alstveit, Bakkevik, Borgenvik, Borgøy, Djursvoll, Espevik, Hustoft, Klungtveit, 
      Landråk, Leiranger, Litle Bjelland, Musland, Nedre Helle, Nordtveit, Prestegarden 
      Hinderå, Ringstveit, Sandvik, Seldal, Selvik, Silgjerd, Skorpe, Smørdal, Store 
      Bjelland, Stølsvik, Sørtveit, Tendeland, Toftøy, Toftøysund, Topnes, Tveit, 
      Vassenden., Vik, Ytre Amdal, Ytre Li, Øvre Helle. 
      Bind 7:Aksland, Baustad, Dalsheim, Dalva, Dokkskar, Elfarvik, Frøland med 
      Brattetveit, Gurigjerd, Hapnes, Haukali, Helgeland, Hetland, Hinderå, Indre 
      Amdal, Indre Kvam, Indre Nessa, Kaggestad, Kleiberg, Maurland, Nedstrand 
      strandstad : " Strannå", Ringja, Sandsgård (Sand), Solheim, Store Nessa, Stuvik, 
      Støla, Vassvåg, Ytre Kvam, Øverland, Øvrabø, Øvre Amdal, Øvre Li, Øygarden.

Tysvær:	NN: Årsskrift for Tysvær historielag. 2000. Henv. Tysvær 
      historielag v/Eivind Øvrebø, 5561 Bokn. 

Tønsberg i Vestfold	Johnsen, Arne Odd: Tønsberg gjennom tidene. Oslo 
      1971. [sc]

U__

Ulefoss i Telemark	NN: Ulefoss-bilder; et minnealbum. Skien 1980. 
      [sc]

Ullensaker i Akershus	Nesten, H: Ullensaker - en bygdebok. Oslo 1927-1951. 
      Bd. I - III [db][sc]

Ullensvang i Hardanger	Kolltveit, Olav: Odda, Ullensvang og Kinsarvik i 
      gamal og ny tid. 1962-74 [BOB] [][bl]

Ullern (Oslo)	NN: Fra bygd til by. Varghyl fra Mærradalen. Utg. Ullern 
      historielag. Red. Øivind Rødevand. Nr. 3 (2000). 249 s. ISBN 82-
      91666-03-2. Henv. Ullern historielag, boks 7 Øvre Ullern, 0311 
      Oslo.

Ullern, Sør-Odal	Kirkeby, Birger: Sør-Odal bygdebok. Gards- og 
      slektshistorie for Ullern kirkeside og gardene fra Korsmo til 
      Børgen. 1992. [db]

Ulstein i Møre og Romsdal	Bjåstad, Ingvard og Waage, 
      Asbjørn: Bygdebok for Ulstein og Hareid. Bd. 3. 1982/Bd. 4. 
      1982. [se]

Ulstein i Møre og Romsdal	Bjåstad, Ingvard: Soga om 
      Hareid og Ulstein. Ålesund (Sogenemnda for Hareid og Ulstein) 
      1970. Bd. I - Den allmenne delen/Bd. II Ulstein og Hareid + 
      bind 4-6 + register + utvandrarsoge [db][sc][ie]

Ulstein Kloster	Schanche, Eilert G.: Ulstein kloster; livet på den 
      gamle slektsgården. 1973. [db]

Ulvik i Hordaland	Kolltveit, Olav: Granvin, Ulvik og Eidfjord i gamal 
      og ny tid. Granvin 1977. Bd. I og II - Bygdesoga [sc]

Ulvik i Hordaland	Olafsen, Olaf: Ulvik i fortid og nutid; en bygdebok. 
      1925. [db]

Ulvik i Hordaland	Ulvik bygdeboknemnd: Ulvik. Gards og Ættesoga. Ulvik 
      1987. Bd. I - Almennsoga og ein del gards og ættesoga/Bd. II - 
      Gards og ættesoga Syse-Vallavik [sc]

Uppigard Bolkesjø	Østvedt, Einar: Uppigard Bolkesjø gjennom to hundre 
      år. Reiseskildringer og litt om folket på Uppigard. 1975. 
      [db]

Utsira	Austrheim, Jostein: Utsira: gard og slekt. Utsira 1995. 451pp. 
      [db]. 

Utsira	NN: Svendsen, Roar og Bjørn Arild Hansen Ersland: Utsira fram til 
      år 2000. Historien om et øysamfunn. Utg. Utsira kommune. 2000. 
      855 s. ISBN 82-993748-0-4. Henv. Utsira kommune, boks 63, 5547 
      Utsira. 

Utstein	Schanche, Eilert G.: Utstein kloster; livet på den 
      gamle slektsgården. 1973 [db]

[*__

This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Go to Top of page. - Back to the MENU