FAMILY HISTORY BOOKS ETC.
- Back to the MENU Local History literature ¦ Bygdebøker mm. Rev.1.NOV.2002
- Back to the Index
COMMUNITY     [] TITLE OF BOOK
BYGD/BY/STED   [] BOKTITTEL
/!/

Su*__

Sula (Møre og Romsdal)	Kjelland, Arnfinn: Bygdebok for Sula. 
      Busetnadssoga - Forprosjektrapport. 1999. [*1] 

Sula	NN: Lagsliv og kultur på Sula. Årsskrift frå Sula sogelag. Red. 
      Sigmund Molvær ofl. 2000. 128 s. ISBN 82-993292-7-2. Henv. Sula 
      sogelag v/ Sigmund Molvær, 6030 Langevåg. 

Sula, Borgund i Møre og Romsdal	NN: Borgund og Giske. Bergen 
      1957-1973. Bd. I/Bd. II - Gardssoge 1-51/Bd. III - Gardssoge- 
      Sula, Godøya, Giske, og Valderøya/Bd. IV - Gardssoge- Norddelen 
      og Byområdet [sc]

Suldal i Rogaland	Balle, E.: Suldal. Gamle Suldal gards- og ættesoge . 
      1972.  [*3]

Suldal i Rogaland	Hoftun, Hallvard M.: Gamle Suldal. Gards- og 
      ættesoge. Suldal 1972. [sc]

Suldal	NN: Drange, Ernst Berge: Sand. Gardar og folk. Register. Utg. 
      Suldal kommune. 2000. 96 s. ISBN 82-990035-6-3. Henv. Suldal 
      kommune, 4230 Sand. 

Suldal	NN: Gamalt frå Suldal. Årsskrift for Suldal sogelag. Red. Rune 
      Roalkvam. Årg. 2 (2000). 94 s. ISSN 1502-1637. Henv. Suldal 
      sogelag v/Eva Songe Paulsen, boks 118, 4239 Sand.

Sund i Hordaland	Hummelsund, Johannes Evensen: Bygdebok for Sund. Eit 
      lite utsnitt av Sund si soge. Klokkarvik 1970. [db][sc]

Sund	NN: Asphaug, Arne og Svein Olaf Drageland: Bygdebok for Vardøy. Eit 
      øysamfunn i havgapet. Utg. Sund kommune. 2000. 240 s. ISBN 82- 
      991523-8-0. Henv. Arne Asphaug, Selstø, 5380 Telavåg. 

Sunndal i Møre og Romsdal	Sande, Jostein: Sunndalsboka. 
      Sunndal 1981. Bd. VI - Tid som var. Bygdahistoria fram til 1840/Bd. VII - Tid i Endring. Bygdahistoria fra 1840-1920. [sc]

Sunndal i Møre og Romsdal	Seljedal, Ivar: Sunndalsboka. 
      Trondheim (Sunndal, Øksendal og Ålvundeid Sogelag) 1965-1968. Bd. 
      I-V [sc]

Sunnfjord i Sogn og Fjordane 	 Albert Joleik: Sunnfjord Soga 
      - Fram til 1801. bd.2. 1959 [*][sb]

Sunnhordland i Hordaland	 E. Bakkevik (3. opplag): Sunnhordland-slekter 
      bind I og II. 1984 [*3]

Sunnhordland	NN: Sunnhordland. Årbok. Utg. Sunnhordland folkemuseum og 
      sogelag. Red. Jakob Gullberg, Anstein Lohndal, Tore Lande Moe. 
      Nr. 81 (2000). 219 s. ISSN 0333-0958. ISBN 82- 90687-13-1. Henv. 
      Sunnhordland folkemuseum, boks 51, 5401 Stord. 

Sunnmøre	NN: Gavlen. Utg. Sunnmøre museum og Sunnmøre museumslag. Red. Per 
      Lilly Grimstad ofl. Årg. 20 (2000). ISSN 033-2668. Henv. Sunnmøre 
      museum, Borgundgavlen, 6015 Ålesund. 

Sunnmøre	NN: Tidsskrift for Sunnmøre historielag. Utg. Sunnmøre 
      historielag, Sunnmøre museum, Aalesunds museum. Red. Jarle 
      Sulebust. Årg. 76 (2000). 207 s. ISBN 82-90053-04-5. Henv. 
      Sunnmøre museum, Borgundgavlen, 6015 Ålesund. 

Surnadal i Møre og Romsdal	Hyldbakk, Hans: Gards og 
      Ættesoge for Surnadal. Orkanger 1947-1949. Bd. I-III [sc]

Svarstad, Lardal i Vestfold	Wasberg, Gunnar Christie: 
      Lardal bygdebok. Larvik (Lardal kommune) 1973-1976. Bd. I - 
      Slekter som fulgte slekters gang/Bd. II - Gardshistorie for 
      Svarstad kirkesogn/Bd. III - Gardshistorie for Styrvold og Hem 
      Kirkesogn [sc]

Sveio i Hordaland	Steinsbø, Simon: Sveio Gards og ættesoge I: Gamle 
      Valestrand kommune. 1986.  [*3]

Sveio i Hordaland	Steinsbø, Simon: Sveio Gards og ættesoge II: Bua, 
      Vikse, Vandaskog og Sveio. 1987.  [*3]

Sveio i Hordaland	Steinsbø, Simon: Sveio Gards og ættesoge III: Lid og 
      gamle Vestre Vikebygd. 1987.  [*3]

Sveio	NN: Årsskrift for Sveio kystlag. 2000. Henv. Sveio kystlag v/Martin Haugsgjerd, 5554 Valevåg.

Svelgen	Lothe, Magni: Svelgen; frå gardssamfunn til ... . 
      1995. [ub]

Svelvik i Vestfold	Eier, Sigfred L.: Svelviks Historie. Svelvik 1974. 
      [sc]

Sykkylven i Møre og Romsdal	Aurdal, Gustav Weiberg: 
      Sykkylven. Sykkylven 1972-1984. Bd. I-II - Gardssoga/Bd. I - 
      supplement [sc]

Sykkylven i Møre og Romsdal	Gjaevenes, Martin: Sykkylven. 
      Sykkylven 19xx. Bd. III-IV - Gardssoga [sc]

Sykkylven	NN: Årbok for Sykkylven. Utg. Sykkylven sogenemnd. Red. Eldar 
      Høidal. Nr. 9 (2000). ISBN 82-990986-9-6. Henv. Sykkylven 
      bibliotek, boks 205, 6230 Sykkylven. 

Syse, Ulvik i Hordaland	NN: Ulvik. Gards og Ættesoga. 
      Ulvik 1987. Bd. I - Almennsoga og ein del gards og ættesoga/Bd. 
      II - Gards og ættesoga Syse-Vallavik [sc]

Syvde i Møre og Romsdal	Fiskaa, Haakon Mathias: 
      Bygdebok for Syvde sokn; gards og ættesoge. Volda (Syvde Sogelag) 
      1983. (1974/1983 - minst 2 bind?) [sc][db][ie]

Sævareid, Skånevik i Hordaland	Haugland, Anders: 
      Skåneviksoga. Skånevik 1981-1988. Bd. I - Gardar og ætter i 
      Holmedal/Bd. II - Gardar og ætter i Åkra/Bd. III -Gardar og 
      ætter Sævareid-Skånevik [sc]

Søgne (Vest-Agder)	Bråstad, Kjell J.: Søgneboka 1 og 2. Gards- og 
      slektshistorie. Søgne kommune 1987-89. [ks][*4]

Søgne	NN: Torridal sorenskriveri; et fellesbind for Tveit, 
      Randesund, Oddernes, Vennesla, Øvrebø, Hægeland, Greipstad, 
      Søgne. 1957. [db]

Sømna (Nordland)	Mathisen, Tor: Sømna. Gård og slekt. [*1] 

Sømna i Nordland	Mathisen, Tor: Sømna, Helgeland i Nordland. Internett [][tm]

Sømna i Nordland	NN: Slektshefte for Sømna i Nordland. Inneholder 
      slektshistoria for de fire bindene med gårds- og slektshistorie 
      som er utgitt. Tillegg og korrrigeringer er tatt med. ca 300s. 
      [em]

Sømna, Helgeland i Nordland	Mathisen, Tor Q.: Sømna i 
      Nordland. 4 bind med gårds- og slektshistorie. 1987/1989/1992 /1996. Personreg. 1996, Kartreg. 1996 for alle fire bind. 
      [tm]

Søndeled i Aust-Agder	Stiansen, Lars: Søndeled. Tvedestrand 1952-1979. Bd. 
      I - Søndeled herredstyres protokoller 1837-1937/Jacobsen, Knut 
      og Olav Stiansen: Søndeled. Tvedestrand 1952-1979/Bd. III - 
      Søndeled gardshistorie/Bd. IV - Søndeled slektshistorie, ytre 
      Søndeled/Jacobsen, Knut, Olav Stiansen og Arne Omland: 
      Søndeled. Tvedestrand 1952-1979. Bd. V - Søndeled slektshistorie, 
      indre Søndeled. Kragerø 1979. [sc]

Sønsteby, Flå	Opsahl, O. K.: Gards- og slektshistorie for Sønsteby. 1955 
      [**]

Sør-Audnedal i Vest-Agder	Vigeland, Nils P.: 
      Sør-Audnedal. Bygdebok. Kongsvinger (Sør-Audnedal bygdesogelag) 
      1970. Bd. I - Bygd og bygdeliv/Bd. II - Gard og ætt. [sc]

Sør-Aurdal i Oppland	Gjermundsen, Jon Ola: Gård og bygd i Sør-Aurdal. 
      Sør-Aurdal 1987. Bd. A - Reinli og Vestre Bagn/Bd. B - 
      Kyrkjebjørgo, Øystre Bagn, Leirskogen, Dølve og Hølera/Bd. C - 
      Garthus, Tollevsrud og Strømmen. [sc] [db]

Sør-Aurdal	Gjermundsen, Jon Ola: Gard og bygd i Sør-Aurdal. 
      Garthus, Tollevsrud og Strømmen. 1990. [db]

Sør-Aurdal	Gjermundsen, Jon Ola: Gard og bygd i Sør-Aurdal. 
      Hedalen og Vassfaret. 1992. [db]

Sør-Aurdal	NN: Sagn og Soge i Søndre Ourdahl. Utg. Sør-Aurdal 
      historielag. Red. Gunvor Thorsrud Berg ofl. 2000. 88 s. ISBN 82-
      91013-09-8. ISSN 0800- 0964. Henv. Sør-Aurdal historielag v/Anders Garthus, rute 548, 2930 Bagn. 

Sørfold i Nordland	Lind, Asbjørn: Slektsbok for Sørfold. 1980 [sk]

Sørfold i Nordland	Lind, Asbjørn: Sørfold Bygdebok - Gårdshisorie I, 
      II, III. 1996-98	. [*][sb]

Sørfold	Lind, Asbjørn: Slektsbok for Sørfold. Sørfold kommune 1982. 
      623pp. [db]

Sørfold	NN: Årbok for Sørfold. Utg. Sørfold lokalhistorielag. Red. 
      Richard Madsen ofl. Nr. 23 (2000). 135 s. ISBN 82-91043-11-6. 
      Henv. Sørfold lokalhistorielag, 8226 Straumen. 

Sørkedalen	NN: På stubben. Medlemsblad for Sørkedalen historielag. Red. 
      Rolf Mellem. Årg. 5, nr. 1-4 (2000). Henv. Sørkedalen historielag 
      v/Trygve Christensen, Sakariasvn. 13, 0758 Oslo. 

Sør-Odal i Hedmark	Kirkeby, Birger: Sør-Odal bygdebok. Flisa 1971-1979. 
      Bd. I-IV - Gards-og slektshistorie for Strøm sokn [sc]

Sør-Odal i Hedmark	Vigeland, Nils P.: Sør-Odal. Kongsvinger 1961. Bd. 
      II - Ulleren og Oppstad - Gard og Ætt [sc]

Sør-Odal	Kirkeby, Birger: Sør-Odal bygdebok. Gards- og 
      slektshistorie for Oppstad sokn fra Vestby til Nust. 1995. 
      [db]

Sør-Odal	Kirkeby, Birger: Sør-Odal bygdebok. Gards- og 
      slektshistorie for Strøm sokn III. 1971. [db]

Sør-Odal	Kirkeby, Birger: Sør-Odal bygdebok. Gards- og 
      slektshistorie for Ullern kirkeside og gardene fra Korsmo til 
      Børgen. 1992. [db]

Sør-Odal	Kirkeby, Birger: Sør-Odal bygdebok. Gards- og 
      slektshistorie for Strøm sokn II. 1973. [db]

Sør-Odal	Kirkeby, Birger: Sør-Odal bygdebok. Gards- og 
      slektshistorie for Ullern sokn øst for Glomma. 1990. [db]

Sørreisa i Troms	Eriksen, Hans Kristian: Bygdebok for Dyrøy, Sørreisa 
      og Tranøy. Fra veidemann til fiskarbonde; kildesamling. 1977. 
      [db]

Sørreisa	Hanssen, Svein: Sørreisa bygdebok; gard og slekt. 
      1994. [db]

Sør-Trøndelag	Fiskaa, F.M.: Norges bebyggelse. Nordlige seksjon, 
      Fylkesbindet for Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland 
      fylker. Oslo 1954. [sc]

Sørum	Gunnar Rud (red): SØRUM HERRED. Bind II. 1961. 
      []

Sør-Varanger i Finnmark	Lunde, Aage: Sør-Varangers 
      historie. Vadsø 1979. [sc]

Sålaupen	NN: Utg. Ogndal historielag. Red. Lars Tønne. Årg. 11 (2000). 76 
      s. Henv. Bokhandelen, serviceboks 2555, 7729 Steinkjer. 

Såner, Vestby i Akershus	Martinsen, Osvald: Vestby 
      bygdebok. Garder og Såner sokn. 1974. [db]

[*__

This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Go to Top of page. - Back to the MENU