FAMILY HISTORY BOOKS ETC.
- Back to the MENU Local History literature ¦ Bygdebøker mm. Rev.1.NOV.2002
- Back to the Index
COMMUNITY     [] TITLE OF BOOK
BYGD/BY/STED   [] BOKTITTEL
/!/

Sp*__

Spangereid (Vest-Agder)	Njerve, Olav : Spangereid, Folk i Bygda gjennom 
      tidene hefte I. 1965.  [*3]

Spangereid (Vest-Agder)	Njerve, Olav : Spangereid, Folk i Bygda gjennom 
      tidene hefte II. 1965.  [*3]

Spangereid (Vest-Agder)	Njerve, Olav : Spangereid, Folk i Bygda gjennom 
      tidene hefte III. 1968.  [*3]

Spangereid	Fardal, Ådne: Spangereid -vest for Lenesfjorden, gard og 
      folk. Lyngdal kommune, Klev 1999. [ks] [*4]

Sparbu	NN: Bygdebok for Sparbu og Ogndal. 1983. [db]

Sparbu	NN: Årbok. Utg. Sparbu historielag. Red. Snorre Bruem, Eina 
      Solberg Hermann, Benny Tanem. Årg. 23 (2000). 95 s. Henv. Sparbu 
      historielag v/Gunnar Eek, 7710 Sparbu. 

Spind (Vest-Agder)	 2. utgave : Spind en bygdebok [J. Birkenes. 1966 ved 
      E. Birkenes. ] [*3]

Spind	Birkenes, Jakob: Spind; en bygdebok. 1950. [db]

Spiterstulen	NN: Spiterstulen; et kapittel av Jotunheimens 
      historie. 1986. [db]

Spydeberg i Østfold	Skulberg, Torleif: Spydeberg bygdebok. Kirker, 
      prester og prestegard. Spydeberg 1949. [db][sc]

Spydeberg i Østfold	Wilse, J.N.: Physisk, oeconomisk og statistisk 
      Beskrivelse over Spydeberg Præstegield og Egn. Fredrikshald 1920. 
      []

Stadsbygd i Sør-Trøndelag	Rein, Kristoffer: Stadsbygd. 
      Ei bok om bygda og folket fra fjern fortid og fram til 1980- åra. 
      Trondheim 1981. Bd. I - IV [sc]

Stamnes, Vaksdal i Hordaland	Skre, Brita: Vaksdal bygdebok. 
      Vaksdal 1965-1981. Bd. I - Bruvik sokn- gards- og ættesoge/Bd. 
      II - Dale sokn- gards- og ættesoge/Bd. III - Stamnes sokn- 
      gards-og ættesoge [db][sc]

Stange	NN: Gammalt frå Stange og Romedal. Utg. Stange historielag. Red. 
      Terje Moshaug. 2000. 167 s. ISSN 0333-0907. ISBN 82-91366-13-6. 
      Henv. Stange historielag, boks 108, 2336 Stange. 

Stange	Veflingstad, Martin: Stange bygdebok. Gårds- og 
      slektshistorien. 1951. [db]

Stangeland i Rogaland	Arnvid Lillehammer: Stangeland og Kopervik. 1985 
      []

Stangvik i Møre og Romsdal	Hyldbakk, Hans: Heimar og 
      Ætter i Stangvik. Stangvik 1953. Bd. I-III [sc]

Stathelle i Telemark	Sem, Gunnar: Stathelle. Brevik (Stathelle kommune) 
      1974. [sc]

Stathelle	NN: Borgerbok for Skien, Porsgrunn, Brevik, 
      Langesund og Stathelle med tilliggende distrikter. 1714-1844. 
      Brevik Historielag, 1956 [gs]

Stav	Paalsrud, Kristian: Et bygdesentrum blir til; Stav 
      og Tretten 1840-1940. 1966. [db]

Stavanger 	Elgvin, Johannes: En by i kamp. Stavanger kommune, 
      1956. [][bb]

Stavanger 	Elgvin, Johannes: Stavanger bys historie 1536-1814. 
      En by i kamp. Utg. av Stavanger kommune. Billedred. Anders 
      Bærheim og Jan Hendrich Lexow. 1956. []

Stavanger 	Erichsen, A. E. og Axel Kielland: Samlinger til 
      Stavanger historie. Stavanger, 1953. (Rådstueretten 1617-1711, 
      Bytinget 1664-1722.). [][bb]

Stavanger 	Erichsen, A. E.: Samlinger til Stavanger bys 
      historie. Vol.I-II 1903. Note: 1903-1906.	N#[]

Stavanger 	Fine, Bendix Christian de: Stavanger Amptes 
      udførlige Beskrivelse (1745). Stavanger 1952. [rh]

Stavanger 	Kielland, Axel: Stavanger Borgerbog 1436-1850. 
      Stavanger 1935. []

Stavanger 	NN: Grundleie-forhold i eldre deler av 
      Stavanger-1600-1850. Stavanger 1974 [][bb]

Stavanger 	Næss, Hans E.: Samlinger til Stavangers historie. 
      Bd. I - IV. Stavanger 1971. [][bb]

Stavanger i Rogaland	 Axel Kielland: Stavanger Stavanger Borgerbog 
      1436-1850. 1935. 

Stavanger i Rogaland	 Johannes Elgvin: Stavanger En by i kamp Stavanger 
      bys historie 1536-1814. 1956. 

Stavanger i Rogaland	Gundersen, E.: Samlinger til Stavanger Historie 
      III, rettsprotok. 1617-1722. Stavanger 1953.  [*3]

Stavanger	NN: Årbok. Utg. Stavanger museum. Red. Anne Tove Austbø, Kolbjørn 
      Skipnes. Årg. 109 (1999) [utg. 2000]. 206 s. ISSN 0333-0656. ISBN 
      82-90054-57-2. Henv. Stavanger museum, Muségt. 16, 4010 
      Stavanger.

Stavern	Schiøtz, Johannes: Stavern forts og Fredriksvern 
      verfts historie. Larvik 1919. []

Steigen i Nordland	Fygle, Svein: Steigen bygdebok. Steigen kommune 
      1980-1985. Bd. I - Kirke-, skole-, fattigvesen- og kommunal- 
      historie for gamle Steigen prestegjeld ca.1000-1900/Bd. II - 
      Bygda og folket 1660-1900 [sc] [db]

Steigen i Nordland	Hansen, M. B.: Slekter og garder i Steigen 
      prestegjeld. Steigen 198x [sc]

Steigen	NN: Årbok for Steigen. Utg. Steigen historielag. Red. Rolf O. 
      Jacobsen. Årg. 25 (2000). 112 s. ISBN 82-7416-127-0. Henv. 
      Steigen historielag v/Jan A. Laxaa, 8226 Nordfold. 

Steinkjer	NN: Nåkkå tå kvart. Årbok for Kvam historielag. Fjellstaven. Red. 
      Roger Lyngstad. Nr. 13 (2000). 144 s. ISBN 82-992335-5-0. Henv. 
      Kvam historielag v/Roger Lyngstad, 7732 Steinkjer. 

Steinkjer	NN: Steinkjer Saga. Kultur- og lokalhistorisk magasin for 
      Steinkjer. Utg. Foreningen Gamle Steinkjer. Red. Morten Stene, 
      Erling Koldaas. Henv. Foreningen Gamle Steinkjer, boks 1131, 7713 
      Steinkjer. 

Stjørdal i Nord-Trøndelag	Kvittem, Owen J.: 
      Stjørdalsboka. Register. East Grand Forks, Minnesota 1983. 
      [sc]

Stjørdal i Nord-Trøndelag	Leirfall, Jon: Stjørdalsboka. 
      Gards- og slektshistorie. Orkanger (Stjørdal og Meråker kommune) 
      1950-1955? Bd. I, del 1,2 og 3 - Liv og lagnad i 
      Stjørdalsbygdene. Bd. II del 1 og 2 - Stjørdal herad Bd. III - 
      Lanke herad/Bd. IV - Skatval herad/Bd. V del 1 og 2 - Hegra 
      herad/Bd. VI del 2 - Meråker herad [sc][sb]

Stjørdal i Nord-Trøndelag	Lorentz Mobjørg et.al.: 
      Stjørdalsboka. Meråker, Stjørdal Skatval, Lånke og Hegra 
      kommuner. 1939. Bd. 2, del 1 og 2: Stjørdal herad. Bd. 3: Lånke 
      herad. 1944. Bd 4: Skatval herad. Bd. 5 del 1 og 2: Hegra herad. 
      [*][sb]

Stjørdal	NN: Historisk årbok. Utg. Boknemnda for historielaga i 
      Stjørdalsbygdene. Red. Bjørn Helge Larsen. 1999 [utg. 2000]. 192 
      s. ISBN 82-993759- 3-2. Henv. lokale bokhandlar. 

Stjørdal	NN: Skatval gårds- og slektshistorie. B. 1. Utg. Skatval 
      historielag. 2000. 295 s. ISBN 82-995735- 1-3. Henv. Skatval 
      historielag, v/Arnt Steinvik, 7510 Skatval.

Stod	Taraldsen, N.: Gårdshistorie for Kvam, Stod og Egge 
      herreder. 1932 [ss]

Stokke (Vestfold)	 Nils Steen Christensen og Olav Hagelund : Stokke 
      bygdebok bind 1. 1981.  [*3]

Stokke i Vestfold	Berg, Lorens: Stokke; en bygdebok; historisk 
      skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte 
      nutidsforhold. 1928. [db]

Stokke	Christensen, Nils Steen: Stokke bygdebok. 1978. 
      [db]

Stokke	NN: Stokke. Arv og ætt. Årsskrift for Stokke historielag. Red. 
      Arne Trygve Jacobsen. 2000. 63 s. ISSN 0333-4864. Henv. Stokke 
      historielag, boks 16, 3161 Stokke.

Stokke	NN: Stokke. Arv og ætt. Årsskrift for Stokke historielag. Red. 
      Arne Trygve Jacobsen. 2000. 63 s. ISSN 0333-4864. Henv. Stokke 
      historielag, boks 16, 3161 Stokke.

Stokken i Aust-Agder	Berntsen, Harald: Trekk av Stokkens Historie, ca 
      1962. Moland 1981. [sc]

Stoksund, Bjørnør i Sør-Trøndelag	NN: Roan. (pt. ikke utkommet). 
      Del av bygdebokserie for Bjørnør prestegjeld. [eb]

Storborg øvre og nedre	. Bye, Julius: Gards- og slektshistorie for 
      Storborg øvre, g.nr. 15 [167], br.nr. 1 og Storborg nedre g.nr. 
      16 [168], br.nr. 1.. 1982. [db] 

Stord i Hordaland	Høyland, Ola: Stord bygdebok. Bergen 1966-1973. Bd. I - 
      Stord i gamal og ny tid/Bd. II - Gards og ættesoga/Bd. III - 
      Stord i gamal og ny tid [db][sc]

Stord	NN: Årsskrift. Utg. Stord sogelag. Red. Bjørn Bjørlykke, Anstein 
      Lohndal, Magne Misje. 2000. 69 s. Henv. Stord sogelag v/Anstein 
      Lohndal, 5417 Stord.

Stor-Elvdal	Fosvold, Anders: Bygdebok for Stor-Elvdal; bidrag 
      til bygdens historie. 1936. [db]

Stor-Elvdal	Hanssen, Hans S.: Bygdebok for Stor-Elvdal. 1975. 
      [db][db]

Stor-Elvdal	NN: Stor-Elvdal jul og Heme våre. Utg. Stor-Elvdal skiklubb 
      og Stor-Elvdal historielag. Red. Ola Klefsås ofl. 2000. Henv. 
      Stor-Elvdal historielag v/Ola Klefsås, 2480 Koppang. 

Storvik i Møre og Romsdal	Sjømaeling, Ola: Skyldfolket 
      vårt frå Storvik i Gjemnes på Nordmøre; eit Slektsregister. 
      Stjørdal 1979. [sc]

Strand i Rogaland	Alsvik, Jan: Folk i Strand. Gards- og ættesoge frå 
      Strand kommune. Bind 1-3. 1995. 1430pp. [rh] [db]

Strand i Rogaland	Alsvik, Jan: Strand bygdebok 1870-1990. 850pp. 1991.
      	

Strand i Rogaland	Barkved, Holger: Soga um Strand. Stavanger 1975. 
      [sc]

Stranda i Hordaland	Langlo, Olav: Stranda bygdebok III, Ættebok for 
      Stranda. 1964/1970/1979 [*3]

Stranda i Møre og Romsdal	Ansok, Sakarias: Eld som 
      slokna; artiklar om fråflytte fjell-og strandgardar ved 
      Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden, Norddalsfjorden og Tafjorden. 
      Ålesund 1976. [sc]

Stranda i Møre og Romsdal	Ansok, Sakarias: Far etter 
      folk. Artiklar. Ålesund 1973. [sc]

Stranda i Møre og Romsdal	Ansok, Sakarias: Menneske vi 
      møtte. Artiklar og miljøskildringer. Stranda 1980. [sc]

Stranda i Møre og Romsdal	Kjølås, Gerhard: Stranda 
      bygdebok. Molde 1954-1964. Bd. I - Gard og grend/Bd. II - Liv 
      og lagnad/Bd. III - Ættebok for Stranda [db][sc]

Stranda	NN: Bygdeminne. Årsskrift. Utg. Stranda sogelag. Red. Oddbjørn 
      Langlo m. fl. Nr. 17 (2000). 122 s. ISBN 82-91579-07-5. ISSN 
      0806-7694. Henv. Stranda sogelag, Movegen 58, 6200 Stranda. 

Strandbygda, Elerum	NN: Elverum bygdebok. Strandbygda. 1985. [db]

Strandebarm i Hordaland	A. Næss og O. Kolltveit: Strandebarm og Varaldsøy 
      i gamal og ny tid I. 1947. II  

Strandebarm i Hordaland	NN: Strandebarm og Varaldsøy I. 1947 [*3]

Strandebarm i Hordaland	Næss, Anders og Olav 
      Kolltveit: Strandebarm og Varaldsøy i Gamal og Ny Tid. Kvam 1981. 
      Bd. I - Bygdesoga/Bd. II - Gards og ættesoga [sc][BOB] [*5]

Strandvik i Hordaland	Skaathun, O.B.: Soga for Fusa, Hålandsdal og 
      Strandvik. Bergen 1961-1967. Bd. I-IV [sc]

Straumsnes i Møre og Romsdal	Brakstad, Edvard og Martin 
      Lamvik: Bygdehistorie for Tingvoll og Straumsnes. Tingvoll 
      (Tingvoll Sogelag og Straumsnes bygdeboknemnd) 1970-1977. Bd. I 
      og II. [db][sc]

Straumsnes i Møre og Romsdal	Lamvik, Martin: Bygdehistorie 
      for Tingvoll og Straumsnes. Tingvoll (Tingvoll Sogelag og 
      Straumsnes bygdeboknemnd) 1970-1977. Bd. III - Kyrkje og skule. 
      [db][sc]

Straumsnes i Møre og Romsdal	Ottar Roaldset: Gards og 
      ættesoge for Straumsnes ( Nordmøre) bind 3. Tingvoll Sogelag 
      1999. Boka omhandler Grimstad, Gjengset, Nålsund og heile Aspøya. 
       [*]

Strinda i Sør-Trøndelag	Peter Sjøholt (red.): Strinda 
      bygdebok. Trondheim (Strinda bygdebokkomite) 1974. Bd. I-III 
      [db][sc]

Strinda	NN: Og bygda ble by. Strindas historie 1945-1963. 
      1971. [ub]

Strinda	Strinda bygdekomité: Strinda bygdebok. Og bygda ble 
      by; Strindas historie 1945-1963 / Red. av Peter Sjøholt. 1939. 
      [db] 

Stryn	NN: Årsskrift. Utg. Stryn historielag. Red. Vidar Bergset m. fl. 
      Årg. 10 (2000). 52 s. Henv. Stryn historielag v/Astrid Nesdal 
      Rake, 6789 Loen. 

Stryn, Norfjord i Sogn og Fj.	Aaland, Jacob: Nordfjord frå 
      gamle dagar til no. Sandane 1973. Bolk II - Dei einskilde bygder 
      Kvart 3 - Innvik -Stryn Bd. I-II. [sc]

Strøm, Sør-Odal	Kirkeby, Birger: Sør-Odal bygdebok. Gards- og 
      slektshistorie for Strøm sokn. I 1971/II 1973/III 1971/V 
      1987. [db]

Strømm i Vestfold	Eier, Sigfred L.: Strømms Historie. Strømm 1951. Bd. 
      I - Bygdehistorie Bd. II - Gårdshistorie [sc]

Stubba, Valdres	Hagen, Mons G.: I Valdres - i Valdres; Stubba på 
      Slidremål. 1971. [db]

Styrvold, Lardal i Vestfold	Wasberg, Gunnar Christie: 
      Lardal bygdebok. Larvik (Lardal kommune) 1973-1976. Bd. I - 
      Slekter som fulgte slekters gang/Bd. II - Gardshistorie for 
      Svarstad kirkesogn/Bd. III - Gardshistorie for Styrvold og Hem 
      Kirkesogn [sc]

Støren i Sør-Trøndelag	Aune, Hermann og Jens Haukdal: Bygdefolk og bygdeliv 
      i Støren. Trondheim 1970. Bd. I - III - Gard og Grend [sc]

Støren	NN: Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan. Utg. Støren museum 
      og historielag. Red. Hans Erik Gynnild. Årg. 4 (2000). 78 s. 
      Henv. Hans Erik Gynnild, Småenget 6, 7290 Støren. 

[*__

This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Go to Top of page. - Back to the MENU